Sunteți pe pagina 1din 7

UI 1.

METEOROLOGIE ©FORMAT IFR

Unitatea de învăţare nr. 1


METEOROLOGIE
Unitatea de studiu 1.16
FORME SECUNDARE DE RELIEF BARIC
Ritm de studiu recomandat: 100 min.
Cuprins
dorsala anticiclonică - definiţie, caracteristici, forme de reprezentare grafică pe hărţile
meteorologice
şaua barică- definiţie, caracteristici, forme de reprezentare grafică pe hărţile
meteorologice
talvegul depresionar - definiţie, caracteristici, forme de reprezentare grafică pe hărţile
meteorologice
culoarul depresionar, galeria depresionară, mlaştina barometrică - definiţie,
caracteristici, forme de reprezentare grafică pe hărţile meteorologice

OBIECTIVELE UNITĂŢII DE STUDIU 1.16.


Studentul să fie capabil să:
• Definească: dorsala anticiclonică, şaua barică, talvegul depresionar, culoarul
depresionar, galeria depresionară, mlaştina barometrică
• Prezinte principalele caracteristici aferente pentru : dorsala anticiclonică, şaua
barică, talvegul depresionar, culoarul depresionar, galeria depresionară, mlaştina
barometrică
• Reprezinte şi să recunoască corect pe/de pe hărţile meteorologice formele de
reprezentare pentru: dorsala anticiclonică, şaua barică, talvegul depresionar,
culoarul depresionar, galeria depresionară, mlaştina barometrică

1.16.1 Dorsala anticiclonică - definiţie, caracteristici, forme de reprezentare grafică


pe hărţile meteorologice

Dorsala (ridge) este o extindere a zonei de inalta presiune, de forma unei creste ,
identica cu creasta muntoasa ce pleaca dintr-un masiv, printre doua vai ( depresiuni), scazand
in inaltime pana vine la nivelul vaii,deci la aceeasi presiune cu cea din depresiune.

Dorsala anticiclonica (Fig. 16.1) pe o harta sinoptică va apărea astfel ca o prelungire a


unui anticiclon intre doua depresiuni si se prezinta astfel:
– izobarele sunt in forma de “U” ;
– vantul este moderat ca urmare a izobarelor mai distantate;
– vreme bună.

1
UI 1. METEOROLOGIE ©FORMAT IFR

Fig 16.1 Reprezentarea schematică a dorsalei anticiclonice

Fig 16.2 Reprezentarea pe o hartă sinoptică a unei dorsale

Temă pentru studiu 1.16.1: Accesati urmatoarea adresa: www.ecmwf.int /products


/data /software /metview3. Selectati de pe hartile sinoptice prezenta dorsalelor anticiclonice.
Analizati caracteristicile vremii asociate.

2
UI 1. METEOROLOGIE ©FORMAT IFR

1.16.2 Şaua barică- definiţie, caracteristici, forme de reprezentare grafică pe hărţile


meteorologice

Saua barica este o formatiune barica instabila (Fig 16.3; 16.4)) ce ia nastere intre doua
depresiuni si doi anticicloni asezati in cruce si cedeaza locul rapid unei depresiuni,
caracterizata prin:
– gradientii barici au valori mici;
– vantul este slab si variabil;
– umiditatea relativa este ridicata;
– se produc descarcari electrice;
– ceata, foarte frecvent.

Fig 16.3 Reprezentarea grafica pentru o şa barică

Fig 16.4 Reprezentarea pe o harta sinoptică pentru o şa barică

3
UI 1. METEOROLOGIE ©FORMAT IFR

Temă pentru studiu 1.16.2: Accesati urmatoarea adresa: www.ecmwf.int /products


/data /software /metview3. Selectati de pe hartile sinoptice reprezentarea pentru o sa barică
Analizati caracteristicile vremii asociate.
.

1.16.3 Talvegul depresionar - definiţie, caracteristici, forme de reprezentare grafică


pe hărţile meteorologice

Talvegul depresionar (Fig 16.5; 16.6)


Talvegul depresionar apare intre doua anticicloane, avand „forme alungite”, delimitate
adeseori prin izobare drepte şi paralele.Poate fi:
- frontal, cand are asociat un front cald si izobarele sunt in forma de “V” cu varful pe front,
vremea imbunatatindu-se la trecerea frontului;
- nefrontal, cu izobarele in forma de “U” aparand cel mai adesea in aerul rece din spatele unei
depresiuni; cand distantele la depresiune si anticiclon sunt mari, izobarele sunt paralele si
vremea buna alterneaza cu cea instabila.

Fig 16.5 Reprezentarea grafica pentru un talveg frontal, respectiv nefrontal

Temă pentru studiu 1.16.3: Localizati pe o harta geografică pozitionarea unor forme
de talveg in cele 2 emisfere. Accesaţi on-line următoarele adrese: www.wetter.com,
www.weatherzone.com.au; http://www.ecmwf.int/; www.ecmwf.int /products /data /software
/metview3 http://worldweather.wmo.int/ şi analizaţi comparativ pozitionarea acestor frome
secundare de relief baric la data accesării adreselor de către dumneavoastră.

1.16.4 Culoarul depresionar, galeria depresionară, mlaştina barometrică - definiţie,


caracteristici, forme de reprezentare grafică pe hărţile meteorologice

4
UI 1. METEOROLOGIE ©FORMAT IFR

Culoarul depresionar este o zona de joasa presiune marginita de ambele parti de izobare
cu valori mai ridicate. El se poate intinde pe mii de kilometri, este mult mai larg decat
talvegul si leaga, de obicei, doua depresiuni atmosferice.

Galeria depresionara este o forma neregulata de presiune atmosferica joasa care serpuieste si
este marginita de valori ridicate de presiune atmosferica.

1.16.4. TESTE DE AUTOEVALUARE

1. Ce este Saua barică?


a ) Forma de relief baric b ) Forma de relief baric c ) Forma de relief baric
secundara asociata anticilonilor ce principală asociata anticilonilor ce principală asociata depresiunilor ce
se formează intre 2 depresiuni si 2 se formează intre 2 depresiuni si 2 se formează intre 2 depresiuni si 2
anticicloni anticicloni anticicloni
2. Ce este dorsala ?
Forma de relief baric
a ) Forma de relief baric b ) Forma de relief baric principală principală asociata
secundara asociata anticilonilor ce se asociata anticilonilor ce se formează depresiunilor ce se formează
formează prin prelungirea unui prin prelungirea unui anticilon intre 2 prin prelungirea unei
anticilon intre 2 depresiuni depresiuni
depresiuni intre 2 anticiloni
3. Ce este talvegul
a ) Forma de relief baric
a ) Forma de relief baric secundara b ) Forma de relief baric principală secundara asociata
asociata depresiunilor ce se asociata depresiunilor ce se formează prin depresiunilor ce se
formează prin prelungirea unei zone prelungirea unei zone depresionare intre formează prin prelungirea
depresionare intre 2 anticicloni 2 anticicloni unui anticilon intre 2
depresiuni

1.16.5 LUCRARE DE VERIFICARE

Se dau următoarele hărţi sinoptice:

Precizati care sunt formele de relief baric secundar si caracteristicile generale ale vremii
asociate, dacă vă situaţi cu nava în punctele marcate prin dreptunghi.

5
UI 1. METEOROLOGIE ©FORMAT IFR

b.

6
UI 1. METEOROLOGIE ©FORMAT IFR

1.16.6 RĂSPUNSURI LA TESTELE DE AUTOEVALUARE

1.Raspuns corect: a 2. Răspuns corect: a . 3. Răspuns corect: a

1.16.7. BIBLIOGRAFIE

1. Neguţ L., Meteorologie maritimă, Editura Sport-Turism , Bucureşti 1981.


2. Atodiresei D., Meteorologie şi oceanografie -Note de curs, Editura ANMB,Constanţa, 2011
3. Pescaru, Cornelia ; Pescaru, Al., Meteorologie marină , Editura Nautica, Constanta, 2005.
4. Butterworth-Heinemann., An introduction to dynamic meteorology., Elsevier Oxford, 2004.
5. Balaban Gh., Tratat de navigaţie maritimă, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1996.
6. Şelaru O., Elemente de meteorologie şi hidrologie maritimă, Editura Tipofin, Constanţa, 1997.

Cărţi, articole şi surse de internet

1. www.wetter.com,
2. www.weatherzone.com.au;
3. http://www.ecmwf.int/;
4. www.ecmwf.int /products /data /software /metview3
5. http://worldweather.wmo.int/

S-ar putea să vă placă și