Sunteți pe pagina 1din 11

UI 1.

METEOROLOGIE ©FORMAT IFR

Unitatea de învăţare nr. 1


METEOROLOGIE
Unitatea de studiu 1.19
REPREZENTAREA ELEMENTELOR METEOROLOGICE LA O STATIE METEO
Ritm de studiu recomandat: 100 min.
Cuprins
Înregistrarea, măsurarea şi determinarea elementelor meteorologice la bordul navei.
Abrevieri şi simboluri folosite în hidrometeorologia maritimă. Schema lui Bjerknes

OBIECTIVELE UNITĂŢII DE STUDIU 1.19.


Studentul să fie capabil să:;
• Enumere etapele necesare înregistrării, măsurarea şi determinarea elementelor
meteorologice la bordul navei cu ajutorul grupelor aferente codului IAC FLEET şi
SHIP
• Descrie şi prezinte corect abrevierile şi simbolurile folosite în hidrometeorologia
maritimă. Schema Bjerknes

1.19.1 Înregistrarea, măsurarea şi determinarea elementelor meteorologice la bordul


navei.

Redactarea şi intocmirea situaţiei sinoptice (hărţii sinoptice) la bordul navei pe baza


determinărilor elementelor meteorologice proprii cu ajutorul aparatelor de măsură dar si a
receptionarii datelor codificate transmise prin radio, fax, satelit, etc este o etapa deosebit de
importantă in vederea elaborării prognozei meteorologice.
Există coduri speciale in meteorologie pe baza carora se pot transmite datele
necesare intocmirii hartilor sinoptice
CODUL IAC ( International Analysis Code) FLEET

Este un cod prin intermediul căruia se transmit coordonatele centrilor barici ale fronturilor
atmosferice, ale izobarelor, ale ciclonilor tropicali şi ale fenomenelor ce se produc pe mare,
date necesare pentru întocmirea hărţilor sinoptice meteorologice.

Preambul : 10001 (sau 65556) 33300 0YYGcGc

Secvenţa 0 : 99900
8PtPcPP LaLaLoLok……………mdsdsfsfs (grupă de mişcare)

Secvenţa 1 : 99911
66FtFiFc LaLaLoLok……………mdsdsfsfs

Secvenţa 2 : 99922
44 PPP LaLaLoLok……………
1
UI 1. METEOROLOGIE ©FORMAT IFR

Secventa 3 – de rezervă – transmiterea in clar, in limba engleză,a unor avertismente de


furtună
10001 – indicarea faptului că datele transmise reprezintă situaţia reală;
(65556) – pentru datele de prognoză;
33300 – modul de transmitere a coordonatelor elementelor din analiză. Pentru latitudine
înseamnă emisfera N. Pentru emisfera S – 33311. În aceste condiţii LaLa – reprezintă
latitudinea în grade întregi, LoLo – longitudinea în grade întregi, k – ce fel de longitudine este

Când k are cifrele 0, 1, 2, 3, 4 , longitudinea este între 00˚÷99˚ E sau 100˚÷180˚ W.


Când k are cifrele 5, 6, 7, 8, 9 , longitudinea este între 00˚÷99˚ W sau 100˚÷180˚ E.
33388 QLaLaLoLo – este mai rar folosită (Q – octantul globului).
0 – cifră de control;
YY – data zilei;
GcGc – ora observaţiei.

Secvenţa 0 – cuprinde sistemele barice

99900 – cifre de control ale secvenţei;


8 – cifră de control;
Pt – tipul sistemului baric :
- 0 – depresiune barică policentrică;
- 1 – depresiune;
- 2 – depresiune barică secundară;
- 3 – talveg depresionar;
- 4 – undă frontală;
- 5 – anticiclon;
- 6 – câmp baric fără gradient de presiune;
- 7 – dorsală anticiclonică;
- 8 – şa barică;
- 9 – ciclon tropical.
Pc – caracteristica sistemului baric :
- 0 – fără semnificaţie;
- 1 – umplerea depresiunii sau slăbirea anticiclonului;
- 2 – schimbare redusă;
- 3 – adâncirea depresiunii sau amplificarea anticiclonului;
- 4 – evoluţie complexă;
- 5 – se presupune prezenţa ciclogenezei;
- 6 – umplerea depresiunii sau distrugerea anticiclonului;

2
UI 1. METEOROLOGIE ©FORMAT IFR

- 7 – creşterea generală a presiunii;


- 8 – scăderea generală a presiunii;
- 9 – caracter nesigur.
PP – valoarea presiunii centrului baric exprimată în mb şi valori întregi;
m – caracterul deplasării :
- 0 – fără semnificaţie;
- 1 – staţionar;
- 2 – schimbare redusă;
- 3 – devine uşor mobil;
- 4 – încetineşte deplasarea;
- 5 – se deplasează la stânga;
- 6 – se redresează;
- 7 – se accelerează;
- 8 – se deplasează la dreapta;
- 9 – se presupune deplasarea.
dsds – direcţia de deplasare în zeci de grade (se notează cu cifre de la 00 la 36);
fsfs – viteza deplasării – în noduri.

Secvenţa 1

99911 – cifre de control;


66 – cifre de control;
Ft – tipul frontului :
- 0 – front cvasistaţionar;
- 1 – front cvasistaţionar de altitudine;
- 2 – front cald de suprafaţă;
- 3 – front cald de altitudine;
- 4 – front rece de suprafaţă;
- 5 – front rece de altitudine;
- 6 – front oclus;
- 7 – linie de instabilitate;
- 8 – front intertropical;
- 9 – linie de convergenţă.
Fi – activitatea frontului :
- 0 – fără semnificaţie;
- 1 – slab exprimat, în diminuare;
- 2 – slab exprimat, nu îşi schimbă intensitatea;
- 3 – slab exprimat care se activează;
- 4 – moderat exprimat, în diminuare;
- 5 – moderat şi nu îşi schimbă intensitatea;
- 6 – moderat care se activează;
- 7 – puternic în diminuare;
- 8 – puternic, nu îşi schimbă intensitatea;
- 9 – puternic care se activează.

3
UI 1. METEOROLOGIE ©FORMAT IFR

Fc – caracterul frontului :
- 0 – fără semnificaţie;
- 1 – zona activităţii frontului în diminuare;
- 2 – zona activităţii frontului se schimbă puţin;
- 3 – zona activităţii frontului se dezvoltă;
- 4 – cu caracter intertropical;
- 5 – se presupune formarea unui front;
- 6 – cu caracter cvasistaţionar;
- 7 – cu caracter ondulat;
- 8 – cu caracter difuz;
- 9 – cu caracter nesigur.
Secvenţa 2
99922 – cifre de control;
44 – cifre de control;
PPP – valoarea izobarei în mb
Secventa 3 – de rezervă – transmiterea in clar, in limba engleză,a unor avertismente de
furtună

Temă pentru studiu 1.19.1: Identificaţi cu ajutoul brosurii aferente codului IAC
FLEET continutul secventelor 4-7. Decodificati cu ajutorul codului SHIP tipuri de mesaje
inregistrate la bordul navei

1.19.2 Abrevieri şi simboluri folosite în hidrometeorologia maritimă. Schema Bjerknes.

Primele etape în redactarea unei situaţii sinoptice , cuprind :


a. receptionarea mesajului codificat şi decodificerea lui ;
b. înscrierea pe hartă în dreptul staţiilor( care emit mesajele) dar şi a navei proprii pe baza
propriilor măsurători a valorilor sau fenomenelor meteo cu ajutorul schemei lui Bjerknes pe
baza abrevierilor şi simbolurilor utilizate în hidrometeorologia maritimă
Conform MET OFFICE (Servicul national de meteorologie din UK
www.metoffice.gov.uk) fiecare element al unei observaţii meteorologice, cu excepția vântului,
este reprezentată grafic într-o poziție fixă în jurul cercului ce semnifică respectiva statie
meteorologică, astfel încât elementele individuale pot fi identificate cu ușurință pe baza
simbolurilor utilizate - Schema Bjerknes . In figura 19.1, sunt reprezentate elementele
meteorologice decodate (transmise prin codul SYNOP) şi reprezentate pentru o statie terestră
sau la coastă

4
UI 1. METEOROLOGIE ©FORMAT IFR

Fig 19.1 Elementele meteorologice decodate (transmise prin codul SYNOP) şi reprezentate pentru
o statie terestră sau la coastă

Tabelul nr 19.1Semnificatia simbolurilor si elementelor utilizate


Simbolul/elementul Descriere
meteo
N Total amount of cloud (in oktas) -Total nebulozitate (octeti)
CL Type of low cloud –Tipul norilor joşi (se utilizează simboluri)
NL Amount of low cloud (in oktas) – Nebulozitatea norilor joşi (octeti)
h Lh L Height of low cloud (in feet) – Înăltimea norilor josi (in picioare in
sistemul englez – se poate indica si in metri)
CM Type of medium cloud -Tipul norilor mijlocii (se utilizează simboluri)
NM Amount of medium cloud (in oktas) - Nebulozitatea norilor mijlocii
(octeti)
hMhM Height of medium cloud (in feet) – Înăltimea norilor mijlociii (in
picioare in sistemul englez – se poate indica si in metri)
CH Type of high cloud Tipul norilor superiori (se utilizează simboluri)
NH Amount of high cloud (in oktas) - Nebulozitatea norilor superiori
(octeti)
hHhH Height of high cloud (in feet) – Înăltimea norilor superiorii (in picioare
in sistemul englez – se poate indica si in metri)
TT Dry-bulb air temperature (in degrees Celsius) –Temperatura aerului
(in grade Celsius ptr. termometrul cu cap uscat)
ww Present weather –Fenomene meteo în momentul observaţiei –
conform simbolurilor utilizate (grupa celor 100 de fenomene meteo)
dd Wind direction (in degrees) –directia vantului (în grade)
ff Wind speed (in knots) – viteza vantului (in noduri)
VV Visibility (in metres or kilometres) (vizibilitatea – în km sau metri a
se asocial cu fenomenele meteo)
TdTd Dew point temperature (in degrees Celsius) –temperatura punctului
de rouă în grade Celsius)

5
UI 1. METEOROLOGIE ©FORMAT IFR

W1W2 Past weather (fenomene meteo in trecut : 3-6 ore, prin simboluri)
pppa or pppa Pressure tendency and trend (black: rising, red: falling) (in millibars)
tendinta barică : negru in crestere, rosu în descrestere, (în milibari)
PPP Atmospheric pressure (in millibars) –presiunea atmosferică (în
milibari)
G(f’)f’f’ Wind gust (in knots) –Vantul în rafale (Noduri)
Dd, ff Directia si viteza vantului (pe cercul statie prin decagrade si grafic
pentru viteza –vezi grupa Nddff)

Pentru o statie meteorologică pe mare, In figura 19.2, sunt reprezentate elementele


meteorologice decodate dintr-un raport în codul SHIP

Fig 19.2 Elementele meteorologice decodate dintr-un raport în codul SHIP si inscrise pentru o
statie maritimă

Unde pe langă Semnificatia simbolurilor si elementelor utilizate in tabelul nr 19.1, se adaugă


suplimentar urmatoarele
Tabelul nr 19.2 Simbolurilor si elementelor utilizate suplimentar pentru o statie pe mare
Simbolul/elementul Descriere
meteo
PwaPwaHwaHwa Wave period and height (ship code only) (period in seconds, height
in metres) - Perioada si inaltimea valurilor (Perioada in secunde,

6
UI 1. METEOROLOGIE ©FORMAT IFR

inaltimea in metri)
PwPwHwHw Wave period and height (ship code only) (period in seconds, height
in metres) - Perioada si inaltimea valurilor (Perioada in secunde,
inaltimea in metri)
Dsvs Vessel moving in direction Ds and speed vs (ship code only)
Elementele de miscare ale navei : Drum navei –Ds, viteza navei -Vs
RRR/tR Amount of rainfall (RRR) in time (tR) (amount in millimetres, time in
six hourly intervals) –Cantitatea de precipitatii (RRR) in mm şi
intervalul de timp -6 ore
D….D Ship call sign (ship code only) - Indicativul de apel navă
TwTw Temperatura apei de mare

Exemplu de mesaj in codul SHIP decodificat si inscris pe schema lui Bjerknes

Datele din continutul hartilor de analiza provin din decodificarea mesajelor SYNOP -
SHIP pentru hartile meteo -sinoptice de baza, de tip SHIP si de tip RADIOTEMP pentru
hartile sinoptice de altitudine.

Pentru fiecare punct de pe mare sau statie de coasta sunt inscrise scheme
Bjerknes ( in care elementele si fenomenele hidrometeorologice corespund notatiilor
internationale ale codurilor mentionate, prin semne conventionale sau prin cifre. Prin
semne conventionale se inscriu nebulozitatea, tipul norilor, directia si viteza vantului,
fenomene meteo din momentul observatiei si cu trei la sase trei ore inainte, tendinta
presiunii atmosferice in ultimele trei ore.

7
UI 1. METEOROLOGIE ©FORMAT IFR

Temă pentru studiu 1.19.2: Pentru exemplul descris anterior, identificati campurile
inscrise in jurul schemei lui lui Bjerknes, pentru care corespund:

Tw Tw Tw – temperatura apei de mare la suprafata in zecimi de grade C;


T T T – temperatura aerului in zecimi de grade C;
w w – fenomene la momentul observatiei;
V V – vizibilitatea orizontala la suprafata;
Td Td Td – temperatura punctului de roua in zecimi de grade C;
CH - caracteristici nori superiori;
CM – caracteristici nori mijlocii;
N – nebulozitatea;
CL NH – caracteristici nori inferiori sau cu dezvoltare verticala
si nebulozitatea lor;
h – inaltimea limitei inferioare a norilor;
P P P – presiunea atmosferica in zecimi de mbar;
p p p – valoarea absoluta a tendintei barice;
a – caracteristica tendintei barice;
W1W2 – fenomenul petrecut;
HwPw– inaltimea valurilor in unitati de 0.5 m; perioada valurilor in secunde;
dd si ff – directia si viteza medie a vantului in m/s.

Notă ! Staţia meteo în jurul căreia se înscriu valorile transmise prin intermediul fiecărei
sinoptice se recunoaşte pe hartă după indicativul ei regional reprezentat pe codul sinoptic de
grupul II, precum şi de indicativul naţional reprezentat în codul sinoptic de grupul iii.
Pe harta Europei sunt trasate contururile unor regiuni convenţionale (fixate de ONU),
marcate de câte un indicativ numeric format din două cifre (ii), iar lângă cerculeţele şi
pătratele ce reprezintă staţiile sinoptice există câte un indicativ numeric individual compus din
trei cifre (iii).

1.19.3 TESTE DE AUTOEVALUARE

1. Care este prima etapă în redactarea unei situaţii sinoptice?


a. receptionarea Utilizarea schemei lui c. Utilizarea cartilor pilot pentru identificarea
mesajului codificat şi Bjerknes pentru elementelor costiere in care sunt mentionate statiile
decodificerea lui inscrierea simbolurilor meteorologice
2. Ce este schemei lui Bjerknes?

8
UI 1. METEOROLOGIE ©FORMAT IFR

a ) Schema în care
fiecare element al unei b ) Algoritm de
observaţii meteorologice, cu determinare al c ) Are la baza utilizarea
excepția vântului, este parametrilor ALRS penru identificarea
reprezentată grafic într-o d ) Mesaj meteo
hidrometeorologici mesajelor
poziție fixă în jurul cercului combinat ce se
prin aplicarea hidrometeorologice
ce semnifică respectiva statie compune din trei parti
corectiilor la provenite de la staiilede
meteorologică, astfel încât instrumenetele de coasta
elementele individuale pot fi masura ale statiei
identificate cu ușurință pe
baza simbolurilor utilizate
3. Ce parametru meteorologic inscriem in centrul unei statii meteorologice cu ajutorul schemei lui
Bjerknes?
a ) Nebulozitatea b ) Precipitatiile c ) Ceata d ) Temperatura aerului

1.19.4 LUCRARE DE VERIFICARE

Se dă urmatoarea schema pentru o statie maritimă.

Prezentati semnificatia urmatoarelor simboluri:

9
UI 1. METEOROLOGIE ©FORMAT IFR

1.

PwPwHwHw =?
Dsvs =?
RRR/tR=?
D….D =?
TwTw=?

2.
TT =?

ww =?
dd =?
ff =?

1.19.5 RĂSPUNSURI LA TESTELE DE AUTOEVALUARE

1.Raspuns corect: a 2. Răspuns corect: a . 3. Răspuns corect: a

1.19.6. BIBLIOGRAFIE

1. Neguţ L., Meteorologie maritimă, Editura Sport-Turism , Bucureşti 1981.


2. Atodiresei D., Meteorologie şi oceanografie -Note de curs, Editura ANMB,Constanţa, 2011
3. Pescaru, Cornelia ; Pescaru, Al., Meteorologie marină , Editura Nautica, Constanta, 2005.
4. Butterworth-Heinemann., An introduction to dynamic meteorology., Elsevier Oxford, 2004.
5. Balaban Gh., Tratat de navigaţie maritimă, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1996.
6. Şelaru O., Elemente de meteorologie şi hidrologie maritimă, Editura Tipofin, Constanţa, 1997.

Cărţi, articole şi surse de internet

1. www.metoffice.gov.uk

10
UI 1. METEOROLOGIE ©FORMAT IFR

2. http://www.nhc.noaa.gov
3. http://www.ecmwf.int/;
4. http://worldweather.wmo.int/
5. http://weather.gmdss.org

11

S-ar putea să vă placă și