Sunteți pe pagina 1din 12

1.

Consiliul Local Cluj inregistreaza venituri din impozit pe mijloc de transport (cod 01) de 200 lei
aferent contribuabilului persoana juridica Y si taxa speciala de 50 lei pentru depasirea pragului de 12
tone, in numele Consiliului Judetean.

Reflectarea contabila la Consiliul Judetean Cluj a operatiunilor de inregistrare a taxei speciale este:

a. 5211= 735 suma 50

b. 5211=734 suma 50

c. 461=735 suma 50

2. Consiliul Local Cluj decide dezmembrarea unor tramvaie finantate din surse bugetare si
valorificarea pieselor de schimb rezultate la valoarea de 20.000 lei, costurile ocazionale de
dezmembrarea efectuata de o firma specializata fiind de 1.000 lei.

Reflectarea contabila a operatiunilor de valorificare a pieselor de schimb si a costurilor asociate


obtinerii acestora este :

A. 461=751 suma 20.000 si 628=401 suma 1.000

B. 461=4481 suma 20.000 si 4481=401 suma 1.000

C. 461=4481 suma 20.000 si 628 = 401 suma 1.000

3. Consiliul Local primeste donatie o cladire in valoare de 100.000 lei ce va apartine domeniului public.
Reflectarea contabila a operatiunii de intrare este:

A. 212=103 suma 100.000

B. 212=779 suma 100.000

C. 212=105 suma 100.000

4. Consiliul Local Cluj achizitioneaza un teren la valoarea de 1.000.000 lei apartinand domeniului
privat. Reflectarea contabila a operatiunii de achizitie este:

A. 2111=104 suma 1.000.000 si 6821=404 suma 1.000.000

B. 2111=102 suma 1.000.000 si 6821=404 suma 1.000.000

C. 2111=404 suma 1.000.000

5. Consiliul Local Cluj inregistreaza venituri din impozite pe cladire (cod 01) de 500 lei si pe teren (cod
02) de 100 lei aferente contribuabilului persoana fizica X, din care impozitul pe cladire il incaseaza
direct in contul de disponibil al bugetului local deschis la Trezoreria Statului.

Reflectarea contabila a operatiunilor de inregistrare si incasare a impozitelor este:

A. 464=734 suma 600 si 5211=464 suma 500

B. 464.01.X = 735 suma 500 si 464.02.X = 734 suma 100 si 5211 = 464.01.X suma 500

C. 464.01.X = 734 suma 500 si 464.02.X = 734 suma 100 si 5211 = 464.01.X suma 500

6. Consiliul Local Cluj inregistreaza venituri din impozit pe mijloc de transport ( cod 01) de 200 lei
aferent contribuabilului persoana juridica Y si taxa speciala de 50 lei pentru depasirea pragului de 12
tone, in numele Consiliului Judetean Cluj.

Reflectarea contabila la Consiliul Local Cluj a operatiunilor de inregistrare a impozitului si taxei este:

A. 464.01.Y = 734 suma 200 si 461 = 735 suma 50

B. 464 = 734 suma 200 si 461 = 735 suma 50

C. 464.01.Y = 734 suma 200 si 461=4481 suma 50

7. Cu ocazia inventarierii situatiei generale a patrimoniului se constata lipsa unui calculator apartinand
domeniului privat la valoare de intrare de 6.000 lei, achizitionat din surse bugetare, amortizat in
proportie de 60%. Pretul de imputatie este de 8.000 lei, debitul retinandu-se in 8 rate egale pe statul
de plata. Reflectarea contabila a operatiunilor de scoate din evidenta a activului si recuperare a
debitului sunt :

A. 2814=214 suma 3.600 si 691=214 suma 2400 si 421 = 4282 suma 6.000

B. 2814 = 214 suma 3.600 si 691 = 214 suma 2400 si 421=4481 suma 8.000

C. 2814=214 suma 3600 si 691= 214 suma 2400 si 421=4282 suma 8.000

8. Cu ocazia inventarierii situatiei generale a patrimoniului se constata lipsa unui TV la valoare de


intrare de 5.000 lei, achizitionat din surse proprii, amortizat in proportie de 20%. Pretul de imputatie
este de 6.000 lei. Reflectarea contabila a operatiunii de imputare este:

A. 4282=4481 suma 6.000

B. 4282=719 suma 6.000

C. 4282=4481 suma 5.000 si 4282 = 719 suma 1.000

9. Cantina Liceului de Informatica din Cluj constata cu ocazia inventarierii patrimoniului un plus in
gestiunea de alimente achizitionate din surse proprii de finantare avand valoarea contabila de 300 lei
si un plus de casa de 100 lei. Reflectarea contabila a operatiunii de constatare a plusurilor din gestiune
este :

a. 6027 = 3027 suma - 300 si 5311 = 4481 suma 100

b. 6027= 3027 suma -300 si 5311=719 suma 100

c. 6027=3027 suma 300 si 5311=4481 suma 100

10. Cantina Universitatii Tehnice din Cluj constata cu ocazia inventarierii patrimoniului un minus in
gestiunea de alimente achizitionate din surse de finantare bugetare avand valoarea contabila de 500
lei si un plus de casa de 100 lei. Reflectarea contabila a operatiunilor de constatare a minusului si
plusului din gestiune este :

A. 6027 = 3027 suma -500 si 5311=4481 suma 100

B. 6027=3027 suma 500 si 5311=719 suma 100

C. 6027=3027 suma 500 si 5311=4481 suma 100

11. Directia Generala a Finantelor Publice Bucuresti a confiscat si preluat proprietatea privata in
vederea valorificarii prin licitatie publica 10 laptopuri in valoarea totala de 30.000 lei. Costurile cu
organizarea licitatiei de 1.000 lei se suporta din sumele obtinute din valorificare. Reflectarea contabila
a operatiunii de virare la buget a sumelor obtinute din valorificare este:

A. 4481= 557 suma 30.000

B. 4481=557 suma 31.000

C. 4481=557 suma 29.000

12. Directia Generala a Finantelor Publice Bucuresti a confiscat si preluat proprietatea privata in
vederea valorificarii de bunuri in valoare de 10.000 lei. Reflecta contabila a operatiunilor de receptie si
valorificare este :

A. 347=102 suma 10.000 si 4111= 4481 suma 10.000

B. 349=104 suma 10.000 si 4111= 4481 suma 10.000

C. 347=104 suma 10.000 si 4111=4481 suma 10.000

13. In urma unui control inopinat la gestiunea de materiale a unei unitati militare finantate integral de
la bugetul de stat s-a constatat un plus la gestiunea de materiale auxiliare de 100 lei si un minus la
gestiunea de combustibili de 150 lei imputati gestionarului la valoarea contabila. Reflectarea contabila
a operatiunilor de constatare a plusului si minusului din gestiune este :

A. 6021=3021 suma -100 si 6022=3022 suma 150 si 4282=719 suma 150

B. 6021=3021 suma -100 si 6022=3022 suma 150 si 4282 = 4481 suma 150
C. 6021=3021 suma 100 si 6022=3022 suma 150 si 4282 = 4481 si 150

14. Institutul National de Cercetare receptioneaza, in urma unor lucrari de amenajare a unui drum
public, o noua sursa de zacaminte naturale, care vor fi incluse in domeniul public, estimata la valoarea
de 200.000 lei.

Reflectarea contabila a operatiunii de achizitie este:

A. 215=404 suma 200.000

B. 215=101 suma 200.000 si 6821=404 suma 200.000

C. 215=102 suma 200.000 si 6821=404 suma 200.000

15. Inspectoratul scolar Cluj achizitioneaza doua mijloace de transport a 300.000 lei fiecare, unul
apartinand domeniului public find destinat transportului elevilor, iar celalalt domeniului privat,
ambele avand o durata de utilizare de 5 ani.

Reflectarea contabila a cheltuielilor ocazionate in primul an este :

A. 6811=2813 suma 120.000

B. 6821=404 suma 300.000 si 6811=2813 suma 60.000

C. 6811=2813 suma 60.000

16. Inspectoratul scolar Cluj achizitioneaza doua mijloace de transport a 300.000 lei fiecare, unul
apartinand domeniului public find destinat transportului elevilor, iar celalalt domeniului privat,
ambele avand o durata de utilizare de 5 ani.

Reflectarea contabila a scoaterii din gestiune a acestora dupa doi ani in urma unor accidente este:

A. 2813=2133 suma 120.000 si 691=2133 suma 180.000 si 103=2133 suma 300.000

B. 2813=2133 suma 120.000 si 691 = 2133 suma 180.000 si 691 = 2133 suma 300.000

C. 691=2133 suma 300.000 si 103= 2133 suma 300.000

17. Facultatea de Litere Cluj, finantata integral de la bugetul statului, inregistreaza bursele cuvenite
studentilor in valoare de 9.000 lei, din care : 3.000 lei se platesc in numerar , 2.000 se vireaza cantinei
studentesti si 4.000 lei se depun in contul de sume de mandat platindu-se ulterior. Reflectarea
contabila a operatiunilor de inregistrare si plata in numerar a burselor este:

A. 679=429 suma 9.000 lei si 429=5311 suma 3.000

B. 679=429 suma 9.000 lei si 429= 552 suma 3.000

C. 679=5311 suma 3.000

18. Facultatea de Litere Cluj, finantata integral de la bugetul statului, inregistreaza bursele cuvenite
studentilor in valoare de 9.000 lei, din care : 3.000 lei se platesc in numerar , 2.000 se vireaza cantinei
studentesti si 4.000 lei se depun in contul de sume de mandat platindu-se ulterior.
Reflectarea contabila a operatiunilor de virare a burselor catre cantina si depunere de sume de
mandat este :

A. 429 = 7702 suma 2.000 si 7702=552 suma 4.000

B. 429=7702 suma 2.000 si 429 = 552 suma 4.000

C. 429=7701 suma 2.000 si 429 = 552 suma 4.000

19. Liceul de muzica primeste donatie un software care transcrie sunetele in partitura de la un liceu
din Germania cu care este infratit. In valoare de 10.000 lei. Reflectarea contabila a operatiunii de
intrare este:

A. 2081= 779 suma 10.000

B. 628=401 suma 10.000

C. 2081=401 suma 10.000

20. Liceul de Informatica Cluj a castigat in luna august un proiect de finantare externa in valoare totala
de 100.000 lei din care 25% reprezinta contributia proprie a spitalului, suportata din surse de finantare
bugetare. In luna august au fost inregistrate cheltuielile cu energia electrica si apa de 1.000 lei,
achitate din finantarea externa si cheltuieli de reparatii de 10.000 lei achitate din contributia proprie
in cadrul proiectului.

Reflectarea contabila a operatiunilor de inchidere a conturilor de venituri si cheltuieli aferente


contributiei proprii in cadrul proiectului din luna august este:

a. 774.01=121.01 suma 25.000 si 121.01=611.01 suma 10.000

b. 778.01 = 121.01 suma 25.000 si 121.01=611.01 suma 10.000

c. 778=121 suma 25.000 si 121 = 611 suma 10.000

21. Liceul de Informatica Cluj a castigat in luna august un proiect de finantare externa in valoare totala
de 100.000 lei din care 25% reprezinta contributia proprie a spitalului, suportata din surse de finantare
bugetare. In luna august au fost inregistrate cheltuielile cu energia electrica si apa de 1.000 lei,
achitate din finantarea externa si cheltuieli de reparatii de 10.000 lei achitate din contributia proprie
in cadrul proiectului.

Reflectarea contabila a operatiunilor de inchidere a conturilor de venituri si cheltuieli aferente


finantarii externe in cadrul proiectului din luna august este:

A. 774=121 suma 75.000 si 121=610 suma 1.000

B. 778.08 = 121.08 suma 75.000 si 121.08=610.08 suma 1.000

C. 774.08=121.08 suma 75.000 si 121.08 = 610.08 suma 1.000


22. Liceul de nevazatori primeste donatie 5 calculatoare cu tastatura braile pentru nevazatori de la o
UNICEF, fiecare calculatori are o valoare estimata la 10.000 lei. Reflectarea contabila a operatiunii de
intrare este:

A. 213=104 suma 50.000

B. 213=751 suma 50.000

C. 213=779 suma 50.000

23. Municipalitatea Cluj emite 100 obligatiuni, valoarea totala a imprumutului fiind de 100.000 lei, iar
prima de rambursare de 10.000 lei, care se amortizeaza pe o perioada de 5 ani. Comisionul platit
societatii de intermediere este de 100 lei, iar dobanda aferenta imprumutului este de 12%/an. La
scadenta obligatiunile se rascumpara, iar imprumutul se stinge. Toate decontarile se realizeaza prin
contul de disponibil al bugetului local.

Reflectarea contabila a operatiunilor de rascumparare a obligatiunilor se stingere a imprumutului


este:

A. 505=5211 suma 100.000 si 161= 505 suma 90.000 si 169=505 suma 10.000

B. 161=5211 suma 100.000

C. 505=5211 suma 100.000 si 161=505 suma 100.000

24. Muzeul de Arta Bucuresti achizitioneaza o cladire la valoarea de 800.000.000 lei apartinand
domeniului privat.

Reflectarea contabila a operatiunii de achizitie este :

A. 212=101 suma 800.000.000 si 6821=404 suma 800.000.000

B. 212=103 suma 800.000.000 si 6821=404 suma 800.000.000

C. 212=404 suma 800.000.000

25. Muzeul de Arta Bucuresti achizitioneaza o cladire la valoarea de 800.000.000 lei apartinand
domeniului public.

Reflectarea contabila a operatiunii de achizitie este :

A. 212=404 suma 800.000.000

B. 212=101 suma 800.000.000 si 6821=404 suma 800.000.000

C. 212=103 suma 800.000.000 si 6821=404 suma 800.000.000

26. Municipalitatea Cluj emite 100 obligatiuni, valoarea totala a imprumutului fiind de 100.000 lei, iar
prima de rambursare de 10.000 lei, care se amortizeaza pe o perioada de 5 ani. Comisionul platit
societatii de intermediere este de 100 lei, iar dobanda aferenta imprumutului este de 12%/an. La
scadenta obligatiunile se rascumpara, iar imprumutul se stinge. Toate decontarile se realizeaza prin
contul de disponibil al bugetului local.

Reflectarea contabila a operatiunilor generatoare de cheltuieli aferente primului an este :

A. 6868 = 169 suma 2.000 si 666=1681 suma 12.000

B. 6868=169 suma 2.000 si 622=5211 suma 100 si 666=1681 suma 12.000

C. 6868 = 169 suma 2.000 si 622=5211 suma 100 si 666=1681 suma 1.000

27. O universitate vinde un program informatic de gestiune a studentilor cu 20.000 lei, valorea sa la
intrarea in patrimoniul fiind de 15.000 lei iar amortizarea cumulata 5000 lei .

Reflectarea cotabila a operatiunii de vanzare si descarcare din gestiune este:

461=791 suma 20.000 si 280=2081 suma 15.000

461=791 suma 20.000 si 208-=2081 suma 5.000 si 658=2081 suma 10.000

461=2081 suma 20.000 si 658=280 suma 5.000

28. Politia Cluj achizitioneaza doua mihloace de transprot a 300.000 lei fiecare , unul apartinand
domeniului public iar celaltl privat, durata de utilizare fiind de 5 ani.

Reflectarea contabila a operatiunii de achizitie este:

2133=103 suma 300.000 si 2133=104 suma 300.000 si 6821=404 suma 600000

2133=103 suma 300.000 I 6821=404 suma 300.000 si 2133=404 suma 300.000

2133=404 suma 600.000

29. Teatrul National Cuj, finantat integral de la bugetul local, constata la inventariere un plus de casa
din contravaloarea biletelor de spectacole vandute in val de 500. Plusul constat se depunde in cont la
TRezoreria Statului si ulterior se vireaza la bugetul local.

Reflectarea contabila a operatiunilor de inregistrare a plusului de casa si a virarii acestuia la


bugetul local este:

5311=719 suma 500 si 5211=5311 suma 500

5311=719 suma 500 si 5211=581 suma 500 si 581=5311 suma 500

5311=4481 suma 500 si 4481=5211suma 500

30. Teatrul National Bucuresti detine in domeniul privat urmatoarele active fixe: DVD cu inregistrarea
unor arii din opera si alte evenimente culturale la valoarea totala a 500 de lei si camere de filmat la
valoarea totala de 10.000 ,amortizabile in 5 ani. Dupa doi ani acestea se transefera Teatrului Cluj.
Reflectarea in contabilitatea teatrului cluj a operatiuniide transfer a DVD este:

206=779 suma 500

206=100 suma 500 si 6822=779 suma 500

206=104 suma 500 si 6822=779 suma 500

31. Teatrul Nat Cluj achizitioneaza inregistrarea unei piese de teatru pe suprot magnetic ce va aprtine
domeniului public la valoarea de 50.000 lei .

Reflectarea contabila a operatiunii de achizitie este:

206=100 suma 50.000 si 6281=404 suma 50.000

206=103 suma 50.000 si 6821=404 suma 50.000

206=100 suma 50.000 si 6822=404 suma 50.000

32. Teatrul national Bucuresti detine in domeniul privat urmatoarele active fixe: DVD cu inregistrarea
unor arii din opera si alte evenimente culturale la valoarea totala a 500 de lei si camere de filmat la
valoarea totala de 10.000 ,amortizabile in 5 ani. Dupa doi ani acestea se transefera Teatrului Cluj.

Reflectarea in contabilitatea teatrului cluj a operatiuniide transfer a camerelor de filmat este:

- 214 = 779 suma 6000

- 214=779 suma 10.000

-214=2814 suma 4000 si 214=779 suma 6000

33. Spitalul judetean Cluj achizitioneaza 5 mese de operatie la valoarea de 1000/buc din care 3 se dau
in folosinta. Spitalul scoate din egstiune una din mesele de operatie si o targa aflata in folosinta din
anul 2003, valoarea contabila a acesteia fiind de 100lei.

Reflectarea contabila a operatiunilor de achziitie si dare in folosinta este:

- 303=401 suma 5.000 si 603=303 suma 5.000

- 3031=401 suma 5.000 si 3032=3031 suma 5.000

- 3031=401 suma 5.000 si 603=3031 suma 5.000

34. Spitalul judetean a castigat in luna iulie un proiect de finantare externa in valoare totala de
100.000 lei, din care 25% reprezinta contributia proprie a universitatii, suportata din surse proprii de
finantare. In luna iunie se achizitioneaza materiale consumabile de 1.000 lei care se achita
proportional din cele doua surse de finantare si se dau in consum.

Reflectarea contabila a operatiunilor de venituri si cheltuieli aferente finantarii externe in cadrul


proiectului din luna iulie este:

- 515=774 suma 75.000 si 6029=3029 suma 750

- 515=774.08 suma 75.000 si 6029.08=3029 suma 1000


- 515=774.08 suma 75.000 si 6029.08=3029 suma 750

35. Spitalul Judetean Cluj constata cu ocazia inventarierii patrimoniului lipsa din gestine a unor
medicamente achizitionate din surse prorpii de finantare avand valoarea contabila de 200 lei pe care
le imputa personalului medical la valoarea de imputatie de 250.

Reflectarea contabila a operatiunilor de contatare si imputare a minusului din gestiune:

- 6029=3029 suma 200 si 4282=719 suma 250

- 6029=3029 suma - 200 si 4282=719 suma 250

- 6029=3029 suma 200 si 4282=4281 suma 200 si 4282=719 suma 50

36. Spitalul Judetean Cluj constata cu ocazia inventarierii patrimoniului lipsa din gestine a unor
medicamente achizitionate din surse prorpii de finantare avand valoarea contabila de 100 lei pe care
le imputa personalului medical la valoarea de imputatie de 120.

Reflectarea contabila a operatiunilor de contatare si imputare a minusului din gestiune:

- 6029=3029 suma 100 si 4282=719 suma 120

- 6029=3029 suma - 100 si 4282=4481 suma 100 si 4282=719 suma 20

- 6029=3029 suma 100 si 4282=4281 suma 100 si 4282=719 suma 20

37. Universitatea din Bucuresti a castigat in luna iunie un proiect de finantare externa in valoare totala
de 100.000 lei, din care 25% reprezinta contributia proprie a universitatii, suportata din surse proprii
de finantare. In luna iunie se achizitioneaza materiale consumabile de 1.000 lei care se achita
proportional din cele doua surse de finantare si se dau in consum.

Reflectarea contabila a operatiuniunilor de venituri si cheltuieli aferente contributiei proprii in


cadrul proiectului din luna iunie:

- 558=778.10 suma 25.000 si 6022.10=3022 suma 1.000

-558=778.10 suma 25.000 si 6022.10=3022 suma 250

- 558=778.01 suma 25.000 si 6022.01=3022 suma 250

TEORIE
1. Resursele biologice, zacamintele si rezervele de apa neamortizabile:

- doar daca apartin domeniului privat

- doar daca apartin domeniului public

-indiferent de domeniul de care apartin

2. Recunoasterea cheltuielilor in cazul contabilitatii de angajamente se realizeaza:


-in perioada in care venitul aferent este incasat

-in perioada in care venitul aferent este recunoscut

-in perioada in care cheltuielile sunt platite

Definitie: Contabilitatea de angajamente recunoaste efectele tranzactiilor si altor evenimente


atunci cand acestea se produc si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau
platit.

3. Conturile generale sau contabile au rolul:

- de a determina rezultatul economic(excedent sau deficit patrimonial)

- de a determina rezultatul executiei bugetare, respectiv stabilirea excedentului sau deficitului


bugetar

- de a reglemnta incasarea veniturilor si plata cheltuielilor

4. In conformitate cu clasificatia bugetara, conturile de venituri nu sunt structurate pe :

-aliniate

-capitole

-subcapitole

5. In conformitate cu clasificatia bugetara, conturile de venituri sunt structurate pe:

- parti,capitol si subcapitole

-capitolesi subcapitole

-capitol,subcapitol,alineat

6. Drumurile nationale, autostrazile si drumurile europene fac parte din:

- domeniul public al judetelor

- domeniul public local

- domeniul public al statului( national)

7. Clasificatia functionala foloseste drept criteriu:

- institutia care efectueaza cheltuiala

-destinatia cheltuielilor

-natura si efectul cheltuielilor

8. Care dintre urmatoarele afirmatii este specifica contabilitatii de casa:

- furnizeaza doar informatii cu privire la diponibilitatile banesti


- utilizeaza standardele de contabilitate si audit

-include informatii cu privire la disponibilitatile banesti, precum si alte informatii

9. O instalatie tehnica care a intrat in patrimoniul unei institutii publice va fi:

- neamortizabila daca ceasta instalatie va apartine domeniului public

- neamortizabila, indiferent de apartenenta acestei instalatii la domeniul public sau privat

- amortizabila indiferent de apartenenta acestei instalatii la domeniul public sau privat

10. In care din urmatoarele situatii plusurile de casa se inregistreaza ca venit:

- in cazul in care institutia publica este finantata din surse bugetare

- in cazul in care institutia publica este finantata din surse proprii

- in ambele situatii

11. Bunurile de patrimoniu prezinta urmatoarele caracteristici:

- este foarte dificil sa stabilim valoarea lor utila de viata, care in naumite cazuri poate fi de sute de nai

- exista reglementari legale care interzic vanzarea lor sau restrictii severe in acest sens

- sunt unice, nu au cum sa fie inlocuite si datorita acestui aspect valoarea lor creste in timp chiar daca se
deterioreaza dpdv fizic

-toate de mai sus

12. Actul juridic din care rezulta sau ar putea rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice este
definita:

- angajamentului legal

- executiei bugetare

- angajamentului bugetar

13. In domeniul public al statului intra:

- drumurile judetene, comunale si starzile

- parcurile publice

- bogatiile de orice natura ale subsolului, zacamintele

14. In domeniul public NU intra:

-pietele publice si comerciale

- spatial aerian
-retelele de alimentare cu apa si canalizare

15. Plata cheltuielilor este faza finala a executiei bugetare prin care:

- ordonatorul de credite semneaza ordinul de plata in favoarea prestatorului de servicii

- institutia publica este eliberata de obligatiile sale fata de tertii-creditori

-ordonatorul de credite si conducatoru compartimentului financiar semneaza ordinul de plata in


favoarea prestatorului de servicii

-institutia publica este incarcata de obligatii fata de tertii creditori

16. Drumurile nationale, autostrazile si drumurile europene fac parte din:

- domeniul public local

-domeniul public al statului

-domeniul public al judetelor

17. Care dintre urmatoarele afirmatii nu este specifica executiei bugetare?


- cuprinde patru faze: angajament, lichidare,ordonantare,plata

-reflecta utilizarea actuala a resurselor in comparatie cele aprobate de catre organul legislativ

- este un complex de operatiuni care se refera la incasarea veniturilor si plata cheltuielilor bugetare

18. Angajamentul bugetar reprezinta:

- un acord de imprumut, un act de control, o comanda

- orice act prin care o autoritate competenta afecteaza fonduri publice unor destinatii in limita
creditelor bugetare aprobate

-document justificativ care sta la baza platii

-un contract, o comanda, o conventie