Sunteți pe pagina 1din 136

1.

Cerul şi pământul
Cerul şi pământul (bis) în cântec răsună,
Îngeri şi oameni (bis) cântă împreună:
R: Hristos Se naşte, Domnul coboară,
Îngerii cântă, magii Îl adoră
Păstori-aleargă, ieslea o-nconjoară
Mari minuni se întâmplară.
Din Răsărit vin (bis) magi cu bucurie
Cu dar de smirnă (bis) aur şi tămâie. R:
Hristos se naşte, (bis) veniţi la-nchinare
Cu vesel suflet, (bis) veselă cântare.

2.Aseară pe-nserate
Aseară pe-nserate, Fecioara Maria
În Viflaim cetate, călătorind sosea.
Şi fiind obosită, sălaşul îşi cerca,
În Viflaimul mare nimenea n-o lăsa.
Atunci Sfânta Fecioară din Viflaim ieşea
Şi-n câmp într-o poiată acolo se-aşeza.
Şi între dobitoace, pe fânul cel uscat
Născut-a Preacurata un mare Împărat.
Se-aude un glas spre seară, al clopotelor cânt,
Căci vine, vine iară Iisus pe-acest pământ.
El vine-n haină albă, de îngeraşi purtat,
Să spele lumea toată de rău şi de păcat.
De-atunci în orice casă se-aud colindători,
Colinda lor duioasă răsună până-n zori..
3.Doamne, a Tale cuvinte

Doamne, a Tale cuvinte, care s-au scris mai-nainte,


S-au plinit precum şi scrie Moise la cartea întâie.
O, minune!
De la Răsărit, răsare o Stea cu lumină mare,
Razele îşi răspândeşte, pe trei crai povăţuieşte.
O, minune!
Steaua magilor vesteşte, Betleemul Îi primeşte
Şi din prorocie rară pe Mesia Îl aflară.
O, minune!
4.La Vifleem, colo-n jos

La Vifleem, colo-n jos, cerul arde luminos,


Preacurata naşte astăzi pe Hristos.
Naşte-n ieslea boilor pe-Mpăratul tuturor,
Preacurata stă şi plânge-ncetişor.
N-are scutec de-nfăşat, nici hăinuţe de-mbrăcat,
Preacurata pentru Pruncul de-Mpărat.
Nu mai plânge Maica mea, scutecele noi ţi-om da
Preacurată, Pruncul Sfânt de-i înfăşa.
La Vifleem, colo-n jos...

5.Din cer senin

Din cer senin, un cor divin


Se-aude lin cântând,
Păstori cu har pe culmi apar
Albi miei în dar ducând.
O stea din zări, veghind cărări
Spre depărtări arzând,
Conduce magi cu daruri dragi
În albi desagi ducând.
Şi-un Prunc plăpând cu chipul blând
Sta surâzând, tăcând.
...Din cer senin, un cor divin
Se-aude lin cântând...

6.Veniţi astăzi, credincioşii!

Veniţi astăzi, credincioşii, să săltăm, să săltăm,


De naşterea lui Hristos să ne bucurăm! – bis
Veniţi cu toţi pe Mesia să-L vedem, să-L vedem,
Pe Hristos, cu umilinţă, să-L lăudăm! – bis
Căci El astăzi în Vifleem S-a născut, S-a născut,
Precum au vestit prorocii de demult. – bis
Îngeri şi păstori cântare I-au adus, I-au adus,
Şi noi să-i cântăm „Mărire întru cei de sus!” –bis
„Pace şi bunăvoire pe pământ, pe pământ,
Că azi S-a născut în iesle Domnul Sfânt”. – bis
7. Pe strada din Viflaim

Pe strada din Viflaim


Mere Maica cu Iosif,
R: Iisus S-a născut
În sara de Crăciun
Când din Viflaim să iasă,
Se opriră la o casă. - R
Lângă portă-un tânăr sta
Şi pe dânşi-i întreba: - R
„-De unde veniţi drumeţi?” „-
Tocmai de la Nazaret!” - R
„Fie-ţi milă, tânăr bun,
Şi nu ne lăsa pe drum! - R
Că afară-i frig şi noapte,
Maica Sfântă nu mai poate.” - R
Tânărul, fiind milos,
Le răspunse bucuros: - R
„-Nu departe de imaş,
Are tata meu un grajd.” - R
Iosif şi Maica s-au dus
Şi la grajd ei au ajuns - R
Şi L-a născut pe Iisus. - bis - R

8. Iată, vin colindători!

Iată, vin colindători,


Florile-s dalbe, (*)
Noaptea pe la cântători.(*)

Şi ei vin mereu, mereu (*) Şi


ne-aduc pe Dumnezeu.(*)

Dumnezeu adevărat, (*)


Care pe noi ne-a-nvăţat.(*)

Cum e bine să trăim, (*) Prin


El să ne mântuim.(*)
9. Fluierul cel păstoresc

Fluierul cel păstoresc


Cântă glas dumnezeiesc,
Un viers dulce, mângâios
Că azi S-a născut Hristos.
Veniţi, dar, la Vifleem,
Lucru mare să vedem:
Pe al lumii Împărat
În iesle pe fân culcat!
Şi trei crai mânaţi de dor,
Lăsând ţări în urma lor,
După stea călătoresc
Să găsească Prunc Ceresc.
Şi-au mers până au stătut
Unde era Prunc născut.
Şi-nţelegând că-i Hristos
S-au închinat până jos.

10. După datini, colindăm

Scoală gazdă bună, scoală, nu mai sta!


Florile sunt dalbe, flori de măr.
Că venim acuma a vă colinda,
Florile sunt dalbe, flori de măr.
R : Omul bun ne va primi
Şi cu drag ne va cinsti,
După datini, colindăm
„La mulţi ani!” noi vă urăm.
Doar în toamna asta merii-au fost sădiţi,
Florile sunt dalbe, flori de măr.
Şi în noaptea asta, iată-i înfloriţi!
Florile sunt dalbe, flori de măr.
R:
Din căldura dragostei vor înflori,
Florile sunt dalbe, flori de măr.
Şi în pacea casei voastre vor rodi,
Florile sunt dalbe, flori de măr.
R:
11. Astăzi proorociile

Astăzi prorociile
Şi toate Scripturile
Despre Mesia Hristos
Toate s-au plinit frumos.
Că Mesia preadorit
Astăzi în lume-a venit,
În lume a venit azi Domnul
Să mântuie pe tot omul.
Din Fecioara Preacinstită
Şi din vecie sfinţită,
De Dumnezeu dăruită,
De toţi îngerii mărită.
Cu care sfinţenie
A covârşit cetele,
Cetele cele de sus
Fiind Maica lui Iisus.

12. La poartă la Ştefan-Vodă

La poartă la Ştefan-Vodă
R: Lerului, Domnului
Boierii s-au strâns la vorbă.
Dar vorba de cine este? R:
De Iisus născut în iesle.
Însă Ştefan, Domn cel Sfânt,
R: De la rugă auzind
Pe boierii ce vorbeau R:
Şi pe Domnul proslăveau,
El pe dată s-a plecat, R:
Cu boierii s-a-nchinat
Şi cu glasul de supus R:
A slăvit pe Domn Iisus
13. Închinarea păstorilor

Noi umblăm şi colindăm, Florile dalbe,


Pe Dumnezeu căutăm, Florile dalbe,
Alergarăm şi-L aflarăm, Florile dalbe,
În iesle la boi născut, Florile dalbe.
Vântul dulce tragănă, Florile dalbe,
Pruncul de mi-L leagănă, Florile dalbe,
Ploaia caldă Fiul scaldă, Florile dalbe,
Neaua ninge, nu-L atinge, Florile dalbe.
Pruncul mâinile-Şi întinde, Florile dalbe,
Maica Sfântă le sărută, Florile dalbe,
La pământ plecându-ne, Florile dalbe,
Şi noi sărutându-le, Florile dalbe.
Bucuroşi să-L prăznuim, Florile dalbe,
Cu daruri să-L dăruim, Florile dalbe,
Şi-o oaie de miel prior, Florile dalbe.

14. Toată legea creştinească

Toată legea creştinească


Astăzi să se veselească,
C-o stea mare s-a ivit
Colo de la Răsărit.
Şi străluce cu tărie
Vestind mare bucurie,
Că veşnicul Dumnezeu
A trimis pe Fiul Său.
Mântuirea se vesteşte
Precum steaua străluceşte,
Că la sfântul Răsărit
Întâi steaua s-a ivit.
Dă-ne la toţi bucurie,
Amin, Doamne, slavă Ţie!
„La mulţi ani!”, s-aveţi folos
De naşterea lui Hristos!
15. Lerui, ler
Sus pe cerul înstelat
Mândră stea s-a arătat
Şi cu flori de măr în mână
Se coboară peste stână
Îngerii cântând în cer
Lerui, ler.
Într-un grajd sărăc de lemn
Din cetatea Betleem.
Într-o iesle-n rece scut
Domnul slavei S-a născut,
Iar afară-i frig şi ger,
Lerui, ler.
Merg păstorii de s-nchină
Celui ce-a adus lumina
Şi peste acest pământ Pace de
la Domnul Sfânt Lăudând pe
cei din cer Lerui, ler.
Iară dinspre Răsărit,
Trei magi, trei crai au pornit
Lui Mesia de se-nchină,
Steaua drumul li-l lumină
Strălucind aprins pe cer, Lerui,
ler.

16. Sus, boieri, nu mai dormiţi!


Sus, boieri, nu mai dormiţi, Hoi, leru-i Doamne,
Vremea e să vă gătiţi, Hoi, leru-i Doamne,
Casa să v-o măturaţi, Hoi, leru-i Doamne,
Şi masa s-o încărcaţi, Hoi, leru-i Doamne.
Nu dormiţi în astă seară, Hoi, leru-i Doamne,
Ci şedeţi la privegheală, Hoi, leru-i Doamne,
S-aşteptăm pe Domnul Sfânt, Hoi, leru-i Doamne,
Ca să vie pe pământ. Hoi, leru-i Doamne,.
Tuturor ce sunt în casă, Hoi, leru-i Doamne,
Şi se veselesc la masă, Hoi, leru-i Doamne,
Să le dea Hristos de toate, Hoi, leru-i Doamne,
Bucurie, sănătate. Hoi, leru-i Doamne.
17. Praznic luminos

Praznic luminos, strălucit, frumos


Astăzi ne-a sosit şi ne-a-nveselit,
Că Mântuitorul şi Izbăvitorul
Cu trup S-a născut, cu trup S-a născut.
Raiul cel închis, azi iar s-a deschis,
Şarpelui cumplit capul s-a zdrobit
Şi strămoşii, iară, din Sfânta Fecioară
Iar s-au înnoit, iar s-au înnoit.
Îngerii cântau, păstori fluierau,
Magii se-nchinau, toţi se bucurau.
Dar Irod era că se tulbura
De naşterea Sa, de naşterea Sa.
El Îl căuta, voind morţii-a-L da,
Iar Pruncul Iisus din ţară S-a dus.
Fie lăudat, binecuvântat
De-a pururi, amin, de-a pururi, amin.
18. Gazde mari, nu mai dormiţi!

Gazde mari, nu mai dormiţi!


Lilioară trandafir,
Că nu-i vremea de dormit.
Că-i vremea de colindat,
Lilioară trandafir,
Pe la case de urat.
Şi-i vremea de-mpodobit,
Lilioară trandafir,
Şi Crăciunul a venit.

19. Sus în curtea lui Crăciun


Sus în curtea lui Crăciun
R: Ş-a lui Domnu Dumnezeu – bis
S-a născut un Domn preabun - R
Când în iesle se năştea - R
Pe păreţi făclii ardeau - R
Îngerii aşa cântau: - R
Întru cei de sus mărire - R
Şi pe pământ păciuire. - R
20. Nouă azi ne-a răsărit

Nouă azi ne-a răsărit, Domnul Iisus Hristos,(*)


Mesia Cel mult dorit, (*).
Din Fecioară S-a născut, (*),
Dumnezeu-om S-a făcut, (*).
În scutece S-a-nfăşat, (*),
Şi în iesle S-a culcat, (*).
Cum e robul S-a smerit (*),
Şi pe noi ne-a mântuit, (*).
Lăudaţi-L jos şi Sus! (*),
El viaţa ne-a adus, (*).
Noi cu toţii ne-nchinăm, (*),
Îl cinstim şi-L lăudăm. (*).

21. Colo-n sus şi mai în sus


Colo-n sus şi mai în sus (bis),
Colindăm, Doamne, colind
Este-o dalbă mănăstire (bis),
Colindăm, Doamne, colind.
În ea-i Maica Precista (bis),
Colindăm, Doamne, colind
C-un Copil ce tot plângea (bis),
Colindăm, Doamne, colind.
Maica, din grai Îi grăia (bis),
Colindăm, Doamne, colind
Taci,cFiule, nu mai plânge! (bis),
Colindăm, Doamne, colind
Că Tatăl Ţie Ţi-a da (bis)
Colindăm, Doamne, colind
Sfântă-mpărăţia Sa (bis)
Colindăm, Doamne, colind.
Şi cheile Raiului (bis),
Colindăm, Doamne, colind
Şi-ntinsul pământului (bis),
Colindăm, Doamne, colind.
Raiul sfânt să-l stăpâneşti (bis)
Colindăm, Doamne, colind
Şi cerul să-l moşteneşti (bis)
Colindăm, Doamne, colind.
22. Legănelul lui Iisus

Colo sus pe-un deal frumos,


Unde-i cerul luminos,
Într-un leagăn sta culcat
Fiul Maicii înfăşat.
R: Leagăn verde, legănel,
Tot din lemn de păltinel. -bis
Raza blânda a soarelui
Scaldă Faţa Domnului,
Vântul dulce tragănă,
Pruncul de mi-L leagănă.
R:
Căntă îngerii în cor
Să vestească tuturor:
Astăzi cerul s-a deschis,
Pe Hristos ni L-a trimis.
R: - bis

23. Velerim şi Veler, Doamne

După dealul cel mai mare


R: Velerim şi Veler, Doamne
Răsărit-a mândrul soare R:
Mândru soare nu era, R:
Ci era o mânăstire R:
Cu păreţii de-alămâie R:
Şi cu uşa de tămâie R:
Dar într-însa cine şade R:
Moş Crăciun cu Moş Ajun R:
Cu barba de ibrişin R:
Şi mustăţile de fân. R:
Ce ne-aduce Moş Crăciun R:
Tot ce e frumos şi bun R:
24. Hoi la
Hoi la hoi la hoi la la la la la
Hoi la hoi la hoi la la la la la (*)
Slobozâ-ne gazdă-n casă! - bis
Nu ne ţâne la fereastră! – bis, (*)
Slobozâ-ne gazdă-n tindă!- bis
N-auzi zarvă de corindă?- bis, (*)
Noi umblăm a corinda- bis
Di la o casă la alta- bis, (*)
Şi-om mere la lelea Floare- bis
Că stă colea peste vale.- bis, (*)
Lelea Floare nu ne lasă,- bis
Că-i facem tină în casă- bis, (*)
Şi-om mere la domn primaru`- bis
Da el nu ne dă un banu`- bis, (*)
Şi-am venit la dumneavoastră,- bis
Că sunteţi gazdă aleasă- bis, (*)
La casa de oameni buni- bis
Face Dumnezău minuni- bis, (*)
Pune îngerii de pază- bis
Şi duşmanii nu cutează- bis,(*)
Amu merem mai departe,- bis
Rămâneţi cu sănătate!- bis, (*)
Şî la anu` om veni- bis
Numa` dacă ni-ţi pofti- bis, (*)
Să trăiţi că ne-aţi primit- bis
Şî bine ne-aţi omenit- bis
Hoi la hoi la hoi la la la la la Hoi la
hoi la hoi la la la la la- bis

24. Noi în seara de Crăciun


Noi în seara de Crăciun (bis)
Lăudăm pe Cel prea bun.
R: Bun eşti, Doamne, bun
Colindăm colind duios (bis)
Domnului Iisus Hristos. R:
Noi umblăm să împlinim (bis)
Obiceiul din batrâni, R:
Obicei de colindat, (bis)
Pe la case de urat R:
26. Scoală, scoală gazdă bună

Scoală, scoală gazdă bună - bis


R. Zâurel de zâurel,
Zâurel de cătă zâuă.
Că-ţi aducem o cunună, – bis – R:
E cununa Domnului – bis – R:
Din Grădina Raiului, – bis – R:
E cununa lui Hristos – bis – R:
Adusă din Rai în jos – bis – R:
S-o lăsăm la voi în casă. – bis – R:
Să fii gazdă sănătoasă, – bis – R:
C-ai primit colinda noastră. – bis – R:

27. Sus în ’naltul cerului

Sus în ’naltul cerului


La porţile raiului
Este-un pom mare-nflorit
Cu petale aurit.

Sub pom şade Dumnezeu


Judecând pe robul Său:
,,-Ştii tu, Adame, ce ţi-am spus
Când în rai eu te-am adus?

Din toţi pomii să mănânci,


De unul să nu te-atingi.
Dar tu nu mai ascultat
Şi din pom tu ai mâncat.

Pentru tine, moş Adame,


Mi-au bătut piroane în palme.
În palme şi în călcâie,
Mila Domnului să fie.’’
28. Colind de pe Mureş

Umblă Maica după Fiu,


Raza soarelui cel viu,
Tot plângând şi întrebând:
,,-L-aţi văzut pe Fiul Sfânt?”

,,-Ba noi poate l-am văzut,


Numai nu l-am cunoscut.”
,,De cunoaştere-aţi putut, -bis
Că pe faţa Fiului

Scrisă-i raza soarelui


Şi pe ai Săi umerei
Strălucesc luceferei.”

,,-Maică, dacă e aşa,


Noi ţi-aducem veste rea,
Căci în curtea lui Pilat
E răstignit pe lemn de brad.”

29. Pom înrămuratu

Pom înrămuratu – bis


De poame-ncărcatu – bis
Vântu-şi trăgănară – bis
Poamele chicară –bis
Prunci le culesară – bis
Şi le trimesară – bis
La uşă de rai – bis
La fete de crai – bis
Luna-n drum le-o stat - bis
Frumos le-o întrebat – bis
De unde le-aduceţi – bis
Înapoi le duceţi – bis
De la Sfântu` Soare – bis
C-o mare rugare – bis
Coate şi-n genunche – bis
Pe cel vârf de munte – bis.
30. Ce Soare răsare

Ce Soare răsare
Dis de dimineaţă! Floarea vinuluiu
Bugneşte-n fereastră – bis Rupsă şi răspunsă:

Ferestră bugnere - bis Ba-s mai bună eu,


Masa-ngălbenere – bis Că de n-aş fi eu
Nice nu ar fie - bis
La un corn de masă - bis Nicio bucurie,
D-ai şedeţi, măi, şedeţi Nicio veselie.
Floarea grâuluiu.
Floarea doruluiu
De-a doilea cornuri Rupsă şi răspunsă:
La un corn de masă
D-ai şedeţi, măi, şedeţi Că-s mai bună eu,
Floarea vinului. Că de n-aş fi eu
Fără veselie
De-a treilea cornuri Ar mai putea fie,
La un corn de masă Dar fără iubere
D-ai şedeţi, măi, şedeţi Nu s-ar mai putere.
Floarea doruluiu.
Floarea floriloru`
De-a patrălea cornuri Rupsă şi răspunsă:
La un corn de masă
D-ai şedeţi, măi, şedeţi Dragi florile mele,
Floarea floriloru. Nu vă mai pârârăţi,
Că voi mie-mi sunteţi - bis
Floarea grâuluiu Una ca şi alta,
Rupsă şi răspunsă: Alta ca şi una.

Că-s mai bună eu, Haidaţi să cântămu


Că de n-aş fi eu Şi să colindămu.
Nice nu ar fie – bis
Nici colaci în casă,
Nici pită pe masă.
31. Sosit-a praznicul iară

Sosit-a praznicul iară


De care ne bucurăm,
Căci Iisus din cer coboară
Să se nască-n Betleem. Bis
Dar Maria, Maica Sfântă
Şi Maica lui Dumnezeu,
N-are loc să se-odihnească,
Să-L nască pe Fiul Său. Bis
Ea umbla din casă-n casă
Şi nimenea n-o primea,
Ea bătea din poartă-n poartă
Până din oraş ieşea. Bis
La păstori, când ei sosiră
Dupa ce se odihniră,
Cerul frumos strălucea,
De o stea ce răsărea. Bis
Să se bucure oricine
De naşterea lui Hristos,
Căci ne-a scos din focul veşnic
După cum prorocii-au spus. Bis
Să se roage lumea-ntreagă
Împaratului ceresc
Să trimită pacea sfântă
La tot neamul omenesc. Bis
Noi dorim la `ceastă gazdă
Unde-acuma colindăm
Şi la anul care vine
Fericiţi să îi aflăm. Bis
32. Luatu-s-o Măicuţa

Luatu-s-o Măicuţa – bis


Dipă râu, pă râu în gios
Şi şi-o pus Fiuţu` gios
Să se spele pă obraz. - bis
Pănă Maica s-o spălat
Fiu la ceri s-o-nălţat
Tăt în cer pântre îngeri - bis
Maica Sfântă i-o –ntrebat: - bis
,,-Îngerii lui Dumnezău, - bis
N-aţi văzut pă Fiul meu?” – bis
,,-Noi poate că L-am văzut, – bis
Bine nu L-am cunoscut.” – bis
,,-De-ar fi ştiut şi cunoaşte, – bis
C-al meu Fiu îi cunoscut
Cu veşmânt până-n pământ.
Lung şi lat şi mohorât –bis
Şi-n faţa obrazului
Scrisă-i raza soarelui.
Mai în jos pă la mâneci – bis
Scrise-i sfinte dumineci – bis
Mai în sus pă la chetori – bis
Scrise-i sfinte sărbători- bis
Noi colinda o gătăm - bis
Jos la gazde o-nchinăm - bis
O-nchinăm pă sănătate - bis
Pă la gazde, pă la toate. – bis

33. Mare iarnă o picatu

Mare iarnă o picatu,


R: Florile sunt dalbe
Oile toate-au zbieratu, R:
Dumnezeu le-o auzitu, R:
Jos la ele-o coborâtu R:
Pe-o scară mândră de flori R:
Să ne-aducă pace-n zori, R:
Pe-o scară mândră de soare R:
Să ne-aducă sărbătoare. R
34. La Viflaim S-a născut
La Viflaim S-a născut
Astăzi Pruncul Cel Prea Sfânt.
Prea Curata şade trează,
Somnul dulce i-L veghează.
Magii daruri Îi închină
Aur, tămâie şi smirnă,
Dar Preasfânta vede-n zare
Cruce-naltă, cruce mare.
Dalbe flori din ceruri plouă
Ca să-I ţeasă haină nouă,
Dară Maica-nlăcrimată
Vede giulgi zăcând pe piatră.
Blând zâmbeşte
Pruncul sfânt,
Spre Maica Sa căutând,
Iară Maica-nseninată
Vede piatra răsturnată.
Peste Viflaim coboară
Îngeri cu făclii de ceară
Şi-nconjoară luminos
Ieslea Domnului Hristos.
Pre pământ pace să fie,
Între oameni bucurie.
Slavă întru cei de sus
La naşterea lui Iisus.
35. Sara bună, gazdă bună
Sara bună, gazdă bună
Găzduţo, drăguţo.
Şi-ţi mulţam de voie bună
Şi de cină cu lumină.
Găzduţo, drăguţo.
Şi de scaun bun de odihnă.
Şi noi gazdă te-om rugare.
Găzduţo, drăguţo.
De junii îs frumuşeiu
De uşa să ne-o slobozu.
Găzduţo, drăguţo.
Că n-i noaptea întunecoasă
Şi n-i calea lunecoasă.
Găzduţo, drăguţo.
36. Mândru-i cerul

Mândru-i cerul ca argintu'


Plin de stele împodobitu.
Corinde-ni-s, Doamne.

Toate mândru strălucescu


Şi-ntre ele aşa grăiescu:
Corinde-ni-s, Doamne.

Tu, Luceafărul de seară,


Unde mergi în grabă mare?
Corinde-ni-s, Doamne.

Merg ca să-i călăuzescu


Pân la Fiul cel cerescu.
Corinde-ni-s, Doamne.

Trei Crai de la răsăritu


De Hristos au auzitu.
Corinde-ni-s, Doamne.

Şi la care au pornitu,
Dar pe drum au rătăcitu.
Corinde-ni-s, Doamne.

La Hristos ca să se-nchine
Care aduce-n lume bine.
Corinde-ni-s, Doamne.

Mândru-i cerul ca argintu'


Plin de stele împodobitu.
Corinde-ni-s, Doamne.

Toate mândru strălucescu


Şi-ntre ele aşa grăiescu:
Corinde-ni-s, Doamne. Bis
37. Vino, frăţiorul meu

Vino, frăţiorul meu, (bis)


Vino, adoritul meu,
R: Ver, curat, curat
Vino la grădina mea, (bis)
Că a-nflorit rodia - R
Din Ioachim şi din Ana (bis)
Precum s-a vestit taina, – R
Taina cea din veci ascunsă (bis )
Şi de îngeri nepătrunsă. – R
Să mergem la Palestina (bis)
Unde-o răsărit lumina! – R
Lumina să o vedem, (bis )
Tatălui să-ne-nchinăm! – R
Cu cerească-mpărăţie, (bis)
Amin, Doamne, Slavă Ţie! – R

38. Sosit-a ziua cea sfântă

Sosit-a ziua cea sfântă. - bis


R: Domnului, ş-al nost Domn,
Domnului Hristos vestit Îngerii,
minunea cântă, – bis -R
C-azi în lume ne-o venitu – bis - R
Mesia Cel mult doritu. – bis R
Din Fecioara S-o născutu– bis R
Şi cu lapte S-o crescutu. – bis R
În scutece S-o-nfăşatu– bis R
Şi în brate S-o purtatu. – bis R
Cu chip de om a venitu – bis R
Şi pe noi ne-o mântuitu. – bis R
39. Noi a veste ţi-am venitu

Noi a veste ţi-am venitu


R: Sorăleor fată fumoasă
Am venit c-am auzâtu –R
Şi de-i fi tu fiică bună– R
Să îţi muţi pasu-nainte
La lădiţa cu cheiţă.
Şi pe noi să dăruieştiu–R
Cu cincizeci de gălbeneiu.– R
Iar de-i fi tu fiică bună–R
Să îţi muţi pasu-nainte
La grăjduţiu cu boiţii
Şi pe noi să dăruieştiu–R
Cu doi boiţi frumuşeiu – R
Şi te fiică veseleşte–R
C-o-nchinăm cu sănătate– R - bis

40. De când Domnul S-o născut

De când Domnul s-o născutu


Şi pământul l-o făcut,
Şi cerul l-o ridicatu
Şi bine l-o răzimat.
Cu trei stalpii de argintu`
Şi frumos l-o-mpodobit.
Tot cu stele mărunţele
Şi cu luna printre ele.
Lună, lună cu lumină,
Soarele cu razele.
Rază-aici şi rază-n vârfu`,
Rază-n vârfu` muntelui.
La curcile bradului,
La masa-mpăratului.
Raza-n casă, rază-n masă,
Dumnezeu cu noi la masă.
Dumnezeu cu noi la masă,
Îngerii pe jur de casă.
Şi-o cântăm şi o colindămu
Şi la gazdă i-o-nchinăm.
41. Oarecând la Răsărit
Oarecând la Răsărit (bis)
O stea mare s-a ivit
Şi magi dupa ea venind,
Sara-i mare de Crăciun.
Şi cu bucurie mare (bis)
.În Ierusalim intrară,
De Mesia întrebară,
Sara-i mare de Craciun.
,,-Unde Pruncul S-a născut, (bis)
Împăratul cel preasfânt,
Că noi steaua I-am văzut ?”
Sara-i mare de Crăciun
Iar Irod, dac-a aflat (bis)
Despre Pruncul Împarat,
Foarte mult s-a tulburat.
Sara-i mare de Crăciun.
Pe boieri i-a adunat, (bis)
Despre Prunc i-a întrebat
Şi îndată a aflat.
Sara-i mare de Crăciun.
Că în Betleem, Maria, (bis)
Cum arată prorocia
Ca să-L nască pe Mesia.
Sara-i mare de Crăciun.
Magii de Prunc cum aflară (bis)
Din Ierusalim plecară,
Steaua i-a trimis în ţară.
Sara-i mare de Crăciun.
Şi în Betleem i-a dus (bis)
Unde s-a născut Iisus,
Apoi steaua s-a ascuns.
Sara-i mare de Crăciun.
În peşteră au intrat, (bis)
Pruncului s-au închinat
Şi darurile I-au dat. Sara-i
mare de Crăciun.
Aur, smirnă şi tămâie (bis)
Întru mare bucurie
Ca la mare-mpărăţie.
Sara- mare de Crăciun bis.
42. Colind bătrânesc

Asta-i seara de Craciun


Să te veseleşti om bun
Naşterea de bucurie
La mulţi ani cu veselie.
Seara sfântă de Craciun
Când s-a născut Domnul bun
Să alunge-a lumii jale
Pentru-a lui Adam greşale.
Că Adam când a greşit
Domnul de Rai l-a lipsit:
“Du-te Adame de la Mine,
Cum te-ai lipsit de-al tău bine”.
Dar Adam a prins a plânge
Şi din gura a prins a zice:
“Raiule, grădină dulce,
Nu mă-ndur a mă mai duce.
De verdeaţa pomilor
De mireasma florilor
De cursul izvoarelor
De dulceaţa sfinţilor”.
Asta-i seara de Crăciun
Să te veseleşti om bun
Naşterea de bucurie
La mulţi ani cu veselie.
43. Scoala gazdă din pătuţ
Scoala gazdă din pătuţ
R1: Florile dalbe
Şi ne dă un colăcuţ
R2: Florile, florile dalbe
Că mamuca n-o făcut R1
Sâtă rară n-o avut R2
Pe când sit-o căpătat R1
Covata i s-o crăpat R2
L-o sfădit mama pe tata R1
De ce s-o crăpat covata R2
Când covata o lipit R1
Cuptiorul i s-o urnit R2
Când cuptiorul l-o tocmit R1
Anul nou o şi zânit R2
44. Colindăm, colindători

Colindăm colindători
Noaptea pe la cântători - bis
Colindăm…
Prin troiene greu răzbim
La colindă noi pornim - bis
Colindăm…
Colidăm Crăciunului
Pe uliţa satului bis
Colindăm…
În noaptea Ajunului
La Naşterea Domnului - bis
Colindăm…
Că-n tăcere se cânta
Pruncul cel sfânt Se năştea- bis
Colindăm…
Îngerii îl preamăreau
Păstorii se închinau - bis
Colindăm…
Mărire lui Dumnezeu
Mărire Fiului Său -bis
Colindăm…
Pe pământ pace să fie
De acum până-n vecie -
bis Colindăm…

45. Raiule grădină dulce

Raiule grădină dulce /


Raiule, hodină dulce,
R: Domnului Domn din cer
De aci eu cum m-oi duce-bis R
Din atâtea fructe dulce-bis –R
De mirosul floriloru-bis- R
De cântul îngeriloru-bis-R
De arsul făcliiloru-bis- R
De zborul albineloru-bis-R
De fumul tămâiloru- bis-R
De dragul îngeriloru-bis-R
Raiule grădină dulce-bis-R
Eu din tine nu m-aş duce-bis R
46. Doamne, numai Tu vei şti

Doamne, numai Tu vei şti


R : O, Domnului, Domn!
Când e sfârşitul lumii. – R
Trâmbiţa-or îngerii, – R
Trâmbiţa-or îngerii – R
Din patru colţuri de lume – R
Vii şi morţii să se-adune, – R
Să se-adune lumea toată – R
La o zi de judecată. – R
Judecata-i lucru sfânt, - R
Craii şi-mpăraţii plâng. - R
C-aşa-i puntea Raiului - R
Ca şi firul părului, - R
Ca firu` crepat în patru, - R
Acolo să-ţi vezi păcatu`. - R
Care om îi păcătos -R
Cade de pe punte jos -R
Şi cade pe stânci de piatră. - R
Nu-l mai vede lumea-ndată. - R
Maică, Maică, sfânt-ai fost - R
Că L-ai născut pe Hristos. - R
Eşti învăluită-n soare - R
Şi cu luna la picioare, - R
Eşti învăluită-n ceaţă - R
Şi-L porţi pe Hristos în braţă - R

47. Jos în Ţara Românească

Jos în Ţara Românească (bis)


R: Negura, negura
Dâmbra, dobra, elibra
Foaie verde-a iedera
Este-o grădină domnească (bis)R
Da' domnu-so, Iuonaşu, (bis)R
S-o făcut călugăraşu (bis)R
La colighie la Blaju. (bis)R
Şi doamna sa, Iuoniţă, (bis)R
S-o făcut călugăriţă (bis)R
La colighie la Bistriţă. (bis)R
48. Colo sus și mai în sus
Colo sus şi mai în sus
Este-un măr mare-nflorit,
Cu crengile la pământ Şi
cu mere de argint.
Şi sub măr ce mai era?
Era masă de mătasă.
Şi la masă cin’ şedea?
Şedea bunul Dumnezeu.
În celălalt colţ de masă
Şedea Ioan, Sfântul Ioan.
În al doilea colţ de masă
Şedea Petru, Sfântul Petru.
Înapoia domnilor
Sta un călugăr bătrân.
Călugărul tot plângea
Pe Dumnezeu întreba:
,,-Doamne ce semne vor fi - Bis
Când pământul s-a sfârşi
Şi când lumea n-a mai fi?”
,,-Taci, călugăre, nu plânge,
Că Eu ţie drept ţi-oi spune
Coada veacului va fi
Şi pământul s-a sfârşi
Când va da fecior în tată
Şi fata va da în mamă,
Şi s-or urî fraţi cu fraţi Şi
finii cu-alor nănaşi.”

49. Asta-i sara mare


Asta-i sara mare,
Sara lui Crăciunu
S-a născut un Fiu bun –Bis
Fiu făr` de păcate - bis
Din Maice curate. - bis
Dă-ni-L nouă, Maică,
Să ţi-L botezăm noi
În râu la Iordanu. - bis
Iisus nume i-om pune
Să judece lumea,
Cerul şi pământul
Şi pe noi de-a rândul.
51. Doi boieri bătrâniu
50. Într-o sară pă-nsărat
Doi boieri bătrâniu, (bis)
Într-o sară pă-nsărat Pe cum s-o rugatu,(bis)
Intrat-o Crăciunu-n sat.
Bună sara lui Crăciun. Dumnezeu le-o datu(bis)
Intrat-o Crăciunu-n sat Casă lângă drumu. (bis)
Şi s-o uitat pă fereastră
Să vadă clopul pă masă. Lângă casă-i masă, (bis)
Bună sara lui Crăciun. Masă gălbioară
Şi s-o uitat pă fereastră Lumină de ceară
Şi găzdoaia umblă prin casă,
Clopul l-o văzut pus bine. Şi-un pom răsăditu
Bună sara lui Crăciun. Cu mere de-argintu
Gazda-i dusă-n ţări străine, Vântu trăgăna,
Clopul, l-o văzut în cui
Merele pt’ica.
Şi gazda acasă nu-i.
Bună sara lui Crăciun. Îngeri le strângea
Clopul, l-o văzut în cui, Şi le trimitea
Îl poartă domnii împăraţi Pe uşă de rai
Să nu se-ntâlnească fraţi. La fete de crai.
Bună sara lui Crăciun.
Îl poartă domnii împăraţi D-undi măr love,
Să nu se-ntâlnească fraţi, Masa-mi trântuie,
Nevestile cu bărbaţi. În cer s’auze. (bis)
Bună sara lui Crăciun.
Să nu se-ntalnească fraţi, Maica le strânge
Nici maicile cu fiuţi, Şi le trimete
Nici fetile cu drăguţi. Pi-un şiuţ di-a ie (bis)
Bună sara lui Crăciun.
Nici maicile cu fiuţi. La uşă di rai,
Noi frumos am La fete di crai,
colindat, Drag Domnul din cer. (bis)
De nimic nu v-am
rugat.
Bună sara lui Crăciun. Doi boieri bătrâniu, (bis)
Pe cum s-o rugatu,
Noi frumos am colindat.
Dumnezeu le-o datu.
52. Asear` aici cu alai

Asear` aici cu alai


Iată c-au venit trei crai.
Şi-n Ierusalim intrară,
Tot oraşul colindară,
Întrebând în lung şi-n lat
Unde-i noul împărat,
Care acuma S-o născut.
Steaua Lui noi am văzut,
Căci venim din depărtare
Să-i aducem închinare,
Dar Irodul împărat,
Auzind, s-o tulburat
Adunând pe toţi mai marii,
Arhiereii, cărturarii.
,,- Ştiţi profetul ce le-o spus
Unde s-o născut Iisus?”
Ei au zis:,,- în Betleem
După cum noi scris avem.”
A ieşit cândva păstorul
Care-o cârmuit poporul.
Împăratul o chemat
Pe crai şi le-o cuvântat:
,,- Către Betleem plecaţi
Drumul iute de-l aflaţi
Şi să treceţi de-l găsiţi
Iar de aici să mă vestiţi,
Că şi eu vreau să mă duc
Închinare să-i aduc.”
Craii, auzind, s-au dus,
Steaua-i îndruma de sus
Şi la staul colo, iată,
Steaua s-a oprit deodată.
Merg în faţa pruncului,
Cuvios se închină Lui.
Scot şi dau de dăruire-
Aur, smirnă şi tămâie - bis
53. Asta-i seara de Crăciun
Asta-i seara de Crăciun
Şi Maria-i tot pe drum,
Umblă-n sus şi umblă-n jos
Bate vântul friguros.
Hainele erau cam ude,
Căci uscate nu-s de unde;
Şi umblând aşa pe drum,
Se-ntâlni cu Moş Crăciun.
,, - Bună sara, Moş Crăciun!
Şi dumneata eşti pe drum?
Nu mă laşi în casa ta
Ca să-L nasc pe Mesia?”
,,- Eu, Maria, te-aş lăsa,
Dar nici eu n-am unde sta;
Du-te-n grajdiul vitelor
Şi-ţi aşterne-n ieslea lor.
Căci vitele n-au ce-ţi face
Şi vei naşte Fiu în pace.
Fiul Domnului va fi
Şi Iisus se va numi.”

54. Leru-i ler

Noi la Iordan alergăm, Leru-i lerului


Minune nouă vedem, Fiul Domnului
La Iordanu cel frumos, Leru-i lerului
Acolo vine Hristos. Fiul Domnului - bis
Duhul Sfânt de la cer zboară, Fiul Domnului
În chip de porumb coboară Fiul Domnului
Apele să le sfinţească Fiul Domnului
Pe noi să ne mântuiască. Fiul Domnului - bis
Apoi cu apă să spală Leru-i, lerului
A strămoşilor greşală; Leru-i, lerului
Cea greşală de demult Leru-i, lerului
Care-n rai o fost făcut. Leru-i, lerului -bis
Veniti toţi să ne-nchinăm, Leru-i, lerului
Lui Hristos să ne rugăm Fiul Domnului
Ca nişte flori înflorite Leru-i, lerului
Din cântări alcătuite! Fiul Domnului - bis
Cerescule împărat, Fiul Domnului
Spală şi al nost` păcat! Fiul Domnului
Te mai rugăm fă-ne parte Fiul Domnului
De-a Ta mare bunătate. Fiul Domnului – bis
55. Iosif şi cu Maria

Iosif şi cu Maria
Porunca dac`o ştia
În Vifleem se scria.
Iar Maria, grea fiind,
În Vifleem înserând,
I-a venit ceasul născând.
Loc în casă nu era,
Se găteşte peştera
Să se nască Mesia.
Locul cel întunecos
Unde S-a născut Hristos
S-a făcut prealuminos.
De lumina cea cerească,
De fluiera păstorească,
De mărirea îngerească.
Căci îngerii mulţi erau
Se lumina peştera
Născându-Se Mesia.
Iară dacă S-a născut
Cel Aşteptat de demult,
Domnul Cel făr de-nceput,
Maria s-a bucurat
De Pruncul cel Preacurat
Şi aşa a cuvântat:
,,- Culcă-Te, Fiule, culcă!
Culcă-Te pe fân curat
De îngeri înconjurat!
Îngerii vor priveghea
Şi vor binecuvânta
Mărită naşterea Ta.
Şi de-acum până-n vecie
Mila Domnului să fie
Şi nouă spre bucurie.
Şi Naşterea lui Hristos
Să îi fie de folos
La tot omul credincios.
56. Colind basarabean

Tu eşti lumina cea sfântă,


Precistă blagoslovită,
Că ai născut pre Fiul Sfântu`
Oamenilor pre pământu’.
Tu eşti cinstea îngerească
Şi slava apostolească,
Biruinţa sihăstrească,
Nădejdea călugărescă.
Tu esti izvor de viaţă
Adă bine cu dulceaţă
Şi eşti maic-adevărată
C-ai născut Fiu făr’de tată.
Mai întâi şi mai Cinstită
Decât soarele mai Sfântă,
Eşti ieslea sălaşluită
Şi cartea pecetluită,
Cartea ne scrie cu drepţii
Unde doresc înţelepţii.
Şi de-acum până-n vecie
Mila Domnului să fie.

57. Asta-i casa cea frumoasă

Asta-i casa cea frumoasă,


Florile dalbe,
Cu icoane luminoase.
Florile, florile dalbe.
La fereşti cu flori domneşti,
Pă la uşi cu flori de rugi.
La obloace busuioace,
La obloace busuioace,
Păstă masă cruce trasă,
Păstă pat cruce de brad,
Iar la masă cine şede?
Şede gazda cea frumoasă.
Cu-n pahar de vin în mână,
La cin`, vin la toţi le-nchină.
În cea mână busuiocu`,
Să aibă gazda norocu`.
58. Sub cel roşu răsărit

Sub cel roşu răsărit,


Lui Hristos Domnului nost',
Este-un măr mândru-nflorit

Cu crengile de argint,
Lui Hristos Domnului nost',
Unde-i Domnul adormit.

Vine-un pâlc de porumbei,


Lui Hristos Domnului nost'
Cu glasuri de îngerei.

Ei pe lângă măr zburară,


Lui Hristos Domnului nost',
Şi Domnului cuvântară:

,,Scoală, Doamne, nu dormi,


Lui Hristos Domnului nost'
Că nu-i vremea de dormit.

Că de când ai adormit,
Lui Hristos Domnului nost',
Lumea rău s-a păgânit."

Domnul cum îi auzea,


Lui Hristos Domnului nost',
El pe dată se scula,

Cădăruşa-n mână lua,


Lui Hristos Domnului nost',
Şi-un stâlpar de busuioc.

Lumea, ţara colinda,


Lui Hristos Domnului nost',
Pe cei mici îi boteza,

Pe tineri îi cununa,
Lui Hristos Domnului nost',
Pe bătrâni încreştina.
59. La poartă, la Ţarigrad

La poartă la Ţarigrad,
R: Ziurel de ziuă
Şade-un fecior de-mpărat R
Cu păruţul retezat, R
În cârjuţă rezemat. R
Unde S-a născut Hristos R
Mesia chip luminos? R
Sus în deal din Galileu R
La casa Lui Dumnezeu, R
Mititel şi’nfăşeţel, R
Faşa-i dalbă de mătasă, R
Scutecel de bumbăcel, R
Legănel de aurel. R
Ploaia plouă de mi-L scaldă, R
Neaua ninge, nu-L atinge, R
Vântul trage cam de-a lin R
De-L leagănă chicilin R

60. Mai la vale, mai la vale

Mai la vale, mai la vale


Este-o biserică mare.
R: Dimineaţa lui Crăciun
Dar într-însa cine şade? bis. –R
Şade Maica şi cu Fiul. bis – R
Fiul plânge, Maica-I zice: bis – R
,,- Taci, Fiule, nu mai plânge,
Că Te scald în lapte dulce.-R
Lapte dulce cu zăhar
Cu zăhar că nu-i amar.” - R
De la uşă pân’ la masă
Numai valuri de mătasă. - R
Busuioc verde pe masă,
Rămâi gazdă sănătoasă! –R
61. Plecat –or, plecat-or Noi că l-am văzutu
Sus la (Ie)Rusalimu-bis-
Plecat-or, plecat-or R Greu război ducându,
Ceteam de fecioriu Cruce grea purtându,-bis-R
R: Domnului Doamne Iadu împungându,
Şi-un colindătoriu. Raiul descuindu,- bis - R
Pe-o rază de soare- bis – R Nouă loc făcându.”
Pe-o dalbă de cale. Şi te veselește -bis-R
Calele-i ieșare - bis-R Cetio de ficiorii.
Maica Domnuluiu.
,, - Ceteam de fecioriu, Ştiu că 62. Coborât-a coborât
n-aţi văzutu- R Pe-un drag Fiu
de-al Meu?”
Coborât-a coborât, – Florile dalbe de
Ceteam de feciorii-bis - măr(*)
R Din gură grăiare: Coborât-a coborât
,, - Noi nu l-am văzutu, Maica Sfântă pe pământ, - (*)
Că de l-am văzutu,- R Nu Maica Sfântă pe pământ.
l-am cunoscutu.”
Şi-a umblat din casă-n casă,
Maica Domnuluiu-bis-R
(*) Şi-a umblat din casă-n casă
Din gură grăiare. Nimeni de mas nu o lasă, (*)
,,- Lesne-i de-al cunoaşte Nimeni de mas nu o lasă.
Căci căluţul luiu-R Roşu-i
mic rotatu Când a fost colea de seară, (*)
Negru-i, pintenogu bis-R Când a fost colea de seară
Pe-un picior direptu. Şi –a aflat o poieşoară, (*)
Şi şăuţa luiu - bis-R Şi –a aflat o poieşoară.
Poala ceruluiu.
Şi-a aşternut fân uscat, (*)
Şi frâuţul luiu-bis-R Şi- a aşternut fân uscat
Raza soareluiu. Şi-a născut mândru –mpărat - (*)
Săbiuţa luiu Şi-a născut mândru –mpărat
Săgeata tăiată –R
De mâna direaptă.” Care ne-a răscumpărat, - (*)
Ceteam de fecioriu-bis-R Care ne-a răscumpărat
De la muncile din iad, - (*)
Din gură grăiare:
De la muncile din iad.
,,- D-apăi luând-o aşare,
Maica Domnului,-R Coborât-a coborât, (*)
Coborât-a coborât
63. Drăguleană
65. Mă luai, luai
Acasă-i gazda, nu-i acasă?
Drăguleană (*) Mă luai, luai (bis)
Acasă-i gazda, nu-i acasă? În sus pe un râu
O, o, o, că dragă mi-i (**) Cu secera-n brâu.
Da’ de-i acasă, zî-i să iasă,(*) Maica îmi venea, (bis)
De-i acasă, zî-i să iasă. (**) Se apropia (bis)
Da’ de-i la jie, zî-i să vie, (*) Şi mă întreba: (bis)
De-i la jie, zî-i să vie. (**) ,,- Gătat-ai holda?” (bis)
Da’ de-i în codru şi-o vâna(*) ,,- Holda n-am gătat, (bis)
După ei cine-o mâna? (**) Că s-a arătat (bis)
Ne-om alege doi din noi (*) Stea la răsărit, (bis)
Şi-om aduce-o înapoi. (**) Mândră, de argint, (bis)
Şi-om aduce-o sus pă sus (*) Steaua cum lucea, (bis)
Din locu’ unde s-o dus. (**) Holda se pleca, (bis)
Sus pă sus pă lângă lună, (*) Bobul jos cădea, (bis)
Sus pă sus pă lângă lună (**) Holdă-n loc creştea, (bis)
Cu-o mână ţiind de lună, (*) Holdă gălbioară (bis)
Cu una-mpletind cunună. (**) Cu spic de secară, (bis)
Da’ cununa nu-i aşi (*) Holdă lângă râu (bis)
Aşa cum sunt gazdili. (**) Cu spicul de grâu, (bis)
Este dar bogat (bis)
Da’ Dumnezău să-i ocrotească Darul semănat, (bis)
C-or primit colinda noastră! (**) Cunună de grâu (bis)
Pentru Dumnezeu.” (bis)
O, o, o, că dragă mi-i!

63. La porţile lui Crăciun

La porţile lui Crăciun (bis)

Raria măraria, dăi cu dăi cu daria


Domnu-i bun, Domnu-i bun (*)

S-a născut un Domn prea bun. (*)


Numele lui e Crăciun. (*)
S-a născut un Domn frumos. (*)
Numele lui e Hristos. (*)
66. Ferice-i, ferice 67. La săvârşitu' lumii

Colo sus pă vârf de munte, (bis)


Ferice-i, ferice, La săvârşitu' lumii
Da' cine-i ferice?(*) Haida ler şi-a lerui, Doamne
Trâmbiţa-vor îngerii.
Ferice de-un păcuraru Ce
stăte la oi cu anu`, (*) În patru colţuri de lume
Haida ler şi-a lerui, Doamne,
Ce stăte la oi pă munte La tăt omu` p-a lui nume.
Cu iarba până-n gerunte, (*)
Şi şi-or trâmbiţa cu frice,
D-apăi vântu' că suflale, Haida ler şi-a lerui, Doamne,
Tăte oile jucale, (*) Domnii şi-mpăraţii-or plânge.
Numa' două nu jucale, bis (*) D-apoi noi ce-om putea zice?
Haida ler şi-a lerui, Doamne,
,,- Da' voi di ce nu jucaţi? bis (*) Ne-om răscumpăra cu sânge.

Ori vi-i iarba croştioasă, Nici cu aur, nici cu-argint,


Ori vi-i apa gloştioroasă?” (*) Haida ler şi-a lerui, Doamne,
Numa' sânge drept şi sfânt.
,,- Nu ni-i iarba croştioasă,
Nici apa gloştioroasă, (*) Pă cei buni unde i-or pune,
Haida ler şi-a lerui, Doamne,
Ci-am auzât că ni-i vinde.” bis(*) Pă cei buni unde i-or pune?

,,- D-apăi cum io să vă vându, bis(*) I-or încuie într-un nor,


Haida ler şi-a lerui, Doamne,
Că de când stau după voi, La binele tuturor.
M-o bătut multele ploi.”
Ferice-i, ferice, Pă cei răi unde i-or pune,
Da' cine-i ferice?(bis) Haida ler şi-a lerui, Doamne,
Pă cei răi unde i-or pune?
De-un bouar bătrân.
I-or încuie într-o piatră,
Haida ler şi-a lerui, Doamne,
Lumina ca să n-o vadă.

Și pe piatră muşchi or creşte,


Haida ler şi-a lerui, Doamne,
De lumină nu-i nădejde. - bis
68. Ciucur verde de mătase
69. Bucură-te-acest Domn bun
Ciucur verdie die mătasă,
Bucură-te-acest Domn bun,
Slobozânie gazdă-n casă!
C-am ajuns Sfântu’ Crăciun,
Asta-i sara die Crăciun
Naşterea l-acest Domn bun. (bis)
C-afară plouă die varsă.
Bucură-te-acest Domn mare
Deşchide gazdă uşa, Care-n lume seamăn n-are,
Că vinim cu colinda! Decât numai Sfântul Soare. (bis)
Asta-i sara die Crăciun
Şî mai multie vom ura. Sfântul soare lumină
De îngeri înconjura,
Să fii gazdă sănătoasă Sfântul Soare luminos,
Să primeşti colinda noastră! Pe nume-l cheamă Hristos.
Asta-i sara die Crăciun
Noi merem la altă casă. Îngerii frumos îi cântă,
Hristos şade şi ascultă,
Cu-n colac die grâu frumos Hristos pe scaun şedea
Şâ pă faţă şâ pă dos, Şi din grai aşa grăia:
Asta-i seara die Crăciun
Că ţ-am colindat frumos. „O, dragi mieluşeii Mei,
Veniţi că sunteţi ai Mei!
De ni da, de nu ni da Haideţi şi voi, mieluşele,
La anul om colinda. Că şi voi sunteţi a mele!”
Asta-i sara die Crăciun
Şî mai multie vom ura. De la fir de lintă creaţă
Dă-i Doamne gazdei viaţă!
Rămâi gazdă sănătoasă De la fir de busuioc
Dă-i Doamne gazdei noroc!
Şi tu obştie vesăloasă!
Asta-i sara die Crăciun (bis)
Noi merem la altă casă. Şi găzdoaia să trăiască,
C-a ajuns seară frumoasă!
Rămâi, gazdă, sănătos,
Că te-am colindat frumos!

Şi la anul când venim,


Sănătoşi să vă gasim!
70. L-aceast’ masă de Domn bun 71. Larg deschideţi poarta

L-aceast` masă de Domn bun - Larg deschideţi poarta


Bis Suntu fel de fel de florii. Sufletelor voastre!
Grăi floarea grâuluiu: - Bis N-am venit să cerem,
,,Tăte flori, voi sunteţi marii, Am venit să dăm.
Da’ mai mare floare-s eu, - Bis
Că din mine că să facu R: Dalbe şi iar dalbe flori adevărate
Cele sfinte prescurele - Bis Ca şi vestea bună ce vi-o colindăm
Şi pe mine că mă ducu
La dalbele bisericii - Bis Merele de aur,
În sfintele Dumenicii.” Merele din sate
S-au cules azi-noapte
Grăi floarea vinuluiu: - Bis De colindători.
,,Tăte flori, voi sunteţi marii, R:
Da’ mai mare floare-s eu, - Bis S-au cules din munţii
Că din mine că să facu Unde veşnic merii
Cele sfinte vinurele - Bis Roditori de aur
Şi pe mine că mă ducu Cresc nemuritori.
La dalbele bisericii - Bis R:
În sfintele Dumenicii.”

Grăi floarea miruluiu: - Bis


,,Tăte flori, voi sunteţi marii, 72. Fă, nană, lumină-n casă!
Da’ mai mare floare-s eu, - Bis
Că din mine că să facu Fă, nană, lumină-n casă!
Cele sfinte mirurele – Bis Hai la la la la la la la
Şi pe mine că ma ducu Hei hai la la la la la lai la la la la la la la
La dalbele bisericii - Bis (*)
În sfintele Dumenicii.”
Să să vadă la fereastră. (*)
Deschide, nană, uşa! (*)
Grăi Domnu’Dumnezău: - Bis
Slobozâ-ne cu doba! (*)
,,Tăte flori, voi sunteţi marii, Leagă, nană, câinele, (*)
Da’ mai mare floare-s Eu, - Că venim cu dobile! (*)
Bis Leagă, nană, căţaua, (*)
Că de n-aş fi fostă Eu, Că venim cu colinda! (*)
Ni nu s-ar fi botezatu,-Bis
Ni nu s-ar fi cununatu.”-Bis
73. Deschide nană, uşile

Deschide, nană, uşile ,


Că-ţi vin pruncii cu dobile! 74. Îmbucură-te om bun
Corindele
corind,corindele corind(*) Îmbucură-te, om bun,
Hoi, leru-i, leru-i Doamne(*)
Că de-aseară stăm pe-afară C-am ajuns Sfântu’ Crăciun!
Şi opincile-ngeţară, (*) Hoi, leru-i Domn. (**)
Eu vă spun la casa voastră(*)
Ştreşinile-or picuratu' Din Precista Maica noastră. (**)
De ne-o nins şi ne-o ploiatu'.(*)
S-o născut un Fiu frumos,(*)
Fă, nană, mai mare focu' Pe Nume-L cheamă Hristos. (**)
Să să vadă pă oblocu'! (*) În paiele grâului(*)
Şi-n florile fânului. (**)
Fă, nană, lumină-n casă
Să sa vadă pă fereastră! (*) Nu ca fiul domnilor, (*)
Ci-n poiata boilor. (**)
Dacă nu ne deschideţî, Încet, boii-L dudurară, (*)
Pă păreţi crească bureţî, (*) Pântru coarne-L legănară. (**)

În obloace copitoance Toţi la El se închinară, (*)


În obloace copitoance, (*) Toţi la El se închinară, (**)
Toţi oamenii ce-au venit(*)
Din Apus şi Răsărit. (**)
Da` şi dacă ni-ţi primire,
Viaţa vi s-o primenire. (*)
Aceste zile senine(*)
Să le petreceţi cu bine! (**)
Să fiţi, gazdă, sănătoşii,
La mulţi ani, s-aveţi folos(*)
Să trăiţi ani mulţi, frumoşii. (*)
De Naşterea lui Hristos! (**)
Şi colinda ni-o plătiţî,
Să fi-ţi, gazde, fericiţî! (*)

Corindele
corind,corindele corind
Corindele
corind,corindele corind
Corindele
corind,corindele corind
75. Luatu-s-o, dusu-s-o

Luatu-s-o, dusu-s-o – bis Când fu la mijloc de câmpu, – bis


Corindăm corinde, Corindăm corinde, că-l întreabă
Luatu-s-o, dusu-s-o Dumnezău:
Dumnezău cu Sânt Pătru – bis ,,- Ia vezi, Petre, în dreapta mea, - bis
Corindăm corinde, la casa bogatului. Corindăm corinde, spune-Mi, Petre,
ce-i vedea!”
- Bună zâua, bogat mare! - bis
Corindăm corinde, gata-i cina să „- Văd casa săracului, – bis
cinăm ? Corindăm corinde, în mijlocul Raiului
- Gata-i, da nu-i păntru voi - bis Pe dinluntru-i zugrăvită – bis
Corindăm corinde, păntru domni mai Corindăm corinde, din afară-i văruită
mari ca voi.
Şi cest omu veseleşte. – bis
Luatu-s-o, dusu-s-o – bis Corindem corinde, să’nchinăm cu
Corindăm corinde, la casa săracului.
sănătate !”
- Bună sara, om sărac ! - bis
Corindăm corinde, mulţi ani
vouă, călători!

Gata-i prânzu’ să-l prânzâm ?-bis


Corindăm corinde, prânzu-i gata
puţinel.
Prânzu-i gata puţinel – bis
Corindăm corinde, nu ne-om ajunge
cu el.

Cât cu el nu ne-om ajunge – bis


Corindăm corinde, merge-om pe jos ş-
om aduce;
Luatu-s-o, dusu-s-o – bis
Corindăm corinde, pe marginea
câmpului.
76. Fericat, ferice Galbănă-i, de ceară.

Tare-i ca de piatră,
Fericat, ferice, Doamne, Doamne,
Fericat, ferice! Tare-i ca de piatră.
D-ai, colinde! D-ai, colinde!
Fericat, ferice! Tare-i ca de piatră.

De cine-m` ferice, Doamne? Jur prejur de masă, Doamne,


De cine-m` ferice? Jur prejur de masă,
D-ai, colinde! D-ai, colinde!
De cine-m` ferice? Jur prejur de masă,

De-un boier batrânu`, Doamne, Scaune frumoasă,


De-un boier batrânu`, Doamne, Scaune frumoasă,
D-ai, colinde! D-ai, colinde!
De-un boier batrânu`, Scaune frumoasă.

Ce locu` mi-ş dare, Doamne? Deasupra pă masă,


Ce locu mi-ş dare? Doamne,
D-ai, colinde! Deasupra pă masă,
Ce locu mi-ş dare? D-ai, colinde!
Deasupra pă masă,
Locşor bun de Rai, Doamne,
Locşor bun de Rai, Dobruz de matasă,
D-ai, colinde! Doamne,
Locşor bun de Rai. Dobruz de matasă,
D-ai, colinde!
Da-n mijloc de Rai, Dobruz de matasă;
Doamne
Da-n mijloc de Rai, Da`-n cornur de masă, Doamne,
D-ai, colinde! Da`-n cornur de masă,
Da-n mijloc de Rai, D-ai, colinde!
Da`-n cornur de masă,
Masă galbănăre, Doamne
Masă galbănăre, Ciucuri de matasă,
D-ai, colinde! Doamne,
Masă galbănăre, Ciucuri de matasă,
D-ai, colinde!
Galbănă-i, de ceară, Ciucuri de matasă,
Doamne, Galbănă-i, de
ceară, Da`-n mijloc de masă, Doamne,
D-ai, colinde! Da`-n mijloc de masă,
D-ai, colinde!
Da`-n mijloc de masă,
Măru-i mărgăritu, Doamne, Florile-m` picare,
Măru-i mărgăritu, D-ai, colinde!
D-ai, colinde! Florile-m` picare.
Măru-i mărgăritu,
Merele-m` creşteare,
Mândru-i şî-nfloritu, Doamne, Doamne, Merele-m`
Mândru-i şî-nfloritu, creşteare,
D-ai, colinde! D-ai, colinde!
Mândru-i şî-nfloritu, Merele-m` creşteare

Cu flori de d-argintu, Şi să scorniară, Doamne,


Doamne, Şi să scorniară,
Cu flori de d-argintu, D-ai, colinde!
D-ai, colinde! Şi să scorniară,
Cu flori de d-argintu,
Dinspre Rai, din susu, Doamne,
Ce să scorniară, Doamne, Dinspre Rai, din susu,
Ce să scorniară, D-ai, colinde!
D-ai, colinde! Dinspre Rai, din susu,
Ce să scorniară,
Boarea Raiului, Doamne,
Dinspre lin, din josu, Doamne, Boarea Raiului,
Dinspre lin, din josu, D-ai, colinde!
D-ai, colinde! Boarea Raiului.
Dinspre lin, din josu,
Boare-m` secerare, Doamne,
Doo vântur de vară, Boare-m` secerare,
Doamne, D-ai, colinde!
Doo vântur de vară, Boare-m` secerare,
D-ai, colinde! Doo vântur
de vară, Merele-m` coceare,
Doamne,
Vântu-m` trăgănare, Doamne, Merele-m` coceare,
Vântu-m` trăgănare, D-ai, colinde!
D-ai, colinde! Merele-m` coceare,
Vântu-m` trăgănare,
Ce să scorniară, Doamne,
Măru-m` legănare, Ce să scorniară,
Doamne, Măru-m` D-ai, colinde!
legănare, Ce să scorniară,
D-ai, colinde!
Măru-m` legănare, Dinspre lin, din josu, Doamne,
Dinspre lin, din josu,
Florile-m` picare, Doamne,
D-ai, colinde! Cine ţi le-o datu?
Dinspre lin, din josu,
Cesta-i dar frumosu,
De-om vântuţ de toamnă, Doamne, Cesta-i dar frumosu,
De-om vântuţ de toamnă, D-ai, colinde!
D-ai, colinde! Cesta-i dar frumosu.”
De-om vântuţ de toamnă,
Boierii grăiară, Doamne,
Vântu-m` trăgănare, Doamne, Boierii grăiară,
Vântu-m` trăgănare, D-ai, colinde!
D-ai, colinde! Boierii grăiară:
Vântu-m` trăgănare.
„- Dată-mi-le-au, datu, Doamne,
Măru-m` legănare, Doamne, Dată-mi-le-au, datu,
Măru-m` legănare, D-ai, colinde!
D-ai, colinde! Dată-mi-le-au, datu,
Măru-m` legănare,
Cui-ş m-am rugatu, Doamne,
Merele-m` picare, Doamne, Cui-ş m-am rugatu,
Merele-m` picare, D-ai, colinde!
D-ai, colinde! Cui-ş m-am rugatu,
Merele-m` picare.
Sfinţii-ş Duminici, Doamne,
Boierii culegeare, Doamne, Sfinţii-ş Duminici,
Boierii culegeare, D-ai, colinde!
D-ai, colinde! Sfinţii-ş Duminici,
Boierii culegeare.
D-albe-s besericii, Doamne,
Mesă-m` grumurare, Doamne, D-albe-s besericii,
Mesă-m` grumurare, D-ai, colinde!
D-ai, colinde! D-albe-s besericii,
Mesă-m` grumurare,
Şi ţi-o-nvesăleşte, Doamne,
Dumnezeu grăiare, Doamne, Şi ţi-o-nvesăleşte,
Dumnezeu grăiare, D-ai, colinde!
D-ai, colinde! Şi ţi-o-nvesăleşte,
Dumnezeu grăiare:
Hoi, boieri bătrânu, Doamne,
„- Cine ţi le-o datu, Doamne, - Hoi, boieri bătrânu,
Cine ţi le-o datu? D-ai, colinde!
D-ai, colinde! Hoi, boieri bătrânu.
77. Auzit-am auzit

Auzit-am, auzit că S-a născut de curând


Ref: Hoi lerului Doamne, ler, că S-a născut de curând
Un crai mare şî frumos, numele lui e Hristos
Ref: Hoi lerului Doamne, ler, numele Lui e Hristos.
El e Fiul Tatălui şî nădejdea omului
Ref: Hoi lerului Doamne, ler, şî nădejdea omului.
Când păgânii au aflat, pe Hristos L-au căutat
Ref: Hoi lerului Doamne, ler, pe Hristos L-au căutat.
Ni L-au prins, ni L-au legat, cu oţet L-au adăpat
Ref: Hoi lerului Doamne, ler, cu oţet L-au adăpat.
Pe Cruce L-au răstignit, cuie-n palme I-au bătut
Ref: Hoi lerului Doamne, ler, cuie-n palme I-au bătut.
Sî pe cap ce i-au adus? Coroană de spini i-au pus
Ref: Hoi lerului Doamne, ler, coroană de spini i-au pus.
Îngerii când au văzut, tare rău s-au năcăjât
Ref: Hoi lerului Doamne, ler, să plângă au început.
Plângeţi, îngeraşi, mai tare că Hristos n-are greşale!
Ref: Hoi lerului Doamne, ler, că Hristos n-are greşale.
Plângeţi cu lacrimi curate, că Hristos n-are păcate!
Ref: Hoi lerului Doamne, ler, că Hristos n-are păcate. (bis).

78. Din colibe

Din colibe-n stânci ascunse,


Pe cărări de lupi pătrunse,
Vin ciobanii-n tropote
Cu colinda-n clopote.
Scoală, gazdă, nu dormi !(*)
Sună-n sat şi-n sat răsună
Veste mare, veste bună,
Că-i cu miei şi piţărăi
Şi cu Domnul printre ei. (*)

Moş Crăciun cu geru-n ie


I-i mustaţa de inie,
Iar toiagul i-i de sânger
Şi i-i sufletul de înger. (*)
79. În cetatea împărătească 80. Viflaime, Viflaime

În cetatea împărătească
Florile sunt dalbe (*) Viflaime, Viflaime,
Vrut-a Domnul să se nască. (*) Cum de n-ai primit în tine
Însă nu e rug în floare (*) Pe Fecioara Maria
E Preasfânta Născătoare. (*) Să nască pe Mesia?
Lângă Maica-n legănel (*) (* se repetă ultimele 2 versuri)
Doarme Pruncul mititel, (*)
Iar în jurul Pruncului (*) N-ai ştiut tu, Viflaime,
Creşte floarea rugului. (*) În casele tale bune
Printre rugii înfloriţi (*) Să-i dai un pic de sălaş
Cresc şi spinii ascuţiţi. (*) Celui mai sfânt copilaş.
Pruncul în somn se mişcă lin (*)
I-a ajuns mânuţa-n spini (*) N-ai ştiut tu, Viflaime,
Din mânuţă Îi curge sânge, (*) Cu câtă dragoste vine
Pruncuşorul începe a plânge. (*) Cea mai sfântă între fecioare
Taci cu maica, Fiul meu, (*) A Domnului Născătoare.
Că-ţi va fi cu mult mai greu (*)
Ucenicul când Te-o vinde (*) Pat moale şi scutece
Şi pe cruce Te-or întinde (*) I-au dăruit vitele,
Atunci, naşterea de-acum (*) Lumină I-a oferit
Îţi va face-un aspru drum. (*) O stea de la răsărit.
Când sudoarea Îţi va curge, (*)
Să ne ierţi Iisuse dulce. (*)
Peştera întunecoasă
A fost a Domnului casă
La venirea Sa în lume
Din vina ta, Viflaime.
81. Oaspeţi cu azur în gene

Oaspeţi cu azur în gene


Şi zăpadă pe opinci 82. Doamne, ler Domnului
Se iviră la fereastră Doamne
Cu colinde şi tilinci. - cu solist -

Cântec legănat şi fraged, Doamne, ler Domnului Doamne (*)


Înfloriri de ghiocei, Ia ieşiţi, boieri, afară (*) bis
Umbre mari ţineau isonul, De vedeţi ce se scoboară! (*) bis
Albăstrind pe după ei. Să scoboară două flori, (*) bis
Da` nu-s flori, că-s frăţişori
Se părea că-n zvon de aripi (*) bis
Şi miros de tămâier, Da`-i Ion şi Văsâlie, (*) bis
În colindă mi se-ngână Să întorc de la rogie. (*) bis
Pui de om cu pui de cer. Mamă-sa când îi vedeare (*) bis
Caii în grajd de-i băgare, (*) bis
Şi cântară, şi urară Vin roşuţă de le dare. (*) bis
Şi plecară ca un dor,
Strălucea un puf de înger
Risipind pe urma lor.
83. Adă maică cea cheiţă
Şi era o pace albă, Adă maică cea cheiţă
Ca ninsoarea, şi era Hoi lerui da` lerui
O sfială ce din stele Şi cu, să deschid eu cea lădiţă (*)
Până-n inimi tremura. Şi cu, să iau poale şi cătrânţă(*)
Şi cu, şi ia din două iţe (*)
Bacii lepădară grija: Şi cu chişchineu din
Astăzi lupii ţin ajun, pânză albă(*)
Porumbeii nu visează Şi cu, baieraş şi salba dalbă(*)
Vânt de uliu căpcăun. Şi cu, şi să-mi iau şi cununare(*)
Şi cu, să mă impodobesc cu
Şi zăvozii şi dulăii iare(*)
Să mai lărmuie se tem, Şi cu ...
Boii rumegă cu botu`-n
Ieslea de la Betleem.

Fă-mi-te numai ureche


Ca s-auzi, bătrân pământ:
Sus, în leagăn prins de stele,
Gângureşte Pruncul Sfânt.
84. Cetiniţă, cetinioară

Cine coase la fereastră


O coroanã preafrumoasă? Umbla-n sus şi umbla-n jos - bis
Cetiniţă, cetinioară dragă (*) Ca să nască-L pe Hristos. (*)

Este Maica lui Hristos, Umbla-n jos şi umbla-n sus - bis


Mesia Chip luminos. (*) Ca să nască pe Iisus. (*)

Coroană de îngeraşi Mai târziu, găsi apoi - bis


Pentru Iisus Copilaş. (*) Un staul frumos de oi. (*)

Coroană de trandafiri, Şi acolo, pe fân jos, - bis


Care-aveau să fie spini. (*) S-a născut Domnul Hristos. (*)

O, tu, Maică, nici visezi Cete de îngeri coboară - bis


Cum o să te întristezi! (*) Staulul de-l înconjoară. (*)

Coroană de trandafiri Păstorii cu flori în mână - bis


Va fi mâine pătimiri. (*) Împletesc mândră cunună. (*)

Pe cunună-i scris frumos - bis


„Astăzi s-a născut Hristos (*)
85. Deschide uşa, creştine!
Care, cu puterea Sa, - bis
Deschide uşa, creştine, - bis Va împărăţi lumea.” (*)
Că venim din nou la tine!
La mulţi ani mulţi ani cu bine!
(*)

Drumu’-i greu şi-am obosit,- bis


De departe am venit. (*)

Şi la Viflaim am fost - bis


Unde s-a născut Hristos. (*)

Şi-am văzut şi pe-a Sa mamă-bis


Pe care Maria-o cheamă. (*)

Cum umbla din casă-n casă - bis


Ca pe Fiul ei să-L nască. (*)
86. La tătă casa-i lumină
Apa-n şase vase-au pus (*)
La tătă casa-i lumină, Şi le-au umplut până sus, (*)
Zîurel de zîuă (*) Hristos le-a blagoslovit, (*)
La tăt omu-i masa plină.(*) Apa-n vin s-a prefăcut. (*)
Atunci toţi s-au bucurat, (*)
Noi umblăm şi colindăm, (*) Pe Hristos dac-au aflat. (*)
Pe Dumnezeu lăudăm. (*)
88. Asta-i sară
Să aveţi roade la vară, (*)
Linişte şi pace-n ţară! (*) Asta-i sară, sară ‚`naltă
Ref: Florile dalbe, flori de măr
La tineri înţelepciune, (*) (*)
La bătrâni griji mai puţâne. (*) Unde binele stă baltă.

Şi la anu` om veni (*) Casele-s acoperite (*)


Numai dacă ni-ţi pofti. (*) Cu cârnaţi şi cu plăcinte. (*)

Varsă, Doamne, har şi bine, Uşile-s din turte dulci, (*)


Har şi bine de la Tine, Din oricare poţi să guşti. (*)
Peste casă, peste masă
Peste oamenii din casă! Laptele pâraie cură, (*)
Cui îi trebe cască gura(*)
Varsă, Doamne, fericire Şi-l vântură cu lingura. (*)
Fericire şi iubire.
Peste mari şi peste mici, Purcelu` cu clisa grasă (*)
Peste toţi câţi sunt aici. De măgan umblă prin casă, (*)

87. La nunta din Cana Cu cuţâtu’ în spinare, (*)


Galileii Poa’ să-şi taie fiecare. (*)

La nunta ce s-a-ntâmplat
În Cana Galileii (*)

Fost-a şi Iisus chemat. (*)


Iară Maica lui Iisus (*)
Văzând că nu-i vin de-ajuns, (*)
Zise: Fiul meu iubit, (*)
Vinul li s-a isprăvit. (*)
Atunci Hristos s-a sculat (*)
Şi slugile El le-a chemat. (*)
89. Ce-aţi văzut păstori? 90. Trei crai de la răsărit

Ce-aţi văzut păstori? Trei crai de la răsărit


Sculaţi până-n zori! Spre stea-au călătorit
Am văzut pe Nou-născutul Şi-au mers după cum citim,
Prunc Iisus din cer venitul Până la Ierusalim.
Fiu dumnezeiesc, Fiu
dumnezeiesc. Acolo dac-au ajuns,
Steaua-n nori li s-a ascuns;
Ce palat era unde Domnul sta? Şi le-a fost a se plimba,
Peşteră săracă rece, Prin oraş a întreba:
Peşteră de dobitoace
Palatul era, palatul era. „Unde s-a născut?” zicând,
„Un Crai mare de curând?”
Ce-avea de-aşternut micul Iară Irod împărat,
Nou-născut? Auzind, s-a tulburat;
Ieslea Îi era culcuşul,
Fân şi paie aşternutul Pe crai grabnic i-a chemat
Micului Iisus, micului Iisus. Şi în taină i-a-ntrebat.
Ispitindu-i, vru setos
Cine sta cu El, Domnul mititel? Ca să afle pe Hristos.
Sta Maria Maica Sfântă,
Sta Iosif cu faţa-i blândă, Craii dacă au plecat,
Stau şi se-nchinau, stau şi se- Steaua iar s-a arătat
nchinau. Şi a mers pân-a stătut
Und-era pruncul născut
Cine Îi cânta, cine-L preaslăvea?
.
Îngerii din cer veniră,
Şi cu toţi s-au bucurat
Vesele cântări doiniră
Pe Hristos dac-au aflat,
Micului stăpân, micului stăpân.
Cu daruri s-au închinat
Ca unui Mare-mpărat.
91. Colind bizantin Îngerii cântau,
Îngerii cântau,
Cel făr’ de-nceput, Păstori fluierau,
Cel făr’ de-nceput Cerul şi pământu-ntreg se
Azi s-a pogorât veseleau.
Şi întru Fecioară s-a sălăşluit.
Astăzi toată lumea,
Eru rem, eru rem, eru reru Astăzi toată lumea
reru rem Se bucură
Leru-i Domn din cer (*) Pe Stăpânu-L cântă şi-L laudă.

De la răsărit,
De la răsărit 92. Astă sară-i sară mare
Magii au venit
Daruri să aducă Stăpânului Astă sară-i sară mare (bis)
Lerului Doamne,
Unde-i Împaratul? Asta-i sara lui Crăciun,
Unde-i Împarat?
Au întrebat, Lui Crăciun celui bătrân, (bis)
Şi Irod atuncea mult s-a mâniat Lerului Doamne,
Lui Crăciun celui bătrân.
Magii au plecat,
Magii au plecat Când s-o născut Domnul
Pe Irod lăsând, Sfânt, (bis)
Steaua luminând şi calea Lerului Doamne,
arătând Când s-o născut Domnul Sfânt

Venind la Iisus, Domnul Sfânt pe-acest


Venind la Iisus pământ, (bis)
Ei s-au bucurat Lerui Doamne,
Lăudând pe Domnul şi s-au Domnul Sfânt pe-acest pământ.
închinat
Noi vă zâcem să trăiţi (bis)
Aur au adus, Lerui Doamne,
Aur au adus, Noi vă zâcem să trăiţi
Smirn-au închinat
Şi tămâie scumpă Celui Întru mulţi ani fericiţi (bis)
Preaînalt. Lerui Doamne,
Întru mulţi ani fericiţi!
93. Dumnăzeu şî Pătru 94. Veseleşte-te, Domn bunu
Sfânt
Veselește-te, Domn bunu’,
Dumnezău şî Pătru Sfânt, colindăm Că vă vin și junii buni.
Coborât-o pe pământ.
Cel Domnuţu-i bun. R: Flori dalbe, flori de măru
Flori dalbe, flori de măr
În mijlocul satului, colindăm
La casa bogatului.
2.Junii buni, colindători,
Cel Domnuţu-i bun.
Ciocănind pe la chietori.
“Bună sara om bogat, colindăm
3. Așa mândrii-mpodobiți,
Gata-i cina de cinat?”
Cum sunt pomii înfloriți.
Cel Domnuţu-i bun.
4. Cât în casă au venit,
„Gata-i cina, nu-i de voi,
colindăm Casa toat' s-a veselit.
Că-i de alţi boieri ca noi.”
5. Daru`, daru` ce și aducu?
Cel Domnuţu-i bun.
Crucea sfântă-n mâna stângă.
Dumnezău s-o supărat,
colindăm 6. Și de-a dreapta, busuiocu.
De la bogat o plecat. Și la brâu, un spic de grâu.
Cel Domnuţu-i bun.
7. La pieptare, trandafir-u.
La marginea satului, colindăm Daru`, daru` cui l-or dare?
La casa săracului:
Cel Domnuţu-i bun. 8. Cruce-or da bătrâniloru,
Trandafiru', fetiloru.
„Bună sara om sărac, colindăm
Gata-i cina de cinat?” 9. Busuioc, fecioriloru,
Cel Domnuţu-i bun. Grâu or da câmpuriloru.

„Gata-i cina cât o fi, colindăm 10. Veselind cu vesel bunu’


Cât o fi, om împărţi”
Cel Domnuţu-i bun. C-am ajuns acest Crăciunu
Dumnăzeu s-a bucurat, 11. Sara-i bun-a lui Crăciun. -bis
colindăm
Şi pe toţi i-a săturat
Cel Domnuţu-i bun.
95. Îi Sara Crăciunului

Asta-i sara de Crăciun,


Îi Sara Crăciunului
C-acelea le plac la prunci.
Şi vremea umblatului,
Asta-i sara de Crăciun, De ni-i da, de nu ni-i da
Pă uliţa satului. La anu vom colinda,
Noi băgăm colinda-n casă
Găzdoaia să ne-o plătească,
Asta-i sara de Crăciun,
Asta-i sara de Crăciun,
Şi mai multe vom ura.
De-i place colinda noastră.
Rămâi gazdă sănătoasă
Să ne daţi vreo două poame,
Că suntem vo cinci cocoane, Şi găzdoaia veseloasă.
Asta-i sara de Crăciun,
Şi suntem moarte de foame. Asta-i sara de Crăciun
Noi merem la altă casă,
Suflă vânt pă sub târnaţ, Asta-i sara de Crăciun
Noi merem la altă casă.
Gazda ne deie cârnaţ,
Asta-i sara de Crăciun,
C-aceia ne- or ţâne saţ.

Că mi-i frig a colinda


Că mi s-o spart optinca,
Asta-i sara de Crăciun,
Tare mult nu putem sta.

M-oi duce la mama acasă


Şi-oi zâce-o să mi-o domnească,
Asta-i sara de Crăciun,
Unde-i ruptă să-mpletească.

Să pot mere a colinda


Până mâin-dimineaţa,
Asta-i sara de Crăciun,
Să pot umple trăistuţa.
Să mi-o văd plină cu nuci,
Cu poame, şî mere dulci,
96. Când cina Hristos la masă

Când cina Hristos la masă


Domnulai Doamne,(*) 97. D-auzi gazdă
Jidovii pă după casă, (*)
Când gătă Hristos cu cina,(*) D-auzi gazdă, ori n-auzi - bis
Ieşi afară-n grădină. (*) Toaca-n cer şi slujba-n rai.
Iuda după El s-o dusu, (*)
Jidovii pă din ascunsu, (*) Toaca-n cer cum o bătea, -
Şi când Iuda o strigatu, (*) bis Slujba-n rai cum o făcea.
Jidovii L-or şi legatu, (*)
Judecată ce-o aflatu, (*)
Dumnezeu cum cuvânta, - bis
Pe la casa cea de sfatu, (*)
Maica Sfântă se ruga.
Pe cruce degrab L-or pusu, (*)
Cu suliţa L-or împunsu, (*)
Şi să stai să tot priveşti - bis
Şi mulţimea o strigatu, (*)
Cum făcea slujbe cereşti.
Sângele-i nevinovatu, (*)
Soarele s-o-ntunecatu, (*)
Luna-n sânge s-o scăldatu, (*)
Îngerii ţiind stâlpări - bis
Oamenii s-o-spăimântatu, (*)
Cântau sfintele cântări.
Oamenii s-o-spăimântatu. (*).
Pentr-un Fiu ce s-a născut, - bis
Domnul nost’ fără-nceput.

Cum lumini-L lumina, -


bis Cum cobuze răsuna.

Că s-a născut pe pământ -


bis Fiul Tatălui Cel Sfânt.
98. Sus în poarta Raiului

Sus în poarta Raiului


Florile dalbe, flori de măr,
Că-s de măr, de mărgărit. (*)

Şade Maica Domnului (*)


C-un Fiuţ pân` lângă Ea, (*)

Dar Fiul tare plângea. (*)


„Taci, Fiule, nu mai plânge,(*)

Că Eu Ţie Ţi-oi aduce (*)


Două mere arginţele (*)

Să Te joci, Fiuţ, cu ele.” (*)


Fiul Sfânt aşa zicea: (*)

„Nu plâng, Maică, de-aceea (*)


Ci, uită-Te, Maică-n jos, (*)

)Colo-n josu mai din jos (*)


De vezi fauri făurind.” (*)

Şi Fiul Sfânt tot plângea, (*)


Maica Sfântă-l mângâia. (*)

„Taci, Fiule, nu mai plânge (*)


Că Eu Ţie Ţi-oi aduce (*)

Două mere aurele (*)


Să Te joci, Fiuţ, cu ele.” (*)

Fiul Sfânt aşa zicea: (*)


„Nu plâng, Maică, de-aceea, (*)

Ci uită-Te, Maică-n sus, (*)


Colo-n susu, mai sus (*)

De vezi bărdaş bărduind (*)


Şi Mie cruce-Mi făcând.”(*)
100. Sculaţi, sculaţi
99. În grădina ce’ cu flori gazde mari!

Sculaţi, sculaţi gazde mari!


În grădina ce’ cu flori Hai ler, floare de măr
Sculaţi voi români plugari!(bis)
Hoia Ler Daler Domnele

Sântu-s flori de tăte flori. Că vă vin colindători


Hai ler, floare de măr
La mijloc îi busuioc Sara pi la cântători. (bis)
Hoia Ler Daler Domnele
Pă marjini pară de foc. Ei nu vă fac nici un rău,
Hai ler, floare de măr
Între ele cărăjele Dar v-aduc pe Dumnezeu (bis)
Hoia Ler Daler Domnele
Crescute-s de luminele. Ş-un porumb mândru` lăit
Hai ler, floare de măr
-Da acolo cine stare? Di la Apus o vinit. (bis)
Hoia Ler Daler Domnele –
Da fiicuța ce’ mai mare. Cu-o creangă de busuioc
Hai ler, floare de măr
Ca ea-colo și să spele Să aibă gazda noroc. (bis)
Hoia Ler Daler Domnele
Ie frumos să rumine. Cu-o creangă de măgerean
Hai ler, floare de măr
Mandru-și poartă struțurile Să trăiască, la mulţi ani! (bis)
Hoia Ler Daler Domnele
Pân tăte duminicile.
101. Sus în vârful muntelui
În biserică mă pune (*)
Sus în vârful muntelui- bis Oamenii să mi se-nchine.
Ai, lerui Doamne (*),
În mijlocul codrului. Tu bradule răşinos, (*)
Tu nu eşti nici de-un folos.”
Îmi sunt două lemnişoare: (*)
Bradul verde, teiul alb. „Ba eu sunt un lemn de treabă,
(*)
Şi-amândouă se sfădesc. (*) Că toţi meşterii mă-ntreabă,
Zise bradul către tei:
Care unde mă găseşte (*)
„Măi, teiule, frate-mi eşti, (*) De şindrilă mă croieşte.
Cu mine ce te sfădeşti?
Din mine fac şindrila (*)
Că eu sunt un lemn de brad, (*) De-acopăr biserica.
La toţi oamenii li-s drag.
Că de n-ar fi şindrila, (*)
Tu eşti tei putregăios (*) Şi nu În biserică-ar ploua,
eşti nici de-un folos”.
Aurul ţi s-ar strica (*)
„Ba eu sunt un lemn de treabă, Şi-ar fi amar de cinstea ta.”
(*)
Că toţi meşterii mă-ntreabă, Acesta-i bradul stufos ,(*)
Acesta-i Domnul Cel frumos.
Care unde mă găseşte (*)
De icoane mă croieşte. Aceasta-i tufa stufoasă,
(*) Aceasta-i Doamna Cea
Pe margini mă zugrăveşte, (*) frumoasă.
Cu aur mă poleieşte.

Şi-n biserică mă bagă, (*)


Toată lumea mi se roagă;

La biserică mă duce, (*)


Tot poporu-şi face cruce.
102. La vârful la nouă meri Busuioc verde pe masă, (*)
Rămâi, gazdă, sănătoasă!
La vârful la nouă meri,
Hai, leronda, lerului Doamne
(*) 103. Colea, colea, după deal
Mi-arde nouă lumânări.
Iar din nouă lumânări, (*)
Pică nouă picături. Colea, colea, după deal, bis
Este-un veşnic de păcurar. bis
Iar din nouă picături, (*)
Ruptu-s-au şi faptu-s-au. Şi-o turmă di oi păştea; bis
El din fluieraş cânta. bis
Ruptu-s-au şi faptu-s-au (*)
Râu de vin şi altul de mir. Numai una, miorea, bis
Sta-n genunchi şi se ruga bis
Dar în râu cine scălda ? (*)
Scaldă-se Bun Dumnezeu. La Măicuţa Precista bis
S-o scape de iarna grea. bis
Se scăldară, se-mbăiară, (*)
'N-apă lină se clătiră. S-o scoată din iarnă-n vară, bis
La drăguţa primăvară bis
Cu sfânt mir se miruiră (*) Şi-
n veştmânt se primeniră. Că dar îi va dărui bis
Şi frumos o va cinsti. bis
Mai în jos de Dumnealui (*)
Scaldă-se şi Sfânt Vasile. La Crăciun, cu lapte bun, bis
La Ispas, cu dulce caş. bis
Se scăldară, se-mbăiară, (*)
'N-apă lină se clătiră,

Cu sfânt mir se miruiră (*)


Şi-n veşmânt se primeniră.

Mai în jos de Dumnealor, (*)


Scaldă-se Sfântul Ion.

Se scăldară, se-mbăiară, (*)


'N-apă lină se clătiră
Cu sfânt mir se miruiră, (*)
Şi-n veşmânt se primeniră.
104. Dumnezeu umbla
Dumnezeu umbla şi ţi-L întreba 105. Corindă-ne, Doamne
Cheia raiului, Raza soarelui (*)
Râul cel curat, vinul strecurat- La Viflaim s-o născut
Raza soarelui, Cheia raiului (**) Pruncul Cel făr’ de-nceput
Mirul Tău cel sfânt c’estiu pe Corindă-ne, Doamne(*)
pământ (*)
Din ce sunt făcute de-s
Pe braţe o fost purtat Cel
aşa plăcute? (**)
-Voi prea bine ştiţi şi ce pe cruce ridicat. (*)
mai voiţi? (*)
De îngeri o fost slăvit
Bine, foarte bine, căci aţi fost cu
Mine (**) Cel de oameni răstignit. (*)
Până la Pilat, la casa de sfat. (*)
Legea Mi-o spunea, din lege ieşea Cu lapte o fost hrănit
(**) Cel ce fiere o primit, (*)
Să fiu răstignit şi batjocorit (*)
Pe cruce de brad, precum vrea În scutece s-o-nfăşat
Pilat. (**) Cel în giulgiu îngropat, (*)
Apoi Mă-ncingea, tare Mă
strângea (*) Din Fecioară s-o-ntrupat
Şi Mă chinuia, carnea jos pica. Şi din morţi o înviat. (*)
(**)
Pe unde pica, grâul se făcea. (*) Într-o iesle o venit
În mâini şi-n picioare, Mi-au bătut Şi pe noi ne-o mântuit. (*)
piroaie (**)
Cu cui de oţel dintr-un bai de
fier. (*)
Şi de ce bătea sângele ţâşnea.
(**)
Pe unde pica, vinul se făcea. (*)
Şi spini aduna şi Mă-ncununa. (**)
Tare Mă-mpungea,
sudoare curgea. (*)
Pe unde pica, mirul înflorea.
(**)
106. Sfânta Maică Câte-un ceas voi să mâncaţi,
Iar un ceas să rumegaţi,
Sfânta Maică Lui Iisus Colindăm Domnului Bun,
Rătăceşte-n jos şi-n sus, Iar un ceas să rumegaţi.
Colindăm Domnului Bun,
Rătăceşte-n jos şi-n sus. La umbră s-aveţi pas lin,
La mâncare saţ deplin,
Pe câmpia unui râu Colindăm Domnului Bun,
Printre lane până-n brâu, La mâncare saţ deplin.
Colindăm Domnului Bun,
Printre lane până-n brâu. Pe la cântători târziu,
Preaslăvita naşte-un fiu,
Caută loc să se-odihnească
Colindăm Domnului Bun,
Şi pe fiul Sfânt să-l nască,
Colindăm Domnului Bun, Preaslăvita naşte-un fiu.
Şi pe Fiul Sfânt să-l nască.
Şi când naşte maica Sfântă
La un grajd de boi soseşte Îngerii vin zbor şi cântă,
Jos în iesle poposeşte, Colindăm Domnului Bun,
Colindăm Domnului Bun, Îngerii vin zbor şi cântă.
Jos în iesle poposeşte.
Şi prin iesle cresc bujori,
Boii blânzi la ea privesc Fânul s-a schimbat în flori,
Şi suflând, o încălzesc, Colindăm Domnului Bun,
Colindăm Domnului Bun, Fânul s-a schimbat în flori.
Şi suflând, o încălzesc.
Ieslea cea cu fân pe jos
Odihnită, Maica Sfântă Se preschimbă-n rai frumos,
Din grai astfel le cuvântă, Colindăm Domnului Bun,
Colindăm Domnului Bun, Se preschimbă-n rai frumos.
Din grai astfel le cuvântă.
Iar grajdiul cel câmpenesc,
„Bourenilor iubiţi, În palat împărătesc,
Binecuvântaţi să fiţi, Colindăm Domnului Bun,
Colindăm Domnului Bun, În palat împărătesc.
Binecuvântaţi să fiţi!
Mii făclii pe cer s-aprind
De Domnul şi de mine Ca luceferii lucind,
Şi de Fiul care vine, Colindăm Domnului Bun,
Colindăm Domnului Bun, Ca luceferii lucind.
Şi de Fiul care vine.
Şi veneau moşnegi cărunţi,
Juni păstori de oi din munţi, Să vă dau la toţi pă gură,
Colindăm Domnului Bun, Să vă dau la toţi pă rând
Juni păstori de oi din munţi. Şi io m-am lăsat flămând.
D’amu dăc-am bătrânit, (*)
Falnici crai din ţări străine
Pruncului să I se-nchine, Penile mi s-o rărit, (*)
Colindăm Domnului Bun, Clonţu` mi s-o bătucit. (*)
Pruncului să I se-nchine. Ş’amu-s gata de pierit, (*)
Numa’ ceasu` n-o sosât. (*)
Maica, trandafir la faţă,
Cuprinzându-şi Pruncu-n braţe, Puii-s puişorii mei
Colindăm Domnului bun, Când aţi fost voi mititei.
Cuprinzându-şi Pruncu-n braţe.

Săruta, dezmierdătoare, 108. Colo-n dealu după dealu


Obrăjorii rupţi de soare,
Colindăm Domnului Bun, – solo ...Ioan Bocşa şi
Obrăjorii rupţi de soare. ansamblul Icoane

107. Colindul bătrânului Colo-n dealu după dealu (bis)


Mărului, părului
Colo-n jos mai la hotară – bis(*) Haida ler şi-a mărului (*)
Răsărit-o un nuc iarbă. (*) Pare-n soare că răsare, (bis) (*)
Nucu-i mare, frunză n-are, (*) Acela că nu-i soare, (bis) (*)
Că-i voinic din altă ţară (bis) (*)
Da`-n vârfuţu’ nucului Şi-o vinit în astă ţară, (bis) (*)
Cântă puiu’ cucului. Că mi-i june tinerelu, (bis) (*)
Mai în jos, mai la tulpină, (*) Tinerel tras prin inelu. (bis) (*)
Cânt-o pasăre străină. (*) Şi pe-un cal cam porumbelu. (bis)
Mere cucu’ şi o-ntreabă: (*) (*)
Murgu`-ncepe-a nechezare: (bis)
(*)
„De ce cânţi, pasăre dragă ?” (*)
Tăt aştept de adăpare (bis) (*)
„Da io cum nu m-oi cânta ? (*)
Trei rânduri de pui avui(*) Cum aştept de însurare, (bis )(*)
Ş-amu nu-s a nimănui. (*) Pe tine te-oi adăpare (bis) (*)
Cu vin roşu strecuratu, (bis) (*)
Cu ovăzu-mprejuratu, (bis) (*)
Puii-s puişorii mei(*) Cu apa din tri fântâni, (bis) (*)
Când aţi fost voi mititei (*) Cu iarba din tri grădini. (bis)(*)
Io m-am dus pă arătură(*)
Să vă strâng sămânătură (*)
109. Bună seara c-a-nserat Voi vă duceţi, dragi părinţi,
Cu anii de suferinţi,
Bună seara, c-a-nserat, Noi rămânem după voi
Noi cu plugul am plecat Lângă plug şi lângă boi.
Pe la case ca-n alţi ani
Cum o zis badea Traian. Să vă pomenim oricât
Cât vom trăi pe pământ.
La mulţi ani cu sănătate, Mulţi ani să trăiţi,
Să vă dea Domnul de toate! Mulţi ani fericiţi!
Mulţi ani să trăiţi,
Mulţi ani fericiţi! Nu mai este înc-o dată
Noapte sfântă ca această.
Nu venim cu vre-un gând rău, Nu urăm pentru colaci,
Ci venim cu Dumnezeu, Nu-ngheţăm pentru pitaci,
Noul an să vi-l vestim
Azi, când cel vechi îl sfârşim. Ci păstrăm deprinderi bune
De la vremile străbune.
Zile bune să vă dea Mulţi ani să trăiţi,
Dumnezeu cu mila Mulţi ani fericiţi!
Sa! Mulţi ani să trăiţi,
Mulţi ani fericiţi! De urat am mai ura,
Dar ne e c-om însera
Noul an care-a venit Pe la casele dumneavoastră,
Nu ştim dacă-i fericit, Departe de casa noastră.
Dar prin anii ce-au trecut
Tot mai bătrâni ne-am făcut. Că suntem înfriguraţi
Şi cu daruri încărcaţi.
Mâine poate, cine ştie, Mulţi ani să trăiţi,
Vom fi toţi în veşnicie.
Mulţi ani fericiţi!
Mulţi ani să trăiţi,
Mulţi ani fericiţi!
Busuioc verde pe jos,
Cât de grele suferinţi Rămâneţi, dar, sănătoşi,
Aţi îndurat voi părinţi, Casa să vă fie plină
Dar pe toate le-aţi răbdat, De a cerului lumină.
Domnul Sfânt v-a ajutat.
Ziua Sfântului Vasile
Ne-aţi crescut plugari de neam Să vă fie tot spre bine.
Ca să vă urăm la geam. Mulţi ani să trăiţi,
Mulţi ani să trăiţi, Mulţi ani fericiţi.
Mulţi ani fericiţi!
110. Pă draniţa fântâniţî 111. Pe cerul cu flori frumoase

Pă draniţa fântâniţî, Pe cerul cu flori frumoase


Florile dalbe(*) Florile dalbe. (*)
Pă draniţa fântâniţî Grea turmă de oi se lasă
Florile dalbe, florile dalbe. (**)
Este-un stâlp de busuioc,(*)
Este-un stâlp de busuioc. Toată turmă se-ntorcea,(*)
Numai baciu-ntârzia. (**)
Busuiocu` l-om ciunta,(*) Baciul stă, să înnoptă (*)
Busuiocu` l-om ciunta. Pe creştini să-i adună. (**)
Pe creştini să-i adună (*)
Nu ştiu gazda ce ne-a da,(*) Veste mare să le dă. (**)
Ba ştiu gazda ce ne-a da. Că astăzi pe-acest pământ (*)
S-a născut Pruncuţul Sfânt. (**)
Da-ne-a un ticău de mere,(*) Mândru şi frumos să crească,(*)
Da-ne-a un ticău de mere, Pe noi să ne mântuiască. (**)
Şi-acum, gazdă, dumneavoastră,
C-acele li-s dragi la fete, (*) (*)
C-acele li-s dragi la fete. Să plătiţi colinda noastră .(**)
Să ne daţi colaci şi mere (*)
Să cântăm, s-avem putere. (**)
Da-ne-a un ticău de nuci, (*)
Să ne daţi colaci şi pâine (*)
Da-ne-a un ticău de nuci,
Şi-om colinda până mâine. (**)
La mulţi cu sănătate, (*)
C-acele li-s dragi la prunci, (*) Hristos să vă dea de toate! (**)
C-acele li-s dragi la prunci.

Să fii, gazdă, sănătoasă, (*)


Să fii, gazdă, sănătoasă,

C-ai primit colinda noastră, (*)


C-ai primit colinda noastră!
112. Bună sara lui Crăciun Cer prea mult din partea
tare-bis
Colo jos şi mai în josu- bis Bună sara lui Crăciun!
Bună sara lui Crăciun!
Cere car cu patru boi,- bis
Este-o ceaţă şi-o verdeaţă- bis Bună sara lui Crăciun!
Bună sara lui Crăciun! Noi te-om da numai cu doi- bis
Bună sara lui Crăciun!
Da` nu-i ceaţă nici verdeaţă- bis
Bună sara lui Crăciun! Cere turma jumătate,- bis
Bună sara lui Crăciun!
Că-i turma Lui Dumnezău-bis
Bună sara lui Crăciun! Noi ţi-om da a tria parte.-bis
Bună sara lui Crăciun.
Da` turma cine-o păzeşte? - bis
Bună sara lui Crăciun! 113. De trei zile

Dumnezău cu Sfântu` Soare- bis De trei zile tot venimu,


Bună sara lui Crăciun! De trei zile tot venimu,
Sara-i bun-a lui Crăciun.
Şi cu sora sa cea mare- bis
Bună sara lui Crăciun! N-auzim cocoş cântându,
N-auzim cocoş cântându,
Zice soră cătră frate: - bis Sara-i bun-a lui Crăciun.
Bună sara lui Crăciun!
Numai oameni veselindu,
„Ui, mă frate, ce nori greii!”- bis Numai oameni veselindu,
Bună sara lui Crăciun! Sara-i bun-a lui Crăciun.
„D-ăia, soră, nu-s nori grei,- bis
Bună sara lui Crăciun!

C-ăia-s peţitorii tăi,- bis


Bună sara lui Crăciun!

Vin la min` te cer pe tine.- bis


Bună sara lui Crăciun!

Nu ştiu, da-te-om, nu te-om


dare.- bis
Bună sara lui Crăciun!
114. Urare
115. Colindiţa
Iată ceata de flăcăi, Colindiţa nu-i mai multă
Ce-a venit din şapte văi Să trăiască cine-ascultă,
Să vă spună dumneavoastră Sus la ceruri o-nălţăm
O urare la fereastră. Şi la gazde o-nchinăm.
R: La, la, la, la... O-nchinăm cu veselie
În seara lui Vasile Sfântu Şi cu mare bucurie,
Mi-o furat căciula vântu C-am ajuns seara de-ajun
Şi mi-o dus-o sub fereastră A bătrânului Crăciun.
Chiar aici la dumneavoastră Sus, mai sus v-am înălţat,
R: La, la, la, la... Ce-am ştiut noi v-am cântat.
Iată, s-a-nserat şi noi am plecat Să rămâneţi sănătoşi,
Să vă colindăm, să vă bucurăm, Sănătoşi şi bucuroşi,
Şapte voinicei, toţi cu zurgălăi, C-am ajuns ziua cea sfântă,
Şapte feţi frumoşi, dragi şi inimoşi. Când colindele se cântă
R: La, la, la, la... Sărbătoarea lui Hristos
Vă urăm din prag, vă urăm cu drag, Să vă fie de folos!
Vouă gospodari, vouă oameni mari:
Ani cu sănătate şi noroc în toate,
Lungă fie viaţa, luminată faţa.
R: La, la, la, la...
Tot ce vă urăm şi vă colindăm:
Să vă împliniţi, să fiţi fericiţi,
Numai bucurie pe la voi să fie,
Să fiţi fericiţi, să ne mai primiţi!
116. Colinda păstorului 117. Pe sub lună, pe sub soare

Io am douăzeci de oi [bis] Pe sub lună, pe sub soare


Și I-oi duce Lui, miei doi [bis] R: Florile dalbe de măr
Mi se arat-o corăbioară
Iaca și io am vreo zece[bis] R: Florile dalbe de măr
Și I-oi duce și-un berbece[bis]
Corăbioara cine o poartă? - R
Și io că-s mai sighinaș, [bis] Şapte jidovi d-ăi bătrâni. - R
Tot I-oi duce vreo trei cași [bis]
Corăbioara ce-mi-aduce? - R
Că așa ni-i rânduiala [bis] Pe Iisus Hristos L-aduce. - R
Să ne plătim zeciuiala. [bis]
Nu-L aduce să mi-L crească, - R
Că așa ni-i scris în lege [bis] Ci-L aduce să-L muncească - R
Să plătim un an din zece [bis]
Întâia muncă ce I-au dat - R
Doamne, Împărate sfinte, [bis] Cu trestia L-a –nţepat - R
Primește și-a noastră cinste! [bis]
A doua muncă ce I-au dat- R
Primește-o și de la noi, [bis] Cu oţet L-a adăpat. - R
Că suntem păstori de oi. [bis]
A treia muncă ce I-au dat- R
Pahar de venin I-au dat – R
118. Sus în poarta raiului
119.Într-o zi de sărbătoare
Sus în poarta raiului
Stă Adam şi Eva lui - bis Într-o zi de sărbătoare
R : Dă Doamne, Doamne,
Şi-şi plângeau păcatele Trece-un îngerel călare - R
Cele păcătoasele - bis Şi-aşa iute ce trecea- R
Pământu-l cutremura - R
Că tare-au păcătuit Se-ntâlni cu Dumnezeu – R
C-au mâncat din măr oprit - Mâna-ţi, măi!!!!!!
bis
Dumezeu îl întâlni,
Îngerii ce-i păzeau mărul Două vorbe îi vorbi - R
Au văzut c-a greşit omul - bis Un-te duci tu îngere - R
În Rai după copilaşi –
Au văzut şi-au trâmbiţat R Mâna-ţi, măi!!!!!!
Raiul s-a cutremurat - bis
S-aleg zece mititei - R
Toţi cu bicele de tei - R
Dumnezeu a şi aflat
Să troznească, să pleznească - R
Pe Adam l-a întrebat - bis
Pluguşoru să pornească - R
Pluguşor cu şase boi - R
-Tu Adam de ce-ai mâncat ? - Boişori mânaţi de noi – R
Doamne Eva m-a-ndemnat - bis Mâna-ţi, măi!!!!!!
-Evo de ce-ai mâncat ?
Boişorii de la roată - R
Doamne şarpele mi-a dat - bis Cu coniţele de piatră - R
Boişorii din mijloc - R
Tu, Evo, cu mângâiere Cu corniţele de foc - R
Vei naşte prunci cu durere - bis Boişorii din-nainte - R
Cu corniţele aurite - R
Tu, Adam, vei merge jos Pe la case să umblăm- R
Fiindcă eşti un păcătos - bis Să urăm, să colindăm- R
Mâna-ţi, măi!!!!!!
Sus în poarta raiului
Stă Adam şi Eva lui. – bis
120. Sus cer negru, jos ninsori 121. Când îi Sfânta de născare

Sus cer negru, jos ninsori,


Clopote în sărbători. Când îi Sfânta de născare
R: Florile-s dalbe (*)
Stă Maria cu Iisus, Trecea un înger călare (*)
Nu e pat şi multe nu-s Trecea din fluier cântându
(*) Toate oile mânându (*)
Într-un grajd, nu în palat Dar din fluier ce cântale? (*)
Pruncul S-a născut sărac. Cântece de legănare (*)
Pentru Pruncu nou născutu (*)
Şi e frig şi e flămând Viţă fără de-nceputu (*)
Vântul dulce-L trăgănare (*)
Încă-i noapte pe pământ.
Pruncul de mi-L legănare(*)
Ploaia caldă mi-L scăldare (*)
Iată însă că din cer
Vitele mi-l încălzare (*)
Prin ninsoare şi prin ger,
Pruncul mâna întindea (*)
Îngeru i-o săruta (*)
Lin coboară la fereşti, Haida-ţi toţi să-l căutăm (*)
Albe cete îngereşti. Mâna să i-o sărutăm (*)
Ca-astai sara de Ajunu
Şi-ntr-un glas cântând ne spun Când se naşte Domnul bunu.
Asta-i seara de Craciun Florile-s dalbe.
Florile-s dalbe.
Clopote în sărbători Florile-s dalbe.
Sus cer negru, jos ninsori.
Fiul Sfânt pe-acest pamântu.
122. Pe-acest plai Caii nu or ascultatu, - bis
Maica Sfântă-o blestămatu.
Pe-acest plai, picior de raiu – bis
Plimbă-se, cin se plimbă, Din Ispas până-n Ispasu -
bis Voi să mai aveţi saţu.
Maica Sfântă să găsească - bis
Un locaş unde să nască. Numa-n ziua de Ispasu - bis
Şi atunci numai un ceasu.
Maica Sfântă-o-ngenunchiatu
Lângă-un plop mic şi o dat-o Şi de-acolo o plecatu - bis
Şi aşa o cuvântatu: Într-un grajd cu boi o datu.

Ploape, ploape, drăguţ ploape, bis Maica Sfântă-o-ngenunchiatu - bis


Ia mai stai şi nu mişca. Şi din gură-o cuvântatu:

Doar s-o naşte Fiul Sfântu- bis Boilor, drăguţiloru - bis


Fiul Sfânt pe-acest pământu Ia mai staţi, nu rumegaţi.

Plopul nu o ascultatu - bis Doar s-a naşte Fiul Sfântu - bis


Maica Sfântă-o blestematu. Fiul Sfânt pe-acest pământu.

Bate vântu ori nu bate, - bis Boii mei or ascultatu, - bis


Frunza-n tine să nu bată. Maica Sfântă s-o scăpatu.

Şi de-acolo o plecatu - bis Prin coarnele boiloru, -


Într-un grajd de cai o datu. bis Lumina făcliiloru.

Maica-Sfântă-o-ngenunchiatu - Noi o zicem şi-o cântămu, - bis


bis Şi la gazde o-nchinămu.
Şi aşa o cuvântatu:
Să fii gazdă sănătoasă,
Cailor, drăguţiloru - bis Întru mulţi ani veseloasă,
Ia mai staţi şi nu mâncaţi. Să primeşti colinda noastră.

Doar s-o naşte Fiul Sfântu - bis


123.Ajun este 124.La lină fântână

Ajun este, Ajunure, R -


Eu de mă duseiui, Doamne,
Florile dalbe, flori de
La lină fântână,
măr Redai corinde,
Mâne este Crăciunure. Să beau d-apă bună.
Acolo cine sedea ?
Când s-a născut Domnul Sfânt – La lină fântână,
R Redai corinde,
Domnul Sfânt pe acest pământ. Să beau d-apă bună.
Şedea Maica Precista,
În ieslea boilor – R. La lină fântână,
În câmpia florilor. Redai corinde,
Să beau d-apă bună.
Gazda sluga îşi mânare – R Cu Pruncuţul lângă ea
Boilor fân sa le deare. La lină fântână,
Redai corinde,
Sluga-nuntru ce văzuse? – R Să beau d-apă bună.
Prin păruşi făclii aprinse. Şi Pruncuţul când plângea,
La lină fântână,
Prin grădele luminele – R Redai corinde,
Să beau d-apă bună.
Legănel de dogenele.
Maica Sfântă-L legăna;
La lină fântână,
Faşă dalbă de mătasă, - R
Redai corinde,
Pânză din flori de măr trasă. Să beau d-apă bună.
Şi Pruncuţul când dormea,
Iar în legănel culcat - R La lină fântână,
Pe Iisus prunc împărat. Redai corinde,
Să beau d-apă bună.
La gazdă au alergat – R Maica Sfântă lin cânta;
Să cu toţi s-au bucurat. La lină fântână,
Redai corinde,
Să beau d-apă bună.
125. Colo sus! 126. Colinda gazdei
Colo sus, mai sus susul Am plecat la colindatu,
Colo jos mai josul Hai, hai, florile dalbe ( *)
În poarta lui Hristos. Şi de-a lungul şi de-a latul - Flori dalbe, flori (**)
Mare masă-ntinsă - bis La bogaţi şi la săraci (*)
La masă cine șad? La toţi oamenii din sat (**)
Șade Moș Crăciunul - bis
Și cine mai șad? R: Hai gazdă dă-ne ceva,
Șade Domn Iisusul - bis Ce te lasă inima,
Și cine ne mai șad? Şi de-i mult, şi de-i puţin
Șade Sfântul Petru - bis
Noi cu drag îţi mulţumim.
Ei se sfătuiau
Și se legiuiau
Deschide poarta om bun! ( *)
Care-or fii mai mare - bis
Și mai de demult Că-i sfânta zi de Crăciun (**)
Să-ţi cântăm, să-ţi colindăm (*)
Moș Crăciun grăiră - bis
Inima să-ţi bucurăm. (**)
Eu voi fi mai mare
Și mai de demult
R:
Căci eu ni vă știu - bis
Unde v-ați născut.
Ieslea boiloru - bis Să rămâi gazdă cu bine ( *)
Mirosul florilor, Pân la anu care vine (**)
Căci eu ni v-am luatu Că noi tot la dumneata ( *)
Căci eu ni v-am dusu Om veni şi-om colinda. (**)
La Râul cu Iordan
Și v-am botezat R: bis
Și iar ni v-am luatu
Și iar ni v-am dusu
La râul cel de mir Și
v-am miruit
Și iar ni v-am luatu
Și iar ni v-am dusu
La râul cel de dar
Și v-am dăruit
Cerul și pământul - bis
Și pe toţi de-a rândul – bis
127. În coliba-ntunecată
În coliba-ntunecată
Din carne şi os lucrată,
A intrat Hristos deodată. 128. Ia ieşiţi boieri afară!
R: Lerului Doamne
R: Domnului Domnului
Ia ieşiţi boieri afară - R
Nu făclie ce se stinge,
Nu icoană ce se frânge. De vedeţi pe Dumnezău - R
Cum scoboară de mereu -R
Ci, El însuşi Trup şi Sânge, R:
De mereu şi de frumosu - R
Lerului Doamne
Parcă îi Domnu Hristosu -R
Mâna stângă crucea sfântă- R
Preschimbat pentru faptură Şi-n direapta cu găleata - R
Într-o scumpă picatură, Şi c-un fir de busuiocu - R
Dulcea Cuminecatură. Dă Doamne bine de-alocu.-R
R: Lerului Doamne

Coliba cum L-a primit


S-a făcut cer strălucit
Pe bolta de mărgărit R:
Lerului Doamne

Iar în ea soare şi stele


Cu Arghangheli printre ele.
În mijloc, Tron luminos. R:
Lerului Doamne

Şi, pe el, Domnul Hristos,


Care mult se bucura Duhul
Sfânt s-alătura
R: Lerului Doamne

Şi acolo rămânea
Şi acum şi pururea
Şi noi Domane ne-am
sculat R: Lerului Doamne

Colibele-am curăţat
Uşi, ferestre, toate-s noi
Doamne intră şi la noi.

R: Lerului Doamne
129.Sus în vârfu’ dealului

Sus în vârfu’ dealului,


Lerului Doamne, ler,
La apusul soarelui
Au pornit colindători,
Lerului Doamne, ler,
De cu seară până-n zori
Pe la case luminate,
Lerului Doamne, ler,
Pentru-a duce vestea-n sate:
Că-n această noapte sfântă,
Lerului Doamne, ler,
Maica Domnului, iubită,
Într-o iesle neştiută,
Lerului Doamne, ler,
Va-mplini voia sortită;
Sub vegherea stelelor,
Lerului Doamne, ler,
Şi suflarea vitelor
Haideţi fraţi şi voi surori,
Lerului Doamne, ler,
Noaptea pe la cântători
Să urăm cu mic cu mare,
Lerului Doamne, ler,
Că e zi de sărbătoare;
Sărbătoarea cerului,
Lerului Doamne, ler, (pauză)
Şi naşterea Domnului.
130.Dumnezău de la-nceputu Viţă verde de măr verde,
Eva din el o muşcat
Dumnezău de la-nceputu,
Viţă verde de măr verde,
Toată lumea o făcut. Şî la Adam i l-o datu ;
Viţă verde de măr verde,
Ş-o făcut şi pe Hristosu, Dumnezău o şî strâgat :

Viţă verde de măr verde,


-Vai, Adame, ce-ai lucratu ?
Pe Adam strămoşu’ Viţă verde de măr verde,
‘nost. -Doamne, Eva m-o-ndemnat.

Şî cu Eva l-o-nsoţâtu, -Dar tu, Evă, ce-ai lucratu ?


Viţă verde de măr verde, Viţă verde de măr verde
Cu Raiu’ i-o dăruit. -Doamne, şarpe m-o-ndemnat.

Şî die mână i-o luatu, Dumnezău o blestematu,


Viţă verde de măr verde, Viţă verde de măr verde,
Şî Dumnezău o blestemat :
prin Rai i-o preumblat.
-Fir-ai şarpe-afurisâtu,
Tăţi pomii le-o arătatu, Viţă verde de măr verde,
Viţă verde de măr verde, Să te târâi pe pământ !
Care sunt buni de mâncat.
Şî tu Evă încă-i mere,
Din tăţi pomii să mănânce, Viţă verde de măr verde,
Viţă verde de măr verde Şî-i lucra ca ş-o muiere;
Pe-al dulceţii să nu-l strâce
Şî-i lucra ca ş-o muiere,
Dar şarpele veninosu, Viţă verde de măr verde,
Viţă verde de măr verde, Şî-i naşte prunci cu durere.
O plecat o creangă-n jos.
Tu, Adame, păcătosu,
O plecat o creangă-n josu, Viţă verde de măr verde,
Viţă verde de măr verde, Îi ieşî din Rai frumos ;
Ş-o luat un măr frumos.
Îi ieşî din Rai frumosu,
Şî la Eva i l-o datu, Viţă verde de măr verde,
Şî-i lucra făr` de folos.
131. Coborât-a coborât
Gata-i cina da’ n-avem (bis)
Coborât-a coborât (bis) De prin sat o căpătăm
Domnul Sfânt pe-acest Da’ de cină tot vă dăm
pământ (bis)
Ei cinară şi-ospătară (bis)
Ca să vadă şi să creadă (bis) Ce Casa binecuvântară (bis)
fac domnii cu iobagii Şi bogaţii
cu săracii Uită-te Petre-n dreapta (bis)
Şi spune ce îi vedea (bis)
Haida Petre să merem Pe
drumul drumarului În Văd casa săracului (bis)
mijlocul satului La casa Stă în slava Cerului Cu
bogatului săracu tătului

Bună sara om bogat (bis) Uită-te Petre-n stânga (bis)


Gata-i cina de cinat? (bis) Şi spune ce îi vedea (bis)

Gata-i da’ nu-i pentru voi (bis) Văd casa bogatului (bis)
Ci pentru bogaţi ca noi (bis) Arde-n para focului
Cu bogatul tătului
Dumnezeu s-o supărat (bis)
Şi din grai o cuvântat (bis) Tăt arde şi bubuteşte (bis)
Şi nu se mai isprăveşte (bis)
Haida Petre să merem Pe
drumul drumarului În
capătul satului La casa
săracului

Bună sara, om sărac (bis)


Gata-i cina de cinat (bis)
132. Am pornit cu vestea bună 133. Trei flori sfinte

Am pornit cu vestea bună


În mijloc de Raiu,
Lui Iisus cântări răsună
În mijloc de Raiu,
Peste munţi şi văi
Corindăm corinda (*)
Răsuna şi-n casa voastră
Glasul meu pe la fereastră
Cânt de zurgălăi Stau tri flori sfinte
Stau tri flori sfinte (*)
R: Şi-oi merge din sat în sat
Drumuri lungi Stau şi se pârăscu
Am de umblat Şi se-adeverescu (*)
Şi de colindat (*)
Cari sunt mai mari
Ş-am plecat cu traista în spate Cari sunt mai tari (*)
Prin oraşe şi prin sate
Să spun de Hristos Floarea vinuluiu - bis (*)
De la case de boieri
Că fără de mine
Şi colibe de păstori
Nu închină nime (*)
Să vă cânt duios
R: Floarea grâuluiu - bis (*)
Că departe în Viflaiem
S-a născut un fiu din cer Că fără de mine
Domnul Dumnezeu Nu mănâncă nime (*)
Cor de îngeri au cântat
Fie Domnul lăudat Floarea miruluiu bis (*)
Vreau să-i cânt şi eu
R: Că fără de mine
Nu creştină nime (*)
Ş-am bătut din poartă-n poartă
Să duc vestea minunată
Zice Domnu' Sfântu' bis(*)
S-a născut Hristos
Să vestesc cu bucurie Nu vă mai părâţu
Că ne-aduce mântuire Ci v-adeveriţu (*)
Craiul luminos(*) R: Că voi toate trele
Sunteţi ale Mele (*)
134. Floare de măr, floare de 135. Colo-n sus pe lângă lună
crin

Floare de măr, floare de crin }bis Colo-n sus pe lângă lună


Doamne, Ţie mă închin, Mândru se vede-o lumină
R:Rujmalin verde crengos }bis
La leagănu de argint Astăzi s-o născut Hristos.
Că-i Dumnezeu pe pământ. }bis
A venit Bunul să vieţuiască }bis Nici aceie nu-i lumină
Pe noi să ne mântuiască. Că-i un scaun de hodină.
Cu noi să fie mereu }bis
Şi la bine şi la rău. Iar pe scaun cine şede? bis
R:
Şede Maica Preacurată
Cu-un Fiuţ micuţ în braţe.
R:
Nici soarele pe cer când creşte Fi l zghiară, stare n-are
Unde-i umbră nu luceşte. Nice cată de-alinare
R:
Numai raza lui Hristos }bis Taci Fiule nu zghiera
Ea luminează frumos. Că mama Ţie ţi-a da
R:
A venit Bunul să vieţuiască Scaunul judeţului
Pe noi să ne mântuiască. Paharul botezului
R:
Pe scaun îi judeca
El în om S-a întrupat
Cu paharu-i boteza.
Să ne scape de păcat.
Cu noi să fie mereu
Şi la bine şi la rău.
136. Sculaţi gazde, n-adormiţi
C-un colac de grâu curatu,
Sculaţi gazde, n-adormiţi Şi c-un galben neschimbatu.
Ş-ascultaţi la cei veniţi Noi vă zicem să trăiţi
Cei veniţi din depărtare C-am ajuns ani fericiţi!
Se-aude-o minune mare.
137. Gazde mari deschideţi poarta
Sus şi-n jos este-o cântare (bis)
Sus îngerii cântă-n coru Gazde mari deschideţi poarta
Iar pe jos noi colindămu. Şi colinda ne-o primiţi
Că suntem de omenie
Am plecat să colindămu
Şi colinda ne-o vestiţi }bis
Ne-ntâlnim cu Dumnezeu
Dumnezeu adevăratu Colindăm în astă seară
Ce frumos era-mbrăcatu. Colindiţă colindea
C-un veşmânt pân’la Ca să iasă gazda afară }bis
pământu (bis) Şi să vedem ce ne-a da
La poala veşmântuluiu,
Era scris numele Luiu. Noi suntem colindătorii
Cei cu stelele ne-am dus
Iar pe cei doi umerei Să vestim la mic la mare
Luceau doi luceferei, C-astăzi s-a născut Iisus }bis
Lucea luna cu lumina
Şi soarele cu căldura. Noi merem din casă-n casă
Şi-apoi cine ne-o lăsa
Ce făceau, ce legiuiau
De Maria întrebau Drept pe prispă afar să iasă }bis
Să meargă cu ea la Raiu. (bis) Şi cu noi a colinda

Raiule, gradină dulce Ascultaţi colinda noastră


Eu din tine nu m-aş duce, Floare dalbă măr frumos
De mirosul floriloru Aprinde-ţi lampa-n fereastră
De zumzetu-albineloru. C-astazi s-a născut Hristos }bis

Cruce-n casă, cruce-n masă


Rămâi gazdă sănătoasă
Să plăteşti colinda noastră. (bis)
138. Colindăm colind
Sărac în şură, lângă boi
Umil culcat pe paie
Se văd în zări trei magi venind Aşa L-au găsit cei trei
Şi-o stea 'naintea lor magi Pe Dumnezeul slavei.
Pe drumul spre Ierusalim
Călătorind de zor. Dar ei pe El L-au cunoscut
Că este Împaratul
Şi-acolo în Ierusalim Cel bun, Cel mare şi Cel Sfânt
De-un Prunc au întrebat; Ce lumea a creat-o.
Căci steaua Lui ei au văzut
Şi-au spus că-i Împărat. Refren

Refren: Colindăm colind, Şi dacă magii s-au plecat


colindăm frumos, Cu bucurie mare
Colindăm colind Domnului Şi daruri scumpe din desagi
Hristos Au scos spre închinare.
Un Împarat ce S-a născut Tămâie, smirnă, aur mult
Noi nu am auzit; Cu drag I-au dăruit
Dar mergeţi voi şi-L căutaţi Ca unui Domn şi Dumnezeu
Că poate-L veţi găsi.
Şi Împărat slăvit.
Şi-ndată ce-au plecat la drum Refren (2x)
Cu toţi se bucurară;
Că steaua iar 'naintea lor
Frumos li s-arătară.

Refren

Şi-au mers până la Betleem


Şi-acolo a stătut;
Că steaua-acolo i-a oprit
Din drumul lor cel lung.

La uşa unui grajd ajunşi


'Năuntru ei intrară;
Iar Pruncul ce Îl căutau
În iesle Îl aflară.

Refren
139. Viflaimul jidovesc

Viflaiemul Jidovesc - bis


S-a născut Domnul ceresc -
bis
Când atuncea împărățea - bis
Irod craiul î-și poruncea -
bis
Iarăşi Dumnezeu cel Sfânt
bis
N-a împlinit al lor cuvânt

Căci cu Iosif a vorbit - bis


Ca să fugă în Egipt - bis

În Egipet pe împustie - bis


Amin Doamne slavă -Ţie - bis
De la noi mărire Ție - bis

O stea mare s-a ivit - bis


Tocmai către răsărit - bis

Iarăși Irod împărat - bis


Auzind s-a inspăimântat - bis

Oastea lui și-a ridicat - bis


Mulți copii mici au tăiat - bis

Patrusprezece de mii - bis


De doi ani in jos mai mici - bis

Și-au pornit făr de-nceput - bis


Să-l taie și pe Iisus - bis

Pe Iisus nu L-a tăiat - bis


Tatăl Sfânt L-a apărat - bis
140. Pe cununa munţilor Și văd puntea Raiului
Oi linu-i lin și rujmălin
Ca firuțu părului.
Sus în Raiul sfinţilor
Oi linu-i lin şi rujmălin Și-acela-i crepat în patru
Pe cununa munţilor. Oi linu-i lin și rujmălin
Cele patru-n alte patru.

Este-o dalbă mănăstire Cele opt în alte opt


Oi linu-i lin şi rujmălin Oi linu-i lin și rujmălin
Cu scaun de odihnire. Cele opt în alte opt.

Da’ acolo cine şede Nime-n lume n-o pot trece


Oi linu-i lin și rujmălin
Oi linu-i lin şi rujmălin
Nime-n lume n-o pot trece.
Da’ acolo cine șede
Numai trei fete fecioare
Șede șede Maica Sfântă Oi Oi linu-i lin și rujmălin
linu-i lin și rujmălin Nici nu Numai trei fete fecioare.
râde, nici nu cântă.
Ele-or trece în picioare.
Cu-n pahar sfințit în mână Oi linu-i lin și rujmălin
Oi linu-i lin și rujmălin Că le-o fo’credința mare.
Tot închină și suspină.

Vine Fiul și o-ntreabă Oi


linu-i lin și rujmălin Ce
suspini Măicuță dragă?

Da’ eu cum n-oi suspina Oi


linu-i lin și rujmălin
Când văd cât de rea-i lumea.
141. D-icea-i peste vale
10.Sfânta-i Liturghie-i, Doamne,
1.D-icea-i peste vale, Doamne, Sfânta-i Liturghie-i,
D-icea-i peste vale, D-ai corinde, Sfânta Liturghie-i.
D-ai corinde, d-icea-i peste vale.
11.Floarea miruluiu-i, Doamne,
2.La cea casă mare, Doamne, Floarea miruluiu-i,
La cea casă mare, D-ai corinde, floarea miruluiu-i.
D-ai corinde, la cea casă mare.
12.Io mi-s cea mai mare, Doamne,
3.Stau trei flori alesă, Doamne, Io mi-s cea mai mare,
Stau trei flori alesă, D-ai corinde, io mi-s cea mai mare.
D-ai corinde, stau trei flori alesă
13.Că fără de mine-i, Doamne,
4.Stau şi se pildescu-i, Doamne, Că fără de mine,
Stau şi se pildescu-i D-ai corinde, că fără de mine.
D-ai corinde, stau şi se pildescu-i.
14.Popa nu botează,
5.Car-de-i car mai mare, Doamne, Doamne, Popa nu botează,
Car-de-i car mai mare, D-ai corinde, popa nu botează.
D-ai corinde, car-de-i car mai
mare. 15.Floare vinuluiu-i, Doamne,
Floarea vinuluiu-i,
6.Floarea grâuluiu-i, Doamne, D-ai corinde, floare vinuluiu-i.
Floarea grâuluiu-i,
D-ai corinde, floarea grâuluiu-i. 16.Io mi-s cea mai mare, Doamne,
Io mi-s cea mai mare,
7.Io mi-s cea mai mare, Doamne, D-ai corinde, io mi-s cea mai mare.
Io mi-s cea mai mare,
D-ai corinde, io mi-s cea mai mare. 17.Că fără de mine, Doamne,
Că fără de mine,
8.Că fără de mine, Doamne, D-ai corinde, că fără de mine.
Că fără de mine,
D-ai corinde, că fără de mine. 18.Popa nu cunună, Doamne,
Popa nu cunună,
9.Popa nu slujaşte, Doamne, D-ai corinde, popa nu cunună.
Popa nu slujaşte,
D-ai corinde, popa nu slujaşte. 19.Domnul le-auzeare, Doamne,
Domnul le-auzeare,
D-ai corinde, Domnul le-auzeare.
20.Şi le cuvântare, Doamne, 142. Pleacă Lina la fântână
Şi le cuvântare,
D-ai corinde şi le cuvântare. Pleacă Lina la fântână
Dăliană fată dalbă (*)
21.Flori nu mai fiţi rele, Doamne,
Flori nu mai fiţi rele,
Şi căntuţa duce-n mână (*)
D-ai corinde, flori nu mai fiţi rele.
La fântâna din lunceţu (*)
22.Sunteţi ale Mele, Doamne, Unde apa curge-ncetu’ (*)
Sunteţi ale Mele, Găsi apa tulburată (*)
D-ai corinde, sunteţi ale Mele. Şi fântâna-nconjurată (*)
D-ai corinde, toate ale Mele. De trei cai cu fecioreiu (*)
Românaşi şi frumuşeiu (*)
Un călare atunci grăiară (*)
Lino, Lino scumpa meară (*)
De mi-ai da inelul tău(*)
De pe dălbu degeţelu’ (*)
De mi-ai da cununea tare (*)
Să mă-ncunune cu eare (*)
Să fii Lino sănătoasă (*)
Să primeşti colinda noastră. (*)
143. Haida hai cu dubile
Şi la gazdă bucurie, (*)
Haida hai cu dubile, La mulţ' ani cu vesălie. (*)
Hai la la lai la la lai la la la (*)
Pă la toace porţâle. (*)
Lele gazdă jupâneasă (*)
Geschige uşa la casă.(*) 144. Dumnezeu dintr-u 'nceputu

Că umblăm ge astă sară, (*)


Şî ni-s cam ge mult p'afară, (*) Dumnezeu dintr-u 'nceputu
Dă-ne gazdă calea-n casă, (*) Tot pământu' a făcutu
C-afară ploaie ge varsă. (*) Daia lerui Domn. (*)

Şî mai pică picurele (*) Cerul sus l-a ridicatu,


Gi pă gard, gi pă nuiele, (*) Şi bine l-a răzimatu, (*)
Dacă gazdă nu ne crezu (*)
Ieşi afară ge ne vezu. (*)
Pe patru stâlpi de argintu,
Şi frumos l-a 'mpodobitu,(*)
Că ge frig ne-am făcut verzu (*)
Ca şî iarba gin livezu (*)
Tot cu stele mărunţele, Cu
Dacă gazdă ieş afară, (*)
Nu ieşî cu mâna goală. (*) luceferi printre ele, (*)

Numa cu colacu-n poală (*) Şi cu luna cu lumina,


Cu cărnaţu subsuoară (*) Soarele cu razele. (*) - bis
Cu cărnaţu subsuoară (*)
Şî cu cartoboşu-n oală. (*)

C-aşa-i lejea lui Crăşiun (*)


Lui Crăşiunu şiel bătrân (*)
Mândru ca să colindăm, (*)
Pă Domnul să-L lăudăm. (*)

Şi gi-acum până-n veşie (*)


Mila Domnului să fie. (*)
Şi la gazdă bucurie, (*)
La mulţ' ani cu vesălie. (*)
145.Leagă nană cânele De belșug şi de lumină (*)
(Drăgan Muntean) Copilaşii mari să crească (*)
Grâul în holde să rodească (*)
1.Leagă nană cânele
Că vinim cu dubele (se strigă)

Iarna pe la noi prin sat


Lai la la la lai la la lai la la (*) 146. Puică neagră
Se pleacă la colindat (*)
Dubele-s mândru înflorate (*) Puică neagră bagă-n sac
Ca la Otesiști gătate (*)
Scoli gazdă și dă-mi colac
2. Dă pă dubă săraca
C-o venit vremea de ea Nu mi-l da mic că m-i frig

Merg dubaşii colindând (*) Dă-mi-l mare bine-mi pare


Prin sat lămpile s-aprind (*)
Dintr-o casă-n altă casă (*) Cât rotila plugului
Colindăm colinda noastră (*)
Umple traița pruncului

3. Dă pă dubă ca pe piuă Drumu-i lung și-am obosit


Că mai este pân’ la ziuă
De departe am venit
Fată de-om găsi în casă (*)
I-om cânta colind - aleasă (*) Veste bună v-am adus
La feciori a' junelui (*)
Şi-apoi drumu jocului (*) Că s-a născut Pruncul sfânt

4. Asta-i duba dubilor


Duba Otesiştilor

La mulţi ani dragi gospodari (*)


Voie bună păstă ani (*)
Casa să vă fie plină (*)
147. Limbile să salte Cântaţi să-nţeleagă
Peste lumea largă. (*)

Limbile să salte Că Dumnezeu poate


Cu cântări înalte. A-mpărăţi toate. (*)

El firea măsoară,
Doamne miluieşte
Suie şi pogoară. (*)
Doamne miluieşte, (*)

Pe mândrul smereşte
Să strige-n tărie
Şi îl îmblânzeşte. (*)
N`glas de bucurie. (*)
Cine se înalţă
Lăudând pe Domnul
Cu firea semeaţă, (*)
Să strige tot omul. (*)
Va vedea tot omul.
Că Domnul e mare
Cum îl ceartă Domnul. (*)
Şi Împărat tare. (*)
Cântaţi din lăută
Pe vârfuri de munte
Şi în strună multă. (*)
S-aud glasuri multe. (*)
Să domnească-n lume
Cântaţi pe-mpăratul
Cu sfântul Său nume. (*)
Că nu-i ca El altul. (*)

Daţi rugi ne-ncetate


Mila să-şi arate. (*)

Spre noi ticăloşii


Şi mult păcătoşii. (*)
148. Na terea Domnului
nostru

Nașterea Domnului nostru Irod era mâniosu


Sfânt este Domnul Sfânt este Domnul
Nașterea Domnului nostru Irod era mâniosu
Știm cu toții cum o fostu
Sfânt este țDomnul Și-o dat o poruncă mare
Știm cu to ii cum o fostu SfântȘ este Domnul
Si-o dat o poruncă mare

N-o fost în pat pă perină Toți copiii să se taie


Sfânt este Domnul Sfântț este Domnul
Toti copiii să se taie
N-o fost în pat pă perină

De la doi ani mai în josu


Nici în casă cu hodină
Sfânt este Domnul
Sfânt este Domnul De la doi ani mai în josu
Nici în casă cu hodină
Ca să-l taie pe Hristosu
În ieslea dobitocească
Sfânt este Domnul
Sfânt este Domnul
Ca să-l taie pe Hristosu
În ieslea dobitocească

Da’ Dumnezeu n-o voitu


Vrut-a Domnul să se nască Sfânt este Domnul
Sfânt este Domnul Dumnezeu n-o voitu
Vrut-a Domnul să se nască
Lui Iosif i-o dăruitu
Dar când s-o născut Hristosu Sfânt este Domnul
Sfânt este Domnul Lui Iosif i-o dăruitu
Dar când s-o născut Hristosu
Un înger noaptea prin visu
Sfânt este Domnul
Un înger noaptea prin visu

Scoală Iosife și pleacă 149. Fii vesel iubit creștine


Sfânt este Domnul
Scoală Iosife și pleacă
Fii vesel iubit creștine,
Ia-ți copilul și-a lui Maică
Sfânt este Domnul Colindăm, colindăm (*)
Ia-ți copilul și-a lui Maică
Nașterea lui Hristos vine,
Și coboară la Egiptul Mielul cel nevinovat,
Sfânt este Domnul
Și coboară la Egiptul Hristos, marele-mpărat.
Astăzi, pe Cel nevăzut,
O fecioară L-a născut,
Că ai mult de suferitu
Sfânt este Domnul În orașul Viflaim,
Că ai mult de suferitu Aproape de Rusalim.
Îngerii frumos cântau,
Și lumea de mântuitu
Păstorii se bucurau,
Sfânt este Domnul
Si lumea de mântuitu. Filozofii se-nchinau,
Daruri scumpe-i aduceau.
Pe noi să ne mântuiască,
De greșeala strămoșească,
Să ne-nvețe acest grai,
Care-i calea către Rai.
Ce-i binele strămoșesc,
Pe lângă cela ceresc.
Și de-acum până-n vecie,
Amin, Doamne, slavă Ție.
150. În mijlocul Ceriuluiu 151. Colo-n jos, Doamne, mai josu

Colo-n jos, Doamne, mai josu


În mijlocul Ceriuluiu – bis
R: Mândră-i sara de Crăciun R: Hai linu-i, linu-i ruj mălinu
Colo-n câmpul cel frumos
Este-un Pom al Raiuluiu – bis R.
În vârfuţu' pomuluiu –
bis R. Este-un măr și este-un păr (R)
Din grădina Raiuluiu – bis R. Este-un măr și este-un păr
Şedeau două rândunele –
bis R. La vârfuţ un măr și-o pară (R)
Şi împleteau luminele – Cânt-o gaie bătrâioară;
bis R.
Lumini galbine de ceară – bis R. Nime-n lume n-o aude (R)
C-o venit Crăciunu' iară – bis Numai Maica dintr-o luntre
R.
Să se vază peste satu – bis R. Asculta-o, Maica Sfântă, (R)
C-o născut nou Împăratu - bis R. Asculta-o, Maica Sfântă

Cu-n fiuț micuț în brață (R)


Cu-n fiuț micuț în brață

Fiul plânge, stare n-are (R)


Fiul plânge, stare n-are

-Taci, Fiule, taci, dragule, (R)


-Taci, Fiule, taci, dragule

Ție Maica ce Ți-a da (R)


Ție Maica ce Ți-a da

Ți-a da cheia raiului (R)


Tu să-ncui, tu să descui.
152. Colind

Îngheață apa-n miez de vară, "Asta Doamne, nu să poate,


Da' nu-gheață de ger mare, Să cununi soră cu frate, R:
R: Domnului Doamne, Să cununi soră cu frate.."
Că-ngheață de supărare

Că vrea caioiu' să să-nsoare, 153. Taină minunată


S-o ieie pe sorasare, R:
Taină minunată pe pământ se arată
S-o ieie pe sorasare.
R: Da-i Domnului Doamne
Soră, soră, dragă mie, În peștera sfântă serafimii cântă R:
Hai cu mini la cununie, R: În leagăn pe fân uscat Hristos prea bunul R:
Hai cu mini la cununie ! Vin păstori în noapte cu lână și lapte R:
Pruncul blând privește chipu-i se-adumbrește R:
Ia atunci frate m-oi duce, Că pruncuțul știe cele ce-au să fie R:
Când tu mie mi aduce, R: Vede lâna moale, pânză de-ngropare R:
Când tu mie mi aduce.. Peștera drept groapă cu leagăn de piatră R:
Maica ce-l alintă o vede cernită R:
Pe naș mare Sfântul Soare,
Dar în neagra zare lumina răsare R:
Nună bună, mândră Luna,
R: Din mormânt de stâncă viața se ridică R:
Numa bună mândră Luna Steaua-n cer lucește pruncul iar zâmbește R:
Taină minunată pe pământ se arată R:
Dară el că i-o adusu',
La biserică s-o dusu' R:
La biserică s-o dusu'..

În biserică intrară,
Dar icoanele picară, R:
Dar icoanele picară..

Numai Maica Precistare,


Sta pe loc și cuvântare, R:
Sta pe loc și cuvântare:
155. Scoală, scoală, Domnul, scoală
154. Pe-un poduț de Raiu

Pe-un poduț de Raiu Doamne Scoală, scoală, Domnul, scoală R:


Pe-un poduț de Raiu
Oi lerunda, leru-I Doamne
Pe-un poduț de Raiu Doamne
Pe-un poduț de Raiu, hai colinde Și ți-aprinde-o lumânar’
Pe-un poduț de Raiu
Și-ți intinde-o masă-n casă R:
Cel boier bogatu Doamne Și-ți cuprinde-o vatră-n ras’
Cel boier bogatu
Cel boier bogatu Doamne Și ți-o pune sus pe masă R:
Cel boier bogatu, hai colinde Că știai că ți-or veni
Di ce s-o rugatu
Junii, juni colindătorii R:
Dumnezeu i-o datu Doamne
Să-ți colinde din buhir
Un măr înfloritu
Dumnezeu i-o datu Doamne Hir cu hir și talanfiru R:
Un măr înfloritu, hai colinde
Cu mere de-argintu Meargă și ei la fântană
La fântana lu’ Iordanu R:
Gazda le culeasă Doamne
Și le și trimeasă Să ia apa-ntr-o năframă
Gazda le culeasă Doamne
Meargă și-un colindătorii
Și le și trimeasă , hai colinde
Și le și trimeasă R: Tot cu apă rourând
Peste casă, peste masă R:
Pe-un poduț de Raiu, Doamne
La fete de craiu, Rămâi gazdă sănătoasă
Pe-un poduț de Raiu, Doamne
La fete de craiu, hai colinde Rămâi gazdă sănătoasă R:
La fete de craiu C-ai primit colinda noastră
C-ai primit colinda noastră
Oi lerunda.
156. Colindul Sfintei Treimi 157. Colind de preot

Sus în slava ceriului - bis


Azi de toți să se închine – bis
Dumnezeu cel în treime – bis R: Colindăm, Doamne, colind
La cea dalbă mănăstire - bis - R
Frumoasă slujbă se ține - bis - R
R:Veniți toți să dăm mărire Slujba sfântă cine-o cântă ?- bis - R
Lui Hristos ce-n lume vine Și ne-o cântă Tatăl Sfântu’ - bis - R
Slujba sfântă cine-o ascultă ? - bis - R
Fiind unul în trei fețe - bis Ne-o ascultă Maica Sfântă - bis - R
C-un Fiuț micuț în brață - bis - R
S-a-ntrupat ca să ne-nvețe – bis
Cu cosița-i despletită - bis - R
R:
S-a-ntrupat să ne vestească - bis Peste Fiu mic slobozită - bis - R
Legea nouă creștinească - bis R: Maica din grăiuț grăire - bis - R
Prunc în iesle a venit - bis
Pe toți sfinții mi-I trezeare - bis - R
Și pe cruce s-a suit – bis R:
Să ridice din osândă - bis Și-ncă Maica mai grăiare - bis - R
Firea noastră ce-a căzută - bis R: Să se scoale preotul - bis - R
Să-noiească toată firea - bis
Și să tragă clopotul - bis - R
Să ne-aducă mântuirea - bis R:
Slavă fire nesfârșită - bie Pân’ n-o cânta cocoșul - bis - R
De inimi blagoslovite – bis Să trezească poporul - bis - R
R:
Ca să vadă și să creadă - bis - R
Ca s-o născut Fiul Sfânt - bis – R
Fiul Sfânt p-aiest Pământ - bis - R
Colo-n ieslea boilor - bis - R
În mirosul florilor - bis - R
158. Colind pentru gazdă 159. Face Domnul mănăstire

Ciuci în casă după masă Face Domnul ce mai face - bis


R: Haida ler, da leru-i Doamne – R: Florile dalbe (*)
Ș-a-ntâielea corn de masă -R Face Domnul-o mănăstire - bis - (*)
Șade Domn Dumnezeu - R
Ș- Dar de mare nu-i prea mare - bis - (*)
a-doilea corn de masă – R
Șade Dar de-naltă, nu-i prea-naltă - bis - (*)
Petru, sfânt Sân' Petru - R Ș-al- Făr cuprinde lumea toată - bis - (*)
treilea corn masă -R Șade Nouă uși, nouă altare - bis - (*)
Ionu, sfântu Ionu - R Ș-al- Cu ușile jos spre mare - bis - (*)
patrălea corn de masă - R Șade Cu ferestrele spre soare - bis - (*)
jupânu gazdă - R Diaconul cel mai mare - bis - (*)
Tot închină cu-n paharu - R Pe-afară se preumblare - bis - (*)
Cu-n pahar galben de aur - R De trei ori în toacă dare - bis - (*)
Din fundul paharului - R De trei ori în trei rânduri - bis - (*)
Strigă spicul grâuluiu - R Se uită spre răsărit - bis - (*)
Din coasta paharuluiu - R Vede-un măr mare-nflorit - bis - (*)
Strigă vița vinuluiu - R Cu podoabe de argint - bis - (*)
Din toarta paharuluiu - R Pe la poale flori făcea - bis - (*)

Strigă floarea miruluiu - R La mijloc mere cocea - bis - (*)

Din buza paharuluiu - R La vârfuri le culegea - bis - (*)

Strigă raza soareluiu – R Dar la umbra mărului - bis - (*)


Șade Maica Domnului - bis - (*)
160. La gura de trei lioare 161. Ia te scoală tu, domn bun

La gura de trei lioare


Ia te scoală tu, domn bun
R: Hoi leroi, da, leor Doamne (*) Florile dalbe de măr
Şi fă focu mare, mare
Leagăn frumos de mătase (*)
Împletit în cinci și șase. (*) Şi-mi aprinde-o lumânare,
Florile dalbe de măr
Iar în leagăn cine șade ? (*) Că nu-ţi vine cine-ţi pare.
Șade.....(Ana) cea frumoasă. (*)
Ea coase și chindesește (*)
Şi-ţi vin juni colindători,
Cu fir roșu isprăvește (*) Florile dalbe de măr
Cămașa lui taică-său, (*) Printre ei şi Dumnezeu.

Batista lui frate-său, (*) La fereastr'aşa vestind:


Iar maică-sa ce-o iubește (*) Florile dalbe de măr
Mare-i seara de-asta seară.
Adormită mi-o găsește. (*)
Scoală, scoală, draga mamei ! (*) Nu e seara de-asta seara,
Florile dalbe de măr
C-astai seara, seara mare, (*) Şi e seara lui Crăciun.
Seara mare-a lui Crăciunu’. (*)
Când s-a născut Fiul sfânt,
Și-or veni colindătorii, (*) Florile dalbe de măr
Fiul sfânt pe-acest pământ.
Și-or veni și pe la noi. (*)
Las’ să vie, vie, vie, (*) Noi umblăm şi colindăm
Florile dalbe de măr
Că și noi îi vom cinstiră (*)
Şi pe Dumnezeu purtăm.
Cu-n colac de grâu curatu’ (*)
Hristos să vă dea de toate,
Și cu-n galben neschimbatu’. (*)
Florile dalbe de măr
Și cu-n galben neschimbatu’ Viaţă lungă, sănătate.
Hoi leroi
162. Colindă pentru cioban
Colo-n susu-i mai din susu I-o-nchinăm cu sara bună (* )
Și mâne cu voia bună!
R: Oi Doamne, o dă-i
Domnului Domnu (* )
Sus în vârf de munte-naltu 163. Junii lui Crăciun

Văd turme de oi ce pascu (* ) Asta-i casă-mpărătească


Păcurar cine le este? R: Haida ler, ler lumioară (* )
Asta-i casă-mpărătească
Este-un sol și-un frățioru (* )
Sol din grai așa grăia: Dar în casă cine șede? (* )
Șede Petre, crâșmaș mare
„-Mână frate, da mai tare (* )
Că vin ploi la oi de ploi Dar la masă cine șede? (* )
Șede-o fată de-mpăratu
Da-ceia nu-s oi de ploiu (* )
Că-s doi pețitori de-ai tăi Lume, lume cum o cheamă? (* )
Da, Maria-i fată bună
Vine la mine cer pe tine (* )
Vine la mine cer pe tine Ia roagă, tu roagă (* )
Tati-tău și frate-tău
Și că mult, că mult îmi ceriu (* )
Ceru turma cea de oi Dar mai tare, mâne tare (* )
Doară te-a împrumuta
Și că mult, că mult îi ceru (* )
Ceru pe Murgu din grajd Cu vreo doi, tri viței (* )
Să-ți plătești colindița
Și șeua și de-nfrânatu (* )
Ca-șa-i legea la bogat” De la junii lui Crăciunu (* )
De la junii lui Crăciunu.
Noi umblăm și-o colindămu (* )
Și la doi frați i-o-nchinăm
164. Într-o Sfântă Duminecă Mai de-aproape-a fulgerat.
Într-o sfanta Duminecă, bis
Jidocii s'au spaimantatu - bis (*)
R: Lerui,Doamne (*) Şi cheile-au lepădat.
Jidocii s-au mânicat.
Sfantu' Gheorghe le-a luat-u, - bis (*)
Ţara-n pradă mi-o prădatu; bis (*) Lui Dumnezeu i le-a dat.
Dar din ţară ce o prădat?
Iadu'-atunci s-a 'ntunecat-u- bis (*)
Cheiţele Raiuluiu - bis (*) Şi Raiu s-a luminat.
Şi razăle soarelui.
Dumnezeu s-a bucurat-u - bis (*)
Şi Raiu' s-a 'ntunecat-u, - bis (*) Şi un scaun ca i-a dat,
Iar iadu s-a luminat.
Un scaun de judecată - bis (*)
Dumnezeu s-a spăimantat-u, - bis (*) Să judice-o lumea toată.
Peste lume s-a uitat.
Să judice-o lume toată - bis (*)
Cine'n lume s-a aflatu? - bis (*) Şi pe noi câte o dată.
Sfantu' Gheorghe cel viteaz.

El bine seama mi-a luatu, - bis (*)


La parinti a alergatu,

La icoane s-a 'nchinatu, - bis (*)


Cu parintii s-a iertat,

Cu părinţii şi cu fraţii - bis (*)


Şi cu dalbele surori

Fuga în grajd că mi-a datu, - bis (*)


Pe Murgu' l-a dezlegat.

L'a infranat si l'a 'nsauat-u,


După jidoci s'a luat.

De departe-a ditunat-u, - bis (*)


165.Sara-i mare, sara-i mare, 166. Colo-n jos îi mai în josu

Sara-i mare, sara-i mare, Sara-i Colo-n jos îi mai în josu


mare-a lui Crăciunu Domnului R: Doamneo dai, Domnului Doamne
Doamne-n Solist Cari s-o născut Este o mănăstire mare – R:
Domn tânăru De mare cât îi de mare – R
Ison De mare cu nouă care – R
Cu ferestre către Soare – R
D-unde El că se năștere Cu ușile jos spre mare –R:
Într-o zâuă ca-n trei creștere Slujba sfântă cine-o cântă – R
Domnului Doamne Cântă doi, tri preoței – R
Lucru mândru ce-mi făcere Și c-o mie de dieci – R
Să fie cântată-n veci – R:
De Pământu l-o făcutu Slujba sfântă cine-o cântă – R
Și ceriu l-o ridicatu Dar mai sfântă-i cine-ascultă -
Domnului Doamne R:
Întinsă ceriu pe pământu C-o ascultă Maica Sfântă – R
Cu-n fiuț micuț în brață – R:
Frumos ceriu-mpodobere Slujba sfântă cine-o cântă – R
Tăt cu stele mărunțele Da mai sfântă-i cine-ascultă – R:
Domnului Doamne Noi cântăm și-o colindămu – R
Cu galbene luceafere Și la gazdă i-o-nchinămu – R

Și lui bine îi părere


Și lui bine îi părere
Domnului Doamne
Și pământu-l dăruiere

Tăt cu ape umblătoare


Pe pământ rătăcitoare
Domnului Doamne
Și-n livezi izvoare reciu
Solist
Și te domn bun veselește
Și colinda ne-o primește
Domnului Doamne
// Pauză
C-o-nchinăm cu sănătate.
167. Trei crai de la răsăritu
Și-o îndrumă ‘ntr-un locaș
Trei crai de la răsăritu -bis La margine de oraș
Vifleem când s-o pornit
Ler Domnului Ler
Tot cu steaua lăturându-bis
Și acolo poposind.
În poiata păstorească
Vifleem când o ajunsu-bis Vrut-a Domnul să se nască
Steaua lor l-i s-o ascuns Ler Domnului Ler
Paisprezece mii de prunciu-bis
Toți sub sabie i-au pus
Vrut-a Domnul să se nască
De 2 ani și mai în josu-bis Pe noi să ne mântuiscă
Ca să-L afle pe Hristos Ler Domnului Ler
Pe Hristos nu L-o aflatu-bis
Duhul Sfânt L-o apărat.

169. Noi umblăm d-a corinda


168. Pe un drum bătut de piatră
Noi umblăm d-a corinda – bis
Di la-o casă la alta
Pă un drum bătut de piatră R: Hai, flori dalbe, flori de măr
Maica Sfântă lacrimi varsă
Ler Domnului Ler Slobozâ-ne gazdă iar - bis
Că de-aseară stăm pe-afară - R
Durerile greu o-apasă
C-o sosît vremea să nască Dragu mi-i unde-am venitu –bis
Ler Domnului Ler Și cu cin’ ne-am întâlnitu – R

Dragu mi-i unde-am intratu –bis


Nime-n casă n-o primește Și cu cin’ ne-am adunatu – R
Și Maica se chinuiește
Ler Domnului Ler Dragi mi-s sărbătorile – bis
Când cântăm colindele – R
Un om cu inima bună
De Maica Sfântă ii milă Să fii gazdă sănătoasă – bis
Să plătești colinda noastră. – R
Ler Domnului Ler
170. Sloboade-ne gazdă-n casă
Cu-n colac de grâu curatu
Sloboadâ-ne gazdă-n casă
Cu vin roșu strecuratu
C-afară ploaie zăpadă
Hoia lerui ler Hoia lerui ler -BIS

171. Sculați, sculați, boieri mari


Și din streșină când pică
Straiele-s ude de strigă
Sculați, sculați, boieri mari
Hoia lerui ler
R: Florile dalbe de măr dulci x 2
Și sculați și slugile – R
Dar căluțu ce-o pățâtu
Și măturați curțile – R
C-amu trebu potcovitu
Și-aprindeți făcliile – R
Hoia lerui ler
Că vă vin colindători – R
Pe la miez de cântători – R
Cu potcoave de argintu Nu vă vin cu niciun rău – R
Cu potcoave de argintu Ci v-aduc pe Dumnezeu – R
Hoia lerui ler Mititel și-nfășețel – R
Fașă dalbă de mătasă – R
Colindând pe lângă masă Și tichia de bumbac – R
Să iasă răul din casă
Hoia lerui ler 172. Urare

Să rămâie binele Cine șade-n astă casă


Să trăiască gazdele R: An nou fericit
Hoia lerui ler Binele să nu mai iasă - R
Să fii gazdă veselos - R
Rămâi gazdă sănătoasă C-ai ajuns An Nou frumos - R
Să plătești cui intră-n casă Noi vă zicem „Să trăiți - R
Hoia lerui ler Întru mulți ani fericiți! - R
Și ca pomii să rodiți - R
Cu-n colac de grâu curatu Tot ca ei să-mbătrâniți!” - R
Cu vin roșu strecuratu
Hoia lerui ler
173. Sus în vârful Ceriului
Pentru tine, moș Adame
Sus în vârful Ceriului Mi-au bătut piroane-n palme
Împrejurul Soarelui D-aia lerului Domn
D-aia Lerului Domn
Tu, Adame te-ai smintitu
Este un tron auritu De-ai mâncat din pom opritu
Și cu stele înflorit. D-aia lerului Domn
D-aia Lerului Domn
Și Adam a cuvântatu
În el șade Dumnezeu, Șarpele m-a înșelatpu
De judecă servul său. D-aia lerului Domn
D-aia Lerului Domn
Mărul Evei de l-a datu
Înaintea tronuluiu Iară Eva l-a gustatu
Șade omul Raiuluiu. D-aia lerului Domn
D-aia Lerului Domn
Ș-apoi mie mi l-a datu
"Știi, Adame, ce ți-am spusu, Mi l-a dat de l-am mâncatu
Eu în Rai cându te-am dusu? D-aia lerului Domn
D-aia Lerului Domn
Tu, Adame ce-ascultașu
Că de vrei tu a mânca Pentru pofte te-lepadașu
Din pomii ce ți-i voi da D-aia lerului Domn
D-aia lerului Domn
Din cel Rai prealuminosu
Dar din unul n-aveai datu Colo-n iadu-ntunecosu
Și tu totuși ai mâncatu D-aia lerului Domn
D-aia lerului Domn D-aia lerului Domn
174. Leroi, leo 175. Primenește-ți gazdă casa

Leroi, leo ici în ceastă curți, ici în Primenește-ți gazdă casa,


ceastă curți (*)
Umple vatra, pune masa,
Leroi, leo și ceastori domni(i) x 2 (**)
Fă potecă prin grădină
Și-n pridvor ține lumină,
Născut mi-au crescut (*)
Doi meri d-aurei (**) Că venim de multișor,
De toamnă sădiți(i) (*) Drumul nu ne-a fost ușor,
De vară-nfloriți(i) (**) Tot prin viscol, tot prin gloată,
La tulpini de meri(i) (*) Ziua toată, noaptea toată,
Mese de boieri (**)
În sus îl zvârlește (*)
Gerul iernii ne-a pătruns
Palme-l sprijinește (**)
Dar de-ajuns tot am ajuns,
Și se fericește (*)
Să-ți cântăm, să-ți colindăm,
Fericeag ferice (**)
Vestea Nașterii să-ți dăm
Fericeag de mine (*)
Și de-ai mei părinți(i) (**)
De doamnă frumoasă (*) Să te bucuri, să te-nchini,
Mult mi-e cuvioasă (**) De belșug pentru grădini,
De domn tinerelu (*) De mioare prin ponoare,
De domn frumușelu (**) De credință și de soare,
Mulți sunt jucătorii (*)
Ca la zile mari (**) De noroc la iarmaroc,
Cum e la Ajunu (*) De copii pe lângă foc.
Și la Moș Crăciunu (**) De noroc la iarmaroc,
Și la Bobotează (*) De copii pe lângă foc.
Când preoți botează (**)
Lumea-ncreștinează (*)
La mulți ani cu bine (**)
Și cu sănătate (*)
Casa dumneavoastră (*)
176. Într-o zi Sfânta Marie 177. Din sămânța lui David

Într-o zi Sfânta Marie Din sămânța lui Davidu,


A plecat ca să se-nscrie Din sămânța lui Davidu,
R:Bună seara, în seara de Ajun Din robia lui Avraam.

Ș-ajungând într-o cetate Raiule grădină dulce,


Întreabă cu bunătate Nu mă-ndur a mă mai duce
R:Bună seara, în seara de Ajun De dulceața ta ce’ dulce.

Să o lase să se culce De dulceața poameloru,


Noaptea-n drum să no apuce De dulceața poameloru,
R:Bună seara, în seara de Ajun De sunetul frunzilor.

Dar oamenii din cetate De mirosu florilor


I-au răspuns cu răutate De mirosu florilor
R:Bună seara, în seara de Ajun De glasu păsărilor

Du-te du-te și ne lasă De-aur miruri și tămâie,


Că nu avem loc în casă De-aur miruri și tămâie,
R:Bună seara, în seara de Ajun De acum până-n vecie.

Necăjită, supărată, Du-te Adame de la Mine,


A plecat într-o poiată Du-te Adame de la Mine,
R:Bună seara, în seara de Ajun Că tu nu M-ai ascultat.

În poiată era-n zare Că tu nu M-ai ascultat,


Pe cer o lumină mare Mere dulci că mi-ai mâncatu,
R:Bună seara, în seara de Ajun Mere dulci că mi-ai mâncat.

Și acolo pe fân uscatu De păcat te-ai încărcat,


S-a născut mare-Mpăratu De păcat te-ai încărcat,
R:Bună seara, în seara de Ajun x2 Și din Rai Eu că te-am dat. Bis
178. Dumnezău dintru-nceputu 179. Ce sară-i d'aiasta sară

Ce sară-i d'aiastă sară


Dumnezău dintru-nceputu' Domnului Doamne
Tătî lumea o făcutu' Ce sară-i d’aiastă sară
Refren: Sara lu' sfântu' Crăciun
Da' îi sara de Ajun
Domnului Doamne
Şi cerul L-o rifdicatu'
Pă patru stâlpi de argintu'- R Da' îi sara de Ajun
Dânspre ziua de Crăciun
Şi frumos l-o-mpodobitu' Şi Domnului Doamne
frumos l-o-mpodobitu'- R Dânspre ziua de Crăciun
Când Hristos Domnul cel Sfântu'
Tât cu stele mânănţele Şi Domnului Doamne
luceferi pântre ele - R Când Hristos Domnul cel Sfântu'
A venit pe-acest pământu
Şi cu luna, cu lumina Sorele
Domnului Doamne
cu razele, domn - R
A venit pe-acest pământu.
C-a sosât noaptea ce sfântă Și de acum până în vecie
Naşterea lui Hristosu' - R Domnului Doamne
Și de acum până în vecie
Sculaţi gazde, nu durniţi, domn Vă Hristos lăudat să fie
sculaţi şi găzduiţi, domn - R Domnului Doamne
Hristos lăudat să fie!
Că vă vine-o sărbătoare Care-i
mai mare sub soare - R

Îngerii veniră-n jos, domn


Ca să vază pe Hristos, domn. - R
180. Noi umblăm să colindăm Doi din apă rourând,
Doi din busuioc stropind,

Noi umblăm să colindămu Peste astea, peste toate,

Hai leronda, leroilea Domnilea Peste feți de logofeți,


Pe cetină necălcată- Feți din somn s-or pomeni,
Pe cea noapte-ntunecoasă Cu năfrângi grele de fier,
Nimerim la ceastă casă. Mai frumos mi-or dărui
-Ia te scoală cest domn bun, Cu-un colac de grâu curat,
Cest domn bun, jupân Vasile, Pe fața colacului,
Și-mi fă focu mare, mare, Plata colindatului.
Și-mi aprinde-o lumânare, La mulți ani!
Și-o lipește-n trei icoane,
Trei icoane-n trei obloane
Căci nu-ți vine cine-ți pare,
Ci-ți vin juni colindători
Ca să-ți cânte, să-ți colinde,
Fete, feciori ce-ți avea. -
Voi de-steți colindători,
Aleagă-se doi din voi.
Doi din voi colindători,
Mergeți colo-n cea grădină -
‘N cea grădină i-o fântână,
La fântâna lui Iordan,
Să-și ia apă-ntr-o năstrapă,
181.Pogorât-o pogorâtu Până Dumnezo ne-a dale - R
Luară să dusărăs.
Pogorât-o pogorâtu Până la loc la mijlocu -
Refren: Hoi leru-i Domnu-i bunu R Dumnezo își grăire:
Dumnezo p-aist pământ. I-apucă-te Petre-apucă - R
Dumnezo și cu Sfânt Petru Pă d-un măr de-a stângu-a meu
Refren: Hoi leru-i Domnu-i bunu Cată-n sus și cată-n josu - R Și vezi
Și-a măsurit pământu. Petre ce-i vedea.
De-a lungu și de-a latule - R Și Petrea din grai grăiele -
Luară să dusărăs. R Nu mă țâne Doamne
Până la loc la mijlocu- R mult.
Dân capătu satului. Dă ce văd îmbătrânescu -
La casa bogatului - R R Dă ce-aud încărunțăscu.
Dă prin casă dă bineaț. Văd casa bogatului - R
Bună zâua oameni mari- Din mijlocul iadului
R Sănătoși voioși ca Și pă gură foc îi cură - R
voi. Și pă gură foc îi cură.
D-aveți prânzu și ni-l dații - R Luară să dusărăs - R
D-aveț prânzu prea bogat. Până la loc la mijlocu
Da prânzulu nu-i de voi - R Dumnezo își grăiele - R
De niște sărmani ca voi I-apucă-te Petre-apucă
Ce hrănește domni ca noi - Pă d-un măr de-a dreptu-a meu -
R Luară să dusărăs. R Cată-n sus și cată-n jos.
Până la loc la mijlocu - Și vezi Petre ce-i vedeale - R
R Din capătu satului. Și Petrea din grai grăie
La casa săracului - R Ia țâne-mă Doamne multu - R
Dă prin casă dă bineaț. Dă ce văd întinerescu
Bună zâua oameni mari - Dă ce-aud mă veselescu - R
R Sănătoși voi cei mai Văd casa săracului
mari. Din mijlocul raiului - R
D-aveț prânzu și ni-l dațî - R Că pă gură lapte-i cură.
D-avem prânzu, da-i puțân. Și te-ntoarce cruce-n masă
Ștergeț masa și prânzâmu - Refren: Hoi leru-i Domnu-i bunu
R Dacă nu ne-a fii de-ajuns. // pauză!!!
Doamne vezi și părții bune - R (rar) și fii gazdă veseloasă.
Și dă prânz de-a-mprumuta.
182. Maria se preumbla Păcurari de munte
Toţi trei fraţi de cruce*
Dar cei păcurari
Maria se preumbla
Doi sunt veri pimarai*
Bun lăcaș își căuta Şi-unu-i singurel
Umblă Maica pe pământ, Pe lume-n străinel*
Să nască pe Fiul Sfânt. Dar cei veri pimari
Merge'n sus și iară'n jos, Cei doi lotri mari*
Tot se voroviră
Că bate vânt friguros.
Şi se sfătuiră*
Loc în casă nu era Mai de către seară
Decât numai peștera. Pe el să-l omoară*
În sălaș sărăcăcios El dacă-auzea
Naște Maica pe Hristos Din grai că grăia:*
Omorâţi-mă `
Mieii mici înconjur blând Şi-ngropaţi-mă*
Ieslea Pruncului cel sfânt În mijlocu stânii
Cu suflarea-L încălzesc La furca fântânii*
Și cu drag la El privesc În strunguţa oilor
În jocuţu mieilor*
Iar Pruncul mânuța tinde
Fluierul meu drag
Mieii să îi binecuvinte Mi-l puneţi la cap*
A cărui milă să fie Vânt de de-a vâjâi
Și cu noi până-n vecie. Fluieru-a hori*
Când a răsuna
Oi’ s-or înturna*
Oile s-or stânge
183. Sus, sus, sus la munte La mormânt si-or plânge*
Oile cornute
Sus, sus, sus la munte M-or cânta pin munte*
Neaua-i pân’ genunche
Oi mândre bălăi
*Iai Domnului Doamne M-or cânta prin văi*
Oi mândre moţate
Jos, jos, jos la vale M-or cânta prin sate*
Neaua-i şi mai mare*
Stau trei păcurari
Cu cioboare mari*
184. Mândru joacã Pãtru-n Raiu
Grigore Leşe

Mândru joacă Pătru-n raiu’ Nu ma’ dalbă sorăsale


*Raiu-i mândru’, luminosu’ *Raiu-i mandru’, luminosu’
Şi tăt joacă şi să uită Şi tăt joacă şi să uită

Doar îl vede cinevare Petre, Petre, frate-al mieu


*Raiu-i mandru’, luminosu’ *Raiu-i mandru’, luminosu’
Da’ nimenea nu-l videre Fă-mi şi mie loc în Raiu

Numa’dalbu’taică-său Loc în rai, tu, soră, aiu


*Raiu-i mandru’, luminosu’ *Raiu-i mandru’, luminosu’
Şi tăt joacă şi să uită. Ţi-o fost casa lângă drumu'

Petre, Petre, fiu al mieu, Pă-nsataţi i-ai adapatu'


*Raiu-i mandru’, luminosu’ *Raiu-i mandru’, luminosu’
Fă-mi şi mie loc în Raiu Pă flămânzi i-ai săturatu'

Loc în rai, tu, tată, n-aiu Mandru joaca Patru-n Raiu’


*Raiu-i mandru’, luminosu’ *Raiu-i mandru’, luminosu’
C-ai fost mult di rău în satu Şi tăt joacă şi să uită

Pă săracii-ai sărăcitu' Doar îl vede cinevare


*Raiu-i mandru’, luminosu’ *Raiu-i mandru’, luminosu’
Pă bogaţii-ai bogăţâtu' Da’ nimenea nu-l videre.

Mândru joacă Pătru-n raiu’


*Raiu-i mandru’, luminosu’
Da’nimenea nu-l videre
185. Plecat-or, plecat-or 186. Sus la’naltul cerului

Plecat-or, plecat-or, plecat-or, plecat-or Sus la’naltul cerului


Dai, Domnului, dai.
La mijlocul Raiuluiu
Mici colindătorî, mici colindătorî
Dai, Domnului, dai. R: Corindele-și Doamne, corinde
Tăt din casă-n casă, tăt din casă-n casă, În vârful la nouă meri
Dai, Domnului, dai. Arde-și nouă lumânări
Pe cale ne iasă, în cale ne iasă R: Corindele-și Doamne, corinde
Dai, Domnului, dai.
Preasfânta Maria, Preasfânta Maria
Dai, Domnului, dai. Pică nouă picături
Ei i se-nchinară, ei i se-nchinară Trei de vin și trei de mir
Dai, Domnului, dai. R: Corindele-și Doamne, corinde
„Unde-i de Crăciunu, Fiul tău Trei de apă limpejoară
Preabunu?” Să facă de-o băișoară
Dai, Domnului, dai.
R: Corindele-și Doamne, corinde
„Fiul meu Preasfântu, umblă pe
pământu
Dar în ea cine se scaldă
Dai, Domnului, dai.
Scaldă bunul Dumnezeu
La loc de-ncercare, s-aducă răbdare
Dai, Domnului, dai. R: Corindele-și Doamne, corinde
La loc de durere, s-aducă putere” Tot se scaldă, se’mbăiește,
Dai, Domnului, dai. Cu apă se limpezește
„Noi om mai umblare, poate L-om R: Corindele-și Doamne, corinde
aflare”
Cu sfânt mir se miruiește
Dai, Domnului, dai.
„Fiul meu născutu, nu-i de pe Și cu vinul se grijește
pământu Dai, Domnului, dai. R: Corindele-și Doamne, corinde
Ca Să-i ceară Luiu, poarta Raiului” Sus la’naltul cerului
Dai, Domnului, dai. La mijlocul Raiuluiu
Acolo-n vecie şi cu noi să fie R: Corindele-și Doamne,
Dai, Domnului, dai. corinde.
187. Doba, doba 188. Leru-i, Da Leru-i Ler

DOBAȘ: Doba, doba, săraca! Într-un câmp cu flori frumoasă


Ceilalți ficiori: Doba, R1 – Leru-i, Da Leru-i Leru-i
doba, săraca! Tri turme de oi să lasă
R2 – Leru-i, Da Leru-i Ler
C-amu i-o vinit vremea!
Chiuiţi să nu durmiţi, Da la oi cine-i păstoru’ – R1
Şi strigaţi sa nu furaţi, Gazda și cu miezâuoru’ – R2
Că nu vă mai dau cârnaţi! Încălțați cu -opinci de seru’ – R1
Cu fluier și cu șuieru’ – R2
DOBAȘ: Chiuitură! Ui ha mă!
Cu fluieru-i fluierare – R1
Ceilalți ficiori: Hai ha!
Cu șuieru-i șuierare – R2
Sculaţi-vă ăi bogaţi, De cu zâuă până-n sară – R1
Şi în casă ne lăsaţi! Tăte oile-nturnară – R2
Numa-o mială bălăioară – R1
C-am vinit să colindăm, D-aceia-i mai târzâoară –
Şi nimic nu vă luăm, R2 Iară gazda-și cuvântară –
Numa-o ţâră de cârnaţ, R1 Ce-i cu tine mielăioară? –
Lăsaţi-ne in târnaţ! R2 De ce vii așa târzâu? - R1
Da cum, gazdă, să nu viu? – R2
Leaga nană cânile, Câte văi-s p-aieștia munțî - R1
C-am vinit cu dubile! Barba-mi bate pă jerunțî – R2
Leaga nană căţaua,
Musteațăle-mi rup brațăle – R1
C-am vinit a colinda!
Fânu-mi bate călcâiele – R2
Miezâuoru’ cuvântare – R1
Bată-vă focu’ mioare – R2
Cine s-ar d-afla la voiu – R1
Bună plată plăti-oi-i – R2
Să vă scoată la ogoare – R1
Ca să pașteți tămâioare – R2
189. Vorziori de zâuă 190. Toată obştea creştinească
Toată obştea creştinească
Și noi am plecatu,
Vorziori de zâuă Ref: Lerului Doamne,
Și noi am plecatu. Lerului Doamne(*)
Noi la Colindatu. Astăzi să se veselească (*)
Dintr-un cap de satu. Că stea mare s-a ivitu(*)
Până-n celălatu. Sus la Sfântu Răsăritu(*)
Tăt din casă-n casă. Şi strălucea cu tărie(*)
Nimeni nu ne lasă. Vestea mare bucurie(*)
Pân l-această casă.
Unde ne-o lasatu. Măi Crăciune, măi Stăpâne(*)
De cină ne-o datu. S-aduci bucurie-n lume,(*)
Cină cu lumină. Că veşnicul
Dumnezeu(*)
Scaun de hodină.
A trimis pe Fiul Său(*)
Și noi ce-am văzutu,
Să se nască-n Vifleem(*)
Sus la răsăritu?
Doi vulturi zburându. Precum proorocit avem.(*)
Din aripi bătându. Şi S-a născut pe pământ(*)
Din ciocuri pușcându. Astăzi Mesia Cel Sfânt, (*)
Noi ne-am întrebatu, Ca să facă mântuire (*)
Păntru ce să batu? De la veşnica pieire. (*)
Pântr-un glob de aur.
Noi am d-alergatu. Ca lui Adam cel căzut, (*)
Și globu l-am luatu, Cu tot neamul de demult. (*)
Și Gazdii l-am datu. Scapă Doamne cu tărie, (*)
Ca să-i cinsim casa, Pe cei ce se roagă Ţie. (*)
Și pe Jupâneasa.
Măi Crăciune, măi stăpâne(*)
S-aduci bucurie-n lume. (*)
Pruncul Cel Prea luminat(*)
Toţi cu drag L-am aşteptat. (*)

Şi la toţi cu bucurie, (*)


Naşterea Lui să ne fie. (*)
De acum până-n vecie(*)
Amin Doamne, Slavă Ţie! (*)
191. Bună veste, gazdă-n casă

Bună veste gazdă-n casă, Mână sluga ai mai mică,


Domnului, Domn de-al nostru Domnului, Domn de-al nostru
Bună veste gazdă-n casă. Mână sluga ai mai mică.

Să trăiţi, voi, juni frumoşii, Să de fânu` junciloru,


Domnului Domn de-al nostru Domnului, Domn de-al nostru
Să trăiţi voi juni frumoşii. Să de fânu` junciloru.

Ia treceţi de cam şedeţî Fânu` juncilor le-o datu,


Domnului, Domn de-al nostru Domnului, Domn de-al nostru
Ia treceţi de cam şedeţî. Fânu` juncilor le-o datu.

Noi n-am vint să cam şedemu` Şi pe Domnu` L-or aflatu`,


Domnului Domn de-al nostru Domnului, Domn de-al nostru
Noi n-am vint să cam şedemu`. Şi pe Domnu` L-or aflatu`.

Noi am vint să vă-ntrebămu`, În iesle de boi culcatu`,


Domnului, Domn de-al nostru Domnului, Domn de-al nostru
Noi am vint să vă-ntrebămu`. În iesle de boi culcatu`.

De Crăciunu` cel bătrânu`, Unde Domnul să naştere,


Domnului, Domn de-al nostru Domnului, Domn de-al nostru
De Crăciunu` cel bătrânu`. Unde Domnul să naştere.

Mână sluga ai mai mare, Nu te poţi aprochiere,


Domnului, Domn de-al nostru Domnului, Domn de-al nostru
Mână sluga ai mai mare. Nu te poţi aprochiere.

Să de paie boieloru De cântatu` sfinţiloru,


Domnului, Domn de-al nostru Domnului, Domn de-al nostru
Să de paie boieloru. De cântatu` sfinţiloru.

Paie, paie lor le-o datu, De cântatu` albineloru,


Domnului, Domn de-al nostru Domnului, Domn de-al nostru
Paie, paie lor le-o datu. De cântatu` albineloru.

Şi nimica n-or aflatu, De mirosu` floriloru,


Domnului, Domn de-al nostru Domnului, Domn de-al nostru
Şi nimica n-or aflatu. De mirosu` floriloru.
192. Du-te voine, du-te
Drag pă Voinea-mneu?
Solo: Da-i Domnului Doamne
Du-te Voine, du-te,
Cu oile-n munte! Mierla:
Da-i Domnului Doamne -Eu de l-am văzutu
Și-țî mai adă-aminte: Nu l-am cunoscutu
-Unde le-ai lăsatu Da-i Domnului Doamne
Da-i Domnului Doamne
- Unde le-ai lăsatu? Solo:
Într-un cap de satu -Lesne-i de-al cunoaște
Da-i Domnului Doamne Lesne-i de-al cunoaște.
Cu furcuța-n brâu, Da-i Domnului Doamne
Cu secera-n grâu. Că mâinile luiu
Da-i Domnului Doamne Spuma lapteluiu
Toţi: Da-i Domnului
Puțân săceraiu, Doamne Și obraju luiu
Dară mă tăiaiu. Crușu cașuluiu.
Da-i Domnului Da-i Domnului Doamne
Doamne Puțân sânje cursă,
Mare dor m-ajunsă Mierla(canon):
Da-i Domnului Doamne -Dacă-i lucru așere
De drag Voina-mneu. Io țî l-am vazutu
Și eu c-o lăsaiu Da-i Domnului
Da-i Domnului Doamne 'n vârfu munteluiu
Doamne Cărare, cărare Uăi dalbe mulgându
Sus la drumul mare Da-i Domnului
Da-i Domnului Doamne Doamne Laptele-nchegându,
Și eu mă-ntâlniu Zăr la câne dându
C-o mnerluță neagră: Da-i Domnului Doamne
Da-i Domnului Doamne Toţi:
Solo: Și te veselește
-Mnerluță, mnerluță, Ce stai bunăl bunu
Pasăre murguță, Da-i Domnului Doamne
Da-i Domnului Și noi că-nchinămu
Doamne Pi-unde ți-ai văratu? Dalba sănătate
Într-un cap de satu. Da-i Domnului
Da-i Domnului Doamne Dalbai sănătate
Doamne Nu mi-ai tu văzutu, La gazde la toate.
193. Bună seara, bună seara 194. Dumnezeu Preasfântul
Bună seara, bună seara gazd-aleasă
Ne primește, ne primește-n a ta casă Dumnezeu Preasfântul
(Bis versuri) Colindând pământul
Că nu vrem, că nu vrem ca să ședem A vrut să nu mai fie
Numai să vă, numai să vă colindăm Potop și urgie.

E Crăciun, E Crăciun și noi venim El făcu lumină


La tot omul, la tot omul cel creștin Blânda si senina
Vestea Nașterii s-o dăm, dar noi s-o Și își trimise Fiul
dăm S-alunge pustiul.
Pe Domnul să-l lăudăm, să-l lăudăm
S-a născut Fiul Cel Sfânt, Fiul Fiul se-ntrupează
Cel Sfânt Lumea luminează
Dumnezeu pre-acest pământ, Fecioara Maria
pre-acest pământ Naște pe Mesia.
Sara asta-i seară Sfânta, seară Sfântă
Lângă noi îngerii cântă, îngerii Dumnezeu Prea Bunul
cântă Ne-a trimis Crăciunul
Cu har și bucurie
Rămâi gazdă, rămâi gazdă sănătoasă
Și aici să fie.
Pân la anul, pân la anul tot voioasă
Când pornim a colinda, a colinda
Tu să nu-ți închizi poarta, închizi
poarta
Că noi nu te-om ocoli, te-om
ocoli
Și cu drag tot om veni, tot om
veni
Bună seara, bună seara gazd-aleasă
Ne primește, ne primește-n a ta casă
Că nu vrem, că nu vrem ca să ședem
Numai să vă, numai să vă
colindăm
195. Domnul nostru 196.Câtu ne-am d`umblat
cel Preasfânt
Câtu ne-am d`umblatu
Domnul nostru cel Preasfânt Ioi Domnului Doamne
Coborât-a pe pământ Câtu ne-am d`umblatu
Din Fecioară S-a născut Ioi Domnului Doamne
Om pentru noi S-a făcut. Tăt am întrebatu
(Se repetă ultimele două versuri)* Ioi Domnului Doamne
Tăt am întrebatu
Și cât pe pământ a stat Ioi Domnului Doamne
Doară voi aflare
Flămânzit-a și-a-nsetat
Ioi Domnului Doamne
Și a fost batjocorit Și Doară voi aflare
amăgitor numit. * Ioi Domnului Doamne Curtea
lui Crăciunu Ioi
Fost-a pe obraz bătut Domnului Doamne
Lovit ca un rob vândut Curtea lui Crăciunu Ioi
Și-ntre tâlhari socotit Domnului Doamne
Fiul Domnului iubit. * Şî noi ne-om rugare Ioi
Domnului Doamne Şî
Și El toate le-a răbdat noi ne-om rugare Ioi
Ca un Om adevărat Domnului Doamne
Pentru-a noastră ispășire De Jupânu gazdă
Și de suflet mântuire. * Ioi Domnului Doamne
De Jupânu gazdă
După ce-a fost îngropat Ioi Domnului Doamne
A treia zi a-nviat Să ne lase-n casă
Dar mai apoi ca un Sfânt Ioi Domnului Doamne
S-a suit de pe pământ. * Să ne lase-n casă
Ioi Domnului Doamne
Din ceruri ne ocrotește Casă după masă
Și ai Lui fii ne numește Ioi Domnului Doamne
Să-L mărim, să-L lăudăm Casă după masă
Și Lui să ne închinăm. *
Ioi Domnului Doamne
197. Colind păstoresc Gre iernuță s-o picat

Oile tăte-or zghierat

Este-un câmp în lung și-n lat - bis Dumnezeu cum le-o-auzit

R: Colindăm Doamne, colindăm Gios la ele-o coborât

De oiță-ncongiurat - bis- R Tăt pă scară-n foc de ceară

Șî la ele cine șade - bis- R Să culeagă flori de vară


Tăt Ionu Sânt Ionu- bis- R
Tăt pă scară-n foc de pară
Cu brâu roșu-nțânțâlat- bis- R
Când cu fluierul lui zâce- bis-R Să le scoată-n primăvară
Tătă turma i se strânge- bis-R
Când cu fluierul lui tace-bis- R Căci Păstorul cel Bun
Tătă turma i se-ntoarce-bis-R
Nu-și părăsește turma
Recitat: Tu oică, ce nu bei, ce nu Păstorul cel Bun
mănânci?
Și-o dat viața păntru oile
Ai, cum focu-ți oi mânca Sale!
Că tăt zici că ne-ai lăsa?

Da mai rânează-ne-o iarnă Colindița nu-i mai multă,


Și ne scoate-n primăvară Să trăiască cine-ascultă!
Și ne scoate sus la munte Colindița nu să vedie,
Să paștem trifoi de frunte
Să trăiască cine credie!
Tăt trifoi și floricele

Și-om be apă din vâlcele


198. Sculați gazde, mari boieri 199. Colinda Colindașului

Colo sus mai sus de soare,


Sculați, gazde, mari boieri bis
R: Domn Domn Domn din Șer
De vedeți Lumina-n cer bis
Cum răsare ca și-un soare bis Șine stă în așteptare?
Sfântul Petru stă pi scai,
Da nu-i soare răsărit Lîngă poarta di la Rai,
Că-i chilie de argint. Șâ cu cheia tot deschuie,
Da-n chilie cine șăde ? bis Poarta Raiului și-o-nchuie.
Nouă popi , nouă dieci Tatăl lui Sân Petru vini:
Doisprezece mari dieci. -N-ai un loc și pântru mini? -
Tată loc ți-aș da prin Rai,
Dar de lucru, ce mi-s lucră? bis
Da mă uit șâ văd că N-AI!
Colo slujbă sfântă-și fac. bis Că pe lume când trăiai,
Da la slujbă cine-ascultă? bis Pi plugari îi înșelai.
Da ascultă Maica sfântă Sora lui Sân Petru vini,
Cu Sfântul Fiuț în brațe. -N-ai un loc șâ pintru mini?
Fiul Său dăde a plânge -Soră loc ți-aș da prin Rai
Da mă uit șâ văd că N-AI!
Și-a vărsat lacrimi de sânge
Că pe lume când erai,
Maică-sa din rai grăiare: bis Și crâșmuță-n sat
Taci, fiule, nu mai plânge! bis aveai,
Nu vărsa lacrimi cu sânge! bis Nu puneai paharu plin,
Că Maica Ție ți-o da bis Și turnai apă în vin.
Amu Colindașu vini,
Scaunul de Judecată
-N-ai un loc și pântru mini? -
Ca să judeci lumea toată 2 Colindaș să văd prin Rai
M-am uitat și văd că AI!
Că pe lume când erai,
Cu colinda te dușiai.
L-ai vestit pe Domn Hristos,
Ai în Rai un loc frumos.
-Io în Rai când oi intra,
Pe Sfânt Petru l-oi ruga:
Primește Sfinte Găzduța,
Că ni-o primit colinduța.
200. Așe jocă Petre-n Raiu

1. Așe jocă Petre-n Raiu, 12. Da când oile-or fătatu,


Lilioară și-a nost’ Domn Miei-n braţe n-ai purtat.
Așe joacă de frumos.
13. Şi-ai mâncat pe nerugatu,
2. De tăt Raiu-i luminosu’, Şihăla-i mare păcat.
De tăt Raiu-i luminos.
14. Mamă-sa din grai grăi,
3. Tată-so din grai grăi, Mă Petre, fiuțu mieu.
Mă Petre, fiuțu mieu.
15. Fă-mi și mnie loc în Raiu,
4. Fă-mi și mnie loc în Raiu, Fă-mi și mnie loc în Rai.
Fă-mi și mnie loc în Rai.
16. Locu-n Rai Măicuță ai,
5. Locu-n Rai tăicuţă n-ai, Locu-n Rai Măicuță ai.
Locu-n Rai tăicuţă n-ai.
17. Ţ-ai pus casa lângă drumu,
6. Că pân’ ai fost pe pământu,
Birău mare că ai fost. 18. Ț-ai pus casa lângă drum.

7. Cele strâmbe le-ai lăsatu, 19. Că pe goi i-ai îmbrăcatu,


Cele drepte le-ai strâmbat.
20. Pă flămânzi i-ai săturat.
8. Frate-so din grai grăi,
Frate-so din grai grăi. 21. Pă setioși i-ai adăpatu,
Pă setioși i-ai adăpa.
9. Fă-mi și mnie loc în Raiu,
Fă-mi și mnie loc în Rai.

10. Locu-n Rai frate, tu n-


ai, Locu-n Rai frate tu n-ai.

11. Că pe lume cât ai fostu,


Păcurar de oi ai fost.
201. Ce sară mi astă sară 202. Coborât-a, coborî

Ce sară mi astă sară Coborât-a, coborî


Dă-i Domnului, dă-i Doamne! Hai, ler, floare de măr
Asta-i sara, sara-i mare Coborât-a, coborî
Dă-i Domnului, dă-i Doamne!
Sara mare a lui Ajun, Maica sfântă pe Pământ
Dă-i Domnului, dă-i Doamne! Hai, ler, floare de măr
Dinspre ziua lui Crăciun, Maica sfântă pe Pământ
Dă-i Domnului, dă-i Doamne!
Că s-a născut Domnul sfânt, Tăt umblă din casă-n casă
Dă-i Domnului, dă-i Doamne! Hai, ler, floare de măr
S-a născut pe-acest Pământ, I-o vinit vremea să nască
Dă-i Domnului, dă-i Doamne!
S-a născut pe fân uscat, Da-ntr-o zî de sărbătoar
Dă-i Domnului, dă-i Doamne! Hai, ler, floare de măr
De îngeri înconjurat, C-o găsât o potecioar
Dă-i Domnului, dă-i Doamne!
În sălașul vitelor Și-o mânat pe fân uscat
Dă-i Domnului, dă-i Doamne!
Hai, ler, floare de măr
În ieslele boilor
Și-o născut mare
Dă-i Domnului, dă-i Doamne!
Împărat

Și i-o pus nume frumos


Hai, ler, floare de măr
Domnul nost` Iisus
Hristos
203. La masa galbână Eu mi-s mai mare, Doamne
Eu mi-s mai mare,
Colind din Tara Oaşului
Da'i corinde, eu mi-s mai mare.

La masa galbână, Doamne Că din mine-şi beui, Doamne


La masa galbână, Da'i corinde, Că din mine-şi beui,
La masa galbână. Da'i corinde, că din mine-şi beui.

Tri domni stau de pândă, Doamne Şi tari şi netarii, Doamne


Tri domni stau de pândă, Şi tari şi netarii,
Da'i corinde, tri domni stau de pândă. Da'i corinde, şi tari şi netarii.

Tăţi se sfătuiră, Doamne Şi domnii cei marii, Doamne


Tăţi se sfătuiră, Şi domnii cei marii,
Da'i corinde, tăţi se sfătuiră. Da'i corinde, şi domnii cei marii.

Care şi-ş mai mare, Doamne Miru-şi grăieră, Doamne


Care şi-ş mai mare, Miru-şi grăieră,
Da'i corinde, care şi-ş mai mare. Da'i corinde, miru -şi grăieră.

Grâul-şi grăieră, Doamne Eu mi-s mai mare, Doamne


Grâul-şi grăieră, Eu mi-s mai mare,
Da'i corinde, grâul-şi grăieră. Da'i corinde, eu mi-s mai mare.

Eu mi-s mai mare, Doamne Că prin mine-şi facui, Doamne


Eu mi-s mai mare, Că prin mine-şi facui,
Da'i corinde, eu îmi mi-s mai mare. Da'i corinde, ca din mine-şi facui

Că din mine-ş facui, Doamne Din păgâni creştinii, Doamne


Că din mine-ş facui, Din păgâni creştinii,
Da'i corinde, că din mine-ş facui. Da'i corinde, din păgâni creştinii.

Prescuri şi prinoase, Doamne Din jidovi românii, Doamne


Prescuri şi prinoase, Din jidovi românii,
Da'i corinde, prescuri şi prinoase. Da'i corinde, din jidovi românii.

Dalbe părăstase, Doamne


Dalbe părăstase,
Da'i corinde, dalbe părăstase.

Vinu-şi grăieră, Doamne


Vinu-şi grăieră,
Da'i corinde, vinu-şi grăieră.
204. Colind Basarabean Pe valea Ceahlăuluiu
Mirelui bunu,
Ansamblul Tălăncuţa Dete-n urma leuluiu,
Găsi leul auratu,
La tulpina mărului x2 Mirelui bunu,
Ler lerai, Doamne. Sub un spine părăratu
Până mire se gândiare,
Şădi Maica Domnului x2 Mirelui bunu,
Ler lerai, Doamne. Săgeţile pregăteare.
Și le-adus și curelare
Iar mai sus mai sus pe-o creangă Mirelui bunu,
x2 Ler lerai, Doamne. Încă locul mai cătare
Şi de-a lungul câmpuluiu.
Este un leagăn din d’alabastru (Urcă un ton)
x2 Ler lerai, Doamne. Mirelui bunu,
Maică-sa-afară ieşiare
Iar în leagăn cine este x2 Şi din grai aşa grăiare
Ler lerai, Doamne. Mirelui bunu,
Fericat Doamne, de mine
Sfântul Prunc Iisus Hristosu x2 C-un băiat am mai scăldatu,
Ler lerai, Doamne. Mirelui bunu,
De-mi aduce leu
Sfântul Tăt îi Făt Frumosu legatu Si legat şi curelatu
Îl leagănă pe Hristosu Mirelui bunu,
Ler lerai, Doamne. Până chiar și auratu

Busuios verde pe masă Pauza


Rămâi gazdă sănătoasă,
Ler lerai, Doamne. x2 Şi te, mire, veseleşte
Mirelui bunu,
205. La poarta lu împăratu Şi-o ‘nchinăm cu sănătate.

La poarta lu împăratu,
Mirelui bunu,
La poarta lu împăratu.
Şade-un mire rezematu,
Mirelui bunu,
De plesele arcului.
Şi se cere la vânatu,
Mirelui bunu,
Prin codri pi-un n-o umblatu.
206. Colo-n susu-I p’ângă lună 207. Năpustă-ne gazdă-n casă

Năpustă-ne gazdă-n casă în sara


Colo-n susu-i p‘ângă lună de Crăciun
Mândru-și d-arde o lumină Că ne ninge și ne-ngheață în sara de
Corinde-me Doam‘ne-ai corind Crăciun

Refren:
Baz’aceie nu-i lumină
Ci un scauăn dă hodină S-o născut Hristos
Corinde-me Doam‘ne-ai corind Nume de folos
Domnul Cerului şi-l pământului. x2
Da pă scauăn cine șede? Că mi
șede a Maica Sfântă Corinde-
me Doam‘ne-ai corind Noi umblăm să colindăm, în sara de
Crăciun
C-un Fiuț micuț în brață Pe Hristos să-L lăudam, în sara de
Fiul plânge stare n-are Crăciun
Corinde-me Doam‘ne-ai corind Refren
Taci Fiule, taci dragule Noi umblăm a colinda, în sara de
Că Ție Maica Ți-a dare Crăciun
Corinde-me Doam‘ne-ai corind De la o casă la alta, în sara de Crăciun
Refren
Două mere, două pere Noi umblăm sa împlinim, în sara
Să te joci în Rai cu ele de Crăciun
Corinde-me Doam‘ne-ai corind Obiceiul din bătrâni, în sara de
Crăciun
Refren
208. Colind Maica Domnului Și-acum naște Maica Sfântă
Vin din cer îngeri și cântă
Între cei de sus slăvire
Maica Sfântă a pornit
Între oameni bunăvoire
Împreună cu Iosif Gazdă
bună să găsească Unde pe
Slavă Doamne, Slavă Ție
Hristos să-L nască
De acum până-n vecie
Busuioc verde pe masă
Și s-a dus, Maica s-a
dus Tot spre Betleem în Rămâi gazdă sănătoasă
sus Pe marginea unui
râu Prin zăpadă pân’ la
brâu

Pe sub pomi cu crengi


plecate Maica Sfântă nu mai
poate Pe-o cărare merge-
acum Drept la Curtea lui
Crăciun

Ce mai faci Crăciune bun?


Grele munci mă mai răpun
Lasă-mă-n palatul tău
Ca să nasc pe Fiul meu

Dar Crăciun așa zicea


Palatul nu ți-l pot da
Căci aștept colindători
Să-mi colinde până-n zori

Și s-a dus Maica, s-a dus


Tot spre Betleem în sus
La un grajd de cai
sosește Jos în iesle
poposește

Caii rod, fac tropot mare


Măicuța odihnă n-are
Stați voi cai neliniștiți
De nu vreți să mă primiți

La un grajd de boi sosește


Jos în iesle poposește
Boii blânzi la ea priveau
Și suflând o încălzeau
Celui ce venise lumea s-o mângâie
209. Într-un miez de noapte lină Și-au pornit să spună magii-n lung și-
înstelată n laț
Că Iisus născutul lumii e împărat
Într-un miez de noapte lină înstelată Însă înțelepții n-au știut să spună
Îngeri de lumină la ciobani se-arată Că Iisus purta-va și de spini cunună
Și pe când ciobanii foarte se-nspaimanta
Îngerii cu grabă dulce le cuvântă: Într-un miez de noapte lină și -nstelata
Îngeri de lumina la ciobani se arată.
Nu vă fie teamă, căci v-aduc de
sus Vestea că pe lume s-a născut
Iisus Împărat cu slavă, dar fără
palate Care mântui-va lumea de
păcate 210. Merje Lina la fântână

Mergeți dar în staul să- l vedeți și voi 1. Merje Lina la fântână,


Buni ciobani ș i vrednici păzitori de Lino Linoleauă dragă
oi Să-L vedeți în iesle, suranzand în Merje Lina la fântân (nu se mai
pace Înfășat în albe scutece sărace rostește ultima literă).
2. Cu cărșejile pă mână.
Și s- au dus păstorii unde li s -a 3. Cu cărșeje surăindu.
spus Și-au văzut în iesle astfel pe 4. Cu sumnița vânt făcăndu.
Iisus Prunc sărac în scutec, de sărac 5. La fântână la Luncetu,
la fel Și-au crezut ciobanii cei dintâi 6. Unde curje apa-ncentu.
7. Pă piatra fântânii ieiu,
în el
8. Stau doi juni bine scăldațiu.
9. Și ca ei te vesălește,
Iar apoi deasupra staulului sfânt Îngerii
10. Și-o-nchinăm cu sănătate.
din ceruri coborâră-n cânt Cu lumina
mare peste cei ce pier Lăudând pe
Domnul Dumnezeu din cer

Întru cei din slavă, Doamne, slavă


Ție Și-ntre oameni pace pe pământ să
fie Astfel stau să cânte miile de îngeri
Celui ce venise între atâtea plângeri

Iar în zarea ieslei când a fost să stea


Călăuză sfântă, o frumoasă stea
Au intrat în staul cu smerit alai
Și-n genunchi căzut-au cei trei
falnici crai

Lui Iisus atuncea tainic se-nchinara


Magii ce veniră din adânc de țara
Dăruindu-i smirnă, aur și tămâie
211. Pă fețîle munțîlor 212. Miorița

Pă fețîle munțîlor, În vârfuțu muntelui Lerui ler


Pă fețîle munțîloru, Sunt cei trei păcurărari.
Liliuăn. Și pe unul l-au mânat Lerui
ler Să îi scoată oile.
Sîntu-și tri păcurărei,
Sîntu-și tri păcurărei, Băieții(recitativ):
Liliuăn. În vârfuțu muntelui
Cu tri turmuță dă uăi Sunt cei trei păcurărari

Cel mai mare îi primar(e). Și cei trei păcurărăși Lerui


Celălalt îi cărturar(e) ler Unul oile-ntorcea.
Cel mai mnic îi străinic(u). Pân ce oile-ntorcea Lerui ler
-Știu io bine și mai bine
Că mi-ț omorî pă mine Ceilalți legea i-o făcea.
Da, dacă mi-ț omorî Iar cel bun așa zicea: Lerui ler
Nicări nu mă-ngropaț Fluierul, după curea,
Numa-n strunga uăilor(u),
În juguțu mieilor(u) Când vântuțu o sufla, Lerui ler
Ș-aud mieii ciocotind(u) Fluierul meu o cânta.
Și gălețîle sunând(u).
Boticuța me’ ce’ dulce Râmâi gazdă sanătoasă Ui, Ha, ha, ha, ha
Mi-o puneți la cap dă cruce, Să plătești colinda noastră! Ui, Ha, ha,
Fluierașu mneu cel drag(u) ha, ha
Mi-l puneți la cap dă steag(u), Doba, doba, săraca, Ui, Ha, ha, ha, ha
Iar acasă, dacă-ți mere, Amu ți-o venit vremea! Ui, Ha, ha, ha, ha
Spuneți-i măicuțî mele La mulți ani cu sănătate! Ui, Ha, ha, ha,
ha Că-i mai bună decât toate! Ui, Ha, ha,
Că io-am rămas și mă-nsor(u) ha, ha...
Și-mi ieu fată dă bujor(u),
Inima gorunului(u)
Pă fața pământului(u).
213. Colinda Sfântului Vasile Numele Lui Dumnezeui

Duminică, dimineață Tot Raiu s-a luminatu


Duminică, dimineață Tot Raiu s-a luminatu
Numele lui Dumnezeu Numele Lui Dumnezeu
Numele lui Dumnezeui Numele Lui Dumnezeui

S-a sculat Sfântul Vasile Și lumea s-a bucuratu


S-a sculat Sfântul Vasile Și lumea s-a bucuratu
Numele lui Dumnezeu Numele Lui Dumnezeu
Numele lui Dumnezeui Numele Lui Dumnezeui

La ochi negri s-a spălatu 214. Sara veseloasă


La ochi negri s-a spălatu
Numele lui Dumnezeu Sara veseloasă, domnule Plugariu
Numele lui Dumnezeui Sara veseloasă, domnule Plugariu
Ș-un colidătoriu, domnule Plugariu
La icoane s-a închinatu Ș-un colindătoriu, domnule Plugariu
La icoane s-a închinatu Pă ei să-i sloboziți, domnule Plugariu
Numele Lui Dumnezeu Pă ei să-i sloboziți, domnule Plugariu
Numele Lui Dumnezeui În casa dumnitale, domnule
Plugariu
La masă s-a așezatu În casa dumnitale, domnule
La masă s-a așezatu Plugariu
Numele Lui Dumnezeu Că ei ți-or aduce, domnule Plugariu
Numele Lui Dumnezeui Că ei ți-or aduce, domnule Plugariu
Leagăn din mătase, domnule
De la masă s-a sculatu Plugariu
De la masă s-a sculatu Leagăn din mătase, domnule
Numele Lui Dumnezeu Plugariu
Numele Lui Dumnezeui De te-ai legănare, domnule Plugariu
De te-ai legănare, domnule Plugariu
Dumneata și doamna, domnule
Și spre Rai a apucatu Plugariu
Și spre Rai a apucatu Dumneata și doamna, domnule
Numele Lui Dumnezeu Plugariu
Numele Lui Dumnezeui

Da în Rai când a intratu


Da în Rai când a intratu
Numele Lui Dumnezeu
215. Răsărit-o 216. Colind Basarabia - Meșeni

Și răsărit-o ia răsărit-o Trei crai de la răsărit – bis


Mândru pomșor ia dă-nflorito Ei cu steaua s-au pornit – bis
Corinde-mi Doamni Şi-acolo când au ajuns – bis
Steaua lor li s-a ascuns – bis
Ai și cu frunzăle ia de darjântu-i
Cu frunzâle ia de-darjântu-i Și le-o fost a se plimba– bis
Corinde-mi Doamni Prin oraşe a întreba –bis
N-aţi văzut nici n-aţi aflat – bis
Și la poală ia polănitui De-un Crai mare de Împărat –bis
Și la vârvu-i ia jugrăvitui
Corinde-mi Doamni N-am văzut nici n-am aflat –bis
Craiul vostru de Împărat –bis
'N Vârvu lui făclii i-ardele Daţi-mi voi 30 de-arginţi – bis
Ce mi-și Doamne, ia trei facliii Şi vi-L dau pe Hristos prins – bis
Corinde-mi Doamni
Ei 30 de-arginţi au dat – bis
Noi umblăm a corindândui după Hiu Pe Hristos prins L-au luat – bis
Ia sfânt cercândui L-au luat şi L-au mânat – bis
Corinde-mi Doamni La Golgota Jidovească – bis
Acolo să-L răstingnească – bis
După Hiu ia sfânt cercândui
Cercându-L și ia daflându-Lui Sus pe cruce L-au suit – bis
Corinde-mi Doamni Mâinile I-au ţintuit – bis
Picioarele I-au pironit – bis
Unde Hiu ia sfânt năștere Suliţa-n coaste I-a-nfipt – bis
Mândre lumini-ini dardere
Corinde-mi Doamni Oameni boieri să vă fie – bis
La mulţi ani cu bucurie – bis
Luminele-n grădinele Şi noua cu veselie – bis
Pomeniți naștiri mele La anu şi la mulţi ani! – bis
Corinde-mi Doamni

Că cine u-a pomenile


Cu mari dari le-o ia dăruire
Corinde-mi Doamni
218. Pă dealu’ cu stânjinire
Ceoba, CJ 219. Hai hop (colindă de drum)

1. Pă dealu’ cu stânjinire, Hai,hop


Doru’m-o dajuns, Hop dorule hop
Mândru-ș ară slugarire, Şi-am plecat a colinda
Lumea me’, lumea me’. Hop dorule hop
2. Da’ nu ară ca unure, Cu straiţa si cu bâta
Ca unu’ ca Onunțure, Hop dorule hop
3. Că-ntr-o mână, doi boi mână, Hai,hop
Și cu alta flori adună, Hop dorule hop
4. Când odată el aude, Dă Doamne dară ne lasă
Tri păcurărei pă munte, Hop dorule hop
5. Unu’ era tinerel, În casă pă după masă
Și-l mânară toți pă el. Hop dorule hop
6. -Micule, voinicule, Hai,hop
Meri a bate uăile. Hop dorule hop
7. Până uăile-a băte, Când plecai a colinda,
Hăi doi legea mi-o făce’ Iai hop dorule hop,
8. Îl pușcăm, ori îl tăiem, Iai hop dorule hop.
Ori haidați să-l spânzurăm . Rupsă-a ninge şi-a ploua
9. - Pă mine nu mă-mpușcați, Iai hop dorule hop,
Nice nu mă spânzurați, Iai hop dorule hop.
10. Numa’ capu’ mni-l tăiați; A bate la vânt cu nea.
Și pă mine mă-ngropați, Slobozâ-ne gazdă-n casă,
11. În turișu’ oilor, C-afara plouă si varsă.
În jocuțu’ mneilor, Slobozâ-ne dacă poţi,
12. Pă mine nu puneți lut, Nu ne mai țânea la porți.
Uăile să mni le-aud, Slobozâ-ne dacă-i vrea,
13. Fluieru’ mi-l puneți cruce, Că ne ninge Cetera.
A sulfa vântu’ și-zâce;
14. Uăile ăle bălăi,
Mândru m-or cânta pă văi;
15. Uăile ăle cornute,
Mândru m-or cânta pă munte.
220. Dat-ai Doamne d-auzît
(Șimișna, SJ. Pop Viorica, 57) 222. În casă după cuptor

Dat-ai Doamne d-auzîtu În casă după cuptor,


Dat-ai Doamne d-auzîtu Domnului Domnului Doamne
Că s-o născut Fiul Sfântu, În casă după cuptor.
Oareunde pâ pământu. Că să naşte-un Domnişor,
În iesluța boiloru, Domnului Domnului Doamne
Pă paiele fânului. Că să naşte-un Domnişor.
Steaua mândru strălucea, Domnişor-un Crăişor, bis
Nașterea Sfântă vestea. În staulu` oilor, bis
S-aprindeau lumânărele, Oilor şi mieilor,
Ceru’ era plin de stele. Staţi ,voi, oi nu mai mâncaţi.
Stelele cântau mărirea Şi liniştea n-o curmaţi, bis
Pacea și bunăvoirea. Oile or ascultat bis
Oamenilor pă pământu, Maica-o binecuvântat. bis
Că s-o născut Fiul Sfântu’. S-o dus în grajdu` cailor. bis
Staţi voi cai nu tropotiţi,
Liniştea o liniştiţi.
221. În grădina ce' cu flori Şi caii n-or ascultat. bis
Maica atunci o blăstămat bis
În grădina ce’ cu flori Ei să nu mai aibă saţ bis
Hoia Ler Daler Domnele S-o dus în grajdu` boilor bis
Sântu-s flori de tăte flori. Staţi, voi, boi nu rumegaţi
La mijloc îi busuioc Şi liniştea n-o curmaţi.
Hoia Ler Daler Domnele Şi boii or ascultat bis
Pă marjini pară de foc. Maica-o binecuvântat, bis
Între ele cărăjele
Hoia Ler Daler Domnele 223. Mulțumim la gazda-al nostru
Crescute-s de luminele.
-Da acolo cine stare? Mulțumim la gazda-al nostru
Hoia Ler Daler Domnele R: Gazda bună
-Da fiicuța ce’ mai mare. Mulțumim la gazda-al nostru
Ca ea-colo și să spele Că ne-o găzdălit frumosu
Hoia Ler Daler Domnele Cu colaci și cu răchie
Ie frumos să rumine. Și cu mare omenie.
Mandru-și poartă struțurile Rămâi gazdă sănătoasă
Hoia Ler Daler Domnele Noi plecăm la altă casă
Pân tăte duminicile. Și la câți or fi pi-acile
Noi la toți le-om mulțumire!
224. Plecat-or, plecat-or Poala Ceriului.
Și frâuțu luiu,
Plecat-or, plecat-or, Și frâuțu luiu,
Ceteam de fecioriu, Refren: Domnului Doamne
Refren: Domnului Doamne Raza soarelui.
Juni colindătoriu. Săbiuța luiu,
Pe-o rază de soare, Săgeata tăiată,
Pe-o rază de soare, Refren: Domnului Doamne
Refren: Domnului Doamne Pe mâna direaptă.
Pe-o dalbă de cale. Ceteam de fecioriu,
Cale le ieșale, Ceteam de fecioriu,
Cale le ieșale, Refren: Domnului Doamne
Refren: Domnului Doamne Din gură grăiare.
Maica Domnuluiu. Dacă-i rându-așale,
Ceteam de fecioriu, Maica Domnuluiu,
Știu că n-ați văzutu, Refren: Domnului Doamne
Refren: Domnului Doamne Noi că l-am văzutu.
Vreun drag fiu de-al meu. Sus la Rusalimu,
Ceteam de feciorii, Sus la Rusalimu,
Ceteam de feciorii, Refren: Domnului Doamne
Refren: Domnului Doamne Greu război ducându.
Din gură grăiară. Cruce grea purtându,
Noi nu l-am văzutu, Cruce grea purtându,
Că de l-am văzutu, Refren: Domnului Doamne
Refren: Domnului Doamne Iadu împungându.
Nu l-am cunoscutu. Raiu descuindu,
Maica Domnuluiu, bis Raiu descuindu,
Refren: Domnului Doamne Refren: Domnului Doamne
Din gură grăiară. Nouă loc făcându.
Lesne-i de-al cunoaște, Și te veselește,
Căci căluțu luiu, Și te veselește,
Refren: Domnului Doamne Refren: Domnului Doamne
Roșu-i dim-brodatu.
Negru pintenogu,
Negru pintenogu,
Refren: Domnului Doamne
D-un picior direptu.
Și șăuța luiu,
Și șăuța luiu,
Refren: Domnului Doamne
225. Supt cer roș de Răsăritu Scoală Gazdă și ne daț, BIS
( Râu de mori) O pecie și-un cârnaț. BIS
Și-un pahar de vin curatu, BIS
Supt cer roș de răsăritu Că-i de Dumnezeu lăsatu. BIS
R: Doamne, Doamne, Domnului
Doamne! 227. Zîdirea mănăstirii
Mândru pomu-i d-înfluritu, Geaca, Cluj
I: Mândru pomu-i d-înfluritu
Supt poalele pomuluiu 1. Pă marjinea Dunării,
Șed'e-mi, Doamne, cine-mi șede? Pă marjinea Dunării,
Șede-mi fica d'ochiti negri. Refren: Domnului, Domnului, Domn,
Tot îmi șede și suspinâ, O mănăstire zîde.
Că și-o pierdut baieru, 2. Macar cât zîua zîdere,
Baieru și salba-i dalbă, Noaptea tăt se răsîpte.
Salba-i dalbă, din bani vechi 3. Constantinu-i om cuminte,
Și cercei dela urechi. Lu Dumnezo s-o rugat,
Maică- sa la ia vene: 4. Ca să-i deie lui pân visu,
-Taci tu, d-Ano, nu mai plânge, Cum să steie ș-a lui zîd.
Ca io tie cî ti-oi da 5. Dumnezo l-a ascultat
Mâturice de d-anglice, Și noaptea pân vis i-o dat,
Sâ mături Ceriu și Raiu. 6. Să zîdesc-un trup de om,
Cât gunoi îi d-aduna, Din a lor tustrii soțîi,
Tot in iad l-i lipida, Refren: Domnului, Domnului, Domn,
ladu tar' s'o 'ntuneca. Care-a mere mai întâi.
7. Constantin îi om cuminte,
226. Și ne lasă gazdă-n casă Dimineața s-o sculat,
(Jud. Sălaj) 8. La nevast-o cuvântat:
-Nevastă, dragă nevast,
Și ne lasă gazdă-n casă, 9. Nu păzî cu prânzu tare,
Refren: Lerui, lerui Doamne Până-n răsărit de soar.
Și ne lasă gazdă-n casă, 10.Nevasta nu l-o ascultat,
Lerui, lerui Domni. Dimineața s-o sculat.
C-afară plouă de varsă, 11. Și prânzuțu l-o gătat,
Lerui, lerui Doamne La Constantin o-alergat.
C-afară plouă de varsă
Lerui, lerui Domni.
Că d-asară stăm p-afară, BIS
Și ne picură picurile,
Di pă tăte streșinile.
Și neaua ne-o năpăditu, BIS
Și frigu ne-o-nțepenitu. BIS
228. Voinicul și cerbul repetări, G1 începe strofa. G2 ține
isonul pe duuu du ru du du până îi
G1: Ci, lerule, pi vali, pi deal, pi-un vine rândul să cânte.
picior de munti, G1: Ci lerule şi din vad în vadu,
Lerule, coboară-mi, coboară. Şi din brad în bradu,
Ci, lerule, coboară, coboară cerbu-n Lerule, şi din fag în fag,
trestioarâ, (sincopă, începe mai repede cu un
Lerule, unde cerb coboarâ. timp)
Oooooooooooooooooooooooooooooo G1: Ci, lerule, şi din tei în teiu, în trei
ooooooooooo colți di mari,
Ooooooooooooooooooooooooo Lerule, supt un raz’ de soare,
oooooooooooooooo (sincopă)
G2: Ci, lerule, ce livezi el vede, unde G1: Ci, lerule, supt un muntenelu,
apa curji, Sus frunza-i crestată,
Lerule c-acol’ iarba-i creşte. (la prima măsură din vers se
Ci, Lerule-n patru se-mpleteşte-n cântă la octavă: du ru du du du ru du
cinci găităneşte, du)
Lerule, c-acol’ cerb se paşte. Lerule, jos umbra-i 'rotatî.
Până aici ține G1 ooo. G1: Ci, lerule, sus frunza-i tufoasâ,
(G2începe direct după terminarea Jos îi umbra groasâ,
versului, în canon cu G1) Du ru du du Lerule, c-acol cerb şedea.
du du du du du X3 (la sfârșit, G1 - Suprapus: G1 – (la fel ca cel de la
ține uuuu care se transform în oooo). început, dar se mai adaugă un dudu
G2: Ci, lerule, şi se fericeşte, ferice de dudu dudu, care este preluat de G2 și
elu (până aici ooo) tot repetat) Du ru du du du du du du
Lerule, voinicu Ionu,(începe ooo) du, dudu dudu dudu x2
G1: Lerule, voinicu Ionu. G2: Dudu dudu dudu
G2: Ci, lerule, pe-acolo trecea, măi, G2: Ci, lerule c-amiază făcea măi,
Pe cerb mi-l zărea, măi,(până aici Din ochi-l chilea, mă
ooo) G1: Din urechi zbatea, mă
Lerule mai bine-i părea. (pauză) G2: Trupu-și apăra, mă
G1: Ci, lerule acasă pleca, măi, Suprapus: G1 – (la fel ca cel de la
C-arcu-şi încorda mă, început, dar se mai adaugă un dudu
Lerule c-arcu-şi o săgeată, dudu dudu, care este preluat de G2 și
G2: Lerule c-arcu-şi o săgeată, tot repetat) Du ru du du du du du du
G1: Ci, lerule, urma când luaaa, du, dudu dudu dudu x3
Măi urma cerbului ,măi (pauză) G2: Dudu dudu dudu
Lerule, tot din sat în sat. G1: Ci, lerule, trupu-şi apăra, măi,
Concomitent: G1 ține Oooo cu voinicu Ionu,
inflexiuni; după 2 inflexiuni intră G2 G1 și G2: Lerule, pe-acolo-i trecea
cu isonul pe duuu du ru du du. După 4 (pauză)
G2: Ci, lerule, pe cerb mi-l zărea , mare?
măi, G1: Ci lerule, tot din tei în teiu şi din
’n genunchi-genunchea, mă fag în fagu,
Lerule, la ochi mi-l lua. Octavă: duuuuuuuuu (până la ,,bradu”
G2: Ci, lerule, bine mi-l ocheaaaa, din următorul vers) du ru du du du ru
măi du du du ru du du du du ru du du - și
Tot în spata dreaptă, tot așa până la sfârșit
G1: Jos l-a treia coastă, Şi din brad în bradu şi din sat în sat,
G2: Ceasul ce-l păliră, Coborâi la vale spre soare-răsare,
G1: Cerbu-n sus săriră, Cine mi-l vedeau măi,
G2: Din gură răcniră, Toţi mi-l fericeau,măi,
G1 și G2: Lerule, din gură răcnirâ. G1 și G2: Lerule, toţi mi-l fericeau.
Du ru du du du du du du du G2: Lerule, toţi mi-l fericeau (mai
(la fel G1 și G2 – ca cel de la încet/pierdut)
început, variant simplă) (variant simplă de început) Du
G2: Ci, lerule, săgeată-ncordată, ru du du du du du DU, Du ru du du du
Vedea-te-aş crăpatâ, du du du du uu uu uu uu uu (cu
G1 și G2: Lerule, tu, ci n-ai venit? inflexiuni și canon pe inflexiuni G2)
G1 și G2 : Ci, lerule,tunând,
fulgerându,
Şi de veste dându,
Lerule,să mă străjuiesc.
G2: Ci, lerule, ca să mă păzescu
voinicu Ion,
Ooo ținut de G1
Lerule, când îl auzeam,
Lerule, brâul dezlegam,
Lerule, la cerb mi-alergam,
Lerule, frumos mi-l legam, (ooo are
inflexiune)
Lerule ,cruciş –curmeziş,
Lerule cu stânga strânjeam, măi (ooo
are inflexiune)
Lerule, cu dreapta mânam, măi.
Se pierde ooo și G2 începe
direct, după terminarea versului, Du
ru du du du du du – varianta simplă,
ca la început, cu canon pentru G1
G1: Ci, lerule, supt un raz de soare
din cel muntenelu,
G1 și G2: Lerule din trei colți di

S-ar putea să vă placă și