Sunteți pe pagina 1din 5

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Semestrul I (18 săptămâni =36 ore)


Clasa a VIII-a (L2)- 2h/ săptămână
Manual : Cavallioti
Profesor : Dragos Panescu
Şcoala Nr.38 Craiova
Anul şcolar 2009- 2010

Unitatea de Obiective Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


învăţare de referinţă ore
Évaluation Acte de vorbire 4h IX : 17-21
initiale  A exprima cantitatea 24-28
 A compara calităţi
 A exprima gusturi, preferinţe
 A situa în timp: a relata activităţi la prezent, trecut şi viitor
Elemente de construcţie a comunicării
 Verbul : perfectul compus, imperfectul, viitorul
 Exprimarea cazurilor
 Adjectivul numeral cardinal de la 60 la 100
 Gradele de comparaţie ale adjectivelor
Unité 0 1.2 Tema 6h X : 1-5
La poste de 2.2  Universul personal : prietenia 8-12
l’amitié 3.1  Relaţii între tineri : corespondenţa 15-19
3.2  Cultură şi civilizaţie : personaje îndrăgite din cărţi, filme
4.1 Acte de vorbire
4.3  A face o urare şi a felicita
5.1 Elemente de construcţie a comunicării
 Relaţii semantice : sinonime, antonime
 Accentele
 Pronumele personal subiect (forme accentuate şi neaccentuate)
 Articolul : cazuri de substituire a articolului partitiv- sistematizare
 Adverbe de negaţie
Unité 1 1.2 Tema 6h X : 22-26
Bienvenue en 2.1  Relaţii între tineri : corespondenţa, schimburi şcolare, călătorii 29X- 2XI
France ! 2.2 Acte de vorbire XI: 5-9
3.1  Relaţii semantice : sinonime, antonime
3.2  A exprima acordul şi dezacordul
4.2
5.1 Elemente de construcţie a comunicării
 Pronumele on
 Verbul : prezent, perfect compus, viitor, imperfect- sistematizare
Unité 2 1.2 Tema 6h XI :12-16
La souris 1.3  Mijloace de comunicare în societatea modernă : TV, radio, Internet, 19-23
intelligente 2.3 publicitate şi anunţuri în presă 26-30
3.1 Acte de vorbire
3.2  A exprima şi a cere o opinie
4.2 Elemente de construcţie a comunicării
 Relaţii semantice : sinonime, antonime
 Legătura sonoră între cuvinte în grupul ritmic
 Verbul : mai mult ca perfectul
 Pronumele relativ simplu : qui, que, quoi
Unité 3 1.3 Tema 6h XII :3-7
Petites annonces 1.4  Mijloace de comunicare în societatea modernă : publicitate şi 10-14
et grandes 2.1 anunţuri în presă 17-21
questions 2.2 Acte de vorbire
3.3  A propune
4.3  A accepta
Elemente de construcţie a comunicării
 Relaţii semantice : sinonime, antonime, omonime
 Pronumele adverbiale en şi y
 Condiţionalul prezent I
Unité 4 1.2 Tema 8h I : 7-11
Par monts et par 1.3  Mediul înconjurător : configuraţia mediului 14-18
vaux 2.1  Cultură Şi civilizaţie: personaje îndrăgite din cărţi, filme 21-25
2.3 Acte de vorbire 28I- 1II
3.4  A exprima gusturi
4.2 Elemente de construcţie a comunicării
5.1  Relaţii semantice : sinonime, antonime, omonime
 Pronumele relativ simplu : dont, où
 Condiţionalul prezent (verbele neregulate)
 Adverbe de timp
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Semestrul II (16 săptămâni=32 ore)
Clasa a VIII-a (L2), 2h/ săptămână
Manual : Cavallioti
Profesor : Dragos Panescu
Şcoala cu clasele I-VIII Nr.38
Anul şcolar 2009-2010

Unitatea de Obiective Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


învăţare de referinţă ore

Unité 5 1.2 Tema 10h II: 11-15


Les petites cellules 1.3  Progres şi schimbare : obiecte şi ustensile domestice, invenţii şi 18-22
grises 2.1 descoperiri 25-29
2.4 Acte de vorbire III: 3-7
3.3  A exprima o judecată 10-14
4.3 Elemente de construcţie a comunicării
5.2  Relaţii semantice : sinonime, antonime
 Adjectivul numeral cardinal de la 100 la 1000
 Pronumele personal complement direct (locul lui in propoziţia asertivă
şi imperativă)
 Adverbe de cantitate

Unité 6 1.1 Tema 10h III: 17-21


À l’aube du 1.3  Progres şi schimbare : invenţii şi descoperiri 24-28
troisième millénaire 2.2 Acte de vorbire 31III- 4IV
2.4  A se scuza şi a răspunde la scuze IV: 7-11
3.1 Elemente de construcţie a comunicării 14-18
3.5  Relaţii semantice : sinonime, antonime, omonime
4.4  Pronumele personal complement indirect (locul lui în propoziţia
5.2 asertivă şi imperativă)
 Adjectivul numeral ordinal de la 1 la 20
 Adverbe de mod
Unité 7 1.3 Tema 8h IV: 21-25
Boussole en main 1.4  Mediul înconjurător : vacanţe, tabere, excursii V : 5-9
2.1 Acte de vorbire 12-16
2.4   A iniţia o interacţiune verbală 19-23
3.4 Elemente de construcţie a comunicării
3.5  Relaţii semantice : sinonime, antonime, omonime
4.2  Prepoziţii şi conjuncţii frecvente
 Adjectivul şi pronumele nehotărât : tout, quelqu’un, personne, rien
 Pronumele demonstrativ neutru : ce, ça, cela
Évaluation finale 4h V: 26-30
VI: 2-6
PLANIFICARE ANUALĂ
Clasa a VIII-a (L2)
Manual: Cavallioti
Profesor: Andrei Emilia
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 3
Anul şcolar 2007- 2008

Clasa Nr. ore/ Nr. total Nr. total SEM. I SEM. I SEM. I SEM. II SEM. II SEM II
săptămână săptămâni ore
Nr. săptămâni Predare Recapitulare Nr. săptămâni Predare Recapitulare
Nr. ore Evaluare Evaluare Nr. ore Evaluare Evaluare

18 16
VIII 2 34 68 32 4 28 4
36 32