Sunteți pe pagina 1din 10

CURS 9

Decizia de investitii si de finantare

 Finanţarea investiţiilor şi a activelor circulante acoperă, în mare măsură, sfera cerinţelor de


finanţare la nivelul unei firme şi are în vedere:

 sursele proprii;

 sursele împrumutate;

 sursele permanente şi temporare.

 Sursele permanente

 Surse temporare

 Resursele destinate finanţării curente

 Fondul de rulment

 Pasivele din exploatare

 Creditele bancare pe termen scurt


Finantarea investitiilor

 Definire

 Tipuri

 Alegerea proiectului de in

vestii
 Decizia de a investi

◦ studii comerciale, tehnice şi financiare

◦ piaţa căreia i se adresează investiţia

◦ obiectul investiţiei

◦ rezultatele estimate a se obţine

◦ proiecte alternative

◦ variante pe multiplele:

◦ evoluţia pieţei (preţuri, grad de saturare, apariţia unor produse


înlocuitoare sau noi)

◦ soluţiile tehnice

◦ soluţiile de amplasament

◦ finanţarea

◦ costurile de investiţie

◦ costurile de exploatare

◦ dinamica pieţelor adiacente (materii prime, utilizări etc.)

◦ dinamica pieţei muncii


 Finanţarea investiţiei se poate face din

 surse proprii

 capitalul social

 fondul de amortizare

 profitul

 fondurile de rezervă

 suplimentarea de capital

 veniturile din plasamente

 surse atrase (mobilizarea resurselor interne)

 surse împrumutate (credite).

 Politica de investiţii

 componentă a politicii generale a întreprinderilor

 alocare a capitalurilor economisite în activităţi profitabile, cu caracter


productiv, în special, astfel încât să se majoreze valoarea iniţială a
capitalurilor

 o componenta a politicii financiare:

 Macroeconomic:

 politica cheltuielilor publice

 politica fiscală
 politica monetară

 Microeconomic

 politica de investitii - decizii de investitii

 politica de finantare – decizii de finantare

 politica de distribuire a profitului

 Politica de finanţare

 structura surselor de finanţare

 raportul între autofinanţare şi apel la credite

Alegerea proiectului de investii

Alegerea variantei optime de investiţie

 criterii pentru ierarhizarea variantelor

 Realizarea unei investiţii

 stabilirea unui program corespunzator obiectivului

 fixarea obiectivelor

 stabilirea modalităţilor de realizare a obiectivelor

 identificarea activităţilor pentru fiecare obiectiv în parte, a căror realizare


trebuie să se concretizeze, în final, cu rezultate.

 Identificarea costului investiţiei pe baza estimărilor pentru mai multe variante.


 Elementele caracteristice investitiilor:

 volumul capitalului investit

 durata de realizare a lucrărilor de investiții

 durata de funcționare a investiției

 termenul de recuperare a investiției

 cash-flow-urile generate de proiectul de investitii

 valoarea reziduala

 rata de actualizare

 Alegerea variantei optime :

 valoarea actualizata neta;

 rata interna de rentabilitate;

 indicele de profitabilitate;

 randamentul;

 termenul de recuperare.
Exemplu

 obiectiv de investitii - „Centru Cultural” - Sat Tamasi, Comuna Corbeanca, Judet Ilfov

 titularul investitiei - Unitatea administrativ-teritoriala Corbeanca, judetul Ilfov

 perioada de referinta – 50 ani

 perioada de implementare – 1 an

 pentru realizarea investitii se are in vedere utilizarea unui teren cu o suprafata de 2285.00
mp aflat in proprietatea publica a Comunei Corbeanca

 rata de actualizare 5%