Sunteți pe pagina 1din 6

C SEMINAR

O
N CONTABILITATEA ACTIVELOR FIXE
T CORPORALE
A
B
I
L
I Particularități privind activele fixe
T
A
T Domeniul public Domeniul privat
E = bunuri de uz şi interes public
A - NU pot fi vândute / pot fi concesionate / închiriate - POT fi vândute
Active fixe corporale
I Aparţin: Aparţin:
N - statului ct. 101 - statului ct. 102
S - unităţilor administrativ - unităţilor administrativ
T teritoriale ct. 103 teritoriale ct. 104
I Active fixe necorporale
T - statului ct. 100
U - unităţilor admin.terit.
Ţ = Active neamortizabile Active amortizabile
I
I !!! Exceptii - întotdeauna sunt neamortizabile:
L - terenurile (ct. 211)
O - alte active ale statului – zăcăminte, resurse biologice
R etc. (ct. 215)-
- înreg ale even cult sportive (ct. 206)
P
U
B
L Ȋnregistratea în contabilitate:
I
C Domeniul public Domeniul privat
E achizitie imobilizări imobilizare = fond imobilizare = furnizori
Ch. A neamortizbile = furnizori
înregistrare amortizare NU SE AMORTIZEAZĂ Ch. amortizare = amortizare
descarcare de gestiune fond = imobilizare % = imobilizare
amortizare
Ch. – partea neamortizată

1
------------------------------------------------------------CONTABILITATEA INSTITUŢIILOR PUBLICE------------------------------------------------------------
C SEMINAR
O
N CONTABILITATEA ACTIVELOR FIXE
T CORPORALE
A
B
I
L
I Particularități privind activele fixe
T
A
T Domeniul public Domeniul privat
E = bunuri de uz şi interes public
A - NU pot fi vândute / pot fi concesionate / închiriate - POT fi vândute
Active fixe corporale
I Aparţin: Aparţin:
N - statului ct. 101 - statului ct. 102
S - unităţilor administrativ - unităţilor administrativ
T teritoriale ct. 103 teritoriale ct. 104
I Active fixe necorporale
T - statului ct. 100
U - unităţilor admin.terit.
Ţ = Active neamortizabile Active amortizabile
I
I !!! Exceptii - întotdeauna sunt neamortizabile:
L - terenurile (ct. 211)
O - alte active ale statului – zăcăminte, resurse biologice
R etc. (ct. 215)-
- înreg ale even cult sportive (ct. 206)
P
U
B
L Ȋnregistratea în contabilitate:
I
C Domeniul public Domeniul privat
E achizitie imobilizări imobilizare = fond imobilizare = furnizori
Ch. A neamortizbile = furnizori
înregistrare amortizare NU SE AMORTIZEAZĂ Ch. amortizare = amortizare
descarcare de gestiune fond = imobilizare % = imobilizare
amortizare
Ch. – partea neamortizată

1
------------------------------------------------------------CONTABILITATEA INSTITUŢIILOR PUBLICE------------------------------------------------------------
C SEMINAR
O
N CONTABILITATEA ACTIVELOR FIXE
T IN LEASING
A
B
I
L
I Particularități privind activele fixe in leasing
T
A Ȋnregistratea în contabilitate:
T
E Leasing financiar Active neamortizabile Active amortizabile
A - intrarea în patrimoniu AI = fond AI = împrumut (167)
Ch. A neamortizbile = împrumut
I - evidenţierea dobânzii Ch dob = dob împrum (1687)
N - facturarea ratei de % = furnizori
S leasing împrumut (167)
T dob împrum (1687)
I - plata ratei de leasing furnizori = finanţare / disponibil pr.
T
U
Ţ
I
I
L
O
R

P
U
B
L
I
C
E

1
------------------------------------------------------------CONTABILITATEA INSTITUŢIILOR PUBLICE------------------------------------------------------------
C SEMINAR
O
N CONTABILITATEA STOCURILOR
T
A
B
I
L Particularități privind stocurile
I
T
A
T ♣ Obiecte de inventar
E
A - In momentul achizitiei acestea se inregistreaza pe analiticul 3031 (in magazie), iar la darea
in consum se transfera pe analiticul 3032 (in folosinta).
I - Înregistrarea pe Ch. (ct. 603) în cazul instituţiilor publice se face în momentul scoaterii din
N folosinţă a obiectelor de inventar.
S
- Pentru obiectele de inventar date in consum anterior anului 2005 în momentul scoaterii din
T
I folosinţă acestea se inregistreaza pe Rezultat reportat (ct.117).
T
U ♣ Imputarea lipsurilor / inregistrarea plusurilor la inventariere
Ţ
I - In situatia in care stocurile provin din finantare de la bugetul de stat, numai diferenta dintre
I pretul de inregistrare si pretul de imputatie, se va contabiliza ca venit. Împutaţia până la
L
nivelul preţului de înregistrare se virează la bugetul de stat
O
R - In situatia in care stocurile provin din autofinantare, intreaga suma imputabila se va
contabiliza ca venit
P - Aceasi regula se aplica si in cazul plusurilor constatate la inventariere
U
B → Dacă avem de înregistrat un Venit (ex: din imputaţie / plus de casă etc.) trebuie să analizăm
L
provenienţa elementului generator:
I
C - dacă a fost finanţat din surse bugetare – V se datorează bugetului – se înreg pe 4481
E - dacă a fost finanţat din surse proprii – V se cuvine IP – se înregistrează ca Venit

♣ Inregistrarea V. din vanzarea stocurilor:


creanţă = V din vânzare stocuri (dacă stocul provine din activitate autofinanţată)
creanţă = datorii faţă de bug stat (dacă stocul a fost finanţat din surse bugetare)

1
------------------------------------------------------------CONTABILITATEA INSTITUŢIILOR PUBLICE------------------------------------------------------------
C SEMINAR
O
N CONTABILITATEA STOCURILOR
T
A
B
I
L Particularități privind stocurile
I
T
A
T ♣ Obiecte de inventar
E
A - In momentul achizitiei acestea se inregistreaza pe analiticul 3031 (in magazie), iar la darea
in consum se transfera pe analiticul 3032 (in folosinta).
I - Înregistrarea pe Ch. (ct. 603) în cazul instituţiilor publice se face în momentul scoaterii din
N folosinţă a obiectelor de inventar.
S
- Pentru obiectele de inventar date in consum anterior anului 2005 în momentul scoaterii din
T
I folosinţă acestea se inregistreaza pe Rezultat reportat (ct.117).
T
U ♣ Imputarea lipsurilor / inregistrarea plusurilor la inventariere
Ţ
I - In situatia in care stocurile provin din finantare de la bugetul de stat, numai diferenta dintre
I pretul de inregistrare si pretul de imputatie, se va contabiliza ca venit. Împutaţia până la
L
nivelul preţului de înregistrare se virează la bugetul de stat
O
R - In situatia in care stocurile provin din autofinantare, intreaga suma imputabila se va
contabiliza ca venit
P - Aceasi regula se aplica si in cazul plusurilor constatate la inventariere
U
B → Dacă avem de înregistrat un Venit (ex: din imputaţie / plus de casă etc.) trebuie să analizăm
L
provenienţa elementului generator:
I
C - dacă a fost finanţat din surse bugetare – V se datorează bugetului – se înreg pe 4481
E - dacă a fost finanţat din surse proprii – V se cuvine IP – se înregistrează ca Venit

♣ Inregistrarea V. din vanzarea stocurilor:


creanţă = V din vânzare stocuri (dacă stocul provine din activitate autofinanţată)
creanţă = datorii faţă de bug stat (dacă stocul a fost finanţat din surse bugetare)

1
------------------------------------------------------------CONTABILITATEA INSTITUŢIILOR PUBLICE------------------------------------------------------------
C SEMINAR
O
N CONTABILITATEA OPERATIUNILOR CU TERTII
T
A !!! Conturi specifice de cheltuieli / datorii pentru inregistrarea in contabilitate a burselor
B
I 679 = 429
L
I
T !!! Crearea de analitice distincte:
A - pentru fiecare bun din proprietate (01 – cladire / 02 – mijloc de transport / 03 – teren)
T - pentru fiecare contribuabil care datoreaza impozit (PI = Popescu Ioan / II = Ionescu Ioan /
E GI = Georgesu Ioan / X = SC „X” SRL)
A

I !!! Posibilitatea de colectare de catre Consiliul Local a unei taxe (ex. taxa pentru camioanele peste
N 12 tone) in numele altei IP (Consiliul Judetean) si virarea ulterioara carte aceasta :
S
T înregistrarea creanţelor din impozite şi taxe aferente Consiliului Local / Judeţean :
I 461 = 4481.01 600 lei (Consiliul Local)
T 461 = 4481.02 400 lei (Consiliul Judeţean)
U
Ţ - virarea sumelor la Consiliul Local / Judeţean :
I % = 5292 1.000 lei
I 4481.01 600 lei (Consiliul Local)
L 4481.02 400 lei (Consiliul Judeţean)
O
R

P
U
B
L
I
C
E

1
------------------------------------------------------------CONTABILITATEA INSTITUŢIILOR PUBLICE------------------------------------------------------------