Sunteți pe pagina 1din 2

Nume si prenume :

Grupa:
Examen EL
1. Un semiconductor intrinsec are :
a.conductivitatea descrescatoare cu temperatura b.conductivitatea crescatoare cu temperatura
c. conductivitatea independenta de temperatura
2. Doparea semicunductorului intrinsec cu acceptori se face prin impurificarea lui cu elemente :
a.trivalente b. tetravalente c. pentavalente
3. Semiconductorii de tip P au ca si purtatori de sarcina majoritari :
a. protoni b. goluri c electoni de conductie
4. O jonctiune PN cu germaniu are tensiunea de deschidere de aproximativ :
a.0,35V b.0,6V c.0,9V
5. Intensitatea curentului prin circuitul cu dioda ideala reprezentat mai jos este
a.12mA b.1,2mA c.neglijabil

6. Efectul de avalansa consta in :


a. multiplicarea numarului de purtatori de sarcina ca urmare a ciocnirii repetate a electonilor cu atomii
retelei cristaline a semiconductorului
b. ruperea unor legaturi covalente din reteaua cristalina datorita incalzirii semiconductorului
c. ruperea unor legaturi covalente din reteaua cristalina datorita campului electric foarte intens

7. Fie montajul cu amplificatorul operaţional din imaginea


alăturată. Ce valoare are răspunsul Vout pentru Vin=200mV?
a) -1.8V b) 2V c) -0.9V

8. In schema echivalenta naturala hibrida a tranzistorului bipolar


in conexiune EC,parametrul ∂UEB/∂IB=h11 reprezinta ;
a. factorul de amplificare in curent b. rezistenta diferentiala de iesire c. rezistenta diferentiala de intrare
9. Caracteristica unei diode semiconductoare in polarizare directa este cel mai bine reprezentata de cuba
notata cu :
a. 1 b.2 c.3
I

1
2

10. Tranzistorul din figura de mai jos este polarizat corect in schema numarul :
U

a.1 b.2 c.3

11. Cuvântul binar 110112 trecut în baza 10 este egal cu:


a) 19 b) 22 c) 27
12. Fie cuvintele de 5 biţi A = 11011şi B = 11101, cu cât este egală suma A+B:
a) 101100 b) 111010 c) 111000

13. Ordinea următoarele porţi logice este:

a) OR, NOT, AND b) OR, Buffer, AND c) AND, NOT, OR

14. Fie circuitul bistabil basculant de tip SR: Care este valuare lui Q pentru S = 1 şi R = 1?

a) 0 b) 1 c) nedeterminat

15. Fie Multiplexorul din imaginea alăturată. Ce intrare este selectată pentru
A=0, B=1, C=1?

a) 3 b) 6 c) 4
16. Fie Sumatorul din imaginea alăturată. Ce valori au ieşirile S şi
Cout pentru valorile de intrare A=1, B=1, Cin=1?
a) 0 şi 1 b) 1 şi 0 c) 1 şi 1
17. Fie schema logică din imaginea alăturată. Ce valoare are răspunsul Q
pentru valorile de intrare A=0, B=1?
a) 0 b) 1 c) nedeterminat
18. Fie cuvintele de 5 biţi A = 11001şi B = 11101, cu cât este egală operaţia
logică (A*B)+A:
a) 11101 b) 110110 c) 11001

Raspunsuri corecte:
Nota finala:

S-ar putea să vă placă și