Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

Calendarul concursului de admitere,


studii universitare de LICENŢĂ, sesiunea IULIE 2020

Probe elimi- Desfăşurarea Confirmarea locurilor Confirmarea


natorii sau probelor de Afişare ( -Depunerea actelor Redistribuirea locurilor ocupate
Facultatea Înscrierea susţinere probe concurs rezultate în original pentru locurilor după redistribuire.
candidaţilor* de competenţă parţiale candidaţii declaraţi neconfirmate / Retragerea dosarelor
lingvistică pt. (scris / admişi; Afişarea
programele în probe de -Plata taxei de rezultatelor
lb.străine* aptitudini)* înmatriculare; finale
-Semnare contracte
şcolarizare)
Facultatea de Drept 9-17.07.2020 - - 18.07.2020 20-23.07.2020 24.07.2020 24-28.07.2020

Calendarul concursului de admitere,


studii universitare de LICENŢĂ, sesiunea SEPTEMBRIE 2020
Probe
eliminatorii Desfăşurarea Confirmarea locurilor Redistribuirea Confirmarea
Facultatea Înscrierea sau susţinere probelor de Afişare ( -Depunerea actelor locurilor locurilor
candidaţilor* probe de concurs rezultate în original pentru can- neconfirmate / ocupate /
competenţă didaţii declaraţi Afişarea Retragerea dosarelor
lingvistică pt. (scris / admişi; rezultatelor
programele în probe de -Plata taxei de finale
lb. străine* aptitudini)* înmatriculare;
-Semnare contracte
şcolarizare)
Facultatea de Drept 7-12.09.2020 - - 14.09.2020 15-18.09.2020 18.09.2020 18-21.09.2020