Sunteți pe pagina 1din 4

LIMBA ROMANA.

PROGRAMA OPTIONALA

ORTOGRAFIE,ORTOEPIE SI PUNCTUATIE

1.ARGUMENT
Cunostintele de ortografie,ortoepie si de punctuatie,pe care elevul
incepe sa le dobandeasca inca din clasele primare,ii sunt necesare acestuia
pentru a fi capabil sa se exprime mai corect si mai clar,atat in scris cat si
oral.
Optiunea pentru introducerea acestui curs de ortografie,ortoepie si
punctuatie a fost determinata,pe de o parte,de carentele elevilor constatate in
urma testarilor initiale,iar pe de alta,de constientizarea importantei pe care o
au aceste ramuri ale lingvisticii,nu ele in sine,ci vazute ca piatra de temelie
fara de care nu se poate realiza satisfacator nici actul de comunicare,nici
redactarea unui text scris.
Un alt motiv care m-a facut sa propun aceasta tematica a fost
timpul insuficient acordat de curriculumul trunchiului comun acestor
probleme avand in vedere continutul bogat in informatii care trebuie parcurs
intr-un an scolar.

2.OBIECTIVE CADRU
a)dezvoltarea interesului elevilor pentru corectitudinea exprimarii
orale si scrise;
b)constientizarea importantei pe care o au ortografia,ortoepia si
punctuatia;
c)achizitionarea de cunostinte si formarea deprinderii de a scrie si
pronunta corect;

3.TEMA OPTIONALULUI
Intelegerea si insusirea sistemului ortografic si ortoepic al limbii
romane.Reguli de ortografie si ortoepie.
4.TEMELE PROPUSE
I.Cunoasterea tuturor situatiilor in care se impune folosirea
semnelor de punctuatie.
II.Inventarul de foneme si inventarul de grapheme.Raporturile
dintre foneme si grapheme.
III.Evitarea confuziei intre cuvinte,forme sau variante omografe.
IV.Functiile semnelor ortografice.
V.Motivarea scrierii corecte a omofonelor.

Obiective de referinta Exemple de activitati de invatare

-sa cunoasca semnele de ortografie si -exercitii de explicare a folosirii


de punctuatie si rolul lor; semnelor de punctuatie intr-un text
suport;
-exercitii de completare a unui text cu
semne de punctuatie;
-exercitii de construire de propozitii
cu semne de punctuatie;
-exercitii de sesizare a diferentelor
dintre intonatia afirmativa,interogati-
va si exclamativa;
-marcarea lor grafica;
-sa noteze corect semnele dupa -exercitii de transcriere fonetica a
dictare; cuvintelor;precizarea numarului de
litere si de sunete intr-un cuvant;
-exercitii de identificare a diftongilor,
triftongilor si hiatului;
-exercitii de identificare si precizare a
valorilor literelor c,g,x,q,h,e-
initial,ch,gh,cs,sunetul t notat si
(regula Sextil Puscariu)

-sa sesizeze in context sensul -exercitii de diferentiere a


omografelor si sa le accentueze omografelor;
corect;
-sa sesizeze in context sensul -exercitii de analiza morfologica a
omofonelor si sa le noteze corect; omofonelor;
-sa sesizeze ambiguitatile la care -exrcitii de diferentiere a
poate duce necunoasterea ortografiei omofonelor(exercitii de tip alegere
omofonelor; multipla,completare,dupa dictare);
-sa fie capabili sa noteze grupurile –ii -elemente de analiza morfematica de
si –iii finale dupa dictare; tip:R+D+A;R+S+S+D;

5.CONTINUTURI
1.Punctuatia.Semnele de punctuatie
2.Corespondenta sunet-litera
3.Omografele(Problema accentuarii)
4.Semnele ortografice
5.Omofonele
6.Recapitulare finala

6.MODALITATI DE EVALUARE

-teste
-exercitii ortografice ,ortoepice si de punctuatie:
a)exercitii de recunoastere si caracterizare;
b)exercitii de recunoastere si grupare;
c)exercitii de recunoastere si motivare;
-compuneri ortografice;
-exercitii de copiere;
-dictari;

BIBLIOGRAFIE

Academia Romana,Institutul de Lingvistica ,,Iorgu Iordan-


Al.Rosetti’’,Dictionarul ortografic,ortoepic si morphologic al limbii
romane(DOOM 2) ,Editia a II-a revazuta si adaugita,Univers
Enciclopedic,Bucuresti,2005
Academia Romana,Institutul de Lingvistica ,,Iorgu
Iordan’’,dictionarul explicativ al limbii romane(DEX),editia a II-a,Univers
Enciclopedic,Bucuresti ,1996
Academia Romana,Institutul de LIngvistica ,,Iorgu
Iordan’’,Indreptar ortografic,ortoepic si de punctuatie,Editia aV-a,Univers
Enciclopedic,Bucuresti,1995
Mioara Avram,Cuvintele limbii romane intre corect si
incorect,Cartier,Bucuresti-Chisinau,2001