Sunteți pe pagina 1din 1

14 1 .T7'1 ..

1771177171717 1r4 17 177


. 17. 11171771171711117157 -- 7 1111.11111111.5t= mare lumina. lumii si agutoriu de sfrg tuturor creo
svintul Nicolae, era dintr-o cetate de la Anadol, cc sit chiming Patna; mt.(
(f. 27 r° — 27 v°) din parinti crestini, nice prea bogati, nice foarte iara saraci, cc atii a 11\
eft le sosiia pentru sine i pentru saraci[i] cc cerea. Alt fe6or n-au av ill It
ancepulul predicii din duminica WU a poslulus mare) de-acesta, ca nice mainte d-ins, nice mai apoi alt fiiu n-au nascut intuit
Numai pre-acesta ce avea si intliu s-apoi. De mitiutel arata cum vii II
Cumu-s iarna vicole si vinturi raci si vremi geroase, de carile sä ingreu- deaca va create mare ...
iadza oamenii si simtu suparati in vreamea emei, iara deaca vine primavara (11 /1. -)11
ei sit iusureadza de acealea de toate i sit veselesc, ace c-au trecut iama cu
gerul si s-au ivit primavara cu caldul si cu seninul, asea si In, vreamea de intr-aceaea vreame era un om bogat foarte, i avea trei feate ft tunoi
demult au lost vicole si vinturi de scirbe si de dosadzi pre oameni ca intr-o foarte i nemaritate. Iara pentru o nevoe oarece, sit timpla de saraci, vl
vreame de lama.. in care vreame imparatii cei necredin6osi carii strica sven- saracie ca aceaea cadzu, eft nu mai avea cc face si cu cc sit hrani
tele icoane si lelepada din besearica, in multe chipuri dosadiia i munciia pre (U(1, PI
crestini pentru sit nu se inchine sventelor icoane. Ce iara straluci dulce prima-
vara si liniste mare intr-a6asta dzi de astadzi, intru carea ne-am adunat (Din predica la „adormirea Maicii Domnului")
noi sit praznuim i sit dam lauda lui D[u]m[ne]dzau, caci c-au pierdut ereticii
s-au inmultit sventele saboara, de-au intarit inchina6unea sven- . Era u[n)-nparat mare si putearnic, i avea doi robi. Dcci atidz,
telor icoane. In cutare loc se face tirg mare si mare negutatorie si dobinda acolo. 51 ill( 1
robii siti i le dzise: „Luati avutie multO. si va duceti in cutarc foe, 1111(10
(f. 36 r° — 36 v°)
aduna tfrg. 5i faceti acolo negutatorie, si intr-o luna iara sit vii Intom e
Ittra carele va zabavi mai mult numai cu capul va plati". Deci-s luarit aunt',
ancepuful predicii din duminica a trek] robii aceia avutie i sit dusara. Deci unul, ca un nebun i rritu cc era, nu (Ai
pari lucruri cc iubiia Inparatul si sit sit Intoarca curund, cc cumparit 01
Cind petreace omul in fum, atunci-i lacramadza ochii si de iutimea fu- dugheane si ocinc, si cite Inparatului nu-i trebuia, nice-i facca lui dobtip
inului doru-1 ochii si orbasc; iara deaca iase la vazduh curat si la vreame cu 5i pf nit a dircage robul acela casele si dugheanele, ocinele, trecura ti ci- pal
senin, de sit prinbla pre ling izvoara de ape curatoare, atunce simtu mai luni si mai mult. iara celalalt rob, ca un]-ntelept cc era, cumpitrit pie tr i :,(:11111
veseli ochii si mai curati, si sanatate dobindesc din vazduh curat si cc trebuia fnparatului. i sit duse la fnparatul, si inpa.ratui cini.1
(f. 255 v° — 226 r°) pr-ins .i-1 maxi, caci sit arata credinZos. Iarit pre celalalt tremise cuvfnt
titiarit capul ca unui vrajmas Inparatului
(Evanghelia din dumineca a 28-a.) (II if. 106 u" •- 106

Dzise domnul pilda a6asta :


Un om .oarecarele facu cina, mare si chemit pre multi si tremisa robii 1(AS1UN SUL INPOTRTVA CATIIIISMUSULIJI CALVINESC
sAi in asul cinei sit dzica chematilor : „Veniti, cit iata simt gata toate". Si (1645)
incepura; depreuna a sit lepada toti. Cel dintii dzise lui : „Un sat am cumparat
si am treaba sit ma duc sit-1 vadz. Rogu-te sit mit aibi lepadat". Si altul Calihizmus 9 glay.
disc: „Cinci pluguri de boi am cumparat si ma duc sit-i socotesc. Rogu-te
sit ma aibi lepadat". Si altul dzise „Muiare am luat si pentr-acea nu po6
noao capete acestii cartulii scrie de Intreaba asea : Vopros ;
veni". Si veni robul acela si spuse domnului situ aceastea. Atunce sit minie putein face din destul dintru noi§ pentru pacatele noastre?" Olvet „lia, n
&mum( easel si dzise robului situ : „Esti de sirg prin raspintii si pre ulitele
(vt Atei, i calicii si orbii si schiopii si nevolnicii ada-ncoace". $i dzise robul: dintr-o parte, cc mai virtos ne fnmultim si ne sporim pacatele din zi hi v.1, et'
„ )0.iiiine, facut-am cum ai dzis, cc incit mai iaste lc". $i dzise domnul catre vice lltraith[ei] evanghelist, si iarta pacatele noastre".
: pre citi ;-;,i pre carari si imbielsa intre ca sit imple casa mea". C5. vit Ritspunsul saborului a doao tam:
v,,.iti ('ii nice un om de-acei chemati nu va gusta de cina mea, ca multi Supt a cui ascultare sit va da omul? Rob iastc aceluia pre carele aIcul
iartt putini-s a1e0. cunt de ' Oasta arata Pavel ap[o]s[to]1 de zice de : „Au nu stit (ii celt
.11116.M.CC,•••-•

(f. 356 v° — 357 r°) I Suitt: A,i„