Sunteți pe pagina 1din 1

Raport privind realizarea curricula disciplinară

în perioada 12 martie-29 mai 2020, învăţământ la distanţă

Cadrul didactic: Croitor Natalia


Disciplina predată:Educația plastică

Nr. Clasa Numărul de ore Numărul Elevi NP şi motivul neparticipării Competenţe/conţinuturi pentru
proiectate în perioada de ore recuperare
12.03-29.05.2020 realizate
1. V 11 ore 11 ore - -
2. VI 11 ore 11 ore - -
3. VII 10 ore 10 ore - -

Semnătura cadrului didactic: Croitor

Raport privind realizarea curricula disciplinară


în perioada 12 martie-29 mai 2020, învăţământ la distanţă

Cadrul didactic: Croitor Natalia


Disciplina predată: Educație prin film ,,O lume de văzut”.(Oră opțională)

Nr. Clasa Numărul de ore Numărul Elevi NP şi motivul neparticipării Competenţe/conţinuturi pentru
proiectate în perioada de ore recuperare
12.03-29.05.2020 realizate
1. XI-UM 11 ore 11 ore - -

Semnătura cadrului didactic: Croitor

Raport privind realizarea curricula disciplinară


în perioada 12 martie-29 mai 2020, învăţământ la distanţă

Cadrul didactic: Croitor Natalia


Disciplina predată: Dezvoltare personală.

Nr. Clasa Numărul de ore Numărul Elevi NP şi motivul neparticipării Competenţe/conţinuturi pentru
proiectate în perioada de ore recuperare
12.03-29.05.2020 realizate
1. IX-b 11 ore 11 ore - -

Semnătura cadrului didactic: Croitor