Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea Ecologică din Bucuresti

Facultatea de Inginerie Managerială

Referat
Cercetări Operationale

Conf. Univ. dr. mat.


Janina Mihăilă

Student:
Foană I. Marian
Anul lV
Inginerie