Sunteți pe pagina 1din 120
i Tes DOORMATS Editat sub egida Comisiei Nationale de Informatica INITIERE iN C++ PROGRAMARE ORIENTATA PE OBIECTE (Ecitie revizuita) Cluj-Napoca 1993 Autor Muslea Ionut Redactor Poenaru Codruta Designer Dervesteanu Liviu Editor prof. univ, Muntean Emil ‘Tehnoredactare computerizata Poenaru Codruta © Copyright Microlnformatica SRL, 1993 CUPRINS CUVINTINAINTE ....... LINTRODUCEREINO.OP.....-... +++ 11. Scopul0.0.P. . 1.2. Scurtistori 13. Avantaje0.0.P. 14, 2, SCURTA INCURSIUNE IN C++ 2.22... ot eke Tnain Intrari_ si iesiri. Stream-uri Funoyii cu parameteitimpl Referi Constructori $i destructor te de inceput . , nga "Revefinirea"operatorilor . - Clase 8. FRIENDS derivate . . 2.10. Polimorfism . ne Introducere . . . Dela area claselor . Membrii unei clase. "Scope access operator : Accesarea membrilor unei clase. Pointeri la mctode |. Alteamanunte privind declararea claselor. Func . Membriistatici Const an 372. 3.73. 374, 375. 3.76. 377. 378, tructori . Inifializareastructurilordedate Proprictiispecificeconstructorilor Tipurideconstructori. Ambiguitiqi - Conversii Apelulexplicitalconstructorilor . Reducerca numérului de constructori Constructori gi obiecte statice Constructorii claselor incuibarite Funeyii cu acelagi nume . . line” . 9 10 12 13 1s 15 16 9 24 25 35 37 39 45 38, Destructori : : : 381. Definire gi caracteristici eg eo ec de ated ale oe a 8.2. ictorii Cl icuibé eS aeeeeer uta . lucere . : 333 come ee : 622. STREAM-uii si upuride date predefinite. |... He ao aa: : ot 62.21. } STREAM-urideintrare bev ee cece 26 ontlndsioeae dam de memorie | ode de maniputarea STREAM uti Jip Crearea gi uistrugersa sirurlor de obiccte « 7 | 6.24, Extractori si insertori definigi de ae 2 3.10.2. Scurtcircuitarea" mecanismului impli ona | 63, Tratarea erorilor aparute in operajii cu stream-u i bine 9 | 64. yeni de intrare si iesire eu format... a Bal. Probleme rezolvat. Probleme propusespre rezolvare cee si09) ear: Indicatoriidestareaformatul vee e sees 226 ‘3.11.1, Array-uridedimensiunivariabile ....... 2... 109 Fe ere et 20) 3.11.2. Hash-table pentru numerede telefon. .... ++. 13 ee nae on 232 3.113, Mecanism perlectionat degestiunea memoriel «118 robleme propusesprerezolare |). 22s Bb 4, MOSTENIREA «+--+ a 237 ‘Introducere fe ie ‘umea minunatia OOP . nr ST a7 io cucu as 43, Drepturi de accesare a membritor "mogteni® |... +130 44, Constructori si destructori | RLOGRAR 45. Metodevirtuale. Utilizarealisteloreterogene 1.2... «145 | : 416, Mostenire mulipli.. i | 47, Problema rezolvata, Exerciji propuse sprerezoWvare |... 167 | 5. ALTE FACILITATI ALE LIMBAJULUI C++ i gege oe ee cnesecc ud ‘3.1. Functii pure si clase abstracte 18 52, Overloading Operators 0 | 5.3. Operatori unari $i binari we | Sd. Operatorit "new" si “delete 190 5.5. Operatorul"(" 193 5.6. Operatorul "=" 196 5.7. Operatorul"t)" 201 58. Operatorul "=>" 204 5.9. Conversi. Lt 206 5.10. Problema propusé spre rezolvare « 21 6.STREAM-URL. «20-06 ees sees 213 | | 6.1, Introducere 213, 4