Sunteți pe pagina 1din 15

UI 1.

METEOROLOGIE ©FORMAT IFR

Unitatea de învăţare nr. 1


METEOROLOGIE
Unitatea de studiu 1.17
SERVICII METEOROLOGICE
Ritm de studiu recomandat: 100 min.
Cuprins
Organizarea, funcţionarea şi obiectivele serviciilor meteorologice coordonate de
Organizaţia Meteorologică Mondială;
Sursele informării meteorologice la bordul navelor. Servicii meteorologice maritime
speciale;
Fluxul informaţiilor dintre navă şi serviciile meteorologice ; Conţinutul buletinelor
meteo şi al mesajelor hidrometeorologice combinate. Avertizări de furtună şi pentru
alte situaţii hidrometeorologice periculoase

OBIECTIVELE UNITĂŢII DE STUDIU 1.17.


Studentul să fie capabil să:

• Prezinte organizarea, funcţionarea şi obiectivele serviciilor meteorologice coordonate


de OMM şi să enumere Serviciile meteorologice oferite de centrul national/centrele
regionale
• Enumere şi să descrie sursele informării meteorologice la bordul navelor, precum şi
serviciile meteorologice maritime speciale.
• Prezinte fluxul informaţiilor dintre navă şi serviciile meteorologice;
• Reproducă structura conţinutului buletinelor meteo şi al mesajelor
hidrometeorologice combinate si să enumere condiţiile de transmitere a avertizărilor
de furtună /pentru alte situaţii hidrometeorologice periculoase

1.17.1 Organizarea, funcţionarea şi obiectivele serviciilor meteorologice coordonate de


Organizaţia Meteorologică Mondială.

Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM) este o organizaţie


interguvernamentală constituită din 187 ţări membre şi teritorii sub egida ONU. Ea este
succesoarea Organizaţiei Meteorologice Internaţionale (OMI), care a fost creată în
a.1873. Înfiinţată în anul 1950, OMM devine agenţie specializată a Organizaţiei
Naţiunilor Unite în a.1951 în domeniul meteorologiei (vremea şi clima), hidrologiei şi
altor ştiinţe geofizice.
Deoarece clima şi vremea nu cunosc graniţe naţionale, cooperarea internaţională la
scară globală este esenţială pentru dezvoltarea meteorologiei şi hidrologiei precum şi
pentru a beneficia de la aplicarea lor. OMM asigură cadrul pentru această colaborare.
De la data instituirii, OMM are un rol deosebit , contribuind la asigurarea securităţii
şi bunăstării omenirii. Sub conducerea OMM şi în cadrul Programelor OMM, serviciile
naţionale meteorologice şi hidrologice contribuie substanţial la protecţia vieţilor
oamenilor şi proprietăţii lor contra dezastrelor naturale, la protecţia mediului înconjurător
şi la sporirea bunăstării sociale şi economice a tuturor sectoarelor societăţii în aşa
domenii cum ar fi securitatea alimentară, resursele acvatice şi transport.
1
UI 1. METEOROLOGIE ©FORMAT IFR

OMM facilitează schimbul liber şi nelimitat de date şi informaţii, produse şi servicii


în regim real de timp ce ţine de securitatea societăţii, bunăstarea economică şi protecţia
mediului înconjurător. Contribuie la elaborarea politicii în aceste domenii la nivele
internaţional şu naţional

Obiectivele OMM

Promovarea dezvoltării meteorologiei, hidrologiei şi altor ştiinţe geofizice şi


facilitarea cooperării internaţionale pentru a asigura bunăstarea omenirii:
• Crearea reţelelor de observaţii meteorologie, hidrologice şi altor observaţii
geofizice
• Standardizarea observaţiilor şi publicaţiilor
• Dezvoltarea hidrologiei operative
• Crearea sistemelor de prelucrare şi schimb de date rapid
• Aplicaţii pentru dezvoltarea socio-economică (în domeniul transportului, resurse
acvatice, agricultură, utilizării oceanelor, controlului asupra poluării, etc.),
protecţiei mediului şi elaborării politicilor
• Prevenirea şi diminuarea dezastrelor
• Cercetări şi instruire

Sisteme şi retele de referinţă din structura OMM

Sistemul Mondial de Observare a Ciclului Hidrologic (WHYCOS)

Sistemul Mondial de Observare a Ciclului Hidrologic (WHYCOS) este un


program al OMM cu scopul de a perfecţiona observaţiile principale, consolida
cooperarea internaţională şi promova schimbului gratis de tate în domeniul
hidrologiei.
Programul este implementat prin diverse componente (HYCOSs) la nivel
regional şi/sau la nivel de bazin. Este condus de Grupul Consultativ Internaţional
WHYCOS.
WHYCOS este elaborat pentru promovarea abordării de jos în sus, de la
nivel naţional prin bazin pînă la scară globală. WHYCOS cu componentele sale
sunt axate în primul rînd pe consolidarea capacităţii tehnice şi instituţionale ale
serviciilor hidrologice naţionale şi perfecţionarea cooperării lor în domeniul
managementului resurselor acvatice comune. WHYCOS acordă asistenţă
serviciilor hidrologice la îndeplinirea satisfăcătoare a obligaţiunilor sale prin
perfecţionarea disponibilităţii, exactităţii şi distribuirii datelor şi informaţiei
hidrologie prin elaborarea şi implementarea sistemelor naţionale şi regionale de
informaţie privind resursele acvatice, astfel facilitînd utilizarea lor pentru o
dezvoltare socio-economică durabilă.

Reţeaua Sinoptică Regională de Referinţă - Aerologie

Ţările-membre ce aparţin unei din cele şase Asociaţii Regionale ale OMM si-
au asumat obligaţia de a organiza Reţeaua Sinoptică Regională de Referinţă
(RSRR) şi au selectat staţii aerologice din SGO/PCV. Pretutindeni, aproximativ
900 staţii aerologice ce efectuează sondarea atmosferei de 2 ori/zi sunt organizate
în şase RSRR şi Reţelei Sinoptice Antarctice de Referinţă. Datele observaţiilor
2
UI 1. METEOROLOGIE ©FORMAT IFR

sunt supuse schimbului internaţional prin Sistemul Global de Telecomunicaţii


(SGT) şi sunt accesibile fără restricţii în conformitate cu politica OMM privind
datele şi Rezoluţiei 40 (Cg-XII, 1995). Datele sunt arhivate într-un şir de servicii
meteorologie şi la două Centre Mondiale de Date ale OMM. Fiecare Asociaţie
Regională examinează şi selectează staţiile o dată în patru ani în conformitate cu
cerinţele, progresul tehnologic şi posibilităţile economice. Performanţa acestor
staţii se monitorizează şi periodic sunt editate rapoarte de către Secretariatul OMM
şi centrele naţionale denumite.

Reţeaua Climaterică Regională de ReferinţăŢările-membre ce aparţin unei din cele şase asociaţii Regionale ale OMM si-
au asumat obligaţia de a organiza Reţeaua Climaterică Regională de Referinţă
(RCRR) şi au selectat staţii de observaţii terestre şi aerologice din SGO/PCV.
Aproximativ 2600 staţii terestre şi 510 staţii aerologice ce aparţin celor şase RCRR
şi Reţelei Climaterice Antarctice de Referinţă emit date medii lunare ale
observaţiilor meteorologice efectuate în stratul de pînă la 30 km de la suprafaţa
terestră. Datele se păstrează şi sunt accesibile la Centrul Mondial de Date al OMM.

Activitatea de meteorologie la nivel national

Activitatea de meteorologie reprezinta ansamblul actiunilor destinate supravegherii


permanente si cunoasterii mediului aerian prin observatii si masuratori specifice privind starea
si evolutia vremii, necesara pentru dezvoltarea social-economica a Romaniei.

La noi in ţară, activitatea de meteorologie este de interes public national si se


desfasoara in conditiile prezentei legi si in concordanta cu recomandarile Organizatiei
Meteorologice Mondiale, organism specializat al Organizatiei Natiunilor Unite, cu acordurile
incheiate de aceasta organizatie cu alte organizatii internationale, precum si cu prevederile
conventiilor internationale in domeniu la care Romania este parte, realizarea tuturor
scopurilor la nivel national realizandu-se prin Administratia Nationala de Meteorologie

Administratia Nationala de Meteorologie asigură comunicarea si cooperarea eficientă


dintre institutie si cetateni astfel:

- la nivel national prin intermediul Centrului National de Prognoze Meteorologice si al


Serviciului de Relatii Publice, iar
- la nivel regional prin Serviciile Regionale de Prognoza a Vremii.

Obiectul principal de activitate al Administratiei Nationale de Meteorologie il


constituie activitatea de meteorologie si climatologie necesara dezvoltarii social-economice a
României si integrarea acestei activitati in sistemul de conventii si relatii internationale, in
care scop:

- efectueaza observatii si masuratori asupra starii si evolutiei vremii;


- asigura si controleaza circulatia interna de date si informatii meteorologice
- elaboreaza metodologii de masurare si prelucrare a datelor si realizeaza produse
meteorologice;
- elaboreaza diagnoze, prognoze si avertizari meteorologice;
3
UI 1. METEOROLOGIE ©FORMAT IFR

- realizeaza studii de cercetari in domeniile meteorologiei;


- expertizeaza, valideaza si stocheaza date si informatii specifice Fondului national de
date meteorologice, in vederea tinerii la zi si constituirii bancilor de date tematice la
nivel national;
- elaboreaza studii si scenarii de evolutie a climei;
- asigura schimbul de date si de informatii meteorologice in flux rapid;
- realizeaza schimbului international de date in domeniul meteorologiei;
- elaboreaza • organizeaza si coordoneaza sistemul national de formare si
pregatire profesionala in domeniul meteorologiei, climatologiei si fizicii atmosferei ;

Reteaua nationala de supraveghere meteorologica

Reteaua nationala de supraveghere meteorologica este compusa din statiile


meteorologice sinoptice, climatologice, de sondaje aerologice si observatoarele radar
reprezentative pentru evolutia vremii si climatului la nivelul Romaniei. Reteaua nationala de
supraveghere meteorologica cuprinde, de asemenea, mijloacele tehnice utilizate pentru
transmiterea si colectarea datelor meteorologice.
Dimensiunea si componenta retelei nationale de supraveghere meteorologica sunt
stabilite de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, la propunerea Centrului
meteorologic national.
Pentru scopuri speciale sau pentru supravegherea meteorologica detaliata, la nivel
local se pot constitui retele meteorologice complementare – vezi reţelele de administatii
meteorologice in vederea transmiterii datelor necesare prognozelor pentru Forţele Navale
elaborate de DHM.

Serviciile oferite de central national/centre regionale sunt:

• diagnoze meteorologice
• prognoze meteorologice pentru intervale de timp care nu depasesc o saptamana
• avertizari de fenomene meteorologice periculoase de interes general sau
specializate

Temă pentru studiu 1.17.1: Identificaţi centru regional meteorologic responsabil cu


elaborarea prognozelor şi transmiterea informaţiilor pentru statiile meteorologice dispuse la
litoralul Mării Negre şi lista produselor de prognoza a vremii de pe situ-ul
http://www.meteoromania.ro

1.17.2 Sursele informării meteorologice la bordul navelor. Servicii meteorologice


maritime speciale;

Asigurarea meteorologică de navigaţie este activitatea complexă prin care centrele


meteo internaţionale, staţiile de coastă şi navele de cercetare meteo recepţionează şi transmit
date referitoare la situaţia reală a vremii şi prognoze meteo.

4
UI 1. METEOROLOGIE ©FORMAT IFR

Meteorologia maritimă, are la bază un sistem informaţional, prin care se realizează


urmatoarele operaţiuni cu informaţiile meteorologice:
- Culegerea
- Corectarea
- Codificarea
- Transmiterea
- Prelucrarea
Informaţiile meteorologice reprezintă in general parametri măsuraţi sau fenomene
observate, care se referă la starea atmosferei sau a mării, consemnate in valori numerice sau
simboluri convenţionale, intr-o ordine prestabilită, cunoscută, avand in vedere că reţeaua de
staţii hidrometeorologice este foarte extinsă şi necesită un limbaj comun de specialitate
Prognozele meteo se elaborează pentru 24 h, 48 h şi 72 h.
Informarea meteorologică (hidrometeorologică) se poate realiza prin urmare, astfel:
- transmiterea de buletine meteorologice
- avertismente
- mesaje codificate complexe
- hărţi sinoptice cu situaţia reală sau de prognoză şi care pot fi recepţionate prin sistem
radiofacsimil

Principalele surse de informatii meteorologice.


Admirality List of Radio Signals (ALRS), volumul 3, Radio Weather Services And
Navigational Warnings publicaţie anuală a Direcţiei Hidrografice a Marinei militare engleze,
oferind informaţii despre:
a. Radio Navigational Warnings. World Wide Navigationl Warning Services
(WWNWS)
Este un serviciu de coordonare a emiterii de avertizări pentru navigatori, compus din 21
coordonatori naţionali pentru 21 suprafeţe geografice distincte. Fiecare din cele 21 centre de
coordonare îşi publică periodic unele particularităţi privind frecvenţa de emisie, programul,
conţinutul mesajelor şi altele. Ele au denumirea de NAVAREA- I la XXI.
La navă, mesajele meteo provin din mai multe regiuni, METAREA și NAVAREA, care
coincid ca număr (Fig. 17.1).
METAREA sunt regiunile maritime geografice în scopul coordonării transmiterii
informațiilor meteorologice către marinari aflaţi în voiaje internaționale prin apele
internaționale și teritoriale.
NAVAREA sunt zonele geografice în care guvernele sunt responsabile pentru
navigație și avertismente meteorologice.

5
UI 1. METEOROLOGIE ©FORMAT IFR

Fig 17.1 Regiunile METAREA și NAVAREA cu statele responsabile de gestionarea acestora (


Adaptare după Admiralty List of Radio Signals )

b. NAVTEX.
Este un serviciu internaţional cu printare automată, pe frecvenţa de 518 KHz. În acest
sistem se transmit printre altele şi avertizări pentru navigatori. Serviciul este integrat în
GMDSS şi în WWNWS.
Structura unui mesaj NAVTEX, modul de selectie a frecventelor şi listei informaţiilor,
transmiterea mesajelor prin INMARSAT - seminar
c. PILOT CHARTS. ROUTING CHARTS. OCEAN PASSAGES. ALBUME. -seminar

Recepţia informaţiilor meteorologice la bordul navelor in vederea elaborarii


prognozei la bordul navei.

Sursele datelor necesare realizării prevederii timpului la bordul navelor, sunt


următoarele:
- măsurătorile efectuate cu aparatura şi instrumentele de la bord,
- observaţiile directe asupra indicilor locali,
- produsele ce se pot recepţiona din sursele specializate amintite anterior (Serviciile WMO,
NAVTEX, NAVAREA, radiocoastă, coordonatorii naţionali de avertizare, paza de coastă,
autorităţile portuare, alte departamente guvernamentale),
- informaţii primite de la serviciile specializate ale structurilor din care face parte nava
(companii de navigaţie sau care au incheiate contracte de prestari servicii de furnizare de
informaţii hidrometeorologice prin intermediul softurilor de specialitate).
Navigatorul trebuie să ia toate măsurile ca nava să fie dotată cu tehnică, aparatura şi
documentaţia necesară asigurării meteorologice a navigaţiei. El trebuie să sesizeze, să facă
cereri şi să aducă justificări organelor ierarhice despre necesitatea dotării navei cu tot ceea ce

6
UI 1. METEOROLOGIE ©FORMAT IFR

este nevoie, inclusiv realizarea de birouri specializate în domeniul meteorologiei şi


oceanografiei la nivelul companiilor de transport maritim la care lucrează.
De asemenea ofiţerul navigator trebuie să fie pregătit să măsoare şi să observe datele,
să recepţioneze toate informaţiile pe care aparatura din dotare îi permite, să le sistematizeze şi
să le prelucreze, să le interpreteze şi să tragă concluzii sub formă de previziuni.

Servicii meteorologice maritime speciale.


Statele cu ieşirea la mare , au servicii meteorologice de specialitate , care transmit
informaţii referitoare despre condiţile de vreme din anumite zone maritime şi primesc in
acelaşi timp informaţii de la nave in urma observaţiilor executate la bordul acestora.
Mijloacele de informare, programul de lucru şi frecvenţele de emisie ale staţiilor de
coastă , care transmit informaţii hidrometeorologice , pot fi identificate in Radio Signal ,
vol III , ce se mai numeşte şi Radio Wether Service – ce trebuie să se afle la bordul
navelor maritime
Informaţiile asupra stării reale a vremii, cuprind date despre temperatură, presiune
atmosferică, direcţia şi viteza vântului, nebulozitate, vizibilitate şi starea mării.
Avertizarea asupra unor fenomene periculoase se face atunci când viteza vântului este mai
mare de 11 m/s, starea mării este mai mare de gradul 5, vizibilitatea mai mică de 3 cabluri şi
se prognozează averse puternice cu descărcări electrice.

Mecanismul schimbului de mesaje meteo este reglementat incă din 1960 prin Convenţia
Internaţională pentru Ocrotirea Vieţii Umane pe Mare, care prevede la cap V, regula 4,
obligaţiile statelor semnatare:

- Să avertizeze navele despre greenuri, furtuni şi furtuni tropicale;

- Să transmită zilnic pe cale radio-telegrafică buletine meteorologice ptr uzul navigaţiei,


să transmită informaţii asupra timpului existent precum şi previziunea in măsura
posibilităţilor in vederea intocmirii la bord a hărţilor meteorologice simple;

- să ia măsuri ca navele să fie dotate cu instrumente controlate metrologic;

- Să asigure receptia şi transmiterea , prin staţiile de coastă radio- telegrafice a mesajelor


meteorologice provenind de la nave şi destinate navelor;

- Să incurajeze ca toţi comandanţii de nave să prevină navele din vecinătate ca şi


staţiunile de coastă , caând intalnesc vanturi cu viteze egale sau mai mari de 50 Nd etc

La navă observaţiile se execută în fiecare cart şi asupra stării de alertă.

Temă pentru studiu 1.17.2: Identificaţi mijloacele de informare, programul de lucru


şi frecvenţele de emisie ale staţiilor de coastă pentru NAVAREA/METAREA III. Care este
programul de lucru al statiilor de la Marea Neagră ?

7
UI 1. METEOROLOGIE ©FORMAT IFR

1.17.3 Fluxul informaţiilor dintre navă şi serviciile meteorologice; Conţinutul


buletinelor meteo şi al mesajelor hidrometeorologice combinate. Avertizări de furtună şi
pentru alte situaţii hidrometeorologice periculoase

1.17.3.1 Fluxul informaţiilor dintre navă şi serviciile meteorologice

Date referitoare la condiţiile de vreme se transmit în clar sau codificat. Mesajele codificate
conţin valorile numerice ale tuturor elementelor meteorologice, intr-o ordine prestabilită, in
timp ce mesajele in clar sunt transmise in limba engleză , după o regulă relativ simplă ,
respectandu-se o ordine in transmiterea datelor şi termeni specifici folosiţi de toate staţiile ce
transmit astfel de mesaje:
mesajele transmise în clar sunt:
- mesaje SEMET, în limba engleză într-o ordine prestabilită cu valorile codificate;
- mesaje meteo combinate;
- Buletine şi avize de furtună
- mesaje primite prin NAVTEX.

- mesajele codificate se transmit cu ajutorul mai multor coduri : SYNOP , SHIP ,


MAFOR , IAC FLEET.

1.17.3.2 Conţinutul buletinelor meteo şi al mesajelor hidrometeorologice combinate.


Avertizări de furtună şi pentru alte situaţii hidrometeorologice periculoase.

Mesajele hidrometeorologice combinate se transmit în limba engleză de către staţiile de


coastă principale, referindu-se la zone precis determinate , fiind cel mai utilizat mod de
informarea navelor asupra condiţiilor hidrometeorologice şi sunt formate din trei părţi :
I. avertisment de furtună (NO GALE);
II. situaţia meteo din zonă în momentul respectiv (situaţia reală);
III. prognoza pentru următoarele 24 h.
Partea I se va specifica in mesaj indiferent dacă va fi sau nu furtună in zona respectivă.
Pentru partea a doua sunt oferite date despre poziţia centrilor barici şi valoarea presiunii
din centrul lor, directie şi viteza de deplasare a acestora, nebulozitatea, direcţia şi forţa
vantului ( in oBf), vizibilitate, temperatură ( cu menţiunea in creştere sau descreştere),
starea de agitatie a mării şi in funcţie de caz- tipul de precipitatii.
Exemplul mesaj meteorologic combinat:

8
UI 1. METEOROLOGIE ©FORMAT IFR

Mesajul (Codul) SEMET transmite într-o ordine prestabilită caracteristicile unor


fenomene meteo şi hidrologice, în limba engleză de la nave.
Ordinea în care apar elementele în mesaj este :
1) poziţia navei- se transmite in grade intregi;
2) direcţia şi viteza vântului;
3) vizibilitatea în Mm;
4) fenomene meteo din momentul observaţiei;
5) fenomene meteo observate cu trei ore înainte;
6) presiunea atmosferică;

9
UI 1. METEOROLOGIE ©FORMAT IFR

7) temperatura aerului;
8) lungimea, înălţimea şi direcţia valurilor de hulă sau de vânt.

Adnotări :
1. 10˚N – 30˚W (one zero n three zero w)
2. direcţia şi viteza vântului se transmit în coordonate cardinale şi intercardinale scrise în
întregime. Viteza vântului se exprimă în grade Beaufort sau cu valoarea lui în noduri.
3. pentru vizibilitate se folosesc anumite denumiri :
- pentru vizibilitate mai mică de 1 Mm, valoarea se dă în yarzi
- pentru vizibilitate 1÷2 Mm, se foloseşte “one” ;
- pentru vizibilitate 2÷5 Mm, se foloseşte “two” ;
- pentru vizibilitate 5÷10 Mm, se foloseşte “five” ;
- pentru vizibilitate mai mare de 10 Mm se foloseşte “ten” ;
4. pentru fenomenele meteo se folosesc anumiţi termeni :
- vreme frumoasă, cu vizibilitate mai mare de 2 Mm şi cu nebulozitate de până la 2/8 –
se foloseşte “fine” ;
- pentru cer acoperit între 3/8 şi 6/8 – “fair’ – nebulozitate moderată;
- pentru cer acoperit între 6/8 şi 7/8 – “cloudy” ;
- pentru 8/8 – “overcast” – cer acoperit complet;
- pentru vizibilitatea mai mică de 2 Mm : “fog” – ceaţă; “mist” – ceaţă slabă; “haze”;
- “rain” – ploaie; “drizzle” – burniţă; “snow” – zăpadă; “sleet” – lapoviţă; “showers”
– averse;
- “thunder” – fulger; “storm” – furtună puternică; “gale” – furtună;
- “blue sky” – cer senin; “lighting” – vreme cu fulgere; “dew” – rouă.
6. se transmit ultimele două cifre ale valorii presiunii exprimată în mb : “one two” = 1012
mb “seven five” = 975 mb.
7. temperatura se transmite în valori întregi şi este exprimată în grade Celsius.
8. lungimea valurilor se exprimă în picioare (feet) :
- valuri cu lungime mai mică de 300 ft – “short”
- valuri cu lungime între 300÷600 ft – “average”
- valuri cu lungime mai mare de 600 ft – “long”
înălţimea valurilor se exprimă tot în picioare :
- valuri cu înălţimea de 0÷7 ft – “low”
- valuri cu înălţimea de 7÷13 ft – “medium”
- valuri cu înălţimea mai mare de 13 ft – “heavy”
Uneori în loc de elementele valurilor, se transmite starea de agitaţie a mării :
- “slight” – uşor agitată;
- “moderate” – moderat agitată;
- “rough” – agitată’
- “very rough” – foarte agitată.

Un exemplu de astfel de mesaj îl constituie următorul :

four four n one five w north zero six two overcast rain one two ten
average medium north

care înseamnă : poziţia navei - 44˚N; 15˚W; direcţia vântului – N; viteza vântului – 6
Nd vizibilitate între 2÷5 Mm; fenomenul constatat – ploaie; presiunea atmosferică –

10
UI 1. METEOROLOGIE ©FORMAT IFR

1012mb temperatura aerului - 10˚C; lungimea valurilor – medie; înălţimea valurilor –


medie; direcţia valurilor – nord.
În Atlanticul de nord şi în Pacificul de nord, în anumite puncte se găsesc nave
meteorologice care au misiunea de efectua observaţii meteo permanente şi care participă la
operaţii de căutare şi salvare SAR. Mai execută de asemenea şi observaţii hidrologice de
temperatură, salinitate, curenţi şi valuri.
În Atlantic sunt 5 nave având indicativele : alfa, undia, kilo, mike şi juliet.
În Pacific există o singură navă cu indicativul papa.
Fiecare navă acoperă o suprafaţă de 210 Mm2. Aceste nave sunt asigurate de Marea
Britanie, Franţa, Olanda, Belgia, Norvegia, Suedia pentru Atlantic şi Canada pentru Pacific.
Aceste nave îşi păstrează poziţia iar în caz de apel de sinistru îşi anunţă intenţia de
deplasare prin radio.

Mesajele de furtună (storm warnings)

Sunt transmise navelor în regim de urgenţă , când condiţiile meteo sunt nefavorabile
şi constituie pericol pentru navigaţie. Informaţiile se referă la poziţia centrului furtunii ,
valoarea presiunii atmosferice, suprafaţa afectată, viteza sau forţa vantului la diferite distanţe
de centrul furtunii, precum şi direcţia de deplasare a furtunii in următoarele ore.
Avertismentele sunt transmise in limba engleză de mai multe ori ,pe parcursul aceleaşi
zile.
Mai jos este prezentat un mesaj meteo din regiunea METAREA IV așa cum a fost
recepționat la navă pe data de 23 octombrie 2013:

11
UI 1. METEOROLOGIE ©FORMAT IFR

12
UI 1. METEOROLOGIE ©FORMAT IFR

000 - reprezintă fusul orar GMT, este folosit intervalul de 24h de la 000 la 239;
FZNT02 - TTAAII (TT - Tip de raport, AA - Regiunea raportului, 02 - Nr. raportului)
unde: FZ - codul MAFOR, NT - Atlanticul de Nord
codul Mafor - este un cod internațional și se folosește în transmiterea buletinelor meteo
pentru nave, este folosit ca prefix la mesaj indicând faptul că este vorba despre o prognoză
pentru nave.
KNHC - CCCC ( centrul de emitere )
231508 - data și ora emiterii mesajului
HSFAT2 - HSF - Prognoză mare liberă, AT2 - Tropical Atlantic
Prognoza meteo (Avertismentul) începe cu zona pentru care este destinată, în cazul
nostru METAREA IV. Dupa aceasta, centrul meteorologic regional specializat în
supraveghere – în acest caz - al ciclonilor din Atlanticul de Nord care este National
Hurricane Center ( SUA ), ora Greenwich........, ziua........, și data.................Urmează
înălțimea semnificativă a valurilor, coordonatele pentru care este destinat mesajul ( daca
nava nu trece prin acele coordonate, atunci se scrie cu pixul pe mesaj OUT OF RANGE ) și
data sau intervalul orar până când este valabil mesajul.
Avertizările meteo sunt pentru : furtună tropicală, furtună, vânt puternic, viscol,
ciclon, ceață, fronturi, depresiuni ș.a. Toate au coordonate pentru a determina zona în care
se află și informații necesare despre acestea.
În cazul în care mesajul are "corrected" după zona METAREA, ca în exemplul
următor :

Acestuia i s-au făcut câteva corecții sau au fost adăugate câteva informații
suplimentare, de obicei se trimite la un interval destul de scurt undeva la câteva minute, uneori
chiar și 2 minute. Iar mesajul anterior este anulat și se aruncă pentru a nu induce în eroare pe
cel care urmează să preia cartul de navigație. În urma corectării, mesajului de pe data de 23
octombrie 2013 recepționat la bordul navei i s-a adăugat următorul rând la prognoza meteo:

13
UI 1. METEOROLOGIE ©FORMAT IFR

Unde primim informații despre o ceață densă, vizibilă ocazional la mai puțin de 1 milă
marină față de coordonate.

Temă pentru studiu 1.17.3: Accesati http://www.nhc.noaa.gov/ (National Hurricane


Center). Accesati istoricul diferitelor cicloane tropicale si urmariti structura avertismentelor

1.17.5. TESTE DE AUTOEVALUARE

1. Cand se transmit mesajele de furtună?


b. Sunt transmise
navelor în regim de
a Sunt transmise urgenţă , când
navelor din 6 in 6 ore, c. Se transmit in situatia cicloanelor tropicale ale caror
condiţiile meteo sunt
simultan cu hartile viteze ale vantului depasesc 75 Nd;
nefavorabile şi
sinoptice; constituie pericol
pentru navigaţie;
2. Ce este Mesajul (Codul) SEMET?
a ) Mesaj ce transmite b ) Mesaj de
într-o ordine prestabilită c ) Mesaj codificat ce
avertizare transmis in d ) Mesaj meteo
caracteristicile unor deriva din codul Synop,
limba engleză din ora combinat ce se
fenomene meteo şi utilizat in prognoza elaborata
în ora de către statiile compune din trei parti
hidrologice, în limba engleză la bordul navelor
de la coastă
de la nave
3. Care este termenul utilizat in Mesajul (Codul) SEMET pentru a specifica o mare agitată?
a ) “moderate” b ) “slight” c ) “rough” d ) “showers”

1.17.6 LUCRARE DE VERIFICARE

1. Se dă următorul mesaj (Cod) SEMET : five five n one five w north zero five two
overcast rain two two eight long medium south
Indicati semnificatia in limba română

14
UI 1. METEOROLOGIE ©FORMAT IFR

2. Specificaţi ordinea în care apar elementele în mesajul de tip SEMET

1.17.7 RĂSPUNSURI LA TESTELE DE AUTOEVALUARE

1.Raspuns corect: b 2. Răspuns corect: a . 3. Răspuns corect: c

1.17.8. BIBLIOGRAFIE

1. Neguţ L., Meteorologie maritimă, Editura Sport-Turism , Bucureşti 1981.


2. Atodiresei D., Meteorologie şi oceanografie -Note de curs, Editura ANMB,Constanţa, 2011
3. Pescaru, Cornelia ; Pescaru, Al., Meteorologie marină , Editura Nautica, Constanta, 2005.
4. Butterworth-Heinemann., An introduction to dynamic meteorology., Elsevier Oxford, 2004.
5. Balaban Gh., Tratat de navigaţie maritimă, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1996.
6. Şelaru O., Elemente de meteorologie şi hidrologie maritimă, Editura Tipofin, Constanţa, 1997.

Cărţi, articole şi surse de internet

1. www.wetter.com,
2. http://www.nhc.noaa.gov
3. http://www.ecmwf.int/;
4. http://worldweather.wmo.int/
5. http://weather.gmdss.org

15

S-ar putea să vă placă și