Sunteți pe pagina 1din 3

SCOALA ALTFEL

Nr. Denumirea Obiective urmărite Tipul Responsabil Participanţi Termen Evaluarea


crt. activităţii activităţii / activităţii
Invitaţi
1 Educaţie ecologică -dezvoltarea capacităţii de Drumeţie Educatoare: Prezentare
“Prietenii naturii ” explorare şi investigare a Itinerar: Preşcolarii PowerPoint
mediului înconjurător folosind Părinţii Fotografii
instrumente şi procedee Album foto
adecvate
-dezvoltarea unor atitudini,
comportamente favorabile
ameliorării relaţiilor dintre om
şi mediu
-cultivarea capacităţii de
cooperare în scopul protejării
mediului

2. Educaţie pentru - cunoaşterea noţiunilor legate -activitate de Educatoare: Album foto


sanătate de sănătate şi boală în vederea educaţie pentru Preşcolarii Concurs de
dezvoltării armonioase a sănătate şi stil Părinţii desene
organismului de viaţă sănătos Filme
- formarea şi cultivarea
interesului pentru problematica Desen:
sănătăţii „Micii
- cunoaşterea organismului sanitari’’
uman şi a funcţiilor vitale,
precum şi a unor norme de Joc de rol:
„Micii sanitari” comportament pentru ,,De-a
asigurarea echilibrului dintre doctorul’’
sănătatea individuală şi
colectivă
- dezvoltarea capacităţii de
utilizare a normelor igienico-
sanitare prin corectarea
SCOALA ALTFEL

deprinderilor greşite şi
încurajarea celor corecte
- formarea şi consolidarea
deprinderilor de igienă a
muncii, de odihnă şi recreere
- formarea deprinderilor de
alimentaţie raţională şi de
desfăşurare de exerciţii fizice
în vederea menţinerii sănătăţii
3. - dezvoltarea capacităţii de -amenajarea Educatoare: Preşcolarii Fotografii
„Poftiţi la utilizare a foarfecelor, de a spatiului pentru Părinţii Măşti
carnaval!” decupa pe contur şi de a carnaval Vizionare
asambla toate părţile DVD cu
componente ale măştilor; poveşti
- formarea şi cultivarea
interesului pentru poveşti şi
basme;
- formarea şi cultivarea
interesului de a reproduce
Măşti pentru expresii din texte ;
carnaval

4 „Minte sănătoasă în -dezvoltarea armonioasă a -activitate Educatoare: Preşcolarii Fotografii


corp sănătos” copilului sportiva Părinţii Album foto
Întreceri sportive -întreceri Premii
sportive:
stafeta,
alergare,
sărituri în
adâncime,
înălţime,
dansuri
populare
SCOALA ALTFEL

5 Pictura decorativa -cultivarea simtului estetic - pictura Educatoare Preşcolarii Fotografii


. -redarea prin desen/pictura a Părinţii Album foto
unor elemente din mediul Premii
inconjurator

S-ar putea să vă placă și