Sunteți pe pagina 1din 18

SUBIECTE EX.

APTITUDINI 2008 -EC


V1

A. Studii de caz si exerciţii (60%)

A1 (40%)
I. Situaţia patrimonială a societăţii cu capital privat Omega SA, la 31
decembrie 2007 se
prezintă astfel: terenuri 70.000; clădiri 130.000; echipamente
200.000; brevete de
invenţie 25.000; cheltuieli de înfiinţare 25.000; stocuri 800.000
(din care materii prime
200.000); creanţe 1.200.000; disponibilităţi 30.000; capital
social 500.000; rezerve
50.000; profit 10.000; provizioane pentru riscuri şi cheltuieli
20.000 (cheltuieli viitoare
de mediu); obligaţii nefinanciare 985.000; obligaţii financiare
915,000 (din care pe
termen lung 200.000).
II.Se prezintă următoarele informaţii suplimentare şi elemente de
diagnostic:
a) Profitul net a fost în ultimii 2 ani anteriori de 7.000 în 2005 şi de
9.000 în 2006.
b) Preţurile de piaţă la materiile prime sunt mai mari la 31
decembrie 2007 cu 10% decât
cele din contabilitate, iar stocurile fără mişcare însumează
110.000.
c) în cursul anului 2005 au avut loc 2 greve generale a câte 7 zile
fiecare, iar în 2007, 4
greve a câte 2 zile, pierderile aferente fiind de 1.800 şi respective
1.500 lei.
d) întreprinderea lucrează "foc continuu".
e) Instalaţii de bază în valoare de 10.000 au fost folosite în ultimii 3
ani în medie 10% pe
an.
f) în anul 2006 a avut loc o explozie la instalaţia de bază, iar
repunerea în funcţiune a
durat 40 zile, pierderea totală aferentă fiind în sumă de 4.000.
g) Diferenţele favorabile de curs, la exporturi au fost în anul 2005
de 2.500, în 2006 de
2.800 iar în 2007 de 3.000, nereflectate ca atare în contabilitate,
iar creanţele incerte
la 31 decembrie 2007 totalizează 250.000.
h) La 31 decembrie 2007 întreprinderea a înregistrat un cost al
datoriei de 10%.
i) Costul capitalului propriu se compune dintr-o rată de bază de 4%
şi o primă de risc de 11%.
j) În lista mijloacelor fixe aţi identificat:
• O locuinţă de protocol în valoare de 15.000, o barcă cu
motor în valoare de 5.000 şi o instalaţie tehnologică în valoare
de 8.000 amortizabilă în 10 ani cumpărată în ianuarie 2007
pentru care conducerea a decis să beneficieze de facilitatea
fiscală de 20% la punerea în funcţiune contabilizată ca atare de
către contabil.
k) Previziuni credibile prezintă o evoluţie favorabilă a
indicatorilor de performanţă financiară pe următorii 4 ani
creşterea faţă de profitul net înregistrat la 31 decembrie 2007
fiind de 30% în primul an şi apoi de câte 10% în fiecare an.
l) întreprinderea a folosit în anii anteriori aceeaşi structură a
capitalurilor proprii şi împrumutate ca cea înregistrată la 31
decembrie 2007.
m) Rata de remunerare a activelor în piaţa (r) este 8%.
III. Se cer următoarele:
1. Determinaţi activul net corectat prin ambele metode. (3p)
2. Studiaţi comparativ echilibrul financiar al întreprinderii,
pornind de la valorile
contabile şi valorile bilanţiere corectate. (3p)
3. Evaluaţi întreprinderea prin metoda capitalizării veniturilor
în vederea vânzării
acesteia către o altă firmă privată. (2p)
4. Estimaţi valoarea "părţii invizibile" a întreprinderii. (2p)
BILANŢ

Cheltuieli 25.000 - 25.000 0 Capital social 500.000


înfiinţare
Brevete 25.000 - 25.000 0 Rezerve 50.000
Terenuri 70.000 70.000 Profit 10.000
Clădiri 130.00 - 15.000 115.000 Provizioane 20.000
0
Echipamente 200.00 - 5.000; - 185.000 Datorii 200.000
0 10.000 termen lung
Stocuri 600.00 - 110.000 490.000 Datorii 985.000
0 exploatare
Materii prime 200.00 + 20.000 220.000 Datorii fin 715.000
0 curente
Creanţe 1.200.0 -250.000; 953.000
00 +3.000
Disponibilităţi 30.000 30.000 Ajustări - 417.000
TOTAL 2.480.0 - 417.000 2.063.0 2.480.000 2.063.00
00 00 0

Corecţii
• Pentru determinarea Activului Net Corectat, imobilizările necorporale
sunt considerate non-valori şi se scad Ch. Înfiinţare – 25.000; Brevete –
25.000.
• Preţurile de piaţă la materiile prime sunt mai mari la 31
decembrie 2007 cu 10% decât
cele din contabilitate, iar stocurile fără mişcare însumează
110.000 :
Stocuri – 110.000; Materii prime + 20.000
• Creanţele incerte la 31 decembrie 2007 totalizează 250.000 :
creanţe – 250.000
• O locuinţă de protocol în valoare de 15.000, o barcă cu motor
în valoare de 5.000 :
Clădiri – 15.000; Echipamente - 5000
• Instalaţii de bază în valoare de 10.000 au fost folosite în ultimii 3
ani în medie 10% pe
an. : Echipamente - 10.000
• Diferenţele favorabile de curs, la exporturi au fost în anul 2007
de 3000 : creanţe +3.000

1. ANC metoda substractivă = Active corectate – Datorii corectate =


2.063.000 – 1.920.000 = 143.000
ANC metoda aditivă = Capitaluri proprii +/- Ajustări = 560.000 – 417.000
= 143.000

2. Fond de rulment FR = Nevoia de fond de rulment NFR + Trezoreria T


FR = Capital permanent – Imobilizări Cap. Permanent = Capital
propriu + Datorii termen lung
NFR = Stocuri + Creanţe – Datorii de exploatare
T = Disponibilităţi – Datorii financiare termen scurt

Bilanţ contabil FR = 780.000 – 450.000 = 330.000


NFR = 2.000.000 – 985.000 = 1.015.000
T = 30.000 – 715.000 = - 685.000

Bilanţ economic FR = 363.000 - 370.000 = - 7.000


NFR = 1.663.000 – 985.000 = 678.000
T = 30.000 – 715.000 = - 685.000

Un fond de rulment pozitiv presupune că la dispoziţia întreprinderii


rămâne un surplus de capitaluri permanente, după finanţarea activelor
imobilizate, destinat unei părţi în creştere din activele circulante. Acesta
constituie o marjă de securitate, permiţîndu-i să asigure un nivel minim
al activelor circulante strict necesate funcţionării.
Un fond de rulment negativ constituie un semnal de alarmă : lipsa
capitalurilor permanente suficiente pentru finanţarea imobilizărilor sau
active circulante inferioare datoriilor scadente pe termen scurt.

3. Metoda capitalizării veniturilor sau metoda valorii de rentabilitate


presupune multiplicarea profitului net (capacitate beneficiară) cu un
coeficient, care de regulă este inversul ratei de plasament a
disponibilităţilor pe piaţă.

Valoarea de rentabilitate = Capacitate beneficiară x y ,


y = 1/i , i = rata de plasament a activelor pe piaţă
Capacitatea beneficiară (CB) se exprimă ca o medie a profiturilor nete pe
perioada respectivă.

Corecţii ale profitului net :


• Profitul net a fost în ultimii 2 ani anteriori de 7.000 în 2005 şi de
9.000 în 2006.
• în cursul anului 2005 au avut loc 2 greve generale a câte 7 zile
fiecare, iar în 2007, 4
greve a câte 2 zile, pierderile aferente fiind de 1.800 şi respective
1.500 lei.
• în anul 2006 a avut loc o explozie la instalaţia de bază, iar
repunerea în funcţiune a
durat 40 zile, pierderea totală aferentă fiind în sumă de 4.000.
• Diferenţele favorabile de curs, la exporturi au fost în anul 2005
de 2.500, în 2006 de
2.800 iar în 2007 de 3.000, nereflectate ca atare în contabilitate
• instalaţie tehnologică în valoare de 8.000 amortizabilă în 10 ani
cumpărată în ianuarie 2007 pentru care conducerea a decis să
beneficieze de facilitatea fiscală de 20% la punerea în funcţiune
contabilizată ca atare de către contabil.
• Previziuni credibile prezintă o evoluţie favorabilă a
indicatorilor de performanţă financiară pe următorii 4 ani
creşterea faţă de profitul net înregistrat la 31 decembrie 2007
fiind de 30% în primul an şi apoi de câte 10% în fiecare an.

Pentru 2005 : 7.000 – 1800 pierdere greve + 2500 diferenţe curs = 7700
2006 : 9000 + 2800 diferente curs – 4000 pierdere explozie =
7800
2007 : 10000 – 1500 pierdere greve + 3000 diferente curs – 256
dif impozit profit = 11244
2008 : 11500 x 130% = 14.950
2009 : 14950 x 110% = 16445
2010 : 16445 x 110% = 18090
2011 : 18090 x 110% = 19900

Profit net corectat mediu =


7700+7800+11244+14950+16445+18090+19900 = 96385/7= 13514
• Rata de remunerare a activelor în piaţa (r) este 8%.

Vr = 13514 / 0,08 = 168.925

4. Goodwill (supraprofit) = CB – ( ANC X i ) t , t este rata de


actualizare egala cu costul capitalului

• La 31 decembrie 2007 întreprinderea a înregistrat un cost al


datoriei de 10%.
• Costul capitalului propriu se compune dintr-o rată de bază de
4% şi o primă de risc de 11%.

GW = 13514 – ( 143000 X 0,08 ) / 0,1 + 0,15 = 13514 – 11440 /


0,25 = 8296

A2. (30%) O societate comercială prezintă următoarele informaţii


referitoare la bilanţ: active imobilizate 300.000 lei; stocuri şi creanţe
170.000 lei; disponibil la bănci 30.000 lei; capitaluri proprii 230.000 lei;
împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni 90.000 lei; furnizori 180.000
lei.
Determinaţi fondul de rulment, necesarul de fond de rulment şi
trezoreria netă ale societăţii. (10p)

FR = 320000 – 300000 = 20000


NFR = 170000-180000 = -10000
T = 30000
V2

A. Studii de caz si exerciţii (60%)

A1 (40%) Bilanţul contabil al societăţii Orion cu capital privat la 31


decembrie 2007 se prezintă
astfel:

Imobilizări 900.00
din care:
- Imobilizări 100.00
- Imobilizări 700.00
- Imobilizări 100.00
(1.000 acţiuni la
soc. X)
Stocuri 1.600.0
Creanţe 00
2.400.0
Disponibilităţi 60.000
Capital social 1.000.0
Rezerve 100.00
Profit 20.000
Provizioane 40.000
Obligaţii 1.970.0
Obligaţii 1.830.0
(termen lung

Dispuneţi de următoarele informaţii de diagnostic:


a) Societatea X al cărei capital social este compus din 5.000 acţiuni
a transmis că la 31
decembrie 2007 activul net contabil corectat al societăţii a fost de
1.000.000.
b) Societatea avea la 31 decembrie 2007 stocuri fără mişcare în
valoare de 80.000 iar
preţurile lunii decembrie 2007 erau cu 20% mai mari decât
cele cu care erau
înregistrate stocurile în contabilitate.
c) Creanţele incerte însumau la 31 decembrie 2007 - 150.000 iar
la facturile în valută
diferenţele favorabile de curs erau de 200.000, necontabilizate ca
atare.
d) Valoarea justă a imobilizărilor corporale la 31 decembrie 2007,
stabilită de un expert
evaluator a fost de 850.000.
e) Provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli au caracter de rezervă iar
obligaţiile în valută,
actualizate la raportul de schimb de la 31 decembrie 2007 sunt
mai mari cu 5.000 faţă
de situaţia prezentată în bilanţ.
f) Profiturile nete anuale corectate au fost de 10.000 în anul 2005 şi
12.000 în anul 2006
iar previziuni credibile stabilesc pe următorii 3 ani creştere
anuală cu 10% a profitului
de la 31 decembrie 2007.
Se cere:
1. Determinaţi activul net corectat (prin ambele metode) şi
capacitatea beneficiară. (3p)
2. Care este valoarea goodwill-ului ştiind că rata de remunerare a
activelor în piaţă este
de 10% iar rata de actualizare de 15%. (4p)
3. Calculaţi fondul de rulment net global, necesarul de fond de
rulment şi trezoreria
întreprinderii la 31 decembrie 2007 (în valori contabile şi în
valori economice şi
comentaţi şi explicaţi diferenţele). (3p)

BILANŢ

Imobilizări 100.00 -100.000 0 Capital social 1.000.000 1.000.000


necorp 0
Imobilizări 700.00 +150.000 850.00 Rezerve 100.000 100.000
corporale 0 0
Imobilizări fin 100.00 +100.000 200.00 Profit 20.000 + 305.000
0 0 285000
Stocuri 1.600. -80.000 1.840.0 Provizioane 40.000 40.000
000 +320.000 00
Creanţe 2.400. -150000 2.450.0 Datorii 400.000 400.000
000 +200000 00 termen lung
Disponibilităţi 60.000 60.000 Datorii 1.970.000 + 1.975.000
exploatare 5000
Datorii fin 1.430.000 1.430.000
curente
Dif. Ajustari + 150.000
capit 150000
TOTAL 4.960. 440.000 5.400.0 4.960.000 440.00 5.400.000
000 00 0

1. ANC = 5.400.000 - 3.805.000 = 1.595.000 sau 1.160.000 + 150.000 +


285.000 = 1.595.000

Remarcă : Deoarece în enunţ se au în vedere „profituri nete corectate” vom


lua şi noi în calcul profitul net corectat al anului 2007
CB = 10000 + 12000 + 305000 + 335500 + 369050 + 405955 / 6 =
239585

2. GW = 239585 - (1.595.000 x 10%) / 0,15 = 239585 – 159500 / 0,15 =


80095 / 0,15 = 533.966

3. Bilanţ contabil FR = 1.560.000 – 900.000 = 660.000


NFR = 4.000.000 – 1.970.000 = 2.030.000
T = 60.000 – 1.430.000 = - 1.370.000

Bilanţ corectat FR = 1.995.000 – 1.050.000 = 945.000


NFR = 4.290.000 – 1.975.000 = 2.315.000
T = 60.000 – 1.430.000 = -1.370.000

A2. (30%) În cursul anului N o întreprindere efectuează următoarele


operaţii: achiziţionează acţiuni ca titluri de participare la cost total
1.000.000 u.m. din care 60% eliberate şi achitate imediat, restul
neeliberate; vinde titlurile de participare înainte de eliberarea şi
achitarea totală, preţ de cesiune 900.000 u.m. şi le încasează; achită
datoria faţă de un furnizor în valoare de 500.000 u.m. primind un scont
de 10%; încasează dobânzi şi dividende în valoare de 1.200.000 u.m,
din care 700.000 u.m. legate de activitatea de exploatare; plăteşte
dobânzi şi dividende în valoare de 1.400.000 u.m. din care 850.000
u.m. legate de activitatea de exploatare; vinde mărfuri pe credit
300.000 u.m. şi rambursează acţionarilor o parte din capital 900.000
u.m. în condiţiile în care nu se ţine cont de TVA, determinaţi fluxurile
de numerar provenite din activităţile de exploatare, investiţii şi
finanţare. (10p)

Flux exploatare = -450000 +700000 -850000


Flux investire = -600000 +900000 +50000
Flux finanţare = -550000 -900000

V3

A. Studii de caz si exerciţii (60%)


(40%) Societatea A absoarbe Societatea B; bilanţurile celor două
societăţi se prezintă astfel:

Societatea A
Cheltuieli de înfiinţare 20.000
Terenuri 60.000
Clădiri 40.000
Echipamente 125.000
Titluri de participare 25.000
Stocuri 300.000
Creanţe 425.000
- din care Societatea 30.000
Disponibilităţi 5.000
Capital social (10.000 acţiuni) 300.000
Rezerve 15.000
Profit 25.000
Obligaţii nefinanciare 250.000
Obligaţii financiare 410.000
Societatea B
Cheltuieli de înfiinţare 10.000
Imobilizări necorporale (KH) 20.000
Imobilizări corporale 150.000
Stocuri 250.000
Creanţe 375.000
Disponibilităţi 5.000
Capital social (2.500 acţiuni) 125.000
Rezerve 10.000
Profit 15.000
Provizioane 7.500
Obligaţii nefinanciare 300.000
Obligaţii financiare 347.500
Disponibilităţi 5.000

Proiectul de fuziune prevede:


- metode de fuziune: prin absorbţie (A absoarbe B);
- raportul de schimb se stabileşte pe baza valorii matematice
(intrinsece) a titlurilor fiecărei
societăţi; valori determinate prin metoda ANC.

Alte informaţii:
- Valorile de aport stabilite prin evaluarea de către o societate
specializată a patrimoniului
societăţii absorbite sunt:
fond comercial 90.000
imobilizări corporale 175.000
stocuri 190.000
creanţe 325.000
disponibilităţi 6.000
- Imobilizările corporale ale absorbantei au fost evaluate la 750.000;
- Absorbanta preia integral datoriile absorbitei cât şi elementele
pentru care s-au creat
provizioanele pentru risc contabilizate;
- Absorbanta deţine 300 de titluri în Societatea B.

Se cere:

1. Determinarea raportului de schimb 2p.


2. Calculul numărului de acţiuni de emis de către 2p.
3. Determinarea primei de fuziune 1p.
4. Contabilizarea operaţiunilor la 2p.
Societatea A - Modificarea capitalului
social - preluarea activelor şi pasivelor
Societăţii B - contabilizarea obligaţiilor
5. reciproce
întocmirea Bilanţului după fuziune 3p.

Pentru rezolvarea acestei probleme vezi exemplul din V1,A2 2007


rezolvat în fişierul „probleme.pdf”

A2 (30%)
Dispuneţi de următoarele informaţii: profit înainte de impozitare
33.500 lei; cheltuieli cu amortizarea 750 lei; clienţi: sold iniţial 2.000
lei - sold final 600 lei; stocuri: sold iniţial 3.000 lei - sold final 3.900 lei;
furnizori: sold iniţial 6.000 lei - sold final 8.400 lei; impozit pe profit
plătit 300 lei. Cheltuielile cu dobânda au fost de 1.000 lei, din care
425 lei au fost plătiţi în timpul perioadei. Alţi 250 lei legaţi de
cheltuielile cu dobânda ale perioadei precedente au fost de
asemenea plătiţi în timpul perioadei. 350 lei au fost ridicaţi din
emisiunea de capital şi alţi 325 lei din împrumuturi pe termen lung.
Au fost efectuate plăţi pentru achiziţia unui teren în valoare de
2.550 lei şi s-au încasat 2.300 lei din vânzarea unei instalaţii.
Conform IAS 7 determinaţi fluxul de numerar provenit din
activităţile de exploatare, investiţii şi finanţare. (10p)
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare

- metoda indirectă -

+/- Rezultat înaintea impozitării şi elementelor extraordinare

Eliminarea veniturilor şi cheltuielilor care nu infl. trezoreria

+ Cheltuieli privind amortizările şi provizioanele

- Venituri din amortizări şi provizioane


Eliminarea tuturor veniturilor şi cheltuielilor nelegate de exploatare

+/- Rezultat din cesiunea imobilizărilor

+/- Rezultat din cesiunea titlurilor de plasament

+ Cheltuieli privind dobânzile

- Venituri din dobânzi şi dividende

- Subvenţii pentru investiţii virate la venituri

= +/- Rezultat din exploatare înaintea variaţiei NFR

+/- Variaţia stocurilor

+/- Variaţia conturilor clienţi şi alte creanţe de exploatare

+/- Variaţia cheltuielilor în avans

+/- Variaţia furnizorilor şi a altor datorii de exploatare

+/- Variaţia veniturilor în avans

Alte prelucrări care presupun informaţii de tip încasări plăţi

- Dobânzi şi dividende plătite

- Plăţi privind impozitele asupra beneficiilor

+/- Elemente extraordinare

= Flux de trezorerie din activităţile de exploatare

Reguli de calcul :

1. Cheltuielile eliminate se iau cu semnul plus, iar veniturile cu semnul minus

2. Rezultatul din cesiune este un venit net sau o cheltuială netă

3. Variaţia NFR urmăreşte logica :

- pentru elemente de activ, creşterea influenţează negativ trezoreria, iar reducerea pozitiv

- pentru elementele de pasiv, logica este inversă

Flux exploatare = + 335000 + 750 + 1400 - 900 + 2400 - 300 +


1000 (chelt. dobânzi dacă nu sunt ale exploatării)
Flux investire = -2550 +2300
Flux finanţare = - 675 +350 +325
V4
A. Studii de caz si exerciţii (60%)

A1. (40%)
La 31 decembrie N situaţia patrimonială a societăţii Alfa se
prezintă astfel:
Valor Amortizări sau
i Valori nete
deprecieri
Cheltuieli de instalare brute
100 2 80
Brevete 180 6 120
Fond comercial 200 - 200
Echipamente 820 2 580
Titluri de participare 30 - 30
Datorii asupra imobilizărilor 140 - 140
Stocuri 70 10 60
Clienţi 320 30 290
Debitori diverşi 80 - 80
Valori imobiliare 35 - 35
Disponibilităţi 70 - 70
Cheltuieli de exploatare în 15 - 15
Cheltuieli de repartizare pe 100 2 80
Capital social 450 - 450
Rezerve 300 - 300
Profitul nerepartizat 90 - 90
Subvenţii pentru investiţii _ 20 - 20
Provizioane 30 - 30
Provizioane pentru riscuri 10 - 10
Provizioane pentru 40 - 40
împrumuturi bancare 350 - 350
- din care pe termen 300 - 300
Furnizori 18 - 180
Datorii fiscale şi sociale 20 - 20
Venituri în avans (de 10 - 10

Se cere:
- valoarea activului net corectat (1p.)
- valoare imobilizărilor necorporale (1p.)
- valoarea utilizărilor stabilite (1p.)
- valoarea resurselor stabilite (1p.)
- Frng(2p.)
- NFR de exploatare (1,5p.)
- NFR în afara exploatării (0,5p.)
- trezoreria netă (1p.)
- pe baza maselor financiare obţinute faceţi un comentariu asupra
echilibrului financiar
al firmei (1p.)
S-a plecat de la premisa întocmirii unui bilanţ contabil în valori
nete, care a fost apoi corectat pentru a stabili un bilanţ economic

BILANŢ

Imobilizări 480 -480 0 Capital social 450 450


necorp
Imobilizări 580 580 Rezerve 300 300
corporale
Imobilizări fin 30 30 Profit 90 -80 ,- 5
15,+10
Stocuri 60 60 Subvenţii pentru 20 20
investiţii
Creanţe 370 370 Provizioane 80 80
Disponibilităţi 105 105 Datorii fin tl 440 440
+ titluri
Cheltuieli în 15 -15 0 Datorii curente 200 200
avans
Datorii fin ts 50 50
Venituri în avans 10 -10 0
Dif imob ilizări -400 -400
TOTAL 1640 -495 1145 1640 -495 1145

Notă : Cheltuielile de repartizat pe 5 ani au fost incluse în


imobilizări necorporale
Datorii asupra imobilizărilor au fost incluse în datorii
pe termen lung
Subvenţiile au fost asimilate capitalurilor, iar
provizioanele datoriilor

ANC = 1145 – 770 = 375 sau 860 -85 -400 = 375


Imoblizări corporale = ch. instalare + brevete + fond comercial +
ch. de repartizare pe 5 ani
Resurse stabile = Capitaluri proprii + Subvenţii pentru investiţii +
Datorii pe termen lung
Utilizări stabile = Imobilizări
Indicatorii de echilibru financiar au fost calculaţi pe baza bilanţului
corectat. Aşa cum a fost cerut în celelalte variante.
FR = 895 – 610 = 285
NFR = 430 – 200 = 230
T = 105 – 50 = 55

A2 (30%) în cursul anului N o întreprindere efectuează


următoarele operaţii: achiziţionează acţiuni ca titluri de participare
la cost total 2.000.000 u.m. din care 30% eliberate şi achitate
imediat, restul neeliberate; vinde titlurile de participare înainte de
eliberarea şi achitarea tofafaT preţ de cesiune 2.500.000 u.m. şi le
încasează; încasează dobânzi şi dividende în valoare de 350.000
u.m. din care 100.000 u.m legate de activitatea de exploatare;
plăteşte dobânzi şi dividende în valoare de 650.000 u.m. din care
200.000 u.m. legaţi de activitatea de exploatare; rambursează un
credit bancar pe termen lung 300.000 u.m.; acordă un împrumut
filialei sale 850.000 u.m. şi încasează contravaloarea împrumut
obligatar cu caracteristicile: număr de obligaţiuni 1.000 titluri,
valoare nominală 900, preţ de rambursare 1.000, preţ de emisiune
800.
Determinaţi fluxurile de numerar provenite din activitatea de
investiţii şi finanţare. (10p)

Flux exploatare = -200000 +100000


Flux investire = -600000 +2500000 +250000
Flux de finanţare = -450000 -300000 -850000 +1000000

V5

A. Studii de caz si exerciţii (60%)

A1. (40%) Informaţii privind situaţia patrimonială

Terenuri construite = 10.000


Clădiri industriale 18.000
Maşini luate cu chirie = 20.000
Echipamente 60.000
Necorporale 12.000
(knowhow = 10.000;
eh. înfiinţare 2.000)
=
Imobilizări financiare (1000 20.000
acţiuni deţinute la societatea O
SA din total de 20.000)
Stocuri: 300.000
- materii prime 120.000
- producţie în curs = 120.000
- produse finite (50 u.m.) 60.000
Creanţe - total = 500.000
- incerte 50.000
Sume la bănci = 80.000
=
Capital social 40.000 (10.000
acţiuni x 4 lei)
Rezerve 10.000
Profit nerepartizat = 10.000
Provizioane pentru riscuri şi 6.000
Furnizori - creditori = 400.000
Obligaţii buget = 20.000
Obligaţii salariaţi 60.000
Datorii la bănci 474.000
(din care peste 1 an
= 100.000)

Alte informaţii
- Preţurile de piaţă la materiile prime sunt cu 15% mai mari
decât cele din contabilitate.
- 1 maşină în valoare de 4.000 lei nu a fost folosită decât în
proporţie de 5% în ultimii 3 ani. Restul.echipamentelor au fost
evaluate de o firmă de specialitate la valoarea justă de 10Q.00 lei;
din acestea, 3 maşini în valoare de 8.000 lei au fost închiriate acum 2
ani.
- SC O SA ne-a transmis că activul net corectat al societăţii a fost de
800.000 lei.
- Rata de capitalizare a societăţii, determinată pe baza costului
capitalului este de 17%.
- Capacitatea beneficiară a societăţii, exprimată prin profitul net, a
fost stabilită de experţi la 30.000 lei/an.
- Provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli au caracter de rezervă.
- Mijloace fixe luate cu chirie: 15.000 lei.
1. Să elaboraţi bilanţul contabil. (0,5p)
2. Să elaboraţi bilanţul economic; arătaţi semnificaţia şi rolul
acestuia. (1p)
3. Să elaboraţi bilanţul funcţional; arătaţi semnificaţia şi rolul
acestuia. (2p)
4. Să elaboraţi bilanţul financiar; arătaţi semnificaţia şi rolul
acestuia. (2p)
5. Determinaţi Activul Net Corijat prin ambele metode. (2,5p)
6. Determinaţi valoarea intrinsecă a acţiunilor societăţii. (1p)
7. Calculaţi valoarea substanţială brută şi valoarea substanţială
netă ale societăţii. (1p)

Pentru rezolvare şi pentru a păstra optica CECCAR privind


întocmirea bilanţului financiar şi a bilanţului funcţional vezi
V1 A1 2007 în fisierul „probleme.pdf”.

A2 (30%)

Dispuneţi de următoarele date: instalaţii la valoarea brută


5.600 lei; amortizarea instalaţiilor 3.000 lei; materii prime 14.000
lei; ajustări pentru deprecierea materiilor prime 1.500 lei; clienţi
3.900 lei; ajustări pentru deprecierea creanţelor clienţi 200 lei;
cheltuieli în avans 10.000 lei; conturi curente la bănci 15.000 lei;
capital social subscris vărsat 10.000 lei; provizioane pentru litigii
6.000 lei; împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni 2.000 lei; prime
privind rambursarea împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni
1.000 lei; furnizori 6.000 lei; venituri în avans 16.000 lei; credite
bancare pe termen scurt 4.800 lei. Determinaţi mărimea fondului
de rulment net global, a necesarului în fond de rulment şi a
trezoreriei nete. (10p)
Instalaţii 5600 – 3000 = 2600 Capital social 10000

Materii prime 14000 – 1500 = 12500 Provizioane 6000

Clienţi 3900 – 200 = 3700 Împrumuturi emisiuni 2000 – 1000 = 1000


oblig

Disponibilităţi 15000 Furnizori 6000

Cheltuieli în avans 10000 Venituri în avans 16000

Credite termen scurt 4800

TOTAL 43800 TOTAL 43800

FR = 17000 – 2600 = 14400

NFR = 26200 – 22000 = 4200


T = 15000 – 4800 = 10200

Se poate lua în calcul şi varianta eliminării cheltuielilor în avans şi a veniturilor în avans


prin corectarea capitalurilor proprii