Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învăţământ: …………………………..………………..

Aria curriculară: OM - SOCIETATE


Disciplina: Religie - cultul ortodox
Clasa a II-a
Număr de ore pe săptămână: 1
Număr de săptămâni: 33
Profesor: ……………………………………

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ


ANUL ŞCOLAR: 2020-2021
Conform programei şcolare aprobată prin O.M.E.N. nr. 3418/19.03.2013

TEMA DUMNEZEU ESTE IUBIRE


Numărul
Domenii

Unităţi competenţei Nr.


Conţinuturile învăţării Săptămâna Perioada Obs.
tematice specifice din ore
programă

SEMESTRUL I
Cu Dumnezeu la început de an școlar* 1 S1 14.09-18.09

Să ne amintim din clasa I* 1 S2 21.09-25.09

Iubirea, sentimentul cel mai înalt al


1.1; 1.2; omului (ce înseamnă să iubeşti; pe cine
Iubirea lui Dumnezeu şi răspunsul omului

1.3; iubim; exemple de oameni care îşi arată 1 S3 28.09-02.10


3.2 iubirea faţă de Dumnezeu şi faţă de
semeni etc.)
Iubirea, sentimentul cel mai înalt al
1.1; 1.2; omului (ce înseamnă să iubeşti; pe cine
1.3; iubim; exemple de oameni care îşi arată 1 S4 05.10-09.10
Omul este 3.2 iubirea faţă de Dumnezeu şi faţă de
fiul iubitor semeni etc.)
al lui Îl am pe Dumnezeu în minte şi în
Dumnezeu suflet, în fiecare zi (cum pot să Îl am pe
1.1; 1.2;
Dumnezeu în minte şi în suflet: 1 S5 12.10-16.10
1.3
rugăciunea, lectura Bibliei, admirarea
naturii,săvârşirea unei fapte bune etc.)
Rugăciunile de mulţumire şi de laudă
aduse lui Dumnezeu (ce înseamnă să
1.1; 1.2;
mulţumeşti; ce înseamnă să lauzi; pentru 1 S6 19.10-23.10
1.3
ce Îi mulţumim lui Dumnezeu; cine Îl
laudă pe Dumnezeu etc.)
VACANŢĂ 26.10.2020-01.11.2020
Darul, dovadă a iubirii noastre faţă de
1.1; 1.2; Dumnezeu (ce este darul; cui, când şi
Iubirea lui Dumnezeu şi

1.3; cum dăruim; darul de pâine şi vin la 1 S7 02.11-06.11


răspunsul omului

2.1 Sfânta Liturghie; prinoase şi ofrande


Omul este aduse de oameni etc.)
fiul iubitor Ajutorul oferit celorlalţi, semn al iubirii
al lui faţă de Dumnezeu (ce înseamnă să ajuţi
Dumnezeu 1.1; 1.2; pe cineva, faptele bune săvârşite din
1.3; iubire, iar nu din obligaţie; exemple de 1 S8 09.11-13.11
2.1; 2.2 îndatoriri şi de fapte de slujire a
semenilor, în diferite contexte de viaţă
etc.)
Viaţa creştinului împreună Ajutorul dat celor bolnavi (cum ne
1.1; 1.2; comportăm faţă de cei bolnavi; exemple
1.3; biblice de ajutorare a celor aflaţi în 1 S9 16.11-20.11
Oamenii
cu semenii

2.1; 2.2 suferinţă; forme de ajutorare a celor


îşi arată bolnavi din jurul nostru etc.)
iubirea
unii faţă de Ajutorul dat celor singuri (cum ne
comportăm faţă de oamenii singuri;
alţi 1.2; 1.3;
exemple biblice de ajutorare a celor 1 S10 23.11-27.11
2.1; 2.2
singuri; forme de ajutorare a celor singuri
etc.)
3.1; 3.2 Sfântul Nicolae* 1 S11
creştineMari sărbători

02.12-04.12

Tradiţii religioase de Crăciun (mersul


1.1;
Crăciunul cu icoana, colindul şi cântecele de stea, 1 S12 07.12-11.12
3.1; 3.2
confecţionare unei stele etc.)
şi Anul
Nou – Tradiţii populare de Crăciun şi de Anul
tradiţii 3.1; 3.2 Nou (împodobirea bradului; oferirea de 1 S13 14.12-18.12
cadouri; tradiţii locale etc.)

VACANŢĂ DE IARNĂ 23.12.2020-10.01.2021


sărbători

Crăciunul
Mari

şi Anul 1.1; Lecţie de recapitulare, consolidare,


1 S14 11.01-15.01
Nou – 3.1; 3.2 evaluare: Crăciunul şi Anul Nou – tradiţii*
tradiţii
creştine
şi răspunsul
omului Dumnezeu

Omul este
Iubirea lui

1,1; 1.2; Lecţie de recapitulare, consolidare,


fiul iubitor
1.3; 2.1; evaluare: Omul este fiul iubitor al lui 1 S15 18.01-22.01
al lui 2.2; 3.1; 3.2 Dumnezeu*
Dumnezeu

Evaluare semestrială* 1 S16 25.01-29.01

VACANȚĂ INTERSEMESTRIALĂ 30.01.2020-07.02.2020

SEMESTRUL AL II-LEA
Dumnezeu ne iubeşte pe toţi (fiecare
om este creat de Dumnezeu; Dumnezeu
1.1; 2.2 ne ocroteşte în fiecare zi; Dumnezeu 1 S1 08.02-12.02
primeşte rugăciunea fiecărui om, în limba
în care e rostită etc.)
Dumnezeu ne ajută să Îl cunoaştem şi
să Îl iubim (Dumnezeu ne-a transmis
cuvântul Său în Biblie; L-a trimis pe Fiul
1.1 1 S2 15.02-19.02
Dumnezeu Se face cunoscut omului

Său în lume; este prezent permanent cu


noi; ne-a pus în suflet dorinţa de a-L
cunoaşte şi de a-L iubi etc.)
Iisus Hristos S-a făcut om, din iubire
1.1; 1.2; (evenimentele principale din viaţa
Dumnezeu 1.3; Domnului Iisus Hristos; iubirea pentru 1 S3 22.02-26.02
este Tatăl 3.1 semeni – cea mai importantă învăţătură a
nostru Mântuitorului etc.)
iubitor Minunile arată iubirea lui Dumnezeu
faţă de om (ce este o minune; exemple
1.1 1 S4 01.03-05.03
de minuni făcute de Domnul Iisus Hristos
etc.)
Minunile arată iubirea lui Dumnezeu
faţă de om (ce este o minune; exemple
1.1 1 S5 08.03-12.03
de minuni făcute de Domnul Iisus Hristos
etc.)
Maica Domnului, îngerii şi sfinţii
săvârşesc minuni (Maica Domnului,
îngerii şi sfinţii, rugători pentru oameni la
1.2; 3.1 1 S6 15.03-19.03
Dumnezeu; exemple de minuni făcute de
Maica Domnului,de îngeri, de Sfinţii
Apostoli, de alţi sfinţi etc.)
Maica Domnului, îngerii şi sfinţii
săvârşesc minuni (Maica Domnului,
Dumnezeu Se face
cunoscut omului
îngerii şi sfinţii, rugători pentru oameni la
Dumnezeu 1.2; 3.1 1 S7 22.03-26.03
Dumnezeu; exemple de minuni făcute de
este Tatăl Maica Domnului,de îngeri, de Sfinţii
nostru Apostoli, de alţi sfinţi etc.)
iubitor
1.1; 1.2; Lecţie de recapitulare, consolidare,
1.3; 2.2; evaluare: Dumnezeu este Tatăl nostru 1 S8 29.03-01.04
3.1 iubitor*

VACANȚA DE PRIMĂVARĂ 02.04.2020-11.04.2020


Tradiţii religioase de Florii, Paşti şi
Rusalii (sfinţirea ramurilor de salcie;
creştineMari sărbători

1.1;
sfinţirea Pâinilor pentru Paşti; 1 S9 12.04-16.04
3.1; 3.2
împodobirea bisericii cu frunze de nuc
Floriile, sau tei şi sfinţirea holdelor la Rusalii etc.)
Paştile şi
Rusaliile – 1.1; Tradiţii populare de Paşti (încondeierea
1 S10 19.04-23.04
tradiţii 3.1; 3.2 ouălor; tradiţii culinare; tradiţii locale etc.)

Lecţie de recapitulare, consolidare,


1.1;
evaluare: Floriile, Paştile şi Rusaliile – 1 S11 26.04-29.04
3.1; 3.2
tradiţii*

VACANȚA DE PRIMĂVARĂ 30.04.2020 - 09.05.2020


Oferirea de sfaturi şi învăţături (de ce
avem nevoie de sfaturi şi învăţături; de la
cine primim şi cui oferim sfaturi şi
1.2; 2.1 1 S12 10.05-14.05
învăţături; exemple de sfaturi şi învăţături
Viaţa creştinului împreună cu

primite de la Mântuitorul Iisus Hristos


etc.)
Recunoştinţa faţă de cei care ne fac
Oamenii îşi bine (ce este recunoştinţa; exemple
semenii

arată biblice de persoane care şi-au arătat


1.1; 1.2 1 S13 17.05-21.05
iubirea unii recunoştinţa faţă de binefăcători; modele
faţă de alţi din viaţa de zi cu zi de răsplătire a celor
care ne fac bine etc.)
Iertarea celor care ne fac rău (ce este
iertarea; de ce avem nevoie de iertare;
1.1; 1.2; modelul de iertare oferit de Mântuitorul
1 S14 24.05-28.05
1.3 Iisus Hristos; exemple biblice şi din vieţile
sfinţilor de iertare; exemple de iertare din
viaţa de zi cu zi etc.)

ŞCOALA ALTFEL: Să ştii mai multe, să fii mai bun! 1 S15 31.05-04.06
împreună cu
semenii creştinului

Oamenii îşi
Viaţa

1.1; 1.2; Lecţie de recapitulare, consolidare,


arată
1.3; evaluare: Oamenii îşi arată iubirea unii 1 S16 07.06-11.06
iubirea unii 2.1; 2.2 faţă de alţii*
faţă de alţi

Evaluare finală: Cu Hristos pe cărările vacanței!* 1 S17 14.06-18.06

* Lecţie din orele la dispoziţia profesorului.

NOTĂ
Programa şcolară acoperă 75% din orele de predare şi evaluare, lăsând la dispoziţia cadrului didactic 25% din timpul alocat
disciplinei/domeniului de studiu respectiv. În funcţie de caracteristicile elevilor şi de strategia şcolii din care face parte, profesorul
decide dacă procentul de 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu este folosit pentru învăţare remedială, pentru
consolidarea cunoştinţelor sau pentru stimularea elevilor capabili de performanţe superioare, conform unor planuri individuale
de învăţare elaborate pentru fiecare elev. (Articolul 6, Metodologie privind aplicarea planurilor-cadru de învăţământ pentru
învăţământul primar)

Director, Responsabil comisie metodică ,