Sunteți pe pagina 1din 15

1

Steaua sus rasare Pe fânul cel uscat


Ca o taină mare Născut-a Preacurata refren: cetiniță cetioară
Steaua strălucește Un mare Impărat. dragă//bis
Si lumii vestește
Fiul începe-a plânge coroană de trandafiri
Că astăzi Curata Maria-l mângâia care-aveau să fie spini
Preanevinovata O, nu plânge Iisuse
Fecioara Maria Că tu cunoști lumea refren: cetinițăa cetioară
Naște pe Mesia dragă//bis
Că lumea asta mare
Magii cum zăriră Prin tine s-a zidit La Vitleem colo-n jos
Steaua și porniră Prin tine și prin Tatăl Cerul arde luminos
Mergând după rază Și Dumnezeu cel Sfânt. Preacurata
Pe Hristos să-l vază Naște astăzi pe Hristos
S-aude glas spre seară,
Si dacă porniră Al clopotelor cânt, Naște-n ieslea boilor
Indată-L găsiră Că vine,vine iară Pe-mpăratul tuturor
La Dansul intrară Iisus pe-acest pământ. Preacurata
Si se închinară Stă și plânge-ncetișor
El vine-n haină albă
Cu daruri gătite De îngerași purtat Nu mai plânge maica mea
Lui Hristos menite Să spele lumea-ntreagă Scutecele noi ți-om da
Luând fiecare De rău și de păcat. Preacurată
Bucurie mare Pruncul Sfânt de-I înfășa
De-atunci în orice casă
Care bucurie S-aud colindători, Colinde, colinde,
Si aici să fie Colinda lor duioasă } E vremea colindelor
De la tinerețe Răsună până-n zori }bïs Căci gheața se-ntinde
Pân-la bătrânețe Asemeni oglindelor.
Cetiniță cetioară Și tremură brazii
Aseară pe-nserate R: cetiniță cetioară Mișcand rămurelele
Fecioara Maria dragă//bis Căci noaptea de azi-i
In Viflaim cetate Când scânteie stelele.
Călătorind sosea. cine coase la fereastră
o coroană prea frumoasă Se bucur copii
Si fiind obosită R: cetiniță cetioară Copii și fetele
Sălaș își cauta, dragă //bis De dragul Mariei
Si-n Viflaimul mare Iși piaptănă pletele
Nimenea n-o primea. Este mama lui Hristos De dragul Mariei
Mesia Chip luminos Si al Mantuitorului
Atunci Sfânta Fecioară Lucește pe ceruri
Din Viflaim ieșea, refren: cetiniță cetioară O stea călătorului.
Si-n câmp într-o poiată, dragă//bis
Acolo s-așeza.
colo râde- un îngeraș
Și între dobitoace pentru Iisus copilaș

1
2

R: Colindăm, colindăm, Vergură curată, vergură mititel


iarna curată Sta Maria Maica sfântă,
Pe la uşi, pe la fereşti. Fiu născu în lume. sta Iosif cu faţa-i blândă
Colindăm, colindăm, iarna Sta şi se-nchina,
Cu colinde creştineşti. (bis) Din răsărit vin, din răsăarit sta şi se-nchina
vin
1. Am pornit a colinda Magi cu bucurie Cine îi cânta, cine-l
În noaptea de Crăciun, Cu dar de smirnă, cu dar preamărea?
Pe la casa altuia de smirnă Îngerii din cer veniră,
În noaptea de Crăciun. Aur și tamâie. vesele cântări doiniră
Micului stăpân, micului
2. Am ajuns şi l-am aflat Din cer Cuvântul, din cer stăpân
În noaptea de Crăciun, Cuvântul
Pe paie-ntr-un grajd sărac În trup se arată Ce-aţi văzut păstori, sculaţi
În noaptea de Crăciun. Noaptea din lume, noaptea până-n zori?
din lume
3. Pruncuşorul mic, Zi se face-ndată. Crestinilor, noi astazi
plăpând, Un praznic mare-avem
În noaptea de Crăciun, Hristos se naște, Hristos se Ca să-L putem cunoaste
La toţi ne surâde blând naște Veniți la Viflaem.
În noaptea de Crăciun. Veniți la închinare
Cu vesel suflet, cu vesel Ca L-a născut în lume
4. Rămâi gazdă sănătoasă suflet Pe-acel ce- l aștepam
În noaptea de Crăciun Veselă cântare. Maria, Maica Sfânta
Şi la anu' tot voioasă, Veniți ca să-l vedem.
În noaptea de Crăciun. Ce-aţi văzut păstori,
sculaţi până-n zori Pe paie între vite
Cerul și pământul, cerul Am văzut pe prunc Isusul, Iisus este strain
și pamântul prunc Isus din cer venitul Să-i ducem și noi daruri
În cântec răsună Fiu dumnezeiesc, fiu Veniți la Viflaim.
Îngeri și oameni, îngeri și dumnezeiesc
oameni Să mergem cu pastorii
Cântă împreuna. Ce palat avea, unde Si să Îl preamărim
Domnul sta? Căci pentru noi El s-a
Refren: Peşteră străină rece, născut
Hristos se naște Domnul peşteră de dobitoace Veniți la Viflaim.
coboară Palatul era, palatul era
Îngerii cântă Creștinilor, noi astăzi
magii îl adoră Ce-avea de aşternut Micul Degrabă s-alergăm
Păstorii aleargă nou-născut? Spre-a noastra mântuire
ieslea înconjoară Ieslea îi era culcuşul, fân şi Veniți la Viflaim.
Mari minuni se întâmplară. paie aşternutul
Micului Iisus, micului Iisus
În Viflaim azi, în Viflaim
azi Cine sta cu el, Domnul
E mare minune

2
3

Afară ninge liniştit Drumul nu ne-a fost ușor


Și-n casă arde focul Dar la turma cine sta? Oare Tot prin viscol tot prin
Iar noi, pe lângă mama cine sta? zloată
stând Sta chiar Maica Precista, Ziua toată noaptea toată
Demult uitarăm jocul Maica Precista. Tot prin viscol tot prin
Iar noi, pe lângă mama Linu-i lin și iară lin, zloată
stând Bate vântul frunza lin, Ziua toată noaptea toată
Demult uitarăm jocul Lin și iară lin.
Gerul iernii ne-a pătruns
În casă patul e făcut Copilașul când dormea, Dar de-ajuns tot am ajuns
Dar cine sa se culce puiul când dormea, Să-ți cântăm să-ți colindăm
Când mama spune de Iisus Maica Sfânta lin cânta Vestea nașterii să-ți dăm
Cu glasul ei cel dulce? Linu-i lin și iară lin, Să-ți cântăm să-ți colindăm
Când mama spune de Iisus Bate vântul frunza lin, Vestea nașterii să-ți dăm
Cu glasul ei cel dulce Lin și iară lin.
Să te bucuri să te-nchini
Cum S-a născut Iisus în Noapte de vis, timp De belșug pentru grădini
fân preasfânt, De mioare prin ponoare
În ieslea-i săracă Toate dorm pe pământ; De credință și de soare
Iar boii peste el suflau două inimi veghează, De noroc la iarmaroc
Căldură ca să-I facă, Pruncul dulce visează într- De copii pe lânga foc
Iar boii peste el suflau un leagăn de cânt.
Căldură ca să-I facă Într-un leagăn de cânt. Iata vin colindatori,
Florile dalbe,
Și-au mai venit la El apoi Noapte de vis, timp Noaptea pe la cântători,
Păstorii de la stână preasfânt, Florile dalbe.
Și îngerii cântau în cor Dumnezeu râde blând,
Cu flori de crin în mână pieptu-i varsă iubire, Si ei vin mereu, mereu,
Și îngerii cântau în cor Lumii dă mântuire, pace-n Florile dalbe,
Cu flori de crin în mână ea aducând. Si-l aduc pe Dumnezeu,
Florile dalbe.
Sus la poarta Raiului, Noapte de vis, timp
poarta Raiului, preasfânt, Dumnezeu adevarat,
Paște turma Tatălui, turma Păstoraşii vin cântând. Florile dalbe,
Tatălui. Îngerii cântă-aleluia! Soare-n raze luminat.
Linu-i lin și iară lin, Şi ne vestesc bucuria: Florile dalbe, florile dalbe.
Bate vântul frunza lin, Domnul e pe pământ!
Lin și iara lin. La poarta la Taringrad,
Primenește gazdă casa Ziurel de ziua,
Lângă ea un legănel, da un Umple vatra pune masa Șade-un fecior de-mpărat,
legănel, Fă potecă prin grădină Ziurel de ziua.
Cu un copilaș în el, copilaș Si-n pridvor ține lumină
în el, Fă potecă prin gradină Cu păruțul retezat,
Linu-i lin și iară lin, Si-n pridvor ține lumină Ziurel de ziua,
Bate vântul frunza lin, In cârjuță rezemat,
Lin și iară lin. Că venim de multișor Ziurel de ziua.

3
4

Casa să o aranjaţi, flori


Unde s-a născut Hristos, Si de-acum până-n vecie de măr
Ziurel de ziuă, Mila Domnului să fie Şi masa să o-ncărcaţi,
Mesia, chip luminos, Laudați și cântați flori de măr. (bis)
Ziurel de ziua. Si vă bucurați!
Şi la anu' vom veni
Sus în deal la Galileu, Noi umblam si colindam, Numa' dacă ne-ţi
Ziurel de ziuă, Florile dalbe, pofti. //
La casa lui Dumnezeu, Pe Dumnezeu căutam, Şi mai multe vom ura
Ziurel de ziuă. Florile dalbe, Un cocuţ de ni-ţi da. //
Alergarăm și-l aflarăm,
Mititel și-nfășețel, Florile dalbe, Şi colinda-i atâta, Flori
Ziurel de ziua, In iesle la boi născut, de măr!
In scutec de bumbăcel, Florile dalbe. Cine-ascultă să trăia',
Ziurel de ziua. Flori de măr!
Vântul dulce tragană, Şi colinda nu-i mai
Iata vin colindatori, Florile dalbe, multă, Flori de măr!
Florile dalbe, Pruncul de mi-l leagană, Să trăiască cine-
Noaptea pe la cantatori, Florile dalbe, ascultă, Flori de măr!
Florile dalbe. Ploaia caldă Fiul scaldă,
Florile dalbe, Viflaime, Viflaime,
Si ei vin mereu, mereu, Neaua ninge, nu-L atinge, Cum de n-ai lăsat în tine
Florile dalbe, Florile dalbe. Pe Fecioara Maria
Si-l aduc pe Dumnezeu, Să nască pe Mesia?
Florile dalbe. Pruncul mâinile-și întinde,
Florile dalbe, N-ai știut tu, Viflaime,
Dumnezeu adevarat, Maica Sfânta le sarută, Cu câtă dragoste vine,
Florile dalbe, Florile dalbe, Cea mai Sfântă-ntre
Soare-n raze luminat. La pământ plecându-ne, fecioare
Florile dalbe, Florile Florile dalbe, A Domnului născătoare.
dalbe.. Si noi sărutându-le,
Florile dalbe. N-ai primit tu, Viflaime,
Astăzi s-a născut Hristos In casele tale bune,
Mesia chip luminos Bucuroși să-L prăznuim, Să-i dai un pic de sălaș
Laudați și cântați, Florile dalbe, Celui mai Sfânt Copilaș.
Si vă bucurați! Cu daruri să-L dăruim, Pat moale pe fân uscat
Florile dalbe, Numai vitele i-au dat
Mititel înfățețel, Cu stele albe de flori, Lumină i-a daruit
In scutec de bumbăcel Florile dalbe, Steaua de la rasarit
Laudați și cântați Si-o oaie cu miel prior,
Si vă bucurați! Florile dalbe. Pestera-ntunecoasa
A fost a Domnului casă
Vântul bate, nu-L razbate, Sculaţi, gazde, nu La venirea Sa în lume
Neaua ninge, nu-L atinge dormiţi; Din vina ta Vilflaime.
Laudați și cântați Vremea e să vă treziţi//
Si vă bucurați! (bis)

4
5

Colo-n sus pe vremea Că venim și noi la tine, Hristos se naște,


ceea, R: La mulți ani, mulți ani Domnul coboară
În frumoasa Galileia, cu bine! Ingerii-i cântă,
O Fecioară vieţuia Magii-l adoră
Ce Maria se numea. Noi la Bethleem am fost Păstori aleargă,
Unde s-a născut Hristos Ieslea-nconjoară
Nazaret era oraşul R: mari minuni se întâmplară!
Unde îşi avea lăcaşul; Si-am văzut și pe-a sa 2. In Viflaim azi//2
Într-o zi Maria sta mamă E mare minune
Singură şi se ruga. Pe care Maria o cheamă. vergura curate//2
R: Fiu născu în lume
Când de-odată ce văzu? Cum umbla din casă-n casă
Casa toată se umplu, Ca pe Fiul său să-l nască, Refren: Hristos se naște,
De-o lumină lucitoare R: Domnul coboară
Ca lumina de la soare. Umbla-n sus și umbla-n jos Ingerii-i cântă,
Ca să-l nască pe Hristos. Magii-l adoră
Îngerul Gavril intrase R: Păstori aleargă,
La Sfânta Fecioară-n casă, Umbla-n jos și umbla-n sus Ieslea-nconjoară
Lângă ea din zbor opri Ca să-L nască pe Iisus, mari minuni se întâmplară!
"Bucură-te" îi grăi. R:
Tot umbland găsi apoi 3. Din cer cuvantul//2
Tu de daruri încărcată Un staul mândru de oi. In trup se arată
Cea mai binecuvântată R: Noaptea din lume//2
Din femei pe-acest pământ, Ingerii din cer coboară Zi se face-ndată
E cu Tine Domnul Sfânt. Staulul de-l înconjoară,
R: Refren: Hristos se naște,
Ea văzând, s-a-nspăimântat Ingerii cu flori in mână Domnul coboară
Şi-ntru sine s-a-ntrebat: Împletesc mândră cunună. Ingerii-i cântă,
Doamne, ce-nsemnează R: Magii-l adoră
oare Pe cunună-i scris frumos Păstori aleargă,
Aste vorbe de-nchinare? Astăzi s-a născut Hristos Ieslea-nconjoară
R: mari minuni se întâmplară!
Îngerul i-a zis: "Marie! Pe cununa-i scris așa
N-avea teamă, pace ţie!" Că s-a născut Mesia. 4. Din răsărit vin//2
De la Cel din cer aflaşi, R: Magi cu bucurie
Naşte-vei un copilaş. Care cu puterea sa Cu dar de smirna//2
Va împărăți lumea! Aur și tămâie
Fiu al Domnului va fi R:
Şi Isus se va numi, Refren: Hristos se naște,
Sfânta Lui Împărăţie 1. Cerul şi pământul Domnul coboară
Nesfârşită o să fie. Cerul și pământul //2 Ingerii-i cântă,
Steaua stelelor... In cântec răsună Magii-l adoră
Ingeri și oameni//2 Păstori aleargă,
Cântă împreună Ieslea-nconjoară
Deschide usa, creștine mari minuni se întâmplară!
Deschide usa, creștine Refren:

5
6

5. Hristos se naște//2 Bună dimineața la Mos


Veniți la-nchinare Ajun! Moș Crăciun, Moș
Cu vesel cantec// Ne dati ori nu ne dați// Crăciun.
Vesela cântare Ne dați, ne dați?
Moș Crăciun cu plete
Refren: Hristos se naște, Am venit și noi odată dalbe,
Domnul coboară La un an cu sănătate, Încotro vrei să apuci?
Ingerii-i cântă, Domnul Sfânt să ne ajute Ți-aș cânta florile dalbe,
Magii-l adoră La covrigi si la nuci multe. De la noi să nu te duci.
Păstori aleargă,
Ieslea-nconjoară Bună dimineața Moș Crăciun, Moș
mari minuni se întâmplară! La Moș Ajun, Crăciun.
Ne dati ori nu ne dati//
Din an in an sosesc Ne dați, ne dați? O, ce veste minunată,
mereu, În Betleem ni se-arată,
La geam cu Mos Craciun, Noua azi ne-a rasarit astăzi s-a născut,
E ger cumplit, e drumul Cel făr’ de-nceput.
greu, Noua azi ne-a răsărit Cum au spus prorocii.
Da-i obicei străbun. Domnul Iisus Hristos,
E ger cumplit, e drumul Mesia cel mult dorit Că, la Betleem, Maria,
greu, Domnul Iisus Hristos. Săvârșind călătoria,
Da-i obicei străbun.   Într-un mic sălaș,
Din fecioară s-a născut, Lângă-acel oraș,
Azi cu stramosii cânt în Domnul Iisus Hristos, A născut pe Mesia.
cor, Si cu lapte s-a crescut,
Colindul sfânt și bun. Domnul Iisus Hristos. Păstorilor din câmpie
Tot "Moș" era și-n vremea   Le vestește-o bucurie:
lor, Cum e robul s-a smerit, Astăzi S-a născut
Bătrânul Moș Crăciun. Domnul Iisus Hristos, Cel făr-de-nceput,
Tot "Moș" era și-n vremea Si pe noi ne-a mântuit, Cum au zis prorocii.
lor, Domnul Iisus Hristos.
Bătrânul Moș Crăciun. În colibă păstorească,
Moș Crăciun cu plete Vrut-a Domnul să se nască
E sărbătoare și e joc, dalbe, Fiul Său cel Sfânt,
In casa ta acum. A sosit de prin nămeți Nouă pe pământ
Dar sunt bordeie făra foc Și aduce daruri multe Să ne mântuiască.
Si mâine-i Moș Crăciun. La fetițe și băieți.
Dar sunt bordeie fără foc Păstorii cum auziră
Si mâine-i Moș Crăciun. R: Moș Crăciun, Moș Spre lăcașul sfânt porniră,
Crăciun. Unde au aflat
Acum te las, fii sănătos, Prunc prealuminat
Si vesel de Crăciun. Din bătrâni se povestește, Și îl preamariră.
Dar nu uita, când ești voios Că-n toți anii negreșit
Române, să fii bun! Moș Crăciun pribeag Pe Fiul în al Său nume
Dar nu uita, când ești voios sosește Pe Fiul în al Său nume
Române, să fii bun! Niciodată n-a lipsit. Să se nască

6
7

Și să crească, Domn, domn să-nălţăm.


Să ne mântuiască. Pe podele de nuiele
Veșmânt frumos duc copii-n palmă stele
Trei păstori se întâlniră Domnului. Să le lase pe la case unde-s
Trei păstori se întâlniră Domn, domn să-nălţăm. gazdele miloase
Raza soarelui, floarea
soarelui Sus la poarta Raiului, Si cu dragoste creștina
Și așa se sfătuiră: poarta raiului, duc copii-n pumn lumină
Paşte turma Tatălui, turma Drumu-i greu zăpada mare
Haideți fraților să mergem Tatălui. vin copii pe cărare
Haideți fraților să mergem
Raza soarelui, floarea Linu-i lin şi iară lin Să tot taie neaua-n două
soarelui Bate vântul funza lin, duc copii-n gene rouă
Floricele să culegem. Lin şi iară lin. Si tot cântă din colinde
pâna gerul nu i-o prinde
Și să facem o cunună Dar la turmă cine sta? Oare
Și să facem o cunună cine sta? Până vremea nu le-o trece
Raza soarelui, floarea Sta chiar Maica Precista, pe poteci sub lună rece
soarelui Maica Precista. Prin fuioare de ninsoare
S-ompletim cu voie bună. duc copii-n suflet soare
Lângă ea un legănel,
Și s-o ducem lui Hristos leagăn legănel, Să-l împartă cu iubire
Și s-o ducem lui Hristos Cu un copilaş în el, copilaş ca un leac de împlinire
Raza soarelui, floarea în el. De tot răul care-ngheață
soarelui duc copii-n cântec viața
Să ne fie de folos. Copilaşul când plângea,
puiul când plângea, Si-n cuvinte daruri sfinte
Am plecat să colindăm, Maica Sfântă-L legăna, de la Dumnezeu părinte
Domn, domn să-nălţăm, Maica-L legăna. Toti le poartă să le-mpartă
de Crăciun
Când boierii nu-s acasă, Copilaşul când dormea, din poartă-n poartă
Domn, domn să-nălţăm. puiul când dormea,
Maica Sfântă lin cânta, Si din poartă până-n casă
C-au plecat la vânătoare, Maica lin cânta. dâre de lumină lasă
Domn, domn să-nălţăm. Să rămână-n casă toate
Casa-n care am intrat e La Mulți Ani Cu Sănătate!
Să vâneze căprioare, de binecuvântat!
Domn, domn să-nălţăm. După legea crestineașcă Creștini, Crăciunul a
numele să-și împlinească sosit
Căprioare n-au vânat, Si-ntre lumânări aprinse Muzica de Milenium
Domn, domn să-nălţăm. mesele să-i fie-ntinse Covorul alb se-așterne iară,
Si-ncărcare cu bucate, Din crivățul dezlănțuit.
Ci-au vânat un iepuraş, să trăiți în sănătate Noi colindăm pe timp de
Domn, domn să-nălţăm. Si-n unire și-n cinstire seară:
că ne-ați dat adăpostire Creștini, Crăciunul a sosit!
Să facă din pielea lui Creștini, Crăciunul a sosit!

7
8

Sus la ceruri o-nălțăm Coborat-o coborat


Și gerul parcă se-ncălzește, Si la gazde o-nchinăm.
Iar vântul aspru-a-contenit. O-nchinăm cu veselie Coborât-o coborât
În suflete speranța creste. Si cu mare bucurie, Coborât-o coborât
Creștini, Crăciunul a sosit! C-am ajuns seara de-Ajun Refren:
Creștini, Crăciunul a sosit! A bătrânului Craciun. Raiule grădina verde
Maica sfântă-n tine șede
În înserarea ce apune 2.
Și timpul parcă s-a oprit. Sus mai sus v-am înălțat, Dumnezău cu Pătru sfânt
Că micul prunc venit pe Ce-am știut noi v-am Dumnezău cu Pătru sfânt
lume, cântat.
Să-și doarmă somnul Să rămăneți sănătoși, Oare unde pă pământ
liniștit. Sănătoși și bucuroși, Oare unde pă pământ
Să-și doarmă somnul C-am ajuns seara cea
liniștit. sfântă Să vadă la fiecare
Când colindele se cântă. Să vadă la fiecare
Copil preasfânt ce-aduci Sărbătoarea lui Hristos
nădejde, Să vă fie de folos! Care ce credință are
La somnul Tău și noi Care ce credință are
veghem, Dulce Copilaș ceresc
Și dragostea Te însoțește, Dumnezeu o văzut bine
În staulul din Betleem. 1. Dulce Copilaș ceresc Dumnezeu o văzut bine
În staulul din Betleem. Care vii pe lună,
Vino, eu Îți dăruiesc casa Că credință nu-i la nime
Semănător de mângâiere cea mai bună! Că credință nu-i la nime
Celor sărmani și suferinzi.
Aduci iubire și putere, R: Vino, obrăjor de crin, Nu-i la mic și nu-i la mare
Și prin credință, biruinți. Mâini de albă floare, Nu-i la mic și nu-i la mare
Și prin credință, biruinți. Vino, ochi de cer senin,
De-aceea noi pe timp de Dulce Strop de soare! Nu-i la-ntreaga adunare
seară, Scump Iisus, drag Iisus, Nu-i la-ntreaga adunare
Prin drumul greu și dulce strop de soare!
troienit, Vai saracilor de voi
Vă colindăm și spunem 2. Dulce Copilaș ceresc, Vai saracilor de voi
iară: Fiu de Maică Sfântă,
Creștini Crăciunul a sosit! Vino, cei ce Te primesc cu Cum v-oi trimite- un
Creștini Crăciunul a sosit! iubire-Ți cântă razboi
R: Cum v-oi trimite- un
Colindița 3. Vino, Copilaș ceresc, razboi
trimise de Madalinutz, Harul re-noiește
a contribuit şi Andreea Și-ntreg neamul omenesc Si-apăi vi-ți aduce-aminte
Andreutza. iartă-l și-l sfințește” Si-apăi vi-ți aduce-aminte
R:
1. Ca și-n cer aveți părinte
Colindita nu-i mai multă, Ca și-n cer aveți părinte
Să trăiască cine-ascultă,

8
9

După ce răul v-a bate Colindul mainilor Citeste-mi ceva de la


După ce răul v-a bate poluri,
Colindam aceste aspre Si ninga... zapada ne-
Vi-ți întoarce la dreptate. mâini, la multi ani si soare ngroape.
Vi-ți întoarce la dreptate Voua facatorilor de pâini Ce cald e aicea la tine
Refren:... mâini nemuritoare. Si toate din casa mi-s
Colindam în era cu atom la sfinte
Colind ceresc multi ani si soare Te uita cum ninge
Floarea mâinii fiecarui om Decembre...
Cerul mi-a deschis oborul, mâini nemuritoare. Nu rade... citeste-nainte.
lerui, Doamne, ler III:
Au pornit cu plugusorul, Refren: E ziua si ce intuneric...
ingerii prin cer. Mai spune s-aduca si
Merg cu pluguri de oglinda Voi ce-ati învatat a lampa
si de giuvaer, construi la multi ani si Te uita, zapada-i cat
Toti luceferii colinda, soare gardul,
lerui, Doamne, ler. Dulce stati pe crestet la Si a prins promoroaca si
copii mâini nemuritoare. clampa.
II.Vantul sufla cu lumina, Eu nu ma mai duc azi
lerui, Doamne, ler, Maini de muncitor si de acasa
In buhai de luna plina, taran la multi ani si soare Potop e-napoi si-nainte,
leganat in ger. Mâini trudind la fiecare Te uita cum ninge
ban mâini nemuritoare Decembre...
I.Patru heruvimi cu gluga Semnul vostru e blazonul Nu rade ... citeste-nainte.
alba de oier, sfânt la multi ani si soare
Sub feresti colinde-ndruga, Al puterii noastre pe Colindul gutuii din geam
lerui, Doamne, ler. pamânt mâini nemuritoare
N-au venit cu grau la Galbenă gutuie
poarta, ci au rupt din ger, Decembre Dulce, amăruie
Stele mari ca sa le-mparta, I: Lampă la fereastră
lerui, Doamne, ler. Te uita cum ninge Toată iarna noastră!
Decembre,
II.Si-ngustat de roade Spre geamuri, iubito, Dulce, galbenă lumină
grele, lerui, Doamne, ler, priveste Cum şi eu bălaie-eram
Va fi campu-un cer de Mai spune s-aduca jaratic Mi-a pus mama o gutuie
stele, tolanit sub cer. Si focul s-aud cum Ce se coace-ncet la geam...
trosneste. Aş muşca-o dar mă doare
I.Numai tu astepti in tinda, Si mana fotoliul spre soba, Mă cuprinde-un fel de jind
leru-i Doamne, ler La horn sa ascult vijelia, Şi acum cînd trece anul
Suflete fara colinda si fara Sau zilele mele - tot una - Parc-o simt îmbătrînind.
prier. As vrea sa le-nvat
Niciun cantec alb nu vine, simfonia. Galbenă gutuie
falfaind mister, II: Dulce, amăruie
Cu o stea si pentru tine, Mai spune s-aduca si Lampă la fereastră
leru-i Doamne, ler. ceaiul, Toată iarna noastră!
Si vino si tu mai aproape

9
10

Mama mea n-avea nici Un prunc minunat se nascu In noaptea colindelor


globuri Iar Magii cei trei prind de noastre
Nici beteală şi nici stea veste Ne-asteapta covrigi, ingeri
Sărbătorile de iarnă Ca el e Iisus, altul nu-i si bani
Cu gutui le-mpodobea... Colinde, colinde, colinde
Mi-a pus mama o gutuie Colinde, colinde, colinde Veniti langa noi gospodari
În fereastra dinspre drum Asa colindam an de an Ca-n vremea colindelor
Şi o văd că luminează In noaptea colindelor noastre
N-am puterea s-o consum. noastre Colinde paduri de stejari
Ne-asteapta covrigi, ingeri
Galbenă gutuie si bani Colinda copacului
Dulce, amăruie Colinde, colinde, colinde
Lampă la fereastră Veniti langa noi gospodari 1. Cu-anotimpuri ce ma
Toată ïarna noastră Ca-n vremea colindelor trec pe nestiute
noastre Mai capat un inel in
Afară ninge liniştit Colinde paduri de stejari profunzimi
Afara ninge linistit, Si vine omul si ma rupe
Si-n casa arde focul Se-aude copilul cum Din varf pana spre radacini
Iar noi pe langa mama plange
stand Cu lacrimi sclipind prin R: Ma doare, omule, ce rau
De mult uitaram jocul. zapezi ma doare
In casa patul e facut In scutecul mic, braul-l Cu fiecare frunza ce-mi
Dar cine sa se culce ? strange omori
Cand mama spune de Iisus, Durerile lumii de ieri. Un fruct ce-ar fi putut
Cu glasul ei cel dulce. dintr-o eroare
Cum s-a nascut Iisus in Aduc Magii daruri alese Sa fie cina ta de sarbatori
fan, Tamaie si aur si-apoi
Din smirna parfumul isi 2. Si omul cioparteste pe-
In ieslea-i saraca tese ndelete
Iar boii peste el suflau Povestea pana la noi Din trupul meu vibrand la
Caldura ca sa-i faca. taieturi
Si a mai venit la el apoi, Colinde, colinde, colinde Si-l vad grabit ca sa se-
Pastorii de la stana Asa colindam an de an mbete
Si ingerii cantau in cor In noaptea colindelor La carciuma dintre paduri
Cu flori de crin ïn mana. noastre
Ne-asteapta covrigi, ingeri 3. Ma vad copac intins pe-
Cleopatra Stratan – si bani o rana
Maria si Iosif colindă Colinde, colinde, colinde Mintind pamantul ca nu
Veniti langa noi gospodari mor
Maria si Iosif colinda Ca-n vremea colindelor Intind un ram si spun ca-i
Prin lume isi cauta loc noastre mana de muribind
Doar in Betleem intr-o Colinde paduri de stejari Si nu mai pot sa zbor
iesle
Rasare o stea de noroc Colinde, colinde, colinde
Asa colindam an de an
Si-asa in a vitelor iesle

10
11

La nunta din Cana Scoală gazdă din pătuţ Primeşte, gazdă, o floare,
Galileii Florile dalbe, Floarea noastră-i sănătate,
La nunta ce s-a-ntamplat Şi ne dă un colăcuţ Gazdă, de ea s-aveţi parte,
In Cana Galileii Florile, florile dalbe Bună seara, gazda noastră.
Fost-a si Iisus chemat
In Cana Galileii (bis) Că mămuca n-o făcut 5. Am venit în an o dată
Iara mama lui Iisus Florile dalbe Să ne-audă lumea toată,
Vazand ca nu e vin de- Sită deasă n-o avut Că urăm cu veselie
ajuns Florile, florile dalbe Anul Nou să vă mângâie.
Zise: Fiul meu iubit Bună seare, gazdă mare.
Vinul li s-a ispravit (bis) Pe cand sită-o căpătat
Atunci Hristos s-a sculat Florile dalbe 6. Rumioară dusă rusă
Si slugile El le-a chemat Covata i s-o crăpat Ai dana dana da
Apa-n sase vase-au pus Florile, florile dalbe Dintr-o curte-n altă curte,
Si le-au umplut pana sus Ai dana dana da
(bis) Când covata o lipit Nimerim la el domn bun.
Hristos le-a blagoslovit Florile dalbe Ai dana dana da
In Cana Galileii Cuptorul nu s-o urnit Cest om bun că nu-i acasă,
Apa-n vin s-a prefacut Florile, florile dalbe Că-i în codru de-a vâna.
In Cana Galileii (bis) Ai dana dana da
Atunci toti s-au bucurat Când cuptorul o pornit După el cine-o mâna?
In Cana Galileii Florile dalbe Ai dana dana da
Pe Hristos dac-au aflat Anul Nou o şi zânit
In Cana Galileii (bis) Florile, florile dalbe 7. Flori de măr cad la
Florile, florïle dalbe. fereastră
Cetina cetinioara Bună seara, gazda noastră.
Cine coase la fereasta Rumioara Ia deschideţi poarta mare
O coroana preafrumoasa, 1. Noi umblăm şi Să vă zicem o urare.
Cetinita, cetinioara, draga, colindăm, Bună seara, gazdă mare.
Cetinita, cetinioara, draga. Pe la case să urăm. Bis
Este mama lui Hristos, La poarta la Stefan Voda
Mesia chip luminos, 2. Flori de măr cad la La poarta la Stefan Voda
Cetinita, cetinioara, draga, fereastră Lerului Domnului (*)
Cetinita, cetinioara, draga. Bună seara, gazda noastră. Boierii s-au strans la
Coroana de ingeras, Ia deschideţi poarta mare vorba.
Pentru Iisus copilas, Să vă zicem o urare. Dar vorba de cin-este (*)
Cetinita, cetinioara, draga, Bună seara, gazdă mare. De Iisus nascut in iesle.
Cetinita, cetinioara, draga. Insa Stefan Domn cel sfant
O, tu, maica, nici visezi 3. Anul Nou ce mâine vine (*)
Cum o sa te intristezi, Să v-aducă numai bine, De la ruga auzind,
Cetinita, cetinioara, draga, Bine mult şi fericire, Pe boierii ce vorbeau (*)
Cetinita, cetinioara, draga. Ca o dreaptă răsplătire, Si pe Domnul proslaveau.
Coroana de trandafiri, Bună seara, gazdă mare. El pe data s-a plecat (*)
Va fi numai patimiri, Cu boierii s-a-nchinat,
Cetinita, cetinioara, draga, 4. Flori de măr cad pe Si cu glasul de supus (*)
Cetinita, cetinioara, draga. cărare, A slavit pe Domn Iisus.

11
12

Asta-i casa cea frumoasa Troparul Crăciunului Să te jertfeşti de mila lor,


Asta-i casa cea frumoasa, Naşterea Ta, Hristoase, Copil cu suflet plin de dor
Florile dalbe, (*) Dumnezeul nostru, Copilule, sărman copil,
Cu icoane luminoase. Răsărit-a lumii Lumina Curat ca roua din april.
Florile, florile dalbe. (**) cunoştinţei,
Că întru Dânsa 'ceia ce De câtă vreme tu petreci
La feresti cu flori slujeau stelelor, La uşa inimilor reci,
domnesti, (*) De la stea s-au învăţat să se Dar câţi ţi-or mai descuia
Pa la usi cu flori de rugi. închine Ţie azi
(**) Soarelui dreptăţii şi să Te Copil cu lacrimi pe obraji.
cunoască pe Tine,
La obloace busuioace, (*) Răsăritul cel de sus. Doamne a Tale cuvinte
La obloace busuioace, (**) Doamne, mărire Ţie! Care s-au scris mai-nainte
Pasta masa cruce trasa, (*) S-au împlinit precum și
Pasta pat cruce de brad, Copilule cu ochi senini, scrie
(**) Tu iarăsi vii printre străini, Moise la cartea întâie
În peşteră de paie reci O minune
Iar la masa cine sede? (*) Tu capul iarăsi ţi-l apleci.
Sede gazda cea frumoasa. De la răsărit răsare
(**) Copilule cu ochi senini, O stea cu lumină mare,
Cu-n pahar de vin in mana, Tu iarăşi vii prinre străini, Razele îşi răspândeşte
(*) Copilule cu suflet blând Pe crai îi povăţuieşte
La ci-n-vin la toti le- Tu vii şi azi ca orişicând O minune
nchina. (**)
In cea mana busuiocu, (*) De mii de ori, copil sărman Steaua magilor vesteşte
Sa aiba gazda norocu. (**) Tu vii în lume an de an Viflaemul îi primeşte
Dar totuşi tu copile blând Şi din prorocie rară,
Dupa dealul cel mai mare Tu vii şi azi ca orişicând Pe Mesia îl aflară
O minune
După dealul cel mai mare Demult, cu suflet plin de
Velerim şi Veler, Doamne dor, Domnuleţ şi domn din
Răsărit-a mândrul soare. Te-ai coborât de mila lor cer
În ieslea rece te-ai culcat Mare-i seara de-astă seara
Mândrul soare nu era, Şi nimeni nu te-a legănat Domnuleţ şi Domn din cer
Ci era o mănăstire, Şi nu-i seara de-astă seara
Şi neştiind nu te-au primit Ci e seara lui Crăciun,
Cu peretii de-alămâie Iar tu cu suflet plin de dor Lui Crăciun celui bătrân
Si cu ușa de tămâie. Ai plâns mereu de mila lor.
La mii de uşi ai aşteptat Când s-a născut Fiul sfânt,
Dar într'insa cine șade? Fiul sfânt pe-acest pământ.
Moș Craciun cu Moș Ajun Dar nimeni nu s-a îndurat Fiul plânge, stare n-are,
Copil cu lacrimi pe obraz, Pe braţele mamei sale.
Cu barba de ibrișim, Cu bine răul să-l plăteşti
Cu mustățile de fân. Să rabzi, să ierţi şi să Noi umblăm şi colindăm
iubeşti. Cestor feţe le-nchinăm.
Ne-nchinăm cu sănătate

12
13

Tot de bine s-aveţi parte Şi ne-a-nveselit Micului Isus, micului Isus


Că Mântuitorul
Hristos să vă dea de toate, Şi Izbăvitorul Cine sta cu el, Domnul
Viaţă lungă, sănătate. În trup a venit mititel
Sta Maria maica sfântă, sta
Pacea domneşte pe Raiul cel închis Iosif cu faţa-i blândă
pământ; Azi iar s-a deschis, Sta şi se-nchina, sta şi se-
Dormi, dormi, dormi, Şarpelui cumplit nchina
copile sfânt. Capul s-a zdrobit
Şi strămoşii iară Cine îi cânta, cine-i
Refren Mii de heruvimi Prin sfânta Fecioară preamărea?
şi de serafimi Iar s-au înnoit Îngerii din cer veniră,
Te slăvesc în cor, copil vesele cântări doiniră
Mântuitor. Îngerii cântau, Micului stăpân, micului
Păstorii fluierau stăpân
Mama-i şopteşte cu mult Magii se-nchinau,
dor: Toţi se bucurau. R:Ce-aţi văzut păstori,
Dormi, dormi, scumpul Dar Irod era sculaţi până-n zori?
meu odor. Că se tulbura
De naşterea sa. Sus la poarta Raiului,
Dreptul Iosif priveşte poarta Raiului,
blând; El îl căuta Paste turma Tatalui, turma
Dormi, dormi, dormi, Voind morţii-al da, Tatalui.
copile sfânt. Dar pruncul Isus Linu-i lin si iara lin,
Din ţară s-a dus, Bate vantul frunza lin,
Vin şi păstorii, încet Fie lăudat, Lin si iara lin.
cântând; Binecuvântat
Dormi, dormi, dormi, În veacuri. Amin. Langa ea un leganel, da un
copile blând. leganel,
Ce-aţi văzut păstori, Cu un copilas in el, copilas
Şi sfinţii crai cu daruri vin; sculaţi până-n zori in el,
Dormi, dormi, dormi, copil Am văzut pe prunc Isusul, Linu-i lin si iara lin,
divin. prunc Isus din cer venitul Bate vantul frunza lin,
Fir dumnezeiesc, fir Lin si iara lin.
Toţi ruga lor o-nalţă lin; dumnezeiesc
Dormi, dormi, dormi, copil Dar la turma cine sta? Oare
divin. Ce palat avea, unde cine sta?
Domnul sta? Sta chiar Maica Precista,
Haidem şi noi să-i spunem Peşteră străină rece, Maica Precista.
lui: peşteră de dobitoace Linu-i lin si iara lin,
Dormi, dormi, Fiul Palatul era, palatul era Bate vantul frunza lin,
Omului. Lin si iara lin.
Ce-avea de aşternut micul
Praznic luminos, nou-născut? Copilasul cand dormea,
Strălucit, frumos, Ieslea îi era culcuşul, fân şi puiul cand dormea,
Astăzi ne-a sosit paie aşternutul Maica Sfanta lin canta

13
14

Linu-i lin si iara lin, Tot prin viscol tot prin Florile dalbe,
Bate vantul frunza lin, zloata Cu daruri sa-L daruim,
Lin si iara lin. Ziua toata noaptea toata Florile dalbe,
În ieslea săracă Cu stele albe de flori,
Iar boii peste el suflau Gerul iernii ne-a patruns Florile dalbe,
Căldură ca să-i facă Dar de-ajuns tot am ajuns Si-o oaie cu miel prior,
Sa-ti cantam sa-ti colindam Florile dalbe.
Şi-au mai venit la el apoi Vestea nasterii sa-ti dam
Păstorii de la stână Sa-ti cantam sa-ti colindam Sculaţi, gazde, nu
Şi îngerii cântau în cor Vestea nasterii sa-ti dam dormiţi;
Cu flori de crin în mână Vremea e să vă treziţi,
Sa te bucuri sa te-nchini (bis)
Noapte de vis, timp De belsug pentru gradini Casa să o aranjaţi, flori de
preasfânt, De mioare prin ponoare măr
Toate dorm pe pământ; De credinta si de soare Şi masa să o-ncărcaţi, flori
două inimi veghează, De noroc la iarmaroc de măr. (bis)
Pruncul dulce visează într- De copii pe langa foc
un leagăn de cânt. Şi la anu' vom veni
Într-un leagăn de cânt. Noi umblam si colindam, Numa' dacă ne-ţi pofti.
Florile dalbe, Şi mai multe vom ura
Noapte de vis, timp Pe Dumnezeu cautam, Un cocuţ de ni-ţi da.
preasfânt, Florile dalbe,
Dumnezeu râde blând, Alergaram si-l aflaram, Şi colinda-i atâta;
pieptu-i varsă iubire, Florile dalbe, Cine-ascultă să trăia'.
Lumii dă mântuire, pace-n In iesle la boi nascut, Şi colinda nu-i mai multă.
ea aducând. Florile dalbe. Să trăiască cine-ascultă.

Noapte de vis, timp Vantul dulce tragana, Colo-n sus pe vremea


preasfânt, Florile dalbe, ceea,
Păstoraşii vin cântând. Pruncul de mi-l leagana, În frumoasa Galileia,
Îngerii cântă-aleluia! Florile dalbe, O Fecioară vieţuia
Şi ne vestesc bucuria: Ploaia calda Fiul scalda, Ce Maria se numea.
Domnul e pe pământ! Florile dalbe,
Neaua ninge, nu-L atinge, Nazaret era oraşul
Primeneste gazda casa Florile dalbe. Unde îşi avea lăcaşul;
Umple vatra pune masa Într-o zi Maria sta
Fa poteca prin gradina Pruncul mainile-si intide, Singură şi se ruga.
Si-n pridvor tine lumina Florile dalbe,
Fa poteca prin gradina Maica Sfanta le saruta, Când de-odată ce văzu?
Si-n pridvor tine lumina Florile dalbe, Casa toată se umplu,
La pamant plecandu-ne, De-o lumină lucitoare
Ca venim de multisor Florile dalbe, Ca lumina de la soare.
Drumul nu ne-a fost usor Si noi sarutandu-le,
Tot prin viscol tot prin Florile dalbe. Îngerul Gavril intrase
zloata La Sfânta Fecioară-n casă,
Ziua toata noaptea toata Bucurosi sa-L praznuim, Lângă ea din zbor opri

14
15

"Bucură-te" îi grăi. Buna dimineata la Mos In Cana Galileii (bis)


Ajun
Tu de daruri încărcată Ne dati ori nu ne dati//bis Iara mama lui Iisus
Cea mai binecuvântată Ne dați, ne dați? ( de 2 Vazand ca nu e vin de-
Din femei pe-acest pământ, ori) ajuns
E cu Tine Domnul Sfânt. Zise: Fiul meu iubit
Am venit si noi odata Vinul li s-a ispravit (bis)
Ea văzând, s-a-nspăimântat La un an cu sanatate,
Şi-ntru sine s-a-ntrebat: Domnul sus sa ne ajute Atunci Hristos s-a sculat
Doamne, ce-nsemnează La covrigi si la nuci multe. Si slugile El le-a chemat
oare Apa-n sase vase-au pus
Aste vorbe de-nchinare? Buna dimineata la Mos Si le-au umplut pana sus
Ajun (bis)
Îngerul i-a zis: "Marie! Ne dati ori nu ne dati//bis
N-avea teamă, pace ţie!" Ne dați, ne dați? Hristos le-a blagoslovit
De la Cel din cer aflaşi, In Cana Galileii
Naşte-vei un copilaş. Eu am douăzeci de oi Apa-n vin s-a prefacut
bis In Cana Galileii (bis)
Fiu al Domnului va fi Si I-oi duce Lui miei doi .
Şi Isus se va numi, bis Atunci toti s-au bucurat
Sfânta Lui Împărăţie In Cana Galileii
Nesfârşită o să fie. Iata si eu am vreo zece Pe Hristos dac-au aflat
Steaua stelelor... bis In Cana Galileii (bis)
Si I-oi duce un berbece.
S-aude glas spre seara, bis
Al clopotelor cânt,
Că vine,vine iară Iar eu ca-s mai zighinas ,
Iisus pe-acest pământ. bis
R: Tânărul Crai cu mult Tot I-oi duce vreo trei
alai casi. Bis
Vine din cer,
Hai, leru-i ler! Ca asa ni-I scris in Lege
bis
El vine-n haina albă Sa platim una din zece!
De ingerasi purtat bis
Sa spele lumea-ntreaga
De rau si de pacat. Ca asa ni-I randuiala
R: bis
De-atunci in orice casa Sa ne platim zeciuiala!
S-aud colindatori, Bis
Colinda lor duioasa }
Rasuna pana-n zori } La nunta din Cana
R: Galileii
La nunta ce s-a-ntamplat
In Cana Galileii
Fost-a si Iisus chemat

15

S-ar putea să vă placă și