Sunteți pe pagina 1din 1

01 AUGUST – ZIUA ARMEI TANCURI

La 1 ianuarie 1921, prin Înalt Decret nr. 5488 din 25 decembrie 1920 s-a
trecut la înființarea primei unități de tancuri din armata română, prin transformarea
Batalionului Carele de Luptă în Regimentul Carelor de Luptă. Garnizoana noii unități
a fost stabilită în orașul Târgoviște.
O primă încercare de a dezvolta arma tancuri în armata română s-a făcut prin „legea
cu privire la stabilirea cadrelor și efectivelor armatei”, raport din 1932, iar apoi, la 20
aprilie 1934, când Ion Antonescu semna raportul ce însoțea „Instrucțiunile pentru
motorizarea armatei”, document de o excepțională valoare pentru crearea unor noi
unități și mari unități de care de luptă în armata română.
În timpul campaniei din 1941, trupele de blindate au acționat conform
doctrinei germane, ca unite de șoc, înregistrând succese semnificative în luptele
pentru eliberarea Basarabiei.
Odată cu sporirea numărului de subunități și efective și organizarea de noi
unități, începând cu 26 aprilie 1944, Divizia 1 blindată este numită Divizia 1 blindată
”ROMÂNIA MARE”.
După înlăturarea monarhiei la 30 decembrie 1947, procesul de transformare
a armatei române, început chiar de la 23 august 1944, a intrat într-o nouă fază. Din
păcate, timp de aproape un deceniu, evoluția armatei a fost marcată strict de
directivele venite de la Moscova și de prezența trupelor sovietice pe teritoriul
României.
Analizând întreaga perioadă 1945-1989 se poate spune că arma tancuri a
cunoscut în armata română o evoluție pozitivă și că aceasta a reprezentat, cel puțin
până acum, etapa de maximă dezvoltare a trupelor române de tancuri.
Momentul de criză din 1968 a declanșat, un proces ambițios de creare a
unei doctrine naționale de apărare, având drept concept fundamental „apărarea patriei
de către întregul popor”. Pentru operaționalizarea unui asemenea concept strategic, a
apărut nevoia urgentării creării unei industrii proprii de apărare a României, pentru
fabricarea tancurilor.Concomitent cu începerea producției în serie a tancului
românesc, la sfârșitul anilor ”70 și începutul anilor ”80 România a importat, într-un
număr mic, tancul mijlociu T – 72 din Uniunea Sovietică, unul din cele mai
performante tancuri din acea perioadă din Europa.
Între anii 1987 și 1988, s-a reușit proiectarea și realizarea prototipului și a
unei serii mici de 5 bucăți a tancului românesc TR – 125 (P 125). Acesta îngloba cele
mai noi realizări ale experienței cercetătorilor români și ale industriei naționale de
apărare aflată în perioada de apogeu.
Procesul de reformă a organismului militar al României declanșat după
anul 1990 a avut consecințe multiple asupra evoluției armei tancuri în armata noastră,
nota dominantă a acestora fiind diminuarea rolului tancurilor, sub influența
tendințelor în materie de organizare și înzestrare a trupelor, care se manifestă în cele
mai dezvoltate armate ale lumii.
Cu speranță și cu încrederea într-un viitor mai bun pentru Armata Română
și pentru tanchiști urăm acestora, activi, în rezervă, în retragere, veteranilor, cu
prilejul zilei armei tancuri, sănătate , bucurii, bunăstare, recunoaștere, viață lungă.

La mulți ani, tanchiști!

S-ar putea să vă placă și