Sunteți pe pagina 1din 44

Anexa la HCJSU nr. 26 din 11.09.

2020

Scenariile de funcționare pentru unitățile de învățământ preuniversitar din județul Bacău aprobate de către
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Bacău

Unitatea de învăţământ
Unitatea de învățământ cu Adresa/telefon/ email unitate Scenariul aprobat în
Nr. crt. (denumirea unităţii aşa cum
personalitate juridică şcolară CJSU
apare în SIIIR)
ASOCIATIA IACOB MICUL BACAU/0744200240/MICULLORD
1 ASOCIATIA IACOB MICUL LORD SCENARIUL 2
LORD @YAHOO.COM
BACAU, STRADA HENRI COANDA
CENTRUL SCOLAR DE
CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE NR. 17/ 0234552044
2 EDUCATIE INCLUZIVA NR. 1 SCENARIUL 2
INCLUZIVA NR. 1 BACAU /CENTRULSCOLARBC@YAHOO.CO
BACAU
M
STR. 9 MAI NR. 104/
COLEGIUL ECONOMIC "ION GHICA" COLEGIUL ECONOMIC "ION
3 0234510435/COLEGIUL_EC_BC@Y SCENARIUL 2
BACAU GHICA" BACAU
AHOO.COM
STR. MIHAI EMINESCU, NR. 35 /
COLEGIUL "MIHAI EMINESCU" COLEGIUL "MIHAI EMINESCU" 0234562564/
4 SCENARIUL 2
BACAU BACAU COLEGIULMIHAIEMINESCUBC@G
MAIL.COM
CAL. MOLDOVEI,
COLEGIUL NATIONAL CATOLIC COLEGIUL NATIONAL CATOLIC
5 NR.233/0234550468/CNCSFIOSIF SCENARIUL 2
"SF.IOSIF" BACAU "SF.IOSIF" BACAU
@YAHOO.COM
COLEGIUL NATIONAL DE ARTA GRADINITA CU PROGRAM
6 STR. 9 MAI, NR. 11 SCENARIUL 2
"GEORGE APOSTU" BACAU PRELUNGIT NR. 12 BACAU
STR. RAZBOIENI, NR. 24,
COLEGIUL NATIONAL DE ARTA COLEGIUL NATIONAL DE ARTA
7 LICEULDEARTABACAU@YAHOO.C SCENARIUL 2
"GEORGE APOSTU" BACAU "GEORGE APOSTU" BACAU
OM
GRADINITA CU PROGRAM
COLEGIUL NATIONAL DE ARTA STR. ION GHELU DESTELNICA,
8 NORMAL "SPIRU HARET" SCENARIUL 2
"GEORGE APOSTU" BACAU NR. 10
BACAU

1
Anexa la HCJSU nr. 26 din 11.09.2020
STRADA GEORGE BACOVIA
COLEGIUL NATIONAL "FERDINAND COLEGIUL NATIONAL
9 NR.45, TELEFON 0234513565, SCENARIUL 2
I" BACAU "FERDINAND I" BACAU
FAX:0234513020
BACAU, STR. LUCRETIU
COLEGIUL NATIONAL
COLEGIUL NATIONAL "GHEORGHE PATRASCANU NR.30,
10 "GHEORGHE VRANCEANU" SCENARIUL 2
VRANCEANU" BACAU 0334405941,CNGHVRANCEANU@
BACAU
YAHOO.CO.UK
COLEGIUL NATIONAL
COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC SECRETARIATPEDAGOGICBACAU
11 PEDAGOGIC "STEFAN CEL SCENARIUL 2
"STEFAN CEL MARE" BACAU @GMAIL.COM
MARE" BACAU
BACAU, STR. V. ALECSANDRI, NR.
COLEGIUL NATIONAL "VASILE COLEGIUL NATIONAL "VASILE
12 37, 0234512607, SCENARIUL 2
ALECSANDRI" BACAU ALECSANDRI" BACAU
CNVA_BACAU@YAHOO.COM
STR MIORITEI NR. 76,
COLEGIUL N.V. KARPEN"
13 COLEGIUL N.V. KARPEN" BACAU 0234586720, SCENARIUL 2
BACAU
SECRETARIAT@CTCNVK.RO
BACAU, STRADA VASILE
GRADINITA "AMI KIDS EDUCATION" GRADINITA "AMI KIDS
14 ALECSANDRI, NR.6/0755862321 SCENARIUL 2
BACAU EDUCATION" BACAU
/OFFICE@AMIKIDS.RO

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GRADINITA CU PROGRAM STR. VASILE ALECSANDRI NR.


15 SI PROGRAM PRELUNGIT "BENTHAL" NORMAL SI PROGRAM 41/0756401068/GRADINITABENT SCENARIUL 2
BACAU PRELUNGIT "BENTHAL" BACAU HAL@YAHOO.COM
GRADINITA CU PROGRAM GRADINITA CU PROGRAM
BACAU, STR. MIHAI EMINESCU
16 PRELUNGIT "MAGIC ENGLISH" PRELUNGIT "MAGIC ENGLISH" SCENARIUL 2
NR. 14 TEL 0745365507
BACAU BACAU
GRADINITA CU PROGRAM GRADINITA CU PROGRAM STRADA MIRON COSTIN, NR. 11,
17 SCENARIUL 2
PRELUNGIT "OBLIO" BACAU PRELUNGIT "OBLIO" BACAU 0745134086
PRELUNGIREA BRADULUI NR 5,
GRADINITA "PINOCHIO" 0749233851,
18 GRADINITA "PINOCHIO" BACAU SCENARIUL 2
BACAU PINOCHIOKINDERGARTEN@YAHO
O.COM
GRADINITA CU PROGRAM GRADINITA CU PROGRAM DIGUL BARNAT
19 PRELUNGIT "ROZA VENERINI" PRELUNGIT "ROZA VENERINI" NR.6/0234582560/GRADIROZAVE SCENARIUL 2
BACAU BACAU NERINI@GMAIL.COM

2
Anexa la HCJSU nr. 26 din 11.09.2020
GRADINITA CU PROGRAM GRADINITA CU PROGRAM STR. FLORILOR
20 PRELUNGIT "SWEET DREAMS PRELUNGIT "SWEET DREAMS NR.12/0746937887/OFFICE@SWE SCENARIUL 2
KINDERGARTEN" BACAU KINDERGARTEN" BACAU ET-DREAMS.RO
BACAU, STR. CALEA MOLDOVEI,
GRADINITA CU PROGRAM
GRADINITA CU PROGRAM NR 53,
21 SAPTAMANAL "AGRICOLA" SCENARIUL 2
SAPTAMANAL "AGRICOLA" BACAU GRADINITA_AGRICOLA@YAHOO.
BACAU
COM
GRADINITA PARTICULARA CU
GRADINITA PARTICULARA CU STR ANA IPATESCU
PROGRAM PRELUNGIT
22 PROGRAM PRELUNGIT "CASUTA NR4//CASUTA.VEVERITELOR@YA SCENARIUL 2
"CASUTA VEVERITELOR"
VEVERITELOR" BACAU HOO.COM
BACAU
STR. ALEXANDRU CEL BUN, NR.
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV LICEUL CU PROGRAM
23 43/0234542844/LPSBACAU@YAH SCENARIUL 2
BACAU SPORTIV BACAU
OO.COM
LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU TECUCIULUI 17, 0234510708,
24 SCENARIUL 2
RARES" BACAU RARES" BACAU GSPRBACAU@YAHOO.COM
STR. VASILE ALECSANDRI NR.18 ,
LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL LICEUL TEHNOLOGIC BACAU/
25 SCENARIUL 2
SALIGNY" BACAU "ANGHEL SALIGNY" BACAU 0234515254/CTANGHELSALIGNY
@YAHOO.COM
LICEUL TEHNOLOGIC
LICEUL TEHNOLOGIC "DUMITRU STR. AEROPORTULUI, NR. 5,
26 "DUMITRU MANGERON" SCENARIUL 2
MANGERON" BACAU BACAU
BACAU
LICEUL TEHNOLOGIC "DUMITRU GRADINITA CU PROGRAM
27 STR. LETEA, NR. 24, BACAU SCENARIUL 1
MANGERON" BACAU PRELUNGIT "LETEA" BACAU
LICEUL TEHNOLOGIC "DUMITRU SCOALA GIMNAZIALA "ION STR. ALECU RUSSO, NR. 37,
28 SCENARIUL 2
MANGERON" BACAU LUCA" BACAU BACAU
LICEUL TEORETIC STR. VASILE ALECSANDRI
LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN
29 "CONSTANTIN NR.29/0742272700/BRANCOVEAN SCENARIUL 2
BRANCOVEANU" BACAU
BRANCOVEANU" BACAU UC@YAHOO.COM
STR. HENRI COANDA NR.7,
LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE LICEUL TEHNOLOGIC TEL.0234552089,
30 SCENARIUL 2
ANTIPA" BACAU "GRIGORE ANTIPA" BACAU CHIMIE_IND_BACAU@YAHOO.CO.
UK

3
Anexa la HCJSU nr. 26 din 11.09.2020
STR. CONDORILOR, NR.8/ TEL.
LICEUL TEORETIC "HENRI COANDA" LICEUL TEORETIC "HENRI
31 0234557223/ SCENARIUL 2
BACAU COANDA" BACAU
HCOANDABACAU@GMAIL.COM
STR. ALECU RUSSO NR. 23 TEL.
SCOALA GIMNAZIALA "ALECU GRADINITA CU PROGRAM 0234 513 383 E-MAIL:
32 SCENARIUL 2
RUSSO" BACAU PRELUNGIT NR. 30 BACAU SCOALAALRUSSOBACAU@GMAIL.
COM
STR. ALECU RUSSO NR. 59 TEL
SCOALA GIMNAZIALA "ALECU GRADINITA CU PROGRAM 0234556078 E-MAIL:
33 SCENARIUL 2
RUSSO" BACAU PRELUNGIT NR. 27 BACAU SCOALAALRUSSOBACAU@GMAIL.
COM
STR. ALECU RUSSO NR. 5 TEL.
SCOALA GIMNAZIALA "ALECU SCOALA GIMNAZIALA "ALECU 0234 513 383 E-
34 SCENARIUL 2
RUSSO" BACAU RUSSO" BACAU MAIL:SCOALAGIMNAZIALAALECU
RUSSOBACAU@E-ISJBACAU.RO
SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU GRADINITA CU PROGRAM STR. OITUZ, NR.85,
35 SCENARIUL 2
CEL BUN" BACAU PRELUNGIT NR. 17 BACAU TELEFON:0234511046,

STR. IONITA SANDU STURZA, NR.


80, TELEFON:0234514706,
SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU SCOALA GIMNAZIALA
36 EMAIL:ALECELBUN@YAHOO.COM/ SCENARIUL 2
CEL BUN" BACAU "ALEXANDRU CEL BUN" BACAU
SCOALAGIMNAZIALAALEXANDRUC
ELBUNBACAU@E-ISJBACAU.RO

SCOALA GIMNAZIALA STR OITUZ, NR 14., BACAU , TEL.


SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU
37 "ALEXANDRU IOAN CUZA" 0234514703, SCENARIUL 2
IOAN CUZA" BACAU
BACAU SCOALACUZABC@YAHOO.COM

SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU GRADINITA CU PROGRAM


38 STR CUZA VODA, NR 10 SCENARIUL 2
IOAN CUZA" BACAU NORMAL NR. 26 BACAU

SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU GRADINITA CU PROGRAM


39 STR M KOGALNICEANU, NR 40 SCENARIUL 2
IOAN CUZA" BACAU PRELUNGIT NR. 18 BACAU

4
Anexa la HCJSU nr. 26 din 11.09.2020
SCOALA GIMNAZIALA STR. 9 MAI,
SCOALA GIMNAZIALA "CONSTANTIN
40 "CONSTANTIN PLATON" NR.64/0234510436/SCOALA_PLAT SCENARIUL 2
PLATON" BACAU
BACAU ON_BACAU_2007@YAHOO.COM

STR. VALEA ALBA,


SCOALA GIMNAZIALA "CONSTANTIN GRADINITA CU PROGRAM
41 NR.4/0234510436/SCOALA_PLAT SCENARIUL 2
PLATON" BACAU NORMAL"VIOLETA" BACAU
ON_BACAU_2007@YAHOO.COM

STR. ALEXANDRU CEL BUN,


SCOALA GIMNAZIALA "CONSTANTIN GRADINITA CU PROGRAM
42 NR.10/0234510436/SCOALA_PLAT SCENARIUL 2
PLATON" BACAU PRELUNGIT NR. 33 BACAU
ON_BACAU_2007@YAHOO.COM
SCOALA GIMNAZIALA "DOMNITA SCOALA GIMNAZIALA STR. BICAZ, NR.
43 SCENARIUL 2
MARIA" BACAU "DOMNITA MARIA" BACAU 126/TEL.0334408304/
STR. AVIATORILOR, NR.6,
SCOALA GIMNAZIALA GRADINITA CU PROGRAM BACAU, TEL. 0234552935,
44 SCENARIUL 2
"DR.ALEXANDRU SAFRAN" BACAU PRELUNGIT NR. 24 BACAU SCOALASAFRANBACAU@YAHOO.R
O
STR. HENRI COANDA, NR.1,
SCOALA GIMNAZIALA
SCOALA GIMNAZIALA BACAU, TEL. 0234552935,
45 "DR.ALEXANDRU SAFRAN" SCENARIUL 2
"DR.ALEXANDRU SAFRAN" BACAU SCOALASAFRANBACAU@YAHOO.R
BACAU
O
STR. CARPATI, NR. 12, TEL.
SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE SCOALA GIMNAZIALA
46 0234533164; SCENARIUL 2
BACOVIA" BACAU "GEORGE BACOVIA" BACAU
SCOALABACOVIA@YAHOO.COM

STR. CARPATI, NR. 8, TEL.


SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE GRADINITA CU PROGRAM
47 0234544241; SCENARIUL 2
BACOVIA" BACAU PRELUNGIT NR. 28 BACAU
SCOALABACOVIA@YAHOO.COM
STR. TIPOGRAFILOR, NR. 11,
BACAU, TELEFON- FAX
SCOALA GIMNAZIALA "ION SCOALA GIMNAZIALA "ION
48 0234/522553, EMAIL: SCENARIUL 2
CREANGA" BACAU CREANGA" BACAU
SCOALAIONCREANGABACAU@YA
HOO.COM

5
Anexa la HCJSU nr. 26 din 11.09.2020
STR. BUCOVINEI NR 10 A ,
SCOALA GIMNAZIALA "ION GRADINITA CU PROGRAM
49 BACAU, TELEFON-FAX-0234/ SCENARIUL 2
CREANGA" BACAU PRELUNGIT "LIZUCA" BACAU
586785, EMAIL:
SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI SCOALA GIMNAZIALA NR 9
50 CALEA MOLDOVEI, 136 SCENARIUL 2
DRAGAN" BACAU BACAU
SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI GRADINITA CU PROGRAM
51 FRUNZEI, 1 SCENARIUL 2
DRAGAN" BACAU NORMAL NR 9 BACAU
SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI
52 LOGOFAT TAUTU, 7, 0334401261 SCENARIUL 2
DRAGAN" BACAU DRAGAN" BACAU
SCOALA GIMNAZIALA
SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI
53 "GEORGETA MIRCEA PRIETENIEI, 73, SCENARIUL 2
DRAGAN" BACAU
CANCICOV" BACAU
GRADINITA CU PROGRAM
SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI
54 PRELUNGIT "RAZA DE SOARE" COSTACHI NEGRI, 1 SCENARIUL 2
DRAGAN" BACAU
BACAU
STR.RADU NEGRU, NR.3,
SCOALA GIMNAZIALA "MIHAIL GRADINITA CU PROGRAM
55 TEL.0334405791,GRADINITA29BC SCENARIUL 2
SADOVEANU" BACAU PRELUNGIT NR. 29 BACAU
@YAHOO.COM
GRADINITA CU PROGRAM STR.APRODU PURICE, NR.11,
SCOALA GIMNAZIALA "MIHAIL
56 PRELUNGIT "CRAI NOU" TEL.0334415124;GRADINITACRAI SCENARIUL 2
SADOVEANU" BACAU
BACAU NOUBC@YAHOO.COM
STR. VENUS, NR.16;TEL-
SCOALA GIMNAZIALA "MIHAIL SCOALA GIMNAZIALA "MIHAIL
57 0334405225; SCENARIUL 2
SADOVEANU" BACAU SADOVEANU" BACAU
SCG_MIHAILS@YAHOO.COM
STR. MIRCEA ELIADE, NR.
SCOALA GIMNAZIALA "MIRON GRADINITA CU PROGRAM
58 6/0234532863/MIRONCOSTINBAC SCENARIUL 2
COSTIN" BACAU PRELUNGIT NR. 23 BACAU
AU@YAHOO.COM
STR. MIRON COSTIN, NR.
SCOALA GIMNAZIALA "MIRON SCOALA GIMNAZIALA "MIRON
59 64/0234510983/MIRONCOSTINBA SCENARIUL 2
COSTIN" BACAU COSTIN" BACAU
CAU@YAHOO.COM
BICAZ
SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE SCOALA GIMNAZIALA
60 NR.3/0234552820/SCOALA_IORG SCENARIUL 2
IORGA" BACAU "NICOLAE IORGA" BACAU
A@YAHOO.COM
CALEA ROMANULUI NR.144
SCOALA GIMNAZIALA "NICU ENEA" SCOALA GIMNAZIALA "NICU
61 BACAU/0234510771/SCOALA7NIC SCENARIUL 2
BACAU ENEA" BACAU
UENEABC@YAHOO.COM

6
Anexa la HCJSU nr. 26 din 11.09.2020
CALEA ROMANULUI
SCOALA GIMNAZIALA "NICU ENEA" GRADINITA CU PROGRAM
62 NR.24/0234510771/SCOALA7NICU SCENARIUL 2
BACAU NORMAL NR. 25 BACAU
ENEABC@YAHOO.COM
SCOALA GIMNAZIALA "OCTAVIAN SCOALA PRIMARA NR. 1
63 STR. CIPRIAN PORUMBESCU NR.5 SCENARIUL 2
VOICU" BACAU BACAU
SCOALA GIMNAZIALA "OCTAVIAN SCOALA GIMNAZIALA STR.BICAZ NR.17/
64 SCENARIUL 2
VOICU" BACAU "OCTAVIAN VOICU" BACAU SCOALA1BACAU@YAHOO.COM
SCOALA GIMNAZIALA "OCTAVIAN GRADINITA CU PROGRAM
65 STR. REPUBLICII NR.45 SCENARIUL 2
VOICU" BACAU NORMAL NR. 34 BACAU
STR.V.ALECSANDRI, NR. 14, LOC.
SCOALA GIMNAZIALA "SPIRU SCOALA GIMNAZIALA "SPIRU BACAU, JUD. BACAU/0234
66 SCENARIUL 2
HARET" BACAU HARET" BACAU 537762/HARETIANA2013@YAHOO
.RO

MUNICIPIUL BACAU, STR. PICTOR


SCOALA GIMNAZIALA NR. 10
67 SCOALA GIMNAZIALA NR. 10 BACAU ION ANDREESCU, NR.1; SCENARIUL 2
BACAU
TELEFON: 0234/583120;

MUNICIPIUL BACAU, STR. PICTOR


GRADINITA CU PROGRAM
68 SCOALA GIMNAZIALA NR. 10 BACAU ION ANDREESCU, NR.5; SCENARIUL 2
PRELUNGIT NR. 21 BACAU
TELEFON: 0234/583120;
BACAU, STR. HENRI COANDA,
SCOALA GIMNAZIALA NR.4, TEL/FAX 0234584370,
SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA
69 SPECIALA "MARIA EMAIL: SCENARIUL 2
"MARIA MONTESSORI" BACAU
MONTESSORI" BACAU MMONTESSORI_BACAU@YAHOO.
COM
SCOALA POSTLICEALA SANITARA SCOALA POSTLICEALA
70 "CENTRUL DE STUDII EUROPEAN" SANITARA "CENTRUL DE STR. SPIRU HARET NR. 6 BACAU SCENARIUL 2
BACAU STUDII EUROPEAN" BACAU

STR. MIORITEI
SCOALA POSTLICEALA F.E.G.
71 SCOALA POSTLICEALA F.E.G. BACAU /28C/BACAU/0234513787/076905 SCENARIUL 2
BACAU
9119/FEG.BACAU@GMAIL.COM

7
Anexa la HCJSU nr. 26 din 11.09.2020
STRADA MIHAI EMINESCU, NR
SCOALA SANITARA POSTLICEALA SCOALA SANITARA 33, BACAU/ 0787542799/
72 SCENARIUL 2
SANITY BACAU POSTLICEALA SANITY BACAU OFFICE@SCOALASANITARAPOSTL
ICEALA.RO

BD. IONITA SANDU STURZA NR.


SCOALA PRIMARA ROMANO- SCOALA PRIMARA ROMANO-
73 77B/0742423333/CONTACT@GRA SCENARIUL 2
AMERICANA BACAU AMERICANA BACAU
DINITAROMANOAMERICANA.RO

STR. TINERETULUI, NR. 3,


LICEUL TEORETIC "ION BORCEA" LICEUL TEORETIC "ION
74 0234261273, SCENARIUL 3
BUHUSI BORCEA" BUHUSI
IONBORCEA@YAHOO.COM
SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI STRADA TINERETULUI NR.1 BIS
75 SCENARIUL 2
EMINESCU" BUHUSI EMINESCU" BUHUSI TEL.0234261520
SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI GRADINITA CU PROGRAM STRADA BRADULUI NR.84
76 SCENARIUL 1
EMINESCU" BUHUSI NORMAL NR 6 TEL.0234261520
STR.LIBERTATII NR. 147,
SCOALA GIMNAZIALA "MIHAIL SCOALA GIMNAZIALA "MIHAIL
77 SCOALA_MIHAIL_ANDREI@YAHO SCENARIUL 3
ANDREI" BUHUSI ANDREI" BUHUSI
O.COM
SCOALA GIMNAZIALA "MIHAIL GRADINITA CU PROGRAM STR. ORBIC NR 250, TEL 0234
78 SCENARIUL 1
ANDREI" BUHUSI NORMAL NR. 3 BUHUSI 261134
SCOALA GIMNAZIALA "MIHAIL STR. ORBIC NR 250, TEL 0234
79 SCOALA GIMNAZIALA BUHUSI SCENARIUL 2
ANDREI" BUHUSI 261134
SCOALA GIMNAZIALA "STEFAN CEL GRADINITA CU PROGRAM STR. PRIMAVERII NR.1, LOC.
80 SCENARIUL 2
MARE" BUHUSI PRELUNGIT NR. 1 BUHUSI BUHUSI, TEL. 0234262397
SCOALA GIMNAZIALA "STEFAN CEL SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 STR. FLORILOR NR.11, LOC.
81 SCENARIUL 1
MARE" BUHUSI BUHUSI BUHUSI,
STR. LIBERTATII, NR.225,LOC.
SCOALA GIMNAZIALA "STEFAN CEL SCOALA GIMNAZIALA "STEFAN BUHUSI,
82 SCENARIUL 1
MARE" BUHUSI CEL MARE" BUHUSI TEL.0234262510,SCOALA5BUHUSI
@YAHOO.COM
CENTRUL SCOLAR DE
CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE COMANESTI, STR. PIETRICICA,
83 EDUCATIE INCLUZIVA NR. 2 SCENARIUL 2
INCLUZIVA NR. 2 COMANESTI NR. 1
COMANESTI

8
Anexa la HCJSU nr. 26 din 11.09.2020
STRADA LICEULUI NR. 1
COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE COMANESTI, 0234374621,
84 SCENARIUL 2
GHIKA" COMANESTI GHIKA" COMANESTI DGHIKA_COMANESTI@YAHOO.CO
M
STRADA LICEULUI NR. 4
SCOALA GIMNAZIALA
COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE COMANESTI , 0234374621,
85 "DIMITRIE GHICA" SCENARIUL 2
GHIKA" COMANESTI DGHIKA_COMANESTI@YAHOO.CO
COMANESTI
M

COMANESTI,STR. REPUBLICII,
SCOALA GIMNAZIALA
SCOALA GIMNAZIALA "CIPRIAN NR.86/0234374264/SCOALAGIMN
86 "CIPRIAN PORUMBESCU" SCENARIUL 2
PORUMBESCU" COMANESTI AZIALACIPRIANPORUMBESCUCOM
COMANESTI
ANESTI@E-ISJBACAU.RO

COMANESTI, STR. LICEULUI,


GRADINITA CU PROGRAM
SCOALA GIMNAZIALA "CIPRIAN NR.2BIS/0234374264/SCOALAGIM
87 PRELUNGIT "CRAI NOU" SCENARIUL 2
PORUMBESCU" COMANESTI NAZIALACIPRIANPORUMBESCUCO
COMANESTI
MANESTI@E-ISJBACAU.RO

COMANESTI, STR. CIRESOAIA,


SCOALA GIMNAZIALA "CIPRIAN SCOALA PRIMARA NR 6 NR.66/0234374264/SCOALAGIMN
88 SCENARIUL 2
PORUMBESCU" COMANESTI COMANESTI AZIALACIPRIANPORUMBESCUCOM
ANESTI@E-ISJBACAU.RO

STR. PETRU RARES 45 /


SCOALA GIMNAZIALA
SCOALA GIMNAZIALA "COSTACHI S. 0234374492/
89 "COSTACHI S. CIOCAN" SCENARIUL 2
CIOCAN" COMANESTI SCOALA5_COMANESTI@YAHOO.C
COMANESTI
OM
SCOALA GIMNAZIALA "COSTACHI S. STR. LIBERTATII 104/
90 SCOALA PRIMARA 5 BISS SCENARIUL 2
CIOCAN" COMANESTI 0234375233

SCOALA GIMNAZIALA "COSTACHI S. GRADINITA CU PROGRAM


91 STR MINERULUI 15 SCENARIUL 2
CIOCAN" COMANESTI NORMAL NR 5 COMANESTI

9
Anexa la HCJSU nr. 26 din 11.09.2020
GRADINITA CU PROGRAM
SCOALA GIMNAZIALA "LIVIU 0234370766/SC7COMANESTI@GM
92 PRELUNGIT "DUMBRAVA SCENARIUL 2
REBREANU" COMANESTI AIL.COM
MINUNATA" COMANESTI
SCOALA GIMNAZIALA "LIVIU SCOALA GIMNAZIALA NR 4 0234374266/SC7COMANESTI@GM
93 SCENARIUL 2
REBREANU" COMANESTI COMANESTI AIL.COM
SCOALA GIMNAZIALA "LIVIU SCOALA GIMNAZIALA "LIVIU 0234374270/
94 SCENARIUL 2
REBREANU" COMANESTI REBREANU" COMANESTI SC7COMANESTI@GMAIL.COM
SCOALA POSTLICEALA COMANESTI, STR. LICEULUI,
SCOALA POSTLICEALA SANITARA
95 SANITARA SANITY NR1, 0787357733, SCENARIUL 2
SANITY COMANESTI
COMANESTI SCSANITARA@YAHOO.COM
STR. MUNCII,NR.11, ORAS
LICEUL TEHNOLOGIC DARMANESTI,0234356646,GRUPS
96 LICEUL TEHNOLOGIC DARMANESTI SCENARIUL 2
DARMANESTI COLARDARMANESTI@YAHOO.CO
M
STR. ENERGIEI,NR. 25, ORAS
GRADINITA CU PROGRAM
DARMANESTI,0234356646,GRUPS
97 LICEUL TEHNOLOGIC DARMANESTI PRELUNGIT NR. 1 SCENARIUL 2
COLARDARMANESTI@YAHOO.CO
DARMANESTI
M
STR. CHIMIEI, NR. 62, ORAS
SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 DARMANESTI, JUD.
98 SCENARIUL 1
DARMANESTI DARMANESTI BACAU/0234356595/SCOALA2_DA
RMANESTI@YAHOO.COM
DARMANESTI STRADA
SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 SCOALA GIMNAZIALA NR. 3
99 TINERETULUI NR. 1, 0234356558, SCENARIUL 1
DARMANESTI DARMANESTI
SCOALA3DARMANESTI@GMAIL.C
SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 DARMANESTI STRADA VALEA
100 SCENARIUL 1
DARMANESTI DARMANESTI UZULUI
STR. GEORGE ENESCU, NR. 2,
COLEGIUL TEHNIC "GRIGORE COLEGIUL TEHNIC "GRIGORE MOINESTI, 0234362215 MAIL
101 SCENARIUL 3
COBALCESCU" MOINESTI COBALCESCU" MOINESTI COLEGIULCOBALCESCU@YAHOO.
COM
STR. VASILE ALECSANDRI
LICEUL TEORETIC "SPIRU HARET" LICEUL TEORETIC "SPIRU
102 NR.10/0234362571/LICSHMOINES SCENARIUL 2
MOINESTI HARET" MOINESTI
TI@YAHOO.COM

10
Anexa la HCJSU nr. 26 din 11.09.2020
SCOALA GIMNAZIALA STR. 1 MAI, NR. 4; 0234366019;
SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU
103 "ALEXANDRU SEVER" EMAIL: SCENARIUL 2
SEVER" MOINESTI
MOINESTI SCOALASEVER@YAHOO.COM
SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE SCOALA GIMNAZIALA STRADA SCHELEI NR. 1 MUN.
104 SCENARIUL 2
ENESCU" MOINESTI "GEORGE ENESCU" MOINESTI MOINESTI, TEL/FAX 0234362220
GRADINITA CU PROGRAM
SCOALA GIMNAZIALA "STEFAN STR.LIBERTATII, NR.22,
105 PRELUNGIT "ION CREANGA" SCENARIUL 2
LUCHIAN" MOINESTI MUNICIPIUL MOINESTI
MOINESTI
GRADINITA CU PROGRAM
SCOALA GIMNAZIALA "STEFAN STR. ZORILOR, NR.6, MUNICIPIUL
106 NORMAL "GHIOCEL" SCENARIUL 2
LUCHIAN" MOINESTI MOINESTI
MOINESTI
STR. ZORILOR, NR.8, MUNICIPIUL
SCOALA GIMNAZIALA "STEFAN SCOALA GIMNAZIALA "STEFAN MOINESTI,
107 SCENARIUL 2
LUCHIAN" MOINESTI LUCHIAN" MOINESTI SCOALANR1_MOINESTI@YAHOO.
COM
STR. LUMINII NR. 2, TELEFON:
SCOALA GIMNAZIALA "TRISTAN SCOALA GIMNAZIALA
108 0234361204, SCENARIUL 2
TZARA" MOINESTI "TRISTAN TZARA" MOINESTI
SCOALA_NR4@YAHOO.COM
SCOALA POSTLICEALA
SCOALA POSTLICEALA SANITARA
109 SANITARA "CAROL DAVILA" MOINESTI, STR.ZORILOR NR.1 SCENARIUL 2
"CAROL DAVILA" ONESTI
MOINESTI
STR. DR. VICTOR BABES, NR.
COLEGIUL NATIONAL
COLEGIUL NATIONAL "DIMITRIE 12/0234-
110 "DIMITRIE CANTEMIR" SCENARIUL 2
CANTEMIR" ONESTI 311046/LDCONESTI@YAHOO.CO
ONESTI
M
STR. TINERETULUI NR. 14, TEL.
COLEGIUL NATIONAL "GRIGORE COLEGIUL NATIONAL
111 0234 321943, SCENARIUL 2
MOISIL" ONESTI "GRIGORE MOISIL" ONESTI
GRCMOISIL@YAHOO.COM
BD. REPUBLICII, NR. 45,
MUNICIPIUL ONESTI, JUD. BACAU
COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE COLEGIUL TEHNIC
112 / SCENARIUL 2
ASACHI" ONESTI "GHEORGHE ASACHI" ONESTI
0234314477/GSAMONESTI@YAHO
O.COM
GRADINITA CU PROGRAM
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL STR. PR. EDUARD SECHEL,
113 NORMAL "SFANTUL PAUL" SCENARIUL 2
"SFANTUL PAUL" ONESTI ONESTI/0234312625
ONESTI

11
Anexa la HCJSU nr. 26 din 11.09.2020
STRADA PERCHIULUI NR. 8A /
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV GRADINITA CU PROGRAM
114 0234317743 / SCENARIUL 2
"NADIA COMANECI" ONESTI PRELUNGIT NR. 12 ONESTI
CSCOMANECI@YAHOO.COM
STRADA MUNCII NR. 4 /
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV GRADINITA CU PROGRAM
115 0234/317743 / SCENARIUL 2
"NADIA COMANECI" ONESTI PRELUNGIT NR. 14 ONESTI
CSCOMANECI@YAHOO.COM
LICEUL CU PROGRAM STRADA PERCHIULUI NR.4 /
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV
116 SPORTIV "NADIA COMANECI" 0234317743/CSCOMANECI@YAHO SCENARIUL 2
"NADIA COMANECI" ONESTI
ONESTI O.COM
STRADA AURORA
117 LICEUL TEHNOLOGIC ONESTI LICEUL TEHNOLOGIC ONESTI NR.2/0234313010/AUTO_ONESTI SCENARIUL 1
@YAHOO.COM
BD. REPUBLICII NR.60 ONESTI/
LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU PONI" LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU
118 0234311922/ SCENARIUL 2
ONESTI PONI" ONESTI
CTPETRUPONI@YAHOO.COM

STR. BELVEDERE NR. 5, ONESTI,


LICEUL TEOLOGIC "FERICITUL LICEUL TEOLOGIC "FERICITUL
119 BACAU, TELEFON 0234321630, SCENARIUL 2
IEREMIA" ONESTI IEREMIA" ONESTI
LIC_FRIEREMIA@YAHOO.COM

GRADINITA CU PROGRAM ONESTI, STRADA APOLLO


SCOALA GIMNAZIALA "EMIL
120 PRELUNGIT "MAGNOLIA" NR.2/0234323036/EMIL_RACOVIT SCENARIUL 1
RACOVITA" ONESTI
ONESTI ZA@YAHOO.COM
ONESTI, STADA VENUS
SCOALA GIMNAZIALA "EMIL SCOALA GIMNAZIALA "EMIL
121 NR.2/0234319855/EMIL_RACOVIT SCENARIUL 2
RACOVITA" ONESTI RACOVITA" ONESTI
ZA@YAHOO.COM
SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE SCOALA GIMNAZIALA ONESTI, STRADA ARMONIEI NR.
122 SCENARIUL 2
CALINESCU" ONESTI "GEORGE CALINESCU" ONESTI 4, TEL. 0234311300
SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE GRADINITA CU PROGRAM ONESTI, STRADA VICTOR BABES,
123 SCENARIUL 2
CALINESCU" ONESTI NORMAL NR. 11 ONESTI NR. 8,
SCOALA GIMNAZIALA "GHITA GRADINITA CU PROGRAM STR. GEORGE CALINESCU NR.4
124 SCENARIUL 1
MOCANU" ONESTI PRELUNGIT NR 9 ONESTI TEL 0334428584
SCOALA GIMNAZIALA "GHITA SCOALA GIMNAZIALA "GHITA STR. 1 MAI NR.7 TEL/FAX
125 SCENARIUL 2
MOCANU" ONESTI MOCANU" ONESTI 0234/312394

12
Anexa la HCJSU nr. 26 din 11.09.2020
SCOALA GIMNAZIALA "SFANTUL
GRADINITA CU PROGRAM
126 VOIEVOD STEFAN CEL MARE" SCOALA3ONESTI@YAHOO.COM SCENARIUL 1
NORMAL NR. 3 ONESTI
ONESTI
SCOALA GIMNAZIALA "SFANTUL SCOALA GIMNAZIALA
127 VOIEVOD STEFAN CEL MARE" "SFANTUL VOIEVOD STEFAN SCOALA3ONESTI@YAHOO.COM SCENARIUL 2
ONESTI CEL MARE" ONESTI

GRADINITA CU PROGRAM
128 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 ONESTI ONESTI, STR. TEILOR NR. 2 SCENARIUL 2
PRELUNGIT NR. 10 ONESTI
GRADINITA CU PROGRAM
129 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 ONESTI PRELUNGIT "NAZDRAVANII" ONESTI, STR. CASINULUI NR. 21 SCENARIUL 2
ONESTI
ONESTI, STR. CASINULUI NR. 15,
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1
130 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 ONESTI 0234313041, SCENARIUL 2
ONESTI
SCOALAUNUON@YAHOO.COM
SCOALA POSTLICEALA ONESTI, BLD.OITUZ
SCOALA POSTLICEALA SANITARA
131 SANITARA "CAROL DAVILA" NR.12/0234312311/CONTACT@CA SCENARIUL 2
"CAROL DAVILA" ONESTI
ONESTI ROLDAVILAONESTI.RO
STR. GENERAL RADU ROSETTI
SCOALA POSTLICEALA SCOALA POSTLICEALA NR.9 / 0234317908/
132 SCENARIUL 2
SANITARA"SANITY" ONESTI SANITARA"SANITY" ONESTI SCOALASANITYONESTI@YAHOO.
COM
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 SLANIC- SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 STR. LALELELOR NR. 100
133 SCENARIUL 1
MOLDOVA SLANIC-MOLDOVA 02349255
GRADINITA CU PROGRAM
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 SLANIC- STR. CIRESOAIA NR. 98
134 NORMAL NR. 2 SLANIC- SCENARIUL 3
MOLDOVA ,0234349270
MOLDOVA
GRADINITA CU PROGRAM
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 SLANIC- STR. STEFAN CEL MARE , NR.
135 NORMAL "MARUNTICA" SCENARIUL 3
MOLDOVA 490234348097
SLANIC-MOLDOVA
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 SLANIC- SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 STR. N. BALCESCU ,NR. 13
136 SCENARIUL 1
MOLDOVA SLANIC-MOLDOVA ,0234348144
SCOALA GIMNAZIALA NR. 7 TARGU SCOALA GIMNAZIALA NR. 22 0234520852/CRTGOCNA@GMAIL.
137 SCENARIUL 2
OCNA BACAU COM

13
Anexa la HCJSU nr. 26 din 11.09.2020
COLEGIUL NATIONAL
COLEGIUL NATIONAL "COSTACHE STR.COSTACHE NEGRI NR.39
138 "COSTACHE NEGRI" TARGU SCENARIUL 3
NEGRI" TARGU OCNA LTGOCNA@YAHOO.COM
OCNA
STR.AVRAM IANCU NR.21
GRADINITA "ANNA MARIA" TARGU GRADINITA "ANNA MARIA" TG.OCNA,
139 SCENARIUL 2
OCNA TARGU OCNA BACAU/0234344690/GRADINITAA
NNAMARIA@YAHOO.COM
TARGU OCNA, STR.NICOLAE
LICEUL TEHNOLOGIC TARGU ARBANS, NR.1-
140 LICEUL TEHNOLOGIC TARGU OCNA SCENARIUL 3
OCNA 3/0234344176/GR_SC_TG.OCNA@
YAHOO.COM
STR. N.ARBANAS NR.4-6/
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 TARGU SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 0234344134,
141 SCENARIUL 3
OCNA TARGU OCNA SCOALANR1TGOCNA@YAHOO.CO
M
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 TARGU GRADINITA CU PROGRAM
142 STR.VILCELE SCENARIUL 3
OCNA NORMAL NR. 1 TIRGU OCNA

SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 TARGU GRADINITA CU PROGRAM


143 STR.POIENI SCENARIUL 3
OCNA NORMAL NR 5 TIRGU OCNA
GRADINITA CU PROGRAM
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 TARGU
144 PRELUNGIT "PITICOT" TARGU STR.REPUBLICII, NR.24 SCENARIUL 3
OCNA
OCNA
GRADINITA CU PROGRAM
SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 TARGU STR. VIISOARA, NR. 6, LOC,
145 NORMAL NR. 3 BIS TIRGU SCENARIUL 3
OCNA TARGU OCNA
OCNA
SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 TARGU SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 STR. COSTACHE NEGRI, NR. 123,
146 SCENARIUL 3
OCNA TARGU OCNA LOC. TARGU OCNA
STR. OITUZ, NR. 13, LOC. TARGU
SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 TARGU SCOALA GIMNAZIALA NR. 2
147 OCNA/02343440125/SCOALA2TG SCENARIUL 3
OCNA TARGU OCNA
OCNA@YAHOO.CO.UK
GRADINITA CU PROGRAM
SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 TARGU STR. OITUZ, NR. 1, LOC. TARGU
148 NORMAL "FLOARE DE COLT" SCENARIUL 3
OCNA OCNA
TARGU OCNA

14
Anexa la HCJSU nr. 26 din 11.09.2020
SCOALA GIMNAZIALA NR. 7 TARGU SCOALA GIMNAZIALA NR. 7 0234344434/CRTGOCNA@GMAIL.
149 SCENARIUL 3
OCNA TARGU OCNA COM
SCOALA NATIONALA DE PREGATIRE SCOALA NATIONALA DE
150 A AGENTILOR DE PENITENCIARE PREGATIRE A AGENTILOR DE TARGU OCNA SCENARIUL 3
TG.OCNA PENITENCIARE TG.OCNA
AGAS,BACAU 0234382031
151 SCOALA GIMNAZIALA AGAS SCOALA GIMNAZIALA AGAS SCENARIUL 1
SAMAGAS19@YAHOO.COM
COSNEA,AGAS,BACAUSAMAGAS19
152 SCOALA GIMNAZIALA AGAS SCOALA GIMNAZIALA COSNEA SCENARIUL 1
@YAHOO.COM
SCOALA GIMNAZIALA COTUMBA, AGAS, BACAU,
153 SCOALA GIMNAZIALA AGAS SCENARIUL 1
COTUMBA SAMAGAS19@YAHOO.COM
GOIOASA,AGAS, BACAU
154 SCOALA GIMNAZIALA AGAS SCOALA PRIMARA GOIOASA SCENARIUL 1
SAMAGAS19@YAHOO.COM
PRELUCI,AGAS,BACAU
155 SCOALA GIMNAZIALA AGAS SCOALA GIMNAZIALA PRELUCI SCENARIUL 1
SAMAGAS19@YAHOO.COM
GRADINITA CU PROGRAM SULTA, AGAS, BACAU
156 SCOALA GIMNAZIALA AGAS SCENARIUL 1
NORMAL SULTA ,SAMAGAS19@YAHOO.COM
COM. ARDEOANI , JUD. BACAU,
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 STR.
157 SCENARIUL 1
ARDEOANI ARDEOANI PRINCIPALA/0231354016/ARDEO
ANISCOALA@YAHOO.COM
STR. VALEA ASAULUI NR. 290/
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1
158 SCOALA GIMNAZIALA ASAU COM. ASAU, SAT APA - ASAU/ SCENARIUL 1
APA ASAU
0234388220
STR. EROILOR NR. 2/ SAT ASAU,
159 SCOALA GIMNAZIALA ASAU SCOALA GIMNAZIALA ASAU SCENARIUL 2
COM. ASAU/ 0334197550
GRADINITA CU PROGRAM STR. PRINCIPALA COM. ASAU
160 SCOALA GIMNAZIALA ASAU SCENARIUL 2
NORMAL CIOBANUS SAT. CIOBANUS
GRADINITA CU PROGRAM STR. PRINCIPALA COMUNA ASAU
161 SCOALA GIMNAZIALA ASAU SCENARIUL 2
NORMAL PALTINIS SAT PALTINIS
SCOALABACIOIU2009@YAHOO.C
162 SCOALA GIMNAZIALA BACIOIU SCOALA GIMNAZIALA BACIOIU SCENARIUL 1
OM/0741408562
BALCANI/ 234380705/E-
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1
163 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 BALCANI MAIL:SCOALA_BALCANIBACAU@Y SCENARIUL 1
BALCANI
AHOO.COM

15
Anexa la HCJSU nr. 26 din 11.09.2020
164 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 BALCANI SCOALA PRIMARA LUDASI LUDASI/0234380681 SCENARIUL 1
SCOALA PRIMARA SCHITU
165 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 BALCANI SCHITU FRUMOASA/0234380708 SCENARIUL 1
FRUMOASA
LOC.ALBELE,COM BARSANESTI
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 0234332505
166 SCOALA PRIMARA ALBELE SCENARIUL 1
BIRSANESTI SCOALABARSANESTI@YAHOO.CO
M
LOC BARSANESTI ,0234334024
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1
167 SCOALABARSANESTI@YAHOO.CO SCENARIUL 1
BIRSANESTI BIRSANESTI
M
LOC.BRATESTI,COMUNA
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 SCOALA GIMNAZIALA BARSANESTI 023434126
168 SCENARIUL 1
BIRSANESTI BRATESTI SCOALABARSANESTI@YAHOO.CO
M
LOC.CARACLAU,COM
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 SCOALA GIMNAZIALA
169 BARSANESTI,JUD.BACAU SCENARIUL 1
BIRSANESTI CARACLAU
0234334170
LOC. BERESTI-BISTRITA, STR.
PRINCIPALA, NR. 123, NR
SCOALA GIMNAZIALA "VASILE SCOALA GIMNAZIALA "VASILE
170 TEL/FAX 0234216019, EMAIL: SCENARIUL 1
BORCEA" BERESTI-BISTRITA BORCEA" BERESTI-BISTRITA
SCOALAVASILEBORCEA@YAHOO.
COM
STR. PRINCIPALA NR. 44, LOC.
SCOALA GIMNAZIALA BERESTI- SCOALA GIMNAZIALA BERESTI- BERESTI-
171 SCENARIUL 1
TAZLAU TAZLAU TAZLAU/0234353009/SAMBEREST
ITAZLAU@YAHOO.COM
SCOALA GIMNAZIALA BERESTI- SAT ENACHESTI, COM. BERESTI
172 SCOALA PRIMARA ENACHESTI SCENARIUL 1
TAZLAU TAZLAU
SCOALA GIMNAZIALA BERESTI- SCOALA GIMNAZIALA SAT TESCANI, COM. BERESTI
173 SCENARIUL 1
TAZLAU "GEORGE ENESCU" TESCANI TAZLAU
SCOALA GIMNAZIALA
SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU BERZUNTI 0234/336006
174 "ALEXANDRU CEL BUN" SCENARIUL 1
CEL BUN" BERZUNTI SCOALABERZUNTI@YAHO.COM
BERZUNTI

16
Anexa la HCJSU nr. 26 din 11.09.2020
SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU GRADINITA CU PROGRAM
175 BERZUNTI SCENARIUL 1
CEL BUN" BERZUNTI NORMAL NR. 2 BERZUNTI

SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU SCOALA PRIMARA NR. 3


176 BERZUNTI SCENARIUL 1
CEL BUN" BERZUNTI BERZUNTI

SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU


177 SCOALA PRIMARA BUDA BUDA SCENARIUL 1
CEL BUN" BERZUNTI

SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU SCOALA GIMNAZIALA NR. 2


178 DRAGOMIR SCENARIUL 1
CEL BUN" BERZUNTI DRAGOMIR

SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU SCOALA PRIMARA NR. 1


179 DRAGOMIR SCENARIUL 1
CEL BUN" BERZUNTI DRAGOMIR
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 STRADA PRIMARIEI, NR. 517,
180 SCENARIUL 1
BLAGESTI BLAGESTI BLAGESTI
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 STRADA PRINCIPALA, NR. 501,
181 SCOALA PRIMARA BLAGESTI SCENARIUL 1
BLAGESTI BLAGESTI
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 GRADINITA CU PROGRAM STRADA PRIMARIEI, NR. 492,
182 SCENARIUL 1
BLAGESTI NORMAL NR. 1 BLAGESTI BLAGESTI
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 GRADINITA CU PROGRAM STRADA PRINCIPALA, NR. 173,
183 SCENARIUL 1
BLAGESTI NORMAL NR. 1 BUDA BUDA, BLAGESTI
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 STRADA PRINCIPALA, NR. 151,
184 SCENARIUL 2
BLAGESTI BUDA BUDA, BLAGESTI

COM BOGDANESTI, STR CENTRU,


SCOALA GIMNAZIALA
185 SCOALA GIMNAZIALA BOGDANESTI NR. 66, TEL 0234336588 E MAIL SCENARIUL 1
BOGDANESTI
SGNBOGDANESTI@GMAIL.COM

GRADINITA CU PROGRAM COM. BOGDANESTI, STR.


186 SCOALA GIMNAZIALA BOGDANESTI SCENARIUL 2
NORMAL BOGDANESTI CENTRU, NR. 66
SCOALA GIMNAZIALA "IOANA STR. ING. ELIE RADU, NR. 104,
SCOALA GIMNAZIALA "IOANA RADU
187 RADU ROSETTI" SAT BRUSTUROASA, SCENARIUL 1
ROSETTI" BRUSTUROASA
BRUSTUROASA BRUSTUROASASAM@YAHOO.COM

17
Anexa la HCJSU nr. 26 din 11.09.2020
STR. SCOLII, NR. 5, SAT
SCOALA GIMNAZIALA "IOANA RADU CAMENCA, COMUNA
188 SCOALA PRIMARA CAMENCA SCENARIUL 1
ROSETTI" BRUSTUROASA BRUSTUROASA,
BRUSTUROASASAM@YAHOO.COM

STR. ING. ELIE RADU, NR. 222,


SCOALA GIMNAZIALA "IOANA RADU
189 SCOALA PRIMARA CUCHINIS SAT BRUSTUROASA, SCENARIUL 1
ROSETTI" BRUSTUROASA
BRUSTUROASASAM@YAHOO.COM
LOCALITATEA
190 SCOALA GIMNAZIALA BUCIUMI SCOALA GIMNAZIALA BUCIUMI BUCIUMI,COM.BUCIUMI,JUDET SCENARIUL 1
BACAU
LOCALITATEA
SCOALA GIMNAZIALA
191 SCOALA GIMNAZIALA BUCIUMI RACAUTI,COM.BUCIUMI,JUDET SCENARIUL 2
RACAUTI
BACAU
SCOALA GIMNAZIALA "CONSTANTIN LOCALITATEA BUHOCI, EMAIL -
192 SCOALA GIMNAZIALA BIJGHIR SCENARIUL 2
POPOVICI" BUHOCI SAMBUHOCI@YAHOO.COM
SCOALA GIMNAZIALA LOC.BUHOCI,STRADA
SCOALA GIMNAZIALA "CONSTANTIN
193 "CONSTANTIN POPOVICI" PRINCIPALA, EMAIL - SCENARIUL 1
POPOVICI" BUHOCI
BUHOCI SAMBUHOCI@YAHOO.COM
SCOALA GIMNAZIALA "RADUCANU GRADINITA CU PROGRAM COM CAIUTI,SAT BLIDARI, JUD
194 SCENARIUL 1
ROSETTI" CAIUTI NORMAL BLIDARI BACAU
COM. CAIUTI,SAT CAIUTI, JUD
SCOALA GIMNAZIALA "RADUCANU SCOALA GIMNAZIALA
195 BACAU, SCENARIUL 1
ROSETTI" CAIUTI "RADUCANU ROSETTI" CAIUTI
SCOALACAIUTI@YAHOO.COM
SCOALA GIMNAZIALA "RADUCANU GRADINITA CU PROGRAM COM CAIUTI,SAT HELTIU,JUD
196 SCENARIUL 1
ROSETTI" CAIUTI NORMAL HELTIU BACAU
SCOALA GIMNAZIALA "RADUCANU GRADINITA CU PROGRAM COM CAIUTI,SAT MARCESTI, JUD
197 SCENARIUL 1
ROSETTI" CAIUTI NORMAL MARCESTI BACAU
SCOALA GIMNAZIALA "RADUCANU GRADINITA CU PROGRAM COM CAIUTI,SAT PRALEA, JUD
198 SCENARIUL 1
ROSETTI" CAIUTI NORMAL PRALEA BACAU
SCOALA GIMNAZIALA "RADUCANU COM. CAIUTI, SAT PRALEA, JUD
199 SCOALA GIMNAZIALA PRALEA SCENARIUL 1
ROSETTI" CAIUTI BACAU

18
Anexa la HCJSU nr. 26 din 11.09.2020
STR. SCOLII, NR. 10, SAT.
CALUGARENI, COM. DAMIENESTI,
SCOALA GIMNAZIALA
200 SCOALA GIMNAZIALA CALUGARENI 0234228219, SCENARIUL 3
CALUGARENI
SCGEN_CALUGARENI@YAHOO.CO
M
STR. ION IONESCU DE LA BRAD,
SAT DRAGESTI, COM.
201 SCOALA GIMNAZIALA CALUGARENI SCOALA PRIMARA DRAGESTI DAMIENESTI, 0234228219, SCENARIUL 3
SCGEN_CALUGARENI@YAHOO.CO
M
SAT CASIN, COMUNA CASIN,
SCOALA GIMNAZIALA JUDETUL BACAU,
SCOALA GIMNAZIALA "INVATATOR
202 "INVATATOR NECULAI TEL.0234331090, E- SCENARIUL 1
NECULAI PASLARU" CASIN
PASLARU" CASIN MAIL:SCOALA_CASIN@YAHOO.CO
M
SAT CURITA, COMUNA CASIN,
JUDETUL BACAU, TEL.
SCOALA GIMNAZIALA "INVATATOR GRADINITA CU PROGRAM
203 0234331090, E- SCENARIUL 1
NECULAI PASLARU" CASIN NORMAL CURITA
MAIL:SCOALA_CASIN@YAHOO.CO
M
CHETRIS, COMUNA TAMASI/
204 SCOALA GIMNAZIALA CHETRIS SCOALA GIMNAZIALA CHETRIS SCOALACHETRIS@YAHOO.COM/0 SCENARIUL 1
234225404
FURNICARI,COMUNA
GRADINITA CU PROGRAM
205 SCOALA GIMNAZIALA CHETRIS TAMASI/SCOALACHETRIS@YAHO SCENARIUL 1
NORMAL FURNICARI
O.COM/0234225404
TAMASI/COMUNA
GRADINITA CU PROGRAM
206 SCOALA GIMNAZIALA CHETRIS TAMASI/SCOALACHETRIS@YAHO SCENARIUL 1
NORMAL NR. 2 TAMASI
O.COM/0234225404
TAMASI,COMUNA
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1
207 SCOALA GIMNAZIALA CHETRIS TAMASI/SCOALACHETRIS@YAHO SCENARIUL 1
TAMASI
O.COM/0234225404

STR. UNIRII,214, 0234253014,


208 SCOALA GIMNAZIALA CLEJA SCOALA GIMNAZIALA CLEJA SCENARIUL 1
SCOALACLEJAPJ@YAHOO.COM

19
Anexa la HCJSU nr. 26 din 11.09.2020

SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 STR. UNIRII, 16, 0234253015,


209 SCOALA GIMNAZIALA CLEJA SCENARIUL 1
CLEJA SCOALACLEJAPJ@YAHOO.COM

SCOALA GIMNAZIALA STR. SCOLII, 11, 0234253035,


210 SCOALA GIMNAZIALA CLEJA SCENARIUL 1
SOMUSCA SCOALACLEJAPJ@YAHOO.COM

SCOALA GIMNAZIALA "SMARANDA


211 SCOALA PRIMARA CALINI SAT CALINI, COM. COLONESTI, SCENARIUL 1
APOSTOLEANU" COLONESTI

SCOALA GIMNAZIALA "SMARANDA GRADINITA CU PROGRAM


212 COM. COLONESTI SCENARIUL 1
APOSTOLEANU" COLONESTI NORMAL COLONESTI

SCOALA GIMNAZIALA
SCOALA GIMNAZIALA "SMARANDA COM. COLONESTI, 0234287603,
213 "SMARANDA APOSTOLEANU" SCENARIUL 1
APOSTOLEANU" COLONESTI SCOALCOLONESTI@YAHOO.COM
COLONESTI

SCOALA GIMNAZIALA "SMARANDA SAT SATU-NOU, COM.


214 SCOALA PRIMARA SATU-NOU SCENARIUL 1
APOSTOLEANU" COLONESTI COLONESTIM 0234287605

SCOALA GIMNAZIALA "SMARANDA SAT SPRIA, COM.


215 SCOALA GIMNAZIALA SPRIA SCENARIUL 1
APOSTOLEANU" COLONESTI COLONESTI,0234287616

SCOALA GIMNAZIALA 0743253696/


216 SCOALA GIMNAZIALA CORBASCA SCENARIUL 1
CORBASCA SCOALACORBASCA@YAHOO.COM
SAT CORNII DE SUS, STR.
SCOALA GIMNAZIALA CORNII DE SCOALA GIMNAZIALA CORNII PRINCIPALA, NR.215 /
217 SCENARIUL 1
SUS DE SUS 0234286519/SCOLACORNIIDESUS
@YAHOO.COM
SAT GHERDANA, STR.
SCOALA GIMNAZIALA CORNII DE
218 SCOALA PRIMARA GHERDANA PRINCIPALA, NR. 41 / SCENARIUL 1
SUS
0234283239
SAT TATARASTI, STR.
SCOALA GIMNAZIALA CORNII DE GRADINITA CU PROGRAM
219 PRINCIPALA, NR.143 / SCENARIUL 1
SUS NORMAL TATARASTI
0234286574

20
Anexa la HCJSU nr. 26 din 11.09.2020
STR. CANTONULUI NR. 335, SAT
220 SCOALA GIMNAZIALA COTOFANESTI SCOALA PRIMARA BALCA SCENARIUL 2
BALCA, COM. COTOFANESTI

GRADINITA CU PROGRAM STR. SCOLII NR. 329, SAT


221 SCOALA GIMNAZIALA COTOFANESTI SCENARIUL 2
NORMAL BORSANI BORSANI, COM. COTOFANESTI
STR. PRINCIPALA NR. 408, SAT.
COTOFANESTI, COM.
SCOALA GIMNAZIALA COTOFANESTI, TEL. 0234330028,
222 SCOALA GIMNAZIALA COTOFANESTI SCENARIUL 2
COTOFANESTI MAIL:
SAM_COTOFANESTI@YAHOO.CO
M
STR. MIHAI VITEAZUL NR. 119,
223 SCOALA GIMNAZIALA COTOFANESTI SCOALA PRIMARA TAMASOAIA SAT TAMASOAIA, COM. SCENARIUL 2
COTOFANESTI
SAT CUCUIETI,STR. SOCILOR.,
SCOALA GIMNAZIALA
224 SCOALA GIMNAZIALA CUCUIETI NR. 1, COM. DOFTEANA, JUD. SCENARIUL 1
CUCUIETI
BACAU
SAT LARGA, COM. DOFTEANA,
225 SCOALA GIMNAZIALA CUCUIETI SCOALA GIMNAZIALA LARGA SCENARIUL 1
JUD. BACAU
226 SCOALA GIMNAZIALA DEALU MORII SCOALA PRIMARA CAUIA SAT. CAUIA/ 0234282770 SCENARIUL 1
DEALU MORII/ 0234282623/
SCOALA GIMNAZIALA DEALU
227 SCOALA GIMNAZIALA DEALU MORII DEALUMORIISCOALA@YAHOO.CO SCENARIUL 1
MORII
M
GRADINITA CU PROGRAM
228 SCOALA GIMNAZIALA DEALU MORII DEALU MORII SCENARIUL 1
NORMAL DEALU MORII
229 SCOALA GIMNAZIALA DEALU MORII SCOALA PRIMARA NEGULESTI SAT. NEGULESTI/0234286125 SCENARIUL 1
STR. PACII, NR. 76, LOC.
SCOALA GIMNAZIALA
SCOALA GIMNAZIALA "SCARLAT DOFTEANA, JUD.
230 "SCARLAT LONGHIN" SCENARIUL 1
LONGHIN" DOFTEANA BACAU/0234352026/SAMDOFTEA
DOFTEANA
NA@YAHOO.COM
STR. PACII, NR. 21, LOC.
GRADINITA CU PROGRAM
SCOALA GIMNAZIALA "SCARLAT DOFTEANA, JUD.
231 PRELUNGIT "PRICHINDEL" SCENARIUL 2
LONGHIN" DOFTEANA BACAU/0234352085/SAMDOFTEA
DOFTEANA
NA@YAHOO.COM

21
Anexa la HCJSU nr. 26 din 11.09.2020
SCOALA GIMNAZIALA GHIMES FAGET, SAT BOLOVANIS,
232 LICEUL TEHNOLOGIC FAGET SCENARIUL 1
BOLOVANIS 0234385629
GHIMES FAGET, SAT FAGET,
233 LICEUL TEHNOLOGIC FAGET LICEUL TEHNOLOGIC FAGET 0234385701, SCENARIUL 1
SC_FAGET@YAHOO.COM
SCOALA PRIMARA FAGETU DE GHIMES FAGET, SAT FAGETUL DE
234 LICEUL TEHNOLOGIC FAGET SCENARIUL 1
SUS SUS,
GHIMES FAGET, SAT RACHITIS,
235 LICEUL TEHNOLOGIC FAGET SCOALA PRIMARA RACHITIS SCENARIUL 1
0234385652
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 GHIMES FAGET, SAT TARHAUSI,
236 LICEUL TEHNOLOGIC FAGET SCENARIUL 1
TARHAUSI 0234385665
LOC. FARAOANI, STR.
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 PRINCIPALA ,NR.35,JUD. BACAU,
237 SCENARIUL 1
FARAOANI FARAOANI 0234254021,SCOALAFARAOANI@
YAHOO.COM

LOC. FARAOANI,STR.VALEA
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 MARE, NR.59,JUD. BACAU,
238 SCENARIUL 1
FARAOANI FARAOANI 0234254023,
SCOALAFARAOANI@YAHOO.COM

239 SCOALA GIMNAZIALA FILIPENI SCOALA GIMNAZIALA FILIPENI 234285502 SCENARIUL 1

240 SCOALA GIMNAZIALA FILIPENI SCOALA PRIMARA FRUNTESTI 234285502 SCENARIUL 1

241 SCOALA GIMNAZIALA FILIPENI SCOALA PRIMARA MARASTI 234285820 SCENARIUL 1


SCOALA PRIMARA VALEA
242 SCOALA GIMNAZIALA FILIPENI 234285502 SCENARIUL 1
BOTULUI
LOC.CIRLIGI, COM.FILIPESTI,
243 SCOALA GIMNAZIALA FILIPESTI SCOALA PRIMARA CARLIGI SCENARIUL 1
JUD. BACAU
LOC.FILIPESTI, COM.FILIPESTI,
JUD. BACAU/TELEFON
SCOALA GIMNAZIALA
244 SCOALA GIMNAZIALA FILIPESTI 0234215530/ SCENARIUL 1
FILIPESTI
SCOALAFILIPESTIBC@YAHOO.CO
M

22
Anexa la HCJSU nr. 26 din 11.09.2020
LOC.GALBENI, COM.FILIPESTI,
245 SCOALA GIMNAZIALA FILIPESTI SCOALA PRIMARA GALBENI SCENARIUL 1
JUD. BACAU
LOC.HIRLESTI, COM.FILIPESTI,
246 SCOALA GIMNAZIALA FILIPESTI SCOALA PRIMARA HARLESTI SCENARIUL 1
JUD. BACAU
SCOALA GIMNAZIALA LOC.ONISCANI, COM.FILIPESTI,
247 SCOALA GIMNAZIALA FILIPESTI SCENARIUL 1
ONISCANI JUD. BACAU
SAT FRUMOASA, COMUNA
BALCANI, TELEFON 0234380707,
SCOALA GIMNAZIALA
248 SCOALA GIMNAZIALA FRUMOASA E-MAIL : SCENARIUL 1
FRUMOASA
SCOALAGIMNAZIALAFRUMOASA@
E-ISJBACAU.RO
GRADINITA CU PROGRAM
249 SCOALA GIMNAZIALA GAICEANA SAT ARINI. COMUNA GAICEANA SCENARIUL 1
NORMAL ARINI
250 SCOALA GIMNAZIALA GAICEANA SCOALA GIMNAZIALA ARINI SAT ARINI, COMUNA GAICEANA SCENARIUL 1
SAT GAICEANA, COMUNA
GAICEANA, TEL. 0234283625,
SCOALA GIMNAZIALA
251 SCOALA GIMNAZIALA GAICEANA EMAIL- SCENARIUL 1
GAICEANA
SCOALAGIMNAZIALAGAICEANA-
EISJBACAU.RO
GRADINITA CU PROGRAM SAT POPESTI, COMUNA
252 SCOALA GIMNAZIALA GAICEANA SCENARIUL 1
NORMAL POPESTI GAICEANA
SCOALA GIMNAZIALA "DANI
253 SCOALA GIMNAZIALA FAGET FAGET SCENARIUL 1
GERGELY" GHIMES
SCOALA GIMNAZIALA "DANI SCOALA GIMNAZIALA "DANI STR PRINCIPALA 120, SAT
254 SCENARIUL 1
GERGELY" GHIMES GERGELY" GHIMES GHIMES, JUD BACAU
STR. PRINCIPALA, NR.
SCOALA GIMNAZIALA "ION STRAT" SCOALA GIMNAZIALA "ION
255 173/0234225108/SCOALAIONSTR SCENARIUL 1
GIOSENI STRAT" GIOSENI
ATGIOSENI@YAHOO.COM
SCOALA GIMNAZIALA "ION STRAT" GRADINITA CU PROGRAM
256 STR. PRINCIPALA, NR. 207 SCENARIUL 1
GIOSENI NORMAL GIOSENI
SAT FRUMUSELU , COM.
SCOALA PRIMARA "GENERAL GLAVANESTI , JUD. BACAU , TEL
257 SCOALA GIMNAZIALA GLAVANESTI GHEORGHE BERDAN" 0234282012, SCENARIUL 1
FRUMUSELU SCOALAGLAVANESTI@YAHOO.CO
M

23
Anexa la HCJSU nr. 26 din 11.09.2020
SAT FRUMUSELU, COM.
GLAVANESTI,JUD. BACAU,
SCOALA GIMNAZIALA "POET
258 SCOALA GIMNAZIALA GLAVANESTI TEL.0234282012, SCENARIUL 1
SERGIU ADAM" FRUMUSELU
SCOALAGLAVANESTI@YAHOO.CO
M
SAT/COM. GLAVANESTI , JUD.
SCOALA GIMNAZIALA BACAU , TEL 0234282012,
259 SCOALA GIMNAZIALA GLAVANESTI SCENARIUL 1
GLAVANESTI SCOALAGLAVANESTI@YAHOO.CO
M
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 GURA SCOALA GIMNAZIALA SAT DUMBRAVA, COM. GURA
260 SCENARIUL 1
VAII DUMBRAVA VAII, JUD. BACAU
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 GURA SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 SAT GURA VAII, COM. GUARA
261 SCENARIUL 1
VAII GURA VAII VAII, JUD. BACAU
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 GURA GRADINITA CU PROGRAM SAT GURA VAII, COM. GURA VAII,
262 SCENARIUL 1
VAII NORMAL NR. 1 GURA VAII JUD. BACAU
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 GURA SAT TEMELIA, COM. GURA VAII,
263 SCOALA GIMNAZIALA TEMELIA SCENARIUL 1
VAII JUD. BACAU

STR. CIUNGETULUI, NR. 90, SAT


SCOALA GIMNAZIALA
264 SCOALA GIMNAZIALA HAGHIAC HAGHIAC, COMUNA DOFTEANA, SCENARIUL 1
HAGHIAC
SCOALAHAGHIAC@YAHOO.COM

STR. STEFAN CEL MARE, NR. 28,


SCOALA PRIMARA STEFAN-
265 SCOALA GIMNAZIALA HAGHIAC SAT STEFAN VODA, COMUNA SCENARIUL 1
VODA
DOFTEANA
STR.IUGA VOIEVOD, NR.233, SAT
GRADINITA CU PROGRAM BRATILA, COMUNA HELEGIU,
266 SCOALA GIMNAZIALA HELEGIU SCENARIUL 1
NORMAL BRATILA JUDETUL
BACAU/0234333648/SCOALAGIMN
STR.PREOT PAHOVNIE, NR.196,
267 SCOALA GIMNAZIALA HELEGIU SCOALA GIMNAZIALA DELENI SAT DELENI, COMUNA HELEGIU, SCENARIUL 1
JUDETUL BACAU/0234333118/

24
Anexa la HCJSU nr. 26 din 11.09.2020
STR.INV.DONTU,NR.175, SAT
DRAGUGESTI, COMUNA HELEGIU,
SCOALA GIMNAZIALA
268 SCOALA GIMNAZIALA HELEGIU JUDETUL SCENARIUL 1
DRAGUGESTI
BACAU/0234333144/SCOALAGIMN
AZIALAHELEGIU@E-ISJBACAU.RO

STR.PREOT CONSTANTIN
BADIU,NR.45, COMUNA HELEGIU,
269 SCOALA GIMNAZIALA HELEGIU SCOALA GIMNAZIALA HELEGIU JUDETUL SCENARIUL 1
BACAU/0234333022/SCOALAGIMN
AZIALAHELEGIU@E-ISJBACAU.RO
STR.GARII NR.1
SCOALA GIMNAZIALA
SCOALA GIMNAZIALA "GRIGORE /SCOALAGIMNAZIALAGRIGORETA
270 "GRIGORE TABACARU" SCENARIUL 1
TABACARU" HEMEIUS BACARUHEMEIUS@E-
HEMEIUS
ISJBACAU.RO
STR.GARII NR.1
SCOALA GIMNAZIALA "GRIGORE SCOALA GIMNAZIALA "ION /SCOALAGIMNAZIALAGRIGORETA
271 SCENARIUL 1
TABACARU" HEMEIUS SIMIONESCU" LILIECI BACARUHEMEIUS@E-
ISJBACAU.RO
GRADINITA CU PROGRAM HORGESTI/0234226006/SAMHOR
272 SCOALA GIMNAZIALA HORGESTI SCENARIUL 1
NORMAL HORGESTI GESTI@YAHOO.COM
SCOALA GIMNAZIALA HORGESTI/0234226006/SAMHOR
273 SCOALA GIMNAZIALA HORGESTI SCENARIUL 1
HORGESTI GESTI@YAHOO.COM
SCOALA GIMNAZIALA HORGESTI/0234226006/SAMHOR
274 SCOALA GIMNAZIALA HORGESTI SCENARIUL 1
SOHODOR GESTI@YAHOO.COM
SCOALA GIMNAZIALA "VASILE SCOALA GIMNAZIALA "VASILE
275 SAT HURUIESTI, COM HURUIESTI SCENARIUL 1
PARVAN" HURUIESTI PARVAN" HURUIESTI
SCOALA GIMNAZIALA "VASILE GRADINITA CU PROGRAM
276 SAT HURUIESTI, COM HURUIESTI SCENARIUL 1
PARVAN" HURUIESTI NORMAL HURUIESTI
SCOALA GIMNAZIALA "VASILE
277 SCOALA PRIMARA OCHENI SAT OCHENI,COM. HURUIESTI SCENARIUL 1
PARVAN" HURUIESTI
SAT DUMBRAVA, COM. ITESTI,
SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE JUD.
278 SCOALA PRIMARA DUMBRAVA SCENARIUL 1
BANTAS" ITESTI BACAU/0234216764/SCOALAITES
TI@YAHOO.COM

25
Anexa la HCJSU nr. 26 din 11.09.2020
SAT ITESTI, COM. ITESTI, JUD.
SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE SCOALA GIMNAZIALA
279 BACAU/0234216764/SCOALAITES SCENARIUL 1
BANTAS" ITESTI "GHEORGHE BANTAS" ITESTI
TI@YAHOO.COM

SCOALA GIMNAZIALA "CONSTANTIN GRADINITA CU PROGRAM LOCALITATEA ANTOHESTI,


280 SCENARIUL 1
MOSCU" IZVORU BERHECIULUI NORMAL ANTOHESTI COMUNA IZVORU BERHECIULUI
LOCALITATEA IZVORU
BERHECIULUI, COMUNA IZVORU
SCOALA GIMNAZIALA
SCOALA GIMNAZIALA "CONSTANTIN BERHECIULUI, TELEFON
281 "CONSTANTIN MOSCU" SCENARIUL 1
MOSCU" IZVORU BERHECIULUI 0234223505, EMAIL
IZVORU BERHECIULUI
SIZVORUBERHECIULUI@YAHOO.C
OM
GRADINITA CU PROGRAM LOCALITATEA IZVORU
SCOALA GIMNAZIALA "CONSTANTIN
282 NORMAL IZVORU BERHECIULUI, COMUNA IZVORU SCENARIUL 1
MOSCU" IZVORU BERHECIULUI
BERHECIULUI BERHECIULUI
SCOALA GIMNAZIALA "CONSTANTIN GRADINITA CU PROGRAM LOCALITATEA PADURENI,
283 SCENARIUL 1
MOSCU" IZVORU BERHECIULUI NORMAL PADURENI COMUNA IZVORU BERHECIULUI
STR. PROF.DR.IOAN LASCAR, SAT
SCOALA GIMNAZIALA "PROF. GARLENI, COM.GARLENI,
SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI
284 PANAITE CONSTANTIN" TEL.0234269002, SCENARIUL 1
EMINESCU" LESPEZI
GARLENI SCOALA_LESPEZI_GARLENI@YAH
OO.COM
STR.FANTANELE, SAT GARLENII
DE SUS, COM. GARLENI,
SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI SCOALA GIMNAZIALA "ION
285 0234269002, SCENARIUL 1
EMINESCU" LESPEZI CREANGA" GARLENII DE SUS
SCOALA_LESPEZI_GARLENI@YAH
OO.COM
STR.SOSEAUA NATIONALA, SAT
LESPEZI, COM.GARLENI,
SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI
286 TEL.0234269002, SCENARIUL 1
EMINESCU" LESPEZI EMINESCU" LESPEZI
SCOALA_LESPEZI_GARLENI@YAH
OO.COM
SAT HOLT, COM. LETEA VECHE,
287 SCOALA GIMNAZIALA LETEA VECHE SCOALA GIMNAZIALA HOLT SCENARIUL 1
JUDETUL BACAU

26
Anexa la HCJSU nr. 26 din 11.09.2020
SCOALA GIMNAZIALA LETEA COM. LETEA VECHE, STR. AL. I
288 SCOALA GIMNAZIALA LETEA VECHE SCENARIUL 1
VECHE CUZA, NR.216, JUD. BACAU
GRADINITA CU PROGRAM SAT RUSI CIUTEA, COM. LETEA
289 SCOALA GIMNAZIALA LETEA VECHE SCENARIUL 1
NORMAL RUSI-CIUTEA VECHE, JUD. BACAU
SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI LOC.LIPOVA/0234220614/MIHAI.E
290 SCENARIUL 1
EMINESCU" LIPOVA EMINESCU" LIPOVA MINESCU88@GMAIL.COM
LOC.
SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI
291 SCOALA GIMNAZIALA MALOSU LIPOVA/0234220608/MIHAI.EMIN SCENARIUL 1
EMINESCU" LIPOVA
ESCU88@GMAIL.COM
LOC
SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI SCOALA GIMNAZIALA SATU
292 LIPOVA/0234220614/MIHAI.EMIN SCENARIUL 1
EMINESCU" LIPOVA NOU
ESCU88@GMAIL.COM
SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI SCOALA PRIMARA VALEA LOC.LIPOVA/0234220691/MIHAI.E
293 SCENARIUL 1
EMINESCU" LIPOVA CASELOR MINESCU88@GMAIL.COM
LOC.
SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI SCOALA PRIMARA VALEA
294 LIPOVA/0234220800/MIHAI.EMIN SCENARIUL 1
EMINESCU" LIPOVA HOGEI
ESCU88@GMAIL.COM
SCOALA PRIMARA NR. 1
295 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 LIVEZI SAT. BALANEASA, COM. LIVEZI SCENARIUL 1
BALANEASA
GRADINITA CU PROGRAM
296 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 LIVEZI SAT. BALANEASA, COM. LIVEZI SCENARIUL 1
NORMAL NR. 2 BALANEASA
SAT. LIVEZI, COM. LIVEZI/
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1
297 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 LIVEZI 0234332007 / SCENARIUL 1
LIVEZI
SCOALALIVEZI@YAHOO.COM
SCOALA PRIMARA NR. 2 SAT. LIVEZI, COM. LIVEZI/
298 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 LIVEZI SCENARIUL 1
LIVEZI 0234332141
SAT. ORASA, COM. LIVEZI/
299 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 LIVEZI SCOALA PRIMARA ORASA SCENARIUL 1
0234332030
SAT. POIANA, COM. LIVEZI/
300 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 LIVEZI SCOALA GIMNAZIALA POIANA SCENARIUL 1
0234332585
SAT. PRAJOAIA, COM. LIVEZI/
301 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 LIVEZI SCOALA PRIMARA PRAJOAIA SCENARIUL 1
0234332361
302 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 LIVEZI SCOALA PRIMARA SCARIGA SAT. SCARIGA, COM. LIVEZI SCENARIUL 1
SCOALA GIMNAZIALA LUIZI- SCOALA GIMNAZIALA LUIZI- 0234218020/SAMLUIZI@YAHOO.C
303 SCENARIUL 2
CALUGARA CALUGARA OM

27
Anexa la HCJSU nr. 26 din 11.09.2020
STR.EPS.IOACHIM
SCOALA GIMNAZIALA MARES,NR.114,COM
304 SCOALA GIMNAZIALA MAGIRESTI SCENARIUL 1
MAGIRESTI MAGIRESTI/0234355002/SCOALA.
MAGIRESTI@YAHOO.COM

STR. EMIL BRAESCU NR. 1162.


SCOALA GIMNAZIALA "EMIL GRADINITA CU PROGRAM COM. MAGURA / 0234212037 /
305 SCENARIUL 1
BRAESCU" MAGURA NORMAL CRIHAN SCOALA_EMIL_BRAESCU@YAHOO
.COM

STR. EMIL BRAESCU NR. 454,


SCOALA GIMNAZIALA "EMIL SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 COM. MAGURA / 0234212262 /
306 SCENARIUL 1
BRAESCU" MAGURA MAGURA SCOALA_EMIL_BRAESCU@YAHOO
.COM

STR. EMIL BRAESCU NR. 1162,


SCOALA GIMNAZIALA "EMIL SCOALA GIMNAZIALA "EMIL COM. MAGURA / 0234212037 /
307 SCENARIUL 1
BRAESCU" MAGURA BRAESCU" MAGURA SCOALA_EMIL_BRAESCU@YAHOO
.COM
STR.PRINCIPALA,NR.119/2343316
SCOALA GIMNAZIALA "REGINA SCOALA GIMNAZIALA "REGINA
308 05/SCOALA_MANASTIREA.CASIN SCENARIUL 2
MARIA" MANASTIREA CASIN MARIA" MANASTIREA CASIN
@YAHOO.COM
SCOALA GIMNAZIALA "REGINA SCOALA GIMNAZIALA NR. 2
309 MANASTIREA CASIN SCENARIUL 2
MARIA" MANASTIREA CASIN MANASTIREA CASIN
STR. SCOLII, NR. 2, BARATI,
SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU MARGINENI, 0234211019,
310 SCOALA GIMNAZIALA BARATI SCENARIUL 1
PIRU" MARGINENI SCOALA.MARGINENI@YAHOO.CO
M
CALEA MOINESTI, NR. 233,
LUNCANI, MARGINENI,
SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU SCOALA GIMNAZIALA
311 0234211019, SCENARIUL 1
PIRU" MARGINENI LUNCANI
SCOALA.MARGINENI@YAHOO.CO
M

28
Anexa la HCJSU nr. 26 din 11.09.2020
CALEA MOINESTI, NR. 184,
SCOALA GIMNAZIALA
SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU MARGINENI, 0234211019,
312 "ALEXANDRU PIRU" SCENARIUL 1
PIRU" MARGINENI SCOALA.MARGINENI@YAHOO.CO
MARGINENI
M
STR. BISERICII, NR. 1 A, BARATI,
SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU GRADINITA CU PROGRAM MARGINENI, 0234211019,
313 SCENARIUL 1
PIRU" MARGINENI NORMAL BARATI SCOALA.MARGINENI@YAHOO.CO
M
SAT CHETRENI COM MOTOSENI
SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE JUD
314 SCOALA PRIMARA CHETRENI SCENARIUL 1
NECHITA" MOTOSENI BACAU/0234284148/SCOALAMOT
OSENI@YAHOO.COM
SAT FINTANELE COM MOTOSENI
SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE SCOALA GIMNAZIALA JUD
315 SCENARIUL 1
NECHITA" MOTOSENI FANTANELE BACAU/0234284305/SCOALAMOT
OSENI@YAHOO.COM
SAT MOTOSENI COM MOTOSENI
SCOALA GIMNAZIALA
SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE JUD
316 "GHEORGHE NECHITA" SCENARIUL 1
NECHITA" MOTOSENI BACAU/0234284016/SCOALAMOT
MOTOSENI
OSENI@YAHOO.COM
SAT POIANA COM MOTOSENI JUD
SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE
317 SCOALA PRIMARA POIANA BACAU/0234284013/SCOALAMOT SCENARIUL 1
NECHITA" MOTOSENI
OSENI@YAHOO.COM
SAT SENDRESTI COM MOTOSENI
SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE GRADINITA CU PROGRAM JUD
318 SCENARIUL 1
NECHITA" MOTOSENI NORMAL SENDRESTI BACAU/0234284400/SCOALAMOT
OSENI@YAHOO.COM
SAT TEPOAIA COM MOTOSENI
SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE JUD
319 SCOALA PRIMARA TEPOAIA SCENARIUL 1
NECHITA" MOTOSENI BACAU/0234284200/SCOALAMOT
OSENI@YAHOO.COM
GUTINAS, NR.72/
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1
320 SCOALA PRIMARA GUTINAS 0234339004/SCOALANEGOIESTI@ SCENARIUL 2
NEGOIESTI
YAHOO.COM

29
Anexa la HCJSU nr. 26 din 11.09.2020
STEFAN CEL MARE, NR.
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1
321 421/0234339004/SCOALANEGOIE SCENARIUL 2
NEGOIESTI NEGOIESTI
STI@YAHOO.COM
SCOALA GIMNAZIALA "COSTACHE SCOALA GIMNAZIALA
322 STR. MIRON COSTIN, NR. 35 SCENARIUL 1
NEGRI" NEGRI "COSTACHE NEGRI" NEGRI
SCOALA GIMNAZIALA "ION
SCOALA GIMNAZIALA "COSTACHE
323 IONESCU DE LA BRAD" STR. ILEANA PATRICHI, NR. 11 SCENARIUL 1
NEGRI" NEGRI
POIANA
SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE SCOALA GIMNAZIALA "MARTIN SAT GALBENI, COM.NICOLAE
324 SCENARIUL 2
BALCESCU" NICOLAE BALCESCU BENEDICT" GALBENI BALCESCU
SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE SAT LARGUTA, COM.NICOLAE
325 SCOALA PRIMARA LARGUTA SCENARIUL 2
BALCESCU" NICOLAE BALCESCU BALCESCU
GRADINITA CU PROGRAM
SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE STR.EROILOR NR.4,
326 NORMAL "SFANTA MARIA" SCENARIUL 2
BALCESCU" NICOLAE BALCESCU COM.NICOLAE BALCESCU
NICOLAE BALCESCU

STR.FERDINAND
SCOALA GIMNAZIALA
SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE NR.2,COM.NICOLAE BALCESCU,
327 "NICOLAE BALCESCU" SCENARIUL 2
BALCESCU" NICOLAE BALCESCU TEL.0234/214043, E-MAIL:
NICOLAE BALCESCU
SCOALABALCESCU@YAHOO.COM

SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 SAT VALEA SEACA, COM.NICOLAE
328 SCENARIUL 2
BALCESCU" NICOLAE BALCESCU VALEA SEACA BALCESCU
GRADINITA CU PROGRAM
329 SCOALA GIMNAZIALA OITUZ SAT FERESTRAU ,COM.OITUZ SCENARIUL 1
NORMAL FERASTRAU
GRADINITA CU PROGRAM
330 SCOALA GIMNAZIALA OITUZ SAT MARGINEA,COM.OITUZ SCENARIUL 1
NORMAL MARGINEA
SAT OITUZ, NR. 195, COD
GRADINITA CU PROGRAM
331 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 OITUZ 607365, TEL 0234337133, EMAIL SCENARIUL 1
NORMAL NR. 1 OITUZ
SGN1_OITUZ@YAHOO.COM

SAT OITUZ, NR. 197, COD


SCOALA GIMNAZIALA NR. 1
332 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 OITUZ 607365, TEL 0234337133, EMAIL SCENARIUL 1
OITUZ
SGN1_OITUZ@YAHOO.COM

30
Anexa la HCJSU nr. 26 din 11.09.2020
STR.PRINCIPALA
333 SCOALA GIMNAZIALA OITUZ SCOALA GIMNAZIALA OITUZ ,NR.90,0234337017,SG_OITUZ@Y SCENARIUL 1
AHOO.COM
GRADINITA CU PROGRAM
334 SCOALA GIMNAZIALA OITUZ SAT PESTE VALE,COM OITUZ SCENARIUL 1
NORMAL NR. 3 OITUZ
GRADINITA CU PROGRAM
335 SCOALA GIMNAZIALA OITUZ SAT POIANA SARATA,COM.OITUZ SCENARIUL 1
NORMAL POIANA SARATA
SCOALA PRIMARA DEALU
336 SCOALA GIMNAZIALA ONCESTI STR. PRINCIPALA NR. 1 SCENARIUL 1
PERJULUI
STR.PRINCIPALA NR 1 ,
SCOALA GIMNAZIALA
337 SCOALA GIMNAZIALA ONCESTI 0234/288618 , SCENARIUL 1
ONCESTI
SCOALA_ONCESTI@YAHOO.COM

338 SCOALA GIMNAZIALA ONCESTI SCOALA PRIMARA TARNITA STR. PRINCIPALA NR.1 SCENARIUL 1
STRADA SCOLII NOI., NR.
GRADINITA CU PROGRAM
339 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 ORBENI 180/0234.255506/SCOALA1ORBE SCENARIUL 1
NORMAL NR. 1 ORBENI
NI@YAHOO.COM
STRADA SCOLII NOI., NR.
GRADINITA CU PROGRAM
340 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 ORBENI 180/0234.255506/SCOALA1ORBE SCENARIUL 1
NORMAL NR. 2 ORBENI
NI@YAHOO.COM
STRADA SCOLII NOI., NR.
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1
341 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 ORBENI 180/0234.255506/SCOALA1ORBE SCENARIUL 1
ORBENI
NI@YAHOO.COM
GRADINITA CU PROGRAM
342 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 ORBENI STRADA SCOLII, NR. 349 SCENARIUL 1
NORMAL NR. 1 SCURTA
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 STRADA PRINCIPALA NR. 106,
343 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 ORBENI SCENARIUL 1
SCURTA 0234255620
SCOALA PRIMARA NR. 3
344 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 ORBENI STRADA SCOLII, NR. 349 SCENARIUL 1
SCURTA
SAT CIUGHES, LOC PALANCA,
SCOALA PRIMARA LUNCA JUD. BACAU, TEL / FAX
345 SCOALA GIMNAZIALA PALANCA SCENARIUL 1
CIUGHES 0234385014, E-MAIL
SCOALA_PALANCA@YAHOO.COM

31
Anexa la HCJSU nr. 26 din 11.09.2020
STR. PRINCIPALA, NR.94, LOC.
SCOALA GIMNAZIALA PALANCA, JUD BACAU, TEL/FAX
346 SCOALA GIMNAZIALA PALANCA SCENARIUL 1
PALANCA 0234385014, E-MAIL
SCOALA_PALANCA@YAHOO.COM
347 SCOALA GIMNAZIALA PALANCA SCOALA PRIMARA POPOIU POPOIU SCENARIUL 1
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 GRADINITA CU PROGRAM STR. PRINCIPALA, NR.5, SAT
348 SCENARIUL 1
PINCESTI NORMAL FULGERIS FULGERIS
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 STR. PRINCIPALA, NR.54, SAT
349 SCENARIUL 2
PINCESTI PINCESTI PANCESTI/0234.288152
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 GRADINITA CU PROGRAM STR. PRINCIPALA, NR.56, SAT.
350 SCENARIUL 1
PINCESTI NORMAL NR. 1 PINCESTI PANCESTI
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 SCOALA GIMNAZIALA STR. PRINCIPALA, NR.59, SAT
351 SCENARIUL 1
PINCESTI PETRESTI PETRESTI
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1
352 SCOALA PRIMARA SOCI STR PRINCIPALA, NR.8, SAT SOCI SCENARIUL 1
PINCESTI
LOC. PARAVA, STR. PRINCIPALA,
GRADINITA CU PROGRAM
353 SCOALA GIMNAZIALA PARAVA TEL. 0234252221, E-MAIL: SCENARIUL 1
NORMAL PARAVA
SC.PARAVA@YAHOO.COM

LOC PARAVA, STR. PRINCIPALA,


354 SCOALA GIMNAZIALA PARAVA SCOALA GIMNAZIALA PARAVA NR.106, TEL. 0234252221, E-MAIL SCENARIUL 1
SC.PARAVA@YAHOO.COM

LOC. RADOAIA, STR. PRINCIPALA,


SCOALA GIMNAZIALA
355 SCOALA GIMNAZIALA PARAVA TEL. 0234252221, E-MAIL: SCENARIUL 1
RADOAIA
SC.PARAVA@YAHOO.COM

LICEUL TEHNOLOGIC "GEORGETA


356 SCOALA PRIMARA BARNA BARNA SCENARIUL 1
J.CANCICOV" PARINCEA

LICEUL TEHNOLOGIC "GEORGETA


357 SCOALA PRIMARA NANESTI NANESTI SCENARIUL 1
J.CANCICOV" PARINCEA
LICEUL TEHNOLOGIC
LICEUL TEHNOLOGIC "GEORGETA 0234226678
358 "GEORGETA J.CANCICOV" SCENARIUL 1
J.CANCICOV" PARINCEA CDI_PARINCEA@YAHOO.COM
PARINCEA

32
Anexa la HCJSU nr. 26 din 11.09.2020
LICEUL TEHNOLOGIC "GEORGETA
359 SCOALA PRIMARA VALENI VALENI SCENARIUL 1
J.CANCICOV" PARINCEA

LICEUL TEHNOLOGIC "GEORGETA GRADINITA CU PROGRAM


360 VLADNIC SCENARIUL 2
J.CANCICOV" PARINCEA NORMAL NR. 2 VLADNIC

LICEUL TEHNOLOGIC "GEORGETA


361 SCOALA GIMNAZIALA VLADNIC VLADNIC SCENARIUL 1
J.CANCICOV" PARINCEA
SCOALA GIMNAZIALA STR. RAZESILOR, BAHNASENI,
362 SCOALA GIMNAZIALA PIRJOL SCENARIUL 1
BAHNASENI 0234387803
STR.V. LUPU, NR. 66, PARJOL,
363 SCOALA GIMNAZIALA PIRJOL SCOALA GIMNAZIALA PIRJOL 0244/384042, SCENARIUL 1
SCOALA.PIRJOL@YAHOO.COM
SCOALA GIMNAZIALA STR. SF. FRANCISC, PUSTIANA,
364 SCOALA GIMNAZIALA PIRJOL SCENARIUL 1
PUSTIANA 0234384524
STR. PARAULUI, TARATA,
365 SCOALA GIMNAZIALA PIRJOL SCOALA GIMNAZIALA TARATA SCENARIUL 1
0234384042
366 SCOALA GIMNAZIALA PLOPANA SCOALA PRIMARA BUDESTI LOC.BUDESTI COM.PLOPANA SCENARIUL 1
GRADINITA CU PROGRAM LOC.FUNDU-TUTOVEI COM
367 SCOALA GIMNAZIALA PLOPANA SCENARIUL 1
NORMAL FUNDU TUTOVEI PLOPANA
SCOALA GIMNAZIALA 0234220013/SCOALA_PLOPANA@
368 SCOALA GIMNAZIALA PLOPANA SCENARIUL 1
PLOPANA YAHOO.COM
SCOALA GIMNAZIALA RUSENII
369 SCOALA GIMNAZIALA PLOPANA LOC.RUSENII-RAZESI SCENARIUL 1
RAZESI
GRADINITA CU PROGRAM
370 SCOALA GIMNAZIALA PLOPU UZINEI,NR.111 SCENARIUL 1
NORMAL SALATRUC
GRADINITA CU PROGRAM
371 SCOALA GIMNAZIALA PLOPU CHIMIEI,NR.62 SCENARIUL 1
NORMAL NR. 2 DARMANESTI

372 SCOALA GIMNAZIALA PLOPU SCOALA GIMNAZIALA LAPOS LAPOS,NR.178 SCENARIUL 1


GRADINITA CU PROGRAM
373 SCOALA GIMNAZIALA PLOPU NORMAL PAGUBENI PAGUBENI SCENARIUL 1
DARMANESTI

33
Anexa la HCJSU nr. 26 din 11.09.2020
374 SCOALA GIMNAZIALA PLOPU SCOALA GIMNAZIALA PLOPU PLOPU,NR.332 SCENARIUL 1

LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU


375 SCOALA PRIMARA CABESTI LEHANCEA SCENARIUL 1
VLAHUTA" PODU TURCULUI

LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU GRADINITA CU PROGRAM


376 CABESTI SCENARIUL 1
VLAHUTA" PODU TURCULUI NORMAL LEHANCEA
STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR.
LICEUL TEHNOLOGIC
LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU 95 TEL. 0234289725 E-
377 "ALEXANDRU VLAHUTA" PODU SCENARIUL 1
VLAHUTA" PODU TURCULUI MAIL:LICEUPODUTURCULUI@YAH
TURCULUI
OO.COM
GRADINITA CU PROGRAM
LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU
378 NORMAL NR. 2 PODU PODU TURCULUI SCENARIUL 1
VLAHUTA" PODU TURCULUI
TURCULUI
LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU
379 SCOALA PRIMARA SARBI SARBI SCENARIUL 1
VLAHUTA" PODU TURCULUI
SCOALA GIMNAZIALA "GENERAL SCOALA GIMNAZIALA SAT BUCSESTI, COM. PODURI,
380 SCENARIUL 1
NICOLAE SOVA" PODURI BUCSESTI JUD. BACAU
SCOALA GIMNAZIALA "GENERAL SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 SAT CERNU, COM PODURI, JUD.
381 SCENARIUL 1
NICOLAE SOVA" PODURI CERNU BACAU
SCOALA GIMNAZIALA STR. GENERAL NICOLAE SOVA,
SCOALA GIMNAZIALA "GENERAL
382 "GENERAL NICOLAE SOVA" NR 143,COM PODURI, JUD. SCENARIUL 1
NICOLAE SOVA" PODURI
PODURI BACAU
SCOALA GIMNAZIALA "GENERAL GRADINITA CU PROGRAM SAT PROHOZESTI, COM. PODURI,
383 SCENARIUL 1
NICOLAE SOVA" PODURI NORMAL NR. 1 PROHOZESTI JUD. BACAU

SCOALA GIMNAZIALA STR. PRINCIPALA NR.1


SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE
384 "GHEORGHE AVRAMESCU" PRAJESTI/0234222116/ SCENARIUL 3
AVRAMESCU" PRAJESTI
PRAJESTI SCOALA.PRAJESTI@GMAIL.COM

SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE GRADINITA CU PROGRAM


385 PRAJESTI SCENARIUL 3
AVRAMESCU" PRAJESTI NORMAL PRAJESTI

34
Anexa la HCJSU nr. 26 din 11.09.2020
NR. 109
386 SCOALA GIMNAZIALA RACACIUNI SCOALA PRIMARA CIUCANI CIUCANI/0234251252/SAMRACACI SCENARIUL 2
UNI@GMAIL.COM
NR. 302 FUNDU
GRADINITA CU PROGRAM
387 SCOALA GIMNAZIALA RACACIUNI RACACIUNI/0234251252/SAMRAC SCENARIUL 1
NORMAL FUNDU RACACIUNI
ACIUNI@GMAIL.COM
NR. 340 FUNDU
SCOALA GIMNAZIALA FUNDU RACACIUNI/0234251252 FUNDU
388 SCOALA GIMNAZIALA RACACIUNI SCENARIUL 1
RACACIUNI RACACIUNI/SAMRACACIUNI@GM
AIL.COM
NR. 1127
389 SCOALA GIMNAZIALA RACACIUNI SCOALA PRIMARA GASTENI GASTENI/0234251252/SAMRACAC SCENARIUL 2
IUNI@GMAIL.COM
NR. 65 GHEORGHE
GRADINITA CU PROGRAM
390 SCOALA GIMNAZIALA RACACIUNI DOJA/0234251252/ SCENARIUL 2
NORMAL GHEORGHE DOJA
SAMRACACIUNI@GMAIL.COM
NR. 52 GHEORGHE
SCOALA GIMNAZIALA
391 SCOALA GIMNAZIALA RACACIUNI DOJA/0234251252/SAMRACACIUN SCENARIUL 2
GHEORGHE DOJA
I@GMAIL.COM
NR. 109
SCOALA PRIMARA NR. 2
392 SCOALA GIMNAZIALA RACACIUNI RACACIUNI/0234251252/SAMRAC SCENARIUL 1
RACACIUNI
ACIUNI@GMAIL.COM
STR. ATTA CONSTANTINESCU NR.
SCOALA GIMNAZIALA 855
393 SCOALA GIMNAZIALA RACACIUNI SCENARIUL 2
RACACIUNI RACACIUNI/0234251252/SAMRAC
ACIUNI@GMAIL.COM
NR. 231
GRADINITA CU PROGRAM
394 SCOALA GIMNAZIALA RACACIUNI RACACIUNI/0234251252/SAMRAC SCENARIUL 2
NORMAL RACACIUNI
ACIUNI@GMAIL.COM
SAT RACATAU-RAZESI COM
SCOALA GIMNAZIALA
395 SCOALA GIMNAZIALA RACATAU HORGESTI 0234/226.446 SCENARIUL 1
RACATAU
SCOALA_RACATAU@YAHOO.COM

SCOALA GIMNAZIALA "PAUL SAT RECEA COM HORGESTI


396 SCOALA GIMNAZIALA RACATAU SCENARIUL 1
ANGHEL" RECEA SCOALA_RACATAU@YAHOO.COM

35
Anexa la HCJSU nr. 26 din 11.09.2020
397 LICEUL TEHNOLOGIC RACHITOASA SCOALA PRIMARA BARCANA BARCANA SCENARIUL 1
GRADINITA CU PROGRAM
398 LICEUL TEHNOLOGIC RACHITOASA BUDA SCENARIUL 1
NORMAL BUDA
SCOALA GIMNAZIALA
399 LICEUL TEHNOLOGIC RACHITOASA BURDUSACI SCENARIUL 1
BURDUSACI
SCOALA GIMNAZIALA
400 LICEUL TEHNOLOGIC RACHITOASA DUMBRAVA SCENARIUL 1
DUMBRAVA
RACHITOASA / 0234287030 /
LICEUL TEHNOLOGIC
401 LICEUL TEHNOLOGIC RACHITOASA SCOALARACHITOASA@YAHOO.CO SCENARIUL 1
RACHITOASA
M
SCOALA GIMNAZIALA "ION BORCEA" SCOALA GIMNAZIALA GURA SAT GURA VAII, COM. RACOVA,
402 SCENARIUL 1
RACOVA VAII JUD. BACAU/ 0234269665

STR. PRINCIPALA, NR. 83,COM.


SCOALA GIMNAZIALA "ION BORCEA" SCOALA GIMNAZIALA "ION RACOVA, JUD. BACAU /
403 SCENARIUL 1
RACOVA BORCEA" RACOVA 0234269575/
SCOALA_RACOVA@YAHOO.COM

STR PRINCIPALA/0234228511/
404 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 ROSIORI SCOALA PRIMARA POIENI SCENARIUL 1
ROSIORISCOALA@YAHOO.COM

GRADINITA CU PROGRAM STR. PRINCIPALA/ 0234228514/


405 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 ROSIORI SCENARIUL 1
NORMAL NR. 2 ROSIORI ROSIORISCOALA@YAHOO.COM

STR. PRINCIPALA, NR. 325/


SCOALA GIMNAZIALA NR. 1
406 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 ROSIORI 0234228506/ SCENARIUL 1
ROSIORI
ROSIORISCOALA@YAHOO.COM

SCOALA PRIMARA VALEA STR. PRINCIPALA /0234554/


407 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 ROSIORI SCENARIUL 1
MARE ROSIORISCOALA@YAHOO.COM

SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 SAT COMAN, 0234335021,


408 SCOALA GIMNAZIALA COMAN SCENARIUL 1
SANDULENI SCOALASANDULENI@YAHOO.COM

36
Anexa la HCJSU nr. 26 din 11.09.2020

SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 SAT SANDULENI, 0234335021,


409 SCENARIUL 1
SANDULENI SANDULENI SCOALASANDULENI@YAHOO.COM

SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 GRADINITA CU PROGRAM SAT SANDULENI, 0234335021,


410 SCENARIUL 2
SANDULENI NORMAL NR. 1 SANDULENI SCOALASANDULENI@YAHOO.COM

SAT
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1
411 VERSESTI,0234335021,SCOALASA SCENARIUL 1
SANDULENI VERSESTI
NDULENI@YAHOO.COM
STR. PLOPILOR, NR. 10, COM.
SARATA, JUD. BACAU/
GRADINITA CU PROGRAM
412 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 SARATA 0234214838/SCOALASARATABC@ SCENARIUL 2
NORMAL NR. 1 SARATA
YAHOO.COM/SCOALASARATABC@
GMAIL.COM
STR. STATIUNII, NR. 165, COM.
SARATA, JUD. BACAU/
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1
413 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 SARATA 0234214838/SCOALASARATABC@ SCENARIUL 1
SARATA
YAHOO.COM/SCOALASARATABC@
GMAIL.COM
0234280433/
414 SCOALA GIMNAZIALA SASCUT SCOALA PRIMARA BERESTI SCENARIUL 1
SCOALASASCUT@YAHOO.COM

GRADINITA CU PROGRAM 0234280433/


415 SCOALA GIMNAZIALA SASCUT SCENARIUL 1
NORMAL NR. 1 PANCESTI SCOALASASCUT@YAHOO.COM

SCOALA GIMNAZIALA 0234280433/


416 SCOALA GIMNAZIALA SASCUT SCENARIUL 1
PANCESTI SCOALASASCUT@YAHOO.COM

STR. JACQUES M. ELIAS, NR 15,


LICEUL TEHNOLOGIC "JACQUES M. LICEUL TEHNOLOGIC
417 SASCUT / 0234280561 / SCENARIUL 2
ELIAS" SASCUT "JACQUES M. ELIAS" SASCUT
LICEULJMELIAS@YAHOO.COM

37
Anexa la HCJSU nr. 26 din 11.09.2020
STR. JACQUES M. ELIAS, NR 17,
LICEUL TEHNOLOGIC "JACQUES M. GRADINITA CU PROGRAM
418 SASCUT / 0234280561 / SCENARIUL 2
ELIAS" SASCUT NORMAL SASCUT
LICEULJMELIAS@YAHOO.COM

0234280433/
419 SCOALA GIMNAZIALA SASCUT SCOALA GIMNAZIALA SASCUT SCENARIUL 2
SCOALASASCUT@YAHOO.COM

SCOALA GIMNAZIALA SASCUT- 0234280433/


420 SCOALA GIMNAZIALA SASCUT SCENARIUL 1
SAT SCOALASASCUT@YAHOO.COM

GRADINITA CU PROGRAM 0234280433/


421 SCOALA GIMNAZIALA SASCUT SCENARIUL 1
NORMAL NR. 2 SASCUT-SAT SCOALASASCUT@YAHOO.COM
SCOALA GIMNAZIALA "VASILE GRADINITA CU PROGRAM
422 SAT BAHNA, STR.M.SADOVEANU SCENARIUL 1
GH.RADU" SATU NOU NORMAL BAHNA
SCOALA GIMNAZIALA
SCOALA GIMNAZIALA "VASILE SAT NICORESTI, STR.PETRU
423 "CONSTANTIN MUSAT" SCENARIUL 1
GH.RADU" SATU NOU RARES, NR.344, TEL. 0234347523
NICORESTI
SCOALA GIMNAZIALA
SCOALA GIMNAZIALA "VASILE SAT PIRGARESTI, STR.MARULUI,
424 "DUMITRU MARTINAS" SCENARIUL 1
GH.RADU" SATU NOU NR.49, TEL.0234347584
PIRGARESTI
SAT SATU NOU,
SCOALA GIMNAZIALA "VASILE SCOALA GIMNAZIALA "VASILE STR.BUJORULUI,NR.109, TEL.
425 SCENARIUL 1
GH.RADU" SATU NOU GH.RADU" SATU NOU 0234247576 , EMAIL
SAM_SATU_NOU@YAHOO.COM
STR. CALEA
ROMANULUI,NR.151/SAT
SCOALA GIMNAZIALA "IONITA SCOALA PRIMARA BOGDAN- BOGDAN VODA ,COM.
426 SCENARIUL 1
SANDU STURDZA" SAUCESTI VODA SAUCESTI/JUD.
BACAU/0234215338/SCOALAISST
URDZA@GMAIL.COM
STR. 1 DECEMBRIE ,NR.135,SAT
SCOALA GIMNAZIALA "IONITA SCOALA GIMNAZIALA "IONITA SAUCESTI,COM SAUCESTI ,JUD.
427 SCENARIUL 1
SANDU STURDZA" SAUCESTI SANDU STURDZA" SAUCESTI BACAU/0234215338/SCOALAISST
URDZA@GMAIL.COM

38
Anexa la HCJSU nr. 26 din 11.09.2020
STR.BISERICII,NR.15,SAT
SCOALA GIMNAZIALA "IONITA GRADINITA CU PROGRAM SAUCESTI, COM SAUCESTI,JUD
428 SCENARIUL 1
SANDU STURDZA" SAUCESTI NORMAL SAUCESTI BACAU/02345215338/SCOALAISS
TURDZA@GMAIL.COM

STR.MARE,NR.121/SAT
SCOALA GIMNAZIALA "IONITA .SCHINENI,COM. SAUCESTI/JUD.
429 SCOALA PRIMARA SCHINENI SCENARIUL 1
SANDU STURDZA" SAUCESTI BACAU/0234215338/SCOALAISST
URDZA@GMAIL.COM

STR.SCOLII,NR.131,SAT
SCOALA GIMNAZIALA "IONITA SERBESTI, COM. SAUCESTI/JUD.
430 SCOALA PRIMARA SERBESTI SCENARIUL 1
SANDU STURDZA" SAUCESTI BACAU/0234215338/SCOALAISST
URDZA@GMAIL.COM
STR. PRIETENIEI,NR.168,SAT
SCOALA GIMNAZIALA "IONITA SIRETU,COM.SAUCESTI,JUD.
431 SCOALA GIMNAZIALA SIRETU SCENARIUL 1
SANDU STURDZA" SAUCESTI BACAU/0234215338/SCOALAISST
URDZA@GMAIL.COM
SAT. GRIGORENI, COM
GRADINITA CU PROGRAM SCORTENI, JUD
432 SCOALA GIMNAZIALA SCORTENI SCENARIUL 1
NORMAL GRIGORENI BACAU/0234354511/SCOALASCOR
TENI@YAHOO.COM
COM. SCORTENI, JUD.
SCOALA GIMNAZIALA
433 SCOALA GIMNAZIALA SCORTENI BACAU/0234354511/SCOALASCOR SCENARIUL 1
SCORTENI
TENI@YAHOO.COM
SCOALA PRIMARA SAT. GLODISORELE,COM.
434 SCOALA GIMNAZIALA SECUIENI SCENARIUL 2
GLODISOARELE SECUIENI, JUD. BACAU
SECUIENI, STR.PRINCIPALA
SCOALA GIMNAZIALA
435 SCOALA GIMNAZIALA SECUIENI NR.175,TEL.0234223091, SCENARIUL 2
SECUIENI
SECUIENISCOALA@YAHOO.COM

SAT SLOBOZIA, COM.


SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1
436 STANISESTI,0234/284856, SCENARIUL 1
SLOBOZIA SLOBOZIA
SCGIMSLOBOZIA1@YAHOO.COM

39
Anexa la HCJSU nr. 26 din 11.09.2020
SAT SLOBOZIA
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 SCOALA GIMNAZIALA NOUA,COM.STANISESTI,
437 SCENARIUL 1
SLOBOZIA SLOBOZIA NOUA 0234/284855,SCGIMSLOBOZIA1@
YAHOO.COM
SCOALA GIMNAZIALA
438 SCOALA GIMNAZIALA SOLONT CUCUIETI SCENARIUL 1
CUCUIETI

SAT SOLONT, COMUNA SOLONT,


439 SCOALA GIMNAZIALA SOLONT SCOALA GIMNAZIALA SOLONT TEL 0234387742, EMAIL SCENARIUL 1
SCOALASOLONT@YAHOO:COM

SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE SAT.BENESTI, LOC. STANISESTI,


440 SCOALA GIMNAZIALA BENESTI SCENARIUL 1
APOSTU" STANISESTI TEL. 0234284772

SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE SAT.CRAIESTI, LOC. STANISESTI,


441 SCOALA PRIMARA CRAIESTI SCENARIUL 1
APOSTU" STANISESTI TEL. 0234284753
SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE SCOALA PRIMARA NR. 2 SAT.SLOBOZIA, LOC.
442 SCENARIUL 1
APOSTU" STANISESTI SLOBOZIA STANISESTI, TEL.0234284934
STR.PRINCIPALA,
SCOALA GIMNAZIALA
SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE LOC.STANISESTI,BACAU,
443 "GEORGE APOSTU" SCENARIUL 1
APOSTU" STANISESTI TEL.0234284620,
STANISESTI
SCGAPOSTU@YAHOO.COM
SCOALA GIMNAZIALA
444 SCOALA GIMNAZIALA STRUGARI PETRICICA SCENARIUL 1
PETRICICA
445 SCOALA GIMNAZIALA STRUGARI SCOALA PRIMARA RACHITIS RACHITIS SCENARIUL 1
SCOALA GIMNAZIALA
446 SCOALA GIMNAZIALA STRUGARI STRUGARI SCENARIUL 1
STRUGARI
SCOALA GIMNAZIALA TARGU GRADINITA CU PROGRAM SAT TARGU-TROTUS COM.TARGU-
447 SCENARIUL 2
TROTUS NORMAL TIRGU TROTUS TROTUS

SAT TARGU-TROTUS COM.TARGU-


SCOALA GIMNAZIALA TARGU SCOALA GIMNAZIALA TARGU
448 TROTUS TEL:0234347004 SCENARIUL 2
TROTUS TROTUS
EMAIL:SCTROTUS@YAHOO.COM

40
Anexa la HCJSU nr. 26 din 11.09.2020
SAT TUTA,COM.TARGU-TROTUS
SCOALA GIMNAZIALA TARGU
449 SCOALA GIMNAZIALA TUTA TEL:0234347076 SCENARIUL 2
TROTUS
EMAIL:SCTROTUS@YAHOO.COM
SCOALA GIMNAZIALA TARGU GRADINITA CU PROGRAM SAT VIISOARA COM.TARGU-
450 SCENARIUL 2
TROTUS NORMAL VIISOARA TROTUS
STR.PRINCIPALA,NR.375,SAT
SCOALA GIMNAZIALA TISA- SCOALA GIMNAZIALA
451 CIUTURETI COM SCENARIUL 1
SILVESTRI CIUTURESTI
ODOBESTI/0234224714
STR.PRINCIPALA ,NR220,SAT
SCOALA GIMNAZIALA TISA- GRADINITA CU PROGRAM
452 ODOBESTI,COM SCENARIUL 1
SILVESTRI NORMAL ODOBESTI
ODOBESTI/0234224714
STR.PRINCIPALA.NR. 85 SAT TISA
SCOALA GIMNAZIALA TISA- SCOALA GIMNAZIALA TISA-
453 SILVESTRI/COM.ODOBESTI/02342 SCENARIUL 1
SILVESTRI SILVESTRI
24714
STR PRINCIPALA
SCOALA PRIMARA
454 SCOALA GIMNAZIALA TRAIAN SCOALATRAIANBACAU@YAHOO.C SCENARIUL 1
BOGDANESTI
OM 0234221031
STR PRINCIPALA NR 180
455 SCOALA GIMNAZIALA TRAIAN SCOALA GIMNAZIALA TRAIAN SCOALATRAIANBACAU@YAHOO.C SCENARIUL 1
OM
STR PRINCIPALA
456 SCOALA GIMNAZIALA TRAIAN SCOALA PRIMARA ZAPODIA SCOALATRAIANBACAU@YAHOO.C SCENARIUL 1
OM 0234221031
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 GRADINITA CU PROGRAM
457 COMUNA BERESTI-TAZLAU SCENARIUL 1
TURLUIANU NORMAL BERESTI-TAZLAU
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 GRADINITA CU PROGRAM SAT PRISACA, COMUNA BERESTI-
458 SCENARIUL 1
TURLUIANU NORMAL PRISACA TAZLAU
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 GRADINITA CU PROGRAM SAT ROMANESTI, COMUNA
459 SCENARIUL 1
TURLUIANU NORMAL ROMANESTI BERESTI-TAZLAU
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 GRADINITA CU PROGRAM SAT ENACHESTI, COMUNA
460 SCENARIUL 1
TURLUIANU NORMAL ENACHESTI BERESTI-TAZLAU
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 SCOALA PRIMARA NR. 2 SAT TURLUIANU, COMUNA
461 SCENARIUL 1
TURLUIANU TURLUIANU BERESTI-TAZLAU

41
Anexa la HCJSU nr. 26 din 11.09.2020
SAT TURLUIANU, COMUNA
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 BERESTI-
462 SCENARIUL 1
TURLUIANU TURLUIANU TAZLAU/0234353006/SCOALATUR
LUIANU@YAHOO.COM
SCOALA PRIMARA SAT BARTASESTI, COM.
463 SCOALA GIMNAZIALA UNGURENI SCENARIUL 3
BARTASESTI UNGURENI, JUD, BACAU
SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 SAT BIBIRESTI, COM. UNGURENI,
464 SCOALA GIMNAZIALA UNGURENI SCENARIUL 3
BIBIRESTI JUD. BACAU
SCOALA GIMNAZIALA GARLA SAT GARLA ANEI, COM.
465 SCOALA GIMNAZIALA UNGURENI SCENARIUL 3
ANEI UNGURENI, JUD. BACAU
SCOALA GIMNAZIALA SAT UNGURENI, COM.
466 SCOALA GIMNAZIALA UNGURENI SCENARIUL 3
UNGURENI UNGURENI, JUD. BACAU
SCOALA GIMNAZIALA SAT VIFORENI, COM. UNGURENI,
467 SCOALA GIMNAZIALA UNGURENI SCENARIUL 3
VIFORENI JUD. BACAU
GRADINITA CU PROGRAM
468 SCOALA GIMNAZIALA URECHESTI 234335572 SCENARIUL 1
NORMAL CORNATEL
SCOALA GIMNAZIALA
469 SCOALA GIMNAZIALA URECHESTI 234335572 SCENARIUL 2
URECHESTI
470 SCOALA GIMNAZIALA URECHESTI SCOALA PRIMARA URECHESTI 234335572 SCENARIUL 1
SCOALA GIMNAZIALA "ION ROTARU" SCOALA PRIMARA POIANA SAT POIANA NEGUSTORULUI
471 SCENARIUL 1
VALEA LUI ION NEGUSTORULUI COM. BLAGESTI JUD. BACAU
SCOALA GIMNAZIALA "ION ROTARU" SCOALA PRIMARA TARDENII SAT TARDENII MARI COM.
472 SCENARIUL 1
VALEA LUI ION MARI BLAGESTI JUD. BACAU
SCOALA GIMNAZIALA "ION ROTARU" SCOALA PRIMARA NR. 2 SAT VALEA LUI ION COM.
473 SCENARIUL 2
VALEA LUI ION VALEA LUI ION BLAGESTI JUD. BACAU
SCOALA GIMNAZIALA "ION ROTARU" GRADINITA CU PROGRAM SAT. VALEA LUI ION COM.
474 SCENARIUL 1
VALEA LUI ION NORMAL NR. 1 VALEA LUI ION BLAGESTI JUD. BACAU
STR. PRINCIPALA NR.333 SAT.
VALEA LUI ION COM. BLAGESTI
SCOALA GIMNAZIALA "ION ROTARU" SCOALA GIMNAZIALA "ION
475 JUD. SCENARIUL 1
VALEA LUI ION ROTARU" VALEA LUI ION
BACAU/SC1VALEA@YAHOO.COM
0234268053
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 VALEA LOC. VALEA SEACA, STR.
476 SCOALA PRIMARA CUCOVA SCENARIUL 1
SEACA PRINCIPALA NR. 101A

42
Anexa la HCJSU nr. 26 din 11.09.2020
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 VALEA SCOALA PRIMARA NR. 3 LOC. VALEA SEACA, STR.
477 SCENARIUL 1
SEACA VALEA SEACA PRINCIPALA NR. 818
LOC. VALEA SEACA, STR.
PRINCIPALA NR. 912, TEL
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 VALEA SCOALA GIMNAZIALA NR. 1
478 0234255004, SCENARIUL 1
SEACA VALEA SEACA
SCOALAVALEASEACA2YAHOO.CO
M
SAT DADESTI,COMUNA
479 SCOALA GIMNAZIALA VULTURENI SCOALA PRIMARA DADESTI VULTURENI,STRADA SCENARIUL 2
VICTORIEI,NR.3
SAT GHILAVESTI. COMUNA
480 SCOALA GIMNAZIALA VULTURENI SCOALA PRIMARA GHILAVESTI VULTURENI.STRADASOARELUI SCENARIUL 2
NR.15
SAT GODINESTII DE
GRADINITA CU PROGRAM JOS,COMUNA
481 SCOALA GIMNAZIALA VULTURENI SCENARIUL 2
NORMAL GODINESTII DE JOS VULTURENI,STRADATINERETULUI
NR.18
SAT GODINESTII DE
SCOALA PRIMARA "VASILE
JOS,COMUNA
482 SCOALA GIMNAZIALA VULTURENI DOBROVICI" GODINESTII DE SCENARIUL 2
VULTURENI,STRADATINERETULUI
JOS
, NR.18
SAT TOMOZIA,COMUNA
483 SCOALA GIMNAZIALA VULTURENI SCOALA PRIMARA TOMOZIA VULTURENI,STRADA SCENARIUL 2
STEJARILOR,NR.50
VULTURENI,COMUNA
VULTURENI.JUDETUL
SCOALA GIMNAZIALA
484 SCOALA GIMNAZIALA VULTURENI BACAU,STRADA PRINCIPALA SCENARIUL 2
VULTURENI
NR.46-
SCOALAVULTURENI@YAHOO.COM
SAT VULTURENI,COMUNA
GRADINITA CU PROGRAM
485 SCOALA GIMNAZIALA VULTURENI VULTURENI,STRADA SCENARIUL 2
NORMAL VULTURENI
PRINCIPLA,NR.46
COMUNA ZEMES,STRADA
SCOALA GIMNAZIALA "STEFAN CEL SCOALA GIMNAZIALA "ION
486 PRINCIPALA NR.132, TELEFON SCENARIUL 1
MARE" ZEMES CREANGA" BOLATAU
0234383480

43
Anexa la HCJSU nr. 26 din 11.09.2020
GRADINITA CU PROGRAM COMUNA ZEMES, STRADA
SCOALA GIMNAZIALA "STEFAN CEL
487 PRELUNGIT "VOINICEL" PRINCIPALA NR.319,TELEFON SCENARIUL 1
MARE" ZEMES
ZEMES 0234383106
COMUNA ZEMES,STRADA
SCOALA GIMNAZIALA "STEFAN CEL SCOALA GIMNAZIALA "STEFAN PRINCIPALA NR.130, TELEFON
488 SCENARIUL 1
MARE" ZEMES CEL MARE" ZEMES 0234383109,EMAIL
CDIZEMES@YAHOO.COM
COMUNA ZEMES, STRADA
SCOALA GIMNAZIALA "STEFAN CEL GRADINITA CU PROGRAM
489 GRADINITEI NR.2, TELEFON SCENARIUL 1
MARE" ZEMES NORMAL NR. 3 ZEMES
0234383340
CLUBUL SPORTIV SCOLAR
490 CLUBUL SPORTIV SCOLAR BACAU BACAU,STRADA OITUZ NR.15 SCENARIUL 2
BACAU
CLUBUL SPORTIV SCOLAR REPIBLICII/60
491 CLUBUL SPORTIV SCOLAR ONESTI SCENARIUL 1
ONESTI CSS.ONESTI@YAHOO.COM
STRADA OITUZ, NR, 24,
492 PALATUL COPIILOR BACAU PALATUL COPIILOR BACAU BACAU/0234515020, SCENARIUL 2
PCBACAUBC@GMAIL.COM
CLUBUL COPIILOR STR. GARII, NR. 1, COMANESTI,
493 PALATUL COPIILOR BACAU SCENARIUL 2
COMANESTI 0234373360
STRADA BRADULUI, NR. 16
494 PALATUL COPIILOR BACAU CLUBUL COPIILOR BUHUSI SCENARIUL 2
BUHU;I/0234261292
STR. GEORGE COSBUC, NR. 1,
495 PALATUL COPIILOR BACAU CLUBUL COPIILOR MOINESTI SCENARIUL 2
MOINESTI, 0234364700
STR. ADRIAN PAUNESCU, NR. 3,
496 PALATUL COPIILOR BACAU CLUBUL COPIILOR ONESTI SCENARIUL 2
ONESTI, 314600
CLUBUL COPIILOR TARGU STR. TRANDAFIRILOR, NR. 6, TG.
497 PALATUL COPIILOR BACAU SCENARIUL 3
OCNA OCNA, 0234342079

PREŞEDINTELE
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bacău
PREFECT

Sorin-Gabriel AILENEI

44