Sunteți pe pagina 1din 2

Nr. 7024 / 10.09.

2020

CĂTRE,
UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU NIVEL GIMNAZIAL ŞI LICEAL DIN JUDEŢUL
IAŞI
În atenţia conducerii unităţii de învăţământ şi a cadrelor didactice

Ref.: Avizarea programelor de C.D.Ş. pentru anul şcolar 2020-2021

În vederea obţinerii avizului ştiinţific al I.S.J. Iaşi pentru derularea disciplinelor opţionale avizate de
unităţile de învăţământ pentru anul şcolar 2020-2021, vă comunicăm că fişele de avizare nu vor
mai fi transmise în format letric către I.S.J.

În acest context, profesorul propunător completează datele solicitate în formularul centralizator


(CLICK PE ACEST LINK, inclusiv încărcarea programei de opţional în format .pdf sau .doc).
Termen de introducere a datelor: miercuri, 30 septembrie 2020.

Până la data de 9 octombrie 2020, I.S.J. Iaşi va transmite tabelul centralizator cu C.D.Ş.-urile
avizate. Eventualele recomandări pentru C.D.Ş.-urile care nu îndeplinesc criteriile de evaluare vor fi
trimise individual propunătorilor.

Pentru programele de opționale din oferta națională nu este necesar avizul științific al I.S.J.

Avizul acordat de I.S.J. Iaşi pentru programele C.D.Ş. transmise presupune îndeplinirea
următoarelor criterii de evaluare:

I. Respectarea structurii programelor şcolare în vigoare disciplinele de TC/CD;

II. Calitatea programei şcolare:

 Nota de prezentare;
 Respectarea particularităţilor de vârstă ale elevilor;
 Competenţe generale, competenţe specifice, activităţi de învăţare, conţinuturi;

Str. N. Bălcescu nr. 26, 700117, Iași


Tel: +40 (0)232 26 80 14
Fax: +40 (0)232 26 77 05
www.isjiasi.ro
 Concordanţa cu etosul şcolii, cu interesele elevilor şi cu nevoile comunităţii;
 Adecvarea modalităţilor de evaluare la demersul didactic propus.

Programele C.D.Ş. pentru învăţământ primar şi programele de C.D.L. nu fac obiectul


prezentei solicitări.

Inspector Şcolar General, Inspectori şcolari,


Prof. dr. Genoveva Aurelia FARCAŞ Prof. dr. Mihaela LESENCIUC

Prof. Irina PRODAN

Str. N. Bălcescu nr. 26, 700117, Iași


Tel: +40 (0)232 26 80 14
Fax: +40 (0)232 26 77 05
www.isjiasi.ro

S-ar putea să vă placă și