Sunteți pe pagina 1din 4

PROBLEME

1. Coeficientul de corelatie dintre rentab. unei actiuni si rentab. pietei este 0.4. Riscul, masurat
prin abaterea medie patratica a rentabilitatilor, este in cazul actiunii egal cu 0,12 iar in cazul
pietei este egal cu 0.05. coeficientul beta al actiunii este egal cu:
a) 1.4
b) 0.8
c) 1.2
d) 1.1
e) 1.5

2. Rata activului fara risc este egala cu 3 si prima de risc total a investitorilor este egala cu 1.2.
Rentabilitatea asteptata a pf de piata este egala cu 15. Un investitor vrea sa-si construiasca
un pf eficient a carui risc total sa fie egal cu 5, investind in activul fara risc si pf de piata. Cat
trebuie sa investeasca in pf de piata daca dispune de un buget de 1800 u.m?
a) 850
b) 300
c) 900
d) 500
e) 1000

3. Un investitor investeste in certificate de trezorerie 300 u.m., in bonuri de trezorerie 400u.m.,


si intr-un pf de actiuni 1300 u.m. Riscul pf de actiuni, masurat prin abaterea medie patratica
a rentabilitatilor, este 0.08. Cu cat este egal riscul pf sau format din cele 3 tipuri de active
financiare ?
a) 0.045
b) 0.042
c) 0.052
d) 0.075
e) 0.06

4. Se considera 2 actiuni A si B. Riscul , masurat prin abaterea medie patratica a rentabilitatilor


a celor 2 actiuni este 0.08 si 0.06, iar coeficientul de corelatie dintre rentabilitatea celor 2
actiuni este 0.6. Un investitor vrea sa-si construiasca un pf din cele 2 actiuni de varianta
rentabilitatilor minima. Proportia din bugetul sau care trebuie sa o investeasca in actiunea A
este:
a) 18%
b) 16.9%
c) 22%
d) 17.7%
e) 15.8%

5. Rata activului fara risc este egala cu 3 si prima de risc total a investitorilor este egala cu 1.2.
Rentabilitatea asteptata a pf de piata este egala cu 15. Un investitor vrea sa-si construiasca
un pf eficient a carui rentabilitate asteptata este egala cu 9, investind in activul fara risc si pf
de piata. Cat trebuie sa investeasca in pf de piata daca dispune de un buget de 800 u.m?
a) 300 u.m.
b) 600
c) 400
d) 450
e) 500
6. Covarianta dintre rentabilitatea unui pf si rentab pietei este de 0.0048. Riscul masurat prin
abaterea medie patratica a rentabilitatilor este in cazul pf 0.12 iar in cazul pietei este egal cu
0.05. Ponderea riscului de piata in riscul total in cazul pf este egal cu:
a) 0.64
b) 0.25
c) 0.10
d) 0.65
e) 0.75

7. Se considera 3 pf situate pe CML cu urmatoarele caracteristici privind rentab asteptata si


riscul masurat prin abaterea medie patratica a rentab (12.5 , 5) (11, 4) (5,0) . Primul pf este
format doar din actiuni, al doilea din actiuni si certificate de trezorerie, iar al treilea doar din
certificate de trezorerie. Cat este prima de risc total a investitorului care plaseaza jumatate
din bani in primul pf si cealalta jumatate in al doilea?
a) 6.75
b) 6.5
c) 7.75
d) 7
e) 5.75

8. Rentabilitatea asteptata la echilibru a unei actiuni in functie de riscul ei de piata beta este
20%. Investitorii anticipeaza ca la sfarsitul orizontului lor de investitie cursul acesteia este
egal cu 50, iar dividentul care se va varsa este egal cu 2. Cu cat trebuie sa fie egal in prezent
cursul actiunii astfel incat ea sa fie in echil in raport cu riscul de piata?
a) 46.66
b) 43.33
c) 42
d) 48
e) 45

9. Se considera un pf P si certificate de trezorerie. Riscul pf P, masurat prin abaterea medie


patratica a rentab este 0.12. Rentab asteptata a pf P este de 0.15 iar a certificatelor de
trezorerie este 0.05. Un investitor vrea sa-si construiasca un pf investind in P si certificate de
trezorerie care sa fie de variant minima. Cat este rentab asteptata a acestui pf?
a) 0
b) 0.06
c) 0.05
d) 0.1
e) 0.12

10. Se considera 2 actiuni care se afla in echilibru in raport cu riscul lor de piata. Caracteristicile
lor privind rentab asteptata si coef beta sunt (12, 0.7) (20, 1.5). Prima de rist de piata a
primului titlu este:
a) 8
b) 15
c) 7
d) 12
e) 10
11. Coeficientul de corelatie dintre rentab unei actiuni si rentab pietei este de 0.8. Riscul
masurat prin abaterea medie patratica a rentab, este in cazul actiunii egal cu 0.1 iar in cazul
pietei este egal cu 0.05. coef beta al actiunii este egal cu
a) 1.4
b) 1.6
c) 1.8
d) 1.2
e) 0.8

12. Se considera 2 pf situate pe CML cu urm caracteristici privind rentab si riscul total(11, 4) (8,
2) Prima de risc totala a celui de-al doilea pf este:
a) 3
b) 5
c) 4.5
d) 6
e) 4

13. Rentab asteptata la echilibru a unei actiuni in functie de riscul ei de piata beta este 20%. In
prezent cursul bursier este egal cu 45, iar investitorii anticipeaza ca se va varsa un dividend
egal cu 2. Cu cat trebuie sa fie egal cursul actiunii la sfarsitul orizontului de investitie astfel
incat ea sa fie in echilibru in raport cu riscul de piata?
a) 48
b) 46.66
c) 52
d) 50
e) 43.33

14. Rata activului fara risc este egala cu 3 si prima de risc total a investitorilor este egala cu 1.2.
Rentabilitatea asteptata a pf de piata este egala cu 15. Un investitor detine un pf efficient P1
in care a investit 2000 u.m. si a carui risc total masurat prin abaterea medie patratica a
rentabilitatilor este egal cu 2.5. El doreste sa creasca riscul pf sau la 3.75. pentru aceasta va
trebui sa:
a) Vanda actiuni de 250 u.m.
b) Cumpere actiuni de 250
c) Cumpere actiuni de 275
d) Cumpere actiuni de 300
e) Vanda actiuni de 250

15. Coeficientul beta al unui pf este 1.3. Riscul masurat prin abaterea medie patratica a
rentabilitatilor este incazul pf egal cu 0.12 iar in cazul pietei este egal cu 0.05. Ponderea
riscului de piata in riscul total in cazul pf este egal cu:
a) 0.29
b) 0.32
c) 0.25
d) 0.65
e) 0.39
16. Rata activului fara risc este 5. Investitorii au observant ca la cresterea cu o unitate riscului
total al pf lor eficiente care combina investitia in activul fara risc si pf M, rentabilitea
asteptata a acestora creste cu 1.5. Rentabilitatea asteptata a pf de piata este egal cu 12.5.
Dispunand de un buget de 2000 u.m., un investitor vrea sa-si construiasca un pf eficient a
carui risc total este egal cu 7. Suma care trebuie investita in pf M este:
a) 400 u.m.
b) 1800
c) 300
d) 2400
e) 2800
17. Un pf situate pe CML are rentabilitatea asteptata egala cu 8 si riscul egal cu 2. Rentabilitea
asteptata a certificatelor de trezorerie este egal cu5. Prima de risc totala a acestui pf este:
a) 3
b) 6
c) 4.5
d) 5
e) 4
18. Rentabilitatea asteptata la echilibru a unei actiuni in functie de riscul ei de piata beta este
20%. Investitorii anticipeaza ca la sfarsitul orizontului lor de investitie cursul acesteia este
egal cu 50, iar randamentul in dividend este egal cu 4%. Cu cat trebuie sa fie egal in prezent
cursul actiunii astfel incat ea sa fie in echil in raport cu riscul de piata?
a) 43.33
b) 42.40
c) 43.10
d) 43
e) 42.80
19. Rentabilitatea asteptata la echilibru a unei actiuni in functie de riscul ei de piata beta este
20%. In prezent cursul bursier este egal cu 45, iar investitorii anticipeaza un randament in
dividende egal cu 4%. Cu cat trebuie sa fie egal in prezent cursul actiunii astfel incat ea sa fie
in echil in raport cu riscul de piata?
a) 50
b) 54.4
c) 52
d) 50.8
e) 52.2
20. Se considera 2 actiuni A si B. Riscul , masurat prin abaterea medie patratica a rentabilitatilor
a celor 2 actiuni este 0.08 si 0.05, iar coeficientul de corelatie dintre rentabilitatea celor 2
actiuni este 0.6. Un investitor vrea sa-si construiasca un pf din cele 2 actiuni de varianta
rentabilitatilor minima. Cat este coef beta al acestui pf daca titlul A are un coef beta de 1.5
iar titlul B are un coef beta de 0.6.
a) 0.62
b) 0.52
c) 0.85
d) 0.94
e) 1.25
21. Se considera 5 pf cu urmatoarele caracteristici privind rentab asteptata si riscul total
masurat prin abaterea medie patratica a rentab (12.5 , 5) (11, 5) (5,0) (15.5, 7) (15.5, 10).
Dintre acestea 3 sunt situate pe CML. Stiind ca primul este pf de piata sa se stabileasca cu
cat este egala prima de rist total a investitorului care investeste tot bugetul in acesta:
a) 5
b) 4.5
c) 5.5
d) 4
e) 7.5