Sunteți pe pagina 1din 5

1. O CE VESTE MINUNATĂ Domnul Iisus Hristos.

O ce veste minunată În scutece S-a-nfășat


În Betleem ni-s-arată Domnul Iisus Hristos.
Astăzi s-a născut Și în brațe S-a purtat
Cel făr de-nceput Domnul Iisus Hristos.
Cum au spus prorocii.
Cum e robul S-a smerit
Că la Betleem Maria Domnul Iisus Hristos
Săvârșind călătoria Și pe noi ne-a mântuit
Într-un mic sălaș Domnul Iisus Hristos.
Lâng-acel oraș
A născut pe Mesia. 4. MOȘ CRĂCIUN

Pe Fiul în al Său nume Moș Crăciun cu plete dalbe


Tatăl l-a trimis în lume A sosit de prin nămeți
Să se nască și să crească Și aduce daruri multe
Să ne mântuiască. Pe la fete și băieți.
Moș Crăciun, Moș Crăciun.
2. ÎN SEARA DE MOȘ AJUN
Din bătrâni se povestește
În seara de Moș Ajun Că-n toți anii negreșit,
Toți copiii se adun Moș Crăciun pribeag sosește,
Și ascultă cu folos Niciodată n-a lipsit.
Ce se spune de Hristos. Moș Crăciun, Moș Crăciun.

Magii Steaua urmăresc Moș crăciun cu plete dalbe


Mergând ca să-L vadă Încotro vrei s-o apuci.
Îngerii din cer privesc Ți-am cânta florile dalbe,
Cântând imn de slavă. De la noi să nu te duci.
Moș Crăciun, Moș Crăciun.
Asta-i seara lui Ajun
Florile dalbe, flori de măr, 5. MOȘ CRĂCIUN
Mâine ziua lui Crăciun,
Florile dalbe, flori de măr, Moș Crăciun pribeag părinte
Flori de măr. Te-așteptăm în sărbători.
Să vii iar pe drumuri sfinte,
3. DOMNUL IISUS HRISTOS De cu seară până-n zori.
Moș Crăciun, Moș Crăciun,
Nouă azi ne-a răsărit Moș Crăciun, Moș Crăciun.
Domnul Iisus Hristos.
Mesia Cel mult dorit, Ne-adunăm cu mic cu mare,
Domnul Iisus Hristos. Tot poporul credincios.
E cerească sărbătoare,
Din Fecioară |S-a născut, A nașterii lui Hristos.
Domnul Iisus Hristos. Moș Crăciun, Moș Crăciun,
Și cu lapte S-a crescut, Moș Crăciun, Moș Crăciun.
Ne trezim cu toți la viață, Astăzi ne-a sosit,
Iată Moșul c-a sosit. Și ne-a veselit.
Îmbrăcat în flori de gheață, Că Mântuitorul
Moș Crăciun bine-ai venit. Și Izbăvitorul,
Moș Crăciun, Moș Crăciun, Cu trup S-a născut,
Moș Crăciun, Moș Crăciun. Cu trup S-a născut.

Raiul cel închis,


6. MARE MINUNE Azi iar s-a deschis.
Șarpelui cumplit,
Mare minune s-arată, Capul s-a zdrobit.
La Vitleem astă dată. Și strămoșii iară,
De îngeri și de păstori Prin Sfânta Fecioară,
Ciobănașii de la oi. Iar s-au înnoit,
Iar s-au înnoit.
Aduce-se laudă multă,
Lângă peșterea cea sfântă. Îngerii cântau,
Strigau păstorii cântare, Păstori fluierau.
Laudă Domnului preamare. Magii se-nchinau,
Toți se bucurau.
7. LA VITLEEM COLO-N JOS Dar Irod era,
Că se tulbura,
La Vitleem colo-n jos, De nașterea Sa,
Cerul arde luminos. De nașterea Sa.
Preacurata, naște astăzi pe Hristos.
El îl căuta,
Naște-n ieslea boilor, Voind morții-aL da.
Pe-mpăratul tuturor. Dar pruncul Iisus,
Preacurata, stă și plânge-ncetișor. Din țară S-a dus.
Fie lăudat,
N-are scutec de-nfășat, Binecuvântat,
Nici hăinuță de-mbrăcat. De-a pururi, Amin,
Preacurata, pentru pruncul de- De-a pururi, Amin.
mpărat.
9. TREI PĂSTORI
Nu mai plânge Maica mea,
Nu mai plânge Maica mea. Trei păstori se întâlniră,
Trei păstori se întâlniră.
Nu mai plânge Maica mea, Raza soarelui,
Scutecele, noi ți-om da. Floarea soarelui,
Preacurata, pruncul Sfânt de-i Și așa se sfătuiră.
înfășa.
Haideți fraților să mergem,
8. PRAZNIC LUMINOS Haideți fraților să mergem.
Raza soarelui, floarea soarelui,
Praznic luminos Floricele să culegem.
Strălucit frumos.
Și să facem o cunună, Domnuleț și Domn din cer.
Și să facem o cunună. Și nu-i seara de-astă seară.
Raza soarelui, floarea soarelui, Domnuleț și Domn din cer.
S-ompletim cu voie bună.
Fiul plânge stare n-are,
Și s-o ducem lui Hristos, Domnuleț și Domn din cer.
Și s-o ducem lui Hristos. Pe brațele Maicii Sale,
Raza soarelui, floarea soarelui, Domnuleț și Domn din cer.
Să ne fie de folos.
Ci e seara lui Crăciun,
10. ZIUREL DE ZI Lui Crăciun celui bătrân,
Când S-a născut Fiul Cel Sfânt.
Domnul Sfânt când S-a născut, Ne-n chinăm cu sănătate,
Ziurel de zi. Tot de bine s-aveți parte.
Maica Sfântă-așa zicea, Hristos să vă dea de toate,
Ziurel de zi. Viață lungă, sănătate.

Lăudați nașterea Mea, Noi umblăm și colindăm,


Ziurel de zi. Domnuleț și Domn din cer.
C-am născut pe Mesia, Cestor fețe ne-nchinăm,
Ziurel de zi. Domnuleț și Domn din cer.
Ziurel de zi. Domn din cer.

11. LINU-I LIN 13. COLINDIȚA

Linu-i lin și iară lin. Colindița nu-i mai multă,


Colo-n umbra pomului, Să trăiască cine-o ascultă.
Pasc oile Domnului. Sus la ceruri o-nălțăm,
Linu-i lin și iară lin, Și la gazde o-nchinăm.
Linu-i lin și iară lin, O-nchinăm cu veselie ,
Frunză verde rozmarin. Și cu mare bucurie.
C-am ajuns sara de-Ajun,
Dar cu ele cine sta, A bătrânului Crăciun.
Este maica Preacista.
Linu-i lin și iară lin, Sus mai sus v-am înălțat,
Linu-i lin și iară lin, Ce-am știut tot v-am cântat.
Frunză verde rozmarin. Să rămâneți sănătoși,
Sănătoși și bucuroși.
Lângă ea un legănel, C-am ajuns ziua cea sfântă,
Cu un copilaș în el. Când colindele se cântă.
Linu-i lin și iară lin, Sărbătoarea lui Hristos,
Linu-i lin și iară lin, Să vă fie de folos.
Frunză verde rozmarin.
14. MĂRIRE-NTRU CELE-NALTE
12. DOMNULEȚ ȘI DOMN DIN
CER Mărire-ntru cele-nalte,
Mare-i seara de-astă seară, Toate stelele să salte.
Salte cerul și pământul În casa ta acum.
Și să laude Cuvântul. Nu-i nici-o casă fără foc,
Întru cei de sus mărire, De ziua lui Crăciun.
Și pe pământ păciuire. Și-acum te las fii sănătos,
La toți oamenii să fie, Și vesel de Crăciun,
De acum până-n vecie. Dar nu uita când ești voios,
Române să fii bun.
Această zi presfințită
Și sărbătoare slăvită 17. FLORILE DALBE
Urăm la toți să vă fie
Într-un mulți ani cu bucurie.
Ia sculați voi gazde mari,Florile dalbe.
15. ZIUREL DE ZIUĂ Ia sculați români plugari,Florile dalbe.

La poartă la Țarigrad, Că vă vin colindători, Florile dalbe.


Ziurel de ziuă. Noaptea pe la cântători, Florile dalbe.
Șade-un fecior de-mpărat,
Ziurel de ziuă.
Cu păruțul retezat, Nu vă vin cu nici-un rău, Florile dalbe.
Ziurel de ziuă.
În cârjuță rezemat, Ci v-aduc pe Dumnezeu, Florile dalbe.
Ziurel de ziuă. Dumnezeu cel Mititel, Florile dalbe.
Unde S-a născut Hristos,
Ziurel de ziuă. Mititel și-nfășățel, Florile dalbe.
Mesia chip luminos,
Ziurel de ziuă.
Sus în deal la Galileu, De la ușă pân-la masă, Florile dalbe.
Ziurel de ziuă.
Fașa-i dalbă de mătasă, Florile dalbe.
La casa lui Dumnezeu,
Ziurel de ziuă. Cu scufie de bumbac, Florile dalbe.
Mititel și-nfășățel,
Moale să-i fie la cap, Florile dalbe.
Ziurel de ziuă.
În scutec de bumbăcel,
Ziurel de ziuă.
Iar în fundul tichiuței, Florile dalbe.
16. DIN AN ÎN AN Este-o piatră nestemată, Florile dalbe.

Din an an sosesc mereu, Ce cuprinde lumea toată, Florile dalbe.


La geam cu Moș Ajun. Rusalim a treia parte, Florile dalbe.
E ger cumplit, e drumul greu,
Da-i obicei străbun.
Azi cu strămoșii cânt în cor, Busuioc verde pe masă, Florile dalbe.
Colindul sfânt și bun.
Tot Moș era și-n vremea lor, Rămâi gazdă sănătoasă, Florile dalbe.
Bătrânul Moș Crăciun. La mulți ani cu sănătate, Florile dalbe.

E sărbătoare și e joc, Domnul să vă dea de toate, Florile dalbe.


18. COROANĂ DE TRANDAFIRI

Ref: Cetiniță cetioară, dragă,


cetiniță cetioară dragă.

Cine coase la fereastră,


O coroană preafrumoasă.

Este mama lui Hristos,


Mesia chip luminos.

Coroană de îngeraș,
Pentru Iisus copilaș.

Coroană de trandafiri,
Care-avea să fie spini.

Vai, O maică nici visezi,


Cum o să te întristezi.

Coroană de trandafiri,
Va fi mâine pătimiri.

19. LA BETLEEM

La Betleem în noapte,

S-ar putea să vă placă și