Sunteți pe pagina 1din 2

INTRODUCERE ÎN STUDIUL ISTORIEI

Istoria ca ştiinţă

Ce studiază istoria?
Istoria – este ştiinţa care studiază dezvoltarea societăţii omeneşti, de la apariţia ei şi până
în present.

Izvoarele istorice
- sunt dovezi, urme, mărturii ale unor fapte sau evenimente.
- izvoarele istorice pot fi grupate astfel: - izvoarele nescrise – unelte, arme, vase, podoabe
- izvoarele scrise – inscripţii, monede, documente, hărţi
- izvoarele istorice care se găsesc în pământ – scoase la lumină prin săpături arheologice
- izvoarele istorice se păstrează cu multă grijă în: muzee, biblioteci, arhive, laboratoare

Omul şi mediul
- omul a fost de-a lungul timpului în strânsă legătură cu mediul
- mediul a oferit oamenilor anumite condiţii şi resurse naturale:
ex: - un râu cu peşti, o pădure adăpostind animale sălbatice, o câmpie roditoare

Cultură şi civilizaţie
- civilizaţia unui popor - formată din cultura materială şi cea spirituală
- cultura materială: (ceea ce a creat omul pentru a putea supravieţui) - unelte, arme,
hrană, îmbrăcăminte, locuinţe, etc
- cultura spirituală:(ceea ce a creat omul pentru satisfacerea dorinţei de frumos şi de
cunoaştere) – pictura, sculptura, literatura, religia, etc