Sunteți pe pagina 1din 2

Activitate 1.3.1.

Proiectarea demersului didactic (120 min)


Pornind de la argumentele formulate în suportul de curs, identificați avantajele proiectării demersului
didactic pe baza unităților de învățare (max. 1,5 pagini). Exemplificați cu aspecte din experiența
dumneavoastră (evidențiind ce s-a schimbat în momentul trecerii la un curriculum bazat pe
competențe în activitatea dumneavoastră de proiectare).

Proiectarea demersului didactic este o activitate deosebit de importantă, care structurează


munca profesorului în direcția formării și dezvoltării de competențe elevilor săi și care asigură
realizarea unei educații coerente și de calitate în conformitate cu principiile de bază ale unei
educații deschise și centrate pe elev.
În acest context apare ca necesară proiectarea demersului didactic pe baza unităților de
învățare. Acest mod de a gândi și structura activitatea didactică tinde să înlocuiască proiectarea
tradițională, rigidă, pe lecții datorită faptului că prezintă o serie de avantaje care pun în lumină
libertatea cadrului didactic precum și capacitatea sa de a crea și inova. Dintre numeroasele
avantaje ale acestui tip de proiectare vom enumera în continuare câteva:
 Unitatea de învățare este o structură tematică ce se caracterizează în primul rând prin
coerență, ceea ce face ca elementele de conținut care sunt legate de o temă comună să
poată fi tratate grupat. În acest mod activitățile de învățare devin mai atractive, există
șansa binevenită pentru profesor, dar mai ales pentru elevi de a rupe monotonia și de a
facilita dezvoltarea interconectată a unui număr mai mare de competențe.
 Proiectarea pe unități de învățare oferă elevilor o perspectivă mai clară atât a subiectului
aflat în discuție cât și asupra modului în care va fi organizată activitatea (conținuturi,
moduri de abordare a acestora, rigori, cerințe,moduri de evaluare și autoevaluare).
 Proiectarea pe unități de învățare are ca scop mutarea accentului de pe profesor (în
calitate de unic furnizor de informație sau educație) pe elev, care devine astfel subiect
activ al propriei învățări. În acest sens, unitatea de învățare dă libertate profesorului în
alocarea cât mai eficientă a numărului de ore necesar parcurgerii conținuturilor în funcție
de particularitățile psihoindividuale ale clasei la care își desfășoară activitatea.
 Având o imagine de ansamblu asupra activității, proiectarea pe unități de învățare
permite profesorului să alterneze metodele de evaluare, pentru a putea atrena și mobiliza
astfel întreaga personalitate a elevului. Deși modul de evaluare tradițional este important
el poate fi alternat cu proiecte sau activități practice, care conduc la esența unuei evaluări
formative.
 În ceea ce privește activitatea cadrului didactic, proiectarea pe unități de învățare conduce
la o economie de timp și la dezvoltarea unei gândiri strategice.
 Un alt avantaj incontestabil al acestui tip de proiectare este acela că toate activitățile fac
apel la experiența anterioară de învățare a elevului. Coerența tematică îl une pe elev în
situația de a își activa mereu cunoștințele și tehnicile de lucru deja dobândite, ceea ce îl
ajută de fapt să învingă dificultățile inerente cunoașterii.
 Complexitatea și numărul mai mare de conținuturi prezente într – o unitate de învățare
permite o mai ușoară conexiune cu domenii alternative. Astfel este facilitată o educație
mai vastă și completă, care presupune atât competențe din sfera matetmaticii cât și
numeroase aspecte aferente competențelor cheie.

S-ar putea să vă placă și