Sunteți pe pagina 1din 5

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BACĂU


ŞCOALA GIMNAZIALĂ ..............................

TEMATICA ŞEDINŢELOR CATEDREI


“OM ŞI SOCIETATE”
AN ŞCOLAR .....................

NR. TEMA PROPUSĂ DATA RESPONSABILI


CR
T.
1 Şedinţă de organizare Septembrie
Prezentarea analizei (raportului) privind 2016
activităţile desfăşurate în cadrul Comisiei
metodice, în anul școlar 2015-2016 şi întocmirea
Planului de activități al Comisiei metodice pentru
anul școlar 2016-2017.
Discutarea rezultatelor testelor inițiale.
2 Octombrie
2016
Susţinerea referatului cu tema
“Drepturile copilului”
Lecţie demonstrativă - Clasa aVII- a
A
“Persoana”

3 Susţinerea referatului cu tema Decembrie


“Nașterea Domnului - sărbătoarea bucuriei 2016
în ortodoxie”
Lecţie demonstrativă - Clasa a V-a B
“Sărbătorile împărătești”

4 Susţinerea referatului cu tema Ianuarie 2017


“Metode interactive de predare - învățare în
cadrul orelor de istorie”
Lecţie demonstrativă - Clasa a V-a A
“Formarea polisului grec și a democrației”
Analiza activităţii comisiei pe semestrul
I

5 Susţinerea referatului cu tema Martie 2017


“Metode alternative de predare a geografiei
în școală”
Lecţie demonstrativă - Clasa a VI–a
B
“Regatul Unit”

6 Susţinerea referatului cu tema Aprilie 2017


“ Strategii didactice pentru învățarea activă la
disciplina religie ortodoxă
Lecţie demonstrativă - Clasa a VIII-a
C
“Pilda semănătorului”

7 Susţinerea referatului cu tema Iunie 2017


“Demnitatea și unicitatea persoanei în societatea
democratică”
Lecţie demonstrativă - Clasa a VIII-a
D
“Alterări ale patriotismului”
Analiza activităţii comisiei

Responsabil Comisie metodică,

Prof…………….
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BACĂU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “GENERAL NICOLAE ŞOVA”-PODURI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ BUCŞEŞTI-PODURI

TEMATICA ŞEDINŢELOR CATEDREI


“OM ŞI SOCIETATE”
AN ŞCOLAR 2013-2014

NR. TEMA PROPUSĂ DATA RESPONSABILI


CR
T.
1 Şedinţă de organizare Septembrie Prof. Rusei Alina
Prezentarea analizei (raportului) privind 2013 Prof. Ondu
activităţile desfăşurate în cadrul Comisiei Gabriela
metodice, în anul școlar 2012-2013 şi întocmirea
Planului de activități al Comisiei metodice pentru
anul școlar 2013-2014;
2 Octombrie Prof. Rotaru Radu
Lecţie demonstrativă - Clasa I A 2013 Mihai
“Maica Domnului - ocrotitoarea copiilor” Prof. Rusei Alina
Dezbatere - Referatul “Drepturile
copilului”

3 Lecţie demonstrativă - Clasa a VII-a A Decembrie Prof. Rusei Alina


“Statele moderne şi constituţionalismul” 2013 Prof. Ondu
Dezbatere - Referatul “Rolul Gabriela
activitatilor scolare si extrascolare in
dezvoltarea personalitatii elevului”

4 Ianuarie 2014 Prof. Rusei


Dezbatere- Referatul “Utilizarea Nicolae
orizontului local în utilizarea geografiei” Prof. Rusei Alina
Analiza activităţii comisiei pe
semestrul I

5 Lecţie demonstrativă - Clasa a VII–a B Martie 2014 Prof. Rusei Nicolae


“America-SUA” Prof. Gherasim
Dezbatere - Referatul “Integrarea Catrinel
resurselor informatice in lecţiile de geografie”

6 Lecţie demonstrativă - Clasa a VI-a B Aprilie 2014 Prof. Ondu


“Lumea medievală” Gabriela
Dezbatere - Referatul “Crearea Prof.Rotaru Radu
omului după chipul şi asemănarea lui Mihai
Dumnezeu”

7 Lecţie demonstrativă - Clasa a VI-a A Iunie 2014 Prof. Gherasim


“Suedia” Catrinel
Analiza activităţii comisiei Prof. Rusei Alina
Responsabil Comisie metodica

S-ar putea să vă placă și