Sunteți pe pagina 1din 86

1. D-auzi gazdă 2.

Mare minune

D-auzi gazdă, ori n-auzi Mare minune s-arată


Toaca-n cer şi slujba-n rai. La Vifleem astă dată
De îngeri şi de păstori
Toaca-n cer cum o bătea, Ciobănaşii de la oi.
Slujba-n rai cum o făcea. (* se repetă ultimele 2 versuri)

Dumnezeu cum cuvânta,


Maica Sfântă se ruga. Aduce-se laudă multă
Lângă peştera cea sfântă,
Şi să stai să tot priveşti Cântau păstorii toţi, tare,
Cum făcea slujbe cereşti. Laudă Domnului prea mare!
(* se repetă ultimele 2 versuri)
Îngerii ţiind stâlpări
Cântau sfintele cântări. Rânduită este-acuma
Spre Răsărit la Maghi numa,
Pentr-un Fiu ce s-a născut O stea mândră, prea frumoasă
Domnul nost’ fără-nceput. Şi cu raze luminoase.

Cum lumini-L lumina Iar Irod cel ce domnia,


Cum cobuze răsuna. La inimă îl strignia,
Cu dureri îl săgeta
Că s-a născut pe pământ Şi crailor le zicea:
Fiul Tatălui Cel Sfânt.
"Mergeţi de vă închinaţi!
De aflaţi, veste să-mi daţi,
Ca să pot şi eu să vin
Şi Lui ca să mă închin".

Se repetă strofa a doua!


3. Sus în vârful muntelui

Sus în vârful muntelui La biserică mă duce (*)


Ai, lerui Doamne (*), Tot poporu-şi face cruce.
În mijlocul codrului.
În biserică mă pune (*)
Îmi sunt două lemnişoare: (*) Oamenii să mi se-nchine.
Bradul verde, teiul alb.
Tu bradule răşinos (*)
Şi-amândouă se sfădesc. (*) Tu nu eşti nici de-un folos.”
Zise bradul către tei:
„Ba eu sunt un lemn de treabă(*)
„Măi teiule frate-mi eşti, (*) Că toţi meşterii mă-ntreabă,
Cu mine ce te sfădeşti?
Care unde mă găseşte (*)
Că eu sunt un lemn de brad (*) De şindrilă mă croieşte.
La toţi oamenii li-s drag.
Din mine fac şindrila (*)
Tu eşti tei putregăios (*) De-acopăr biserica.
Şi nu eşti nici de-un folos”.
Că de n-ar fi şindrila (*)
„Ba eu sunt un lemn de treabă (*) În biserică-ar ploua,
Că toţi meşterii mă-ntreabă,
Aurul ţi s-ar strica (*)
Care unde mă găseşte (*) Şi-ar fi amar de cinstea ta.”
De icoane mă croieşte.
Acesta-i bradul stufos (*)
Pe margini mă zugrăveşte (*) Acesta-i Domnul frumos.
Cu aur mă poleieşte.
Aceasta-i tufa stufoasă (*)
Şi-n biserică mă bagă (*) Aceasta-i Doamna frumoasă.
Toată lumea mi se roagă;
4. Prag de beserică 5. Trei crai de la răsărit

Prag de beserică Trei crai de la răsărit


Mândră masă-ntinsă Spre stea-au călătorit
Doi domni după masă (*) Şi-au mers după cum citim,
Până la Ierusalim.
Beau şi libovescu Acolo dac-au ajuns,
Trei zile deplinu. Steaua-n nori li s-a ascuns;
Şi le-a fost a se plimba,
Şi ei nu se ştiu, Prin oraş a întreba:
Care şi-şi mai mare.
„Unde s-a născut?” zicând,
Iion Sântionu: „Un Crai mare de curând?”
-Pot să fiu mai mare Iară Irod împărat,
Auzind, s-a tulburat;
De noi, de-amândoi; Pe crai grabnic i-a chemat
Că cât ai născutu, Şi în taină i-a-ntrebat.
Ispitindu-i, vru setos
Din iesle de boiu, Ca să afle pe Hristos.
Io mi Te-am luatu
Craii dacă au plecat
Pe dalb braţ al meu Steaua iar s-a arătat
Şi Te-am dus la râu, Şi a mers pân-a stătut
Und-era pruncul născut
La râu la Iordanu Şi cu toţi s-au bucurat
Şi te-am botezatu. Pe Hristos dac-au aflat
Cu daruri s-au închinat
Nume Ţi-am d-aflatu Ca unui Mare-mpărat.
Şi Ţi mi l-am datu:

Domnul ceruluiu
Şi-al pământuluiu.
6. La Vifleem colo-n jos 7. Închinarea păstorilor

La Vifleem colo-n jos, Noi umblăm şi colindăm,


Cerul arde luminos, Florile dalbe, (*)
Preacurata, naşte astăzi pe Hristos. Pe Dumnezeu căutăm, (*)
Alergarăm şi-L aflarăm (*)
Naşte-n ieslea oilor, În iesle la boi născut. (*)
Pe-mpăratul tuturor,
Preacurata, stă şi plânge-ncetişor. Vântul dulce tragănă, (*)
Pruncul de mi-L leagănă. (*)
N-are scutec de-nfăşat Ploaia caldă Fiul scaldă, (*)
Nici hăinuţe de-mbrăcat, Neaua ninge nu-L atinge. (*)
Preacurata, pentru pruncul de-mpărat.
Pruncul mâinile-şi întinde, (*)
Nu mai plânge maica mea, Maica Sfântă le sărută, (*)
Scutecele noi ţi-om da, La pământ plecându-ne, (*)
Preacurată, pruncul sfânt de-i înfăşa. Şi noi sărutându-le. (*)

Ceru-i scutec luminos, Bucuroşi să-l prăznuim, (*)


Dragostea-i veşmânt frumos, Cu daruri să-l dăruim. (*)
Preacurată, pentru mirele Hristos. Cu steble albe de flori (*)
Şi-o oaie cu miel prior. (*)

8. Să fie de bine – Muntenia


(după A. Pann)

Să fie de bine, la mic şi la mare,


La toţi câţi se află în ast-adunare;
Poftim sănătate, la toţi, totdeauna,
Dragoste întreagă şi inimă bună.

Cine, ce doreşte, să i-l împlinească


Fără-ntârziere, Pronia cerească.
Vivat, să trăiască toţi câţi sunt în casă
Şi să ospătează la această masă.
9. Iată vin colindători 10. Scoală gazdă din pătuţ

Iată vin colindători, Scoală gazdă din pătuţ


Florile-s dalbe, (*) Florile dalbe, (*)
Noaptea pe la cântători. Şi ne dă un colăcuţ.
Florile, florile dalbe. (**)
Şi ei vin mereu mereu (*)
Şi ne-aduc pe Dumnezeu. Că mămuca n-o făcut (*)
Sâtă rară n-o avut. (**)
Dumnezeu adevărat, (*)
Care pe noi ne-a-nvăţat. Pe când sâta-o căpătat, (*)
Covata i s-o crăpat. (**)
Cum e bine să trăim, (*)
Prin El să ne mântuim. L-o sfădit mama pă tata, (*)
Di ce s-o crăpat covata, (**)

Când covata s-o lichit, (*)


Cuptioru s-o prăhulit. (**)

Când cuptioru o tocmit, (*)


Anu Nou o şi zânit. (**)

11. Mulţămim la gazda nostru

Mulţămim la gazda nostru


Gazdă bună
Mulţămim la gazda nostru!
Că ne-o omenit frumosu’,
Gazdă bună
Că ne-o omenit frumosu’
C-un colac şi cu cârnaţu’,
Gazdă bună
Şî o vadră de vin arsu’
12. Dumnezeu şâ Pătru Sfânt

Dumnezău şâ Pătru Sfânt, colindăm


Coborât-o pe pământ
Cel Domnuţu-i bun.

În mijlocul satului, colindăm


La casa bogatului
Cel Domnuţu-i bun.

“Bună sara om bogat, colindăm


Gata-i cina de cinat?”
Cel Domnuţu-i bun.

„Gata-i cina, nu-i de voi, colindăm


Că-i de alţi boieri ca noi.”
Cel Domnuţu-i bun.

Dumnezău s-o supărat, colindăm


De la bogat o plecat.
Cel Domnuţu-i bun.

La marginea satului, colindăm


La casa săracului:
Cel Domnuţu-i bun.

„Bună sara om sărac, colindăm


Gata-i cina de cinat?”
Cel Domnuţu-i bun.

„Gata-i cina cât o fi, colindăm


Cât o fi, om împărţi”
Cel Domnuţu-i bun.

Dumnezeu s-a bucurat, colindăm


Şi pe toţi i-a săturat
Cel Domnuţu-i bun.
13. La portiţa Raiului 14. Colo sus la răsărit

La portiţa Raiului (bis) Colo sus la răsărit


Şade Maica Domnului (bis) Zi de judecată
Mândră zare s-o zărit
Trec îngerii şi-o întreabă (bis) Greu va fi odată.
Ce suspini Măicuţă dragă? (bis)
Dar nu-i zare, nici lumină
Că sunt oameni pe pământ (bis) Zi de judecată
Fără leac de crezământ (bis) Că-i Hristos cu cartea-n mână
Greu va fi odată.
Dimineaţa când se scoală (bis)
Nici pe obraz nu se spală (bis) Priveşte lumea păgână
Zi de judecată
Şi se duc la făgădău (bis) Tot citeşte şi suspină.
Înjurând pe Dumnezău (bis) Greu va fi odată.

Vai, săracilor de voi (bis) Ziua duminici-i mare


Cum v-aş trimite-un război (bis) Zi de judecată
Dar bisericile-s goale
Vai, Doamne ce v-aş tuna (bis) Greu va fi odată.
Dar copii ce s-or fa?(bis)
Hai creştini să ne rugăm
Vai, Doamne ce v-aş trăsnii(bis) Zi de judecată
Dar mi milă de copii (bis) Nu ştim câte zile avem
Greu va fi odată. (de 2 ori)

15. Întreabă şi-ntreabă

Întreabă şi-ntreabă sfinţi pă Dumniezău, sfinţi pă


Dumniezău:
„Din ce s-o făcutu pita şi vinulu şi-a treia mirulu?”
„Dar voi dragi de sfinţii ce mă întrebaţu şi mă ispitiţu?
Că voi bine ştiţu, bine ca şi Mine, bine ca şi Mine
Din ce s-o făcutu pita şi vinulu şi-a treia mirulu.”
Domnu şi Fiulu şi Sfântu Duhulu cei niedespărţiţii
Ca ei să trăiţî, să fiţi fericiţî, să fiţi fericiţî.
16. Asta-i casa cea frumoasă

Asta-i casa cea frumoasă,


Florile dalbe, (*)
Cu icoanie luminoase.
Florile, florile dalbe. (**)
La fereşti cu flori domnieşti, (*)
Pă la uşi cu flori die rugi. (**)
La obloace busuioace, (*)
La obloace busuioace, (**)
Păstă masă cruce trasă, (*)
Păstă pat cruce de brad, (**)
Iar la masă cinie şede? (*)
Şede gazda ce frumoasă. (**)
Cu-n pahar de vin în mână, (*)
La ci-n-vin la toţi le-nchină. (**)
În cea mână busuiocu, (*)
Să aibă gazda norocu. (**)

17. Trei crai de la răsăritu’


– varianta scurtă-

Trei crai de la răsăritu’ dup-o ste-au călătorit.


Când în cale purcedeau steaua încă
Ce le-o fost dor die-ntrebară de-o naştere
„Unde ştiţi că s-a născutu, un crai tânăr?
Noi steaua Lui am văzutu’ sus la Rusa
După dânsa c-am venitu’, Viflaimu’ ”
Patrusprezece de miu de la doi ani
Să-L taie şi pe Hristosu, Viflaimu’
Si tăt omu lăcrimară: Mergi acasă!
Vai cine se tânguiră, o, Iroade
Foc din cer să să scoboare: Mergi acasă!
Foc din cer să să d-aprindă şi pe Irod
Foc să fie îngerească, pe Irod să
E mândruşca lui domnie, s-o scăpat de
’Mpărăţia cea cerească n-o fo’ vrednic
Şi de-acum până-n vecie, mila Domnului să fie.
18. Doamne a Tale cuvinte

Doamne a Tale cuvinte Pe Iisus Îl străjuiesc


Care le-ai zis mai-nainte, Şi cu drag Îl preaslăvesc
S-au plinit precum se scrie Îngerii cu cântecele
Moise la cartea întâie, Păstorii cu fluierele. (*)
O minune, o minune! (*)
Craii-n peşteră intrară
De la răsărit răsare Lui Mesia se-nchinară
O stea cu lumină mare Daruri scumpe-i dăruiră
Razele îşi răspândeşte Şi smerenia-i admiră. (*)
Pe trei crai povăţuieşte. (*)
Magii daruri îi îmbie
Steaua semnul lui Hristos Aur, smirnă şi tămâie,
Străluceşte prea frumos Maica Sfântă mulţumeşte
De la stea s-a cunoscut Şi pe crai blagosloveşte. (*)
Că Mesia s-a născut. (*)
Bucurie-ntru mulţime
Steaua magi călăuzeşte Slavă sus întru-nălţime,
Viflaimul îi primeşte Pe pământ împăciuire
Şi acolo cum intrară La oameni bunăvoire. (*)
Prunc pe Mesia-L aflară. (*)

19. Adă maică cea cheiţă

Adă maică cea cheiţă


Hoi lerui da lerui

Şi cu, să deschid eu cea lădiţă (*)


Şi cu, să iau poale şi cătrînţă(*)
Şi cu, şi ia din două iţe (*)
Şi cu chişchineu din pânză albă(*)
Şi cu, baieraş şi salba dalbă(*)
Şi cu, şi să-mi iau şi cununare(*)
Şi cu, să mă impodobesc cu iare(*)
Şi cu ...
20. La sfârşitul luminii

La sfârşitul luminii Pă cei buni unde i-or punie


Trâmbiţa-vor îngerii Nu-i judecă după nume
La mulţi ani, la mulţi ani La mulţi ani, la mulţi ani
Trâmbiţa-vor îngerii Nu-i judecă după nume

Din patru colţuri de lume I-o judeca cu dreptate


La tot omul pe-al lui nume Pă oricare după fapte
La mulţi ani, la mulţi ani La mulţi ani, la mulţi ani
La tot omul pe-al lui nume Pă oricare după fapte

Să iasă la Judecată La binele din început


Morţii cu cei vii deodată Unde-o fost Adam de mult
La mulţi ani, la mulţi ani La mulţi ani, la mulţi ani
Morţii cu cei vii deodată Unde-o fost Adam de mult

Judecata-i mare bice Pă cei răi unde i-or punie


Domnii şi-mpăraţi or plânge Nu-i judecă după nume
La mulţi ani, la mulţi ani La mulţi ani, la mulţi ani
Domnii şi-mpăraţii-or plânge Nu-i judecă după nume

Cum om sta şi ne-om uita Judeca-i-or ca pă-o piatră


Noi nu ne-om răscumpăra Lumina să n-o mai vadă
La mulţi ani, la mulţi ani La mulţi ani, la mulţi ani
Noi nu ne-om răscumpăra Lumina să n-o mai vadă

Nici cu aur, nici cu-arginţi La mulţi ani, la mulţi ani


Numai suflet drept şi sfânt Numai noapte-ntunecată!
La mulţi ani, la mulţi ani
Numai suflet drept şi sfânt

21. Colo sus şi mai în sus


Colo sus şi mai în sus (bis)
Colindăm Doamne, Colind (*)
Este-o dalbă mănăstire. (bis) (*)
Şi întrânsa cine şade? (bis) (*)
Şade Maica Precesta (bis) (*)
Cu-n prunc mic ce tot plângea. (bis) (*)
Maica Sfântă-aşa-I zicea: (bis) (*)
Taci pruncule, nu mai plânge, (bis) (*)

Că Maica Ţie-ţi va da (bis) (*)


Două mere, două pere (bis) (*)
Să mi te joci cu ele. (bis) (*)
Şi cheile raiului, (bis) (*)
Raiul sfânt să-l stăpâneşti, (bis) (*)
Pământul să-l moşteneşti, (bis) (*)
Pe noi să ne mântuieşti. (bis) (*)

22. La porţile lui Crăciun

La porţile lui Crăciun (bis)

Raria măraria, dăi cu dăi cu daria


Domnu-i bun, Domnu-i bun (*)

S-a născut un Domn prea bun. (*)


Numele lui e Crăciun. (*)
S-a născut un Domn frumos. (*)
Numele lui e Hristos. (*)

23. Sculaţi, sculaţi gazde mari


24. Coborâta, coborât

Sculaţi, sculaţi gazde mari


Hai ler, floare de măr Coborâta, coborât
Sculaţi voi români plugari(bis) Florile dalbe de măr (*)
Coborâta, coborât
Că vă vin colindători Maica Sfântă pe pământ
Hai ler, floare de măr Florile dalbe de măr (*)
Sara pi la cântători (bis) Maica Sfântă pe pământ.

Ei nu vă fac nici un rău Şi-o umblat din casă-n casă (*)


Hai ler, floare de măr Nimeni, de mas, nu o lasă (*)
Dar v-aduc pe Dumnezeu (bis) Când o fost colea de seară (*)
Şi-o aflat o poiecioară (*)
Ş-un porumb mândru lăit Şi-aşternut de fân uscat (*)
Hai ler, floare de măr Şi-o născut mândru Împărat (*)
Di la Apus o vinit (bis) Care ne-o răscumpărat (*)
De la muncile din iad. (*)
Cu-o creangă de busuioc
Hai ler, floare de măr
Să aibă gazda noroc (bis)

Cu-o creangă de măgerean


Hai ler, floare de măr
Să trăiască, la mulţi ani (bis)
25. De când Domnu’ S-o născutu’

De când Domnu’ S-o născutu’ Este-un leagăn de mătasă (*)


Domnului Doamne Dar în leagăn cine-mi doarme
Şi pământu’ l-o făcutu’
Doarme, doarme om bun (*)
Şi ceru’ l-o ridicatu’ (*)(bis) Vine-un cârd de rândunele

Patru stâlpi l-a răzimatu (*) Cu glasuri de păsărele (*)


În patru stâlpi de-argintu’. Şi-mi cântară, îmi colindară

Şi frumos l-a împodobitu' (*) Pe cest om bun mi-l sculară (*)


Tot cu stele mărunţele. Vine-un cârd de porumbei

Cu luceferi printre ele (*) Cu glasuri de feciorei (*)


Şi cu luna, cu lumina. Şi-mi cântară, îmi colindară

La fântâna sfinţilor (*) Pe cest om bun mi-l sculară (*)


La doi brazi-mbinuraţi. Scoală om bun de vezi tu

Şi-n tulpini întulpinaţi (*) Pruncul Sfânt cum se născu (*)


La tulpină depărtaţi. Mititel, înfăşeţel
Curge mirul după El (*) (bis)
La vârfuri amestecaţi (*)
Dar în ramurile lor Cârpele-s de flori de măr (*)
Faşa dalbă de mătasă.

26. Din cer senin


– Maicile de la Cămârzani - 27. Lerui ler

Din cer senin, un cor divin Lerui lerui lerui lerui ler
Se-aude lin cântând... {bis}
Păstori cu har, pe culmi apar, Sus pe cerul înstelat
Miei albi în dar ducând... {bis} Mândra stea s-a arătat
Şi cu flori de măr în mână
O stea din zări, veghind cărări, Se coboară peste stână
Spre depărtări arzând... {bis} Îngerii cântând din cer
Conduce magi, cu daruri dragi, Lerui ler
În albi desagi ducând... {bis}
Într-un grajd sărac de lemn
Şi-un prunc plăpând cu chipul Din cetatea Betleem
blând Într-o iesle-n rece scut
Sta surâzând tăcut {bis} Domnul lumii s-a născut
Iar mama Sa îl legăna Iar afară-i frig şi ger
Şi toţi se bucurau {bis} Lerui ler

Şi cerul sfânt şi-acest pământ Merg păstorii de se-nchină


S-au luminat prin Prunc {bis} Celui ce-adus lumină
Şi s-au sfinţit şi s-au slăvit Şi peste acest pământ
Acei ce L-au primit {bis} Pace de la Domnul Sfânt
Lăudând pe cei din cer
Iar noi văzând,ne închinăm Lerui ler
Şi chipu-I sărutăm {bis}
Cu dor ai Lui voind să fim Iară dinspre răsărit
Şi-n veci să Il slăvim {bis} Trei magi, trei crai au pornit
Lui Mesia de se-nchină,
Din cer senin, un cor divin Steaua Domnului lumină
Se-aude lin cântând... {bis} Strălucind ca prins pe cer
Lerui ler, leru-i ler

28. În cetatea împărătească


În cetatea împărătească
Florile sunt dalbe (*) Viflaime, Viflaime
Vruta Domnul să se nască (*) Cum de n-ai primit în tine
Însă nu e rug în floare (*) Pe Fecioara Maria
E Preasfânta Născătoare. (*) Să nască pe Mesia.
Lângă Maica-n legănel (*) (* se repetă ultimele 2 versuri)
Doarme Pruncul mititel (*)
Iar în jurul Pruncului (*) N-ai ştiut tu Viflaime
Creşte floarea rugului (*) În casele tale bune
Printre rugii înfloriţi (*) Să-i dai un pic de sălaş
Cresc şi spinii ascuţiţi (*) Celui mai sfânt copilaş.
Pruncul în somn se mişcă lin (*)
I-a ajuns mânuţa-n spini (*) N-ai ştiut tu Viflaime
Din mânuţă Îi curge sânge (*) Cu câtă dragoste vine
Pruncuşorul începe a plânge (*) Cea mai sfântă între fecioare
Taci cu maica, Fiul meu (*) A Domnului Născătoare.
Că-ţi va fi cu mult mai greu (*)
Ucenicul când Te-o vinde (*) Pat moale şi scutece
Şi pe cruce Te-or întinde (*) I-au dăruit vitele
Atunci naşterea de-acum (*) Lumină I-a oferit
Îţi va face-un aspru drum (*) O stea de la răsărit.
Când sudoarea Îţi va curge (*)
Să ne ierţi Iisuse dulce. (*) Peştera întunecoasă
A fost a Domnului casă
La venirea Sa în lume
29. Viflaime, Viflaime Din vina ta Viflaime.

30. În noaptea sfântă de Crăciun


(Maici Ţeţu)
31. În căsuţa cea săracă

În noaptea sfântă de Crăciun În căsuţa cea săracă


Pe drumul lin de lună La Betleem unde-i grăjduţul
Trei magi călări cu suflet bun În ieslea în care şi azi uitată
Aleargă împreună. Mai stau măicuţa şi pruncuţul.
(* se repetă ultimele 2 versuri)
Lerui,lerui, lerui Colindă colindă
Lerui,lerui,ler Nu-i nimeni să aprindă
Lerui,lerui,lerui O lampă la grindă
Lerui Domn din cer. Şi-o flacără în tindă
Şi-i noapte-n poiată
De unde vin, cum se numesc Şi ieslea îngheţată
Şi iarna se-ntinde
Ce doruri îi frământă
Şi geru-i cuprinde
Spre iesle ei călătoresc
Colinde, colinde, colinde. (*)
Şi cerurile cântă.
Fiori de frig pătrund prin oase
Şi cântă inimile lor Şi tainic se înfioară fânul
Aprinsă-i bucuria Când numai vitele sfioase
Că s-a născut Mântuitor Suflând îşi încălzesc Stăpânul. (*)
Azi s-a născut Mesia.
S-au dus la ceruri îngeraşii
Venim şi noi să-L lăudam Care au cântat Osana dulce
Pe Domnul cu iubire S-au dus la turme păstoraşii
Ca şi noi să ne bucurăm Pe lângă focuri să se culce. (*)
De marea-I mântuire.
S-au dus şi magii fără teamă
Mărturisindu-i vina grea Spre casa lor îndepărtată
La El aflăm iertare Doar Sfântul Prunc şi Sfânta Mamă
Şi vom vedea o nouă stea Stau tot in ieslea îngheţată. (*)
Pe cer cum ne răsare.
Au îngeraşii în cer să meargă
Şi păstoraşii îşi au căsuţa
Şi magii o ţară unde aleargă
Dar pruncul n-are nici măicuţa. (*)

O drag pruncuţ fără de ţară


Şi singuratică Măicuţă
Veniţi la mine-n inimioară
Şi staţi în casa mea călduţă. (*)

32.Creştinilor noi astăzi


33. Oaspeţi cu azur în gene
Creştinilor noi astăzi
Un praznic mare-avem Oaspeţi cu azur în gene
Ca să-l putem cunoaşte, Şi zăpadă pe opinci
Veniţi la Viflaim! Se iviră la fereastră
Cu colinde şi tilinci.
Că a născut în lume
Cântec legănat şi fraged,
Pe-acel ce-l aşteptăm,
Înfloriri de ghiocei
Maria, Maica Sfântă, Umbre mari ţineau isonul
Veniţi ca să-l vedem! Albăstrind pe după ei.

Pe paie, între vite, Se părea că-n zvon de aripi


Iisus este străin, Şi miros de tămâier
Să-i ducem şi noi daruri În colindă mi se-ngână
Veniţi la Viflaim! Pui de om cu pui de cer.

Să mergem cu păstorii Şi cântară, şi urară


Şi să Îl preamărim, Şi plecară ca un dor,
Ca pentru noi el s-a născut, Strălucea un puf de înger
Veniţi la Viflaim! Risipind pe urma lor.

Şi era o pace albă,


Creştinilor, noi astăzi
Ca ninsoarea, şi era
Degrabă s-alergăm,
O sfială ce din stele
Spre-a noastră mântuire Până-n inimi tremura.
Veniţi la Viflaim!
Bacii lepădară grija:
Astăzi lupii ţin ajun,
Porumbeii nu visează
Vânt de uliu căpcăun.

Şi zăvozii şi dulăii
Să mai lărmuie se tem,
Boii rumegă cu botu-n
Ieslea de la Betleem.

Fă-mi-te numai ureche


Ca s-auzi, bătrân pământ:
Sus, în leagăn prins de stele,
Gângureşte Pruncul Sfânt.
34. Pleacă Lina la fântână 35. Ciucur verde de mătase

Pleacă Lina la fântână Ciucur verdie die mătasă


Dăliană fată dalbă (*) Slobozînie gazdă-n casă.
Asta-i sara die Crăciun
Şi căntuţa duce-n mână (*) bis C-afară plouă die varsă.
La fântâna din lunceţu (*)
Unde apa curge-ncetu’ (*) bis Deşchide gazdă uşa
Găsi apa tulburată (*) Că vinim cu colinda.
Asta-i sara die Crăciun
Şi fântâna-nconjurată (*) bis Şâ mai multie vom ura.
De trei cai cu fecioreiu (*)
Românaşi şi frumuşeiu (*) bis Să fii gazdă sănătoasă
Un călare atunci grăiară (*) Să primeşti colinda noastră.
Lino, Lino scumpa meară (*) bis Asta-i sara die Crăciun
De mi-ai da inelul tău (*) Noi merem la altă casă.
De pe dălbu degeţelu’ (*) bis
De mi-ai da cununea tare (*) Cu-n colac die grâu frumos
Să mă-ncunune cu eare (*) bis Şâ pă faţă şâ pă dos.
Să fii Lino sănătoasă (*) Asta-i seara die Crăciun
Să primeşti colinda noastră. (*)bis Că ţ-am colindat frumos.

De ni da de nu ni da
La anul om colinda.
Asta-i sara die Crăciun
Şâ mai multie vom ura.

Rămâi gazdă sănătoasă


Şi tu obştie vesăloasă.
Asta-i sara die Crăciun (bis)
Noi merem la altă casă.
36. Sculaţi, sculaţi boieri mari 37. Doamne, ler Domnului Doamne
- cu solist -
Sculaţi, sculaţi boieri mari
Hristos s-a născut (*) Doamne, ler Domnului Doamne (*)
Ia ieşiţi boieri afară (*) bis
Sculaţi voi români plugari De vedeţi ce se scoboară (*) bis
Că vă vin colindători (*) Să scoboară două flori (*) bis
Noaptea pe la cântători (*) Da nu-s flori, că-s frăţişori (*) bis
Şi v-aduc pe Dumnezeu (*) Da-i Ion şi Văsăl bun (*) bis
Să vă mântuie de rău (*) Să întorc de la rogie (*) bis
Dumnezeu adevărat (*) Mamă-sa când îi vedeare (*) bis
Soare-n raze luminat (*) Caii în grajd de-i băgare (*) bis
El vă zice să trăiţi (*) Vin roşuţă de le dare. (*) bis
Întru mulţi ani fericiţi. (*)

38. Colo sus, pe lângă lună

Colo sus pe lângă lună,


Corinde-ne, Doamne (*)

Este un scaun de odihnă. (*)


Iar pe scaun, cine şade? (*)
Şade, şade Maica Sfântă (*)
Cu-n Fiuţ frumos în braţe. (*)
Fiul plânge, Maica-i zice: (*)
Taci Fiule, taci dragule, (*)
Că Ţie mama Ţi-a dare (*)
Două mere, două pere (*)
Şi Ti-i juca'n Rai cu ele, (*)
Şi cheile Raiului (*)
Şi-i deschide şi-i inchide. (*)

39. Astă sară-i sară mare


40. Gimineaţa lui Crăciunu’
Astă sară-i sară mare (bis)
Lerului Doamne, Gimineaţa lui Crăciunu
Asta-i sara lui Crăciun Florile-s dalbe de măru’ (*)
Gimineaţa lui Crăciunu.
Lui Crăciun celui bătrân (bis)
Lerului Doamne, Vine Crăciun cel bătrânu’ (*)
Lui Crăciun celui bătrân Vine Crăciun cel bătrânu.

Când s-o născut Domnul Sfânt (bis) Şi el vine tot mereu (*)
Lerului Doamne, Că-i calu ciumpăvitu’.
Când s-o născut Domnul Sfânt
Şi-ar trebui potcoviţiu’ (*)
Domnul Sfânt pe-acest pământ (bis) Cu potcoave ge colacu’.
Lerui Doamne,
Domnul Sfânt pe-acest pământ Ş-ar trebui adăpatu’ (*)
Cu o vadră ge vin arsu’.
Noi vă zîcem să trăiţi (bis)
Lerui Doamne, Rămâi gazdă sănătoasă (*)
Noi vă zîcem să trăiţi Să primeşti colinda noastră.

Întru mulţi ani fericiţi (bis)


Lerui Doamne,
Întru mulţi ani fericiţi.

41. Domnului, Doamne


– Ioan Bocşa -

Domnului Doamne, (*)


Ia ieşiti boieri afară (*)
De-L vedeţi pe Dumnezău (*)
Cum scoboară de mereu (*)
De mereu şi de frumosu (*)
Parcă-i Domnu Hristosu (*)
Mâna stângă crucea sfântă (*)
Şi-n direapta cu găleata (*)
Şi cu-n fir de busuiocu (*)
Dă-i Doamne gazdii norocu (*)
42. Sus în-naltul cerului 43. Trei flori sfinte
– Furdui Iancu -
În mijloc de Raiu, (bis)
Sus în-naltul cerului Corindăm corinda (*)
La porţile raiului Stau tri flori sfinte (bis) (*)
Este-un pom mare înflorit
Cu petale d-aurit. Stau şi se pârăscu
Şi se-adeverescu (*)
Sub pom şade Dumnezeu
Judecând pe robul său Cari sunt mai mari
„Ştii tu Adame ce ţi-am spus Cari sunt mai tari (*)
Când în rai Eu te-am adus.
Floarea vinuluiu (bis) (*)
Din toţi pomii să mănânci
De unul să nu te-atingi Că fără de mine
Dar tu nu M-ai ascultat Nu închină nime (*)
Şi din pomi tu ai mâncat.
Floarea grâuluiu (bis) (*)
Pentru tine Moş Adame
Mi-au bătut piroane-n palme Că fără de mine
În palme şi în călcâie Nu mănâncă nime (*)
Mila Domnului să fie.”
Floarea miruluiu (bis) (*)

Că fără de mine
Nu creştină nime (*)

Zice Domnu' Sfântu' (bis) (*)

Nu vă mai părâtu
Ci v-adeveritu (*)

Că voi toate trele


Sunteţi ale Mele (*)

44. Sus, la'naltul ceruluiu


– Banat - 45. Ce sară-i d-aiastă sară
– Furdui Iancu –
Sus la'naltul ceruluiu
La mijlocul Raiuluiu Ce sară-i da-i astă sară (bis)
Corindeleşi Doamne, corinde (*) Asta-i sara de născutu
În vârful la nouă meri Când s-o născut Domnul Sfânt.
Arde-şi nouă lumânări. (*)
Pică nouă picături În iesluţa boiloru (bis)
Trei de vin şi trei de mir. (*) Boii bine-l apărau
Trei de apă limpejoară Coarnele îl zurăiau.
Să facă de-o băişoară. (*)
Dar în ea cine se scaldă Vine, vine moş Crăciunu (bis)
Scaldă bunul Dumnezeu (*) Ca să dăie la boi fânu
Tot se scaldă, se'mbăieşte, Vede ieslea strălucind.
Cu apă se limpezeşte, (*)
Cu sfânt mir se miruieşte Iar în floarea fânuluiu
Şi cu vinul se grijeşte. (*) Şede Maica Domnuluiu
Tot se scaldă şi se-ntreabă: Cu un prunc niebotezat
Ce-i mai bun pe-acest pământ? (*) Ce la Iordan L-a dat
Nu-i mai bun ca boul bunu (bis)(*)
El îşi trage brazdă neagră Şi-o venit pe aiest pământu
Şi ne face pâine dalbă. (*) Pruncu păcii cel Preasfântu
Ce-i mai bun p-acest pământu? Şi-o venit Domnu Hristosu
Nu-i mai bun ca calul bunu. (*) Soarele cel luminosu.
El calea de nouă zile
Ţi-o calcă în două zile. (*)
Ce-i mai bun p-acest pământu?
Nu-i mai bun ca oaia bună (*)

Ea cu brânza te hrăneşte
Şi cu lâna, te'ncălzeşte. (*)
46. Tot umbla Petre pe Raiu’

Tot umbla Petre pe Raiu’ Petre, Petre fătu meu


Florilor dalbe (*) Fă-mi şi mie loc în Rai (*)
Tot solind şi trâmbiţând. Loc în Rai cu mine n-ai.
Să-şi afle vun neam de-a luiu’, (*) Cât ai trăit pe pământu’ (*)
Neam de-a lui nu şi-o aflat. Tăt făgădăriţă ai fo’.
Pân-la poarta Raiuluiu’ (*) Lăzile goale le-ai datu’ (*)
Acol-era tatăl său. Plata de pline ai luat. (*)
Tatăl său din grai, grăie (*)
Petre, Petre fătu meu
Fă-mi şi mie loc în Rai (*) Tot umbla Petre pe Raiu
Loc în Rai cu mine n-ai. Florilor dalbe (*)
Cât ai trăit pe pământu’ (*) Tot solind şi trâmbiţând.
Tot birău domnesc ai fost Să-şi afle vun neam de-a luiu’, (*)
Pe săraci tare i-ai trasu’ (*) Neam de-a lui nu şi-o aflat.
Pe săraci afar’ i-ai dat. Pân-la poarta Raiuluiu’ (*)
Acol-era sora lui.
Sora-sa din grai grăie (*)
Tot umbla Petre pe Raiu’ Fă-mi şi mie loc în Rai.
Florilor dalbe (*) Tu soră loc în Rai ai (*)
Tot solind şi trâmbiţând. Cât ai trăit pe pământ
Să-şi afle vun neam de-a luiu’, (*) Ţi-o fo’ casa lângă drumu’ (*)
Neam de-a lui nu şi-o aflat. Pe setoşi ai adăpat.
Pân-la poarta Raiuluiu’ (*) Pe flămânzi ai săturatu’ (*)
Acol-era maica lui Raiu ţi l-ai căpătat.
Maică-sa din grai, grăie(*)

47. Gazde mari, nu mai dormiţi


Gazde mari, nu mai dormiţi
Lilioară trandafir (*)
Că nu-i vremea de dormit.

Da-i vremea de colindat (*)


Şi cocoşii au cântat.

Da-i vremea de împodobit (*)


Şi Crăciunul a sosit.

48. Colo-n dealu după dealu – solo ...Ioan Bocşa şi ansamblul Icoane

Colo-n dealu după dealu (bis)

Mărului, părului
Haida ler şi-a mărului (*)

Pare-n soare că răsare, (bis) (*)


Acela că nu-i soare (bis) (*)
Că-i voinic din altă ţară (bis) (*)
Şi-o vinit în astă ţară (bis) (*)
Că mi-i june tinerelu (bis) (*)
Tinerel tras prin inelu. (bis) (*)
Şi pe-un cal cam porumbelu. (bis) (*)
Murgu-ncepe a nechezare: (bis) (*)
Tăt aştept de adăpare (bis) (*)
Cum aştept de însurare (bis )(*)
Pe tine te-oi adăpare (bis) (*)
Cu vin roşu strecuratu (bis) (*)
Cu ovăzu împrejuratu (bis) (*)
Cu apa din tri fântâni (bis) (*)
Cu iarba din tri grădini. (bis)(*)

49. Ce-aţi văzut păstori?


Ce-aţi văzut păstori sculaţi până-n zori?
Am văzut pe Nou-născutul
Prunc Iisus din cer venitul
Fiu dumnezeiesc, Fiu dumnezeiesc.

Ce palat era unde Domnul sta?


Peşteră săracă rece,
Peşteră de dobitoace
Palatul era, palatul era.

Ce-avea de-aşternut micul nou-născut?


Ieslea Îi era culcuşul
Fân şi paie aşternutul
Micului Iisus, micului Iisus.

Cine sta cu El, Domnul mititel?


Sta Maria maica Sfântă
Sta Iosif cu faţa-i blândă
Stau şi se-nchinau, stau şi se-nchinau.

Cine Îi cânta, cine-L preaslăvea?


Îngerii din cer veniră
Vesele cântări doiniră
Micului stăpân, micului stăpân.

50. Aseară pe-nserate


Aseară pe-nserate O încălziră boii
Fecioara Maria, Cu aburii suflând
În Viflaim cetate, Şi îngerii din ceruri
Călătorind venea. O preaslăveau cântând.

Şi fiind obosită Se-aude blând spre seară


Lăcaşul şi-l cerea Al clopotelor cânt
Şi-n Viflaimul mare Căci vine, vine iar
Nimeni n-o primea. Iisus pe-acest pământ.

Atunci Sfânta Fecioară El vine-n leagăn verde


Din oraş ieşea De îngeraşi purtat
Şi-n câmp într-o poiată Să spele lumea aceasta
Fecioara atunci intra. De rău şi de păcat.

Şi între dobitoace Sculaţi creştini degrabă


Pe fânul cel stufos Şi-aduceţi-I prinos
Preasfânta Născătoare Şi-I faceţi loc la masă,
Născut-a pe Hristos. Iubitului Hristos.

51. Cetiniţă, cetinioară

Cine coase la fereastrã Coroanã de trandafiri


O coroanã prea frumoasã. Care-aveau sã fie spini. (*)
Cetiniţã, cetinioarã dragã (*)
O tu Maicã nici visezi
Este Maica lui Hristos Cum o sã te întristezi. (*)
Mesia Chip luminos. (*)
Coroanã de trandafiri
Coroanã de îngeraşi Va fi mâine pãtimiri. (*)
Pentru Iisus Copilaş. (*)

52. Pe strada din Viflaim


Pe strada din Betleem, Ca la un mare-mpărat. (*)
Venea Maica cu Iosif Şi atunci era spe seară
Iisus s-a născut, în sara de Crăciun Şi acolo s-aşezară. (*)
(*) Într-un grajd sărăcăcios
S-a născut Domnul Hristos. (*)
La orice poartă bătea, Dar o stea din cer lucea
Nimeni nu deschidea. (*) Mai frumos decât alta. (*)
Şi când din oraş să iasă, Era steaua lui Hristos
Se opriră la o casă. (*) Care strălucea frumos. (*)
În poartă un tânăr sta, Steaua frumos strălucea
Şi frumos îi întreba: (*) Îngerii frumos cânta. (*)
De unde veniţi drumeţi? Filozofii se-nchina
Tocmai de la Nazaret. (*) Şi cu toţi se bucura. (*)
Fie-ţi milă tânăr bun Şi cântau cântec frumos
Şi nu ne lăsa în drum. (*) De naşterea lui Hristos. (*)
Afară e frig şi noapte Şi-un cântec de bucurie
Maica Sfântă nu mai poate. (*) Pace şi bunăvoire. (*)
Acolo-afară în oraş Iată acum s-a împlinit
Are tatăl meu un grajd. (*) Ce Gavril bine-a vestit. (*)
Eu acolo duce-voi Că s-a naşte-un Fiu înalt
Pat moale aşterne-voi. (*) La toată lumea-mpărat. (*)
Pat moale de grâu curat

53. Corindă-ne, Doamne

Cu lapte o fost hrănit


La Viflaim s-o născut Cel ce fiere o primit, (*)
Pruncul Cel făr’ de-nceput
Corindă-ne, Doamne(*) În scutece s-o-nfăşat
Cel în giulgiu îngropat, (*)
Pe braţe o fost purtat
Cel pe cruce ridicat, (*) Din Fecioară s-o-ntrupat
Şi din morţi o înviat, (*)
De îngeri o fost slăvit
Cel de oameni răstignit, (*) Într-o iesle o venit
Şi pe noi ne-o mântuit. (*)

54. O, ce veste minunată


O, ce veste minunată Şi să crească
În Vifleem ni se-arată Să ne mântuiască.
Astăzi S-a născut
Cel făr’ de-nceput Păstorii cum auziră
Cum au spus prorocii. Spre locaşul sfânt porniră
Unde au aflat
Că la Vifleem Maria Pruncul minunat
Săvârşind călătoria Şi Îl preamăriră.
Într-un mic sălaş
Lâng-acel oraş E Iisus Păstorul mare
A născut pe Mesia. Turmă ca El nimeni n-are
Noi Îl lăudăm
Pe Fiul în al Său nume Şi I ne-nchinăm
Tatăl L-a trimis în lume Cu credinţă tare.
Să se nască

55. Jos în Ţara Românească

Jos în Ţara Românească - bis

Negura, negura, dâmbra dobra elibra


Foaie verde a iedera.(*)

Este o grădină domnească -bis(*)


Iar domnu’ so Iunaşu -bis(*)
S-o făcut călugăraşu -bis(*)
La colighie la Blaju -bis(*)
Iar doamna sa Iuoniţa -bis(*)
S-a făcut călugăriţa -bis(*)
La colihie la Bistriţa -bis(*)

56. Cerul şi pământul


57. Bucură-te-acest Domn bun
Cerul şi pământul, R
În cântări răsună. Bucură-te-acest Domn bun
Îngeri şi oameni, R C-am ajuns Sfântu’ Crăciun
Cântă împreună. Naşterea l-acest Domn bun (bis)

Hristos se naşte, Domnul coboară, Bucură-te-acest Domn mare


Îngerii cântă, magii îl adoară Care-n lume seamăn n-are
Păstori aleargă, ieslea o-nconjoară Decât numai Sfântul Soare (bis)
Mari minuni se întâmplară. (*)
Sfântul soare lumină
În Viflaim azi R De îngeri înconjura
E mare minune Sfântul Soare luminos
Vergură curată R Pe nume-l cheamă Hristos
Fiu născu în lume. (*)
Îngerii frumos îi cântă
Din răsărit vin R Hristos şade şi ascultă
Magi cu bucurie. Hristos pe scaun şedea
Cu dar de smirnă R Şi din grai aşa grăia
Aur şi tămâie. (*)
„O dragi mieluşeii mei
Din cer cuvântul R Veniţi că sunteţi ai mei
În trup se arată. Haideţi şi voi mieluşele
Noaptea din lume R Că şi voi sunteţi a mele”
Zi se face-ndată. (*)
De la fir de lintă creaţă
Hristos se naşte R Dă-i Doamne gazdei viaţă
Veniţi la închinare. De la fir de busuioc
Cu vesel suflet R Dă-i Doamne gazdei noroc
Veselă cântare. (*)
Şi găzdoaia să trăiască
C-a ajuns seară frumoasă
Rămâi gazdă sănătos
Că te-am colindat frumos

Şi la anul când venim


Sănătoşi să vă gasim!
58. Deschide uşa creştine

Deschide uşa creştine Mai târziu găsi apoi


Că venim din nou la tine, Un staul frumos de oi. (*)
La mulţi ani mulţi ani cu bine. (*)
Şi acolo pe fân jos
Drumu’-i greu şi-am obosit S-a născut Domnul Hristos. (*)
De departe am venit. (*)
Cete de îngeri coboară
Şi la Viflaim am fost Staulul de-l înconjoară. (*)
Unde s-a născut Hristos. (*)
Păstorii cu flori în mână
Şi-am văzut şi pe-a Sa mamă Împletesc mândră cunună. (*)
Pe care Maria-o cheamă. (*)
Pe cunună-i scris frumos
Cum umbla din casă-n casă Astăzi s-a născut Hristos. (*)
Ca pe Fiul ei să-L nască. (*)
Care cu puterea Sa
Umbla-n sus şi umbla-n jos Va împărăţi lumea. (*)
Ca să nască pe Hristos. (*)

Umbla-n jos şi umbla-n sus


Ca să nască pe Iisus. (*)

59. Larg deschideţi poarta

Larg deschideţi poarta Merele de aur,


Sufletelor voastre Merele din sate
N-am venit să cerem S-au cules azi-noapte
Am venit să dăm De colindători.

S-au cules din munţii


Dalbe şi iar dalbe flori adevărate Unde veşnic merii
Ca şi vestea bună ce vi-o colindăm (*) Roditori de aur
Cresc nemuritori.

60. Oarecând la răsărit


Oarecând la răsărit (bis) Că în Betleem Maria (bis)
O stea mare s-au ivit Cum arată proprocia
Şi magi după ea-au venit Ca să-l nască pe Mesia
Sara-i mare de Crăciun Sara-i mare de Crăciun.

Şi cu bucurie mare (bis) Magii de Prunc cum aflară (bis)


În Ierusalim intrară Din Ierusalim plecară
De Mesia întrebară Steaua iar li se-arătară
Sara-i mare de Crăciun Sara-i mare de Crăciun.

Unde Pruncul s-a născut (bis) Şi în Betleem i-a dus (bis)


Împăratul cel prea Sfânt Unde s-a născut Iisus
Că noi steaua i-am văzut Apoi steaua s-au ascuns
Sara-i mare de Crăciun Sara-i mare de Crăciun.

Iar Irod daca-u aflat (bis) In pesteră au intrat (bis)


Despre Pruncul Împărat Pruncului s-au închinat
Foarte mult s-a tulburat Şi darurile i-au dat
Sara-i mare de Crăciun Sara-i mare de Crăciun.

Pe boieri i-a adunat (bis) Aur, smirnă şi tămâie (bis)


Despre Prunc i-a întrebat Întru mare bucurie
Şi îndată a aflat Ca la mare-mpărăţie
Sara-i mare de Crăciun Sara-i mare de Crăciun.

61. Din an în an
Din an în an sosesc mereu
La geam cu Moş Crăciun, Fluierul cel păstoresc
E ger cumplit, e drumul greu, Cântă-n glas dumnezeiesc
Da-i obicei străbun. Cu viers dulce, mângâios
Azi cu strămoşii cânt în cor Că azi s-a născut Hristos.
Colindul sfânt şi bun,
Tot Moş era şi-n vremea lor Veniţi dar la Vifleem
Bătrânul Moş Crăciun. Lucru mare să vedem
Pe al lumii împărat
E sărbătoare şi e foc În iesle pe fân culcat.
În casa ta acum,
Dar sunt bordeie fără foc Şi trei crai mânaţi de dor
Şi mâine-i Moş Crăciun. Lăsând ţări în urma lor
Acum te las fii sănătos După stea călătoresc
Şi vesel de Crăciun. Să găsească prunc ceresc.
Dar nu uita când eşti voios
Creştine să fii bun Şi-au mers până au stătut
Unde era prunc născut
Şi-nţelegând că-i Hristos
S-au închinat până jos.

62. Fluierul cel păstoresc

63. Colind basarabean


64. Colind bătrânesc

Tu eşti lumina cea sfântă


Precista blagoslovită Asta-i seara de Crăciun
Că ai născut pre Fiul Sfânt Să te veseleşti om bun
Oamenilor pre pământu’. Naşterea de bucurie
La mulţi ani cu veselie.
Tu eşti cinstea îngerească
Şi slava apostolească Seara sfântă de Crăciun
Biruinţa sihăstrească Când s-a născut Domnul bun
Nădejdea călugărescă. Să alunge-a lumii jale
Pentru-a lui Adam greşale.
Tu eşti izvor de viaţă
Adăpi bine cu dulceaţă Că Adam când a greşit
Şi eşti maică adevărată Domnul de Rai l-a lipsit:
C-ai născut Fiu făr’de tată. “Du-te Adame de la Mine,
Cum te-ai lipsit de-al tău bine”.
Mai întâi şi mai cinstită
Decât soarele mai sfântă Dar Adam a prins a plânge
Eşti ieslea sălăşluită Şi din gură a prins a zice:
Şi cartea pecetluită. “Raiule, gradină dulce,
Nu mă-ndur a mă mai duce.
Cartea ne scrie cu drepţii
Unde doresc întelepţii De verdeaţa pomilor
Şi de-acum până-n vecie De mireasma florilor
Mila Domnului să fie. De cursul izvoarelor
De dulceaţa sfinţilor”.

Asta-i seara de Crăciun


Să te veseleşti om bun
Naşterea de bucurie
La mulţi ani cu veselie.

65. Noi umblăm şi colindăm


1. Noi umblăm şi colindăm 66. La tătă casa-i lumină
Să mergem şi să vedem
În oraşul Viflaeem
Ref: Fiul Sfânt, Duhul Sfânt ٪
Fiul cel prea Sfânt
La tătă casa-i lumină
Zîurel de zîuă (*)
2. Din sămânţa lui David La tăt omu-i masa plină(*)
Cum proroci au prorocit
Cum proroci au prorocit Noi umblăm şi colindăm (*)
Pe Dumnezeu lăudăm. (*)
3. Din Fecioara Maria
Ca să mântuie lumea
Ca să mântuie lumea
Să aveţi roade la vară (*)
Linişte şi pace-n ţară. (*)
4. Irod a auzit minunea
Ş-a temut împărăţia La tineri înţelepciune (*)
Ş-a temut împărăţia La bătrâni griji mai puţâne. (*)
5. El a dat poruncă-n ţară Şi la anu om veni (*)
Pe toţi pruncii să-i omoară
Pe toţi pruncii să-i omoară
Dintre noi care-om mai fi. (*)

6. De doi ani şi mai în jos Varsă Doamne har şi bine (*)


Ca să-L taie pe Hristos Har şi bine de la Tine(*)
Ca să-L taie pe Hristos
Peste casă, peste masă (*)
7. Pe Hristos nu L-a tăiat Peste oamenii din casă. bis(*)
Dumnezeu L-a apărat
Dumnezeu L-a apărat

67. Îi Sara Crăciunului


Îi Sara Crăciunului M-oi duce la mama acasă
Şi vremea umblatului Şi-oi zîce-o să mi-o domnească
Asta-i sara de Crăciun Asta-i sara de Crăciun
Pă uliţa satului Unde-i ruptă să-mletească

Noi băgăm colinda-n casă Să pot mere a colinda


Găzdoaia să ne-o plătească Până mâin-dimineaţa
Asta-i sara de Crăciun Asta-i sara de Crăciun
De-i place colinda noastră Să pot umple trăistuţa

Să ne daţi vreo două poame Să mi-o văd plină cu nuci


Că suntem vo cinci cocoane Cu poame, şâ mere dulci
Asta-i sara de Crăciun Asta-i sara de Crăciun
Şi sântem moarte de foame C-acelea le plac la prunci

Suflă vânt pă sub târnaţ De ni-i da, de nu ni-i da


Gazda ne deie cârnaţ La anu vom colinda
Asta-i sara de Crăciun Asta-i sara de Crăciun
Că’aceia ne- or ţâne saţ Şi mai multe vom ura

Că mi-i frig a colinda Rămâi gazdă sănătoasă


Că mi s-o spart optinca Şi găzdoaia veseloasă
Asta-i sara de Crăciun Asta-i sara de Crăciun
Tare mult nu putem sta Noi merem la altă casă
Asta-i sara de Crăciun
Noi merem la altă casă.

68. Colind bizantin


Cel făr’ de-nceput Steaua luminând şi calea arătând
Cel făr’ de-nceput
Azi s-a pogorât Venind la Iisus
Şi întru Fecioară s-a sălăşluit Venind la Iisus
Ei s-au bucurat
Eru rem, eru rem, eru reru reru rem Lăudând pe Domnul şi s-au închinat
Leru-i Domn din cer (*)
Aur au adus
De la răsărit Aur au adus
De la răsărit Smirn-au închinat
Magii au venit Şi tămâie scumpă Celui Preaînalt
Daruri să aducă Stăpânului
Îngerii cântau
Unde-i Împaratul Îngerii cântau
Unde-i Împarat Păstori fluierau
Au întrebat Cerul şi pământu-ntreg se veseleau
Şi Irod atuncea mult s-a mâniat
Astăzi toată lumea
Magii au plecat Astăzi toată lumea
Magii au plecat Se bucură
Pe Irod lăsând Pe Stăpânu-L cântă şi-L laudă

69. De trei zile


De trei zile tot venimu’
De trei zile tot venimu’
Sara-i bun-a lui Crăciun. Colindiţa nu-i mai multă
Să trăiască cine-ascultă.
N-auzim cocoş cântându’ Sus la ceruri s-o-nălţăm,
N-auzim cocoş cântându’ Şi la gazde s-o-nchinăm.
Sara-i bun-a lui Crăciun. O-nchinăm cu veselie
Şi cu mare bucurie
Numai oameni veselindu’ C-am ajuns seara de-ajun,
Numai oameni veselindu’ A bătrânului Crăciun.
Sara-i bun-a lui Crăciun. Sus, mai sus v-am înălţat,
Ce-am ştiut noi v-am cântat,
Veselind cu vesel bunu’ Să rămâneţi sănătoşi
C-am ajuns acest Crăciunu’ Sănătoşi şi bucuroşi.
Sara-i bun-a lui Crăciun. C-am ajuns ziua cea sfântă,
Când colindele se cântă,
Sărbătoarea lui Hristos,
70. Colindiţa Să ne fie de folos.

71. Steaua spre Răsărit străluceşte

Steaua spre Răsărit străluceşte,


Steaua-mpăratului se iveşte.
Steaua cu raze mari luminează,
Sfânta Naştere adeverează.
Că s-a născut astăzi Cel prea veşnic,
Mesia Cel prea puternic.
Din Fecioara Maria Curata
Astăzi este lumea desfătată.
Magii, steaua, pe cer, cum zăriră,
Câte trei, spre ea călătoriră.
De la stea, precum se învăţară,
Lui Hristos, cu daruri, se-nchinară.
Daruri, aur, smirnă şi tamâie
Şi luară mare bucurie.

72. La nunta din Cana Galileii


La nunta ce s-a-ntâmplat
În Cana Galileii (*)

Fost-a şi Iisus chemat. (*)


Iar maica lui Iisus (*)
Văzând că nu-i vin de-ajuns, (*)
Zise: Fiul meu iubit, (*)
Vinul li s-a isprăvit. (*)
Atunci Hristos s-a sculat (*)
Şi slugile El le-a chemat. (*)
Apa-n şase vase-au pus (*)
Şi le-au umplut până sus, (*)
Hristos le-a blagoslovit, (*)
Apa-n vin s-a prefăcut. (*)
Atunci toţi s-au bucurat, (*)
Pe Hristos dac-au aflat. (*)

73. Mărire-ntru cele-nalte

Mărire-ntru cele-nalte
Toate stelele să salte
Salte cerul şi pământul
Şi să laude cuvântul.

Această zi preasfinţită
Şi sărbătoare slăvită
Urăm la toţi să vă fie,
’Ntru mulţi ani cu bucurie. (*)

Întru cei de sus mărire


Şi pe pământ păciuire
La toţi oamenii să fie
De acum până-n vecie. (*)
74. Bună sara lui Crăciun

Colo jos şi mai în josu- bis D-ăia soră nu-s nori grei- bis
Bună sara lui Crăciun! Bună sara lui Crăciun!

Este-o ceaţă şi-o verdeaţă- bis C-ăia-s peţitorii tăi- bis


Bună sara lui Crăciun! Bună sara lui Crăciun!

Da` nu-i ceaţă nici verdeaţă- bis Vin la min` te cer pe tine- bis
Bună sara lui Crăciun! Bună sara lui Crăciun!

Că-i turma Lui Dumnezău- bis Nu ştiu, da-te-om, nu te-om dare.- bis
Bună sara lui Crăciun! Bună sara lui Crăciun!

Da` turma cine-o păzeşte- bis Cer prea mult din partea tare- bis
Bună sara lui Crăciun! Bună sara lui Crăciun!

Dumnezău cu sfântu` soare- bis Cere car cu patru boii- bis


Bună sara lui Crăciun! Bună sara lui Crăciun!

Şi cu sora sa cea mare- bis Noi te-om da numai` cu doi- bis


Bună sara lui Crăciun! Bună sara lui Crăciun!

Zice soră cătră frate: - bis Cere turma jumătate- bis


Bună sara lui Crăciun! Bună sara lui Crăciun!

Ui` mă frate ce nori greii,- bis Noi ţi-om da a tria parte.- bis
Bună sara lui Crăciun! Bună sara lui Crăciun.
75. Bună seara c-a-nserat

Bună seara c-a-nserat, Voi vă duceţi dragi părinţi


Noi cu plugul am plecat, Cu anii de suferinţi,
Pe la case ca-n alţi ani Noi rămânem după voi
Cum o zis badea Traian. Lângă plug şi lângă boi.

La mulţi ani cu sănătate, Să vă pomenim oricât


Să vă dea Domnul de toate! Cât vom trăi pe pământ.
Mulţi ani să trăiţi, Mulţi ani să trăiţi,
Mulţi ani fericiţi! Mulţi ani fericiţi!

Nu venim cu vre-un gând rău Nu mai este înc-o dată


Ci venim cu Dumnezeu, Noapte sfântă ca această.
Noul an să vi-l vestim Nu urăm pentru colaci
Azi, când cel vechi îl sfârşim. Nu-ngheţăm pentru pitaci.

Zile bune să vă dea Ci păstrăm deprinderi bune


Dumnezeu cu mila Sa! De la vremile străbune.
Mulţi ani să trăiţi, Mulţi ani să trăiţi,
Mulţi ani fericiţi! Mulţi ani fericiţi!

Noul an care-a venit De urat am mai ura,


Nu ştim dacă-i fericit, Dar ne e c-om însera
Dar prin anii ce-au trecut Pe la casele dumneavoastră,
Tot mai bătrâni ne-am făcut. Departe de casa noastră.

Mâine poate, cine ştie, Că suntem înfriguraţi


Vom fi toţi în veşnicie. Şi cu daruri încărcaţi.
Mulţi ani să trăiţi, Mulţi ani să trăiţi,
Mulţi ani fericiţi! Mulţi ani fericiţi!

Cât de grele suferinţi Busuioc verde pe jos,


Aţi îndurat voi părinţi, Rămâneţi dar sănătoşi,
Dar pe toate le-aţi răbdat Casa să vă fie plină
Domnul Sfânt v-a ajutat. De a cerului lumină.

Ne-aţi crescut plugari de neam Ziua Sfântului Vasile


Ca să vă urăm la geam. Să vă fie tot spre bine.
Mulţi ani să trăiţi, Mulţi ani să trăiţi,
Mulţi ani fericiţi! Mulţi ani fericiţi.
76. Asta-i sară

Asta-i sară, sară ‚`naltă


Florile dalbe, flori de măr (*)
Unde binele stă baltă.

Casele-s acoperite (*)


Cu cârnaţi şi cu plăcinte. (*)

Uşile-s din turte dulci, (*)


Din oricare poţi să guşti. (*)

Laptele pâraie cură, (*)


Cui îi trebe cască gură(*)
Şi-l vântură cu lingura. (*)

Purcelu cu clisa grasă (*)


De măgan umblă prin casă, (*)

Cu cuţâtu’ în spinare, (*)


Poa’ să-şi taie fiecare. (*)

77. Dumnezeu dintru 'nceputu’

Tot cu stele mărunţele,


Dumnezeu dintr-u 'nceputu
Cu luceferi printre ele, (*)
Tot pământu' a făcutu
Daia lerui Domn. (*)
Şi cu luna cu lumina,
Soarele cu razele, (*)
Cerul sus la ridicatu,
Şi bine l-a răzimatu, (*)

Pe patru stâlpi de argintu,


Şi frumos l-a 'mpodobitu,(*)
78. Bună veste, gazdă-n casă

Mână sluga ai mai mică, (*)


Bună veste gazdă-n casă, Mână sluga ai mai mică.
Domnului, Domn de-al nostru(*)
Bună veste gazdă-n casă.

Să trăiţi, voi, juni frumoşii, (*) Să de fânu` junciloru, (*)


Să trăiţi voi juni frumoşii. Să de fânu` junciloru.

Ia treceţi de cam şedeţî, (*) Fânu` juncilor le-o datu, (*)


Ia treceţi de cam şedeţî. Fânu` juncilor le-o datu.

Noi n-am vint să cam şedemu`,(*) Şi pe Domnu` L-or aflatu`,(*)


Noi n-am vint să cam şedemu`. Şi pe Domnu` L-or aflatu`.

Noi am vint să vă-ntrebămu`,(*) În iesle de boi culcatu`,(*)


Noi am vint să vă-ntrebămu`. În iesle de boi culcatu`.

De Crăciunu` cel bătrânu`,(*) Unde Domnul să naştere, (*)


De Crăciunu` cel bătrânu`. Unde Domnul să naştere.

Mână sluga ai mai mare, (*) Nu te poţi aprochiere, (*)


Mână sluga ai mai mare. Nu te poţi aprochiere.

Să de paie boieloru, (*) De cântatu` sfinţiloru, (*)


Să de paie boieloru. De cântatu` sfinţiloru.

Paie, paie lor le-o datu, (*) De cântatu` albineloru, (*)


Paie, paie lor le-o datu. De cântatu` albineloru.

Şi nimica n-or aflatu, (*) De mirosu` floriloru, (*)


Şi nimica n-or aflatu. De mirosu` floriloru.
79. Colindăm colindători 80. Colindul bătrânului

Colindăm colindători Colo-n jos mai la hotară – bis(*)


Noaptea pe la cântători / bis Răsărit-o un nuc iarbă. (*)
Colindăm! Nucu-i mare, frunză n-are, (*)

Prin troiene greu răzbim Da-n vârfuţu’ nucului


La colindă noi pornim / bis Cântă puiu’ cucului.
Colindăm! Mai în jos, mai la tulpină, (*)
Cânt’ o pasăre străină. (*)
Colinda Crăciunului Mere cucu’ şi o’ntreabă: (*)
Pe uliţa satului / bis
Colindăm! De ce cânţi, pasăre dragă ? (*)
Da io cum nu m-oi cânta ? (*)
În noaptea Ajunului Trei rânduri de pui avui(*)
La Naşterea Domnului / bis Ş-amu nu-s a nimărui. (*)
Colindăm!
Puii-s puişorii mei(*)
Când în ceruri se cânta Când aţi fost voi mititei. (*)
Pruncul Cel Sfânt se năştea / bis Io m-am dus pă arătură(*)
Colindăm! Să vă strâng sămânătură. (*)

Îngerii Îl preamăreau Să vă dau la toţi pă gură


Păstorii se închinau / bis Să vă dau la toţi pă rând
Colindăm! Şi io m-am lăsat flămând.
D’amu dăc’am bătrânit, (*)
Mărire Lui Dumnezeu Penile mi s-o rărit, (*)
Mărire Fiului Său / bis Clonţu mi s-o bătucit. (*)
Colindăm! Ş’amu-s gata de pierit, (*)
Numa’ ceasu n-o sosât. (*)
Pre pământ pace să fie
De acum până-n vecie / bis Puii-s puişorii mei
Colindăm! Când aţi fost voi mititei.
81. Veselește-te Domn bunu’

1.Veselește-te Domn bunu’ Crucea sfântă 'n mâna stângă.


Că vă vin și junii buni
6. Și de-a dreapta, busuioc-u.
2.Junii buni, colindători, Și la brâu, un spic de grâu.
Ciocănind pe la chietori.
7. La pieptare, trandafir-u.
3. Așa mândrii 'mpodobiți, Dar-u, dar-u cui l-or da-re?
Cum sunt pomii înfloriți.
8. Cruce-or da bătrânilor-u,
4. Cât în casă au venit, Trandafiru' fetilor-u.
Casa toat' s'a veselit.
9. Busuioc feciorilor-u,
5. Dar-u, dar-u ce și aduc-u? Grâu or da câmpurilor-u.

82. Deschide nană, uşile

Deschide nană uşile În obloace copitoance


Că-ţi vin pruncii cu dobile În obloace copitoance, (*)
Corindele corind,corindele
corind(*) Da şi dacă ni-ţi primire
Viaţa vi so primenire, (*)
Că de-aseara stam pe-afara
Şi opincile-ndeţară, (*) Să fiţi gazdă sănătoşii
Să trăiţi ani mulţi, frumoşii, (*)
Ştreşinile-or picuratu'
De ne-o nins şi ne-o ploiatu',(*) Şi colinda ni-o plătiţâ
Să si-ţi gazde fericiţâ, (*)
Fă nană mai mare focu'
Să să vadă pa oblocu', (*) Corindele corind,corindele
corind
Fă nană lumină-n casă Corindele corind,corindele
Să sa vadă pă fereastră, (*) corind
Corindele corind,corindele
Dacă nu ne deschideţi corind
Pă pereţi crească bureţi, (*)
83. La poartă la Ştefan Vodă 84. Din colibe

La poartă la Ştefan Vodă Din colibe-n stânci ascunse


Lerului Domnului Pe cărări de lupi pătrunse
Boierii s-au strâns la vorbă. Vin ciobanii-n tropote
Cu colinda-n clopote.
Dar vorba de cine este
Lerului Domnului Scoală, gazdă, nu dormi !(*)
De Iisus născut în iesle.
Sună-n sat şi-n sat răsună
Atunci Ştefan domn cel sfânt Veste mare, veste bună.
Lerului Domnului Că-i cu miei şi piţărăi
De la rugă auzind. Şi cu Domnul printre ei. (*)

Pe boieri care vorbeau Moş Crăciun cu geru-n ie


Lerului Domnului I-i mustaţa de inie
Şi pe Domnul preamăreau. Iar toiagul i-i de sânger
Şi i-i sufletul de înger. (*)
El pe dată s-a plecat
Lerului Domnului
Cu boierii s-a-nchinat.

Şi cu glasu-i de supus
Lerului Domnului
A slăvit pe Domn Iisus.
85. Steaua care străluce 86. Scoală gazdă

Scoală gazdă, nu dormire


Steaua care străluce, Domnului Domnului Doamne(*)
Fiul Domnului(*) Scoală gazdă, nu dormire.
Veste bună aduce.
Fiul Domnului (*) Că ţi-o veni îngerire. (*)
Că ţi-o veni îngerire.
Peste cer, peste pământ, (*)
Întrupat din Duhul Sfânt(*) Cu calu` nepotcovitu`.(*)
Cu calu` nepotcovitu`.
Se va naşte-un Împărat(*)
Dumnezeu adevărat. (*) Scoală, gazdă potcoveşte(*)
Scoală, gazdă potcoveşte
Cel trimis de Tatăl Său(*)
Să ne mântuie de rău. (*) Cu potcoave de colaciu`.(*)
Cu potcoave de colaciu`.
În cetatea Betleem(*)
Veniţi fraţi să Îl vedem. (*) Şi cu cuie de cârnaţu`.(*)
Şi cu cuie de cârnaţu`.
În iesle de boi săracă(*)
Maica Sfânta va să-L nască. (*) Cu ciocane de răchie. (*)
Cu ciocane de răchie.
Îngerii-L slavoslovesc(*)
Magii daruri dăruiesc. (*) Ca să fie gazda vie. (*)
Ca să fie gazda vie.
Păstorii vin de se-nchină, (*)
Maica Sfântă Îl leagănă. (*)

Şi Pruncu-i blagosloveşte. (*)


Pacea Sa le dăruieşte, (*)

Veniţi să I ne-nchinăm(*)
Dar de le El să luăm. (*)
87. Îmbucură-te om bun

Îmbucură-te om bun
Hoi, leru-i, leru-i Doamne(*)
C-am ajuns Sfântu’ Crăciun –
Hoi,leru-i Domn. (**)
Eu vă spun la casa voastră(*)
Din Precista Maica noastră. (**)

S-o născut un Fiu frumos(*)


Pe Nume-L cheamă Hristos. (**)
În paiele grâului(*)
Şi-n florile fânului. (**)

Nu ca fiul domnilor, (*)


Ci-n poiata boilor. (**)
Încet, boii-L dudurară, (*)
Pântru coarne-L legănară. (**)

Toţi la El se închinară, (*)


Toţi la El se închinară, (**)
Toţi oamenii ce-au venit(*)
Din Apus şi Răsărit. (**)

Aceste zile senine(*)


Să le petreceţi cu bine. (**)
La mulţi ani, s-aveţi folos(*)
De Naşterea lui Hristos. (**)
88. Linu-i lin

1.Colindăm flămânzi şi goi


În pridvor de gând
Anii ce zac peste noi
Vise aprinzând

Linu-i lin cu dalbe flori


Pe ferestre de-nchisori
Dalbe, dalbe flori. (*)

2. Zac la uşă drugii grei 5. Drept tămânie-am pregătit


Rănile ne dor Lacrimi grele-n căni
Lanţurile-s clopoţei Aur - lanţul ruginit
Ruga noastră-i cor. (*) Smirnă - sânge-n răni. (*)

3. Doamne, mâna să-Ţi întinzi 6. Suferinţa vom uita


Peste robii tăi Sub cereşti lumini
În adâncuri să ne-aprinzi Serafimii vor cânta
Stea de vâlvătăi. (*) Încărcaţi de crini. (*)

4. Vom porni din închisori 7. Inimile în cununi


Fulguiţi de nea, Vom aduce-n dar
Ca sa-ajungem până-n zori Peste jertfa lor s-aduni
Langă ieslea Ta. (*) Nimburi mari de har. (*)
89. Legănelul lui Iisus

Colo-n sus pe-un deal frumos


Unde-i cerul luminos } Fete

Într-un leagăn stă culcat


Fiul Maicii înfăşat
} Băieţi

Ref: Leagăn verde legănel


Tot din lemn de păltinel } Bis(*)

Raza blând-a soarelui


Scaldă faţa Domnului } Fete
}
Vântul dulce tragănă
Băieţi
Pruncul de mi-L leagănă

Ref: Leagăn verde legănel } Bis(*)


Tot din lemn de păltinel

Cântă îngerii în cor


Să vestească tuturor } Fete

Astăzi cerul s-a deschis


Pe Hristos ni L-a trimis. } Băieţi

Ref: Leagăn verde legănel } Bis(*)


Tot din lemn de păltinel (2x)
90. Noi în seara de Crăciun

Noi în seara de Crăciun- bis


Lăudăm pe Cel prea bun.
Bun eşti Doamne bun(*)

Colindăm colind duios- bis


Domnului Iisus Hristos. (*)

Noi umblăm să împlinim- bis


Obiceiul din bătrâni.(*)

Obicei de colindat- bis


Pe la case de urat. (*)

91. Sara vesăloasă

Sara vesăloasă, domnule plugariu- bis


Juni colindătoriu, domnule plugariu - bis
Pă ei să-i sloboziu, domnule plugariu - bis
În casa dumitale, domnule plugariu - bis
Că ei ţi-or aduce, domnule plugariu - bis
Leagăn din mătase, domnule plugariu - bis
De te-ai legănare, domnule plugariu - bis
Dumneata şi doamna, domnule plugariu. - bis
92. Luatu-s-o dusu-s-o

Luatus-o, dusu-s-o – bis


Corindem corinde, Luatu-s-o, dusu-s-o
Dumnezău cu Sânt Pătru – bis
Corindem corinde la casa bogatului.

- Bună zâua, bogat mare - bis


Corindem corinde, gata-i cina să cinăm ?
- Gata-i, da nu-i păntru voi - bis
Corindăm corinde, păntru domni mai mari ca voi.

Luatu-s-o, dusu-s-o – bis


Corindem corinde la casa săracului.
- Bună sara, om sărac ! - bis
Corindem corinde mulţi ani vouă, călători.

Gata-i prânzu’ să-l prânzâm ?- bis


Corindem corinde, prânzu-i gata puţinel.
Prânzu-i gata puţinel – bis
Corindem corinde, Nu ne-om ajunge cu el.

Cât cu el nu ne-om ajunge – bis


Corindem corinde, merge-om pe jos ş-om aduce
Luatu-s-o, dusu-s-o – bis
Corindem corinde pe marginea câmpului.

Când fu la mijloc de câmpu – bis


Corindem corinde, că-l întreabă Dumnezău:
- Ia vezi, Petre, în dreapta mea - bis
Corindem corinde, Spune-Mi, Petre, ce-i vedea.

Văd casa săracului – bis


Corindem corinde, în mijlocul Raiului
Pe dinluntru-i zugrăvită – bis
Corindem corinde, din afară-i văruită

Şi cest omu veseleşte


Corindem corinde, să’nchinăm cu sănătate !
93. Pă draniţa fântâniţî

Pă draniţa fântâniţî C-acele li-s dragi la fete, (*)


Florile dalbe(*) C-acele li-s dragi la fete.
Pă draniţa fântâniţî.
Da-ne-a un ticău de nuci, (*)
Este-un stâlp de busuioc(*) Da-ne-a un ticău de nuci.
Este-un stâlp de busuioc.
C-acele li-s dragi la prunci, (*)
Busuiocu` l-om ciunta,(*) C-acele li-s dragi la prunci.
Busuiocu` l-om ciunta.
Să fii gazdă, sănătoasă, (*)
Nu ştiu gazda ce ne-a da,(*) Să fii gazdă sănătoasă.
Ba ştiu gazda ce ne-a da.
C-ai primit colinda noastră,(*)
Da-ne-a un ticău de mere,(*) C-ai primit colinda noastră.
Da-ne-a un ticău de mere.

94. Drăguleană

Acasă-i gazda, nu-i acasă Şi-om aduce-o sus pă sus (*)


Drăguleană (*) Din locu’ unde s-o dus (**)
Acasă-i gazda, nu-i acasă
O, o, o, că dragă mi-i (**) Sus pă sus pă lângă lună (*)
Sus pă sus pă lângă lună (**)
Da’ de-i acasă, zî-i să iasă (*)
De-i acasă zî-i să iasă (**) Cu-o mână ţiind de lună (*)
Cu una-mpletind cunună (**)
Da’ de-i la jie, zî-i să vie (*)
De-i la jie, zî-i să vie (**) Da’ cununa nu-i aşi (*)
Aşa cum sânt gazdili (**)
Da’ de-i în codru şi-o vâna(*)
După ei cine-o mâna (**) Da’ Dumnezău să-i ocrotească
C’or primit colinda noastră (**)
Ne-om alege doi din noi (*)
Şi-om aduce-o înapoi (**) O, o, o, că dragă mi-i!
95. Sus în vârful muntelui

Sus în vârful muntelui- bis La biserică mă duce (*)


Ai, lerui Doamne (*), Tot poporu-şi face cruce.
În mijlocul codrului.
În biserică mă pune (*)
Îmi sunt două lemnişoare: (*) Oamenii să mi se-nchine.
Bradul verde, teiul alb.
Tu bradule răşinos (*)
Şi-amândouă se sfădesc. (*) Tu nu eşti nici de-un folos.”
Zise bradul către tei:
„Ba eu sunt un lemn de treabă (*)
„Măi, teiule, frate-mi eşti, (*) Că toţi meşterii mă-ntreabă,
Cu mine ce te sfădeşti?
Care unde mă găseşte (*)
Că eu sunt un lemn de brad (*) De şindrilă mă croieşte.
La toţi oamenii li-s drag.
Din mine fac şindrila (*)
Tu eşti tei putregăios (*) De-acopăr biserica.
Şi nu eşti nici de-un folos”.
Că de n-ar fi şindrila (*)
„Ba eu sunt un lemn de treabă (*) În biserică-ar ploua,
Că toţi meşterii mă-ntreabă,
Aurul ţi s-ar strica (*)
Care unde mă găseşte (*) Şi-ar fi amar de cinstea ta.”
De icoane mă croieşte.
Acesta-i bradul stufos (*)
Pe margini mă zugrăveşte (*) Acesta-i Domnul Cel frumos.
Cu aur mă poleieşte.
Aceasta-i tufa stufoasă (*)
Şi-n biserică mă bagă (*) Aceasta-i Doamna Cea frumoasă.
Toată lumea mi se roagă;
96. Slavă să aibă nesfârşită 97. Sus în poarta Raiului

Slavă să aibă nesfarşită Sus în poarta Raiului


Dumnezeirea-ntreită Florile dalbe, flori de mărgărit. (*)
Unimea nedesparţită. Flori de măr , de mărgărit.
Tatăl Atotţiitorul
Şi Fiul Izbăvitorul Şade Maica Domnului (*)
Şi Duhul Mângâietorul. C-un Fiuţ pân` lângă Ea. (*)
Unul fiind în trei feţe Dar Fiul tare plângea. (*)
S-a pogorât să ne-nveţe „Taci, Fiule nu mai plânge(*)
Să ne-arate cu blândeţe. Că Eu Ţie Ţi-oi aduce (*)
Să pricepem să-nţelegem Două mere argintele
Să cunoaştem să alegem Să Te joci, Fiuţ cu ele.” (*)
La iad în munci să nu mergem. Fiul Sfânt aşa zicea: (*)
Că în cer sunt multe case „Nu plâng, Maică de-aceea (*)
Împodobite frumoase Ci, uită-Te Maică-n jos (*)
Tot cu raze luminoase, Colo-n josu mai din jos (*)
Unde drepţii se aduna De vezi fauri făurind.” (*)
Cu toţi sfinţii împreună Şi Fiul Sfânt tot plângea (*)
Şi işi fac, tot, voie bună. Maica Sfântă-l mângâia, (*)
Şi cântând c-o glăsuire „Taci, Fiule, nu mai plânge (*)
Dănţuiesc într-o unire Că Eu Ţie Ţi-oi aduce (*)
Dând lui Dumnezeu mărire. Două mere aurele (*)
Să Te joci, Fiuţ cu ele.” (*)
Fiul Sfânt aşa zicea: (*)
„Nu plâng, Maică, de-aceea, (*)
Ci uită-Te, Maică-n sus, (*)
Colo-n susu, mai sus (*)
Le vezi bărdaş bărduind (*)
Şi Mie cruce-Mi făcând.”(*)
98. La vârful la nouă meri

La vârful la nouă meri,


Hai, leronda, lerului Doamne (*) Se scăldară, se-mbăiară, (*)
Mi-arde nouă lumânări. 'N-apă lină se clătiră.

Iar din nouă lumânări, (*) Cu sfânt mir se miruiră, (*)


Pică nouă picături. Şi-n veştmânt se primeniră.

Iar din nouă picături, (*) Mai în jos de Dumnealui, (*)


Ruptu-s-au şi faptu-s-au. Scaldă-se şi Sfânt Vasile.

Ruptu-s-au şi faptu-s-au, (*) Se scăldară, se-mbăiară, (*)


Râu de vin şi altul de mir. 'N-apă lină se clătiră,

Dar în râu cine scălda ? (*) Cu sfânt mir se miruiră (*)


Scaldă-se Bun Dumnezeu. Şi-n veşmânt se primeniră.

Mai în jos de Dumnealor, (*) Cu sfânt mir se miruiră, (*)


Scaldă-se Sfântul Ion. Şi-n veşmânt se primeniră.

Se scăldară, se-mbăiară, (*) Busuioc verde pe masă, (*)


'N-apă lină se clătiră. Rămâi, gazdă, sănătoasă.

99. Colinde, colinde!

Colinde, colinde! Se bucur' copiii,


E vremea colindelor, Copiii şi fetele,
Căci gheaţa se-ntinde De dragul Mariei
Asemeni oglindelor Îşi piaptănă pletele.
Şi tremură brazii. De dragul Mariei
Miscând rămurelele, Şi-a Mântuitorului
Căci noaptea de azi-i Luceşte pe ceruri
Când scânteie stelele. O stea călătorului.
100. Velerim şi veler Doamne

După dealul cel mai mare


Velerim şi veler Doamne(*)
Răsărit’o mândrul soare(*)
Mândrul soare nu era(*)
Ci era o mânastire. (*)
Cu păreţii de-alamâie(*)
Şi cu uşa de tămâie. (*)
Dar întrânsa, Cine şade? (*)
Moş Crăciun cu Moş Ajun, (*)
Cu barba de ibricin, (*)
Cu mustăţile de fân. (*)
După dealul cel mai mare(*)
Răsărit’o mândrul soare. (*)

101. Scoală, scoală, gazdă bună!

Scoală, scoală, gazdă bună – bis

Zâurel de zâurel,
Zâurel de cătă zâuă. (*)

Că v-aducem o cunună- bis(*)


E cununa Domnului- bis(*)
Din grădina Raiului- bis(*)
E cununa lui Hristos- bis(*)
Adusă din Rai în jos- bis(*)
S-o lăsăm la voi în casă.- bis(*)
Să fii gazdă sănătoasă- bis(*)
C-ai primit colinda noastră.-bis(*)
Şi-l rugăm pe Dumnezeu- bis(*)
Să vă ducă-n Raiul Său.- bis(*)
102. Toată obştea creştinească

Toată obştea creştinească


Lerului Doamne, Lerului Doamne(*)
Astăzi să se veselească(*)
Că stea mare s-a ivitu(*)
Sus la Sfântu Răsăritu(*)

Şi strălucea cu tărie(*)
Vestea mare bucurie(*)
Măi Crăciune, măi Stăpâne(*)
S-aduci bucurie-n lume, (*)

Că veşnicul Dumnezeu(*)
A trimis pe Fiul Său(*)
Să se nască-n Vifleem(*)
Precum proorocit avem. (*)

Şi S-a născut pe pământ(*)


Astăzi Mesia Cel Sfânt, (*)
Ca să facă mântuire (*)
De la veşnica pieire. (*)

Ca lui Adam cel căzut, (*)


Cu tot neamul de demult. (*)
Scapă Doamne cu tărie, (*)
Pe cei ce se roagă Ţie. (*)

Măi Crăciune, măi stăpâne(*)


S-aduci bucurie-n lume. (*)
Pruncul Cel Prea luminat(*)
Toţi cu drag L-am aşteptat. (*)

Şi la toţi cu bucurie, (*)


Naşterea Lui să ne fie. (*)
De acum până-n vecie(*)
Amin Doamne, Slavă Ţie! (*)
103. Veniţi cu toţii 104. Praznic luminos

Veniţi cu toţii dimpreună Praznic luminos strălucind frumos,


Să ne facem voie bună Astăzi ne-a sosit şi ne-a veselit,
Să ne bucurăm de Domnul Că Mântuitorul şi Izbăvitorul,
Şi să strigăm cu tot omul. Cu trup s-a născut, cu trup s-a născut.

Că ne e Domn şi mântuinţă Raiul cel închis, azi iar s-a deschis


Şi să strigăm cu credinţă Şarpelui cumplit capul s-a zdrobit
Lui din hotarele toate Şi strămoşii iară prin Sfânta Fecioară
I se închină ţări şi gloate. Iar s-au înnoit, iar s-au înnoit.

Că marea cu valuri înalte Îngerii cântau, păstori fluierau,


De-a Lui mână sunt lucrate Magii se-nchinau, toţi se bucurau,
De El sunt făcuţi şi munţii Dar Irod era că se tulbura
Şi brazii mari Şi mărunţii. De naşterea Sa, de naşterea Sa.

El a făcut tot pământul, El Îl căuta, voind morţii-a-L da


Singur numai cu Cuvântul Dar pruncul Iisus din ţară s-a dus
Şi nouă ne este Domnul Fie lăudat, binecuvântat
Împărat peste tot omul. De-a pururi, amin, de-a pururi, amin.

Iar câţi în El nu crezură


Ispitiră şi căzură.
Părăsiţi de Domnul fură
Căzând în dreapta Lui mână.
105. Dumnezeu umbla

Dumnezeu umbla şi ţi-L întreba -


Cheia raiului, Raza soarelui (*)
Râul cel curat, vinul strecurat-
Raza soarelui, Cheia raiului (**)
Mirul Tău cel sfânt c’estiu pe pământ (*)
Din ce sunt făcute de-s aşa plăcute? (**)
-Voi prea bine ştiţi, şi ce mai voiţi? (*)
Bine, foarte bine, căci aţi fost cu Mine, (**)
Până la Pilat, la casa de sfat. (*)
Legea Mi-o spunea, din lege ieşea. (**)
Să fiu răstignit şi batjocorit. (*)
Pe cruce de brad, precum vrea Pilat. (**)
Apoi Mă’ncingea, tare Mă strângea (*)
Şi Mă chinuia, carnea jos pica. (**)
Pe unde pica, grâul se făcea. (*)
În mâini şi-n picioare, Mi-au bătut piroaie, (**)
Cu cui de oţel dintr-un bai de fier. (*)
Şi de ce bătea sângele ţâşnea. (**)
Pe unde pica vinul se făcea. (*)
Şi spini aduna şi Mă-ncununa. (**)
Tare Mă-mpungea, sudoare curgea. (*)
Pe unde pica, mirul înflorea. (**)

106. Vine Crăciun cel bătrânu

Vine Crăciun cel bătrânu Şi cu cuie de cârnaţu(*) bis


Florile dalbe de măru(*) Şi-ar trebui adăpatu(*) bis
Vine Crăciun cel bătrânu. C-o găleată de jinarsu. (*) bis
Să ne treacă pe sub nasu(*) bis
Da el vine cam încetu, (*) bis Şi o cană de vin albu, (*) bis
Că i-e calul ciumpăvitu(*) bis S-o-nchinăm aici în casă. (*) bis
Şi-ar trebui potcovitu (*) bis Rămâi gazdă sănătoasă, (*) bis
Cu potcoave de colaciu(*) bis C-ai plătit colinda noastră.(*) bis
107. Hoi la

Hoi la hoi la hoi la la la la la Şi-am venit la dumneavoastră- bis


Hoi la hoi la hoi la la la la la (*) Că sunteţi gazdă aleasă- bis, (*)

Slobozâ-ne gazdă-n casă - bis La casa de oameni buni- bis


Nu ne ţâne la fereastră – bis, (*) Face Dumnezău minuni- bis, (*)

Slobozâ-ne gazdă-n tindă- bis Pune îngerii de pază- bis


N-auzi zarvă de corindă- bis, (*) Şi duşmanii nu cutează- bis, (*)

Noi umblăm a corinda- bis Amu merem mai departe- bis


Di la o casă la alta- bis, (*) Rămâneţi cu sănătate- bis, (*)

Şi-om mere la lelea Floare- bis Şî la anu om veni- bis


Că stă colea peste vale- bis, (*) Numa dacă ni-ţi pofti- bis, (*)

Lelea Floare nu ne lasă- bis Să trăiţi că ne-aţi primit- bis


Că-i facem tină în casă- bis, (*) Şî bine ne-aţi omenit- bis

Şi-om mere la domn primaru- bis Hoi la hoi la hoi la la la la la


Da el nu ne dă un banu- bis, (*) Hoi la hoi la hoi la la la la la- bis
108. În casă după cuptor
Maica-o binecuvântat.

În casă după cuptor, S-o dus în grajdu` cailor,


Domnului Domnului Doamne Domnului Domnului Doamne
În casă după cuptor. S-o dus în grajdu` cailor.

Că să naşte-un Domnişor,
Domnului Domnului Doamne
Că să naşte-un Domnişor. Staţi voi cai nu tropotiţi,
Domnului Domnului Doamne
Domnişor-un Crăişor, Liniştea o liniştiţi.
Domnului Domnului Doamne
Domnişor-un Crăişor. Şi caii n-or ascultat,
Domnului Domnului Doamne
În staulu` oilor, Şi caii n-or ascultat.
Domnului Domnului Doamne
În staulu` oilor. S-o dus în grajdu` boilor
Domnului Domnului Doamne
Oilor şi mieilor, S-o dus în grajdu` boilor
Domnului Domnului Doamne
Staţi ,voi, oi nu mai mâncaţi. Staţi, voi, boi nu rumegaţi
Domnului Domnului Doamne
Şi liniştea n-o curmaţi, Şi liniştea n-o curmaţi.
Domnului Domnului Doamne
Şi liniştea n-o curmaţi. Şi boii or ascultat
Domnului Domnului Doamne
Oile or ascultat Şi boii or ascultat.
Domnului Domnului Doamne
Oile or ascultat. Maica-o binecuvântat,
Domnului Domnului Doamne
Maica-o binecuvântat, Maica-o binecuvântat.
Domnului Domnului Doamne
109. Colea, colea, după deal

Colea, colea, după deal, bis


Este-un veşnic de păcurar. bis

Şi-o turmă di oi păştea; bis


El din fluieraş cânta. bis

Numai una, miorea, bis


Sta-n genunchi şi se ruga; bis

La Măicuţa Precista, bis


S-o scape de iarna grea. bis

S-o scoată din iarnă-n vară, bis


La drăguţa primăvară. bis

Că dar îi va dărui, bis


Şi frumos o va cinsti. bis

La Crăciun, cu lapte bun, bis


La Ispas, cu dulce caş. bis

110. Sculaţi, sculaţi, boieri mari

Sculaţi, sculaţi, boieri mari


Că vă vin colindători
Că v-aduc pe Dumnezeu
Să vă mântuie de rău.
C-un Dumnezeu nou născut,
Floare-n dalbe s-a născut
Dumnezeu adevărat
Floare, soare, luminat.
111. Sus boieri

Sus boieri nu mai dormiţi


O lerui Doamne
Vremea e să vă gătiţi
O lerui Doamne. (*)

Casa să vi-o măturaţi (*)


Masa să vi-o încărcaţi (*) bis

Nu dormiţi în astă seară (*)


Ci şedeţi la privegheară. (*)

S-aşteptăm pe Domnul sfânt, (*)


Ca să vie pe pământ. (*) bis

Tuturor ce sunt în casă, (*)


Şi se veselesc la masă. (*)

Să le dea Hristos de toate, (*)


Bucurie, sănătate. (*) bis

112. Sară bună, gazdă bună

Sara bună, gazdă bună,


Găzduţo, drăguţo,(*)
Şi-ţi mulţam de voie bună.

Şi de cină cu lumină, (*)


Şi de scaun de hodină.

Şi noi gazdă te-om rugare, (*)


De junii îs frumuşeiu.

De uşa să ne-o sloboziu, (*)


Că n-i noaptea întunecoasă.
Şi n-i calea lunecoasă, (*)
113. Doi boieri bătrâniu 114. Colinda colindătorilor

Doi boieri bătrâniu- bis Juni cu juni să-ntâlniară


Pre cum s-o rugatu- bis Junel, junelu-i bunu,
Dumnezău le-o datu- bis Juni cu juni să-ntâlniară,
Casa lângă drumu- bis Juni cu juni se sfătuiară.
Lângă casă-i masă- bis
Masă gălbioară Junel, junelu-i bunu,
Lumina de seară Juni cu juni se sfătuiară
Şi-un pom răsăritu La juni vor colindare,
Cu mere de-argintu Junel, junelu-i bunu.
Vântu drăgăla
Merele pica Juni la juni vor colindare
Îngeri le strângea Juni cu juni să şi sfiară
Şi le trimitea Junel, junelu-i bunu
Pe uşă de rai Juni cu juni să şi sfiară.
La fete de crai
Lumii dă lovere La urmă ce-şi dăruiare
Masă-ntrânsul iere Junel, junelu-i bunu
Îngeri s-auze- bis La urmă ce-şi dăruiare.
Maica le strângere
Şi le trimitere Numai junii ne-nsuraţî
Pe-un şiruţ de aier- bis Junel, junelu-i bunu,
La uşa de rai Numai junii ne-nsuraţî.
La fete de crai
La Domnul din cer- bis Toată, bine-i fericeare,
Junel, junelu-i bunu
Toată, bine-i fericeare

Şi văd junii veseliţî,


Junel, junelu-i bunu
Şi-o-nchinăm cu sănătate.
115. Colo jos, în prundurele

Colo jos în prundurele, C-am auzât pă tătare, (*)


Florile dalbe,(*) C-am auzât pă tătare.
Ardu-şi două luminele
Vorovind cu măicuţare, (*)
Da` ale nu-s luminele, (*) Că pă noi unde ne-o dare.
Că-s două surori a mele.
Pă una la răsăritu`,(*)
Una plânge, una râde, (*) Şi pă una la sfinţitu`.
Una plânge, una râde.
Noi atunci să ne-ntâlnimu`,(*)
Cea ce plânge flori cuprinde, (*) Noi atunci să ne-ntâlnimu`.
Cea ce râde mese-ntinde.
Când a face plopu` nucii, (*)
Dar soruţă numa plânge, (*) Când a face plopu` nucii.
Dar soruţă numa plânge.
Şi iedera mere dulcii, (*)
Dar di ce să nu mai plângu, (*) Ba atunci, ba nici atunci.
Dar di ce să nu mai plângu.

116. Am plecat să colindăm

Am plecat să colindăm, Că vă vin colindători (*)


Colindăm, colindăm. (*) Pe la miez de căutători. (*)
Pe la case să umblăm
Colindăm, colindăm. (*) Nu vă vin cu nici-un rău (*)
Ci v-aduc pe Dumnzeu (*)
Sculaţi, sculaţi boieri mari, (*) Mititel şi-nfăşeţel (*)
Că vă vin colindători, (*) În faşă de bumbăcel (*)
Şi sculaţi şi slugile (*)
Şi măturaţi curţile (*) Faşă dalbă de mătasă (*)
Rămâi gazdă sănătoasă (*)- bis
117. Leru-i Doamne ler

Leru-i Doamne ler din înaltul cer


Gavriil coboară la Sfânta Fecioară,
Cui să-i vestească ce Fiu va să nască
Fiul Omului, Fiul Domnului.

Leru-i Doamne ler din înaltul cer


Fiul Se coboară la Sfânta Fecioară
Şi prin Duhul Sfânt vine pe pământ
Vrea să pătimească, să ne mântuiască.

Leru-i Doamne ler din înaltul cer


Îngerii coboară la Sfânta Fecioară
Şi la cei păstori de lângă miori
Care-i asculta şi se bucura.

Leru-i Doamne ler, cerul de sub cer


Fecioara Maria naşte pe Mesia
Betleem primeşte pe paie-ntr-o iesle
Să nască Maria, astăzi pe Mesia.

Leru-i Doamne, pe pământ şi-n cer


Bucurie mare prin Sfânta Fecioară
Îngerii slăvesc, magii dănţuiesc,
Păstorii aleargă pe Hristos să-L vadă.

Leru-i Doamne, cerul de sub cer


Prin Sfânta Fecioară, bucurie mare
De la Fiul său, de la Dumnezeu
Peste voi să fie până-n veşnicie.

Leru-i Doamne ler


Pe pământ şi-n cer.
118. Colindă- Radu Gyr

Nu aduc colinde.
1. A venit şi-aici Crăciunul
Să ne mângâie surghiunul 5. Tremură albastre stele
Cade albă nea Peste lacrimile mele
Peste viaţa mea Dumnezeu de sus
În inimi ne-a pus
Peste suflet ninge
Cade albă nea Numai lacrimi grele
Peste viaţa mea Dumnezeu de sus
Care-aici se stinge. În inimi ne-a pus
Pâlpâiri de stele.
2. Steaua prinde să lucească
Peste ieslea-mpărătească 6. Maica Domnului Curată
Şi din nou trei magi Ad-o veste minunată
Varsă din desagi Înfloreşte-n prag
Smirnă şi tămâie Zâmbetul Tău drag
Îngerii de sus Ca o zi cu soare
Magilor le-a pus Zâmbetul Tău drag
Cerul sub călcâie. Îl aşteaptă-n prag
Cei din închisoare.
3. Lumea-n cântec se deşteaptă
Pe Mesia Îl aşteaptă 7. Peste fericiri apuse
Zâmbete cereşti Pune mila Ta Iisuse
Intră pe fereşti Cei din închisori
Şi în orice casă Te aşteaptă-n zori
Şi în orice gând Pieptul lor suspină
Arde tremurând Cei din închisori
Câte-o stea sfioasă. Te aşteaptă-n zori
Să le-aduci lumina.
4. Numai temniţa posacă
A-mpietrit sub promoroacă 8. O, Iisuse Împărate
Stăm în beznă grea Iartă lacrimi şi păcate
Pentru noi nu-i stea Vin de-alin uşor
Cerul nu s-aprinde Rănile ce dor
Îngerii grăbiţi Cerul ni-l descuie
Pentru osândiţi Noi te-om aştepta
Căci pe crucea Ta Stăm bătuţi în cuie.
119. Colo sus în vremea aceea

Colo sus în vremea aceea


Colo sus în vremea aceea

In frumoasa Galileea
In frumoasa Galileea

O fecioară vieţuia
Ce Maria se numea

Nazaret îi era oraşul


Unde ea -şi avea lăcaşul

Într-o zi Maria sta


Singură şi se ruga

Şi deodată ce văuse
Casa toată se umpluse

De-o lumină lucitoare


Ca lumina de la soare

Îngerul Gavril intrase


La Sfânta fecioară-n casă

Nu te-n spăimânta Maria


Că vei naşte pe Mesia

Fiul al Domnului va fii


Şi Iisus se va numii
120. Fericat ferice

Fericat, ferice, Doamne,


Fericat, ferice! Masă galbănă-re, Doamne
D-ai, colinde! Masă galbănă-re,
Fericat, ferice! D-ai, colinde!
Masă galbănă-re,
De cine-m` ferice, Doamne?
De cine-m` ferice, Galbănă-i, de ceară, Doamne
D-ai, colinde! Galbănă-i, de ceară,
De cine-m` ferice, D-ai, colinde!
Galbănă-i, de ceară,
De-un boier batrânu, Doamne,
De-un boier batrânu, Tare-i ca de piatră, Doamne,
D-ai, colinde! Tare-i ca de piatră.
De-un boier batrânu, D-ai, colinde!
Tare-i ca de piatră.
Ce locu mi-ş dare, Doamne
Ce locu mi-ş dare, Jur prejur de masă, Doamne,
D-ai, colinde! Jur prejur de masă,
Ce locu mi-ş dare, D-ai, colinde!
Jur prejur de masă,
Locşor bun de Rai, Doamne
Locşor bun de Rai, Scaune frumoasă, Doamne,
D-ai, colinde! Scaune frumoasă,
Locşor bun de Rai, D-ai, colinde!
Scaune frumoasă,
Da-n mijloc de Rai, Doamne
Da-n mijloc de Rai, Deasupra pă masă, Doamne,
D-ai, colinde! Deasupra pă masă,
Da-n mijloc de Rai, D-ai, colinde!
Deasupra pă masă,
Dobruz de matasă, Doamne, Ce să scorniară, Doamne,
Dobruz de matasă, Ce să scorniară,
D-ai, colinde! D-ai, colinde!
Dobruz de matasă; Ce să scorniară,

Da-n cornur` de masă, Doamne, Dinspre lin, din josu, Doamne,


Da-n cornur` de masă, Dinspre lin, din josu,
D-ai, colinde! D-ai, colinde!
Da-n cornur` de masă, Dinspre lin, din josu,

Ciucuri de matasă, Doamne, Doo vântur` de vară, Doamne,


Ciucuri de matasă, Doo vântur` de vară,
D-ai, colinde! D-ai, colinde!
Ciucuri de matasă, Doo vântur` de vară,

Da-m mijloc de masă, Doamne, Vântu-m` tragana-re, Doamne,


Da-m mijloc de masă, Vântu-m` tragana-re,
D-ai, colinde! D-ai, colinde!
Da-m mijloc de masă, Vântu-m` tragana-re,

Măru-i margaritu, Doamne, Măru-m` legăna-re, Doamne,


Măru-i margaritu, Măru-m` legăna-re,
D-ai, colinde! D-ai, colinde!
Măru-i margaritu, Măru-m` legăna-re,

Mândru-i şî-mfloritu, Doamne, Florile-m` pica-re, Doamne,


Mândru-i şî-mfloritu, Florile-m` pica-re,
D-ai, colinde! D-ai, colinde!
Mândru-i şî-mfloritu, Florile-m` pica-re.

Cu flori de d-argintu, Doamne, Merele-m` creştea-re, Doamne,


Cu flori de d-argintu, Merele-m` creştea-re,
D-ai, colinde! D-ai, colinde!
Cu flori de d-argintu, Merele-m` creştea-re,
Şi să scornia-ră, Doamne, De-om vântuţ de toamnă, Doamne,
Şi să scornia-ră, De-om vântuţ de toamnă,
D-ai, colinde! D-ai, colinde!
Şi să scornia-ră, De-om vântuţ de toamnă,

Dinspre Rai, din susu, Doamne, Vântu-m` traganare, Doamne,


Dinspre Rai, din susu, Vântu-m` traganare,
D-ai, colinde! D-ai, colinde!
Dinspre Rai, din susu, Vântu-m` traganare.

Boarea Raiului, Doamne, Măru-m` legănare, Doamne,


Boarea Raiului, Măru-m` legănare,
D-ai, colinde! D-ai, colinde!
Boarea Raiului. Măru-m` legănare,

Boare-m` secera-re, Doamne, Merle-m` picare, Doamne,


Boare-m` secera-re, Merle-m` picare,
D-ai, colinde! D-ai, colinde!
Boare-m` secera-re, Merle-m` picare,

Merele-m` cocea-re, Doamne, Boierii culegeare, Doamne,


Merele-m` cocea-re, Boierii culegeare,
D-ai, colinde! D-ai, colinde!
Merele-m` cocea-re, Boierii culegeare,

Ce să scorniară, Doamne, Mesă-m` grumurare, Doamne,


Ce să scorniară, Mesă-m` grumurare,
D-ai, colinde! D-ai, colinde!
Ce să scorniară, Mesă-m` grumurare,

Dinspre lin, din josu, Doamne, Dumnezeu grăiare, Doamne,


Dinspre lin, din josu, Dumnezeu grăiare,
D-ai, colinde! D-ai, colinde!
Dinspre lin, din josu, Dumnezeu grăiare:
Cui-ş m-am rugatu

D-ai, colinde!
- Cine ţi le-o datu, Doamne, Cui-ş m-am rugatu,
- Cine ţi le-o datu,
D-ai, colinde! Sfinţii-ş Duminici, Doamne,
Cine ţi le-o datu, Sfinţii-ş Duminici,
D-ai, colinde!
Cesta-i dar frumosu,? Sfinţii-ş Duminici,
Cesta-i dar frumosu?
D-ai, colinde! D-albe-s besericii, Doamne,
Cesta-i dar frumosu? D-albe-s besericii,
D-ai, colinde!
Boierii grăiară, Doamne D-albe-s besericii,
Boierii grăiară,
D-ai, colinde! Şi ţi-o-nvesăleşte, Doamne,
Boierii grăiară: Şi ţi-o-nvesăleşte,
D-ai, colinde!
Dată mi le-au datu, Doamne, Şi ţi-o-nvesăleşte,
Dată mi le-au datu,
D-ai, colinde! Hoi, boieri bătrânu, Doamne,
Dată mi le-au datu, Hoi, boieri bătrânu,
D-ai, colinde!
Cui-ş m-am rugatu, Doamne, Hoi, boieri bătrânu.

121. Crăciun tri slugi şi-o băgat


Ioan Bocşa

Crăciun tri slugi şi-o băgat Mână sluga mijlocie (*)


Lerului Doamne, lerului Doamne Să de la boi d emâncare (*)
Hoi Crăciune, hoi stăpâne, (*)
Mână sluga ai mai mare,(*) Nu mă poci aprochia (*)
Să de la boi de mâncare (*) Mână sluga ai mai mică (*)
Să de la boi de mâncare (*) Să de la boi de mâncare. (*)
Hoi, Crăciune, hoi stăpâne (*) Hoi, Crăciune, hoi stăpâne, (*)
Nu mă poci aprochia (*) Nu mă poci aprochia, (*)
De para făcliilor, (*) De-a mirosul florilor (*)
De fumu` tămâilor, (*) De zborul albinelor, (*)
122. Câtu ne-am d`umblat

Câtu ne-am d`umblatu Şî noi ne-om rugare


Ioi, Domnului Doamne Ioi, Domnului Doamne
Câtu ne-am d`umblatu, Şî noi ne-om rugare,
Ioi, Domnului Doamne Ioi, Domnului Doamne

Tăt am întrebatu De jupânu gazdă


Ioi, Domnului Doamne Ioi, Domnului Doamne
Tăt am întrebatu, De jupânu gazdă,
Ioi, Domnului Doamne Ioi, Domnului Doamne

Doară voi aflare Să ne lase-n casă


Ioi, Domnului Doamne Ioi, Domnului Doamne
Doară voi aflare, Să ne lase-n casă
Ioi, Domnului Doamne Ioi, Domnului Doamne

Curtea lui Crăciunu Casă după masă


Ioi, Domnului Doamne Ioi, Domnului Doamne
Curtea lui Crăciunu, Casă după masă.
Ioi, Domnului Doamne Ioi, Domnului Doamne

123. Pe cerul cu flori frumoase

Pe cerul cu flori frumoase Veste mare să le dă. (**)


Florile dalbe. (*) Că astăzi pe-acest pământ (*)
Grea turmă de oi se lasă S-a născut Pruncuţul Sfânt. (**)
Florile dalbe, florile dalbe. (**) Mândru şi frumos să crească (*)
Pe noi să ne mântuiască. (**)
Toată turmă se-ntorcea(*) Şi-acum gazdă dumneavoastră
Numai baciu-ntârzia. (**) (*)
Baciul stă, să înnoptă (*) Să plătiţi colinda noastră .(**)
Pe creştini să-i adună. (**) Să ne daţi colaci şi mere (*)
Pe creştini să-i adună (*) Să cântăm, s-avem putere. (**)
Să ne daţi colaci şi pâine (*) La mulţi cu sănătate (*)
Şi-om colinda până mâine. (**) Hristos să vă dea de toate. (**)
124. Ferice-i ferice

Colo sus pă vârf de munte, bis Ori vi-i iarba croştioasă,


Ferice-i, ferice, Ori vi-i apa glostioroasă? (*)
Da' cine-i ferice?(*)
Nu ni-i iarba croştioasă, bis(*)
Ferice de-un păcuraru',
Nici apa gloştioroasă, bis(*)
Ce stăte la oi cu anu, (*)
Ce stăte la oi pă munte, bis Ci-am auzât că ni-i vinde, bis(*)
Cu iarba până-n gerunte, (*)
D-apăi cum io să vă vându, bis(*)
D-apăi vântu' că suflale,
Tăte oile jucale, (*) Că de cand stau după voi,
M-o bătut multele ploi,
Numa' două nu jucale, bis (*) Ferice-i, ferice,
Da' cine-i ferice?(bis)
Da' voi di ce nu jucaţi? bis (*)
De-un bouar bătrân.

125. La o piatră roşlovată

Păi, la o piatră roşlovată


La o piatră roşlovată
Şede Maica supărat`.
Că şi vin Sfinţii şi o-ntreabă:
Şi vin Sfinţii şi o-ntreabă:
„Ce şezi, Maică, supărat` ?”
„Da, cum n-oi fi io supărată,
Cum n-oi fi io supărată,
Trei cocoşi negri or cântat.
Că Iuda-n talpă s-o sculatu
Iuda-n talpă s-o sculatu:
Răstigneşte-ni-L, Pilat !
Păi, că de nu ni-L răstigneşti
Că de nu ni-L răstigneşti
Nouă-mpărat nu ne eşti.”
126. Ia-mi ieşiţi voi, oameni buni

Ia-mi ieşiţi voi, oameni buni


Io, hai ler (*)
Ia de voi de vă uitaţi
Pe câmpu cu florile (*)
Că vine Sfânta Maria (*)
De departe îngenunchind (*)
Genunchind şi flori strângând (*)
Pe Fiuţu adormind (*)
Pe Fiuţu L-o băgat (*)
Tomna-n ieslea boilor (*)
De mirosu florilor (*)
De mâna păgânilor (*)
Şi cu mir L-a miruit (*)
Cu tămâie L-afuma (*)
Sus în Cer L-au înălţat (*)
Sus în Cer între îngeri (*)
Să hie El Domnul Ceriului (*)
Ceriului, pământului (*)
Şi de-al nostru tuturor (*)
Şi de-acum până-n vecie (*)
Mila Domnului să fie (*)
Tuturor de bucurie (*)
Şi de mare veselie (*)
Io hai ler
Hai, măi, leroi Domn.
127. Limbile să salte 128. Pe cărarea şerpuită

Limbile să salte Pe cărarea şerpuită


Cu cântări înalte. Prin zăpada mântuită
Vin cântând de sărbători
Te ne na ne na ne Cete de colindători. bis
Te ne na na ne, (*)
Să strige-n tărie Busuioc verde pe masă
N`glas de bucurie. (*) Dă-ne drumu gazdă-n casă
C-am umblat şi-am colindat
Lăudând pe Domnul Obosind din sat în sat. bis
Să strige tot omul. (*)
De la Betleem venim
Că Domnul e mare Pe Hristos să vi-L vestim
Şi Împărat tare. (*) Care S-a născut sărac
Într-o iesle a unui grajd. bis
Pe vârfuri de munte
S-aud glasuri multe. (*) S-a născut dintr-o Fecioară
Şi are ca El să moară
Cântaţi pe-mpăratul Are mult să pătimească
Că nu-i ca El altul. (*) Ca lumea să mântuiască. bis

Daţi rugi ne-ncetate Busuioc verde pe jos


Mila să-şi arate. (*) Te rugăm gazdă frumos
Un pitac să scoţi din pungă
Spre noi ticăloşii Că mai avem cale lungă. bis
Şi mult păcătoşii. (*)
Şi un colac să dăruieşti
Cântaţi să-nţeleagă Că de sus ai să primeşti
Peste lumea largă. (*) Plată de la Dumnezeu
Că cinsteşti pe Fiul Său. bis
Că Dumnezeu poate
A-mpărăţi toate. (*)
129. Plecat-or, plecat-or

Plecat-or, plecat-or, plecat-or, plecat-or


Dai, Domnului, dai.
Mici colindătorî, mici colindătorî
Dai, Domnului, dai.
Tăt din casă-n casă, tăt din casă-n casă,
Dai, Domnului, dai.
Pe cale ne iasă, în cale ne iasă
Dai, Domnului, dai.
Preasfânta Maria, Preasfânta Maria
Dai, Domnului, dai.
Ei i se-nchinară, ei i se-nchinară
Dai, Domnului, dai.
„Unde-i de Crăciunu, Fiul tău Preabunu?”
Dai, Domnului, dai.
„Fiul meu Preasfântu, umblă pe pământu
Dai, Domnului, dai.
La loc de-ncercare, s-aducă răbdare
Dai, Domnului, dai.
La loc de durere, s-aducă putere”
Dai, Domnului, dai.
„Noi om mai umblare, poate L-om aflare”
Dai, Domnului, dai.
„Fiul meu născutu, nu-i de pe pământu
Dai, Domnului, dai.
Ca Să-i ceară Luiu, poarta Raiului”
Dai, Domnului, dai.
Acolo-n vecie şi cu noi să fie
Dai, Domnului, dai.
130. Sosit-a praznicul iară

Sosit-a praznicul iară După ce se odihniră


De care ne bucurăm Cerul frumos strălucea, 2x
Că Iisus din cer coboară De o stea ce răsărea.
Să Se nască-n Vifleem. 2x
Să se bucure oricine
Din Maria, Maica De naşterea Lui Hristos
Sfântă, Mama, Lui Dumnezeu Căci ne-a scos din focul veşnic
2x
N-are loc să se-odihnească, 2x După cum prorooci-au spus.
Să nască pe Fiul Său.
Să se roage lumea-ntreagă
Ea umbla din casă-n casă Împăratului ceresc
Şi nimenea n-o lăsa Să trimită pacea sfântă 2x
Ea bătea din poartă-n La tot neamul omenesc.
poartă, 2x
Pâna din oraş ieşea. Noi dorim l-această gazdă
Unde-acuma colindăm
La pastori, când ei sosiră Şi la anul care vine 2x
Fericiţi să îi aflăm.
131. Rugat-o rugatu

Că, rugat-o rugat-o Ioi Domnului Doamne


Doamne pă cum s-o rugatu Două mere lua.
Ioi Domnului Doamne Că din mâini le purta
Dumnezeu i-o datu. Doamne, şi le-a mirosea.
Ioi Domnului Doamne,
I-o dat loc în Raiu Şi din grai grăiele:
Doamne unde-i bine traiu
Ioi Domnului Doamne Ioane, Ioane, Doamne,
Unde-s mese-ntinse. Mâna Sânt Ioane
Ioi Domnului Doamne,
Că făclii ard aprinse Că li-i rând de demultu.
Doamne, şi-mprejur de mese
Ioi Domnului Doamne Că cine-i mai demultu
Sunt scaune drese. Doamne, io, Sânt Ionu
Ioi Domnului Doamne,
Pe mijloc de mese. Din gură grăiele:
Doamne, crescut-o Născutu
Ioi Domnului Doamne Din rând de domnie
Măru-i mărgăritu. Doamne, Tu eşti Cel mai mare
Ioi Domnului Doamne,
Că bun nu-i de-nfloritu Că li-i rând de demultu.
Doamne, florile-s de-argintu
Ioi Domnului Doamne Că io mi-s mai demultu
Merele-s de aur. Doamne, ştii, Doamne nu ştii
Ioi Domnului Doamne,
Picura de susu Când Tu Te-ai născutu.
Doamne, gura-mi dadura.
Ioi Domnului Doamne La vatr-ai căzutu
Măru-mi clătina. Doamne, io sus Te-am luatu
Ioi Domnului Doamne,
Că merele pica Şi Te-am botezatu.
Doamne, masa se-ntorca
Ioi Domnului Doamne Că eu sus Te-am luatu
Dragul Dumnezeu. Doamne, şi Te-am botezatu
Ioi Domnului Doamne,
Că şezând şedere Numele Ţi-am pusu.
Doamne, mâna şi-o ţinel
Domnul Cel de susu Ioi Domnului Doamne,
Doamne, Domnul Ceruluiu Şi-al pământuluiu.
132. Urare

Iată ceata de flăcăi


Ce-a venit din şapte văi
Să vă spună dumneavoastră
O urare la fereastră

Ref: La la la la la...

În seara lui Vasile Sfântu’


Mi-o furat căciula vântu’
Şi mi-o dus-o sub fereastră
Chiar aici la dumneavoastră

Iată s-a-nserat şi noi am plecat


Să vă colindăm, să vă bucurăm
Şapte voinicei, toţi cu zurgălăi
Şapte feţi frumoşi, dragi şi inimoşi

Vă urăm din prag, vă urăm cu drag


Vouă gospodari, vouă oameni mari
Ani cu sănătate şi noroc în toate
Lungă fie viaţa, luminată faţa.

Tot ce vă urăm şi vă colindăm


Să vă împliniţi, să fiţi fericiţi
Numai bucurie pe la voi să fie
Să fiţi fericiţi, să ne mai primiţi.
133. Bună vremea la fereastră

Bună vremea la feresatră


Nu primiţi colinda noastră?

Am venit să colindăm
Ani mulţi buni să vă urăm (bis)

Gazdă bună, gazdă bună


Aşa-i datina străbună (bis)

Obiceiul strămoşesc
Pe plaiul moldovenesc (bis)

După ce vă colindăm,
În casă vrem să intrăm (bis)

Cu vin bun să ne cinstiţi


Ani mulţi gazdă, să trăiţi! (bis)

La ani şi la mulţi ani !

134. În mijlocul cerului/


Mândră-i sara de Crăciun

În mijlocul ceruluiu (bis)


Mândră-i sara de Crăciun.(*)

Este-un pom al raiuluiu (bis) (*)

În vârfuţu pomuluiu (bis) (*)

Din grădina raiuluiu (bis) (*)


Măi, mândră-i sara de Crăciun.
135. La săvârşitu' lumii

La săvârşitu' lumii
Haida ler şi-a lerui, Doamne
Trâmbiţa-v-or îngerii.

În patru colţuri de lume


Haida ler şi-a lerui, Doamne,
La tăt omu p-a lui nume.

Şi şi-or trâmbiţa cu frice,


Haida ler şi-a lerui, Doamne,
Domnii şi-mpăraţi-or plânge.

Da poi noi ce-om putea zice?


Haida ler şi-a lerui, Doamne,
Ne-om răscumpăra cu sânge.

Nici cu aur nici cu-argint,


Haida ler şi-a lerui, Doamne,
Numa' sânge drept şi sfânt.

Pă cei buni unde i-or pune,


Haida ler şi-a lerui, Doamne,
Pă cei buni unde i-or pune?

I-or încuie într-un nor,


Haida ler şi-a lerui, Doamne,
La binele tuturor.

Pă cei rai unde i-or pune,


Haida ler şi-a lerui, Doamne,
Pă cei răi unde i-or pune?

I-or încuie într-o piatră,


Haida ler şi-a lerui, Doamne,
Lumina ca să n-o vadă.

Si pe piatră muşchi or creşte


Haida ler şi-a lerui, Doamne,
De lumină nu-i nădejde.
136. În seara de Moş Ajun

În seara de Moş Ajun


Toţi copiii se adun,
Şi ascultă cu folos
Ce se spune de Hristos.
Magii steau urmăresc,
Mergând ca să-L vadă,
Îngerii din cer privesc,
Cântând imn de slavă.
Asta-i seara lui Ajun,
Florile dalbe, flori de măr,
Mâine-i ziua lui Crăciun,
Florile dalbe, flori de măr.

137. Steaua sus răsare

Steaua sus răsare Şi dacă sosiră


Ca o taină mare Îndată-L găsiră
Steaua străluceşte La Dânsul intrară
Şi lumii vesteşte. Şi I se-nchinară.

Că astăzi Curata, Cu daruri gătite


Prea nevinovata, Lui Hristos menite,
Feciora Maria Luând fiecare
Naşte pe Mesia. Bucurie mare.

Magii cum zăriră Care bucurie


Steaua şi porniră, Şi aici să fie
Mergând după rază De la tinereţe
Pe Hristos să-L vază. Pân la bătrâneţe.
138. Nouă azi ne-a răsărit

Nouă azi ne-a răsărit


Domnul Iisus Hristos (*)
Mesia cel mult dorit,
Domnul Iisus Hristos. (*)

Din fecioară S-a născut (*)


Şi cu lapte s-a crescut (*)

În scutece S-a-nfăşat (*)


Şi în braţe S-a purtat. (*)

Cum e robul S-a smerit, (*)


Şi pe noi ne-a mântuit.(*)

139. Astăzi s-a născut Hristos

Astăzi s-a năcut Hristos,


Mesia chip luminos.
Lăudaţi şi cântaţi, şi vă bucuraţi. (*)

Mititel şi-nfăşăţel,
În scutec de bumbăcel. (*)

Vântul bate nu-L răzbate,


Neaua ninge nu-L atinge. (*)

Şi de-acum până-n vecie,


Mila Domnului să fie. (**)
140. Sus la poarta Raiului

Sus la poarta Raiului, poarta raiului,


Paşti turma Tatălui, turma Tatălui.

Linu-i lin şi iară lin


Bate vântul funza lin,
Lin şi iară lin. (*)

Dar la turmă cine sta? Oare cine sta?


Sta chiar Maica Precista, Maica Precista. (*)

Lângă ea un legănel, leagăn legănel,


Cu un copilaş în el, copilaş în el. (*)

Copilaşul când plângea, puiul când plângea,


Maica Sfântă-L legăna, Maica-L legăna. (*)

Copilaşul când dormea, puiul când dormea,


Maica Sfântă lin cânta, Maica lin cânta. (*)

141. Trei păstori se întâlniră

Trei păstori se întâlniră R


Raza soarelui, floarea soarelui (*)
Şi aşa se sfătuiră:
Haideţi fraţilor să mergem, R (*)
Floricele să culegem.
Şi să facem o cunună, R (*)
S-o-mpletim cu voie bună.
Şi s-o ducem lui Hristos, R (*)
Să ne fie de folos.
Nouă şi la neamul nost’
De naşterea lui Hristos.
142. Auzit-am auzit

Auzit-am auzit că S-a născut de curând


Ref: Hoi lerului Doamne, ler, că S-a născut de curând.
Un crai mare șî frumos, numele lui e Hristos
Ref: Hoi lerului Doamne, ler, numele Lui e Hristos.
El e Fiul Tatălui șî nădejdea omului
Ref: Hoi lerului Doamne, ler, șî nădejdea omului.
Când păgânii au aflat. pe Hristos L-au căutat
Ref: Hoi lerului Doamne, ler, pe Hristos L-au căutat.
Ni L-au prins, ni L-au legat cu oțet L-au adăpat
Ref: Hoi lerului Doamne, ler, cu oțet L-au adăpat.
Pe Cruce L-au răstignit cuie-n palme I-au bătut
Ref: Hoi lerului Doamne, ler, cuie-n palme I-au bătut.
Sî pe cap ce i-au adus, coroană de spini i-au pus
Ref: Hoi lerului Doamne, ler, coroană de spini i-au pus.
Îngerii când au văzut tare rău s-au năcăjât
Ref: Hoi lerului Doamne, ler, să plângă au început.
Plângeți îngerași mai tare că Hristos n-are greșale
Ref: Hoi lerului Doamne, ler, că Hristos n-are greșale.
Plângeți cu lacrimi curate că Hristos n-are păcate
Ref: Hoi lerului Doamne, ler, că Hristos n-are păcate (bis).

S-ar putea să vă placă și