Sunteți pe pagina 1din 23

Lăudat să fie Iisus !

28. MARE MINUNE.......................................... 13


CUPRINS
29. MOŞ CRĂCIUN........................................... 13

CUPRINS.............................................................. 1 30. NOUĂ AZI NE-A RĂSĂRIT ...................... 13

(VARIANTĂ LA VARSĂ DOAMNE HAR ŞI


1. ASEARĂ PE-NSERATE... .............................. 2
BINE) .................................................................. 13
2. ASTĂ SEARĂ-I SEARĂ SFÂNTĂ ................ 2
31. NUNTA DIN CANAA GALILEII .............. 13
3. ASTĂZI S-A NĂSCUT HRISTOS ................. 3
32. O, CE VESTE MINUNATĂ! ...................... 14
4. ASTĂZI S-A NĂSCUT MESIA ...................... 3
33. O, CE VESTE MINUNATĂ! - VARIANTĂ14
5. BUN EŞTI DOAMNE … ................................ 3
34. O BRAD FRUMOS...................................... 15
6. BUNĂ DIMINEAŢA LA MOŞ AJUN ........... 4
35. PLECAREA MAGILOR............................. 15
7. CÂND FOST-A PRUNC IISUS... ................... 4
36. PRAZNIC LUMINOS ................................. 15
8. CÂNTEC DE CRĂCIUN ................................ 4
37. ROZMARIN VERDE, RUGOS.................. 16
9. CE FRUMOS EŞTI, IISUSE........................... 5
38. ROBII, ROBII DOMNULUI....................... 16
10. CERUL ŞI PĂMÂNTUL............................... 5
39. STEAUA ....................................................... 17
11. COLINDIŢA .................................................. 6
40. STEAUA LUMINEAZĂ.............................. 17
12. COLO SUS ÎN VREMEA ACEEA............... 6
41. SUS LA POARTA RAIULUI...................... 18
13. DALBE FLORI DE ZIUĂ............................. 6
42. ŞI-OI MERE DIN SAT ÎN SAT.................. 18
14. DESCHIDE UŞA CREŞTINE ...................... 7
43. TREI PĂSTORI ........................................... 19
15. DOM, DOM SĂ-NĂLŢĂM ........................... 7
44. VARSĂ DOAMNE DAR ŞI BINE.............. 19
16. DOMNULEŢ ŞI DOMN DIN CER .............. 8
45. VIFLAIME, VIFLAIME! ........................... 20
17. DOMNUL SFÂNT CÂND SE NĂŞTEA ...... 8
46. VIFLAIME, VIFLAIME! - VARIANTĂ .... 20
18. GAZDE MARI ............................................... 9
47. VINE FIUL DULCE .................................... 21
19. IATĂ VIN COLINDĂTORI ......................... 9
48. VINO, VINO CRĂCIUN DRAGĂ ............. 21
20. ÎN CETATEA ÎMPĂRĂTEASCĂ ............... 9
49. ZIUREL DE ZI ............................................ 22
21. ÎN SEARA DE MOŞ AJUN ........................ 10
50. ZIUREL DE ZIUĂ....................................... 22
22. LA FÂNTÂNA SOARELUIU ..................... 10
51. ZIUREL DE ZIUĂ - VARIANTĂ ............... 22
23. LA VITLEEM COLO-N JOS ..................... 10

24. LÂNGĂ IESLEA MINUNATĂ ................. 11

25. LINU-I LIN................................................... 11

26. LUMINĂ, SFÂNTĂ LUMINĂ! .................. 12

27. MARE-I DUMNEZEU! ............................... 12

1
Lăudat să fie Iisus !
1. Aseară pe-nserate... Că vine, vine iară,
Iisus, pe acest pământ.
Aseară pe-nserate,
Fecioara Maria El vine-n leagăn verde,
În Viflaim cetate De îngeraşi purtat
Călătorind sosea. Să scape lumea-ntreagă
De rău şi de păcat.
Şi fiind obosită
Sălaş îşi căuta, Sculaţi creştini degrabă
Şi-n Viflaimul mare Şi colindaţi frumos
Nimenea n-o lăsa. Şi faceţi loc în casă
Copilului Hristos.
Atunci Sfânta Fecioară
Din Viflaim ieşea La fiecare casă
Şi-n câmp, într-o poiată Se-aud colindători
De vite se aşeza. Colinda lor duioasă
Răsună până-n zori.
Şi între dobitoace
Pe fânul cel struhos,
Prea Sfânta Născătoare 2. Astă seară-i seară
Născut-a pe Hristos.
sfântă
Îl încălzesc şi boii Astă seară-i seară sfântă
Cu aburii suflând, Măruţ, mărgaritar,
Şi îngerii din ceruri Se colindă şi se cântă.
Îl preamăresc cântând.
Lămpile se ţin aprinse
Micuţul Iisus plânge Măruţ, mărgaritar,
Maică-Sa-L mângâia. Porţile se ţin deschise.
O, nu plânge, Iisuse
Că Tu cunoşti lumea. Că vă vin colindători
Măruţ, mărgaritar,
Că lumea asta mare Seara pe la cântători.
Prin Tine s-a zidit
Prin Tine şi prin Tatăl Ei nu va fac nici un rău,
Şi Dumnezeu cel Sfânt. Măruţ, mărgaritar,
Că-L aduc pe Dumnezeu!
Răsună blând, spre seară,
Al clopotelor cânt
2
Lăudat să fie Iisus !
3. Astăzi s-a născut Atunci Irod împărat
Fiule-ntrupat
Hristos Auzind s-a supărat
Astăzi S-a născut Hristos Fiule-ntrupat
Mesia Chip luminos
Lăudaţi şi cântaţi şi vă bucuraţi! Mulţi copii mici a tăiat
Fiule-ntrupat.
Mititel, înfăşăţel
În scutec de bumbăcel, Cu doi ani mai mici în jos
Lăudaţi şi cântaţi şi vă bucuraţi! Fiule frumos
Ca să-L taie pe Hristos
Vântul bate, nu răzbate Fiule frumos.
Neaua ninge, nu-L atinge,
Lăudaţi şi cântaţi şi vă bucuraţi! Pe Hristos nu L-au tăiat
Fiule-ntrupat
Şi de-acum până-n vecie Maica Sfântă nu L-a dat
Mila Domnului să fie Fiule-ntrupat
Lăudaţi şi cântaţi şi vă bucuraţi! Tatăl Sfânt L-a apărat
Fiule-ntrupat.

4. Astăzi s-a născut


Mesia 5. Bun eşti Doamne …

[Astăzi s-a născut Mesia


Fiul lui Maria Coborât-o, coborât
Bun eşti Doamne, bun!
Când se naşte, o noapte grea Dumnezeu pe-acest pământ
Sfântă-i Maria Bun eşti Doamne, bun !
Maica Sfântă se ruga
Sfântă-i Maria Un părinte drag şi bun
Bun eşti Doamne, bun
Maica Sfântă se ruga Ce v-a dat sfântul Crăciun
Sfântă-i Maria Bun eşti Doamne, bun
Ca uşor să nască ea
Sfântă-i Maria Să vadă la fiecare
Bun eşti Doamne, bun
Maica Sfântă a şi născut Care ce credinţă are
Pe Fiul Iisus Bun eşti Doamne, bun.
3
Lăudat să fie Iisus !
Ne daţi ori nu ne daţi,
Dumnezeu o văzut bine Ne daţi ori nu ne daţi,
Bun eşti Doamne, bun Ne daţi, ne daţi
Cum credinţă nu-i la nime’
Bun eşti Doamne, bun. Am venit şi noi o dată
La un an cu sănătate
Nu-i la mic şi nu-i la mare Domnul Sfânt să ne ajute
Bun eşti Doamne, bun La covrigi şi la nuci multe.
Nu-i la-ntreaga adunare
Bun eşti Doamne, bun.
7. Când fost-a prunc
Vai săracilor de voi Iisus...
Bun eşti Doamne, bun
Cum voi trimite-un război
Bun eşti Doamne, bun. Când fost-a prunc micuţ Iisus
În grădiniţă El şi-a pus
Ca să v-aduceţi aminte Un trandafir cu gând curat
Bun eşti Doamne, bun Să poarte flori de-ncununat.
Ca şi-n cer aveţi părinte
Bun eşti Doamne, bun.
Când trandafirul înflorea
Dumnezeu adevărat Ai Iudei prunci se năpusteau
Bun eşti Doamne, bun Asupra trandafirilor
Bucurie iar ne-o dat ! Rupând de zori podoaba lor.
Bun eşti Doamne, bun !
Mai vrei să porţi cununa, vrei ?
Un părinte răbdător Strigară ceata de iudei
Bun eşti Doamne, bun Şi-n loc de trandafir curat
Vă dă sfinte sărbători Cu spini era încoronat.
Bun eşti Doamne, bun.
8. Cântec de Crăciun
6. Bună dimineaţa la Din an în an sosesc mereu
Moş Ajun La geam cu Moş Ajun
E ger cumplit, e drumul greu
Da’i obicei străbun.
Refren:
Bună dimineaţa la Moş Ajun Azi cu strămoşii cânt în cor

4
Lăudat să fie Iisus !
Colindul sfânt şi bun
Tot Moş era şi-n vremea lor 10. Cerul şi pământul
Bătrânul Moş Crăciun.
Cerul şi pământul, cerul şi
E sărbătoare şi e joc pământul
În casa ta acum În cântări răsună.
Dar sunt bordeie fără foc Îngeri şi oameni, îngeri şi oameni
Şi mâine-i Moş Crăciun Cântă împreună.

Şi-acum te las, fii sănătos Refren:


Şi vesel de Crăciun Hristos se naşte, Domnul
Dar nu uita, când eşti voios, coboară,
Române să fii bun. Îngerii cântă, magii Îl adoară
Păstori aleargă, ieslea o-
nconjoară
9. Ce frumos eşti, Iisuse Mari minuni se întâmplară.
Ce frumos eşti, Iisuse, ce frumos
În Viflaim azi, în Viflaim azi
Îngeri din ceruri Îţi cântă, lin,
E mare minune…
voios,
Fecioara curată, Fecioara curată,
Floarea Salemului iubit
Fiu născu în lume.
De Tine raiul e fericit!
Din cer Cuvântul, din cer
Heruvimii Îţi cântă mărirea
Cuvântul
Serafimii Îţi roagă iubirea,
În trup se arată
Cât de smerit în ieslea de boi
Noaptea din lume, noaptea din
Vine azi Dumnezeu la noi!
lume
Zi se face-ndată.
Căci fiind păstori, acolo-n în
câmp
Din răsărit vin, din răsărit vin
Noaptea împrejur turma lor
Magi cu bucurie,
păzind
Cu dar de smirnă, cu dar de
Vine la ei îngerul Domnului
smirnă
Vestind la păstori naşterea Lui!
Aur şi tămâie.
Ce frumos vine a străluci
Hristos se naşte, Hristos se naşte,
Mărirea Domnului pe pământ
Veniţi la închinare.
Mărire azi înălţăm Domnului
Cu vesel suflet, cu vesel suflet,
Pace-ntre oamenii plăcuţi Lui.
Veselă cântare.
5
Lăudat să fie Iisus !
Ca lumina cea de soare.
11. Colindiţa Îngerul Gavriil intrase,
La Sfânta Fecioară-n casă,
Colindiţa nu-i mai multă, Şi din zbor cum se opriră
Să trăiască cine-o-ascultă. "Bucură-te!"-îi grăiră.
Sus la ceruri o-nălţăm
Şi la gazde o-nchinăm. Că vei naşte-un copilaş
O-nchinăm cu veselie Mititel şi drăgălaş.
Şi cu mare bucurie, Fiu al Domnului va fi
C-am ajuns seara de-Ajun Şi Iisus se va numi!
A bătrânului Crăciun.

Sus, mai sus v-am înălţat


Ce-am ştiut, tot v-am cântat 13. Dalbe flori de ziuă
Să rămâneţi sănătoşi
Sănătoşi şi bucuroşi, Dalbe flori de ziuă
C-am ajuns ziua cea sfântă Ce vă tot pripiţi?
Când colindele se cântă Dalbe flori de ziuă
Sărbătoarea lui Hristos Ca să răsăriţi.
Să vă fie de folos.
Refren:
Dalbe flori de ziuă
12. Colo sus în vremea Dalbe flori de fragi
aceea La mulţi ani cu bine
La toţi ce ni-s dragi.
Colo sus în vremea aceea, Dalbe flori de ziuă
În frumoasa Galileea, La mulţi ani şi flori
O fecioară vieţuia La părinţi, la prieteni,
Ce Maria se numea. La fraţi şi surori.

Nazaret era oraşul, Dalbe flori voi ştiţi


Unde ea-şi avea locaşul, C-am fost depărtaţi
Într-o zi Maria sta De casă, de prieteni,
Singură şi se ruga. De părinţi şi fraţi.

Şi, deodată, ce văzură? Dar în noaptea sfântă,


Casa goală-i se umplură Noaptea împărătească
De-o lumină lucitoare, Vom fi iar cu toţii

6
Lăudat să fie Iisus !
La masa cerească.
Să venim cu toţii Cete de îngeri coboară
Seara asta mare, Staulul de-l înconjoară
Că suntem ca fraţii Ca să-I cânte lui Iisus
Şi e sărbătoare! Osana întru cei de sus

Să ne dai Tu Doamne Îngerii cu flori in mână


Binecuvântări Împletesc mândră cunună
Pace şi lumină Pe cunună-i scris frumos
Duh Sfânt în cântări. Astăzi s-a născut HRISTOS

Care cu puterea Sa
14. Deschide uşa creştine El va mântui lumea
Şi de acum până-n vecie
Deschide uşa creştine Mila Domnului să fie
Că venim şi noi la tine Tuturor cu bucurie.
Drumu-i greu şi-am obosit
De departe am venit 15. Dom, dom să-nălţăm
Şi la Viflaim am fost Am plecat să colindăm
Unde s-a născut Hristos Dom, dom, să-nălţăm
Colo-n ieslea oilor Când boierii nu-s acasă
În staul sărac de boi Dom, dom, să-nălţăm
Şi-am văzut pe a Sa mamă Au plecat la vânătoare
Pe care Maria o cheamă Dom, dom, să-nălţăm
Cum umbla din casă-n-casă Să vâneze căprioare
Ca pe fiul ei să-L nască Dom, dom, să-nălţăm
Umbla-n sus şi umbla-n jos Căprioare n-au vânat
Ca să-L nască pe Hristos Dom, dom, să-nălţăm
Umbla roată prin cetate Şi-au vânat un iepuraş
Case, hanuri pline-s toate Dom, dom, să-nălţăm
Mai târziu găsi apoi Să facă din blana lui
Un staul frumos de oi Dom, dom, să-nălţăm
Şi acolo pe fân jos Veşmânt frumos Domnului
S-a născut Domnul Hristos Dom, dom, să-nălţăm.
7
Lăudat să fie Iisus !
16. Domnuleţ şi Domn Cu cântări Îl lăudau
Cu cântări Îl lăudau.
din cer Iarăşi Irod cel tiran,
Mare-i seara de-astă seară, Împăratul cel viclean
Domnuleţ şi Domn din cer Când auzise de Mesia,
Şi nu-i seara de-astă seară, Temându-şi împărăţia.
Domnuleţ şi Domn din cer.
Oştile şi le trimise,
Ci e seara lui Crăciun, Oştile şi le trimise
Lui Crăciun celui bătrân, Ca toţi pruncii de-a ucide,
Când S-a născut Fiul Sfânt, Ca toţi pruncii de-a ucide.
Fiul Sfânt pe-acest pământ.
De doi ani mai mici in jos,
Fiul plânge, stare n-are, De doi ani mai mici in jos
Domnuleţ şi Domn din cer Ca să-L taie pe Hristos,
Pe braţele Maicii Sale, Ca să-L taie pe Hristos.
Domnuleţ şi Domn din cer
Pe Hristos nu L-au tăiat,
Ne-nchinăm cu sănătate Pe Hristos nu L-au tăiat.
Tot de bine s-aveţi parte Maica Sfântă nu L-a dat,
Hristos să vă dea de toate, Tatăl Sfânt L-a apărat.
Viaţă lungă, sănătate
Iar voi maicilor nu plângeţi,
Noi umblăm şi colindăm, Iar voi maicilor nu plângeţi.
Domnuleţ şi Domn din cer Inimile nu le-nfrângeţi,
‘Cestor feţe ne-nchinăm, Inimile nu le-nfrângeţi.
Domnuleţ şi Domn din cer.
Pruncii voştri n-au murit,
Pruncii voştri n-au murit
Căci Iisus i-a preamărit,
Căci Iisus i-a preamărit.
17. Domnul Sfânt când
Iar a lor mici sufleţele,
se năştea S-or preface-n mândre stele
Domnul Sfânt când se năştea, Şi vor lumina frumos
Domnul Sfânt când se năştea, Calea Sfântă a Lui Hristos.
Îngerii din cer veneau
Jos spre grajd se coborau

8
Lăudat să fie Iisus !
18. Gazde mari 20. În cetatea
Gazde mari nu mai dormiţi împărătească
Lilioară trandafir În cetatea împărătească,
Că nu-i vremea de dormit Florile sunt dalbe
Prins-au rugii să-nflorească
Da’i vremea de colindat Florile sunt dalbe.
Lilioară trandafir, Însă nu e rug în floare
Şi cocoşii au cântat. Florile sunt dalbe
Ci o Sfântă Născătoare
Da’i vremea de împodobit Florile sunt dalbe.
Lilioară trandafir Lângă Maica-n legănel,
Şi Crăciunul a sosit Florile sunt dalbe
Doarme pruncul mititel
Lilioară trandafir. Florile sunt dalbe.
Iar în jurul pruncului
Florile sunt dalbe
19. Iată vin colindători Creşte floarea rugului
Florile sunt dalbe.
Iată vin colindători, Printre rugii înfloriţi
Florile dalbe Florile sunt dalbe
Noapte pe la cântători Cresc şi spinii ascuţiţi
Florile sunt dalbe.
Şi ei vin mereu, mereu Pruncu-n somn se mişcă lin
Florile dalbe Florile sunt dalbe.
Şi ne-aduc pe Dumnezeu. I-a ajuns mânuţa în spini.
Florile sunt dalbe.
Un Dumnezeu nou născut Din mânuţă iese sânge
Florile dalbe Florile sunt dalbe
În scutece învăscut. Pruncuşoru-ncepe a plânge
Florile sunt dalbe.
Dumnezeu adevărat Maica Sfântă-L legăna
Florile dalbe Florile sunt dalbe
Soare-n raze luminat. Şi din gură cuvânta
Florile sunt dalbe.
Taci cu mama Fiul meu
Florile sunt dalbe
Că-Ţi va fi cu mult mai greu

9
Lăudat să fie Iisus !
Florile sunt dalbe. Din negură, ce-o ieşitu
Ucenicul când Te-o vinde Bună seara lui Crăciun
Florile sunt dalbe Maica Sfântă pe pământu
Şi pe cruce Te-or întinde Bună seara lui Crăciun
Florile sunt dalbe.
Atunci naşterea de acum Cu-n fiuţ micuţ în braţe
Florile sunt dalbe Bună seara lui Crăciun
Îţi va fi un aspru drum Fiul plânge, stare n-are
Florile sunt dalbe. Bună seara lui Crăciun
Când sudoarea Îţi va curge
Florile sunt dalbe. Maica Sfântă aşa-i grăiră
Să ne ierţi Iisuse dulce Bună seara lui Crăciun
Florile sunt dalbe. Maica Sfântă aşa-i grăiră
Bună seara lui Crăciun
21. În seara de Moş Ajun Taci fiule, taci dragule
În seara de Moş Ajun Bună seara lui Crăciun
Toţi copiii se adun’ Că Maica Ţie ţi-o dară
Şi ascultă cu folos Bună seara lui Crăciun
Ce se spune de Hristos
Magii steaua urmăresc, Două mere, două pere
Mergând ca să-L vadă Bună seara lui Crăciun
Îngerii din cer privesc, Să Te joci în Rai cu ele
Cântând imn de slavă Bună seara lui Crăciun

Asta-i seara lui Ajun, Şi-un măturoi de nuiele


Florile dalbe, flori de măr Bună seara lui Crăciun
Mâine-i ziua lui Crăciun, Să mături cerul de stele
Florile dalbe, flori de măr, Bună seara lui Crăciun
Flori de măr. Pământul de fapte rele
Bună seara lui Crăciun
22. La fântâna soareluiu
23. La Vitleem colo-n jos
La fântâna soareluiu’,
Bună seara lui Crăciun.
La Vitleem colo-n jos
Negură s-o slobozâtu
Cerul arde luminos
Bună seara lui Crăciun
Preacurata
Naşte astăzi pe Hristos.
10
Lăudat să fie Iisus !

Naşte-n ieslea boilor Cântă îngerii “OSANA”, imnul


Pe-mpăratul tuturor Sfânt,
Preacurata Slavă Ţie-n cer şi pace pe
Stă şi plânge-ncetişor. pământ.
Cântă şi păstorii cântec fericit
N-are scutec de-nfăşat, Slavă Ţie, Sfânt Mesia mult
Nici hăinuţe de-mbrăcat dorit.
Preacurata, Refren
Pentru pruncul de-mpărat.
Cântă magii aducându-I darul lor
Nu mai plânge maica mea, Slavă Ţie, Împăratul tuturor.
Scutecele noi ţi-o da Cântă steaua cu lumina peste cer
Preacurata Slavă Ţie, soare veşnic, leru-i,
Pruncul Sfânt de-i înfăşa. ler.
Refren
La Vitleem colo-n jos.
Cântă cerul şi pământul, sus şi
jos
24. Lângă ieslea Slavă, cinste şi-nchinare lui
minunată Hristos.
Numai Maica simte semnul
Lângă ieslea minunată ne- profeţit
adunăm, Umbra crucii peste fiul adormit.
Lin colindul Sfintei Naşteri,
colindăm. Refren
Cântă cerul şi pământul, sus şi
jos
Soare dulce pare faţa lui Hristos 25. Linu-i lin
Refren:
Doamne, Doamne şi noi Ţie ne- Linu-i lin şi iarăşi lin,
nchinăm
Când colindul Sfintei Naşteri, Colo-n umbra pomului
colindăm. Pasc oile Domnului
Doamne, Doamne şi noi Ţie ne-
nchinăm Refren:
Când colindul Sfintei Naşteri, Linu-i lin şi iară lin,
colindăm. Linu-i lin şi tot mai lin
11
Lăudat să fie Iisus !
Frunză verde rozmarin. Va avea în suflet pace cine-L va
primi
Dar cu ele cine sta? Pe Iisus în inimoară, se va
Este Maica Precista Mântui! (bis)

Refren

Lângă ea un legănel
27. Mare-I Dumnezeu!
Cu un copilaş în el
Seara asta-i seară mare,
Refren Mare-I Dumnezeu!
Refren Nu vă grăbiţi la culcare,
Mare-I Dumnezeu!
26. Lumină, Sfântă Să primim colindătorii,
Mare-I Dumnezeu!
Lumină! Până ne vor prinde zorii,
Mare-I Dumnezeu!
Lumină, sfântă Lumină, de la
Viflaim Seara asta-i seară sfântă,
Ai venit în astă lume veşnic să Mare-I Dumnezeu!
trăim. Toţi creştinii veseli cântă,
Ai venit Sfântă Lumină pentru Mare-I Dumnezeu!
păcătoşi Şi e mare bucuria,
Să ne duci în rai cu Tine; suntem Mare-I Dumnezeu!
bucuroşi! (bis) Se închină Lui Mesia,
Mare-I Dumnezeu!
Aprinde şi-n noi Lumina, ca să
Te urmăm Seară sfântă creştinească,
Toată viaţa Sfânt Iisuse să Te Mare-I Dumnezeu!
lăudăm. Toţi pe Domnul să-L slăvească,
Să rămâi în viaţa noastră Domn Mare-I Dumnezeu!
şi Dumnezeu Să-L slăveasca, să-L
Mulţumim Doamne Iisuse de tot preamărească!
harul Tău. (bis) Mare-I Dumnezeu!
Şi în viaţă să-L primească,
Am venit la voi în casă cu Mare-I Dumnezeu!
Lumina Sa Cânt voios în astă seară,
Ferice de cel ce-o are, se va Mare-I Dumnezeu!
bucura. Cu Iisus în inimioară,
12
Lăudat să fie Iisus !
Mare-I Dumnezeu! De la noi să nu te duci.
Şi eu cânt cu bucurie, Moş Crăciun, Moş Crăciun.
Mare-I Dumnezeu!
Că El mi-a dat mântuire,
Mare-I Dumnezeu! 30. Nouă azi ne-a răsărit
(variantă la Varsă
28. Mare minune Doamne har şi bine)
Nouă azi ne-a răsărit
Mare minune s-arată Domnul Iisus Hristos
La Vitleem astă dată. Mesia cel mult dorit
De îngeri şi de păstori, Domnul Iisus Hristos
Ciobănaşii de la oi
Din Fecioară s-a născut
Aduce-se laudă multă Domnul Iisus Hristos
Lângă peştera cea sfântă. Şi cu lapte s-a crescut
Strigau păstorii cântare. Domnul Iisus Hristos
Laudă Domnului prea mare
În scutece s-a-nfăşat
Domnul Iisus Hristos
29. Moş Crăciun Şi în braţe s-a purtat
Domnul Iisus Hristos
Moş Crăciun cu plete dalbe Cum e robul S-a smerit
A sosit de prin nămeţi Domnul Iisus Hristos
Şi aduce daruri multe Şi pe noi ne-a mântuit
Pe la fete şi băieţi Domnul Iisus Hristos.
Moş Crăciun, Moş Crăciun.

Din bătrâni se poveşteşte


Că-n toţi anii negreşit 31. Nunta din Canaa
Moş Crăciun pribeag soseşte Galileii
Niciodată n-a lipsit.
Moş Crăciun, Moş Crăciun.
La nunta ce s-a-ntâmplat (bis)
Moş Crăciun cu plete dalbe În Canaa Galileii
Încotro vrei s-o apuci? Fost-a şi Iisus chemat
Ţi-aş cânta „Florile dalbe” În Canaa Galileii

13
Lăudat să fie Iisus !
Iară mama lui Iisus (bis) Unde L-au aflat
Văzând că nu-i vin de-ajuns Prunc Prealuminat
Zise: „Fiul meu iubit, Şi Îl preamăriră.
Vinul li s-a isprăvit”
În coliba păstorească
Iară Iisus s-a sculat (bis) Vrut-a Domnul să se nască
Şi slugile le-a chemat Fiul Său Cel Sfânt
Apă-n şase vase-au pus Nouă pe pământ
Şi le-au umplut până sus Să ne mântuiască!

Hristos le-a blagoslovit (bis) E Iisus, Păstorul Mare,


În Canaa Galileii Turmă ca El nimeni n-are!
Apa-n vin s-a prefăcut, Noi Îl lăudăm
În Canaa Galileii Şi ne închinăm
Cu credinţă mare!
Atunci toţi au cunoscut (bis)
În Canaa Galileii
Cum că Hristos s-a născut
În Canaa Galileii 33. O, ce veste minunată!
La nunta ce s-a-ntâmplat. - variantă
O, ce veste minunată
În Vitleem ni s-arată!
32. O, ce veste minunată! Astăzi s-a născut
Cel făr’ de-nceput
O, ce veste minunată Cum au spus proorocii.
Lângă Viflaim se-arată!
Cerul strălucea, Că la Vitleem e Maria
Îngerii veneau Săvârşind călătoria,
Pe-o rază curată. Într-un mic sălaş
Lâng’ acel oraş
Păstorilor din câmpie A născut pe Mesia
Le vesteşte-o bucurie:
Că într-un mic locaş Pe Fiul în al Său nume,
Din acel oraş Tatăl L-a trimis în lume,
S-a născut Mesia! Să se nască
Şi să crească,
Păstorii cum auziră Să ne mântuiască.
Spre locaşul sfânt porniră
14
Lăudat să fie Iisus !
34. O brad frumos 36. Praznic luminos
O, brad frumos, o, brad frumos, Praznic luminos,
Cu cetina tot verde, Strălucit frumos,
Tu eşti copacul credincios, Astăzi ne-a sosit
Ce frunza nu şi-o pierde. Şi ne-a-nveselit
Că Mântuitorul
O, brad frumos, al lui Hristos, Şi Izbăvitorul
Verdeaţa ta imi place, Cu trup S-a născut.
Oricând o văd sunt bucuros,
Şi vesel ea mă face. Raiul cel închis
Azi iar s-a deschis
O, brad frumos, o, brad frumos, Şarpelui cumplit,
Cu frunza neschimbată, Capul s-a zdrobit
Mă mângâi şi mă faci duios, Şi strămoşii iară,
Şi mă-ntăreşti îndată. Prin Sfânta Fecioară
Iar s-au înnoit.
O, brad frumos, al lui Hristos,
Verdeaţa ta îmi place, Îngerii cântau
Oricând o văd sunt bucuros, Păstori fluierau,
Şi vesel ea mă face. Magii se-nchinau
Toţi se bucurau,
Dar Irod era,
Că se tulbura
35. Plecarea magilor De naşterea Sa.
Dacă magii au plecat
El Îl căuta,
De la craiul fermecat
Voind morţii a-L da
Steaua iar le-a răsărit
Dar pruncul Iisus
Drumul ei l-au urmărit.
Din ţară S-a dus.
Fie lăudat,
Pân-a fost oprită sus
Binecuvântat,
Unde s-a născut Iisus
De-a pururi, Amin!
Magii dorm, visând şi-aşteaptă
Răsplătirea lor cea dreaptă.

15
Lăudat să fie Iisus !
37. Rozmarin verde, Noi vă zicem să trăiţi
Întru mulţi ani fericiţi
rugos
Refren

Asta-i seara de ajun


Mâine-i ziua de Crăciun 38. Robii, Robii
Domnului
Refren: Robii, robii Domnului
Rozmarin verde rugos Lăudaţi numele Lui,
Astăzi s-a născut Hristos! Aliluia
Cei, ce staţi în Casa Domnului
Noi umblăm sa împlinim În curţile Lui, zicând:
Obiceiul din bătrâni. Aliluia!

Refren Lăudaţi pe Domnul


Că este bun Domnul,
Obicei de colindat Aliluia
Pe Iisus de lăudat. Înălţaţi numele Domnului
Refren Că este bun, zicând:
Aliluia!
În peştera cea săracă
Vine Iisus să se nască. Că pe Iacob şi-a ales
Lui, şi de moştenitor,
Refren
Aliluia
Jos în ieslea oilor Şi pe Istrael urmaş pe veci
Cântă îngerii în cor Poporului său, zicând:
Aliluia!
Refren
S-a născut Fiul Curat Că eu am cunoscut
Să ne scape de păcăt Că mare este Domnul,
Aliluia
Refren Şi Domnul nostru peste tot
Că este viu, zicând:
Noi vă zicem mântuire, Aliluia!
Har, pace,bunăvoire
Refren Toate câte a voit
În ceruri sus El le-a plinit,
16
Lăudat să fie Iisus !
Aliluia 39. Steaua
În adânc şi pe pământ
Pe toate le-a zidit, zicând: Steaua sus răsare
Aliluia! Ca o taină mare
Steaua străluceşte
El ridică nori din mări Şi lumii vesteşte:
Spre ploaie tuturor la vremi,
Aliluia Că astăzi Curata
Soare, vânt şi fulgere arzând Prea nevinovata
El le-a făcut, zicând: Fecioara Maria
Aliluia! Naşte pe Mesia.
Magii cum zăriră
Care a bătut în Egipt Steaua şi porniră
Pe tot întâiul prunc născut, Mergând după rază
Aliluia Pe Hristos să-L vază.
De la om până la dobitoc
Pentru poporul său, zicând: Şi dacă porniră
Aliluia! Îndată-L găsiră
La Dânsul intrară
Trimis-a semne şi minuni Şi se închinară.
În mijlocul acestei lumi,
Aliluia Cu daruri gătite
Lui Faraon cel împietrit Lui Hristos menite
Şi casnicilor Lui, zicând: Luând fiecare
Aliluia! Bucurie mare.

Că neamuri multe a bătut Care bucurie


Şi pe-mpăraţi i-a doborât, Şi aici să fie
Aliluia De la tinereţe
Pe Og şi pe Sihon Pân’ la bătrâneţe.
Pe cei rău credincioşi,zicând:
Aliluia!
40. Steaua Luminează
Am pornit spre răsărit,
Steaua luminează.
Să vedem ce ne-a vestit,
Steaua luminează.

17
Lăudat să fie Iisus !
Drumu-i lung şi anevoios, 41. Sus la poarta raiului
Steaua luminează.
Dar noi mergem bucuros,
Sus la poarta raiului,
Steaua luminează.
Poarta raiului
De la stea noi am aflat, Paşte turma Tatălui,
Steaua luminează. Turma Tatălui
Că se naşte-un Împărat,
Steaua luminează. Refren:
Steaua ne-o călăuzi, Linu-i lin şi iară lin,
Steaua luminează. Bate vântul frunza lin,
Până când Îl vom găsi, Lin şi iară lin.
Steaua luminează.
Dar la turmă cine sta?
Mult am mai călătorit, Oare cine sta?
Steaua luminează. Stă chiar Maica Precista,
Până locul s-o ivit, Maica Precista.
Steaua luminează.
Într-un staul mărginaş, Refren
Steaua luminează.
Era Sfântul Copilaş, Lângă ea un legănel,
Steaua luminează. Da, un legănel,
Cu un copilaş în el,
Şi-am aflat că e Hristos, Copilaş în el.
Steaua luminează.
Ce-o venit din ceruri jos, Refren
Steaua luminează.
Pruncului ne-am închinat, Copilaşul când dormea,
Steaua luminează. Puiul când dormea,
Lui Iisus daruri I-am dat, Maica Sfântă lin cânta,
Steaua luminează. Maica lin cânta.
Şi de El ne-am minunat,
Steaua luminează !
42. Şi-oi mere din sat în
sat
Am pornit cu vestea bună
Să colindăm împreună
Domnului Hristos
18
Lăudat să fie Iisus !
Să răsune-n casa voastră 43. Trei păstori
Colinda de la fereastră
Cântul meu duios
Trei păstori se întâlniră,
Refren 1: (bis) Trei păstori se întâlniră.
Şi-oi mere din sat în sat Raza soarelui, floarea soarelui
Drumu-i lung şi-am de umblat Şi aşa se sfătuiră:
Şi de colindat
Haideţi fraţilor să mergem,
Şi-am plecat cu straiţa-n spate Haideţi fraţilor să mergem
Prin oraşe şi prin sate Raza soarelui, floarea soarelui
Să spun de Hristos Floricele să culegem.
De la case de boieri
La colibe de păstori Şi să facem o cunună,
Să colind frumos Şi să facem o cunună
Refren 1 Raza soarelui, floarea soarelui
S-o-mpletim cu voie bună.
Că departe-n Bethleem
S-a născut un Fiu din cer Şi s-o ducem Lui Hristos,
Domnul Dumnezeu Şi s-o ducem Lui Hristos
Cor de îngeri I-au cântat Raza soarelui, floarea soarelui
Fie Domnul lăudat Să ne fie de folos!
Vreau să-I cânt şi eu
Nouă şi la neamul nost’,
Refren 1 Nouă şi la neamul nost’
Şi-am bătut din poartă-n poartă Raza soarelui, floarea soarelui
S-aduc vestea minunată De Naşterea lui Hristos!
S-a născut Hristos
Colindăm cu bucurie
Că ne-aduce Mântuire
Raiul luminos 44. Varsă Doamne Dar şi
Refren 2: Bine
Şi-oi mere din sat în sat
Nouă azi ne-a răsărit
Drumu-i lung şi-am de umblat
Domnul Iisus Hristos
Şi de colindat
Mesia cel mult dorit
Să spun lumii bucuros
Domnul Iisus Hristos
Prin colindul meu frumos
S-a născut Hristos

19
Lăudat să fie Iisus !
Refren: N-ai primit tu, Viflaime,
Varsă Doamne dar şi bine În casele tale bune
Dar şi bine de la Tine Ca să-i dai un mic sălaş
Peste această casă sfântă Celui mai sfânt copilaş!
Care te laudă şi-Ţi cântă
N-ai ştiut tu, Viflaime,
Din fecioară S-a născut Cu câtă dragoste vine
Domnul Iisus Hristos Cea mai sfântă-ntre fecioare,
Dumnezeu om S-a făcut A Domnului Născătoare?
Domnul Iisus Hristos
Refren Pat moale şi scutece
I-au dăruit vitele,
In scutece S-a înfăşat Lumină I-a oferit
Domnul Iisus Hristos O stea de la răsărit.
Şi în iesle S-a culcat
Domnul Iisus Hristos Peştera cea-ntunecoasă
A fost a Domnului casă,
Refren La venirea Sa în lume
Din vina ta, Viflaime!
Cum e robul S-a smerit
Domnul Iisus Hristos
Şi pe noi ne-a mântuit 46. Viflaime, Viflaime! -
Domnul Iisus Hristos variantă
Refren
Viflaime, Viflaime,
Hristos n-are loc în tine,
Noi cu toţi ne închinăm
Fiu, al lumii împărat
Domnul Iisus Hristos
Loc în tine n-a aflat.
Îl cinstim şi-L lăudăm
Domnul Iisus Hristos
Haideţi creştini să pornim,
Colo spre Ierusalim,
Spre Ierusalim, în jos
45. Viflaime, Viflaime! Unde s-a născut Hristos!
Viflaime, Viflaime,
Cum de n-ai primit la tine? Să ne-arate mâinile,
Pe Fecioara Maria Străpunse cu cuiele,
Să nască pe Mesia. Să ne-arate coasta Sa,
Străpunsă cu suliţa.
20
Lăudat să fie Iisus !

Să ne-arate crucea Sa, Lângă uşa unde


Înfiptă pe Golgota, Nimeni nu se-opreşte
Maica sfântă Preacurata, Vine Fiul dulce
Lângă cruce rezemată. Singur şi grăieşte:

Şi vorbeşte dulci cuvinte, Refren


O, Fiule, al meu prea sfinte
Coboară-Te de pe Cruce Lângă vatra rece
Şi vezi maica Ta cum plânge. Unde nu-i o rază,
Vine Fiul dulce
Iisus iarăşi se coboară Singur şi se-aşează.
De pe cruce –a doua oară,
Ca să judece lumea: Refren
Pe cei buni de-a dreapta Sa
Pe cei răi de-a stânga Sa! Lângă dorul singur,
Fără sărbătoare.
Vine Fiul dulce,
47. Vine Fiul dulce Har şi-mbrăţişare.

Refren
La căsuţa unde neaua-i
Până-n tindă,
Vine Fiul dulce,
Singur şi colindă. 48. Vino, vino Crăciun
Refren: dragă
Leru-i Doamne, ler,
Eu cu drag din cer Vino, vino Crăciun dragă,
Vin pe orice ger, Vino, vino Crăciun dragă
Lângă cel stingher. Bună seara lui Crăciun!
Leru-i Doamne, ler!
Că fasolea nu-i de treabă,
Lângă geamul unde, Că fasolea nu-i de treabă,
Lampa nu se-aprinde Bună seara lui Crăciun!
Vine Fiul dulce
Singur să colinde. Fasolea şi prunele,
Fasolea şi prunele,
Refren Bună seara lui Crăciun!
21
Lăudat să fie Iisus !

Ieie-şi catrafusele, Pe la cântători târziu


Ieie-şi catrafusele, Ziurel de ziuă
Bună seara lui Crăciun! Maica Sfântă a născut Fiu
Ziurel de ziuă
49. Ziurel de zi L-a născut pe fânuţ jos
Ziurel de ziuă
Domnul Sfânt când S-a născut, Pe Domnul Iisus Hristos
Ziurel de zi Ziurel de ziuă
Maica Sfântă aşa zicea:
Ziurel de zi. L-a născut pe fân uscat
Ziurel de ziuă
Lăudaţi naşterea mea, Pe al nostru Împărat
Ziurel de zi Ziurel de ziuă.
C-am născut pe Mesia,
Ziurel de zi.

51. Ziurel de ziuă -


50. Ziurel de ziuă variantă
Coborât-a, coborât
Ziurel de ziuă La poartă la Ţarigrad,
Îngerul Domnului Sfânt Ziurel de ziuă
Ziurel de ziuă Şade-un fecior de-mpărat
Ziurel de ziuă.
La poarta din Viflaim
Ziurel de ziuă Cu păruţul retezat,
Aproape de Ierusalim Ziurel de ziuă.
Ziurel de ziuă În cârjuţă rezemat,
Ziurel de ziuă.
Păstorii l-au întrebat
Ziurel de ziuă
Unde S-a năcut Hristos
Ce veste ne-aduci în sat
Ziurel de ziuă.
Ziurel de ziuă
Mesia, chip luminos,
Ziurel de ziuă.
Veste bună voi vesti
Ziurel de ziuă
Sus în deal la Galileu,
Cu toţii veţi veseli
Ziurel de ziuă.
Ziurel de ziuă
22
Lăudat să fie Iisus !
La Casa lui Dumnezeu,
Ziurel de ziuă.

Mititel şi-nfăşăţel,
Ziurel de ziuă.
În scutec de bumbăcel,
Ziurel de ziuă.

23

S-ar putea să vă placă și