Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect didactic de scurtă durată la biologie

Realizat în clasa a 6-a

Data:

Tema: Comportament alimentar al animalelor prădătoare

Tipul lecției: Lecție de asimilare a cunoştințelor.

Metodologia formării competențelor

Competențe de bază in ştiințe Obiectivele operaționale

Competențe de a dobîndi, a stăpîni Elevul va fi capabil:


şi a utiliza cunoştințe fundamentale
din domeniul ştiințelor naturii şi
metodologia menită să explice
lumea înconjurătoare în raport cu 1.Să explice noţiunile cheie: prădător,
propriile necesități pradă, carnivor.

2. Să descrie variantele tehnice de


vȋnătoare: urmărirea, pȋnda, explorarea
Competența de a se implica
teritoriului propriu.
personal în activitați de
cunoaştere şi studiere a
comportamentului alimentar al
animalelor fitofage 3. Să descrie şi să numească care ȋşi
vȋnează hrana ȋn grup şi care de unii
singuri.

Înterpretarea datelor
referitor la însuşirile 4.Să descrie comportamentul alimentar
generale al animalelor prădătoare.

5.Să argumenteze rolul animalelor


prădătoare în lanţul de nutriţie.

Sursa bibliografică – Manualul de „Biologie” Tudor Cozari

Etapele lecției Obiective Conținuturi Tehnologie Evaluare


operaționale didactică

Moment Verifică prezenţa elevilor şi Frontal.


organizatoric disponibilitatea colectivului clasei
pentru începerea orei.

Verificarea Verificare temei de acasă *Frontal.


temei de “Comportament alimentar al *Conversație
acasă. animalelor fitofage ” prin evaluare
şi prin testare la calculator.
Testu este plasat pe sete-ul:
http://gheorghejulea.ucoz.ru/ adresa
http://gheorghejulea.ucoz.ru/tests/cl_6
_teste_online/2

Reactualizare O5 SD 1,2,3 *Activitate Reactualizarea


a cunoştințelor * Profesorul prezintă elevilor tema frontal; cunoştințelor
lecţiei: “Comportamentului *Conversație; acumulate
alimentar al animalelor * Știu-vreau anterior
prădătoare ”; să știu-am referitoare
Completaţi rubricile: „Știu”, „Vreau să învăţat; la animalelor
știu” ale tabelului: * Lucrul cu prădătoare prin
Tabelul; completarea
Despre comportamentului alimentar *Notiţe. tabelului.
al animalelor fitofage
Ştiu Vreau să Am
ştiu ȋnvăţat

*Estimez importanța temei date;


*Ce ştii despre organismele
animalelor prădătoare?
*Atenţionez momentele lecţiei;
*Ce ȋnţelegem prin comportamentului
alimentar al animalelor prădătoare?
* Reactualizăm cunoştințele căpatate
anterior.
*Le propun să formeze un lonţ trofic şi
să depisteze ȋn lanţul trofic animalelor
prădătoare.

Comunicarea Tema: Comportamentului


cunoştințelor alimentar al animalelor
noi prădătoare .
*Activitate Verificăm
O1,O2,O3 SD 4-25 Individuală; corectitudinea
- Citiţi textul „ Comportamentului *Lucru cu textu; ȋnţelegerii
alimentar al animalelor *Conversație; termenilor
prădătoare ”, alineatele 1,2,3 pag. *Lucrul cu prin evaluare
38. prezentarea; frontală.
- Scrieţi definiţia noţiunii prădător *Activitate
,prăzi. frontală;
- Analizaţi caracteristica generală a *Notiţe;
animalelor prădătoare de pe SD. *Turul
-Galerie de animale prădătoare . galeriei.

O4 SD 26-30 *Activitate Evidențiem


- Citiţi alineatul 4, pag. 38; 1,2,3, individuală; compartimentul
pag.39 . *Lucru cu textu; alimentar a
- Analizaţi comportamentului *Activitate libelulei,
alimentar al libelulei, călugariţei, frontală; călugariţei,
păiangenului şi bufniţei din manual şi *Conversație păiangenului şi
pe SD. *Lucrul cu bufniţei
- Le propun să descopere prezentarea.
comportamentului alimentar al lupului, *Lucru cu
pe SD. schema.

SD 4
Analizaţi şi reţineţi noţiunile principale *Activitate
a lecţiei. frontală;

SD3
Finisăm completarea tabelului.

Prezentarea este plasată pe sete-ul:


http://gheorghejulea.ucoz.ru/load/cl_6/
33

Fixarea - Activităţi şi evaluare *Lucrul cu Verificăm


cunoştințelor Ex.1 Citiţi comportamentului testul; prin evaluare
noi și alimentar al şarpelui. *Individual; frontal.
realizarea - Analizaţi cele citite. *Frontal;
feedbackului *Conversaţie.
-Adresez elevilor întrebări
din testul propus cu privire la lecţia
predată şi fixăm cunoştinţele.
Testu este plasat pe sete-ul:
http://gheorghejulea.ucoz.ru/tests/cl_6 Verificăm
_teste_online/2 *Lucru cu prin evaluare
Explic elevilor eventualele manualul; frontal.
neînţelegeri. Conversaţie.

Încheierea Se anunţă tema de acasă . *Conversaţie;


lecţiei Modulul 3, tema 2: *Notițe.
Notare. ” Comportamentul alimentar al
animalelor prădătoare ”.
Activităţi şi evaluare.Ex 2,5.
Tema pe acasă este plasată pe sete-
ul:
http://gheorghejulea.ucoz.ru/load/cl_6/
33