Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICĂ

Data: 4 aprilie 2002


Clasa: a VIII-a A
Obiectul: Matematică – Algebră
Profesor: Cocariu-Ardelean Liviu
Unitatea de învăţare: Ecuaţia de gradul al doilea
Tema lecţiei: Rezolvarea în R a ecuaţiilor de forma:
. Aplicaţii
ax 2  bx  c  0 , a, b, c  R, a  0
Tipul lecţiei: Lecţie de fixare şi formare de priceperi şi deprinderi.
Obiective cadru:
1. Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor, a terminologiei şi a procedurilor
de calcul specifice matematicii;
2. Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de
probleme;
3. Dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic;
4. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea
matematicii în contexte variate.
Obiective de referinţă:
1. Să aproximeze nr. reale şi soluţii ale unor ecuaţii sau sisteme de ecuaţii
pentru a verifica validitatea unor calcule;
2. Să utilizeze elemente de calcul algebric pentru a rezolva ecuaţii şi
inecuaţii, precum şi pentru a aplica formule de calcul;
3. Să construiască generalizări şi să investigheze valoarea de adevăr a unor
enunţuri;
4. Să prezinte în mod coerent soluţia unei probleme, corelând diverse
modalităţi de exprimare (cuvinte, simboluri matematice, diagrame);
5. Să discute în cadrul unui grup avantajele şi dezavantajele utilizării unei
metode de rezolvare sau a unei modalităţi de prezentare a unui demers
matematic;
6. Manifestarea perseverenţei şi gândirii creative în rezolvarea de probleme.
Obiective operaţionale:
a). cognitive:
OC1 = Consolidarea cunoştinţelor elevilor privind rezolvarea ecuaţiilor cu
o necunoscută;
OC2 = Reactualizarea cunoştinţelor elevilor privind formulele de calcul
prescurtat;
OC3 = Fixarea la elevi a metodelor de rezolvare a formelor „incomplete”
ale ecuaţiei de gradul al doilea;
OC4 = Elevii să-şi însuşească şi să aplice formula discriminantului şi
formula de rezolvare ecuaţiei ax  bx  c  0, a, b, c  R, a  0 ;
2

OC5 = Elevii să aplice metodele cele mai potrivite în scopul eficientizării


rezolvărilor.
b). afective:
OA1 = Participarea cu interes la lecţie;
OA2 = Dezvoltarea interesului pentru studiul matematicii.
Strategii didactice:
a). Metode şi procedee: conversaţia, munca independentă, demonstraţia,
exerciţiul, explicaţia;
b). Mijloace de realizare: manualul, fişe de exerciţii, laptop, videoproiector,
ecran de proiecţie;
c). Forme de organizare: grupe de elevi.

DESFĂŞURAREA LECŢIEI

ETAPELE OBIECTI CONŢINUTUL LECŢIEI STRATEG


LECŢIEI VE II
(TIMP) DIDACTIC
E
1 2 3 4
I. Moment P: Creează condiţiile necesare desfăşurării Conversaţia
organizatoric lecţiei. Verifică prezenţa elevilor.
(2 min) E: Se pregătesc cu cele necesare pentru lecţie.
Se asigură ordinea şi disciplina.
II. Verificarea OA1 P: Titlul lecţiei anterioare . Conversaţia
cunoştinţelor OC1 E: Rezolvarea în R a ecuaţiilor de forma
din lecţia OC2 ax 2  bx  c  0, a, b, c  R, a  0 .
anterioară, OC3 P: Care sunt formele „incomplete” ale
tema (10 min) ecuaţiei şi metodele lor de rezolvare?
E: Cazurile particulare ale acestei ecuaţii sunt:
1. Dacă c  0  ax 2  bx  0 
x ax  b   0 
 b
x  0 sau ax  b  0  S  0; .
 a
2. Dacă b  0  ax  c  0 
2

c
ax 2  c  x 2   Explicaţia
a
c
 dacă  a  0  S  Ø;
c
 dacă  a  0  S   0 ;
c  c c
 dacă a
 0  S    ,   .
a a

3. Dacă b  0 şi c  0  ax  0, a  0
2

 S   0 .
1 2 3 4
OA1 P: Invită câte un elev la tablă pentru fiecare Conversaţia
din cele trei cazuri.
P: Prezintă apoi aceste cazuri folosind
calculatorul şi o prezentare cu diapozitive, de
tip PowerPoint. (care rămâne activă pe durata
desfăşurării lecţiei).
P: Care este metoda de rezolvare a formei
complete (generale) a ecuaţiei
OC4 ax 2  bx  c  0 , a, b, c  R, a  0 .
E: Se calculează discriminantul   b 2  4ac
Formula pentru soluţiile ecuaţiei este:
b 
x1, 2 
2a
 Dacă   0  x1 , x 2  R  S  Ø;
 Dacă
b  b
  0  x1  x 2    S   
2a  2a 
 Dacă   0  x1  x 2  R 
 b    b   
S  ; 
 2a 2a 
P: Verifică frontal temele scrise făcând Conversaţia
eventual observaţii, iar dacă există exerciţii
nefinalizate le sugerează elevilor metoda de
rezolvare.
E: Elevii îşi verifică tema şi corectează
eventualele greşeli.
III. Anunţarea OA2 P: „Ecuaţii de forma Conversaţia
temei şi a ax 2  bx  c  0 , a, b, c  R, a  0 .
obiectivelor Aplicaţii”.
(3 min) Ne propunem să consolidăm ceea ce am
dobândit în lecţia anterioară şi pentru aceasta
vom lucra pe grupe eterogene de elevi (4
grupe a câte 7 elevi).
E: Fiecare elev primeşte câte o fişă de
exerciţii, corespunzător grupei din care face Explicaţia
parte şi este atent la recomandările făcute de
profesor cu privire la modul de rezolvare a
exerciţiilor.
IV. Dirijarea OA1 P: Propune spre rezolvare exerciţiile I-III Conversaţia
învăţării OC3 cuprinse în fişele de exerciţii şi distribuite
(15 min) OC4 grupelor de elevi.
OC5 FIŞĂ DE EXERCIŢII
I. Alege răspunsul corect:
1. Rezolvând ecuaţia  3x 2  243  0
obţinem:
1 2 3 4
a) 1x  x 2  3 ; b) 1  9, x 2  9 ;
x Munca
c) x1  x 2  9 . independentă
2. Mulţimea soluţiilor ecuaţiei:
3 x 2  2 x  0, x  R , este:
 2  3  2 
a) 0;  ; b) 0;  ; c)  ;0 .
 3  2  3 
II. Completează spaţiile punctate cu
răspunsurile corecte:
3. Ecuaţia x 2  15  1 are soluţiile … .
4. Ecuaţia  4 x  3 2  8  0 are mulţimea
soluţiilor … . Explicaţia
5. Rezolvând ecuaţia x 2  4 x  3  0
obţinem x1  ... , x 2  ... .
III. Rezolvaţi ecuaţiile:
6. Folosind descompunerea în factori:
a)  x  4 2  25  0 ; b) 5 x 2  20 x  0 .
7. Folosind formula de rezolvare:
a) x 2  5 x  6  0 ;
b) 4 x 2  4 x  7  0 .
8. Aflaţi a  R , ştiind că
2 x 2  ax  4  0, x  R are soluţia  4 .
Rezolvaţi apoi ecuaţia pentru valoarea
determinată a lui a .
V. Intensificarea OA1 P: Se solicită câte un elev din fiecare grupă Conversaţia
reţinerii şi OA2 pentru a prezenta la tablă un anumit tip de
asigurarea OC5 exerciţiu de pe fişă şi se discută frontal
transferului OC4 rezolvarea lui.
(13 min) OC3 E: Elevii participă activ la discutarea Explicaţia
exerciţiilor prezentate la tablă, notând
eventuale observaţii sau idei.
VI. Evaluarea P: Se fac aprecieri, recomandări, notarea Conversaţia
performanţei elevilor care s-au remarcat la lecţie.
(5 min) E: Îşi fac autocorectarea folosind fişe de
răspuns.
VII. Tema P: Manual: pag. 108 ex. 4 (j - u) Conversaţia
pentru acasă pag. 111 ex. 1,2.
(2 min) E: Elevii notează tema.

FIŞA NR.1

I. Alege răspunsul corect:


1. Rezolvând ecuaţia  3x 2  243  0 obţinem:
a) x1  x2  3 ; b) x1  9, x 2  9 ; c) x1  x 2  9 .
2. Mulţimea soluţiilor ecuaţiei: 3 x 2  2 x  0, x  R , este:
 2  3  2 
a) 0;  ; b) 0;  ; c)  ;0 .
 3  2  3 
II. Completează spaţiile punctate cu răspunsurile corecte:
3. Ecuaţia x 2  15  1 are soluţiile … .
4. Ecuaţia  4 x  3 2  8  0 are mulţimea soluţiilor … .
5. Rezolvând ecuaţia x 2  4 x  3  0 obţinem x1  ... , x 2  ... .
III. Rezolvaţi ecuaţiile:
6. Folosind descompunerea în factori:
a)  x  4 2  25  0 ; b) 5 x 2  20 x  0 .
7. Folosind formula de rezolvare:
a) x 2  5 x  6  0 ; b)  4 x 2  4 x  7  0 .
8. Aflaţi a  R , ştiind că 2 x 2  ax  4  0, x  R are soluţia  4 .
Rezolvaţi apoi ecuaţia pentru valoarea determinată a lui a .

FIŞA NR.2

I. Alege răspunsul corect:


1. Rezolvând ecuaţia x 2  7 x  10  0 obţinem:
a) x1  x 2  2 ; b) x1  2, x 2  5 ; c) x1  x 2  5 .
2. Mulţimea soluţiilor ecuaţiei:  4 x 2  6 x  0, x  R , este:
 3 3   2
a) 0;  ; b)  ;0 ; c) 0;  .
 2 2   3
II. Completează spaţiile punctate cu răspunsurile corecte:
3. Ecuaţia 5 x 2  45  0 are soluţiile … .
4. Ecuaţia   5 x  6 2  4  0 are mulţimea soluţiilor … .
5. Rezolvând ecuaţia x 2  6 x  8  0 obţinem x1  ... , x 2  ... .
III. Rezolvaţi ecuaţiile:
6. Folosind descompunerea în factori:
a)  x  1 2  4  0 ; b)  0,6 x 2  3,6 x  0 .
7. Folosind formula de rezolvare:
a) x 2  8 x  16  0 ; b) x 2  5 x  9  0 .
8. Aflaţi a  R , ştiind că 2 x 2  ax  4  0, x  R are soluţia  4 .
Rezolvaţi apoi ecuaţia pentru valoarea determinată a lui a .
Am ales acest proiect de lecţie, deoarece începe printr-o introducere în temă;
profesorul apeleaza la formule/teoreme consacrate, prin care elevii sunt informaţi despre ce
subiect se va discuta, rezumându-le, apoi, punctele principale.
Pe parcursul orei se folosesc alte mijloace de predare, decat cele clasice, cum ar fi
prezentarea PowerPoint. Se lucreaza pe grupe eterogene de elevi (4 grupe a câte 7 elevi), Cu
metoda impartirii elevilor in grupe, profesorul imprimă un ritm alert expunerii lecţiei,
menţinând treaz interesul clasei pe tot parcursul derulării orei. Fiecare elev primeste cate o
fisa, se alege un lider al grupului, care acesta va iesi in fata clasei si va prezenta la tabla un tip
de exercitiu. Se fac aprecieri, recomandări, notarea elevilor care s-au remarcat la lecţie. Elevii
isi pot face autocorectarea folosind fişe de răspuns.