Sunteți pe pagina 1din 1

ACORD PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin semnarea prezentului document, declar ca am luat la cunostinta si sunt de acord cu prelucrarea
datelor cu caracter personal de catre SC Me & My SRL, prin mijloace automatizate sau manuale, direct
sau prin partenerii sai din tara sau strainatate si ca pot fi fotografiat sau filmat cu ocazia prezentei mele
in incinta societatii, cu respectarea cerintelor legale sau in conditii sa asigure securitatea si
confidentialitatea drepturilor persoanelor vizate, date ce pot fi folosite in scopuri comerciale si legate de
marketing, publicitate, etc. In conformitate cu prevederile Legii 677/2001, SC Me & MY SRL
prelucreaza date cu caracter personal, cu respectarea principiilor mentionate in Regulamentul UE
679/2016. Am luat la cunostinta de faptul ca imi pot exercita toate drepturile prevazute de Legea nr
677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera
circulatie a acestor date in special urmatoarele drepturi: dreptul la acces de date, dreptul la interventie
asupra datelor, dreptul la a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul la opozitie, dreptul la stergerea
datelor.

Acord pentru prelucrarea datelor (semnatura)..............................................................