Sunteți pe pagina 1din 40

DREPT MARITIM I LEGISLAIE 1 Autoritatea de stat in domeniul transportului naval este A. Ministerul Lucrarilor publice, Transporturilor si locuintei B.

. Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime Constanta C. Autoritatea Navala Romana 2 Autoritatea de stat in domeniul sigurantei navigatiei este A. Autoritatea Navala Romana B. Compania National Administratia Porturilor Maritime Constanta C. Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei 3 Autoritati portuare sunt A. Capitania, Vama, Politia de frontiera, Politia sanitara, Politia Transporturilor, Politia fitosanitara, Politia veterinara B. Capitania, Administratiile portuare, Politia de frontiera, Politia de transporturi C. Politia de frontiera, Capitania, Agentii economici portuari, Operatorii portuari, Administratia locala in unele porturi 4 Inspectia, controlul si supravegherea navigatiei reprezinta o atributie a A. Grupului de Interventii si Salvare Navale (GISN) B. Autoritatii Navale Romane C. Ministerului Lucrarilor publice, Transporturilor si Locuintei 5 Controlul statului pavilionului (FSC) se efectueaza la A. Toate navele dintr-un port B. Numai la navele de sub pavilionul autoritatii care le controleaza. C. La navele de sub pavilion strain. 6 Controlul statului portului (PSC) se efectueaza la A. La nave, indiferent de ce pavilion ar arbora in marea libera B. La navele care arboreaza numai pavilionul national al autoritatii ce controleaza. C. La nave indiferent de ce pavilion arboreaza si care se afla in incinta unui port. 7 Coordonarea activitatii de asistenta si salvare se realizeaza de A. Garda de coasta B. Autoritatea Navala Romana C. Administratiile portuare 8 Autoritatea Navala Romana are ca organe teritoriale operative A. Capitanii Zonale, Inspectorate Teritoriale Tehnice, Servicii. B. Departamente si Directii. C. Servicii si birouri. 9 Desfacerea disciplinara a contractului de munca se aplica A. Celui care savarseste o abatere disciplinara foarte grava, prin efectul produs asupra bunului mers al unitatii. B. Celui care a savarsit o infractiune. C. celui care a savarsit o fapta ce constituie contraventie conform legislatiei in vigoare.

10 Desfacerea disciplinara a contractului de munca, constituie A. Sanctiune disciplinara cu caracter general. B. Sanctiune disciplinara specifica navigatorilor. C. Sanctiune aplicata ca urmare a savarsirii unei infractiuni. 11 Retragerea uneia sau mai multor gradatii ori trepte de retribuire pe o perioada de 1-3 luni sau diminuarea acesteia cu 5-10% pe aceiasi perioada constituie A. Sanctiune penala B. Sanctiune disciplinara. C. Sactiune contraventionala. 12 Debarcarea disciplinara de pe nava pe o perioada de 1-6 luni si trecerea intr-o functie inferioara, constituie A. Sanctiune disciplinara cu caracter general. B. Sanctiune aplicata ca urmare a savarsirii unei contraventii. C. Sanctiune disciplinara specifica navigatorilor. 13 Constituie sanctiune disciplinara specifica navigatorilor A. mustrarea B. Retinerea in cabina pana la 3 zile. C. Avertismentul. 14

Care dintre abaterile disciplinare mentionate pot fi sanctionate cu desfacerea disciplinara a contractului de munca A. Sustragerea sub orice forma de bunuri apartinand unitatii. B. Efectuarea in timpul programului a unor lucrari ce nu au legatura cu obligatiile de serviciu. C. Nerespectarea programului de lucru. 15 Care dintre sanctiunile disciplinare de mai jos se aplica doar navigatorilor A. Retrogradarea in functie sau categorie in cadrul aceleasi profesii pe o perioada de 1-3 luni. B. Mustrarea C. Ridicarea permisiei de a iesi la uscat in porturile straine, pana la 5 zile. 16 Impotriva sanctiunii disciplinare, cel sanctionat poate ataca cu A. Contestatie in scris in termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei de sanctionare. B. Contestatie in scris in termen de 30 de zile de la savarsirea abaterii disciplinare. C. Exprimarea nemultumirii in audienta la seful ierarhic superior. 17 Contestatia impotriva desfacerii disciplinare a contractului de munca se solutioneaza de A. Persoana care ocupa functia ierarhica superioara celui care aplica sanctiunea. B. Tribunalul muncii din raza careia isi are sediul unitatea C. Conducere al unitatii. 18 Pentru aplicarea sanctiunilor disciplinare e obligatorie A. Inlocuirea disciplinara din functie a salariatului care a savarsit abaterea. B. Suspendarea din functie a salariatului in cauza. C. Efectuarea unei cercetari prealabile a faptei si incheierea unui proces-verbal in care sunt consemnate concluziile cercetarii.

19 Sanctiunea disciplinara va fi stabilita si comunicata in scris persoanei incadrate in munca in termen de A. In cel mult 30 de zile de la data cand cel in drept a o aplica a luat cunostinta de savarsirea abaterii. B. In 15 zile de la data cand cel in drept a o aplica a luat cunostinta de savarsirea abaterii. C. In cel mult 30 de zile de la savarsirea faptei. 20 Termenul limita pentru contestarea sanctiunii ca urmare a savarsirii unei abateri disciplinare este de A. 30 de zile. B. 15 de zile C. 45 de zile 21 Abaterea disciplinara este A. Fapta savarsita cu vinovatie,care prezinta pericol social si e prevazuta de legea penala. B. Incalcarea cu vinovatie de catre persoana incadrata in munca a obligatiilor de serviciu, inclusiv a normelor de comportare. C. Fapta savarsita cu vinovatie ,care prezinta pericol social mai redus decat o infractiune si e prevazuta de legi, O.G.,H.G. . 22 Prezentarea la serviciu sau efectuarea acestuia sub influenta bauturilor alcoolice, constituie A. Contraventie. B. Abatere disciplinara. C. Infractiune. 23 Fapta unui salariat prin care a cauzat un prejudiciu pe care l-a cauzat unitatii din vina sa si in legatura cu munca sa constituie A. Raspundere contraventionala. B. Raspundere disciplinara. C. Raspundere materiala. 24 Paguba materiala se recupereaza prin emiterea unei A. Decizii de imputare. B. Decizii de sanctionare. C. Dicizie administrativa 25 Angajamentul de plata constituie A. Titlu executoriu pentru recuperarea unui prejudiciu. B. Titlu executoriu pentru recuperarea uni datorii comerciale. C. Titlu executoriu judecatoresc. 26 Decizia de imputare se emite in termen de A. 60 de zile de la data cand cel in drept sa emita decizia a luat la cunostinta de producerea pagubei B. 30 de zile de la data la care cel in drept sa emita decizia a luat la cunostinta de producerea pagubei C. Indata ce s-a gasit vinovatul. 27 Termenul limita de recuperare a unei pagube produse de salariat este de

A. B. C.

Daca s-a constatat in cel mult 3 ani de la producerea ei Daca s-a constatat in cel mult 1 an de la data producerii ei Pe toata perioada cat salariatul este angajat.

28 Ratele prin care se recupereaza un prejudiciu nu pot fi mai mari de A. !/2 din salariul tarifar net lunar. B. 1/3 din salariul tarifar net lunar. C. 2/3 din salariul tarifar net lunar. 29 Angajamentul de plata si Decizia de imputare pot fi contestate la A. Directia de finanta publice. B. Conducerea firmei. C. Organul jurisdictional competent. 30 La bordul navelor personalul navigant are dreptul la cazare si hrana A. Contra cost. B. Cu titlu gratuit. C. Se suporta jumatate de salariat jumatate de conducatorul companiei. 31 Contractul individual de ambarcare se incheie A. Benevol. B. Daca doreste angajatorul. C. Obligatoriu si in scris. 32 Contractul individual de ambarcare poate contine clauze mai dezavantajoase decat contractul colectiv de munca al companiei A. Da. B. Nu. C. Numai daca partile - navigator / armator - se inteleg astfel. 33 Contractul individual de munca poate inceta A. La solicitarea Directiei de munca. B. La implinirea termenului pentru care s-a incheiat, prin acordul partilor. C. La expirarea contractului colectiv de munca. 34 Echipamentul de protectie se ofera salariatilor... A. Contra cost. B. In mod gratiut. C. Se suporta jumatate de salariat jumatate de conducatorul companiei. 35 Obligatia asigurarii echipamentului de protectie si de lucru revine A. Sindicatului. B. Angajatorului. C. Salariatului. 36 Salariatul trebuie sa poarte echipamentul de protectie A. In mod obigatoriu in vederea prevenirii accidentelor de munca conform normelor de protectie a muncii. B. Numai atunci cand considera salariatul. C. numai daca i s-a facut instructajul de protectia muncii 37 Alimentatia speciala - antidotul - face obiectul A. Posibilitatii de a renunta la ea sau de a se pretinde echivalentul acesteia B. Cresterii rezistentei organismului pentru cei ce lucreaza in conditii vatamatoare sau periculoase. C. Unei negocieri. 38 Vizita medicala pentru personalul navigant este A. Benevola. B. Obligatorie si periodica. C. Efectuata numai in cazul unei imbolnaviri. 39 Vatamarea corporala, intoxicatia profesionala care are loc in timpul procesului de munca si care provoaca incapacitatea temporara de munca de cel putin 3 zile, invaliditate constituie A. Suprasolicitare. B. Stres. C. Accident de munca 40 Respectarea obligatiilor de protectie a muncii constituie A. obligatie B. Un drept. C. Un beneficiu

41 La aparitia unui pericol salariatul are obligatia sa A. Continuie cu grija fara sa sufere accidente. B. Opreaste lucrul si sa informeza de indata. C. Indeparteze pericolul 42 Raspunderea juridica pentru incalcarea normelor de protectie a muncii poate fi A. Penala, administrativa, disciplinara civila. B. Civila penala, patrimoniala, contraventionala. C. Disciplinara, materiala, contraventionala, penala. 43 In cazul in care compania nu a asigurat masurile de protectie a muncii si din culpa s-a produs un prejudiciu salariatului acesta are dreptul la A. Zile suplimentare de odihna. B. Despagubiri. C. Conditii mai bune de munca. 44 Nerespectarea normelor cu privire la stingerea incendiilor se sanctioneaza A. Cu amenda contraventionala. B. Cu inchisoare penala. C. Cu desfacerea contractului de munca. 45 Definitia navei este A. Un mijloc de transport maritima sau fluviala de orice tip, propulsate sau nepropulsate, care navigheaza la suprafata sau in imersie, destinate transportului de marfuri si/sau de persoane, pescuit, remorcaj sau impingere. B. Un mijloc de deplasare prin portanta dintr-un port in alt port. C. Un corp mobil destinat transportului de marfuri si care este supus transcrierii in registrele matricole ale capitaniei. 46 Navele se clasifica din punct de vedere juridic in A. Tipuri de nave: cargou, vrachier, Ro-ro, petrolier, chimice, etc. B. Mobile. Imobile si fixe. C. Trei categorii.

47 In cadrul navelor de categoria I-a intra A. Navele cu propulsie cu o putere mai mare de 100 kw. B. Navele cu propulsie cu o putere mai mare de 136 de kw. C. Navele care sunt cu propulsie indiferent de puterea propulsiei. 48 In cadrul navelor de categoria I-a intra A. Navele fara propulsie care au o capacitate de incarcare mai mare de 10 tone si aparatele cu instalatiile plutitoare cu un deplasament mai mare de 15 tone. B. Navele, aparatele si instalatiile plutitoare indiferent de capacitatea de incarcare si deplasamentul acestora. C. Velierele si iahturile, indiferent de deplasament, construite si echipate pentru calatorii de lunga durata. 49 In cadrul navelor de categoria a II-a intra A. Navele cu sau fara propulsie destinate transportului de marfuri si/sau de persoane, remorcarii sau impingerii. B. Celelalte categorii de nave, inclusiv ambarcatiunile mici care nu se incadreaza la categoria I-a. C. Navele care sunt cu propulsie indiferent de puterea propulsiei. 50 In cadrul navelor de categoria a III-a intra A. Navele fara propulsie. B. Navele de agrement precum veliere si iahturi, indiferent de deplasament, construite pentru calatorii de lunga durata, precum si cele destinate activitatilor sportive si de agrement. C. Navele destinate activitatilor sportive si de agrement. 51 Navele se inmatriculeaza in A. Registre matricole. B. Registre de evidenta centralizata. C. Registre pentru nave in constructie. 52 Navele in constructie se transcriu in A. Registre matricole. B. Registre de matricole pentru nave de categoria a II-a. C. Registre de evidenta a navelor in constructie. 53 Transcrierile, in registrele matricole ale capitaniilor, de drepturi reale instituite asupra navelor au ca efect A. Consfintirea dreptului real. B. Opozabilitatea fata de terti a drepturilor reale transcrise.

C.

Aducerea la cunostinta autoritatilor.

54 O nava care nu este inmatriculata nu are dreptul ... A. Sa navige in apele navigabile. B. Sa stationtioneze. C. Sa fie in stere de exploatare 55 In registrele matricole pot fi inscrise numai navele care A. Indeplinesc si conditiile de stare tehnica obligatorii. B. Numai navele noi. C. Cele care au o vechime de minim 8 ani.

56 Inmatricularea este conditionata de acordarea dreptului de arborare a pavilionului roman A. Nu. B. Da. C. Numai daca solicita proprietarul de nava. 57 Evidenta navelor se tine de catre A. Ministerul Lucrarilor publice, Transporturilor si locuintei B. Administratiile portuare. C. Capitaniile de port. 58 Evidenta centralizata a navelor se tine de A. Ministerul Lucrarilor publice, Transporturilor si locuintei B. Autoritatea Navala Romana. C. Capitaniile de port 59 Navele, aparatele si instalatiile plutitoare cu propulsie, de categoria I-a se individualizeaza printr-un A. Numar. B. Nume. C. Semn. 60 Navele, aparatele si instalatiile plutitoare fara propulsie, de categoria I-a se individualizeaza printr-un A. Numar. B. Nume. C. Semn. 61 Navele de categoria a II-a se individualizeaza printr-un A. Numar si semn. B. Nume si semn. C. Numar si/sau semn. 62 Pentru a putea fi inmatriculate navele trebuie sa A. Obtina in prealabil dreptul de arborare a pavilionului roman. B. Nu aibe o vechime mai mare de 10 ani. C. Fie libera de sarcini. 63 Inregistrarea reprezinta A. Transcrierea dreptului de proprietate a noului proprietar. B. Inmatricularea unei nave nou construite. C. Inmatricularea unei nave nou dobandite. 64 Inmatricularea unei nave inseamna A. Transcrierea dreptului de proprietate a noului proprietar. B. Transcrierea unei nave nou construite sau dobandite. C. Inregistrarea unei nave. 65 Dreptul de arborare a pavilionului roman se acorda A. Navelor proprietate a persoanelor fizice si juridice straine. B. Navelor care arboreaza pavilioane de complezenta. C. Navelor proprietate a persoanelor fizice sau juridice romane.

66 Navelor maritime proprietate a persoanelor fizice sau juridice straine li se acorda dreptul de arborare a pavilionului roman daca A. Incheie un contract de asociere cu o persoana juridica romana. B. Daca nava este de constructie romaneasca. C. Daca persoana fizica sau juridica straina are domiciliul sau sediul unei filiale deschise in Romania.

67 Navelor maritime proprietate a persoanelor fizice sau juridice straine li se acorda dreptul de arborare a pavilionului roman daca : A. Vor naviga cu nava in apele nationale romane. B. Sunt inchiriate prin contract bare-boat sau leasing unei persoane fizice sau juridice romane. C. Daca nava este de constructie romaneasca. 68 Navele care arboreaza pavilionul roman sunt A. Nave de nationalitate romana si nu pot naviga sub pavilionul altui stat. B. Nave de nationalitate romana si pot naviga si sub paviloane de complezenta. C. Nave de nationalitate romana ce mai pot arbora inca un pavilion daca este inmatriculata si in alt registru. 69 Dreptul de arborare a pavilionului roman se dovedeste prin A. Certificatul de situatie juridica. B. Certificatul de nationalitate sau Atestatul de bord. C. Certificatul de Clasa al navei 70 Navele proprietatea persoanelor fizice sau juridice romane pot solicita daca inchiriaza nava unor persoane juridice sau fizice straine... A. Suspendarea dreptului de arborare a pavilionului roman pe perioada derularii contractului B. Retragerea dreptului de arborare a pavilionului roman pe perioada derularii contractului C. Scoaterea din evidenta a navei. 71 Navele nou construite sau dobandite de la persoane fizice sau juridice straine de catre persoane fizice sau juridice romane pot naviga pe baza A. Contractului de constructie ori de vanzare-cumparare. B. Certificatului de clasa. C. Permisului provizoriu de arborare a pavilionului roman. 72 Dreptul de arborare a pavilionului roman se poate retrage: A. a) la solicitarea celui ce are o creanta maritima asupra navei; b) cand este arestata nava; c) cand nava nu mai corespunde tehnic. B. a) la solicitarea statului care a acordat pavilionul; b) La expirarea certificatului de clasa; c) Cand nava mai arboreaza inca un pavilion. C. a) La solicitarea proprietarului navei; b) Daca nu mai sunt indeplinite conditiile prevazute la acordaea pavilionului; c)in cazul in care o nava romaneasca incalca in mod repetat respectarea legislatiei nationale. 73 Publicitatea garantiilor reale mobiliare la nave se face prin A. Arhiva electronica nationala. B. Registrul matricol. C. Grefa judecatoriei. 74 Publicitatea garantiilor si sarcinilor instituite asupra navelor se realizeaza prin depunerea A. Contractului de constructie ori de vanzare-cumparare. B. Aviz de garantie reala mobiliara. C. Cererea creditorului si debitorului in persoana proprietarului de nava. 75 Formularul de garantie reala mobiliara se face public in A. Foaia matricola a registrului matricol al navei unde este inregistrat titlul de proprietate asupra navei. B. Cartea Funciara C. Registrul de evidenta centralizata 76 Situatia juridica a navei se poate demonstra prin A. Certificatul de situatie juridica emis de capitania de port. B. Declaratia pe proprie raspundere a proprietarului navei. C. Certificatul de nationalitate. 77 Capitania portului, organele administratiei locale si centrale, parchetului si cele jurisdictionale pot retine o nava A. Cel mult 24 de ore. B. Cel mult 30 de zile. C. Pana la incetarea cauzei care a determinat retinerea. 78 Agentul economic pentru debite ale proprietarului ori operatorului navei poate retine o nava A. Nelimitat B. Cel mult 30 de zile. C. Cel mult 24 de ore. 79 Dupa trecerea celor 24 de ore agentul economic trebuie sa prezinte pentru a putea retine nava. A. plangere penala B. hotarare de punere sub sechestru. C. lista a datoriilor, 80 Conform conventiei internationale de la Bruxelles 1952 privind unificarea regulilor asupra sechestrului asigurator de nave maritime nava poate fi sechestrata pentru A. Orice tip de creanta inclusiv chirografara.

B. C.

Creante maritime. Datorii personale.

81 Codul Comercial al Romaniei prevede ca nava nu poate fi sechestrata cand A. Cand nava este gata de plecare si are asupra sa documentele necesare pentru efectuarea voiajului. B. Cand nava a reusit sa plece deja din dana, C. Cand nava a ridicat schele de acces la bord. 82 Reclamatia de retinere a navei trebuie sa fie obligatoriu. A. Scrisa. B. Enuntata. C. Suficient daca este anuntata prin statie. 83 Raspunderea pentru retinerea nejustificata a navei este in sarcina A. Capitaniei care a procedat la retinerea navei B. A aceluia la cererea caruia a fost retinuta nava. C. Comandantului si armatorului navei

84 O nava retinuta poate efectua voiajul daca A. Reuseste sa fuga din dana. B. Proprietarul sau operatorul navei depun o garantie suficienta care a fost acceptata. C. Nava este gata incarcata pentru efectuarea voiajului. 85 In cadrul celor 24 de ore nu se iau in calcul. A. Zilele in care nava nu este inca incarcata. B. Zilele in care nava are defectiuni la masina. C. Orele din zilele declarate legal ca nelucratoare. 86 Stabilirea personalului minim de siguranta pentru navele si instalatiile plutitoare fluviale este reglementata de A. Ordinul Ministerului Transporturilor nr..422/1998. B. Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 C. Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 370/1999 87 Echipajul unei nave reprezinta A. Totalitatea membrilor brevetati si nebrevetati care indeplinesc o functie la bordul unei nave. B. Totalitatea persoanelor care urca la bordul unei nave. C. Totalitatea pasagerilor de la bordul unei nave. 88 Personal navigant brevetat reprezinta A. Navigatorii care poseda un certificat de capacitate recunoscut de autoritatea de stat in domeniu B. Navigatorii care poseda carnet de marinar. C. Navigatorii care poseda un brevet recunoscut de catre autoritatea de stat in domeniu. 89 Personalul navigant nebrevetat reprezinta A. Navigatorii care poseda carnet de marinar. B. Comandantul navei si ofoterii. C. Navigatorii care poseda un certificat de capacitate recunoscut de autoritatea de stat in domeniu 90 Personal navigant auxiliar reprezinta A. Navigatorii care indeplinesc functii de raspundere la bordul navei. B. Membrii de echipaj care nu poseda brevet sau certificat de capacitate,dar indeplinesc functii la bord in baza calificarii specifice. C. Membri de echipaj fara carnet de marinar. 91 Certificatul privind incadrarea navei cu personal minim de siguranta reprezinta A. Documentul emis de armator pentru fiecare nava in parte unde se inscriu numarul si functiile personalului minim de siguranta. B. Documentul emis de ANR prin capitania portului de inmatriculare pentru fiecare nava in parte, in care se inscriu numarul si functia personalului minim de siguranta. C. Documentul emis de centrele de pregatire si perfectionare a personalului navigant. 92 Nava in exploatare inseamna A. Starea corpului asigura flotabilitatea, dotari si echipaj complete, apta de a fi imediat folosita conform destinatiei, chiar daca nu e utilizata efectiv. B. Nava utilizata efectiv conform destinatiei. C. Nava cu echipaj si dotari complete.

93 Nava scoasa din exploatare inseamna

A. B. C.

Nava fara echipaj sau cu echipaj redus. Starea corpului nu asigura flotabilitatea, dotarile sunt scoase partial/total din functiune, echipaj redus, apta de a fi folosita numai dupa terminarea lucrarilor de reparatii si completarea echipajului. Nava aflata in reparatii.

94 Nava la parcul rece inseamna A. Nava dezafectata, amplasata in afara senalului navigabil. B. Nava ancorata cu personal minim de siguranta. C. Nava cu starea corpului ce asigura flotabilitatea, cu mijloace tehnice in stare de conservare, fara echipaj, dar cu paza asigurata de personal calificat din randul navigatorilor. 95 Nava dezarmata inseamna A. Nava dezmembrata. B. Nava in stare de flotabilitate, cu mijloace tehnice demontate, fara echipaj, dar cu paza asigurata de personal calificat (navigatori). C. Nava aflata la iernatic. 96 Regulamentul Serviciului la Bordul navelor prevede A. Drepturile si obligatiile personalului navigant. B. Modul de acordare a pavilionului unei nave. C. Infractiunile si contraventiile aplicabile transportului naval. 97 Ierarhia functiilor in cadrul echipajului este A. Comandant, secund, ofiteri de punte, sef mecanic, ofiter mecanic, alti ofiteri, personal cu certificate de capacitate, personal auxiliar. B. Personal de punte, personal de masini, personal de radiocomunicatii, personal auxiliar. C. Personal de conducere, personal de deservire. 98 Structura echipajului navei este A. Comandant, personal brevetat, personal nebrevetat personal auxiliar. B. Personal de punte, personal de masini, personal de radiocomunicatii, personal auxiliar. C. Personal administrativ, personal tehnologic si medico-sanitar. 99 Structura si ierarhia echipajului navei este reglementata de A. COLREG B. Regulamentul de Navigatie pe Dunare. C. Regulamentul Serviciului la Bordul Navelor. 100 Se considera personal ambarcat A. Cei care au Carnet de marinar. B. Cei care sunt angajati de un armator. C. Cei care au ambarcarea efectuata In Carnetul de mariner. 101 Echipajul minim pentru siguranta navigatiei reprezint A. Personalul navigant imbarcat pe nava. B. Personal navigant destinat sa asigure siguranta navei si navigatiei, a vitalitatii navei, a prevenirii incendiilor si poluarii apelor. C. Personal navigant aflat la bordul unei nave in parcul rece.

102 Atribuiile membrilor echipajului sunt prevazute in A. Regulamentul Navigatiei pe Dunare B. Ordonanta Guvernului nr.42/1997 privind transporturile navale C. Regulamentul Serviciului la Bordul Navelor. 103 La bordul unei nave conducerea este unica si este realizata de catre A. Comandantul navei. B. seful mecanic. C. Consiliul de bord. 104 Carnetul de marinar constituie A. Act de identitate pentru personalul navigant. B. Act notarial C. Act de atestare profesionala a personalului navigant. 105 Evidenta personalului navigant roman se tine de A. Autoritatea Navala Romana prin Capitaniile de port. B. Directiile de munca si protectie sociala. C. Administratiile portuare unde isi desfasoara activitatea personalul navigant. 106 Personalul auxiliar trebuie sa posede A. Certificate de capacitate

B. C. D.

Brevete Carnete de Marinar Cursuri de pregatire si perfectionare.

107 Conform prevederilor interne si internationale personalul navigant trebuie sa aibe varsta minima necesara de A. 21 de ani. B. ani. C. 16 ani. 108 Personalul de specialitate al santierelor care participa la efectuarea probelor de mars trebuie sa posede urmatoarele documente specifice personalului navigant A. Nici un document. B. Carnet de marinar. C. Brevet sau certificat de capacitate. 109 Personalul minim de siguranta la navele ce efectueaza probe de mare este stabilit de A. Actul normativ cu privire la stabilirea echipajului minim de siguranta. B. Capitania de port. C. Santierul naval. 110 La bordul navelor pot fi ambarcate persoane care nu fac parte din personalul navigant A. Nu. B. Niciodata. C. Da.

111 Ce obligatie are comandantul si/sau armatorul ori proprietarul navei daca sunt la bord ambarcate persoane care exced personalului minim de siguranta. A. Sa imbarce un numar de persoane care sa fie in limita mijloacelor de salvare existente la bordul navei. B. Sa nu le permita ambarcarea fara sa posede un pasaport. C. Sa aibe Carnet de marinar. 112 Brevetele si Certificatele de capacitate se obtin: A. Din oficiu. B. Din oficiu si prin Examen. C. Numai prin examen. 113 Brevetele si Certificatele de capacitate se elibereaza de A. Centrele de pregatire si perfectionare a personalului navigant. B. Institutiile de Invatamant universitar. C. Autoritatea Navala Romana. 114 La bordul navelor sub pavilion roman echipajul navelor poate fi si de alta cetatenie decat cea romana A. Da, cu exceptia comandantului, secundului si a sefului mecanic, si pot fi inlocuiti doar cu aprobarea Autoritatii Navale Romane. B. Nu se pot ambarca mavigatori de alta nationalitate, C. Da, cu exceptia comandantului, care poate fi inlocuiti cu aprobarea Autoritatii Navale Romane. 115 Comandantul, secundul si seful mecanic de cetatenie romana pot fi inlocuiti la bordul unei nava sub pavilion roman de catre persoane straine ... A. Nu. B. Da, in situatii excetionale cu conditia ca brevetele acestora sa fie recunoscute de Autoritatea Navala Romana. C. Da, numai secundul si seful mecanic. 116 La bordul unei nave romane persoanele care fac parte din echipaj dar nu sunt de nationalitate romana, beneficiaza de aceleasi drepturi si obligatii ca si personalul roman la bordul navei A. Nu. B. Da, numai daca se prevede in contractul individual de ambarcare. C. Da. 117 Personalul navigant roman se poate ambarca pe nave sub pavilion strain A. Da. B. Numai daca renunta la cetatenia romana. C. Numai daca au aprobarea Autoritatii Navale Romane. 118 Pentru a li se lua in calcul ambarcarea pe nave sub pavilion strain personalul navigant roman trebuie sa prezinte A. Carnetul de marinar cu ambarcarea/debarcarea efectuata de nava. B. Contractul individual de ambarcre si adeverinta privind perioada de ambarcare, eliberata de la nava. C. Adeverinta de la o firma de crewing.

119 Drepturile si obligatiile personalului navigant se stabilesc pe baza A. Intelegerilor verbale dintre armator si navigator. B. Posibilitatii armatorlui. C. Contractului Colectiv de Munca al companiei si contractului individual de ambarcare. 120 Cheltuielile pentru hrana sau alocatia zilnica de hrana se asigura de A. Angajator. B. Navigator. C. Comandant. 121 Timpul de munca si de odihna se stabileste de minister conform cu A. Legislatia dreptului administrativ. B. Legislatia muncii, acordurile si conventiile internationale. C. Legislatia civila 122 Cheltuielile pentru hrana sau alocatia zilnica de hrana si cazare se includ In veniturile salariale ale personalului navigant spre impozitare. A. Da. B. Numai cand nu se efectueaza voiaj international. C. Nu. 123 Contravaloarea hranei asigurate la bord se reine din diurna In valuta pe perioada voiajului A. Da, in cazul navelor sub pavilion roman care efectueaza voiaj international. B. Da, in cazul navelor sub pavilion strain care efectueaza voiaj in apele nationale romane. C. Da, In cazul navelor sub pavilion roman care efectueaza voiaje In apele nationale navigabile. 124 Nivelul diurnei si moneda in care se plateste precum si nivelul contravalorii hranei pentru personalul navigant roman se stabileste prin A. Conventii incheiate cu ITF. B. Contractul colectiv de munca si contractul individual de ambarcare. C. statul de plata. 125 Pentru pierderea sau distrugerea echipamentului propriu din cauze care nu au legatura cu serviciul sau din vina sa are dreptul la A. Despagubire in limita contractului individual de ambarcare. B. Despagubire in limita bunurilor pierdute sau distruse. C. Nu poate primi despagubiri In aceste conditii. 126 Comandantul este investit cu autoritate asupra: A. Tuturor persoanelor ambarcate. B. Numai asupra ofiterilor brevetati C. Numai asupra ofiterilor brevetati de la punte. 127 Comanda navei poate trece de la comandant in cazul in care acesta este in imposibilitatea de a exercita comanda asupra navei de... A. Seful mecanic B. Secund. C. Consiliul de bord. 128 Preluarea comenzii comandantului poate trece asupra A. Sefului mecanic. B. Ofiterilor de punte si apoi ofiterilor de la masina. C. Numai asupra secundului si apoi asupra ofiterilor de punte, dupa caz.

129 Preluarea comenzii navei se inscrie in A. Jurnalul de bord al navei. B. Jurnalul de masini al navei. C. In registrul de scara. 130 Responsabil de starea de navigabilitate a navei este A. Secundul navei. B. Comandantul navei. C. Armatorul navei. 131 Comandantul navei pentru a salva persoanele, nava si incarcatura precum si documentele navei trebuie sa... A. abandoneze imediat. B. Sa se salveze singur impreuna cu documentele navei. C. Sa nu paraseasca nava decat cu exceptia cazului cand nu mai exista sanse reale de salvare a navei. 132 Comandantul al carei nave este arestata, retinuta sau sechestrata de autoritatile altui stat trebuie sa

10

A. B. C.

Informeze de indata Misiunea diplomatica a Romaniei si Autoritatea Navala Romana. Sa incerce sa se sustraga arestarii, retinerii ori sechestrarii. Sa Instraineze nava cat mai repede pentru a nu marii prejudiciile.

133 Raportul scris (SEA PROTEST) in cazul unui eveniment la bordul navei se depune de A. Navigatorul care are legatura cu evenimentul ca martor direct. B. Comandantul Navei. C. Armatorul navei. 134 In cazul in care un eveniment de navigatie are loc in apele nationale, raportul scris (SEA PROTEST) se depune la A. Autoritatea locala. B. Politia de Transporturi. C. Capitania de portului unde s-a produs evenimentul sau la prima capitanie de port romanesc pentru navele ce sosesc din voiaj. 135 In cazul in care o nava sub pavilion roman are un eveniment de navigatie In afara apelor navigabile nationale, raportul scris (SEA PROTEST) se depune la A. La autoritatea locala competenta in domeniul navigatiei a statului unde s-a produs evenimentul sau a primului port de escala pentru evenimentele din marea libera.. B. La administratia portuara C. la Autoritatea Navala 136 Raportul scris (SEA PROTEST) se depune in termen de A. 24 de ore de cand s-a efectuat raportul. B. 24 de ore de la sosirea navei in port sau de la producerea evenimentului. C. 24 de ore de cand s-a sesizat autoritatea competenta 137 Nedepunerea raportului scris (SEA PROTEST) in termenul legal conduce la: A. Pierderea valabilitatii raportului scris. B. Tragerea la raspundere a armatorului pentru pierderea probelor sau a imposibilitatii conservarii lor. C. Tragerea la raspundere a comandantului pentru pierderea probelor sau a imposibilitatii conservarii lor. 138 Personalul navigant de la bord care pune in pericol siguranta navei, a personelor sau lucrurilor aflate pe nava poate fi A. Izolat. B. Detasat. C. Promovat in functie. 139 Comandantul, la bordul navei aflate in mars, pentru inregistrarea unei nasteri, unei casatorii ori a unui deces precum si pentru certificarea unui testament care se incheie la bordul navei are calitatea de... A. Avocat sau consilier juridic. B. Ofiter de stare civila sau notar public. C. Judecator sau executor. 140 Valabilitatea brevetelor si certificatelor de capacitate nu poate depasi: A. 2 ani. B. 10 ani. C. 5 ani. 141 Valabilitatea cursurilor obligatorii impuse prin Conventia STCW este de A. 5 ani de la data absolvirii. B. 5 ani de la efectuarea vizitei medicale. C. 10 ani de la data absolvirii. 142 In cazul in care un navigator este gasit incompetent, pentru functia pe care o detine, punand astfel in primejdie siguranta navigatiei poate duce la A. Promovarea in functie. B. Sanctionat disciplinar si/sau suspendarea brevetului/certificatului de capacitate. C. Marirea stagiului pentru promovarea in functia superioara. 143 Suspendarea brevetelor/certificatelor de capacitate se poate face pe o perioada A. 24 de luni. B. De la 6 la 12 luni. C. De la 1 la 12 luni. 144 Fapta comandantului de a angaja la bordul unei nave o persoana care nu detine brevetul/certificatul corespunzator duce la A. Suspendarea brevetului comandantului. B. Tragerea la raspundere penala a comandantului. C. Suspendarea brevetului sau certificatului de capacitate al navigatorului. 145 Masura suspendarii brevetului/certificatului de capacitate inlatura raspunderea civila sau penala A. Da. B. Nu. C. Da, uneori in functie de eveniment

11

146 Se poate suspenda brevetul/certificatul de capacitate pentru A. Neprelungirea valabilitatii Carnetului de marinar. B. Neefectuarea vizitei medicale. C. Nerespectarea prevederilor cuprinse in regulamentele de navigatie

147 Suspendarea brevetelor/certificatelor de capacitate se poate face pentru A. Consumarea de bauturi alcoolice sau a drogurilor si efectuarea serviciului sub influenta acestora. B. Neefectuarea de voiaje pe o perioada mai mare de 5 ani. C. Neefectuarea de voiaje pe o perioada de 7 ani. 148 Poluarea din culpa conduce la A. Anularea brevetului/certificatului de capacitate B. Suspendarea brevetului/certificatului de capacitate. C. Prelungirea perioadei de suspendare a brevetului/certificatului de capacitate peste cele12 luni. 149 Suspendarea brevetelor de capacitate poate fi dispusa de.. A. Autoritatea Navala Rmana, organele de cercetare penala ori administratiile portuare B. Autoritatea Navala Romana, administratiile portuare, operatorii portuari. C. Autoritatea Navala Romana, organele penale ori judecatoresti. 150 Savarsirea unei infractiuni specifice activitatii de navigatie conduce la A. Anularea brevetului / certificatului de navigatie. B. Suspendarea brevetului/certificatului de capacitate. C. Nulitatea brevetului/certificatului de capacitate. 151 Anularea si suspendarea certificatului de capacitate se face prin A. Comunicare verbala. B. Decizie ce se comunica in 10 zile de la emitere cu retragerea documentelor. C. Prin ANUNT CATRE NAVIGATORI. 152 In cazul pierderii unui brevet/certificat de capacitate se elibereaza unul nou dupa ce A. Sa facut publica pierderea intrun ziar local. B. S -a facut publica pierderea la Aviz catre Navigatori. C. S-a facut publica pierderea prin Monitorul Oficial al Romaniei. 153 Suspendarea brevetului/certificatului de capacitate in cazul in care se considera ca este nejustificata se ataca cu A. Contestatie in termen de 30 de zile de la suspendare. B. Cu actiune in justitie in trei zile de la comunicarea Deciziei.. C. Reclamatie la organul ierarhic superior in termen de 15 zile de la suspendare. 154 Reconfirmarea brevetelor /certificatelor de capacitate daca au efectuat un stagiu de imbarcare de cel putin 12 luni in ultimii A. 5 ani pe oricare din functiile pe care le poate avea. B. 5 ani pe functia inscrisa in brevet/certificat de capacitate. C. 3 ani pe o functie superioara. 155 Pentru ocuparea unei functii superioare se poate acorda dispense pentru functia de comandant si sef mecanic... A. Nu. B. Da. C. Ca regula nu, numai in caz de forta majora. 156 Dispensele pentru o functie superioara se pot acorda pentru A. Cel mult 6 luni. B. 1 an. C. Cel mult 3 luni. 157 Recunoasterea brevetelor se face in concordanta cu regulile conventiei A. S.O.L.A.S. B. S.T.C.W. C. L.L.C. 158 Celor care efectueaza serviciul de cart trebuie sa li se asigure minimum A. 6 ore de odihna intr-un interval de 24 de ore. B. 20 de ore intr-un interval de 24 de ore. C. 10 ore intr-un interval de 24 de ore.

12

159 Perioada de odihna poate fi impartita in cel mult A. Doua perioade din care una trebuie sa aiba o durata de cel putin 6 ore. B. Trei perioade din care una sa aibe cel putin 6 ore. C. Doua perioade din care una trebuie sa aibe cel putin 8 ore. 160 Perioadele de odihna nu se respecta in urmatoarele cazuri.. A. Cand nu sunt activitati la bordul navei. B. In situatii critice, de urgenta, in timpul exercitiilor sau conditii de exceptie. C. Cand comandantul navei doreste sa ajunga mai repede la destinatie. 161 In cercetarea faptelor care constituie infractiuni din domeniul navigatiei civile Capitania de port are calitatea de A. Organ de urmarire penala. B. Politie portuara C. Organ de cercetare penala. 162 Luarea de masuri sau efectuarea de cercetari la bordul navei se pot efectua numai in prezenta A. Capitaniei de port. B. Politiei transporturilor. C. Politiei de frontiera. 163 Litigiile care au legatura cu transporturile navale sunt de competenta sectiilor instantelor. A. De contencios administrativ. B. de maritim si fluvial. C. De dreptul muncii. 164 Infractiunea se defineste ca fiind: A. Fapta care constituie pericol social si este savarsita cu vinovatie ce nu este prevazuta de lege. B. Fapta care este savarsita cu vinovatie dar nu prezinta pericol social desi este prevazuta de lege. C. Fapta ce prezinta pericol social, fiind savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala. 165 Starea de necesitate constituie A. cauza care inlatura caracterul penal al faptei B. cauza care agraveaza savarsirea faptei C. cauza care conduce la condamnarea invinuitului. 166 Legitima aparare conduce la. A. Condamnarea inculpatului. B. Inlaturarea raspunderii penale. C. Se considera ca persoana este vinovata dar nu se pedepseste. 167 Constrangerea morala si fizica reprezinta A. Cauze ce diminueaza raspunderea penala B. Elemente care agraveaza savarsirea faptei ce poate constitui infractiune. C. Cauze care inlatura raspunderea penala a faptei. 168 Diferenta dintre infractiune si contraventie este data de A. Gradul de pericol social al faptei. B. Faptul ca sunt prevazute prin lege. C. Sunt savarsite cu vinovatie. 169 Exercitarea obligatiilor de serviciu in stare de ebrietate de catre personalul de bord care asigura direct siguranta navigatiei pe apa a navei, constituie A. Contraventie la normele privind transporturile. B. Infractiune contra sigurantei navigatiei. C. Abatere disciplinara. 170 Starea de ebrietate pentru a constitui infractiune contra sigurantei navigatiei consta intr-o imbibatie alcoolica de A. 1 la mie B. 0,8 la mie C. 2 la mie 171 Conducerea unei nave de o persoana care nu are brevetul/certificatul de capacitate corespunzator constituie A. Infractiune. B. Abatere disciplinara. C. Contraventie. 172 Incredintarea de catre comandant conducerea navei unei persoane fara brevet sau certificat de capacitate atrage A. Raspunderea administrativa a comandantului B. Raspunderea penala a comandantului C. Raspunderea disciplinara a comandantului

13

173 Refuzul personalului care concura la siguranta navigatiei la bordul navei de a se supune recoltarii probelor biologice in vederea stabilirii alcoolemiei se pedepseste A. Nu face obiectul unei pedepse. B. Cu o pedeapsa cu inchisoarea mai mica decat exercitarea serviciului in stare de ebrietate. C. Cu aceiasi pedeapsa cu inchisoarea pentru efectuarea serviciului in stare de ebrietate. 174 Fapta de a parasi postul sau nava ori fapta de a dormi in timpul serviciului de cart sau garda de catre personalul navigant constituie infractiune numai daca A. S-ar fi putut intrerupe sau stanjeni navigatia ori sa se fi pus in pericol siguranta navei ori a incarcaturii. B. S-au pierdut vieti omenesti ori nava si incarcatura acesteia. C. S-a produs un accident de mavigatie. 175 Fapta de a dormi in timpul serviciului de cart sau garda, daca prin aceasta s-ar putea intrerupe sau stanjeni navigatia ori sa puna in pericol siguranta navei sau incarcaturii, constituie. A. Contraventie la normele privind transporturile pe apele nationale navigabile. B. Infractiune contra sigurantei navigatiei. C. Infractiune contra ordinei si disciplinei la bord. 176 Conducerea unei nave de catre o persoana fara brevet sau certificat de capacitate corespunzator, constituie infractiune A. Contra ordinei si disciplinei la bord. B. Contra altor infractiuni. C. Contra sigurantei navigatiei. 177 Parasire de catre comandant a navei sale care este in pericol, inainte de a-si fi exercitat pana la capat indatoririle de serviciu pentru salvarea navei constituie A. infractiune. B. contraventie. C. abatere. 178 Parasirea navei de catre comandant in caz de pericol inainte de a-si fi efectuat indatoririle de serviciu pentru salvarea navei, constituie. A. Abatere disciplinara specifica navigatorilor. B. Infractiune contra sigurantei navigatiei. C. Infractiune contra ordinei si disciplinei la bord. 179 Comandantul savarseste o infractiune daca A. Acorda ajtor unei nave aflate in pericol. B. Comunica navei pe care o salveaza datele de identificare a navei proprii. C. Nu acorda asistenta si salvare navei aflate in pericol. 180 In cazul infractiunilor contra sigurantei navigatiei se produc si accidente de navigatie legea apreciaza ca A. Fapta este mai grava si pedeapsa este marita. B. Fapta poate fi considerata ca facuta in legitima aparare. C. Fapta este considerata cu un grad de pericol mai redus. 181 Refuzul de a executa un ordin cu privire la indatoririle de serviciu privind siguranta navigatiei si a navei, constituie A. Contraventie la normele privind transporturile. B. Infractiune contra disciplinei la bord. C. Infractiune contra sigurantei navigatiei. 182 Lovirea superiorului de catre inferior, constituie A. Abatere disciplinara specifica navigatorilor. B. Abatere disciplinara cu caracter general. C. Infractiune contra ordinei si disciplinei la bord. 183 Lovirea inferiorului de catre superior, constituie A. Infractiune contra ordinei si disciplinei la bord. B. Abatere disciplinara specifica navigatorilor. C. Contraventie la normele privind transporturile 184 Actiunea penala pentru infractiunile prevazute contra ordinii si disciplinei se pune in miscare si prin A. Reclamatia persoanei vatamate. B. Plangerea prealabila a persoanei vatamate. C. Contestatia persoanei vinovate.

185 Arborarea fara drept la o nava a pavilionului roman face parte din urmatoarea grupa de infractiuni.... A. Infractiuni contra ordinei si disciplinei la bord. B. Infractiuni contra sigurantei navigatiei. C. Alte infractiuni.

14

186 Neexecutarea de catre pasageri a ordinului comandantului navei in timpul unui sinistru naval, constituie. A. Infractiune. B. Abatere disciplinara specifica navigatorilor. C. Abatere disciplinara cu caracter general. 187 Stanjenirea indeplinirii atributiilor de serviciu ale echipajului de conducere al unei nave, daca prin aceasta s-ar pune in pericol siguranta navei, constituie A. Contraventie. B. Infractiune. C. Abatere disciplinara. 188 Preluarea fara drept a controlului navei, direct sau indirect, constituie. A. Contraventie la normele privind transporturile. B. Sanctiune disciplinara specifica navigatorilor. C. Infractiune prevazuta de Capitolul VI din Decretul nr. 443/1972 189 Infractiunile la normele legale privind navigatia civila sunt reglementate de A. Capitolul VI din Decretul nr. 443/1972 privind navigatia civila B. O.G. 42/1997 privind transporturile navale C. H.G. 441/1995 privind contraventiile la regimul transporturilor navale. 190 Care dintre actele normative mentionate mai jos reglementeaza stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind transporturile pe apele nationale navigabile si in porturi A. 360/1976. B. H.G. 441/1995. C. 443/1972. 191 Contraventiile la normele privind transporturile pe apele nationale se sanctioneaza cu A. Amenda penala. B. Inchisoare. C. Amenda. 192 Sanctiunile contraventionale sunt A. Principale si complementare. B. Principale si secundare. C. Avertismentul si amenda. 193 In cadrul sanctiunilor contraventionale principale intra A. Avertismentul, confiscarea bunurilor, suspendarea autorizatiei de functionare, inchisoare contraventionala. B. Avertismentul, amenda contraventionala, munca in folosul comunitatii, inchisoarea contraventionala. C. Avertismentul, blocarea contului bancar, amenda.

194 Sanctiuni contraventionale complementare sunt A. Confiscarea bunurilor, inchiderea unitatii economice, avertismentul si blocarea contului bancar. B. Amenda , confiscarea bunurilor. C. Confiscare bunurilor, suspendarea sau anularea autorizatiei de functionare, inchiderea unitatii, blocarea contului bancar, suspendarea activitatii agentului economic, retragerea licentei pentru activitati de comert exterior, desfintarea unor lucrari. 195 Din punct de vedere al HG 441/1995 sanctiunea complementara aplicabila personalului navigant constituie. A. Suspendarea brevetului sau certificatului de capacitate. B. Blocarea contului bancar. C. Avertismentul. 196 Avertismentul consta in A. amenda mica. B. Atentionare verbala sau scrisa. C. Expunerea la Aviz catre navigatori. 197 Avertismentul se aplica pentru A. fapta savarsita cu intentie. B. fapta care nu are consecinte materiale. C. fapta de gravitate redusa. 198 Aplicarea sanctiunilor contraventionale se face prin intocmirea A. Procesului verbal de contraventie. B. Protestului de mare. C. Raport de teren.

15

199 Procesul verbal se semneaza de agentul constatator si de contravenient A. Pe fiecare fila. B. Pe fiecare pagina. C. Doar la sfarsitul procesului verbal. 200 Aplicarea sanctiunii contraventionale se prescrie in termen de A. 1 an. B. Niciodata. C. 6 luni. 201 Executarea sanctiunii amenzii se prescrie daca procesul verbal de contraventie nu este comunicat in termen de... A. luna. B. 2 luni. C. Trei luni. 202 Executarea sanctiunii amenzii se prescrie in termen de... A. 1 an de la data aplicarii. B. 2 ani de la data aplicarii. C. 3 ani de la data aplicarii.

203 Constatarea si sanctionarea contraventiilor la normele privind transporturile pe apele nationale, sunt de competenta... A. Ofiterilor de politiei in calitate de organ constatator. B. Ofiterilor politiei de frontiera. C. Ofiterilor capitaniei de port si inspectorilor Autoritatii Navale Romane. 204 Lipsa mentiunilor privind numele, prenumele si calitatea agentului constatator si a contravenientului precum si a descrierii faptei savarsite, a datei acesteia sau a semnaturii agentului constatator atrage A. Nulitatea procesului verbal. B. Refacerea procesului verbal. C. prescrierea aplicarii procesului verbal. 205 In cazul in care personalul navigant refuza sa se identifice in fata ofiterilor de capitanie acestia pot apela la A. Armamentul din dotare. B. Organele de politie, jandarmerie sau gardienii publici. C. Masuri in forta. 206 In cazul in care contravenientul refuza semnarea procesului verbal acesta trebuie confirmat de cel putin A. Doi martori. B. Nici un martor. C. Cel putin un martor. 207 In lipsa unui martor la semnarea procesului verbal de contraventie agentul constatator are obligatia sa A. Precizeze motivele care au condus la incheierea lui in acest mod. B. Sa-l anuleze. C. Sa nu il mai intocmeasca. 208 Pentru savarsirea mai multor contraventii in acelasi timp se incheie A. Pentru fiecare contraventie un proces verbal. B. Un singur proces verbal de contraventie. C. Cate intra pe procesul verbal iar la nevoie se suplimenteaza. 209 Contravenientului I se comunica procesul verbal A. In original. B. Si originalul si o copie. C. copie. 210 Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de 48 de ore de la data incheierii procesului verbal de contraventie A. Jumatate din minimul amenzii. B. Un sfert din C. Toata amenda 211 In ce interval de timp contravenientul poate achita jumatate din minimul amenzii A. 24 de ore. B. 48 de ore. C. 12 ore.

16

212 Procesului verbal de contraventie se poate ataca cu A. Plangere in termen de30 de zile. B. Reclamatie la organul ierarhic superior. C. Plangere in termen de 15 zile. 213 Plangerea impotriva procesului verbal de contraventie se depune la A. Organul contestator care il depune in cel mai scurt timp la judecatorie. B. judecatorie. C. Organul imediat ierarhic superior. 214 Plangerea contravenientului conduce la A. Anularea precesului verbal de contraventie. B. Suspendarea executarii despagubirilor sau masura confiscarii. C. Prelungirea celor 48 de ore in care sa se achite jumatate din minim. 215 Hotararea judecatoreasca ce solutioneaza plangerea poate fi atacata cu A. Apel. B. Reclamatie . C. Recurs. 216 Contraventiile la normele privind transporturile pe apele nationale navigabile si in porturi se aplica A. Numai persoanelor fizice. B. Peroanelor fizice si juridice. C. Numai persoanelor juridice. 217 Tractarea de catre nave a altor obiecte decat cele care sunt admise la remorcare, impingere sau cuplare constiruie A. Contraventie. B. Infractiune. C. Abatere disciplinara. 218 Nearborarea de catre nave a pavilionului lor national in apele nationale romane, la sosirea in port, in stationare si la plecare; nearborarea pavilionului roman sau arborarea in stare necorespunzatoare, precum si refuzul de ridicare a pavoazului la dispozitia data de capitania portului constituie... A. Infractiune. B. Contraventie. C. Abatere disciplinara 219 Refuzul prezentarii carnetului de marinar la cererea organelor Inspectoratului navigatiei civile si a capitaniilor de port pentru dovedirea identitatii personalului navigant, precum si a actelor de identitate ale persoanelor gasite la bordul navelor constituie.... A. Abatere disciplinara. B. Infractiune. C. Contraventie. 220 Stationarea navelor de categoria a II-a in alte locuri si in alte moduri decat cele stabilite de capitania portului constituie A. Contraventie. B. Abatere disciplinara. C. Infractiune.

221 Mentinerea debarcaderelor si a pontoanelor de acostare in stare necorespunzatoare din punct de vedere tehnic si al curateniei constituie A. Infractiune. B. Contraventie. C. Abatere disciplinara. 222 Legarea in aceeasi dana a mai mult de doua nave care executa operatiuni de incarcare/descarcare sau transbordare de marfuri In afara limitelor portului sau pe caile navigabile constituie A. Abatere disciplinara. B. Infractiune. C. Contraventie. 223 Aruncarea sau pierderea in apa de catre nave sau instalatii plutitoare de gunoaie, pietre, zgura, resturi de marfa in port, pe canale navigabile sau in alte locuri sau conditii decat cele stabilite de capitania portului constituie A. Contraventie. B. Abatere disciplinara. C. Infractiune. 224 Neinscrierea denumirii navei pe corp si pe suprastructura, stabilita in actul de nationalitate, si a insemnelor de identificare a navelor constituie

17

A. B. C.

Infractiune. Contraventie. Abatere disciplinara.

225 Neanuntarea la capitania portului, de catre comandantii navelor, a deteriorarii ori a deplasarii mijloacelor de semnalizare plutitoare sau de la uscat necesare navigatiei constituie. A. Abatere disciplinara. B. Infractiune. C. Contraventie. 226 Navigarea unei nave fara sa aiba la bord materialele si instalatiile necesare mentinerii vitalitatii navei, precum si fara mijloacele de salvare prevazute In actele de bord constituie. A. Contraventie. B. Abatere disciplinara. C. Infractiune. 227 Parasirea portului, a radei sau a locului de acostare stabilit de capitanie, fara permisul de plecare si actele de bord sau cu actele de bord expirate constituie A. Infractiune. B. Contraventie. C. Abatere disciplinara. 228 Neintretinerea corespunzatoare a puntilor, santinelor, compartimentului masini, hambarelor si a incaperilor navei, prezentand pericol de poluare, incendii, explozii, imbolnaviri, accidente de munca constituie A. Abatere disciplinara. B. Infractiune. C. Contraventie.

229 Nesemnalizarea sau semnalizarea cu lumini neregulamentare a navelor, a instalatiilor plutitoare sau a ambarcatiunilor in stationare sau in mars constituie A. Contraventie. B. Abatere disciplinara. C. Infractiune. 230 Stationarea sau ancorarea unei nave intr-o trecere ingusta sau intr-o curba brusca ori in apropierea navelor care transporta marfuri periculoase constituie A. Infractiune. B. Contraventie. C. Abatere disciplinara. 231 Inceperea constructiei, modificarea caracteristicilor tehnico-constructive, a dezmembrarii navelor de categoria a II-a fara autorizatia emisa de capitania portului constituie A. Abatere disciplinara. B. Infractiune. C. Contraventie. 232 Saparea de gropi, santuri, canale sau plantarea de instalatii de-a lungul caii de halaj constituie A. Contraventie. B. Abatere disciplinara. C. Infractiune. 233 Pierderea carnetului de marinar, cu exceptia cazurilor de forta majora constituie: A. Infractiune. B. Contraventie. C. Abatere disciplinara. 234 Nerespectarea zonelor si a culoarelor de navigatie de catre comandantii navelor de categoria a II-a constituie: A. Abatere disciplinara. B. Infractiune. C. Contraventie. 235 Pierderea actelor de bord, cu exceptia actului de nationalitate, si neanuntarea pierderii la capitania portului constituie: A. Contraventie. B. Abatere disciplinara. C. Infractiune. 236 Stationarea in port a unei nave, mai mult de 12 ore dupa primirea permisului de plecare, fara a se depune din nou actele de bord la capitania portului constituie A. Infractiune. B. Contraventie.

18

C.

Abatere disciplinara.

237 Folosirea jurnalelor de bord, de masini si radiotelegrafic fara a fi numerotate, sigilate si parafate de capitania portului, pastrarea lor in conditii necorespunzatoare si in termenul prevazut de lege, precum si necompletarea lor constituie A. Abatere disciplinara. B. Infractiune. C. Contraventie. 238 Nedepunerea sau depunerea incompleta la capitania portului, de catre comandantul navei sau reprezentantul sau autorizat, in termenul fixat de lege, a actelor de bord si a declaratiei, precum si neaducerea la cunostinta capitaniei portului a evenimentelor petrecute la bord sau pe navele din convoi atat in cursul navigatiei, cat si in stationare constituie: A. Contraventie. B. Abatere disciplinara. C. Infractiune. 239 Neinscrierea pe nave, in locurile indicate, a numarului maxim de calatori stabilit a se transporta, precum si neinscrierea pe navele ce executa treceri a tonajului maxim, a numarului de autovehicule sau de animale mari pe care le pot transporta constituie... A. Infractiune. B. Contraventie. C. Abatere disciplinara. 240 Efectuarea, fara autorizatia capitaniei portului, de probe la masinile cu punere in miscare a elicelor sau zbaturilor, de catre navele aflate in port legate la chei sau la ancora constituie A. Abatere disciplinara. B. Infractiune. C. Contraventie. 241 Neprezentarea comandantului unei nave de categoria a II-a, venita din apele straine, la capitania portului pentru indeplinirea formalitatilor de sosire, imediat dupa acostarea in port constituie: A. Contraventie. B. Abatere disciplinara. C. Infractiune. 242 Ancorarea sau acostarea unei nave, in afara limitelor portului, in alte locuri decat cele stabilite sau semnalizate in acest sens, fara o permisiune prealabila din partea capitaniei portului, cu exceptia cazurilor de forta majora constituie A. Infractiune. B. Contraventie. C. Abatere disciplinara. 243 Neanuntarea la capitania portului a evenimentelor de: abordaje, incendii, avarii, poluare, inec, disparitie a navei si altele asemenea constituie A. Abatere disciplinara. B. Infractiune. C. Contraventie. 244 Degradarea malurilor, digurilor, instalatiilor sau a lucrarilor hidrotehnice din zona maritima, fluviala si a altor cai navigabile constituie A. Contraventie. B. Abatere disciplinara. C. Infractiune. 245 Nerespectarea de catre comandantii de nave a dispozitiilor date de capitania portului cu privire la introducerea si parcarea navelor in locurile stabilite pentru iernatic si neluarea de catre comandantii iernaticelor si conducatorii de nave a masurilor de paza, securitate si taiere a ghetii In jurul navelor pe durata iernaticului constituie.... A. Infractiune. B. Contraventie. C. Abatere disciplinara. 246 Fumatul in locurile de pe nava unde se afla depozitate marfuri, in interiorul magaziilor si in imediata apropiere a acestora, unde interzicerea fumatului este semnalata prin afise sau semne corespunzatoare constituie A. Abatere disciplinara. B. Infractiune. C. Contraventie. 247 Refuzul oricarui membru din echipaj de a se supune cercetarilor ce se fac de organele capitaniei portului in raza de coordonare a acestora constituie A. Contraventie. B. Abatere disciplinara. C. Infractiune. 248 Incarcarea si descarcarea produselor petroliere si a marfurilor periculoase ambalate, la alte dane sau in alte locuri decat cele stabilite pentru aceasta, precum si depozitarea acestor produse pe dane constituie A. Infractiune.

19

B. C.

Contraventie. Abatere disciplinara.

249 Neanuntarea imediat capitaniei portului sau pichetului de graniceri, de catre comandantul navei, a debarcarii pe mare sau pe coasta a unei parti din incarcatura, in caz de forta majora constituie. A. Abatere disciplinara. B. Infractiune. C. Contraventie. 250 Nedepunerea, in termen de 14 zile, la capitania portului a actelor necesare pentru inmatriculare, radiere, transfer de proprietate a navelor sau de schimbare a domiciliului armatorului constituie A. Contraventie. B. Abatere disciplinara. C. Infractiune. 251 Folosirea scarilor si a schelelor necorespunzatoare pentru accesul la bordul navelor si pentru efectuarea operatiunilor de incarcare/descarcare la nave, precum si neiluminatul acestora pe timpul noptii constituie A. Infractiune. B. Contraventie. C. Abatere disciplinara. 252 Infiintarea de puncte de lucru pentru operatiuni la nave in afara limitelor portului sau in ape navigabile, fara autorizarea scrisa a capitaniei portului constituie A. Abatere disciplinara. B. Infractiune. C. Contraventie. 253 Legarea de o nava, fara permisiunea comandantului acesteia, a altei nave, in timpul navigatiei sau in stationare la ancora, precum si acostarea si legarea oricaror nave de cele aflate in ancora, in raza porturilor, sau de cele acostate in porturi, fara autorizarea capitaniei portului constituie: A. Contraventie. B. Abatere disciplinara. C. Infractiune.

254 Incarcarea, descarcarea sau transbordarea de marfuri, materiale sau persoane, inainte ca nava sa fi obtinut libera practica, permisul de acostare, precum si efectuarea acestor operatiuni, in alt loc sau in alt mod decat cele stabilite de capitania portului constituie... A. Infractiune. B. Contraventie. C. Abatere disciplinara. 255 Alaturarea, fara aprobarea capitaniei portului, a unor nave la o nava sosita in port inainte ca aceasta sa fi obtinut libera practica, cu exceptia navelor de manevra si in cazuri de forta majora constituie A. Abatere disciplinara. B. Infractiune. C. Contraventie. 256 Exploatarea unei nave sau instalatii plutitoare care a fost clasata ca epava sau casata constituie: A. Contraventie. B. Abatere disciplinara. C. Infractiune. 257 Neluarea masurilor de punere in siguranta a navelor sau a instalatiilor plutitoare aflate in deriva pe calea navigabila de catre comandantii navelor sau ai convoaielor care le intalnesc constituie A. Infractiune. B. Contraventie. C. Abatere disciplinara. 258 Nerespectarea regulilor de navigatie privind pescajul, viteza, compunerea convoiului, trecerea pe sub poduri sau stationarea pe canalele navigabile constituie A. Abatere disciplinara. B. Infractiune. C. Contraventie. 259 Extragerea din albia apelor navigabile, porturi, rade si plaje de pietris, nisip si alte asemenea materiale, fara autorizatia scrisa a Inspectoratului navigatiei civile constituie A. Contraventie. B. Abatere disciplinara. C. Infractiune. 260 Lipsa rolurilor de incendiu, abandon si a celui pentru gaura de apa constituie A. Infractiune.

20

B. C.

Contraventie. Abatere disciplinara.

261 Exploatarea unei nave care nu este dotata cu mijloace de semnalizare fonica si optica regulamentare sau defectuoase constituie A. Abatere disciplinara. B. Infractiune. C. Contraventie. 262 Transportul de convoaie formate dintr-un numar mai mare de nave decat cele stabilite prin regulamentul de navigatie pentru sectorul respectiv si efectuarea de remorcaje, de impingeri sau duceri cuplat de catre nave sau ambarcatiuni care nu au acest drept constituie... A. Contraventie. B. Abatere disciplinara. C. Infractiune. 263 Exploatarea in continuare a cladirilor, buteliilor de aer si a recipientelor sub presiune, dupa expirarea actului de verificare a acestora constituie. A. Infractiune. B. Contraventie. C. Abatere disciplinara. 264 Neexecutarea sau executarea defectuoasa a serviciului "Salvamar" in posturile de salvare si prim-ajutor, in zona plajelor amenajate si a strandurilor constituie A. Abatere disciplinara. B. Infractiune. C. Contraventie. 265 Parasirea serviciului de garda (paza) si siguranta la bordul navelor si al instalatiilor plutitoare constituie A. Contraventie. B. Abatere disciplinara. C. Infractiune. 266 Refuzul comandantilor sau al membrilor din echipajul navelor de a se ajuta reciproc la manevre, atunci cand siguranta navei impune aceasta constituie A. Infractiune. B. Contraventie. C. Abatere disciplinara. 267 Lipsa sitelor de la cosurile navelor aflate in zona petroliera constituie A. Abatere disciplinara. B. Infractiune. C. Contraventie. 268 Manipularea necorespunzatoare a tuburilor flexibile, de pe urma careia ar rezulta scurgeri de produse petroliere pe sol sau in apa constituie A. Contraventie. B. Abatere disciplinara. C. Infractiune. 269 Manipularea necorespunzatoare a tuburilor flexibile, de pe urma careia ar rezulta scurgeri de produse petroliere pe sol sau in apa constituie A. Infractiune. B. Contraventie. C. Abatere disciplinara. 270 Comportamentul necorespunzator, aducerea de injurii, insultarea, amenintarea organelor de capitanie, cand acestea se afla in exercitiul functiunii, cu exceptia cazurilor cand fapta constituie infractiune constituie A. Abatere disciplinara. B. Infractiune. C. Contraventie. 271 Incarcarea navelor la un pescaj mai mare decat cel permis de adancimile de langa dane sau in punctele unde se efectueaza aceste operatiuni constituie A. Contraventie. B. Abatere disciplinara. C. Infractiune. 272 Incarcarea navelor peste limitele stabilite in actele de bord constituie: A. Infractiune. B. Contraventie. C. Abatere disciplinara. 273 Intrarea, iesirea sau trecerea navelor in/si prin fata portului sau trecerea pe langa nave care efectueaza diferite lucrari de salvare, hidrotehnice etc. sau operatiuni de incarcare/descarcare, alimentare combustibil etc., fara a micsora din timp viteza constituie... A. Abatere disciplinara. B. Infractiune. C. Contraventie.

21

274 Folosirea mijloacelor improvizate de incalzit si iluminat la bordul navelor constituie A. Contraventie. B. Abatere disciplinara. C. Infractiune. 275 Refuzul persoanelor straine de echipaj de a cobori de pe nava la somatia comandantului navei sau a organelor de capitanie constituie A. Infractiune. B. Contraventie. C. Abatere disciplinara. 276 Neanuntarea capitaniei portului despre inceperea manevrelor in port si in rada sau a trecerilor de la un mal la altul constituie A. Abatere disciplinara. B. Infractiune. C. Contraventie. 277 Legarea navelor de liniile ferate sau de liniile cailor de rulaj ale macaralelor sau de alte instalatii portuare care nu sunt destinate acestui scop constituie A. Contraventie. B. Abatere disciplinara. C. Infractiune. 278 Construirea de garduri sau asezarea de plase ori de unelte fixe de pescuit in rade, porturi, canale, senale navigabile si in alte locuri unde acestea impiedica navigatia constituie A. Infractiune. B. Contraventie. C. Abatere disciplinara. 279 Nesupunerea, intocmai si la timp, a comandantilor de nave, sau de catre membrii echipajelor acestora, la somatiile organelor capitaniei portului constituie A. Abatere disciplinara. B. Infractiune. C. Contraventie. 280 Deratizarea, dezinsectia sau dezinfectarea navelor, fara permisiunea capitaniei portului si in alte locuri decat cele stabilite constituie A. Contraventie. B. Abatere disciplinara. C. Infractiune. 281 Ancorarea, acostarea sau legarea unei nave, precum si schimbarea locului initial, in limitele portului, in alt loc decat cel indicat de catre capitania portului sau fara incuviintarea acesteia, cu exceptia cazurilor de forta majora constituie A. Infractiune. B. Contraventie. C. Abatere disciplinara. 282 Neinscrierea scarilor de pescaj, a marcilor de franc-bord sau inscrierea acestora in alte locuri decat cele stabilite, precum si neintretinerea lor in buna stare constituie. A. Abatere disciplinara. B. Infractiune. C. Contraventie. 283 Dezlegarea navelor remorcate, impinse sau care au fost cuplate inainte de a fi puse in siguranta, sau ancorarea in conditii nesigure constituie. A. Contraventie. B. Abatere disciplinara. C. Infractiune. 284 Inceperea lucrarilor de constructii, reconstructii, transformari de nave si instalatii plutitoare, de scoatere si inlocuire a masinilor, cladirilor si motoarelor de la nave, de ridicare pe cala, lansare la apa si dezmembrare a navelor fara autorizarea scrisa, prealabila, a capitaniei portului, sau efectuarea acestor lucrari in alte locuri decat cele indicate constituie.... A. Infractiune. B. Contraventie. C. Abatere disciplinara. 285 Neprezentarea la nava, intarzierea sau parasirea acesteia de catre pilot, daca prin aceasta este afectata siguranta navei si a navigatiei constituie A. Abatere disciplinara. B. Infractiune. C. Contraventie. 286 Exercitarea atributiilor de serviciu sub influenta bauturilor alcoolice, de catre personalul de bord constituie A. Contraventie. B. Abatere disciplinara. C. Infractiune.

22

287 Nerespectarea dispozitiilor regulamentare privind intalnirea si depasirea navelor, precum si taierea drumului unei alte nave sau impiedicarea navigatiei normale constituie A. Infractiune. B. Contraventie. C. Abatere disciplinara. 288 Refuzul de a se permite organelor capitaniei portului vizitarea navelor, instalatiilor, magaziilor, hambarelor si a altora asemenea, aflate in zona de jurisdictie pentru control si cercetari constituie A. Abatere disciplinara. B. Infractiune. C. Contraventie.

289 Efectuarea, fara autorizatia scrisa a Inspectoratului navigatiei civile, in porturi, in zona maritima si fluviala si pe caile navigabile, de lucrari si amenajari de orice fel, care pot impiedica navigatia sau care ascund amenajarile facute in interesul navigatiei ori impiedica folosirea lor constituie... A. Contraventie. B. Abatere disciplinara. C. Infractiune. 290 Neanuntarea, de catre piloti, a evenimentelor de navigatie pe perioada in care s-au aflat la bordul navei in serviciul de pilotaj, precum si neprezentarea imediata la capitania portului pentru depunerea raportului de eveniment constituie A. Infractiune. B. Contraventie. C. Abatere disciplinara. 291 Exploatarea unei nave cu un echipaj mai mic decat cel stabilit pentru siguranta navigatiei, precum si lipsa de la bordul navelor a echipajului minim necesar pentru efectuarea manevrelor stabilite constituie A. Abatere disciplinara. B. Infractiune. C. Contraventie. 292 Blocarea drumurilor de acces si de circulatie pe dane, prin depozitarea marfurilor sau parcarea autovehiculelor, daca prin aceasta se pericliteaza siguranta navei sau a navigatiei constituie A. Contraventie. B. Abatere disciplinara. C. Infractiune. 293 Neorganizarea serviciului de garda si siguranta de catre comandanti la bordul navelor si al instalatiilor plutitoare constituie A. Infractiune. B. Contraventie. C. Abatere disciplinara. 294 Neorganizarea posturilor de salvare si prim-ajutor pe plaje, in afara portului, precum si utilizarea de personal neautorizat in serviciul "Salvamar" si postul de salvare constituie A. Abatere disciplinara. B. Infractiune. C. Contraventie. 295 Folosirea la bordul navelor si al instalatiilor plutitoare de persoane care nu poseda brevetul sau certificatul de capacitate corespunzator functiei pe care o exercita, daca aceasta fapta nu constituie infractiune constituie A. Contraventie. B. Abatere disciplinara. C. Infractiune. 296 Suprimarea mijloacelor de semnalizare plutitoare si costiere fara aprobarea scrisa a capitaniei portului, daca aceasta nu intruneste elementele constitutive ale unei infractiuni constituie A. Infractiune. B. Contraventie. C. Abatere disciplinara.

297 Organizarea de plaje, serbari nautice, curse de inot sau alte manifestari sportive pe apa si in port fara permisiunea organelor Inspectoratului navigatiei civile si fara autorizarea scrisa a capitaniei portului, precum si nerespectarea masurilor indicate de capitania portului pentru prevenirea accidentelor constituie... A. Abatere disciplinara. B. Infractiune. C. Contraventie.

23

298 Nerespectarea regulilor de navigatie la trecerea prin ecluze si stavilare constituie A. Contraventie. B. Abatere disciplinara. C. Infractiune. 299 Ancorarea sau graparea ancorei sau a lanturilor in locurile unde sunt instalate semnalele de interzicere a ancorarii, cu exceptia cazurilor de forta majora constituie A. Infractiune. B. Contraventie. C. Abatere disciplinara. 300 Exploatarea navelor cu instalatii si mijloace de stins incendiu necorespunzatoare si nerespectarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor constituie A. Abatere disciplinara. B. Infractiune. C. Contraventie. 301 Exploatarea navelor fara mijloace de salvare conform normelor in vigoare constituie A. Contraventie. B. Abatere disciplinara. C. Infractiune. 302 Nebalizarea locului unde s-a scufundat un obiect de la bord sau din incarcatura navei, care prezinta pericol pentru navigatie constituie A. Infractiune. B. Contraventie. C. Abatere disciplinara. 303 Punerea in imposibilitate de manevra a navelor aflate in exploatare prin scoatere din functiune a aparatului motor, fara autorizarea prealabila a capitaniei portului constituie A. Abatere disciplinara. B. Infractiune. C. Contraventie. 304 Inceperea dezmembrarii navelor inaintea depunerii documentatiei de radiere si fara autorizatia capitaniei portului, neterminarea lucrarilor de dezmembrare in termenul stabilit cu capitania portului, necuratarea terenului de materiale rezultate din dezmembrarea navei, precum si executarea acestor operatiuni in alte locuri decat cele stabilite de capitania portului constituie... A. Contraventie. B. Abatere disciplinara. C. Infractiune.

305 Permiterea, de catre administratia punctului sau a bazinului de petrol, a intrarii in zona petroliera a mijloacelor de transport rutiere care produc scantei, fara a avea site de esapament si care sunt in stare necorespunzatoare din punct de vedere tehnic constituie... A. Infractiune. B. Contraventie. C. Abatere disciplinara. 306 Refuzul persoanelor fizice sau juridice care sunt autorizate sa lucreze obisnuit in porturi, pe maluri si in apele nationale, de a da ajutor in caz de incendiu, inundatii sau in oricare alt caz de pericol, la cererea organelor capitaniei portului constituie... A. Abatere disciplinara. B. Infractiune. C. Contraventie. 307 Neintretinerea in stare corespunzatoare a mijloacelor de legare la mal a navelor constituie A. Contraventie. B. Abatere disciplinara. C. Infractiune. 308 Aprinderea de materiale inflamabile sau fumigene, tragerea de focuri de arma ori emiterea de semnale fonice sau luminoase de la bordul navei, in afara celor admise de regulamentele de navigatie constituie A. Infractiune. B. Contraventie. C. Abatere disciplinara. 309 Folosirea de catre nave a telegrafiei fara fir si a statiilor radio in fonie, sigilate in port sau in rada, fara autorizarea capitaniei portului, cu exceptia cazurilor de forta majora constituie A. Abatere disciplinara. B. Infractiune. C. Contraventie.

24

310 Transportul de marfuri periculoase fara respectarea conditiilor stabilite prin actele normative interne si prin conventii internationale la care Romania este parte constituie A. Contraventie. B. Abatere disciplinara. C. Infractiune. 311 Stationarea, acostarea sau ancorarea navelor incarcate cu marfuri periculoase in alte locuri decat cele stabilite pentru aceste nave constituie A. Infractiune. B. Contraventie. C. Abatere disciplinara. 312 Nerespectarea de catre comandantii de nave a prevederilor din actele de bord cu privire la numarul maxim de persoane admise a se transporta de catre nave constituie A. Abatere disciplinara. B. Infractiune. C. Contraventie.

313 Nerespectarea termenului stabilit de capitania portului pentru repunerea in functiune a mijloacelor de semnalizare a senalului navigabil, plutitoare si de la uscat, de zi si de noapte constituie A. Contraventie. B. Abatere disciplinara. C. Infractiune. 314 Executarea operatiunilor de degazare sau spalare a tancurilor in alte locuri decat cele fixate de capitania portului, precum si introducerea, fara autorizatia capitaniei portului, a tancurilor nedegazate in bazine constituie A. Infractiune. B. Contraventie. C. Abatere disciplinara. 315 Neanuntarea compartimentului "Port control" al capitaniei portului la intrarea in rada, port si la plecarea din port sau rada, precum si nerespectarea dispozitiilor date de serviciul "Port control" al capitaniei portului constituie A. Abatere disciplinara. B. Infractiune. C. Contraventie. 316 Deversarea materialelor dragate in alte locuri decat cele stabilite constituie A. Contraventie. B. Abatere disciplinara. C. Infractiune. 317 Nerespectarea regulilor speciale privind incarcarea de marfuri pe punte constituie A. Infractiune. B. Contraventie. C. Abatere disciplinara. 318 Pierderea, din neglijenta, a actului de nationalitate a navelor constituie A. Abatere disciplinara. B. Infractiune. C. Contraventie. 319 Neexecutarea de catre comandantii de nave a dispozitiilor capitaniei portului cu privire la schimbarea locului de acostare sau de ancorare a navei sau la efectuarea altei manevre necesare constituie A. Contraventie. B. Abatere disciplinara. C. Infractiune. 320 Neintretinerea corespunzatoare a mijloacelor de semnalizare plutitoare si costiere, a instalatiilor care servesc sigurantei navigatiei, precum si nerefacerea sistemelor de semnalizare in termenul stabilit de capitania portului constituie A. Infractiune. B. Contraventie. C. Abatere disciplinara. 321 Neluarea masurilor cerute de capitania portului privind balizajul, culoarele de navigatie pentru fiecare tip de nava si de activitate in parte constituie A. Abatere disciplinara. B. Infractiune. C. Contraventie.

25

322 Neexecutarea, in termenele stabilite, a lucrarilor sau operatiunilor cerute de capitania portului pentru securitatea navelor aflate in navigatie sau legate la chei constituie. A. Contraventie. B. Abatere disciplinara. C. Infractiune. 323 Nementinerea in buna stare de exploatare si etanseitate a tubulaturii aeriene si a instalatiei de incarcare a navelor cu produse petroliere, precum si neluarea masurilor corespunzatoare de depoluare si curatare a zonelor afectate unitatilor sau persoanelor fizice specializate in asemenea activitati constituie.... A. Infractiune. B. Contraventie. C. Abatere disciplinara. 324 Nerespectarea dispozitiilor capitaniei portului, sub aspectul ordinii si sigurantei navigatiei, de catre persoanele fizice si juridice care folosesc porturile si apele nationale navigabile constituie A. Abatere disciplinara. B. Infractiune. C. Contraventie. 325 Efectuarea de reparatii la nave in zona petroliera, fara aprobarea capitaniei portului constituie A. Contraventie. B. Abatere disciplinara. C. Infractiune. 326 Executarea de lucrari cu foc deschis in zona petroliera a portului constituie A. Infractiune. B. Contraventie. C. Abatere disciplinara. 327 Instalarea si construirea de poduri sau instalarea de conducte si cabluri peste sau sub apele navigabile, fara autorizatia scrisa a autoritatii de stat competente, precum si nesemnalizarea acestora conform dispozitiilor Inspectoratului navigatiei civile sau, dupa caz, ale capitaniei portului constituie... A. Abatere disciplinara. B. Infractiune. C. Contraventie. 328 Acostarea in dana dubla si andocarea tancurilor petroliere nedegazate, cu exceptia navelor specializate pentru bunkerare, preluare de ape uzate constituie A. Contraventie. B. Abatere disciplinara. C. Infractiune. 329 Executarea de manevre fara pilot la bord, precum si navigarea fara pilot si refuzul de a lua pilot acolo unde pilotajul este obligatoriu constituie A. Infractiune. B. Contraventie. C. Abatere disciplinara.

330 Neanuntarea capitaniei portului, de catre comandantii de nave sau de catre administratia portului si societatile care exploateaza zonele portuare respective, asupra scurgerilor din nave sau din conductele terestre de produse poluante constituie A. Abatere disciplinara. B. Infractiune. C. Contraventie. 331 Depozitarea oricaror materiale sau marfuri in porturi, pe platforme si maluri, in zona maritima, fluviala si a altor cai navigabile, fara respectarea normelor tehnice privind sarcina admisa pe unitatea de suprafata constituie A. Contraventie. B. Abatere disciplinara. C. Infractiune. 332 Instalarea mijloacelor de semnalizare plutitoare si costiere, a cablurilor subacvatice, fara aprobarea scrisa a capitaniei portului, precum si nesemnalizarea oricarui obstacol aflat in senalul navigabil, care constituie pericol pentru siguranta navigatiei reprezinta... A. Infractiune. B. Contraventie. C. Abatere disciplinara. 333 Fluviile,raurile, canalele si lacurile precum si apele navigabile de frontiera ori apele maritime interioare constituie A. Ape interioare navigabile. B. Zone fluviale si maritime.

26

C.

Cai navigabiel.

334 Apele navigabile interioare si marea teritoriala constituie A. Zone maritime si fluviale B. Ape nationale navigabile. C. Ape de frontiera. 335 Zona maritima, fluviala si a altor cai navigabile reprezinta. A. Fasia de teren in lungul tarmului marii teritoriale sau a apelor interioare navigabile pe o latime de 10 metri. B. Fasia de apa in lungul tarmului marii teritoriale sau a apelor interioare navigabile pe o latime de 10 metri. C. Fasia de teren in lungul tarmului marii teritoriale sau a apelor interioare navigabile pe o latime de 30 metri. 336 Remorcajul de manevra al navelor maritime in porturi se efectueaza A. Cu nave sub pavilion roman si strain in anumite conditii. B. Numai cu nave sub pavilion strain. C. Numai cu nave sub pavilion romanesc. 337 Remorcajul de manevra al navelor fluviale in porturi se efectueaza cu nave A. Numai cu nave sub pavilion strain. B. Numai cu nave sub pavilion romanesc. C. Cu nave sub pavilion roman si strain in anumite conditii. 338 Transportul navelor cu remorchere/impingatoare intre porturile romanesti se efectueaza A. Numai cu nave sub pavilion romanesc. B. Numai cu nave sub pavilion strain. C. Cu nave sub pavilion roman si strain in anumite conditii. 339 Transportul pilotilor care asigura pilotajul la intrarea si iesirea din porturi, in interiorul acestora si pe caile navigabile se efectueaza...: A. Cu nave sub pavilion roman si strain in anumite conditii. B. Numai cu nave sub pavilion romanesc. C. Numai cu nave sub pavilion strain. 340 Cabotajul, respectiv transportul de marfuri, posta si pasageri, efectuat prin imbarcarea dintr-un punct situat pe teritoriul Romaniei si avand ca destinatie un alt punct situat pe acelasi teritoriu se efectueaza A. Numai cu nave sub pavilion romanesc. B. Cu nave sub pavilion roman si strain in anuite conditii. C. Numai cu nave sub pavilion strain. 341 Asistenta si salvarea in apele nationale navigabile a persoanelor, navelor si aeronavelor, precum si a incarcaturii acestora se efectueaza A. Numai cu nave sub pavilion strain. B. Numai cu nave sub pavilion romanesc. C. Cu nave sub pavilion roman si strain in anumite conditii. 342 Scoaterea navelor scufundate, a epavelor si a incarcaturii acestora, aflate in apele nationale navigabile se efectueaza A. Cu nave sub pavilion roman si strain in anumite conditii. B. Numai cu nave sub pavilion strain. C. Numai cu nave sub pavilion romanesc. 343 Pescuitul se efectueaza A. Numai cu nave sub pavilion strain. B. Cu nave sub pavilion roman si strain cu aprobarea autoritatii competente. C. Numai cu nave sub pavilion romanesc. 344 Serviciile de interes local pentru desfasurarea activitatii organelor administratiei publice centrale si ale administratiei publice locale, precum si altele asemenea se efectueaza A. Numai cu nave sub pavilion romanesc. B. Numai cu nave sub pavilion strain. C. Cu nave sub pavilion roman si strain in anumite conditii. 345 Lucrarile pentru realizarea si continuarea constructiilor hidrotehnice si pentru asigurarea conditiilor tehnice privind siguranta navigatiei se efectueaza A. Cu nave sub pavilion roman si strain in anumite conditii. B. Numai cu nave sub pavilion romanesc. C. Numai cu nave sub pavilion strain. 346 Explorarea si exploatarea marii sau a fundului marii, in conditiile legii se efectueaza A. Numai cu nave sub pavilion strain. B. Cu nave sub pavilion roman si strain cu aprobarea autoritatii competente. C. Numai cu nave sub pavilion romanesc. 347

27

Care din navele ce naviga in apele nationale navigabiele ale Romaniei trebuie sa respecte dispozitiile legale referitoare la intrarea, stationarea si iesirea navelor din port A. Numai navele sub pavilion roman. B. Numai navele sub pavilion strain. C. Toate navele indiferent de pavilion. 348 Operatiunile care se efectueaza in afara limitelor portului au nevoie de A. Autorizare prealabila. B. Nu au nevoie de nici o autorizare. C. Contract de transport. 349 Navele au dreptul sa acosteze sau sa ancoreze la tarm in afara limitelor portului A. Unde pot ancora sau acosta mai bine. B. Numai in locurile fixate in acest scop si cu totul exceptional in cazuri de forta si alte locuri. C. Nu trebuie sa respecte nici o obligatie. 350 Deplsarea cu toata viteza catre o nava care se afla in pericol si transmite un mesaj de ajutor pentru ai acorda asistenta este A. Benevola. B. La latitudinea proprietarul navei dispune. C. Obligatorie 351 Comandantul nu mai are obligatia de asistenta si salvare in cazul in care. A. Comandantul navei aflate in pericol refuza expres ajutorul, precum si atunci cand s-a primit informatia ca ajutorul nu mai este necesar. B. Comandantul navei care este in drum spre a acorda ajutor se razgandeste. C. Comandantul navei salvatoare primeste dispozitie de la prorietarul navei sa nu se abata din drum pentru a acorda ajutor. 352 Asistenta si salvarea navei, a incarcaturii si/sau a bunurilor aflate pe aceasta se fac... A. Potrivit intelegerii ce poate fi scrisa sau transmisa prin orice mijloc de comunicatie este consemnata in jurnalul de bord cu comandantul navei sau cu proprietarul ori cu operatorul acesteia B. Potrivit vointei salvatorului. C. Potrivit vointei proprietarului navei salvate. 353 In cazul in care nava in pericol se afla in apele nationale navigabile si comandantul sau proprietarul intarzie nejustificat incheierea unei intelegeri pentru asistenta sau salvare si capitania de port, considera ca respectiva nava constituie un pericol real pentru siguranta navigatiei, pentru mediu sau pentru populatia din imprejurimi, aceasta poate... A. Obligarea la o intelegere cu un salvator. B. Prelungi starea de pericol C. Ordona interventia pentru salvare institutiilor specializate sau altor nave disponibile. 354 Cand capitania ordona interventia pentru salvarea institutiilor specializate sau altor nave disponibile cheltuielile ocazionate de interventia ordonata de capitania de port vor fi suportate de A. Proprietarul sau operatorul navei ori, dupa caz, proprietarul marfii salvate. B. Salvator. C. Capitania de port care a ordonat salvare. 355 Ordinele de interventie pentru salvare ale capitaniei de port, sunt obligatorii pentru A. Navele sub pavilion roman. B. Toate navele, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza. C. Navele sub pavilion strain. 356 Documentul aprobat de Autoritatea Navala Romana cu ocazia finalizarii unei operatiuni de salvare constituie... A. Retributia de salvare. B. Ordin de plata pentru celtuielile efectuate cu ocazia salvarii. C. Titlu executoriu pentru recompensa de salvare cuvenita fiecarui participant, persoana juridica. 357 Activitatile de salvare si de limitare a efectelor acestora se coordoneaza de. A. Capitaniile de port. B. Administratiile portuare. C. Operatorii portuari. 358 Executarea titlului executoriu eliberat pentru salvarea unei nave, de catre unitatea creditoare, se face... A. Dupa achitarea tuturor creantelor maritime. B. Cu prioritate inaintea oricarei alte creante. C. In ordinea dispusa de instanta. 359 Asistenta si salvarea navelor remorcate sau impinse ori a incarcaturii acestora de catre nava care le remorcheaza sau le impinge dau dreptul salvatorilor la recompensa numai. A. in cazurile in care evenimentul s-a produs din culpa echipajului remorcherului sau al impingatorului si daca acesta a prestat servicii exceptionale ca efect in indeplinirea contractului de remorcare. B. in cazurile in care evenimentul poate fi considerat ca efectuate in indeplinirea contractului de remorcare. C. In cazurile In care evenimentul nu s-a produs din culpa echipajului remorcherului sau al Impingatorului, daca acesta a prestat servicii exceptionale care nu pot fi considerate ca efectuate In Indeplinirea contractului de remorcare.

28

360 Comandantul navei care acorda asistenta pentru salvare unei nave aflate in pericol, este obligat imediat dupa abordaj sa... A. Sa se identifice indicand celeilalte nave numele propriei sale nave, portul sau de inmatriculare si portul cel mai apropiat la care va ajunge. B. Sa salveze marfa si nava. C. Sa constate daca pe nava sunt persoane vatamate. 361 Asistenta si salvarea pe mare sau in apele nationale navigabile se acorda A. Numai navelor. B. Navelor, aeronavelor ori persoanelor cazute de la bordul acestora. C. Persoanelor si bunurilor 362 Comandantul si ceilalti membri ai echipajelor navelor care au participat la operatiunile de asistenta si salvare in cazul in care operatiunile de asistenta si salvare a avut loc intre nave apartinand aceleiasi persoane juridice sau fizice sunt indreptatiti sa primeasca o parte din recompensa de salvare ... A. Nu B. Nu pentru ca apartin aceluiasi proprietar.. C. Da. 363 Activitatea de cautare si salvare a vietii omenesti, pe mare si in apele nationale navigabile, se efectueaza : A. In mod gratuit de statul roman, in conformitate cu prevederile acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte, pentru orice persoana, indiferent de nationalitatea acesteia. B. Contra cost, in conformitate cu prevederile acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte, pentru orice persoana, indiferent de nationalitatea acesteia. C. In mod gratuit de statul roman, in conformitate cu prevederile acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte, pentru orice persoana, numai daca este de nationalitate romana.

364 Centrul de coordonare a activitatii de cautare si salvare a vietii omenesti pe mare se organizeaza si functioneaza: A. In cadrul Administratiilor portuare. B. In cadrul Autoritatii Navale Romane. C. Garzii de coasta 365 Centrul de coordonare a activitatilor de prevenire a poluarii apelor de catre navele aflate in apele nationale navigabile si de interventie pentru depoluare, functioneaza in cadrul: A. Politiei de frontiera. B. Administratiilor portuare C. Autoritatii Navale Romane. 366 Obligatia de a suporta cheltuielile ocazionate de interventia pentru depoluarea apelor nationale navigabile, limitarea si indepartarea consecintelor poluarii, in cazul poluarii acestora de catre nave apartine: A. Poluatorului. B. Ministerului Mediului. C. Administratia portuara ce administreaza zona respectiva. 367 Navele esuate, scufundate, parasite sau abandonate in apele nationale navigabile reprezinta: A. Un pericol pentru submarine. B. Un pericol pentru siguranta navigatiei. C. Un pericol pentru mediu. 368 Dezesuarea sau ranfluarea unei nave esueate sau scufundate in apele nationale navigabile si de a curata albia, reprezinta A. obligatie a statului. B. Un drept al proprietarului sau operatorului navei. C. obligatie a proprietarului sau operatorului navei. 369 In cazul in care proprietarul sau operatorul unei nave refuza sa efectueze salvarea si capitania de port este nevoita sa solicite administratiei portuare sa efectueze aceste operatiuni adesea se efectueaza A. In contul si pe cheltuiala proprietarului sau operatorului navei, direct sau prin intermediul unui agent economic specializat. B. In contul si pe cheltuiala administratiei portuare, direct sau prin intermediul unui agent economic specializat C. In contul si pe cheltuiala capitaniei de port care a dispus salvarea , direct sau prin intermediul unui agent economic specializat 370 Pilotajul navelor maritime in porturi si pe cai navigabile este serviciu de siguranta de interes national si se efectueaza sub controlul statului pentru toate navele, indiferent de pavilionul pe care acestea il arboreaza, in mod nediscriminatoriu privind durata, calitatea si tarifele practicate.... A. serviciu de siguranta de interes national pentru navele sub pavilion strain, indiferent de pavilionul pe care acestea il arboreaza, in mod nediscriminatoriu privind durata, calitatea si tarifele practicate B. Un serviciu de siguranta de interes national pentru toate navele, indiferent de pavilionul pe care acestea il arboreaza, in mod nediscriminatoriu privind durata, calitatea si tarifele practicate C. Un serviciu portuar de interes local pentru toate navele, indiferent de pavilionul pe care acestea il arboreaza, in mod nediscriminatoriu privind durata, calitatea si tarifele practicate

29

371 Pilotul A. Se substituie comandantului. B. Face parte din echipajul navei si nu se substituie comandantului C. Nu face parte din echipajul navei si nu se substituie comandantului. 372 Responsabilitatea privind navigatia si manevrele efectuate de nava revin A. Comandantului navei pilotate. B. Pilotului. C. Capitaniei. 373 Daca informatiile furnizate de pilot sunt eronate ori au fost transmise eronat cu buna stiinta, raspunderea pentru accidentul sau evenimentul produs revine... A. Comandantului pentru ca a dat curs informatiilor eronate. B. Pilotului. C. Comandantului. 374 Furnizarea de date corecte privind pescajul, dimensiunile, tonajul, incarcatura, caracteristicile si puterea motoarelor, a propulsoarelor, manevrabilitatea, precum si orice alte caracteristici ale navei solicitate de pilot A. obligatie a administratiei. B. Un drept al comandantului navei pilotate. C. obligatie a comandantului navei pilotate 375 Comandantul navei pilotate cu pilot la bord, dupa iesirea navei din zona sau din portul unde pilotajul este obligatoriu trebuie sa A. Nu retina pilotul la bord si are obligatia sa il debarce in siguranta B. Retina pilotul la bord pana efectueaza plata. C. Incerce sa scape de pilot in orice mod. 376 Pilotul pe timpul cat se afla la bordul navei are obligatia sa A. Furnizeze comandantului numai informatii referitoare la conditiile meteo, astfel incat nava sa navigheze si sa efectueze manevrele portuare in deplina siguranta. B. Furnizeze comandantului toate informatiile referitoare la zona sau portul respectiv, astfel incat nava sa navigheze si sa efectueze manevrele portuare in deplina siguranta. C. Furnizeze comandantului informatii referitoare la regulametul portuar. 377 Pilotul poate parasi o nava pe care o acosteaza numai in situatia in care... A. Nu a acostat, respectiv a ancorat nava in siguranta dar a primit acordul comandantului. B. A acostat, respectiv a ancorat nava in siguranta si nu a primit acordul comandantului. C. A acostat, respectiv a ancorat nava in siguranta si a primit acordul comandantului. 378 In cazul in care considera ca nava prezinta pericol pentru siguranta navigatiei sau pentru securitatea portului ori observa nereguli in desfasurarea manevrei, pilotul poate sa A. Sa solicite capitaniei de port intreruperea navigatiei sau a manevrei navei pe care o piloteaza, pana la restabilirea circumstantelor care fac posibila navigatia in siguranta. B. Sa continue manevra pe raspunderea comandantului. C. Sa continue manevra pe raspunderea sa.

379 Pentru a fi pilot trebuie sa fie indeplinite urmatoarele conditii A. Sa fie cetatean roman sau strain, si sa detina un brevet valabil pentru zona de navigatie pentru care se asigura pilotajul navei, eliberat de catre Autoritatea Navala Romana. B. Sa fie cetatean roman, si sa detina un brevet valabil pentru zona de navigatie pentru care se asigura pilotajul navei, eliberat de catre Autoritatea Navala Romana. C. Sa fie cetatean roman, si sa detina un brevet valabil pentru zona de navigatie pentru care se asigura pilotajul navei, eliberat de oricare autoritate inclusiv una straina. 380 Remorcajul de manevra al navelor maritime in porturi, reprezinta conform legii A. Un serviciu al autoritatii locale ce se efectueaza numai pentru navele sub pavilion roman. B. Un serviciu portuar de interes local si se efectueaza sub controlul statului pentru toate navele, indiferent de pavilionul acestora, in mod nediscriminatoriu privind durata, calitatea si tarifele practicate. C. Un serviciu de siguranta de interes national si se efectueaza sub controlul statului pentru toate navele, indiferent de pavilionul acestora, in mod nediscriminatoriu privind durata, calitatea si tarifele practicate. 381 Prin remorcaj se asigura. A. Desfasurarea in conditii de siguranta a navigatiei si a manevrelor portuare. B. Legarea navelor la cheu. C. Conditia necesara ca navele sa isi poata opri masina dupa ce in prealabil sa legat la remorcher.

30

382 In timpul folosirii remorcherului comandantul si echipajul acestuia devin... A. Colaboratorii cu nava remorcata. B. Subordonati comandantului navei remorcate si respecta in totalitate ordinele primite din partea acestuia. C. Conducatorii navei remorcate si transmit ordine comandantului navei. 383 Remorcherul poate parasi nava remorcata intr-o manevra de plecare din port numai A. Daca nava remorcata nu a iesit inca din zona sau portul unde remorcajul este obligatoriu B. Nava remorcata a iesit in afara zonei sau a portului unde remorcajul este obligatoriu chiar daca nu a primit acordul comandantului navei remorcate. C. Dupa ce a primit acordul comandantului navei remorcate si nava remorcata a iesit in afara zonei sau a portului unde remorcajul este obligatoriu. 384 Anuntarea accidentelor sau evenimentelor petrecute cu o nava, nerespectarea regulilor de navigatie, precum si orice modificari aparute in zonele prin care a trecut si care pot pune in pericol siguranta navigatiei reprezinta A. obligatie a personalului navigant. B. Un lucru benevol. C. Un drept al personalului navigant. 385 Navele pot acosta in afara porturilor sau la malul unei cai navigabile numai A. in locurile in care considera ca le permite pescajul. B. in locurile stabilite in acest scop si care sunt semnalizate corespunzator. C. Acolo unde ii dispune armatorul. 386 Aprobarea pentru locurile in care este permisa ancorarea sau acostarea unei nave este data de A. Societatea de remorcaj in a carei zona de activitate se afla acestea. B. Administratia de port de port in a carei zona de activitate se afla acestea. C. Capitania de port in a carei zona de activitate se afla acestea.

387 Navele pot acosta si in afara zonelor aprobate numai A. in cazuri de forta majora, cu conditia luarii tuturor masurilor pentru a nu stanjeni navigatia in siguranta a celorlalte nave si cu informarea imediata a capitaniei de port in a carei zona de activitate si, dupa caz, a politiei de frontiera in a carei zona de jurisdictie s-a produs acostarea. B. in cazuri de stare de necesitate, cu conditia luarii tuturor masurilor pentru a nu stanjeni navigatia in siguranta a celorlalte nave si cu informarea imediata a capitaniei de port in a carei zona de activitate si, dupa caz, a politiei de frontiera in a carei zona de jurisdictie s-a produs acostarea. C. in cazuri de constrangere, cu conditia luarii tuturor masurilor pentru a nu stanjeni navigatia in siguranta a celorlalte nave si cu informarea imediata a capitaniei de port in a carei zona de activitate si, dupa caz, a politiei de frontiera in a carei zona de jurisdictie s-a produs acostarea. 388 Cazurile de forta majora invocate de comandantul navei se verifica si se atesta de: A. Administratia portului in a carei zona de activitate s-a produs evenimentul sau de catre administratia portului de destinatie. B. Capitania de port in a carei zona de activitate s-a produs evenimentul sau de catre capitania portului de destinatie. C. Camera de Comert Industrie si Navigatie. 389 In cazuri de forta majora cand, pentru salvarea navei, a incarcaturii acesteia sau pentru evitarea degradarii mediului, incarcatura a fost descarcata, partial sau integral, pe malul caii navigabile, comandantul are obligatia sa A. Informeze serviciul vamal. B. Informeze administratia de port . C. Informeze cea mai apropiata capitanie de port si, dupa caz, politia de frontiera. 390 Situatiile in care operatiunile de incarcare/descarcare de marfuri si/sau de pasageri se pot efectua in afara porturilor si conditiile in care aceste activitati se pot desfasura se stabilesc de... A. Catre Autoritatea Navala Romana. B. Administratorul zonei respective. C. Politia de frontiera. 391 Activitatea de supraveghere si control a navigatiei civile se efectueaza de... A. Ministerul Lucrarilor publice, Transporturilor si locuintei B. Autoritatea Navala Romana si capitaniile de port. C. Politia de frontiera. 392 Acceptul de intrare a navelor in port si permisul de plecare a navelor din port se acorda de A. Politiei de frontiera. B. Administratiile portuare. C. Autoritatea Navala Romana, prin capitaniile de port. 393 Permisele de acostare se acorda de A. Administratia portului. B. Politia de frontiera. C. Autoritatea Navala Romana, prin capitaniile de port. 394 In cazul navelor care vin din voiaj international acceptul de intrare in port se elibereaza numai dupa... A. Depunerea actelor navelor. B. Obtinerea liberei practici sanitare.

31

C.

Obtinerea permisului de acostare

395 Autoritatea Navala Romana poate controla navele care arboreaza pavilionul altor state A. Nu are dreptul sa controleze aceste nave. B. Da indiferent unde s-ar afla si cu precadere in ceea ce priveste respectarea prevederilor acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte. C. Numai daca se afla in apele nationale navigabile si in porturile romanesti si numai in ceea ce priveste respectarea prevederilor acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte. 396 Autoritatea Navala Romana, prin capitaniile de port in cazul in care constata ca navele sub pavilion strain nu respecta prevederile acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte se va. A. Retine nava pana la remedierea deficientelor constatate. B. Sechestra nava pana la remedierea deficientelor constatate. C. Aresta navele pana la remedierea deficientelor constatate. 397 In cazul in care se constata ca eliminarea deficientelor nu se poate face in portul in care nava a fost retinuta, Autoritatea Navala Romana poate... A. Sa dispuna retragerea pavilionului roman. B. Autoriza plecarea navei catre alt port, daca aceasta poate naviga in conditii minime de siguranta, iar daca portul respectiv se afla in alt stat, va notifica in mod corespunzator autoritatii competente din acel stat. C. Dispune intrarea intr-un Santier naval. 398 Autoritatea Navala Romana poate monitoriza navele care arboreaza pavilionul roman cu privire la... A. Modul in care isi desfasoara activitatea comerciala. B. Respectarea regimului armelor si munitiilor. C. Respectarea conditiilor si prevederilor acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte inclusiv atunci cand aceste nave se afla in afara apelor nationale navigabile. 399 Controlul statului portului (PSC) reprezinta A. Controlul efectuat de Autoritatea Navala Romana navelor care arboreaza pavilionul altor state, aflate in apele nationale navigabile si in porturile romanesti. B. Controlul efectuat de Autoritatea Navala Romana navelor care arboreaza pavilionul roman, aflate in apele nationale navigabile si in porturile romanesti. C. Controlul efectuat de Autoritatea Navala Romana navelor care arboreaza pavilionul altor state, aflate in apele internationale. 400 Controlul statului pavilionului (FSC) reprezinta A. Controlul efectuat de Autoritatea Navala Romana navelor care arboreaza pavilionul strain, aflate in/sau afara apele nationale navigabile si in porturile romanesti. B. Controlul efectuat de Autoritatea Navala Romana navelor care arboreaza pavilionul roman, aflate in/sau afara apele nationale navigabile si in porturile romanesti. C. Controlul efectuat de Autoritatea Navala Romana navelor care arboreaza pavilionul straine, aflate in afara apele nationale navigabile si in porturile romanesti. 401 Lipsa actelor de bord sau daca nu sunt valabile conduce la A. Permisiunea de a naviga pana in primul port. B. Permisiunea de a mai efectua un singur voiaj in aceste conditii. C. Interdictia data de catre capitaniile de port la iesirea din porturi si/sau continuarea navigatiei in apele nationale navigabile a navelor, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza

402 Navelor cu gaura de apa le sunt... A. Interzise plecarea de catre capitaniile de port la iesirea din porturi si/sau continuarea navigatiei in apele nationale navigabile a navelor, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza B. Permise a efectua un singur voiaj in aceste conditii. C. Permise a naviga pana in primul port. 403 Functionarea defectuoasa a instalatiilor de guvernare si a celor de ancorare conduce la... A. Permisiunea de a naviga pana in primul port. B. Interdictia data de catre capitaniile de port la iesirea din porturi si/sau continuarea navigatiei in apele nationale navigabile a navelor, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza C. Permisiunea de a mai efectua un singur voiaj in aceste conditii. 404 Nava nu este inzestrata cu suficiente mijloace de salvare, de stingere a incendiilor, de semnalizare si de ancorare conduce la A. Permisiunea de a mai efectua un singur voiaj in aceste conditii. B. Permisiunea de a naviga pana in primul port. C. Interdictia data de catre capitaniile de port la iesirea din porturi si/sau continuarea navigatiei in apele nationale navigabile a navelor, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza 405

32

Incarcatura de pe punte ce pericliteaza stabilitatea navei sau impiedica vizibilitatea in navigatie conduce la... A. Interdictia data de catre capitaniile de port la iesirea din porturi si/sau continuarea navigatiei in apele nationale navigabile a navelor, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza B. Permisiunea de a mai efectua un singur voiaj in aceste conditii. C. Permisiunea de a naviga pana in primul port. 406 Stivuirea si armarea marfurilor in magazii ce sunt defectuoase, periclitand siguranta navigatiei conduce la... A. Permisiunea de a naviga pana in primul port. B. Interdictia data de catre capitaniile de port la iesirea din porturi si/sau continuarea navigatiei in apele nationale navigabile a navelor, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza C. Permisiunea de a mai efectua un singur voiaj in aceste conditii. 407 Depasirea pescajului navei pescajul maxim prevazut in actele navei conduce la A. Permisiunea de a mai efectua un singur voiaj in aceste conditii. B. Permisiunea de a naviga pana in primul port. C. Interdictia data de catre capitaniile de port la iesirea din porturi si/sau continuarea navigatiei in apele nationale navigabile a navelor, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza 408 Daca pescajul navei nu permite trecerea prin zonele din apele nationale navigabile prin care aceasta urmeaza sa navigheze se ajunge la A. Interdictia data de catre capitaniile de a continua navigatia in apele nationale navigabile a navelor, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza. B. Permisiunea de a putea forta trecerea in aceste conditii. C. Permisiunea de a naviga pana in primul port. 409 Depasirea numarului de pasageri imbarcati peste numarul prevazut in actele navei conduce la A. Permisiunea de a naviga pana in primul port. B. Interdictia data de catre capitaniile de port la iesirea din porturi si/sau continuarea navigatiei in apele nationale navigabile a navelor, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza C. Permisiunea de a mai efectua un singur voiaj in aceste conditii.

410 Membrii echipajului care nu poseda brevete sau certificate de capacitate corespunzatoare functiilor impune A. Permisiunea de a mai efectua un singur voiaj in aceste conditii. B. Permisiunea de a naviga pana in primul port. C. Interdictia data de catre capitaniile de port la iesirea din porturi si/sau continuarea navigatiei in apele nationale navigabile a navelor, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza 411 Lipsa echipajului minim de siguranta la bordul navei conduce la A. Interdictia data de catre capitaniile de port la iesirea din porturi si/sau continuarea navigatiei in apele nationale navigabile a navelor, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza B. Permisiunea de a mai efectua un singur voiaj in aceste conditii. C. Permisiunea de a naviga pana in primul port. 412 In cazurile in care siguranta navei este periclitata sau o nava ar periclita siguranta navigatiei in apele nationale navigabile ori nava constituie o sursa evidenta de poluare se poate dispune A. Permisiunea de a naviga pana in primul port. B. Interdictia data de catre capitaniile de port la iesirea din porturi si/sau continuarea navigatiei in apele nationale navigabile a navelor, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza C. Permisiunea de a mai efectua un singur voiaj in aceste conditii. 413 Capitaniile de port pot interzice plecarea oricarei nave dintr-un port sau dintr-un loc de stationare aflat in apele nationale navigabile pentru A. Creante ale proprietarului sau operatorului navei ori ale proprietarului marfii aflate pe nava, fata de respectivele autoritati sau respectivii agenti economici. B. Credite ale proprietarului sau operatorului navei ori ale proprietarului marfii aflate pe nava, fata de autoritati sau agenti economici. C. Debite ale proprietarului sau operatorului navei ori ale proprietarului marfii aflate pe nava, fata de autoritati sau agenti economici. 414 Solicitarea privind interzicerea plecarii navei pentru debite va fi facuta... A. in scris. B. Prin statie. C. Verbal. 415 Raspunderea pentru interdictia de plecare revine... A. Capitaniei. B. Solicitantului. C. Proprietarului sau operatorului navei. 416 Interdictia de plecare a navei nu poate depasi... A. 12 ore. B. Doua zile. C. 24 de ore. 417

33

Retinerea unei nave poate inceta daca A. Proprietarul sau, dupa caz, operatorul navei ori proprietarul marfii a facut dovada constituirii unor garantii suficiente in raport cu creanta invocata si aceasta a fost acceptata de cel care a solicitat retinerea. B. Proprietarul sau, dupa caz, operatorul navei ori proprietarul marfii depune jumatate din creanta invocata si aceasta a fost acceptata de cel care a solicitat retinerea. C. Proprietarul sau, dupa caz, operatorul navei ori proprietarul marfii promite ca va plati datoria.

418 Retinerea unei nave nu poate continua peste limita admisa prin lege decat daca A. Solicitantul prezinta la capitania de port o notificare a recunoasterii datoriilor. B. Solicitantul prezinta la capitania de port o incheiere executorie a instantelor judecatoresti competente de punere a navei sub sechestru. C. Proprietarul navei prezinta la capitania de port o incheiere executorie a instantelor judecatoresti competente de punere sub sechestru a uneia din navele sale. 419 Navele care arboreaza pavilion strain si sunt folosite pentru servicii guvernamentale pot fi retinute A. Uneori. B. Da. C. Nu. 420 Capitaniile de port in cazul in care primesc, in scris, sesizari sau reclamatii referitoare la infractiuni la regimul navigatiei sau pe baza rapoartelor privind sinistrele, abordajele si orice avarie au dreptul si obligatia sa... A. Efectueze cercetari, sa solicite sau sa accepte efectuarea de expertize si sa administreze probe in limitele competentelor lor. B. Efectueze cercetari, cu depasirea limitelor competentelor lor. C. Efectueze cercetari, sa solicite sau sa accepte efectuarea de expertize si sa administreze probe numai dupa primirea unei aprobari din partea politiei. 421 Marea teritoriala este definita ca A. Fasia de mare adiacenta tarmului, avand o latime de 24 mile marine, masurata de la liniile de baza, considerate ca fiind liniile celui mai mare reflux de-a lungul tarmului sau, dupa caz, liniile drepte care unesc punctele cele mai avansate ale tarmului. B. Fasia de mare adiacenta tarmului, avand o latime de 12 mile marine, masurata de la liniile de baza, considerate ca fiind liniile celui mai mare reflux de-a lungul tarmului sau, dupa caz, liniile drepte care unesc punctele cele mai avansate ale tarmului. C. Fasia de mare adiacenta tarmului, avand o latime de 12 mile marine, masurata de la celui mai mic reflux de-a lungul tarmului sau, dupa caz, liniile drepte care unesc punctele cele mai avansate ale tarmului. 422 Latimea marii teritoriale este stabilita de A. Legea apelor. B. HG nr.42/1997 privind transporturile navale, aprobata cu modificari si completari de Legea nr.412/2002. C. Conventia din 1982 privind dreptul marii de la Montego Bay si pe plan national de catre Legea nr. 17/1990 . 423 Navele straine pot intra si naviga prin marea teritoriala a statului riveran cu conditia... A. De a trece inofensiv. B. A naviga ofensiv. C. Sa efectueze acte de comert. 424 Navele de razboi sunt supuse de regula regimului A. De a trece inofensiv. B. Autorizarii sau notificarii prealabile. C. Pactului de neagresiune.

425 Prin trecerea inofensiva se intelege. A. Faptul de a survola prin marea teritoriala in scopul de a traversa fara a ancora sau a face escala, exceptand cazurile de forta majora sau nevoile impuse de navigatie, trecerea trebuie sa fie rapida si neintrerupta . B. Faptul de a naviga prin marea teritoriala in scopul de a incarca/descarca nava in afara limitelor portului, iar operatiunea trebuie sa fie rapida si neintrerupta. C. Faptul de a naviga prin marea teritoriala in scopul de a traversa fara a ancora sau a face escala,exceptand cazurile de forta majora sau nevoile impuse de navigatie, trecerea trebuie sa fie rapida si neintrerupta . 426 Apele nationale navigabile sunt formate din . A. Marea teritoriala si apele interioare navigabile. B. Ape maritime si fluviale. C. Zone maritime si zone fluviale. 427 Apele interioare navigabile sunt constituite din. A. Fluviile, raurile, canalele si lacurile situate in interiorul teritoriului Romaniei, pe portiunile navigabile si apele navigabile de frontiera, de la malul romanesc pana la linia de frontiera

34

B. C.

Fluviile, raurile, canalele si lacurile situate in interiorul teritoriului Romaniei, pe portiunile navigabile;apele navigabile de frontiera, de la malul romanesc pana la linia de frontiera si apele maritime considerate, potrivit legii, ape interioare. Apele maritime considerate, potrivit legii, ape interioare.

428 Zona maritima, fluviala sau a altor cai navigabile constituie... A. Fasia de apa situata in spre apa marii teritoriale sau al apelor interioare navigabile, pe o latime de 20 de metri. B. Fasia de apa situata in lungul tarmului marii teritoriale sau al apelor interioare navigabile, pe o latime de 30 de metri. C. Fasia de teren situata in lungul tarmului marii teritoriale sau al apelor interioare navigabile, pe o latime de 30 de metri. 429 In porturi, zona maritima, fluviala sau a altor cai de navigatie constituie A. Coincide cu incinta portuara. B. Reprezinta fasia de teren situata in lungul cheurilor pe o latime de 30 de metri. C. Coincide cu luciul apei din interiorul portului. 430 Trecerea inofensiva implica ca A. Navele sa urmeze orice itinerariu. B. Navele sa urmeze drumurile maritime, senalele si pasele recomandate, specificate de hartile maritime si in documentele de navigatie. C. Navele sa opreasca acolo unde considera ca nu stanjenesc navigatie. 431 Trecerea unei nave straine prin marea teritoriala este inofensiva atit timp cat... A. Nu pescuiesc in apele nationale. B. Nu se produc accidente de navigatie. C. Nu se aduce atingere pacii, ordinii publice sau securitatii nationale. 432 Amenintarea cu forta sau folosirea fortei impotriva suveranitatii, integritatii teritoriale sau independentei politice a Romaniei sau in orice alt mod contrar principiilor dreptului international constituie A. Trecere ofensiva a unei nave ce aduce atingere pacii, ordinii publice sau securitatii nationale in marea teritoriala sau in apele maritime interioare. B. Trecere inofensiva. C. Trecere ofensiva a unei nave numai daca nava arboreaza pavilion roman. 433 Manevre sau exercitii cu arme de orice fel constituie. A. Trecere ofensiva a unei nave numai daca nava arboreaza pavilion roman. B. Trecere ofensiva a unei nave ce aduce atingere pacii, ordinii publice sau securitatii nationale in marea teritoriala sau in apele maritime interioare. C. Trecere inofensiva. 434 Culegerea de informatii in detrimentul apararii sau securitatii nationale constituie A. Trecere inofensiva. B. Trecere ofensiva a unei nave numai daca nava arboreaza pavilion roman. C. Trecere ofensiva a unei nave ce aduce atingere pacii, ordinii publice sau securitatii nationale in marea teritoriala sau in apele maritime interioare. 435 Culegerea de informatii in detrimentul apararii sau securitatii nationale constituie A. Trecere ofensiva a unei nave ce aduce atingere pacii, ordinii publice sau securitatii nationale in marea teritoriala sau in apele maritime interioare. B. Trecere inofensiva. C. Trecere ofensiva a unei nave numai daca nava arboreaza pavilion roman. 436 Decolarea de pe nave, apuntarea sau imbarcarea pe nave a oricarui fel de aparate de zbor constituie A. Trecere ofensiva a unei nave numai daca nava arboreaza pavilion roman. B. Trecere ofensiva a unei nave ce aduce atingere pacii, ordinii publice sau securitatii nationale in marea teritoriala sau in apele maritime interioare. C. Trecere inofensiva. 437 Lansarea, debarcarea sau imbarcarea de tehnica militara, scafandri, submarine, alte vehicule submersibile sau amfibii si de orice alte instalatii in masura sa execute cercetari acvatice sau subacvatice constituie... A. Trecere inofensiva. B. Trecere ofensiva a unei nave numai daca nava arboreaza pavilion roman. C. Trecere ofensiva a unei nave ce aduce atingere pacii, ordinii publice sau securitatii nationale in marea teritoriala sau in apele maritime interioare. 438 Imbarcarea sau debarcarea de marfuri, stupefiante si substante psihotrope, fonduri banesti sau de persoane, contrar legilor si reglementarilor in vigoare, inclusiv vamale, fiscale, sanitare sau de imigrare constituie: A. Trecere ofensiva a unei nave ce aduce atingere pacii, ordinii publice sau securitatii nationale in marea teritoriala sau in apele maritime interioare. B. Trecere inofensiva. C. Trecere ofensiva a unei nave numai daca nava arboreaza pavilion roman. 439 Poluarea deliberata si grava, de orice natura, a apei si a mediului marin, a spatiului aerian de deasupra apei sau afectarea deliberata si grava a ecosistemelor marine constituie A. Trecere ofensiva a unei nave numai daca nava arboreaza pavilion roman. B. Trecere ofensiva a unei nave ce aduce atingere pacii, ordinii publice sau securitatii nationale in marea teritoriala sau in apele maritime interioare. C. Trecere inofensiva. 440 Orice activitate de pescuit sau alta activitate de explorare ori exploatare ilegala a resurselor naturale si biologice in marea teritoriala constituie A. Trecere inofensiva.

35

B. C.

Trecere ofensiva a unei nave numai daca nava arboreaza pavilion roman. Trecere ofensiva a unei nave ce aduce atingere pacii, ordinii publice sau securitatii nationale in marea teritoriala sau in apele maritime interioare.

441 Orice activitate de cercetari stiintifice, arheologice sau ridicari hidrografice fara aprobarea statului riveran in marea teritoriala constituie A. Trecere ofensiva a unei nave ce aduce atingere pacii, ordinii publice sau securitatii nationale in marea teritoriala sau in apele maritime interioare. B. Trecere inofensiva. C. Trecere ofensiva a unei nave numai daca nava arboreaza pavilion roman. 442 Orice activitate care se desfasoara cu incalcarea reglementarilor internationale in domeniul radiocomunicatiilor sau care poate perturba functionarea sistemelor de comunicatii sau a oricarui alt echipament sau instalatii in marea teritoriala constituie A. Trecere ofensiva a unei nave numai daca nava arboreaza pavilion roman. B. Trecere ofensiva a unei nave ce aduce atingere pacii, ordinii publice sau securitatii nationale in marea teritoriala sau in apele maritime interioare. C. Trecere inofensiva. 443 Orice alta activitate care incalca trecerea inofensiva sau care se desfasoara cu incalcarea legilor statului riveran constituie A. Trecere inofensiva. B. Trecere ofensiva a unei nave numai daca nava arboreaza pavilion roman. C. Trecere ofensiva a unei nave ce aduce atingere pacii, ordinii publice sau securitatii nationale in marea teritoriala sau in apele maritime interioare. 444 In marea teritoriala, in apele maritime interioare si in porturile Romaniei accesul oricarei nave care are la bord arme nucleare, chimice ori alte arme de distrugere in masa, sau care transporta asemenea arme sau munitie pentru acestea, precum si orice alte marfuri sau produse interzise de legile Romaniei este... A. Este interzis. B. Este permis. C. Este periculos. 445 Navele straine cu propulsie nucleara sau care transpota substante radioactive pot intra in rade sau in porturi de pe teritoriul Romaniei A. Cu conditia sa nu aibe emisii radioactive. B. Numai cu aprobarea prealabila a organelor romane competente, care va fi solicitata cu cel putin 30 de zile inainte de data intrarii. C. Numai cu aprobarea prealabila a organelor romane competente, care va fi solicitata cu cel putin 10 de zile inainte de data intrarii. 446 Navele straine cu propulsie nucleara si navele care transporta substante radioactive sau alte substante periculoase sint obligate, atunci cind se afla in trecere prin marea teritoriala, sa A. Le arunce in apa in caz de pericol. B. Detina substante de neutralizare a radiatiilor. C. Aibe documentele prevazute de acordurile internationale pentru aceste nave si incarcatura pe care o transporta si sa ia masurile speciale de precautie prevazute de aceste acorduri. 447 Navele straine cu propulsie nucleara sau care transporta substante radioactive ori alte substante sau deseuri periculoase ori nocive vor utiliza... A. Numai caile de navigatie desemnate de autoritatea romana competenta si vor respecta dispozitivele de separare a traficului prescrise. B. Caile de navigatie desemnate pe hartile de navigatie si vor respecta dispozitivele de separare a traficului uzuale. C. Caile de navigatie maritime si vor ocoli dispozitivele de separare a traficului prescrise.

448 Pentru navele comerciale in trecere prin marea teritoriala, jurisdictia penala a statului riveran se exercita la bordul acestora prin acte de arestare sau de instructie cu privire la infractiunile comise la bord in timpul pasajului atunci cand. A. Consecintele infractiunii nu aduc atingere asupra statului riveran. B. Consecintele infractiunii se extind asupra statului riveran. C. Consecintele infractiunii au implicatii doar la bordul navei. 449 Pentru navele comerciale in trecere prin marea teritoriala, jurisdictia penala a statului riveran se exercita la bordul acestora prin acte de arestare sau de instructie cu privire la infractiunile comise la bord in timpul pasajului atunci cand... A. A fost savarsita o abatere disciplinara in marea teritoriala. B. A fost respectata linistea publica a tarii sau ordinea in marea teritoriala. C. A fost incalcata linistea publica a tarii sau ordinea in marea teritoriala. 450 Pentru navele comerciale in trecere prin marea teritoriala, jurisdictia penala a statului riveran se exercita la bordul acestora prin acte de arestare sau de instructie cu privire la infractiunile comise la bord in timpul pasajului atunci cand A. Exercitarea jurisdictiei este ceruta de capitanul navei (ori de un agent diplomatic sau consular al statului de pavilion. B. Exercitarea jurisdictiei este ceruta de persoana vatamata. C. Exercitarea jurisdictiei este ceruta de oricare membru al echipajului, 451 Pentru navele comerciale in trecere prin marea teritoriala, jurisdictia penala a statului riveran se exercita la bordul acestora prin acte de arestare sau de instructie cu privire la infractiunile comise la bord in timpul pasajului atunci cand... A. Pentru reprimarea traficului de persoane. B. Pentru reprimarea traficului ilicit de stupefiante. C. Pentru reprimarea traficului de transport de marfa. 452 Statul riveran poate incepe exercitarea dreptului de urmarire... A. Impotriva navelor care au incalcat legile si regulamentele, in zona economica exclusiva si continua acest drept in marea teritoriala a altui stat.

36

B. C.

Impotriva navelor care au incalcat legile si regulamentele, in marea libera si continua acest drept si in marea teritoriala a altui stat. Impotriva navelor care au incalcat legile si regulamentele, in marea teritoriala si continua acest drept in marea libera.

453 Dreptul de urmarire se aplica si in cazul incalcarii legislatiei referitoare la zona economica exclusiva A. Da. B. Nu. C. Uneori. 454 Asupra unei persoane aflata la bordul unei nave straine in trecere prin marea sa teritoriala nu se poate exercita... A. Jurisdictia penala a statului riveran B. Jurisdictia civila a statului riveran. C. Jurisdictia vamala a statului riveran. 455 Zona contigua a Romaniei este. A. Fisia de mare adiacenta marii teritoriale care se intinde spre largul marii pina la distanta de 24 mile marine, masurata de la marea teritoriala in continuare.. B. Fisia de mare adiacenta marii teritoriale care se intinde spre largul marii pina la distanta de 12 mile marine, masurata de la liniile de baza. C. Fisia de mare adiacenta marii teritoriale care se intinde spre largul marii pina la distanta de 24 mile marine, masurata de la liniile de baza. 456 In zona sa contigua, Romania exercita controlul pentru. A. Prevenirea si reprimarea incalcarilor, pe teritoriul sau, a legilor si reglementarilor sale din domeniul vamal, fiscal, sanitar si al trecerii frontierei de stat. B. Prevenirea si reprimarea incalcarilor, pe teritoriul sau, a legilor si reglementarilor sale din domeniul penal, administrativ, sanitar si al trecerii frontierei de stat. C. Prevenirea si reprimarea incalcarilor, pe teritoriul sau, a legilor si reglementarilor sale din domeniul pemel, constitutional, sanitar si al trecerii frontierei de stat. 457 Zona economica exclusiva a fost instituita in vederea A. Protejarii frontierei de stat. B. Protejarii resurselor piscicole si a altor interese economice. C. Protejarii marea teritoriala. 458 Zona economica exclusiva se intinde. A. Spre largul marii pe o distanta de 250 de mile marine de la liniile de baza de la care se masoara latimea marii teritoriale. B. Spre largul marii pe o distanta de 200 de mile marine de la cel mai mic reflux de la care se masoara latimea marii teritoriale. C. Spre largul marii pe o distanta de 200 de mile marine de la liniile de baza de la care se masoara latimea marii teritoriale. 459 Zona economica: A. Nu face parte din teritoriul statului riveran. B. Face parte din zona comuna statelor riverane. C. Face parte din teritoriul statului riveran. 460 Zona economica este supusa A. Jurisdictiei apelor nationale ale statului riveran. B. Jurisdictiei statului riveran si drepturilor sale suverane economice, si reprezinta si aspecte de mare libera constand in: libertatea de navigatie, de survol si de asezare a cablurilor si conductelor submarine. C. Jurisdictiei ce reglementeaza mare libera . 461 Marea libera era definita ca A. Acea "parte a marii" care apartine marii teritoriale sau apelor interioare ale unui stat, fiind deschisa tuturor natiunilor. B. Acea "parte a marii" care apartine marii teritoriale sau apelor interioare ale unui stat, deci ca zona marina situata in cadrul apelor nationale nationale, fiind deschisa tuturor natiunilor. C. Acea "parte a marii" care nu apartine marii teritoriale sau apelor interioare ale unui stat, deci ca zona marina situata in afara suveranitatii nationale, fiind deschisa tuturor natiunilor. 462 Care din urmatoarele constituie libertati ale statelor riverane si cele neriverane ce se poate exercita in marea libera. A. Navigatia. B. Remorcajul. C. Bunkerajul. 463 Care din urmatoarele constituie libertati ale statelor riverane si cele neriverane ce se poate exercita in marea libera A. Dragajul. B. Pescuitul. C. Depoluarea. 464 Care din urmatoarele constituie libertati ale statelor riverane si cele neriverane ce se poate exercita in marea libera A. Aprovizionare nave. B. Pilotajul. C. Punerea de cabluri, conducte petroliere si conducte submarine. 465 Care din urmatoarele constituie libertati ale statelor riverane si cele neriverane ce se poate exercita in marea libera

37

A. B. C.

Libertatea de survol. Legarea dezlegarea de nave. Agenturare nave.

466 Regimul de mare libera se aplica... A. Apelor marilor si oceanelor situate in afara sferei zonei economice exclusive, a marii teritoriale, a apelor internationale si a apelor arhipelagice ale statelor. B. Apelor marilor si oceanelor situate in sfera zonei economice exclusive, a marii teritoriale, a apelor internationale si a apelor arhipelagice ale statelor. C. Numai apelor marilor si oceanelor. 467 Teritoriile submarine aflate sub apele marii libere constituie... A. "Platou continental". B. "Mare libera". C. "Zona internationala". 468 Regimul juridic al marii libere este guvernat de principiul... A. Libertatii marilor, potrivit caruia aceasta este deschisa tuturor statelor, si nici un stat nu poate in mod valid sa pretinda suveranitate asupra vreunei parti a marii libere. B. Suveranitatii asupra marii libere. C. Suveranitatii asupra platoului continental 469 Prevenirea si pedepsirea transportului de sclavi pe navele aflate sub pavilionul lor (orice sclav refugiat pe o nava este socotit a fi liber) constituie pentru fiecare stat A. liberalitate. B. obligatie. C. Un drept. 470 Cooperarea pentru reprimarea pirateriei in marea libera sau in orice alt loc situat in afara jurisdictiei unui stat constituie pentru fiecare stat A. Un drept. B. liberalitate. C. obligatie. 471 Cooperarea pentru reprimarea traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope in marea libera constituie pentru fiecare stat A. obligatie. B. Un drept. C. liberalitate. 472 Cooperarea pentru reprimarea emisiunilor neautorizate de radio si televiziune difuzate de pe marea libera constituie pentru fiecare stat A. liberalitate. B. obligatie. C. Un drept. 473 Codul international de management al sigurantei-Codul I.S.M. inseamna A. Conventia internationala pentru ocrotirea vietii pe mare. B. Conventie internationala pentru stabilirea bordului liber. C. Codul international de management pentru exploatarea in siguranta a navelor si pentru prevenirea poluarii. 474 Garantarea sigurantei pe mare, prevenirea vatamarilor corporale sau pierderea de vieti omenesti si evitarea deteriorarii mediului, in mod deosebit a mediului marin si a proprietatii constituie A. Un obiectiv al codului. B. Un obiectiv al companiei. C. Un obiectiv al autoritatii maritime. 475 Asigurarea unor practici sigure in exploatarea navei si a unei ambiante de lucru fara pericole, constituie A. Obiectiv al autoritatii maritime. B. Obiectiv al companiei in domeniul managementului sigurantei. C. Obiectiv al companiei in domeniul legiferarii. 476 Stabilirea de masuri de siguranta impotriva tuturor riscurilor identificate constituie A. Obiectiv al companiei in domeniul legiferarii. B. Obiectiv al autoritatii maritime. C. Obiectiv al companiei in domeniul managementului sigurantei. 477 Imbunatatirea continua a competentei personalului de la tarm si de la bordul navelor in ceea ce priveste managementul sigurantei, inclusiv pregatirea acestui personal pentru situatii de urgenta, cu referire atat la siguranta, cat si la protectia mediului marin, constituie: A. Obiectiv al companiei in domeniul managementului sigurantei. B. Obiectiv al companiei in domeniul legiferarii. C. Obiectiv al autoritatii maritime. 478 Sistemul de management trebuie sa asigure: A. Nespectarea regulilor si reglementarilor obligatorii.

38

B. C.

Respectarea regulilor si reglementarilor obligatorii. Respectarea regulilor si reglementarilor numai atunci cand sunt avantajoase.

479 Sistemul de management trebuie sa asigure A. Nesocotirea in considerare a codurilor aplicabile, a liniilor directoare si a standardelor recomandate de Organizatie, administratii, societati de clasificare si de organizatii din sectorul maritim. B. Nesocotirea codurilor aplicabile, a liniilor directoare si a standardelor recomandate de Organizatie, administratii, societati de clasificare si de organizatii din sectorul maritim. C. Luarea in considerare a codurilor aplicabile, a liniilor directoare si a standardelor recomandate de Organizatie, administratii, societati de clasificare si de organizatii din sectorul maritim. 480 Prevederile codului I.S.M. pot fi aplicate A. Tuturor navelor maritime. B. Tuturor navelor maritime si fluviale. C. Tuturor navelor fluviale. 481 Punerea in aplicare a politicii companiei in domeniul sigurantei si al protectiei mediului A. responsabilitate a echipajului conform codului I.S.M. B. responsabilitate a comandantului conform codului I.S.M. C. responsabilitate a secundului conform codului I.S.M. 482 Motivarea echipajului pentru aplicarea acestei politici A. responsabilitate a comandantului conform codului STCW B. responsabilitate a echipajului conform codului I.S.M. C. responsabilitate a comandantului conform codului I.S.M. 483 Intocmirea ordinelor si instructiunilor corespunzatoare in mod clar si simplu A. responsabilitate a comandantului conform codului I.S.M. B. responsabilitate a comandantului conform codului STCW C. responsabilitate a echipajului conform codului I.S.M. 484 Verificarea respectarii cerintelor specifice constituie A. responsabilitate a echipajului conform codului I.S.M. B. responsabilitate a comandantului conform codului I.S.M. C. responsabilitate a comandantului conform codului STCW 485 Analizarea sistemului de management al sigurantei si raportarea deficientelor acestuia directiunii de la tarm constituie A. responsabilitate a comandantului conform codului STCW B. responsabilitate a echipajului conform codului I.S.M. C. responsabilitate a comandantului conform codului I.S.M. 486 Conform codului ISM compania trebuie sa se asigure, in privinta comandantului, ca acesta sa A. Detine calificarea necesara pentru comanda navei. B. Nu a fost sanctionat pentru o fapta in legatura cu transpoturile navale. C. Nu a savarsit o infractiune in legatura cu siguranta navigatiei. 487 Conform codului ISM compania trebuie sa se asigure, in privinta comandantului, ca acesta sa A. Nu a savarsit o infractiune in legatura cu siguranta navigatiei. B. Cunoaste perfect sistemul de management al sigurantei companiei C. Nu a fost sanctionat pentru o fapta in legatura cu transpoturile navale. 488 Conform codului ISM compania trebuie sa se asigure, in privinta comandantului, ca acesta sa A. Nu a fost sanctionat pentru o fapta in legatura cu transpoturile navale. B. Nu a savarsit o infractiune in legatura cu siguranta navigatiei. C. Beneficiaza de sprijinul necesar pentru executarea in siguranta a sarcinilor sale. 489 Pentru a respecta codul ISM compania trebuie sa se asigure ca A. Inspectiile sunt efectuate la intervale corespunzatoare. B. Inspectiile sunt efectuate doar la intalnirea unor situatii dificile. C. Inspectiile sunt efectuate la cererea autoritatilor. 490 Pentru a respecta codul ISM compania trebuie sa se asigure ca A. Orice nonconformitate daca este remediata nu se raporteza decat daca se considera ca nu a produs un prejudiciu companiei. B. Orice nonconformitate este raportata impreuna cu indicarea cauzei posibile, daca aceasta este cunoscuta C. Orice nonconformitate se raporteaza daca este majora. 491 Pentru a respecta codul ISM compania trebuie sa se asigure ca A. Sunt luate masurile corective necorespunzatoare. B. Nu sunt luate masurile. C. Sunt luate masurile corective corespunzatoare.

39

492 Pentru a respecta codul ISM compania trebuie sa se asigure ca A. Aceste activitati sunt consemnate intr-un registru. B. Aceste activitati nu sunt consemnate . C. Sunt luate masuri disciplinare. 493 Documentul de conformitate (DOC) se elibereaza unei companii A. Ca urmare a unei verificari ulterioare a conformitatii cu cerintele Codului I.S.M. B. Ca urmare a unei verificari initiale a conformitatii cu cerintele Codului I.S.M.. C. Ca urmare a unei verificari initiale a conformitatii cu cerintele Codului STCV 494 Certificatul de management al sigurantei (S.M.C.) se elibereaza... A. Cand nu se poate elibera documentul de conformitate (DOC) pentru compania responsabila. B. Ca urmare a verficarii ca sistemul de management al sigurantei (S.M.S.) corespunde Codului STCW si ca este pus in aplicare. C. Ca urmare a verficarii ca documentul de conformitate (DOC) pentru compania responsabila cu exploatarea navei este aplicabil acestui tip specific de nava si verificarea ca sistemul de management al sigurantei (S.M.S.) corespunde Codului I.S.M. si ca este pus in aplicare. 495 Procesul de certificare corespunzator pentru emiterea unui document de conformitate (DOC) pentru o companie si a unui certificat de management al sigurantei (S.M.C.) pentru o nava va implica in mod normal urmatoarele etape A. Verificarea initiala,verificarea periodica sau intermediara si verificarea pentru reinnoire. B. Numai verificare initiala. C. Verificarea periodica sau intermediara si verificarea pentru reinnoire. 496 Document de conformitate (DOC) inseamna... A. Un document eliberat unei companii care corespunde cerintelor Codului STCW B. Un document eliberat unei companii care corespunde cerintelor Codului I.S.M. C. Un document eliberat unei companii care corespunde cerintelor cetificatului SMC. 497 Certificatul de management al sigurantei (S.M.C.) inseamna... A. Un document eliberat unei nave, care semnifica faptul ca nava este apta din punct de vedere tehnic., B. Un document eliberat unei nave, care semnifica ca are dreptul sa arboreze pavilionul unui stat. C. Un document eliberat unei nave, care semnifica faptul ca managementul companiei si cel de la bordul navei sunt in concordanta cu sistemul de management al sigurantei (S.M.S.) aprobat. 498 Auditul managementului sigurantei inseamna... A. examinare sistematica si independenta, pentru a determina daca activitatile efectuate in cadrul sistemului de management al sigurantei (S.M.S.) si rezultatele legate de acestea sunt in concordanta cu reglementarile planificate si daca aceste reglementari sunt puse efectiv in practica si permit realizarea obiectivelor. B. Un control asupra sigurantei navigatiei. C. examinare a personalului navigant si al navei. 499 Nonconformitate inseamna A. Abandonarea unei proceduri. B. situatie observata, unde dovada obiectiva indica neindeplinirea unei cerinte specificate. C. situatie observata, unde dovada obiectiva indica indeplinirea unei cerinte specificate in conditii bune.

500 Nonconformitate majora inseamna: A. abatere ce nu poate fi identificata identificabila si care constituie o amenintare serioasa la adresa personalului sau a sigurantei navei. B. abatere identificabila, care constituie o problema minora la adresa personalului sau a sigurantei navei C. abatere identificabila, care constituie o amenintare serioasa la adresa personalului sau a sigurantei navei sau un pericol serios la adresa mediului ambiant si care necesita o actiune corectiva imediata.

40