Sunteți pe pagina 1din 17

TERMINOLOGIE TANCURI (060603-316)

Absolute pressure Suma presiunii citite la aparatul de masura (manometru) si presiunea


(presiune absoluta) atmosferica
Absolute temperature Scala fundamentala a temperaturii la care zero este zero absolut . Se
(temperatura absoluta) exprima in grade KELVIN sau grade RANKINE . Un grad Kelvin
este egal cu un grad Celsius iar un grad Rankine este egal cu un grad
Fahrenheit . Relatii de transformare :
Scala Kelvin : Tabs=273 + T(0C) ; 00C=2730K
Scala Rankine : Tabs=460 + T(0F) ; 00F=4600R
Absolute zero Este temperatura la care teoretic volumul gazului este zero si orice
(zero absolut) miscare termica inceteaza (ZA= -273.160C = -459.690F)

Accomodation Sectiunea din nava unde sunt localizate cabinele echipajului , camera
(castel) de control incarcare , puntea de navigetie etc ; cunoscuta de asemeni
ca “suprastructura”
Acute toxic effect Efectul(imediat) asupra omului a unei singure expuneri de scurta
(efect toxic acut) durata la o concentratie mare de substante toxice sau gaze toxice .
Adiabatic Proces care are loc fara schimb de caldura . Expansiunea
(adiabatic) (destinderea)
adiabatica reprezinta o modificare a volumului lichidului sau gazului
fara schimb de caldura . Acest proces are loc in incinte foarte bine
izolate
Agent O persoana numita de catre armatorul navei pentru a face toate
(agent) aranjamentele necesare pentru ca o nava sa “viziteze” un port
Airlock Zona de separatie (spatiu de separatie) utilizata pentru a mentine o
(sas) diferenta de presiune intre spatii invecinate . Exp. sasul
compartimentului motoarelor electrice pe un tanc de gaze lichefiate
utilizat pentru a asigura separarea intre zona periculoasa (zona puntii
principale) si compartimentul motoarelor electrice de antrenare a
compresoarelor
Alcohol type foam Spuma pentru alcool , utilizata pentru stingerea incendiilor produse
(spuma tip alcool) de substante (marfa)solubile in apa . Este eficienta si in cazul
marfurilor insolubile in apa
Anesthesia Pierderea totala a simturilor sau a cunostintei sau pierderea
(anestezie) sensibilitatii pe o zona limitata de piele a corpului uman
Anesthetics Produs chimic capabil sa produca anestezie
(anestezice)
Antistatic additive Substanta adaugata produselor petroliere pentr a le creste
(aditiv antistatic) conductivitatea electrostatica peste 100 picoSiemens/m pentru a
preveni acumularea electricitatii statice in marfa
API gravity Este o masura instituita de americani in 1892 si care deriva din
(greutatea API) densitatea relativa standard pe baza formulei :
Gr. API = (141.5/densitatea relativa la 600F) – 131.5
Approved equipment Echipament proiectat , testat si aprobat de o Autoritate . Autoritatea
(echipament aprobat) trebuie sa certifice ca echipamentul este sigur pentru utilizare intr-o
anume atmosfera periculoasa
Aqueous Indica o solutie apoasa a unei substante . Solventul este apa
(apos)
Aromatic Cu un continut foarte redus (sau chiar zero) de ceara (wax)
(aromatic)
Asphalt Bitum solid sau semisolid care apare in natura sau este obtinut drept
(asfalt) reziduu in timpul procesului de rafinare a petrolului
Asphaltenes Componente ale bitumurilor din produsele petroliere (in special
(asfaltene) asfalturi) care sunt solubile in disulfid de carbon dar nu sunt solubile
in nafta parafinica (paraffin naphtha)

1
Asphyxia Conditie in care sangele nu mai este oxigenat , ceea ce duce la
(asfixie) pierderea cunostintei / deces
Asphyxiant Gaz sau vapori care inhalati produc asfixia
(asfixiant)
ASTM American Society for Testing Materials

Automatic gauging device Un dispozitiv instalat intr-o tubulatura cu scopul de a recolta o mostra
(dispozitiv de recoltare automat) reprezentativa din lichidul care curge prin acea tubulatura
Auto-ignition Aprinderea unui material combustibil fara ca acest lucru sa se
(autoaprindere)(aprindere datoreze unei scantei sau flacari, datorita cresterii de temperatura
sppontana) pana la un nivel peste care se intretine arderea
Avogadro’s law La temperaturi si presiuni identice , volume egale de gaze contin un
(legea lui Avogadro) numar egal de molecule
Balance tanks Cargo tancuri destinate sa primeasca ultima cantitate de marfa si care
(tancuri de echilibrare) asigura realizarea asietei finale
Ballast Apa de mare transportata la bordul navelor in scopul asigurarii
(balast) navigatiei in siguranta (prin asigurarea pescajului corespunzator se
urmareste mentinerea unei bune stabilitati)
Barrels (bbls) Unitate de masura pentru lichide egala cu 42 Galoni US la 60 0F , sau
(barili) aproximativ 0.159 m3
Bealon Aliaj al bronzului folosit pentru realizarea diferitelor scule
(matagoane , raschete etc) folosite pentru faptul ca nu genereaza
scantei prin lovire
Bell mouth Vezi STRUM
(clopot de aspiratie)
Black oils Petrol avand culoarea neagra incluzand produse cum ar fi : pacura ,
(produse negre) anumite motorine , dar excluzand uleiurile lubrifiante
Blank flange O placa circulara de otel prevazuta cu gauri dispuse radial -prin care
(flanse oarba) se introduc suruburi- si care se foloseste pentru obturarea unei
tubulaturi . Sinonim cu blind flange .
Bleeder valve A valvula de mici deimensiuni folosita pentru drenarea / purjarea
(purje) aerului sau lichidului dintr-o tubulatura
Blending Amestecare intentionata a doua sau mai multe produse petroliere in
(amestecare) proportii bine definite in scopul obtinerii unui nou produs cu
caracteristici superioare
Blended cargoes Un combustibil format prin amestecul a doua sau mai multe tipuri de
(marfuri amestecate) combustibil (in general pentru imbunatairea proprietatilor)
BLEVE – Boiling Liquid Notiune asociata ruperii in caz de incendiu a unei nave tanc de gaze
Expanding Vapour Explosion lichefiate transportate sub presiune
(Explozie datorata expansiunii
vaporilor unui lichid care fierbe)
Block valves Valvule aflate pe tubulaturile principale de marfa , folosite pentru a
(valvule de linie) izola tronsoane ale tubulaturilor
Blower Ventilator portabil folosit pentru ventilarea cargotancurilor
(ventilator)
Boil off Vaporii produsi in zona suprafetei libere a unui lichid care fierbe
(vaporizare)
Boiling point Temperatura la care presiune de vapori a lichidului este egala cu
(punct de fierbere) presiunea atmosferica (cand lichidul incepe sa fiarba) . Punctele de
fierbere din MSDS , daca nu sunt alte precizari , sunt date pentru 760
mm Hg
Boiling range Unele lichide (marfa) sunt amestecuri sau contin impuritati care fierb
(domeniul de fierbere) fiecare la un punct ; amestecul fierbe intr-un domeniu de valori ce se
numeste domeniu de fierbere . Acest domeniu este dat in MSDS .

2
Lichidul incepoe sa fiarba la temperatura cea mai mica a domeniului
Bonding Conectarea impreuna a componentelor metalice ale unui mecanism
(legatura electrica) pentru a asigura continuitatea electrica
Bonding cable Un cablu electric folosit pentru impamantarea navei (prin legarea
(cablu pt. impamantare) structurii navei la cheu)
Booster pump O pompa care preia lichidul refulata de catre o alta pompa si care prin
(pompa booster) constructia ei deosebita asigura o presiune mai ridicata pe refulare ,
facand astfel posibila pomparea la distanta mare sau la inaltime mare
(tinte care in mod normal nu pot fi atinse numai cu pompele navei)
Break the bulk A incepe operatiune de descarcare a marfii in vrac
(inceperea descarcarii)
Bulk cargo Pentru tancuri reprezinta marfa transportata in tancuri
(marfa in vrac)
Bulkhead valve Valvula situata la intrarea in camera pompelor a tubulaturilor (de
(valvula de linie de fund) fund) principale de marfa (dinspre cargotancuri)
Butterworth machines Masini portabile, prevazute cu doua duze (dispuse la 180 0) , care sunt
(masini Butterworth) folosite la spalarea cargotancurilor
Canister type breathing apparatus Aparat de respirat care consta in masca si un filtru demontabil si
(aparat de respirat cu filtru – tip schimbabil . Aerul care contine gazul toxic este trecut prin filtru ,
canistra) acesta retinand gazul toxic . Filtrul este eficient numai pentru un
anume gaz toxic
Cargo area Partea din nava pe toata latimea ei ce contine tancurile de marfa ,
(zona de marfa) compartimentul pompelor si compresoarelor . In aceasta zona nu sunt
incluse coferdamurile , tancurile Fpk si Apk
Cargo conditioning Mentinerea marfii fara pierderi prin pastrarea presiunii in limitele de
(conditionarea marfii) proiectare precum si a temperaturii cerute de marfa
Cargo containement system Sistemul constructiv al anvelopei marfii (tancul) ce include bariera
(sistemul de anvelopa / retinere al primara , bariera secundara , izolatia si spatiul inetrbariera precum si
marfii – la Gas Carriers) structurile necesare pentru a suporta aceste elemente
Cargo Control Room (CCR) Spatiu special amenajat din interiorul castelului folosit pentru
(camera de control incarcare) controlul operarii navei (incarcare/descarcare/spalare)
Cargo handling Incarcarea , descarcarea si trensferul marfii lichide in vrac
(manipularea marfii)
Cascade relichefaction cycle Procesul prin care vaporii rezultati prin vaporizarea marfii din
(relichefiere in cascada) cargotancuri sunt condensati intr-un condesator in care se utilizeaza
drept agent pentru racire un lichid frigorific (un vaporizator al
instalatiei frigorifice) exp. freon 22 . Agentul frigorific vaporizat este
trecu apoi printr-un condensor clasic racit cu apa de mare
Catalyst Substanta care intiaza o rectia chimica sau ii schimba viteza (o
(catalizator) mareste) fara a-I modifica caracteristicile chimice . Catalizatorul care
incetineste reactia se numeste negative catalyste (inhibitor)
Cathodic protection Sistem de prevenire a corroziunii prin metode electrochimice . Pe
(protectie catodica) nava acest sistem protejeaza exteriorul corpului si interiorul
tancurilor de marfa . La terminale se aplica structurilor acestora
Cavitation Procesul care are loc atunci cand presiunea intr-o pompa sau
(cavitatie) conducta este mai mica decat presiunea de vapori a lichidului la
temperatura respectiva(in acel moment se produc vapori sub forma de
pungi de vapori). Pungile de vapori (bulele) se sparg cu o energie
foarte mare ce duce la aparitia demicrociupituri
CEFIC Consiliul European pentru Industrie Chimica

Certified gas free Reprezinta certificarea ca un anume compartiment , in urma unei


(atestat liber de gaze) testari adecvate , este declarat liber de gaze . Atestarea de gas free se
face de catre o persoana autorizata (de obicei un chimist) si care va
elibera un certificat pe un formular tipizat

3
Certificate of fitness Certificat eliberat de catre Administratia unei tari si prin care se
(certificat de conformitate / confirma ca echipamentul , amenajarea si materialele utilizate in
conditie) constructia (unei nave ce transporta lichide in vrac) sunt conforme cu
anumite cerinte . Acest certificat poate fi eliberat si de catre
societatea de clasificare autorizata de catre Administratie

Charter Cotract pentru folosirea unei nave pe o anumita perioada de timp sau
(contract) pentru unul sau mai multe voiaje
Check list Lista continand un sumar al unor sarcini/conditii care trebuiesc
(lista de control) indeplinite inainte de inceperea unor operatiuni , pe timpul acestora
sau dupa terminarea lor
Chemical absorption detector Un instrument de detectare a gazelor sau vaporilor toxici ce lucreaza
(detector cu absorbtie chimica) pe principiul reactiei dintre gazul ce trebuie detectat si agentul chimic
din aparat
Chicksan Vezi Hard arm
(brat articulat rigid)
Chronic toxic effect Efectul cumulativ asupra omului datorat expunerii prelungite la
(efect toxic cronic) concentratii reduse de gaze toxice sau datorita expunerii intermitente
la concentratii mari de gaze toxice sau vapori
Clean Ballast Tanks (CBT) Sistemul tancurilor de balast curat foloseste anumite tancuri rezervate
(tancuri de balast curat) pentru balastare dar foloseste in acest scop pompele si tubulaturile de
marfa
Clingage Reziduurile de petrol ramase pe peretii tancurilor (sau ai
(reziduuri pe pereti) tubulaturilor) si pe elementele de structura dupa descarcare
Closed gauging system Sistem care masoara ulajul cu un dispozitiv ce patrunde in tanc dar
(sistem “inchis” de masurare) care este etans si tine in interiorul tancului eventuale degajari de
vapori de marfa (Exp. sistemul cu flotor , sistemul radar , sistemul cu
senzori de presiune etc)
Cloud point Temperatura la care cristalele de ceara incep sa se precipite si sa iasa
(punctul de ceata/innorare) din suspensie , in titeiurile parafinice
Coeficient of cubical expansion Cresterea in volum pentru 10C de crestere a temperaturii
(coeficient de expansiune
volumetrica)
Cofferdam Un spatiu de izolare intre doi pereti transversali adiacenti , spatiu
(coferdam) dispus de regula in zona prova intre tancul de balast Forepeak si
primul tanc de marfa si in zona pupa intre tancurile de marfa si
compartimentul masini).
Cold work Lucrare / operatiune ce nu creeaza surse de incendiu .
(lucru la rece)
Combination carrier Nava destinata sa transporte fie petrol fie marfuri uscate in vrac
(nava transport combinat)
Combustible Capabil sa arda , substanta care intretine si propaga arderea
(combustibil)
Combustible gas detector Numit si expolsimeter (explozimetru) = un instrument utilizat pentru
(detector de gaze combustibile) detectarea gazelor combustibile de hidrocarburi ce utilizeaza in
general un filament incalzit dintr-un material special ce oxideaza
gazul catalitic si masoara concentratia de gaz in procente din LFL .
Instrumentul nu este utilizabil pentru toate gazele combustibile . Se
fabrica pe tipuri de gaze
Commingling Amestecarea intentionata a doua sau mai multe marfuri/produse
(amestecare) petroliere in scopul formarii unei mixturi omogene
Compatibility Capacitate a doi sau mai multi componentide a exista in asociere
(compatibilitate) permanent
Composite sample Esantion de marfa (lichida) rezultat prin amestecul mai multor probe

4
(mostra compozita) recoltate la momente diferite (“spot”) in scopul obtinerii unei mostre
reprezentative din lotul de marfa respectiv
Computerised and automated Nava computerizata si automatizata
vessel (CAV)
Condensate Titei usor obtinut prin condensarea vaporilor grei dintr-un put natural
(condensate) de gaz
Containment Aranjament temporar sau permanent in scopul limitarii raspandirii
(retinere/ingradire) unei scurgeri de petrol
Contaminated ballast Balast curat sau segregat care contine petrol liber sau dizolvat in
(balast contaminat) concentratie peste limitele admise
Corrosive liquid Lichid care corodeaza materialele obisnuite de constructie cu o viteza
(lichid coroziv) mare . De regula aceste lichide au efecte negative asupra pielii si
ochilor
Critical temperature Temperatura peste care un gaz nu mai poate fi lichefiat orisicat s-ar
(temperatura critica) creste presiune
Critical pressure Presiune vaporilor saturati la temperatura critica , adica presiunea
(presiune critica) care produce lichefierea la temperatura critica
Crossover Tronson de tubulatura (impreuna cu valvulele aferente) care face
(trecere) legatura intre doua tubulaturi adiacente ale sistemului de marfa
Cryogenics Obiect de studiu al comportarii materialelor / substantelor la
(criogenie) temperaturi foarte scazute
Cyanosis Decolorarea si invinetirea pielii , mai ales in zona extremitatilor in
(cianoza) cazul in care sangele nu mai este oxigenat suficient. Manifestarea are
loc in jurul buzelor
Dalton’s law of partial pressure Presiunea exercitata de un amestec de gaz este egala cu suma
(legea lui Dalton) presiunilor partiale pe care fiecare component o exercita daca ar
ocupa singur volumul
Dangerous area Zona in care utilizarea instalatiilor electrice este considerata
(zona periculoasa) periculoasa
Decant Eliminarea (aproape in intregime) a stratului de apa dintr-un slop tanc
(decantare) sau cargo tanc
Deepwell pump Pompa centrifuga pentru marfa de pe tancurile de gaze . Acestea au
(pompa de adancime) de obicei motorul de antrenare de tip electric si cuplat cu un arbore
lung ce transmite miscarea pana la pompa carea este situata pe fundul
tancului . Tubulatura de descarcare este in general imprejurul
arborelui de antrenare iar lagarele axului sunt racite cu lichidul
pompat
Density Masa unitatii de volum in conditii specifice de temperatura si
(densitate) presiune. Pentru scopuri comerciale masa poate fi asimilata cu
greutatea in vid sau in aer. Pentru petrol densitatea e raportata la 15 0C
(tone/m3) . Greutatea in aer (de obicei cotata in Kg/l) este suficient de
bine estimata ca fiind cu 0.0011 mai putin decat densitatea in vid .
Descaling Indepartarea materialului corodat din tablele unui tanc de marfa
(“curatarea suprafetei”)
Dew point Temperatura la care vaporii de apa prezenti in gazul saturat se
(punctul de roua) condenseaza
Diffusion Reprezinta proprietatea substantelor de a se amesteca lent si de a
(difuzia) deveni mai mult sau mai putin un amestec uniform
Displacement Inlocuirea continutului unei tubulaturi prin pomparea unei cantitati
(dislocare*) egale (sau aproape egale) cu continutul intern total al tubulaturii
respective
Drop Coborarea unei masini de spalat portabile de la un anumit nivel de
(a lasa/cobora) spalare la urmatorul nivel de spalare stabilit
Drop line O tubulatura ce face legatura intre tubulatura de marfa de pe coverta

5
(linie de coborare) si tubulatura situata pe fundul tancurilor , folosita in scopul incarcarii
si pentru a evita trecerea marfii incarcate prin camera pompelor
Drop valve Valvula montata la partea de pe coverta a tubulaturii “de coborare”
(valvula de “coborare”)
Dry chemical powder (DCP) Praf inhibitor de flacara utilizat in stingerea incendiilor
(praf chimic)
Earthing (Grounding) Conectarea electrica a echipamentelor la structura navei (corp) pentru
(impamantare) ca acestea sa aiba potentialul nul
Elephant skin Incretire/deformare a stratului de vopsea , avand aspect tipic de pile
(piele de elefant) “de elefant”
Emulsion Amestec mecanic a doua lichide care in mod normal sunt imixtibile
(emulsie) (exp. emulsie ulei/apa)
Enclosed space entry permit Document eliberat de catre o persoana responsabila pentru a permite
(permis de intrare in spatii intrarea intr-un spatiu inchis sau compartiment pe o durata de timp
inchise) limitata
Endothermic Proces ce are loc cu absorbtie de caldura
(endotermic)
Experience factor Medie a rapoartelor volumelor de marfa calculate la nava comparate
(factor de experienta) cu volumele conform conosamentelor . Cunoscut si ca VEF (vessel’s
experience factor)
Explosimeter Vezi detector de gaz combustibil
(explozimetru)
Explosion proof(Flame proof) Caracteristiac a unui echipament (in general electric) de a nu provoca
Antiexplozie (antiex) incendiu sau explozii in cazul utilizarii in medii cu gaze explozibile .
In general este echipat cu o carcasa care : daca in interior au patruns
gaze expolzibile , eventuala explozie nu se transmite in exterior sau ,
in exteriorul carcasei nu se degaja caldura sau alte surse provocatoare
de incendiu
Exothermic Referitor la un proces care are loc cu degajare de caldura
(exotermic)
Explosive limit range Domeniul cuprins intre limita inferioara (LEL sau LFL) si limita
(domeniul de explozie / superioara de inflamabilitate (UEL sau UFL)
inflamabilitate)
Filling density Referitor la gaze lichefiate – reprezinta un raport intre greutatea
(densitste de umplere) lichidului din tanc si greutatea apei din tancul incarcat la temperatura
de 15.560C (600F)
Filling ratio Referitor la lichide – volumul de lichid din tancul de marfa exprimat
(grad de umplere) in procente din volumul total al cargotancului ce poate fi umplut in
siguranta avand in vedere posibila dilatare a lichidului (de obicei
max. 98%)
Flammable Referitor la un lichid , amestec gazos sau alt material – capabil de a
(combustibil) se aprinde sau arde
Flammable range Vezi “Explosive limit range”
(domeniul de inflamabilitate)
Flame arrester Sita din metal , ceramica sau alte materiale rezistente termic ce sunt
(opritor de flacara) capabile sa raceasca o flacara sau alt produs de ardere sub
temperatura de aprindere a gazelor situate de cealalta parte a sitei .
Aceste opritoare se monteaza pe aerisirile tancurilor .
Flame screen Dispozitiv portabil sau fix ce incorporeaza una sau mai multe site din
(ecran de flacara) fire foarte subtiri si rezistente la coroziune utilizate pentru prevenirea
scanteilor la intrarea in tancuri sau deschideri de ventilatie ce pentru
un timp redus previne trecerea flacarii
Flash light (Torch) Lanterna cu baterii sau acumulatori , aprobata de catre autoritatea
(lanterna) competenta

6
Flashpoint Temperatura cea mai scazuta la care un material combustibil poate
(punct de aprindere) produce suficienti vapori pentru a forma un amestec de gaze
combustibile capabil de a se aprinde de la flacara deschisa
Flushing Curatarea unui cargotanc de resturile de marfa ramase prin pomparea
(clatire) in interior a unei cantitatii egale cu cateva volume ale tubulaturii
(pomparea unei cantitatii reduse de apa si apoi dreanarea acesteia)

Foam (Froth) Spuma generata din anumite substante chimice in amestec cu apa si
Spuma care este folosita la combaterea incendiilor
Foam concentrate Lichid concentrat existent intr-un recipient si care diluat cu apa , in
(spumogen) conditii de presiune , va forma spuma
Foam solution Amestec format din substanta spumogena si apa , inainte de a fi
(solutie spumogena) amestecat cu aerul
Free fall Caderea libera a unui lichid intr-un tanc
(cardere libera)
Free water Apa existenta in cargotanc (de regula la fundul tancului) , aflata in
(apa “libera”/apa) separare fata de marfa incarcata , putand fi detectata cu pasta “de
apa” sau cu detectorul de interfata
Freezing/melting point Reprezinta temperatura la care un lichid incepe sa se solidifice /
(punct de congelare/topire) temperatura la care un solid incepe sa se topeasca. Nu la toate
substantele punctul de topire coincide cu punctul de solidificare
Gas Termen utilizat pentru a acoperi notiunile de vapori a unei substante
(gaz) sau amestecuri de vapori cu aer
Gas absorption detector Un instrument utilizat pentru detectarea gazelor sau a vaporilor ce
(detector de gaze cu absorbtie) lucreaza pe principiul modificarii culorii unui agent chimic existent in
aparat
Gas code Codul pentru constructia si echiparea navelor ca cara gaze lihcefiate
(codul gazelor) in vrac ( document elaborat de IMO )
Gas dangerous space (zone) Un spatiu sau o zona in interiorul zonei de marfa care nu este
(zona periculoasa cu gaze) amenajata sau echipata intr-o maniera aprobata pentru a asigura
atmosfera din interior permanent in conditii de gas free sau un spatiu
inchis in afara zonei de marfa traversat de tubulaturi si care contin
produs lichid sau gaz si care nu este dotat cu mijloace de impiedicare
a scaparilor de vapori de marfa in atmosfera spatiului
Gas free Un spatiu , tanc , container care contine suficient aer proaspat si al
(liber de gaze/degazat) carui continut de gaze toxice sau inflamabile este redus pana la un
nivel cerut de specificul actiunii ce urmeaza a se desfasura in acel
spatiu .
Gas safe Un spatiu care nu este periculos din punct de vedere al gazelor
(sigur , referitor la gaze)
Gate valve Valvula cu un disc culisant montat perpendicular pe directia de
(valvula cu sertar) curgere a fluidului . Cand discul (sertarul) este complet ridicat ,
curgerea prin valvula nu este obstructionata in nici un fel
Gauze screen Sinonim cu Flame screen
(ecran de flacara)
Gross observed volume (GOV) Volumul total observat din care se scad FW (apa libera) si
(volumul brut observat) sedimentele, la temperatura observata. In practica GOV se calculeaza
de regula fara a mai tine cont de sedimente (care sunt foarte dificil de
cuantificat).
Gross standard volume (GSV) Volumul masurat de petrol impreuna cu apa si sedimentele (S&W) in
(volumul brut standard) conditii standard de presiune atmosferica si la temp. 15 0C. In practica
GSV = GOV x VCF (unde VCF = Volume correction factor). GSV
este cantitatea primara masurata si raportata la bordul navelor tanc
Halon Hidrocarbura halogenata utilizata instingerea incendiilor
(halon)

7
Hard arm Tubulatura de legatura intre terminal si nava destinata transferului de
(brat rigid) marfa , realizata din tevi articulate . Alte denumiri : Chicksan ,
Loading arm – caracatita , brat de incarcare
Harmful Termen ce descrie in general efectele daunatoare asupra sanatatii
(daunator) produse de catre diverse substante chimice
Hazardous area/zone Este zona in care pot fi prezenti vapori in mod continuu sa intermitent
(zona/arie periculoasa) intr-o concentratie ce poate creea o atmosfera inflamabila sau o
atmosfera periculoasa pentru personal
Health hazard Termen general ce descrie un pericol pentru sanatatea omului
(pericol pentru sanatate) prezentat de catre un produs chimic / substanta toxica
Heat of fusion-latent heat of Caldura latenta de topire = cantitatea de caldura necesara trecerii din
fusion (temperatura de topire / starea solida instarea lichida . In timpul procesului de topire
fuzionare – temperatura latenta temperatura nu se modifica.
de topire)
Heat of vaporisation Caldura necesara trecerii din starea lichida in starea de vapori
(caldura de vaporizare)
Heating coil Sistem de tubulaturi de diametre mici prin care circula abur sau ulei
(serpentine de incalzire) mineral incalzit, in scopul incalzirii sau mentinerii temperaturii marfii
High level sensor Dispozitiv electric sau mecanic proiectat sa indice momentul in care
(senzor de nivel maxim) un cargotanc a fost umplut la nivel maxim (95% HL si 98%HHL)
Hold space Un spatiu delimitat din structura navei in care este situat un
(spatiul magaziei/de marfa) sistem ce contine marfa (cargotanc)
Hot work Lucrare ce presupune sursa de aprindere sau temperaturi ridicate ce
(Lucrul la cald) pot provoca aprinderea unui amestec de gaze inflamabile . In aceasta
categorie intra orice lucrare ce presupune utilizarea sudurii , a flacarii
,a echipamentelor electrice fara siguranta intrinseca sau nu au carcasa
antiex aprobata , echipamentele de sablare sau motoare cu ardere
interna etc.
Hot work permit Document eliberat de catre o persoana responsabila ce permite lucrul
(permis de lucru la cald/cu foc) la cald intr-un anumit loc specificat si pe durata definita de timp (de
regula o zi normala de lucru)
Hydrate Substanta alba cristalina asemanatoare zapezii ce se formeaza la
(hidrat) anumite temperaturi si presiuni de catre hidrocarburi ce contin apa
Hydrate inhibitors Aditiivi la anumite gaze lichefiate in scopul scaderii temperaturii de
(inhibitor de hidrat) formare a hidratului . (exp metanol , etanol etc)
Hydrolysis Descompunerea in componente a apei de catre un agent (H si OH –
(hidroliza) cele doua componente)
Hygroscopic tendency Proprietatea unei substante de a absorbi umiditatea din atmposfera
(tendinta higroscopica) unei incinte (exp. silicagelul)
IACS International Association of Classification Societies – Asociatia
internationala a societatilor de clasificare
IAPH International Association of Ports and Harbours – Asociatia
internationala a porturilor
ICS International Chamber of Shipping – Camera Internationala de
Comert
Incendive spark O scanteie cu temperatura suficienta care sa aprinda vapori
(scanteie incendiara) inflamabili
Inert condition Starea in care continutul de oxigen al atmosferei din tanc este redus
(conditie inerta) sub 8% din volum prin introducerea de gaz inert
Inert gas Gaz sau amestec de gaze cu un continut de oxigen insuficient pentru
(gaz inert) a sustine arderea
Inert gas distribution system Reteaua de tubulaturi si valvule ce asigura distributia gazului inert de
(sistem de distributie gaz inert) la instalatia de producere la cargotancuri

8
Inert gas plant Toate echipamentele special instalate pentru producerea , racirea ,
(instalatia de prod. gaz inert) comprimare , supravegherea si controlul debitarii gazului inert spre
cargotancuri
Inert gas system O instalatie de gaz inert impreuna cu sistemul de distributie al gazului
(sistemul de gaz inert) inert , mijloacele de prevenire a patrunderii gazelor din cargotancuri
in sala masinilor , instrumentele de masura fixe si portabile si
aparatele de control
Inerting Introducerea gazului inert in tancuri pentru a asigura conditii inerte in
(inertare) tanc
Ingestion Introducrea in corp a unei substante pe cale digestiva
(inghitire)
Inhibited chemical Substanta folosita pentru a preveni orice reactie chimica
(Subst. Chimica inhibata)
Innage Adancimea lichidului intr-un cargo tanc
(sonda)
Insulating flange Flansa de cuplare ce incorporeaza o garnitura izolatoare pentru
(flansa izolatoare) intreruperea continuitatii electrice intre tubulaturile de la terminal de
la uscat si cele de la nava
Interbarrier space Spatiul cuprins intre bariera primara si secundara a anvelopei daca nu
(spatiu interbariere) este complet umplut de izolatie sau alt material
Interface detector Instrument electric pentru determinarea suprafetei de separatie dintre
(detector de interfata) apa si petrol . Se utilizeaza la tancurile de slop
Intrinsically safe Un circuit electric are siguranta intrinseca daca o scanteie electrica
(cu siguranta intrinseca) sau un scurtcircuit aparut nirmal sau accidental nu poate produce
aprinderea unui amestec de gaze
Irritating liquid Un lichid care in contact cu pielea sau cu ochii produce arsuri sau
(lichid iritant) iritatii
Irritating vapours Vapori care produc iritarea ochilor , nasului , gatului si tractului
(vapori iritanti) respirator
Isothermal Proces prin care un gaz sufera transformari
(izoterm)
Lashing O bucata de saula cu un capat legat de corpul unei valvule manuale si
(amarare) cu celalalt capat legat de rozeta de actionare pentru a indica faptul ca
valvula este inchisa (sau sa nu se umble la ea)
Latent heat Caldura necesara schimbarii fazei :
(caldura latenta) - solid – lichid – caldura latenta de topire
- lichid – solid – caldura latenta de solidificare
- lichid – vapori – caldura latenta de vaporizare
Light end Componentele mai volatile ale unui anumit titei sau produs petrolier
(fractiuni de capat)
Liquefied gas Un lichid ce are presiunea de vapori saturati mai mare de 2.8 bari
(gaz lichefiat) absolut la 37.80C
Line master valve Vezi “master valve”
(valvula de linie)
LNG Gaz natural lichefiat cu componenta principala metanul (liqufied
natural gas)
Loading overall Reprezinta incarcarea marfii sau a balastului peste nivel (over the
(incarcare peste tot) top) printr-o tubulatura deschisa la capat ce patrunde in tanc printr-o
deschidere in punte , lichidul fiind in cadere libera
Loading on top Incarcarea unei partide de marfa peste resturile marfii precedente
(incarcare peste)
Lower flammable limit (LFL) Concentratia gazelor inflamabile in amestecul format de acestea cu
(limita inferioara de explozie) aerul sub care substanta inflamabila este in cantitate insuficienta
pentru a intretine sau propaga arderea

9
LPG Gaz petrolier lichefiat (liquified petroleum gas)

Main suction valve Valvule de dimensiuni mari situate in fiecare cargo tanc folosite
(valvula aspiratie principala) pentru a admite sau aspira marfa in/din tanc
Manifold valves Valvule ale instalatiei de marfa ale navelor tanc ce sunt in apropierea
(valvule de la manifold) flanselor de conectare la terminal . Valvulele sunt amplasate in
ambele borduri
MARPOL line Tubulatura de mici dimensiuni folosita pentru descarcarea ultimelor
(linie MARPOL) resturi din tancurile si tubulaturile navei in tbulaturile de la uscat
MARVS (Max. allowable relief Valoarea maxima a presiunii de reglare a valvulelor de siguranta de
valve setting of a cargo tank) pe cargotancurile cu gaze lichefiate
Master valve Numita si “line master” (valvula de linie) este valvula principala pe o
(valvula principala) linie de marfa pe coverta , fiind pozitionata intre manifold si intrarea
in camera pompelor , in partea dinspre pupa a tubulaturii de “drop”
Molar volume Volumul ocupat de un mol (masa moleculara exprimata in gr.) in
(volumul molar) conditii specifice . Pentru un gaz ideal la temperatura standard (0 0C)
si presiune standard (1 bar) volumul molar este 0,0224 m3
Mole Masa unei substante numeric egala cu masa moleculara . Se mai
(mol) numeste gram mol cand este exprimata in grame . Se poate exprima
sin in Kg (Kg mol) . La aceeasi presiune si temperatura volumului
unui mol este acelasi pentru toate gazele perfecte . In practica se
considera ca gazele de petrol sunt gaze perfecte
Mole fraction Numarul de moli din fiecare component dintr-un amestec raportat la
(fractiune de mol) numarul total de moli din amestec
Mooring winch brake design Procentul din forta de rupere a unei parame (noi) sau a unui cablu la
capacity (capacitate de franare a care frana vinciului este proiectata sa tina . Seexprima in procente sau
vinciului de acostare) in tone . Se exprima in procente sau in tone
Mooring winch designed heaving Forta de tensiune in cablu sau parama exercitata de un vinci (in tone)
capacity (capacitate proiectata a
vinciului)
Mucous membranes Suprafete caracterizate prin secretii (interiorul nasului , trahee ,
(membrane mucoase) plamani , ochi)
Naked light Flacara deschisa gen tigari , surse de aprindere , echipament electric
(flacara deschisa) ce poate produce scantei , becuri sau tuburi luminiscente neprotejate
Narcosis Stare de profunda insensibilitate din care o persoana aflata in stare de
(narcoza) inconstienta poate fi scoasa cu greutate ; persoana nu este in totalitate
indiferenta de de stimulii utilizati
NGL (Natural gas liquid) Reprezinta fractiuni lichide ce se gasesc asociate cu gazul natural
(gaz lichid in stare naturala) (exp. etan , butan , pentan)
Non volatile petroleum Titei sau derivate ale acestuia ce au un punct de inflamabilitate mai
(petrol nevolatil) mare de 600C determinat cu aparatul cu vas inchis (closed cup test)
Non volatile petroleum Titei sau derivate ale acestuia ce au un punct de inflamabilitate mai
(petrol nevolatil) mare de 600C determinat cu vasul inchis (closed cup)
NOV (Net Observed Volume) Volumul total observat din care se exclud S+W si FW in conditiile de
(volumul net observat) presiune si temperatura date
NSV (Net Standard Volume) Volumul total de lichid din care se exclud S+W si FW si corectat cu
(volumul net standard) VCF
OBO (Oil Bulk Ore) Nava de transport combinat avand magaziile de marfa in asa fel
(vrachier combinat) construite incat sa poata fi folosite atat la incarcarea minereurilor cat
si a petrolului
OBQ (On Board Quantity) Resturi materiale (petrol, apa , sedimente) aflate in tancurile de marfa
(rest de marfa la bord) si in liniile de marfa si pompele aferente , inainte de inceperea
operatiunii de incarcare
Odoriser Componenta adaugata gazelor de petrol pentru a avea un miros aparte

10
(odorizant) care sa-I manifeste prezenta . De obicei se utilizeaza etilmecaptanul
Odour threshold Cea mai redusa concentratie a unui gaz sau vapori exprimata in ppm
(pragul de miros) in volume de aer pe care majoritatea oamenilor o pot detecta prin
miros . Marimea este data in MSDS
Open gauging Sistem ce nu este prevazut cu nimic care sa micsoreze sau sa previna
(masurare deschisa) evacuare vaporilor din tanc in timpul sondarii
Oil spill dispersant (OSD) Substanta lichida folosita pentru a dispersa petrolul . Fiind daunator
(dispersator de petrol) mediului marin , folosirea OSD a fost interzisa
Outturn Cantitatea de marfa descarcata dintr-un tanc petrolier , asa cum a fost
(bilantul marfii descarcate) receptionata de catre primitor (uscat/terminal)
Outturn loss Diferenta in volum net standard (NSV) intre cantitatea conosata si
(pierderea de marfa receptionata) cantitatea aratata in Outturn report (raportul de marfa descarcata)
Overflow Revarsarea accidentala a petrolului dintr-un cargo tanc pe puntea
(revarsare) principala
Oxidizing agent Element sau amestec capabil sa aiba un aport de oxigen sau sa
(agent de oxidare) extraga hidrogenul sau elementul care este capabil sa elibereze unul
sau mai multi electroni de la un atom sau grup de atomi
Oxygen analiser / meter Instrument pentru determinarea procentului de oxigen intr-o mostra
(oxigenmetru) de atmosfera dintr-un tanc , tubulatura sau compartiment
Oxygen deficient atmosphere Atmosfera al carei continut de oxigen este mai mic de 21%
(atmosfera cu deficit de oxigen)
Padding Umplerea si mentinerea cargotancurilor si a tubulaturilor aferente cu
gaz inert , alte gaze sau vapori , sau cu un lichid ce separa marfa de
aer
Partial pressure Presiunea exercitata de un anume gaz dintr-un amestec de gaze , in
(presiune partiala) conditii in care ceilalte gaze ar lipsi (in aceleasi volum si
temperatura) . In general aceasta presiune nu se poate determina prin
masurare directa dar se poate obtine cunoscand procentajul gazelor
constituente si aplicand legea lui Dalton
Pasivated Pasivizarea reprezinta “ingrosarea” stratului de oxid de crom de la
(pasivizat) suprafata unui metal in scopul cresterii rezistentei la coroziune
Peroxide Un compus rezultat din combinatia marfii lichide sau a vaporilor de
(peroxid) marfa cu oxigenul atmosferic sau din alta sursa . Acesti compusi sunt
in majoritatea cazurilor foarte reactivi si iritanti si sunt un potential
pericol
Petroleum Titeiul (crude oil) si derivatele/produsele obtinute din acesta
(petrol)
Petroleum gas Un gaz rezultat din petrol , avand ca principale component
(gaz de petrol) hidrocarburile dar continand si alte substante ca hidrogenul sulfurat in
calitate de constituenti minori
Ph Indicator al aciditatii unei solutii . Scara Ph este practic de la 0 la 14 ,
(Ph) unde Ph=7 este neutralitatea perfecta , valoarea 1 arata aciditate
foarte mare (exp. acidul clorhidric) iar valoarea 14 arata o alcalinitate
foarte mare (exp. solutie de soda caustica)
Pitting Coroziune locala specifica , caracterizata prin formarea unei cavitati
(adancitura/cavitate)
Poison O substanta foarte toxica si care ingerata , absorbita prin piele sau
(otrava) inhalata produce un efect daunator asupra organismului sau chiar
decesul .
Polymerization Fenomenul prin care moleculele unei substante (monomer) se pot
(polimerizare) lega in numar de la 2 la 10 3 molecule , iar rezultatul se numeste
polimer . Substanta isi schimba proprietatile de la lichid ce curge
liber pana la starea solida. Pe parcursul polimerizarii se degaja
caldura . Polimerizarea poate apare de la sine , prin inclazire sau prin
adaugarea de catalizatori sau impuritati .

11
Pour point Reprezinta temperatura cea mai scazuta la care petrolul inca este fluid
(punctul de curgere) (curge)
Personal protective equipment Echipament personal de protectie
(PPE)
P/V valve (Breather valve) Valvula cu dubla actiune , frecvent incorporata in sistemul de
Valvula presvacuum ventilatie al cargotancurilor si care in mod automat previne presiunea
excesiva sau vacuumul in tancurile deservite . Pe tancuri aceasta
valvula poate fi deschisa manual (pusa manual pe pozitia deschis) sau
by-pass-ata (ocolita) daca sistemul de ventilatie trebuie sa asigure
trecerea unui debit mare de gaze pe timpul incarcarii sau operatiunii
de gas free
Pressure surge Cresterea brusca a presiunii intr-o conducta modificarii bruste a
(unda de presiune) vitezei de deplasare a lichidului in conducte . Unda de presiune poate
fi periculos de mare daca schimbare este rapida.
Primary barrier O structura interna destinata sa contina marfa , caz in care sistemul
(bariera primara) anvelopei include si bariera secundara ce poate retine marfa un scurt
timp cand prima bariera s-a deterioarat
Prime (priming) A inlocui (fizic) aerul sau vaporii de gaz dintr-o pompa cu lichid ,
(a mentine amorsa) astfel incat sa se mentina coloana de lichid neintrerupta si pompa sa
opereze in mod adecvat
Purging a) Introducerea de gaz inert intr-un tanc cu conditii inerte ce are
(purjare) drept scop reducerea(diminuarea) constituentilor din
atmosfera tancului sau diminuarea sub 2% a gazelor de
hidrocarburi existente in tanc in vederea introducerii
ulterioare a aerului in tanc.
b) Introducerea azotului sau a unui gaz inert sau vapori de marfa
pentru a inlocui o atmosfera existenta in spatiul interbariere
(din sistemul anvelopei - la tancuri gaze lichefiate)
Pyrophoric iron sulphide Sulfura de fier este capabila de o reactie de oxidare rapida si cu
(sulfura de fier piroforica) degajare de caldura , chiar cu incandescenta . Expusa la aer este
capabila sa aprinda un amestec inflamabil de hidrocarburi si aer
Reducer O sectiune scurta de tubulatura care are la un capat o flanse cu
(reductie) diametru mai mare iar la celalalt capat o flanse cu diametru mai mic
Reducing agent Un element sau substanta capabila sa reduca oxigenul sau sa adauge
(agent de reducere) hidrogen sau sa fie capabil sa primeasca electroni de la un atom sau
grup de atomi
Reid vapour pressure (RVP) Presiunea de vapori a unui lichid determinata in conditii standard in
(presiunea de vapori Reid) aparatul Reid la 1000F la un raport gaz/lichid 4/1
Relative (liquid) density at 600F Denumita si densitatea relativa standard , reprezinta raportul dintre
(densitatea relativa a lichidului) greutatea unui volum de petrol la 600F si greutatea aceluiasi volum de
apa la 600F . Termenul este sinonim cu “greutatea specifica” (specific
gravity – S.G.)
Relative vapour density Masa vaporilor raportata la masa unui volum de aer , ambele in
(densitatea relativa a vaporilor) conditii standard de presiune si temperatura(p= 760 tori t=0 0C)
Remaining on board (ROB) Cantitatea de marfa ramasa la bord dupa terminarea descarcarii
(rest la bord)
Residual oil Produsele inferioare( de fund) obtinute prin distilarea titeiului
(petrol rezidual)
Responsible officer/person Persoana desemnata de comandantul navei pentru a lua toate deciziile
Ofiter/persoana responsabil(a) relativ la sarcinile sale specifice si care trebuie sa aiba cunostine si
experienta adecvate scopului
Responsible terminal Angajat al terminalului insarcinat cu toate operatiunile de la terminal
representative privitor la manevrarea produselor , persoana care are putere de
(reprezentant terminal) decizie in cazul in care apare o situatie neprevazuta
Restricted gauging/ullage system Sistem ce foloseste un dispozitiv ce patrunde in tanc si care permite

12
(closed ullage system) iesirea doar a unei cantitati mici de vapori de marfa / gaze . Conceptia
(sistem de masurare restrictiv) constructiva a sistemului trebuie sa asigure ca nu sunt scapari
periculoase din tanc (lichid sau vapori , la deschiderea acestuia .
Sinonim cu “sistem de masurare inchis”.
Resuscitator Echipament destinat reasigurarii respiratiei in caz de accident sau de
(resuscitator) ajutare a respiratiei utilizand oxigenul
RFO (Residual Fuel Oil) Reziduuri viscoase obtinute in timpul rafinarii titeiului
(combustibil rezidual)
Riser Tubulatura verticala care porneste de la baza camerei pompelor si
(tubulatura urcatoare) urca pana la nivelul puntii principale
Riser valve Valvula aferenta tubulaturii urcatoare (dinspre paiolul camerei
(valvula urcatoare) pompelor catre coverta)
ROB (Remaining on Board) Cantitatea de materii reziduale (petrol, apa, sedimente) ramasa in
(ramas la bord) cargotancuri precum si in pompe si liniile de marfa aferente , dupa
terminarea operatiunii de descarcare. ROB se rezuma la masurarea
numai a cantitatii ramase pe fundul tancurilor desi depunerile
reziduale de pe pereti (clingage) pot fi consistente.
Rollover Fenomenul prin care stabilitatea a doua straturi de lichid este
perturbata de schimbarea densitatii relative si care are drept rezultat
amestecarea rapida a straturilor , amestecarea insotita de cresterea
cantitatii vaporilor – in cazul gazelor lichefiate
Running sample Mostra obtinuta prin coborarea perpendiculara a unui dispozitiv de
(mostra pe toata inaltimea) recoltare de probe cu o viteza aproximativ constanta si pe toata
adancimea lichidului , in asa fel incat sa se obtina umplerea a circa ¾
din recipientul de recoltare
Sacrificial anode Coroziune unui metal mai activ in scopul protejarii altui metal cu care
(anod de sacrificiu) este cuplat intr-o pila electrochimica (exp. zincul – anod imersat in
electrolit (apa de mare) si care prin actiunea galvanica se corodeaza
mai rapid , protejand astfel o zona adiacenta executata din otel)
Safety relief valve Valvula montata pe un vas sub presiune pentru a deschide si a
(Valvula/supapa de siguranta) descarca suprapresiunea din recipient
Saturated vapour pressure Presiunea la care vaporii sunt in echilibru cu lichidul din care provin ,
(presiunea vaporilor saturati) la o temperatura specifica
Secondary barrier Element al sistemului de anvelopa al unui cargotanc de gaze
(bariera secundara) lichefiate capabil sa reziste la lichidul din tanc in cazul deteriorarii
temporare a anvelopei cand lichidul din cargotanc s-a scurs prin
bariera primara. Aceasta bariera trebuie sa protejeze structura navei la
scaderea temperaturii datorita marfii ceea ce ar face ca aceasta
structura sa devina fragila (casanta)
Scale Depozit sau crusta ce se formeaza pe un metal ca rezultat al actiunii
electrochimice sau chimice ale unui electrolit
Sealing Asigurare unei valvule sau a altui mijloc de control a marfii prin
(sigilare) intermediul unui sigiliu numerotat care ulterior sa dovedeasca (prin
integritate) ca la valvula respectiva nu s-a umblat)
Sediment Material solid sau semisolid care se depune si se acumuleaza pe
(sediment) fundul tancurilor de marfa sau balast
Sediments and water (S+W) Materiale solide care nu sunt hidrocarburi si apa in suspensie aflate in
(sedimente si apa) masa petrolului .
Segregation Separarea fizica a unor marfuri lichide cu proprietati diferite prin
(segregare) utilizarea unor tubulaturi separate , prin mentinerea valvulelor
desemnate in pozitie “inchis”
Self reaction Tendinta unei substante chimice de a reactiona cu ea insasi , ce consta
(autoreactie) in polimerizare sau descompunere. Autoreactia este initiata de
contaminarea substantei cu mici cantitati din alte substanta
Self stowing mooring winch Un vinci de legare dotat cu tambur care realizeaza automat o tensiune

13
(vinci cu autorecuperare) constanta in parama
Shore authority Autoritatea responsabila pentru instalatiile de la uscat utilizate pentru
(autoritate de la uscat) operarea marfurilor chimice.
SI Sistemul international de unitati de masura (m , kg , sec , kelvin ,
(sistem International…) amper , mol )
SIGTTO Society of International Gas Tankers and Terminal Operative Limit

Slip tube Dispozitiv pentru determinarea suprafetei de separatie vapori lichid


pe durata masurarii ulajului la cargotancurile presurizate si
semipresurizate de gaze lichide
Slops Materii reziduale petroliere colectate dupa diverse operatiuni cum ar
(reziduuri petroliere) fi : stripuirea , spalarea tancurilor sau colectarea resturilor de balast
murdar. Aceste reziduuri pot include petrol , apa , sedimente si
emulsii si de regula se depoziteaza in tancuri speciale
Slop tanks Tancuri a caror destinatie este cu precadere depozitarea reziduurilor
(tancuri slop) sau resturilor colectate in urma stripuirii sau spalarii tancurilor . Pot fi
folosite si pentru incarcarea de marfa .
Sludge Depozite de pe fundul unui cargo tanc si care pot include sedimente ,
(slam) ceara petroliera , rugina si alte materiale straine.
Solubility La o temperatura specifica reprezinta cantitatea maxima de substanta
(solubilitatea) ce se dizolva intr-o anumita cantitate de apa. Solubilitatea se exprima
de obicei in grame de substanta la 100 grame de apa . In cazul
dizolavarii unui lichid in lichid termenul similar este “miscibilitate”
Sour crude oil Titei ce contine o cantitate mare de hidrogen sulfurat sau de
(titei acid) mercaptani
Span gas Gaz a carui compozitie si concentratie sunt cunoscute si care se
(gaz de proba) pastreaza in recipiente(butelii) de dimensiuni mici , utilizat pentru
calibrarea aparatelor de detectare a gazelor / oxigenului
Specific gravity Vezi Relative density
(greutate specifica)
Specific heat Raportul dintre capacitatea termica a unei substante si capacitatea
(caldura specifica) termica a apei. Pentru gaz , caldura specifica la presiune constanta
este mai mare decat caldura specifica la temperatura constanta
Spill O descarcare accidentala/necontrolata dintr-o nava tanc in apele
(scurgere) inconjuratoare datorita unei revarsari , fisura la corp , fisura a unei
tubulaturi de marfa sau folosire unei proceduri neadecvate
Spontaneous combustion Combusita unei substante (material) datorita unor cauze intrinseci
(ardere instantanee) (interne) ce produce caldura (exotermic) prin reactie chimica si
implicit are loc arderea materialului fara sa produca in exterior
flacara , scantei sau caldura.
Spool piece Un tronson scurt dintr-o tubulatura de diametru constant prevazut cu
(piesa de legatura) flanse la ambele capete . Aceasta “piesa” este folosita pentru a face
legatura dintre doua tronsoane de tubulatura (de regula dintre
tubulatura de balast si tubulatura de marfa pentru introducerea
“balastului greu/de furtuna”)
Spot sample Mostra recoltata intro locatie anume a unui tanc sau tubulaturi la un
(mostra la moment) anumit moment in timpul operatiunii (de incarcare sau descarcare).
Acest fel de mostre include pe cele : superioare , mijlocii , de
adancime , de fund , de la robineti sau alte mijloace similare .
Static acumulator oil Un petrol cu conductivitatea electrostatica mai mica de 100 pS/m si
(petrol acumulator static) este capabil sa retina o cantitate mare de energie electrostatica.
Static non-acumulator oil Un petrol cu conductivitatea electrostatica peste 100 pS/m si care nu
(petrol neacumulator static) acumuleaza sarcini electrostatice.
Stripping Operatiune de golire a ultimelor resturi dintr-un tanc (de regula prin
(stripuirea) intermediul unei pompe dedicate)

14
Strum O piesa de forma unui clopot dispus la capatul unei tubulaturi intr-un
(aspiratia din tanc) cargo tanc folosita pentru aspiratia marfii din tancul respectiv (similar
cu suction bell sau bell mouth)
Sublimation Conversia directa a unui solid in vapori fara a trece prin faza lichida
(sublimare) in anumite conditii de presiune si temperatura (exp. naftalina
sublimeaza la temperatura atmosferica) . Semnificativ pentru
procesul de sublimare este faptul ca in apropierea substantei solide
sunt suficienti vapori pentru a intretine arderea In asemenea cazuri
punctul de inflamabilitate poate fi punctul de solidificare
Submerged pump Tip de pompa centrifuga pentru marfa amplasata de obicei pe
(pompa submersibila) tancurile de gaze lichefiate , plasata la fundul tancului si care are
motorul de antrenare , rotorul pompei si lagarele complet imersate
atunci cand tancul este plin
Suction bell Vezi STRUM
(clopot de aspiratie)
Supercooling Acest fenomen are loc daca temperatura lichidului scade sub punctul
(supra racire) de solidificare ( inghetare ) fara ca sa congeleze
Surging O miscare necontrolata (inainte/inapoi) a unei nave cand este legata
la cheu
Suspended water Apa dispersata in masa petrolului sub form de picaturi fine , care
(apa in suspensie) dupa o perioada de timp fie colecteaza sub forma de FW (apa libera)
fie se dizolva in masa petrolului depinzand de conditiile de
temperatura si presiune dominante
S & W (sediments and water) Materii incluse in masa titeiului , incluzand particule solide si apa
(sedimente si apa) dispersata , masurate in conditii standard (cunoscut si ca BS&W –
basic sediments and water)
Systemic toxic effect Efectul unei substante sau a vaporilor ei asupra unei parti din corpul
(efect toxic sistemic) uman fara ca aceasta parte sa fie in contact direct cu substanta .
Aceasta presupune absorbtia substantei (fie prin piele , fie prin caile
respiratorii sau prin ingurgitare) iar efectele sa apara mai tarziu
Tank venting system Instalatia si valvulele prevazute pentru a asigura ventilarea cargo
(sistemul de ventilatie tancuri) tancurilor (la incarcare , descarcare , spalare , degazare)
TCV (Total Calculated Volume) Reprezinta GSV (Gross Standard Volume) la care se adauga FW
(volumul total calculat) (free water-apa libera) si S+W daca e cazul , corectat cu VCF pentru
temperatura si densitatea observate
TCD (Total Delivered Volume) Reprezinta TCV inainte de descarcare din care se scade volumul
(volumul total livrat) ROB dupa terminarea descarcarii .
Tension winch Vinci dotat cu un sistem care mentine tensiunea (in parama sau
(vinci cu autotensionare) sarma) constanta
Terminal Spatiul din zona unui port unde se gasesc amenajari specifice pentru
(terminal) operarea navelor tanc , manipularea si depozitarea de marfuri lichide
in vrac
Terminal representative Persoana numita de terminal cu responsabilitate privind operarea
(reprezentantul terminalului) navelor.
Threshold limit value (TLV) Concentratia gazelor in aer la care o persoana poate fi expusa 8 ore pe
(valoarea limita/de prag) zi sau 40 ore pe saptamana , fara ca sanatatea acesteia sa fie afectata .
Valoarea cea mai mica a TLV – STEL(Short Term Exposure Limit
sau TLV-C – limita ce nu trebuie depasita la o expunere instantanee)
Topping off Operatiunea de completare a volumului incarcat intr-un cargo tanc
(finalul umplerii) pana la atingerea ulajului maxim stabilit . Se executa de regula cu rata
de incarcare redusa.
TOV (Total Observed Volume) Volumul total de lichid masurat la temperatura si presiunea observata
(volumul total observat) , incluzand sedimantele si apa libera
Toxic Otravitor/daunator pentru organism

15
Toxic liquid Lichid care daca este ingerat sau daca este absorbit prin piele ,
(lichid toxic) cauzeaza afectiuni severe
Toxic vapours Vapori care daca sunt inhalati produc afectiuni grave
(vapori toxici)
Trim correction Corectie ce se aplica la ulajul masurat pentru a determina din tablele
(corectie de asieta) de ulaj volumul real corespunzator masuratorii efectuate
Trim tanks Tancurile care se vor umple in final (de regula un tanc situat inspre
(tancuri de trim) prova si unul situat in pupa) pentru asigurarea asietei finale
TRV (Total Received Volume) Volumul total calculat la bord (TCV) dupa terminarea incarcarii , din
(volumul total primit/receptionat) care se scade OBQ (on board quantity)
True vapour pressure (TVP) Presiunea absoluta exercitata de gazele produse prin evaporarea unui
(presiunea reala de vapori) lichid , atunci cand se atinge , la temperatura respectiva , starea de
echilibru si raportul gaz-lichid este efectiv zero . Este preiunea
maxima a vaporilor ce poate fi atinsa la temperatura respectiva.
Ullage Distanta de la suprafata lichidului din cargotanc pana la punctul
(ulaj) oficial de masurare de pe punte (punct de referinta pentru tablele de
ulaj)
Ullage pocket Locul unde se masoara ulajul , de regula situat pe capacul gurii de
(gura de ulaj) vizita in tancul respectiv , avand forma cilindrica si fiind prevazut cu
un capac etans .
Ullage tables Denumite si Table de calibrare (Calibration tables) , contin volumele
(table de ulaj) corespunzatoare masuratorilor efectuate la fiecare tanc de marfa .
Upper flammable limit (UFL) Denumita si Upper Explosion Limit (UEL) si reprezinta concentratia
(limita superioara de gazelor inflamabile in amestecul format de acestea cu aerul peste care
inflamabilitate/explozie) exista insuficient aer(deci insuficient O 2) pentru a intretine sau
propaga arderea
Vacuum pump Pompa folosita pentru a evacua aerul sau gazele din echipamentele
(pompa de vid) tencurilor , in principal pentru a asigura mentinerea amorsei
pompelor de marfa
Vapours Gaze care sunt peste temperatura critica
(vapori)
Vapour density Greutatea relativa vaporilor comparata cu greutatea unui volum egal
(densitatea vaporilor) de aer la conditii standard de temperatura si presiune . Valoarea de
2.5 a densitatii vaporilor arata ca vaporii sunt de 2.5 ori mai greu
decat un volum egal de aer in aceleasi conditii fizice
Vapour lock Tubulatura situata perpendicular pe coverta si care este prevazuta
(punct de masurare ulaje) aproape de capat cu o valvula cu bila (ball valve) iar deasupra
acesteia are fie o cuplare (pentru cuplare rapida) sau filet , pentru a
atasa un instrument de masura al ulajelor (UTI sau MMC) in sistem
inchis
Vapour pressure Presiunea exercitata de vapori deasupra lichidului la o temperatura
(presiune de vapori) data si exprimata in valori absolute
Vapour recovery system Sistem prin intermediul caruia , pe timpul incarcarii , se returneaza
(sistem de recuperare al volumul de gaze dislocuit din tanc de catre marfa incarcata sau , pe
vaporilor) timpul descarcarii se poate folosi pentru a introduce de la uscat gaz
inert in tancuri
Vapour seal system Echipament special destinat masurarii marfii din cargotancurile
(sistem de etansare la vapori) inertate fara a reduce presiunea gazului inert
VCF (Volume Correction Factor) Factor determinat din table ASTM pe baza temperaturii observate si a
(factor de corectie al volumului) densitatii , folosit pentru obtinerea volumului standard . Reprezinta de
fapt coeficientul de expansiune voulmetrica al petrolului de diferite
densitati , raportat la un volum standard la temperatura standard
VDR (Vessel discharge ratio) Comparatie / raport intre cantitatea descarcata conform calculelor
(factorul de descarcare al navei) navei si cantitatea care sa receptionat la uscat
VEF (Vessel’s experience factor) Raport dintre cantitatea de marfa calculata ca fiind incarcata la bordul

16
(factorul de experienta al navei) navei si cantitatea descrisa in conosament , raport care se calculeaza
pentru ultimele 10 voiaje din care se exclud rezultatele care depasesc
extremele , in final rezultand o medie care inmultita cu cantitatea din
conosament ar trebui sa rezulte (teoretic) cantitatea calculata la nava
Venting Procesul de eliberare a aerului/vaporilor in si dintr-un cargo tanc
(ventilare)
Viscosity Proprietatea unui lichid ce determina rezistenta la curgere (frictiunea
(vascozitate) interna a unui lichid)
Vessel’s load ratio (VLR) Volumul total receptionat reportat la volumul masurat la terminal.
(factorul de incarcare al navei) VLR= TRV / Shore TCV delivered
Void space Un spatiu inchis in zona de marfa si care se afla in afara sistemului de
(spatiu gol/inchis) manta si care nu este spatiu de marfa , balast , combustibil sau ulei ,
spatiu pentru pompe sau compresoare sau orice spatiu folosit in mod
normal de personal
Volatile petroleum Titei sau produse obtinute din titei cu punctul de inflamabilitate sub
(petrol volatil) 600C determinat cu aparat cu vas inchis (closed cup)
Volatile liquid Un lichid ce se evapora rapid la temperatura mediului ambiant
(lichid volatil)
Volatile organic compound Compusi volatili ai carbonului ce participa in reactii fotochimice
(compus organic volatil) atmosferice . De obicei din aceasta categorie sunt exclusi CO 2 , CO ,
HCO4 , carburile metalice si carbonatii
Volatility Tendinta unui lichid de a se evapora
(volatilitate)
VCF (volume correction factor) Factor dependent de API/S.G./densitate si temperatura masurata , prin
(factorul de corectie al volumului) care se converteste volumul real masurat la un volum masurat in
conditii de temperatura standard (15C sau 60F)
Water fog (apa pulverizata) .O suspensie de apa in atmosfera in picaturi foarte
(ceata de apa) fine , realizata de obicei de o presiune ridicata a apei trecuta prin duze
. Apa pulverizata se utilizeaza in stingerea incendiilor
Water finding paste Pasta care se aplica pe o sonda (in strat uniform si subtire) si care la
(pasta “de apa”) contactul cu apa determina o schimbare de culoare
Water spray O suspensie de picaturi in atmosfera obtinuta prin trecerea apei
(spray de apa_ printr-un dispozitiv de imprastiere (exp. sprinclere)
WCF (Weight Conversion Factor) Factor dependent de API/S.G./densitate , folosit pentru convertirea
(factorul de conversie al greutatii) volumului standard in greutate in aer
Wedge correction Corectia facuta unui volum sub forma de pana pentru a aplica
(corectia de “pana”) ajustarea necesara datorata asietei navei
Work permit Un document eliberat de o persoana responsabila si care permite
(permis de lucru) efectuarea unei anumite lucrari

17

S-ar putea să vă placă și