Sunteți pe pagina 1din 1
ROMANIA JUDECATORIA SECTORULUI 6 BUCURESTI Str. Sttbei Voda nr. 115, sector 1, Bucuresti BIROUL DE INFORMARE $1 RELATI! PUBLICE Telefon: 021.313.28.16; Centrala: 021.637.23.18; 021.637.23.19; 021.637.23.20, interior 6113 Fax: 021.887.23.23; e-mailjud-sector6-BIRP@just 0 Webs htip:foortal ust.ro Operator de date cu caracter personal nr. 3211/3261 Adresa nr, 84 1P/28.08,2020 Emis rspuns: 31 august 2020 Stimate domn, Matei Barbulescu matei barbulescu@gmail.com Referitor la solcitarea inaintala pe adresa de e-mail a instanjei si Inregistrata sub nr. 84 1P/2020, conform Legil nr.644/2001 privind liberul acces la informatile de interes public, prin care dori sa aflal) in ce stadiu se aflé dosarul nr.14088/303/2017 precum si studierea acestuia. va comunicdim urmatoarele: Cosarul numa 14088/3032017 privind pe inculpatul Giuseppe Bogdan se aflé in faza de judecat’, in prima instant Se respinge solctarea dumneavoastra de a consulta dosarul mai sus menfionat falé de dispozitile at48 alin.4 din Ghidul de bune practci privind relafia sistemuluijudiciar cu mass-media, Sectiunea 5.4, Reguil privind solicitarile scrise ale mass-media refertoare fa informatie de interes public ce rezul gin activitatea de judecat& in procesu! penal, cét si ulterior acesteia, potrvit cu care: ,Dosarele privind cauzele care au fost sau sunt judecate in gedint8 nepublicd, precum si cele care presupun confidentialitate nu pot fi consultale de reprezentantii mass-media, carora nu le pot fi elberate nici copii ale actelor gi hotararilor pronuntate in cauzele respective, precum si fala de dispozitile art 93 alin.10 raportat la art3 din Regulamentul de ordine interioara al instanlelor judecatoresti potrivit cu care: ,Dosarele privind cauzele care au fost sau sunt judecate in sedinta epublica, cele privind adoptile, precum si cele care au ca obiect propuneri si sesizani privind aplicarea provizorie a masurlor de siguranta cu caracter medical si a masuriiintem&rii nevoluntare pot fi consultate numai de cétre ersoanele mentionate la alin. (3), in condifjile legii. Au prioritate la consultarea dosarului cauze’, in urm&toarea ordine: avocati, parle sau reprezentanti parlor, expert si interprefiidesemnat in cauzé.” LAT PUBLICE aden GREFIER DELEGAT, Alina Zuica

S-ar putea să vă placă și