Sunteți pe pagina 1din 11

SRL ,,ORHEI-VIT,, Filiala Orhei

Factori de risc profesional specifice locurilor de muncă

Administraţia corpus administrativ.


Curent electric, radiaţii electromagnetice, monotonia muncii, tensiunea psihoemoţională.

Secţia de bază
Sef de secţie, maiştrii.
Curent electric, radiaţii electromagnetice, tensiunea psihoemoţională, mişcări funcţionale ale
echipamentelor de muncă, organe şi maşini în mişcare; deplasări a mijloacelor de transport,
încărcătoarelor, echipamente de muncă sub presiune sau vid, substanţe toxice; substanţe
caustice, curentţi de aer; nivelul ridicat de zgomot.
Laborant
Curent electric, organe şi maşini în mişcare; deplasări a mijloacelor de transport,
încărcătoarelor, echipamente de muncă sub presiune sau vid, substanţe toxice; substanţe
caustice, curentţi de aer; nivelul ridicat de zgomot.
Recepţionar de marfă
Curent electric, organe şi maşini în mişcare; deplasări a mijloacelor de transport,
încărcătoarelor, echipamente de muncă sub presiune sau vid, substanţe toxice; substanţe
caustice, curentţi de aer; nivelul ridicat de zgomot.
Operator a liniei Tetra-pac
Curent electric, mişcări funcţionale ale echipamentelor de muncă, organe şi maşini în
mişcare; deplasări a mijloacelor de transport, încărcătoarelor, echipamente de muncă sub
presiune sau vid, substanţe toxice; substanţe caustice, curentţi de aer; nivelul ridicat de
zgomot.
Muncitor la aşezat pachete pe palete
Curent electric, organe şi maşini în mişcare; deplasări a mijloacelor de transport,
încărcătoarelor, curentţi de aer.
Operator de aparate cu vid, edinstvo
Curent electric, organe şi maşini în mişcare; mişcări funcţionale ale echipamentelor de
muncă, organe şi maşini în mişcare; deplasări a mijloacelor de transport, încărcătoarelor,
echipamente de muncă sub presiune si vid, substanţe caustice, curenţi de aer; nivelul ridicat
de zgomot, temperaturile ridicate ale suprafeţelor echipamentului de lucru, temperatura
ridicată a aerului în zona de lucru.
Operator la cazane de fert siropuri
Curent electric, organe şi maşini în mişcare; deplasări a mijloacelor de transport,
încărcătoarelor, echipamente de muncă sub presiune, substanţe caustice, curenţi de aer;
nivelul ridicat de zgomot, temperaturile ridicate ale suprafeţelor echipamentului de lucru,
temperatura ridicată a aerului în zona de lucru.
Operator Bag-in-Box
Curent electric, organe şi maşini în mişcare; mişcări funcţionale ale echipamentelor de
muncă, organe şi maşini în mişcare; deplasări a mijloacelor de transport, încărcătoarelor,
echipamente de muncă sub presiune, substanţe caustice, curenţi de aer; nivelul ridicat de
zgomot, temperaturile ridicate ale suprafeţelor echipamentului de lucru, vaporilor,
temperatura ridicată a aerului în zona de lucru.
Operator – muncitor linia de conservate
Curent electric, organe şi maşini în mişcare; mişcări funcţionale ale echipamentelor de
muncă, deplasări a mijloacelor de transport, încărcătoarelor, substanţe caustice, curenţi de
aer; nivelul ridicat de zgomot, temperaturile ridicate ale suprafeţelor echipamentului de lucru.
Operator sectorul de opărire
Curent electric, organe şi maşini în mişcare; mişcări funcţionale ale echipamentelor de
muncă,deplasări a mijloacelor de transport, încărcătoarelor, substanţe caustice, curenţi de
aer; nivelul ridicat de zgomot, temperaturile ridicate ale suprafeţelor echipamentului de lucru.
Lăcătuş
Curent electric, mişcări funcţionale ale echipamentelor de muncă, organe şi maşini în
mişcare;, deplasări a mijloacelor de transport, încărcătoarelor, echipamente de muncă sub
presiune sau vid, substanţe toxice; substanţe caustice, curentţi de aer; nivelul ridicat de
zgomot.
Sudor electric şi cu gaze
Curent electric, mişcări funcţionale ale echipamentelor de muncă, organe şi maşini în
mişcare; deplasări a mijloacelor de transport, echipamente de muncă sub presiune, substanţe
toxice, substanţe inflamabile, curentţi de aer, efectuarea lucrărilor la înălţime, radiaţii
electromagnetice, temperaturile ridicate ale suprafeţelor echipamentului de lucru,
materialelor, temperaturile coborîte ale suprafeţelor echipamentului de lucru, materialelor;
flăcări;

Secţia Atelier mecanic, compresoare, transport intern


Şef de secţie
Curent electric, mişcări funcţionale ale echipamentelor de muncă, organe şi maşini în
mişcare; deplasări a mijloacelor de transport, încărcătoarelor, echipamente de muncă sub
presiune, substanţe toxice, substanţe inflamabile, curentţi de aer.
Sudor electric şi cu gaze
Curent electric, mişcări funcţionale ale echipamentelor de muncă, organe şi maşini în
mişcare; deplasări a mijloacelor de transport, încărcătoarelor, echipamente de muncă sub
presiune, substanţe toxice, substanţe inflamabile, curentţi de aer, efectuarea lucrărilor la
înălţime, radiaţii electromagnetice, temperaturi ridicate ale suprafeţelor echipamentului de
lucru, materialelor, temperaturile coborîte ale suprafeţelor echipamentului de lucru,
materialelor, flăcări.
Lăcătuş
Curent electric, mişcări funcţionale ale echipamentelor de muncă, organe şi maşini în
mişcare; deplasări a mijloacelor de transport, încărcătoarelor, echipamente de muncă sub
presiune, substanţe toxice, efectuarea lucrărilor la înălţime.
Strungar
Curent electric, mişcări funcţionale ale echipamentelor de muncă, organe şi maşini în
mişcare, deplasări a mijloacelor de transport, încărcătoarelor, temperatura scăzută a aerului în
zona de lucru;
Conducător de încărcător
Curent electric, mişcări funcţionale ale echipamentelor de muncă, organe şi maşini în
mişcare, deplasări a mijloacelor de transport, încărcătoarelor, echipamente de muncă sub
presiune, substanţe toxice, substanţe inflamabile, temperatura scăzută a aerului în zona de
lucru;

Secţia aseptica şi semifabricate


Şef de secţie, maiştrii
Curent electric, radiaţii electromagnetice, tensiunea psihoemoţională, mişcări funcţionale ale
echipamentelor de muncă, organe şi maşini în mişcare; deplasări a mijloacelor de transport,
încărcătoarelor, echipamente de muncă sub presiune, substanţe toxice; substanţe caustice,
curentţi de aer; nivelul ridicat de zgomot.
Muncitor
Curent electric, mişcări funcţionale ale echipamentelor de muncă, efectuarea lucrărilor la
înălţime şi în rezervuare, echipamente de muncă sub presiune, substanţe toxice, angidridă
sulfuroasă, temperaturile ridicate ale suprafeţelor echipamentului de lucru, vaporilor,
deplasări a mijloacelor de transport, încărcătoarelor,

Lăcătuş
Curent electric, mişcări funcţionale ale echipamentelor de muncă, efectuarea lucrărilor la
înălţime şi în rezervuare, echipamente de muncă sub presiune, substanţe toxice, angidridă
sulfuroasă, temperaturile ridicate ale suprafeţelor echipamentului de lucru, vaporilor,
deplasări a mijloacelor de transport, încărcătoarelor,

Secţia de producere a sucului concentrat


Şef de secţie, maiştrii
Curent electric, radiaţii electromagnetice, tensiunea psihoemoţională, mişcări funcţionale ale
echipamentelor de muncă, organe şi maşini în mişcare; deplasări a mijloacelor de transport,
încărcătoarelor, echipamente de muncă sub presiune, substanţe toxice; substanţe caustice,
curentţi de aer; nivelul ridicat de zgomot.

Operator
Curent electric, mişcări funcţionale ale echipamentelor de muncă, efectuarea lucrărilor la
înălţime şi în rezervuare, echipamente de muncă sub presiune, substanţe toxice, angidridă
sulfuroasă, temperaturile ridicate ale suprafeţelor echipamentului de lucru, vaporilor,
deplasări a mijloacelor de transport, încărcătoarelor,
Muncitor
Curent electric, mişcări funcţionale ale echipamentelor de muncă, efectuarea lucrărilor la
înălţime şi în rezervuare, echipamente de muncă sub presiune, substanţe toxice,
temperaturile ridicate ale suprafeţelor echipamentului de lucru, deplasări a mijloacelor de
transport, încărcătoarelor,

Lăcătuş
Curent electric, mişcări funcţionale ale echipamentelor de muncă, efectuarea lucrărilor la
înălţime şi în rezervuare, echipamente de muncă sub presiune, substanţe toxice,
temperaturile ridicate ale suprafeţelor echipamentului de lucru, vaporilor, deplasări a
mijloacelor de transport, încărcătoarelor,

Tractorist
Mişcări funcţionale a echipamentului de muncă, organe şi maşini în mişcare, platforme de
ridicat, substanţe toxice, substanţe inflamabile, curent electric, deplasări a mijloacelor de
transport, echipamente de muncă sub presiune,

Depozit Produse Finite


Şef de depozit, maistru, laborant
Curent electric, deplasări a mijloacelor de transport, încărcătoarelor, radiaţii
electromagnetice, tensiunea psihoemoţională.
Hamal
Curent electric, deplasări a mijloacelor de transport, încărcătoarelor, efectuarea lucrărilor de
încărcare, descărcare.
Muncitori
Curent electric, deplasări a mijloacelor de transport, încărcătoarelor, organe şi maşini în
mişcare, echipamente de muncă sub presiune, substanţe toxice.
Depozit de semifabricate şi ambalaj
Şef de depozit
Curent electric, deplasări a mijloacelor de transport, încărcătoarelor, radiaţii
electromagnetice, tensiunea psihoemoţională.

Muncitor
Deplasări a mijloacelor de transport, încărcătoarelor, efectuarea lucrărilor de încărcare,
descărcare, curent electric,
Secţia Apă – canal

Inginer
Curent electric, deplasări a mijloacelor de transport, încărcătoarelor, radiaţii
electromagnetice, tensiunea psihoemoţională.

Operator Curentul electric, substanţe toxice, organe şi maşini în mişcare, deplasări a


mijloacelor de transport, încărcătoarelor, echipamente de muncă sub presiune, efectuarea
lucrărilor în rezervuare şi fîntîni.

Lăcătuş sanitar
Curent electric, efectuarea lucrărilor în rezervuare şi fîntîni, organe şi maşini în mişcare,
deplasări a mijloacelor de transport, încărcătoarelor, echipamente de muncă sub presiune,
substanţe toxice, efectuarea lucrărilor la înălţime şi în rezervuare.

Secţia sanitară
Şefa secţiei
Curent electric, deplasări a mijloacelor de transport, încărcătoarelor, radiaţii
electromagnetice, tensiunea psihoemoţională.
Servitoare
Curent electric, substanţe toxice, deplasări a mijloacelor de transport, încărcătoarelor.

Muncitoare la spălarea îmbrăcămintei


Curent electric, organe şi maşini în mişcare, deplasări a mijloacelor de transport,
încărcătoarelor, substanţe toxice.

Garaj
Sef de Garaj
Deplasări a mijloacelor de transport, echipamente de muncă sub presiune, curent electric,
radiaţii electromagnetice, tensiunea psihoemoţională.
Inginer mecanic
Organe şi maşini în mişcare; deplasări a mijloacelor de transport, echipamente de muncă sub
presiune, curent electric, radiaţii electromagnetice, tensiunea psihoemoţională.
Şofer
Organe şi maşini în mişcare; deplasări a mijloacelor de transport, echipamente de muncă sub
presiune, substanţe toxice, substanţe inflamabile, curent electric.
Strungar
Curent electric, mişcări funcţionale ale echipamentelor de muncă, organe şi maşini în
mişcare, deplasări a mijloacelor de transport, încărcătoarelor.
Lăcătuş electric auto
Curent electric, organe şi maşini în mişcare, deplasări a mijloacelor de transport,
echipamente de muncă sub presiune, substanţe toxice, substanţe inflamabile

Tractorist
Organe şi maşini în mişcare; deplasări a mijloacelor de transport, echipamente de muncă sub
presiune, substanţe toxice, substanţe inflamabile, curent electric.

Sudor electric şi cu gaze


Curent electric, mişcări funcţionale ale echipamentelor de muncă, organe şi maşini în
mişcare; deplasări a mijloacelor de transport, echipamente de muncă sub presiune, substanţe
toxice, substanţe inflamabile, efectuarea lucrărilor la înălţime, radiaţii electromagnetice,
temperaturile ridicate ale suprafeţelor echipamentului de lucru, materialelor, temperaturile
coborîte ale suprafeţelor echipamentului de lucru, materialelor; flăcări;

Secţia de construcţie
Inginer constructor
curentul electric, substanţe inflamabile, efectuarea lucrărilor la înălţime.

Muncitor constructor
Mişcări funcţionale ale echipamentelor de muncă, organe şi maşini în mişcare,
deplasări a mijloacelor de transport, încărcătoarelor, echipamente de muncă sub presiune,
temperaturile ridicate ale suprafeţelor echipamentului de lucru, materialelor,
temperaturile coborîte ale suprafeţelor echipamentului de lucru, materialelor; flăcări, curentul
electric, substanţe toxice, substanţe inflamabile, efectuarea lucrărilor la înălţime.
Cantina
Curent electric, organe şi maşini în mişcare; substanţe inflamabile-Gaze, temperaturile
ridicate ale suprafeţelor echipamentului de lucru, materialelor, flăcări.

Executant:____________N. Fidelschi Ingener în P.M.


12.02.2019
Factori de risc profesional specifice locurilor de muncă
Factori de risc profesional proprii mijloacelor de producţie
Factori de risc mecanic
a) mişcări funcţionale ale echipamentelor de muncă; b) organe şi maşini în mişcare;
c) deplasări a mijloacelor de transport, încărcătoarelor; d) echipamente de muncă sub
presiune sau vid.
Factori de risc termic.
a) temperaturile ridicate ale suprafeţelor echipamentului de lucru, materialelor, apei
vaporilor; b) temperaturile coborîte ale suprafeţelor echipamentului de lucru, materialelor;
flăcări;
Factori de risc electric.
1. Curentul electric:
a) atingere directă; b) atingere indirectă; c) tensiune de pas.
Factori de risc chimic
a) substanţe toxice; b) substanţe caustice; c) substanţe inflamabile;
Factori de risc profesional proprii mediului de lucru
Factori de risc fizic:
a) temperatura ridicată a aerului în zona de lucru; b) temperatura scăzută a aerului în zona de
lucru; c) umiditatea aerului ridicată, scăzută; d) curentţi de aer; e) presiunea aerului ridicată,
scăzută; f) nivelul ridicat de zgomot; g) lipsa de lumină necesară în zona de lucru;
h) efectuarea lucrărilor la înălţime; i) radiaţii electromagnetice; k) potenţial electromagnetic.
Factori de risc chimic:
1) Gaze:
a) inerte; b) inflamabile; c) explozive;
2) Aerozoli:
a) toxici; b) caustici;
Psihofiziologici
a) suprasolicitările fizice (transportarea şi mişcarea greutăţilor, monotonia muncii), tensiunea
psihoemoţională.
Factori de risc profesional specifice locurde muncă
Factori de risc profesional proprii mijloacelor de producţie
Factori de risc mecanic
a) mişcări funcţionale ale echipamentelor de muncă; b) organe şi maşini în mişcare;
c) deplasări a mijloacelor de transport, încărcătoarelor; d) echipamente de muncă sub
presiune sau vid.
Factori de risc termic.
a) temperaturile ridicate ale suprafeţelor echipamentului de lucru, materialelor, apei
vaporilor; b) temperaturile coborîte ale suprafeţelor echipamentului de lucru, materialelor;
flăcări;
Factori de risc electric.
1. Curentul electric:
a) atingere directă; b) atingere indirectă; c) tensiune de pas.
Factori de risc chimic
a) substanţe toxice; b) substanţe caustice; c) substanţe inflamabile;
Factori de risc profesional proprii mediului de lucru
Factori de risc fizic:
a) temperatura ridicată a aerului în zona de lucru; b) temperatura scăzută a aerului în zona de
lucru; c) umiditatea aerului ridicată, scăzută; d) curentţi de aer; e) presiunea aerului ridicată,
scăzută; f) nivelul ridicat de zgomot; g) lipsa de lumină necesară în zona de lucru;
h) efectuarea lucrărilor la înălţime; i) radiaţii electromagnetice; k) potenţial electromagnetic.
Factori de risc chimic:
1) Gaze:
a) inerte; b) inflamabile; c) explozive;
2) Aerozoli:
a) toxici; b) caustici;
Psihofiziologici
a) suprasolicitările fizice (transportarea şi mişcarea greutăţilor, monotonia muncii).
Factori de risc profesional specifice locurde muncă
Factori de risc profesional proprii mijloacelor de producţie
Factori de risc mecanic
a) mişcări funcţionale ale echipamentelor de muncă; b) organe şi maşini în mişcare;
c) deplasări a mijloacelor de transport, încărcătoarelor; d) echipamente de muncă sub
presiune sau vid.
Factori de risc termic.
a) temperaturile ridicate ale suprafeţelor echipamentului de lucru, materialelor, apei
vaporilor; b) temperaturile coborîte ale suprafeţelor echipamentului de lucru, materialelor;
flăcări;
Factori de risc electric.
1. Curentul electric:
a) atingere directă; b) atingere indirectă; c) tensiune de pas.
Factori de risc chimic
a) substanţe toxice; b) substanţe caustice; c) substanţe inflamabile;
Factori de risc profesional proprii mediului de lucru
Factori de risc fizic:
a) temperatura ridicată a aerului în zona de lucru; b) temperatura scăzută a aerului în zona de
lucru; c) umiditatea aerului ridicată, scăzută; d) curentţi de aer; e) presiunea aerului ridicată,
scăzută; f) nivelul ridicat de zgomot; g) lipsa de lumină necesară în zona de lucru;
h) efectuarea lucrărilor la înălţime; i) radiaţii electromagnetice; k) potenţial electromagnetic.
Factori de risc chimic:
1) Gaze:
a) inerte; b) inflamabile; c) explozive;
2) Aerozoli:
a) toxici; b) caustici;
Psihofiziologici
a) suprasolicitările fizice (transportarea şi mişcarea greutăţilor, monotonia muncii).

Factori de risc profesional specifice locurde muncă


Factori de risc profesional proprii mijloacelor de producţie
Factori de risc mecanic
a) mişcări funcţionale ale echipamentelor de muncă; b) organe şi maşini în mişcare;
c) deplasări a mijloacelor de transport, încărcătoarelor; d) echipamente de muncă sub
presiune sau vid.
Factori de risc termic.
a) temperaturile ridicate ale suprafeţelor echipamentului de lucru, materialelor, apei
vaporilor; b) temperaturile coborîte ale suprafeţelor echipamentului de lucru, materialelor;
flăcări;
Factori de risc electric.
1. Curentul electric:
a) atingere directă; b) atingere indirectă; c) tensiune de pas.
Factori de risc chimic
a) substanţe toxice; b) substanţe caustice; c) substanţe inflamabile;
Factori de risc profesional proprii mediului de lucru
Factori de risc fizic:
a) temperatura ridicată a aerului în zona de lucru; b) temperatura scăzută a aerului în zona de
lucru; c) umiditatea aerului ridicată, scăzută; d) curentţi de aer; e) presiunea aerului ridicată,
scăzută; f) nivelul ridicat de zgomot; g) lipsa de lumină necesară în zona de lucru;
h) efectuarea lucrărilor la înălţime; i) radiaţii electromagnetice; k) potenţial electromagnetic.
Factori de risc chimic:
1) Gaze:
a) inerte; b) inflamabile; c) explozive;
2) Aerozoli:
a) toxici; b) caustici;
Psihofiziologici
a) suprasolicitările fizice (transportarea şi mişcarea greutăţilor, monotonia muncii).
Factori de risc profesional specifice locurilor de muncă
I. Factori de risc profesional proprii mijloacelor de producţie
Factori de risc mecanic
a) mişcări funcţionale ale echipamentelor de muncă; b) organe şi maşini în mişcare;
c) deplasări a mijloacelor de transport, încărcătoarelor; d) echipamente de muncă sub
presiune sau vid.
Factori de risc termic.
a) temperaturile ridicate ale suprafeţelor echipamentului de lucru, materialelor, apei
vaporilor; b) temperaturile coborîte ale suprafeţelor echipamentului de lucru, materialelor;
flăcări;
Factori de risc electric.
1. Curentul electric:
a) atingere directă; b) atingere indirectă; c) tensiune de pas.
Factori de risc chimic
a) substanţe toxice; b) substanţe caustice; c) substanţe inflamabile;
II. Factori de risc profesional proprii mediului de lucru
Factori de risc fizic:
a) temperatura ridicată a aerului în zona de lucru; b) temperatura scăzută a aerului în zona de
lucru; c) umiditatea aerului ridicată, scăzută; d) curentţi de aer; e) presiunea aerului ridicată,
scăzută; f) nivelul ridicat de zgomot; g) lipsa de lumină necesară în zona de lucru;
h) efectuarea lucrărilor la înălţime; i) radiaţii electromagnetice; k) potenţial electromagnetic.
Factori de risc chimic:
1) Gaze:
a) inerte; b) inflamabile; c) explozive;
2) Aerozoli:
a) toxici; b) caustici;
Psihofiziologici
a) suprasolicitările fizice (transportarea şi mişcarea greutăţilor, monotonia muncii).