Sunteți pe pagina 1din 2

Cuvânt de început

Poporul evreu, adus


de Iosif în Egipt, s-a dez-
voltat și a tr it în condi ii
foarte bune mult timp.
Dup 400 de ani,
noul faraon a introdus
legi aspre împotriva
evreilor, asuprindu-i și
impunându-le cele mai
grele munci.

Moise, omul care a vorbit


Cuvânt din Scriptură
„Pentru c Legea
cu Dumnezeu
prin Moise s-a dat, n Vechiul Testament sunt relatate câteva împre ur ri în
iar harul și adev rul care Dumnezeu S-a ar tat unor persoane, precum Noe,
au venit prin Avraam sau Moise. Dumnezeu a vorbit cu aceștia pentru
Iisus Hristos.“ a le transmite înv tura, voia și planurile Sale. Aceste descoperiri
Ioan 1, 17 directe ale lui Dumnezeu se numesc teofanii.
Moise, cel mai mare profet al Vechiului Testament, este
cunoscut drept omul care a vorbit cu Dumnezeu. La îndemnul
Acestuia, el a scos poporul evreu din robia egiptean și l-a c l uzit
pe drumul spre țara F g duin ei.
Într-o zi, când p ștea oile, Moise a observat pe muntele Sinai
un rug cuprins de fl c ri ce nu se mistuia. El s-a apropiat și a auzit
pentru prima dat glasul lui Dumnezeu, din focul dumnezeiesc.
,,Și și-a acoperit Moise fa a sa, c se temea s priveasc pe
Dumnezeu”(Ieșire 3,6). Atunci, Dumnezeu l-a trimis într-o
misiune extrem de dificil , dar foarte important : s elibereze
poporul evreu din robia egiptean , apoi s -l conduc spre țara
F g duin ei. Pentru a-și putea îndeplini misiunea, Dumnezeu i-a
dat lui Moise darul facerii de minuni.
Dicționar Moise a folosit acest dar, pentru c faraonul nu îi l sa pe
mană cerească evrei s plece. Numai dup ce acesta a v zut cu uimire puterea
trimis din cer evrei- lui Dumnezeu, manifestat prin intermediul lui Moise și a fratelui
lor în chip minunat; s u, Aaron, a îng duit ca poporul s fie eliberat din Egipt și s
rug = arbust, tufiș; porneasc spre Canaan.
teofanie = Dumnezeu se Când au a uns la Marea Roșie, Moise a desp r it apele și a
arat . creat drum evreilor care au trecut pe cel lalt rm ca pe uscat.

28
Atunci ei au sc pat și de oastea egiptean care dorea s îi readuc
în robie. Aceasta este una dintre cele mai mari și mai cunoscute
minuni f cute de Moise cu puterea lui Dumnezeu.
Drumul prin pustiu spre țara F g duin ei a durat 40 de ani,
fiind foarte lung și anevoios. Datorit statorniciei lui Moise în
credin , Dumnezeu i-a înso it și i-a prote at pe evrei pe parcursul
c l toriei și i-a a utat în momentele dificile. Domnul i-a c l uzit
permanent, ziua sub forma unui nor, iar noaptea ca un stâlp de
foc. Le-a trimis man cereasc și prepeli e, când nu mai g seau
hran . Alt dat , fiind înseta i, Moise a lovit cu toiagul în stânc și
Știați că…
a izvorât ap .
Dup trei luni de la ieșirea din Egipt, evreii au a uns la poalele x Moise a petrecut 40
Muntelui Sinai. Moise a urcat pe munte, unde a r mas timp de de ani la curtea lui Fa-
40 de zile, preg tindu-se de o nou întâlnire cu Dumnezeu. Acolo raon, 40 de ani p stor
Dumnezeu a scris cu degetul S u, pe dou table de piatr , zece în Madian și 40 de ani
porunci care s fie respectate de to i oamenii din toate timpurile. drept conduc torul po-
porului prin deșert;
Dup aceast teofanie, Moise a coborât cu Tablele Legii de pe
munte și le-a dat poporului, spre a le cunoaște, îndeplini și p stra
cu sfin enie.
Moise a ascultat poruncile date de Dumnezeu și a îndeplinit
misiunea primit , c l uzind poporul evreu cu dreptate, iubire și
mult credin . El a tr it 120 ani, conducând poporul ales pân la
grani a Canaanului.

Exersăm!
1. Completeaz spa iile libere cu termenii corespunz tori, având
în vedere textul lec iei.
a. Cel care a vorbit cu Dumnezeu pe muntele … este … .
b. Domnul S-a ar tat lui Moise într-un … aprins, care nu se … . x -
c. Misiunea primit de Moise a fost eliberarea evreilor din ro- închipuie pe Maica
bia … . Domnului care L-a pur-
d. Fratele lui Moise a fost … și l-a a utat s conduc … spre … . tat în pântece pe Fiul lui
Dumnezeu;
e. Drumul prin pustiu a durat … ani și a fost foarte … .
x Rugul se afl în
f. Dumnezeu i-a dat lui Moise Tablele Legii pe … .
curtea Mân stirii Sfânta
g. Moise i-a condus pe evrei pân aproape de … . -
tele Sinai. Este o plant
2. Prezint ce te-a impresionat din activitatea lui Moise, pe baza rar , înrudit cu tranda-
textului lec iei. firul, denumit știin ific
Rubus Sanctus.

29