Sunteți pe pagina 1din 1

FORMULAR DE ÎNSCRIERE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021

DATE DESPRE COPIL

NUME ȘI PRENUME:_______________________________________________________
DATA NAȘTERII:________________________
CNP___________________________
NAȚIONALITATEA:_______________________
ADRESA ACTUALĂ:________________________________________________________

DATE DESPRE PĂRINȚI/REPREZENTANȚI LEGALI

MAMA/REPREZENTANT LEGAL
NUME ȘI PRENUME__________________________________________________________
NAȚIONALITATEA:_________________________ CETĂȚENIA:_____________________
CNP_______________________________
PROFESIA/OCUPAȚIA (opțional):______________________________
LOC DE MUNCĂ (opțional):____________________________________
TELEFON MOBIL:_________________________
E-mail:_________________________________

TATA/REPREZENTANT LEGAL
NUME ȘI PRENUME__________________________________________________________
NAȚIONALITATEA:_________________________ CETĂȚENIA:_____________________
CNP __________________________________
PROFESIA/OCUPAȚIA (opțional):______________________________
LOC DE MUNCĂ (opțional):____________________________________
TELEFON MOBIL:_________________________
E-mail:_________________________________

INFORMAȚII SUPLIMENTARE (despre copil, situații speciale, alte informații)

DATA COMPLETĂRII:

SEMNĂTURA PĂRINTELUI/PĂRINȚILOR