Sunteți pe pagina 1din 4

161.

Principiul de funcţionare al sondelor este propagarea:


a) undelor electromagnetice;
b) ultrasunetelor;
c) semnalelor radar;
d) temperaturilor
în apă şi măsurarea timpului în care acestea parcurg adâncimea dus-întors.

162. Fenomenele de piezoelectricitate şi magnetostricţiune realizează:


a) producerea ultrasunetelor;
b) recepţia ultrasunetelor;
c) măsurarea ultrasunetelor;
d) amortizarea ultrasunetelor.

163. Înregistratoarele şi indicatoarele de adâncime sunt următoarele:


a) indicatorul cu disc rotoric;
b) indicatorul cu disc vertical;
c) indicatorul cu tub catodic;
d) indicatorul numeric;
e) indicator cu clamă;
f) înregistrator cu înscriere liniară;
g) înregistrator cu înscriere circulară;
h) înregistrator pe baza efectului termoelectric al acului electric;
Răspunsul corect este:
a) a)+b)+c)+d)+e)+f)+h);
b) a)+c)+d)+f)+g)+h);
c) b)+c)+d)+f)+g)+h);
d) b)+d)+e)+f)+g)+h).

164. Alegeţi varianta corectă privind factorii ce influenţează propagarea ultrasunetelor in


apa de mare.
a) temperatura, salinitatea , adâncimea;
b) temperatura, starea marii, salinitatea;
c) salinitatea , starea marii, adâncimea;
d) temperatura, adâncimea, starea mării.
165. Operaţiile ce se execută în vederea punerii în funcţiune a sondelor ultrason sunt:
a) alegerea domeniului de măsură;
b) remagnetizarea vibratorului de recepţie(Nel 7);
c) alimentarea sondei;
d) punerea comutatoarelor de alimentare pe poziţia zero;
e) verificarea vizuală a blocurilor sondei;
f) citirea adâncimii;
g) punerea potenţiometrului pentru reglarea amplificării în poziţie medie;
h) executăm notarea operativă;
Succesiunea corectă a operaţiilor este:
a) a)+b)+c)+d)+e)+g)+f)+h);
b) e)+d)+a)+c)+g)+b)+h)+f);
c) c)+b)+a)+e)+g)+h)+d)+f);
d) a)+e)+c)+g)+d)+h)+f)+b).

178. Lochul poate măsura Vnavă în mod:


a) continuu;
b) cu salt de fază;
c) discret;
d) în defazaj;
179. Principalele componente ale unui loch sunt:
a) traductor;
b) dispozitiv de calcul al vitezei;
c) dispozitiv de distanţă parcursă;
d) dispozitiv de calcul al adâncimii.

180. Lochul hidrodinamic funcţionează după:


a) legea lui Bernoulli;
b) principiul Doppler;
c) principiul reflexiei intermediare;
d) legea inducţiei magnetice.

181. Lochul hidrodinamic:


a) este un loch relativ;
b) indică viteza funcţie de presiunea de impact provocată de înaintarea prin apă a navei;
c) sunt foarte rar întâlnite în flotă;
d) deriva de vânt şi de curent nu influenţează determinarea vitezei navei.

182. Principiul de funcţionare al lochului Doppler se bazează pe emiterea unui fascicul de


ultrasunete pe direcţia axei de măsurare şi recepţionarea reflectării lor măsurând abaterea
de:
a) timp;
b) viteză;
c) frecvenţă;
d) toate variantele a), b) şi c).
183. Aparatul central al lochului hidrodinamic are drept scop principal prelucrării datelor
furnizate de:
a) sistemul hidraulic;
b) regulatorul de tensiune;
c) blocul de pornire şi control;
d) repetitorul de viteză şi înregistrare a distanţei parcurse,
şi transformarea lor în indicaţii de distanţă şi viteză.

184. Sistemul:
a) hidraulic;
b) de compensare;
c) înregistrator;
d) de conversie;
al lochului hidrodinamic reduce erorile de viteză prin micşorarea diferenţei dintre viteza
reală a navei şi cea indicată la loch pentru încadrarea acesteia în limitele stabilite.

185. Regulatorul de turaţie al lochului are scopul de a menţine constantă viteza de rotaţie a
motoraşului de timp bazat pe principiul egalizării:
a) vitezelor tangenţiale ale;
b) vitezelor unghiulare ale;
c) vitezelor;
d) vitezelor variabile;
motorului de timp şi a mecanismelor de orologerie.

186. Stabiliţi care propoziţie este adevărată:


a) lochul magnetohidrodinamic indică viteza navei faţă de apă;
b) lochul magnetohidrodinamic indică viteza navei deasupra fundului;
c) lochul magnetohidrodinamic indică viteza faţă de apă când nava se deplasează pe fluvii
şi viteza deasupra fundului când nava se deplasează pe mare;
d) lochul magnetohidrodinamic indică viteza faţă de apă când nava se deplasează pe mare
şi viteza deasupra fundului când nava se deplasează pe ape interioare.

189. Stabiliţi procedura corectă de exploatare a lochului hidrodinamic:

b) Procedura 2
- se controlează blocurile instalaţiei verificând: existenţa becurilor de iluminare şi semnalizare;
existenţa siguranţelor de protecţie; să nu existe cabluri deteriorate, contacte imperfecte etc.;
- după ieşirea navei in mare se lasă spada lochului la apă prin deschiderea valvulei apoi după
coborârea spadei se închide valvula;
- se deschid robineţii de la dispozitivul cu robineţi;
- se aeriseşte instalaţia apoi se închid robineţii de aerisire;
- se aeriseşte traductorul hidraulic;
- se verifică valorile corectorilor “a” şi “b” să fie pe poziţia determinată la ultima compensare;
- se pun comutatoarele pe poziţia întrerupt sau oprit;
- se cuplează comutatoarele de alimentare a lochului;
- se controlează poziţia zero a indicatorului de viteză, dacă nu este se reglează din corectorul
“c” prin reglarea tijei traductorului;
- se verifică turaţia motorului de timp;
- se sincronizează repetitoarele de distanţă parcursă;
- se închide treptat robinetul de egalizare a presiunilor;

190. Printre regulile de exploatare ale lochurilor putem aminti:


a) verificarea la viteză minimă şi maximă în mare liberă;
b) măsurarea rezistenţei de izolaţie;
c) curăţarea traductoarelor cu hârtie abrazivă sau diferiţi solvenţi ;
d) ridicarea spadei lochului în porturi.

S-ar putea să vă placă și