Sunteți pe pagina 1din 1

Data in fata noastra

Auditor de calitate

DECLARATIE

Subsemnatul :........................................................................... ,
expert contabil cu numar matricol ......................./................... , in legatura cu
cauza care face obiectul Dosarului nr……….. /……… , al
…………………………………………………….., declar urmatoarele :

a). nu ma aflu in niciuna din situatiile de incompatibilitate sau conflict de


interese prevazute la art. 12 alin. ( 1 ) si ( 2 ) din Ordonanta Guvernului nr.
65 / 1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila , republicata
si de art. 8 din Hotararea Conferintei Nationale a Corpului Expertilor si
Contabililor Autorizati din Romania nr.53/2005 emisa in baza art.200 lit. d
din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 , republicata .
b) Fata de prevederile reglementarilor sus mentionate ma aflu in urmatoarele
situatii :
- .........................................................................................................................
...........................................................................................................................
..
- .........................................................................................................................
...........................................................................................................................
..
-..........................................................................................................................
...........................................................................................................................
.
- Prezenta declaratie este data pe proprie raspundere , fiind conforma cu
realitatea , avand in vedere prevederile legii privind falsul in inscrisuri si
declaratii .

Data Semnatura