Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării și Culturii

al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea: ” Inginerie Mecanică, Industrială și


Transporturi”

Departamentul: „Bazele Proiectării Maşinilor”

DISPOZITIV PENTRU
AMBALAREA PRODUSELOR
ALIMENTARE PULVERULENTE

Lucrare grafo-analitică la disciplina:

„METODOLOGIA CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE”

A efectuat: mr. gr. TI-181


Numele Prenumele

A verificat: conf. univ.


Numele Prenumele

2019