Sunteți pe pagina 1din 5

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALA

Semestrul I (18 săptămâni =36 ore)

Clasa a VII-a (L2)- 2h/săptămână


Manual : Cavallioti
Profesor : Dragos Panescu
Şcoala cu clasele I-VIII nr.16 Craiova
Anul şcolar: 2010- 2011

Unitatea de învăţare Competente Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


specifice ore
Évaluation initiale Acte de vorbire  : 4h I: 15-19
 A descrie persoane
 A cere şi a da informaţii de ordin personal
Elemente de construcţie a comunicării  :
 Verbul : indicativul prezent al verbelor pronominale, perfectul II: 22-26
compus, viitorul apropiat
 Articolul partitiv
 Adjectivul posesiv, demonstrativ
Unité 0 1.2 Tema  : 8h
Mes amis Claire et 2.2  Universul personal : prietenia III: 29-3
Nicolas 2.3  Oameni şi locuri : relaţii intre tineri, diversitatea spaţiului francofon
3.1 Acte de vorbire  : IV: 6-10
3.3  A cere şi a da informaţii practice (de loc)
4.2 Elemente de construcţie a comunicării  : V: 13-17
5.1  Articolul hotărât şi nehotărât (sistematizare)
 Indicativul prezent (sistematizare) VI: 20-24
Unité 1 1.1. Tema  : 8h
Qui a peur des 1.3  Mediul înconjurător : plante şi animale, viaţa la ţară, civilizaţie VII: 27-31
écureuils ? 2.1 ecologică
2.2  Oameni şi locuri : diversitatea spaţiului francofon VIII: 3-7
3.3 Acte de vorbire  :
4.3  A cere şi a da indicaţii de orientare IX: 10-14
5.1 Elemente de construcţie a comunicării  :
 Substantivul : exprimarea cazurilor (construcţii cu prepoziţia à şi de) X: 17-21
 Verbul : perfectul compus (sistematizare), acordul participiului cu
subiectul
Unité 2 1.2 Tema  : 8h
Une lettre de Corse 2.1  Mediul înconjurător : plante şi animale, viata la ţară, civilizaţie XI: 24-28
2.2 ecologică
3.1  Oameni şi locuri : diversitatea spaţiului francofon XII: 2-5
3.3 Acte de vorbire  :
4.2  A cere şi a da informaţii practice (de timp) XIII: 812
4.5 Elemente de construcţie a comunicării  :
5.1  Adjectivul numeral cardinal 60-100 XIV: 15-19
 Verbul: imperfectul I
Unité 3 1.1 Tema  : 8h
Un Noël pas comme 1.2  Obiceiuri si tradiţii : activităţi specifice sărbătorilor tradiţionale şi de XV: 5-9
les autres 2.4 familie
3.1 Acte de vorbire  : XVI: 12-16
3.3  A exprima cantitatea
4.2 Elemente de construcţie a comunicării  : XVII: 19-23
5.2  Verbul : imperfectul II XVIII: 26-
 Articolul partitiv- înlocuirea cu prepoziţia de 30
 Adverbe de cantitate
Semestrul II (17 săptămâni =34 ore)

Clasa a VII-a (L2 )- 2h/săptămână


Manual : Cavallioti
Profesor : Dragos Panescu
Şcoala cu clasele I-VIII nr.16 Craiova
Anul şcolar 2010- 2011

Unitatea de învăţare Competente Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


specifice ore
Unité 4 1.2 Tema  : 8h
Un musée de l’avenir 2.1  Progres şi schimbare : ocupaţii şi profesii I: 9-13
2.3  Oameni şi locuri : obiective turistice şi culturale
3.2 Acte de vorbire  : II: 16-20
3.4  A compara calităţi
4.2 Elemente de construcţie a comunicării  : III: 23-27
4.4  Verbul : viitorul I
5.1  Adjectivul calificativ– grade de comparaţie IV: 2-6

Unité 5 1.2 Tema  : 8h


Chic ! On ne fait plus 2.2  Progres şi schimbare : obiecte şi ustensile casnice V: 9-13
la vaisselle ! 2.3  Obiceiuri şi tradiţii : activităţi specifice sărbătorilor tradiţionale şi
3.2 de familie VI: 16-20
3.3  Universul personal : gusturi şi preferinţe
4.4 Acte de vorbire  : VII: 23-27
5.2  A exprima preferinţe
Elemente de construcţie a comunicării  : VIII: 30-3
 Verbul : viitorul II
 Pronumele personal cu funcţie de complement direct
Unité 6 1.3 Tema  : 8h
Ce sont les 2.3  Universul personal : jocuri şi activităţi în afara scolii IX: 6-10
comédiens, ce sont les 3.1  Oameni şi locuri : diversitatea spaţiului francofon
magiciens… ! 3.3  Progres şi schimbare : ocupaţii şi profesii X: 20-24
4.2 Acte de vorbire  :
5.1  A exprima sentimente (satisfacţie, bucurie, nelinişte, teamă) XI: 27-1
Elemente de construcţie a comunicării  :
 Pronumele personal cu funcţie de complement indirect XII: 4-8
 Adverbele de mod (reluare şi diversificare)
Unité 7 1.2 Tema  : 6h
Choisissons un 2.3  Incursiuni în lumea artei : personaje îndrăgite din cărţi, filme, XIII: 11-15
scénario 3.1 pregătirea unui spectacol
3.3 Acte de vorbire  :
4.1  A situa în timp, a relata activităţi (la prezent, la trecut şi la viitor) XIV: 18-22
4.5 Elemente de construcţie a comunicării  :
5.2  Adverbe de timp
 Conjuncţia : et, mais, parce que, donc XV: 25-29
 Prepoziţia (elemente frecvente în comunicare)
Évaluation finale 4h XVI: 1-5

XVII: 8-13
PLANIFICARE ANUALĂ
Clasa a VII-a (L2)
Manual: Cavallioti
Profesor: Igas Monica
Şcoala cu clasele I-VIII Pietroasa
Anul şcolar 2008- 2009

Clasa Nr. ore/ Nr. total Nr. total SEM. I SEM. I SEM. I SEM. II SEM. II SEM II
săptămână săptămâni ore
Nr. săptămâni Predare Recapitulare Nr. săptămâni Predare Recapitulare
Nr. ore Evaluare Evaluare Nr. ore Evaluare Evaluare

18 17
VII 2 35 70 32 4 30 4
36 34