Sunteți pe pagina 1din 16

O

Grupele
Zilele, Orele

AI-151

C-151

C-152

TI-002

pr. Electronica
O. Lupan

c. Procese stochastice

8.00-9.20

E. Tutunaru
606

405

c. Metode numerice

c. Metode numerice

c. Electronica

V. Moraru

E. Tutunaru

O. Lupan

609

310

405

9.35-10.55

11.10-12.30

404

V. Moraru

pr. Metode numerice

lab.1 MN, 2. ASDN


E. Tutunaru 509 B

lab.1 ASDN, 2. MN
S. Munteanu 214

S. Munteanu 214

E. Tutunaru 509 B
lab.1 ASDN, 2. MN
S. Munteanu 214

n limbajul C++

lab.1 MN, 2. ASDN

lab.1 ASDN, 2. MN

E. Tutunaru 509 B
S. Munteanu 214

S. Munteanu 214
E. Tutunaru 509 B
lab.1 ASDN, 2. MN
S. Munteanu 214

Luni

lab.
1. Masurri electronice
2. lab. Programarea

E. Tutunaru 509 B

12.40-14.00

ISBM-151

A. Iavorschi
422
I. Lisnic
502A

E. Tutunaru 509 B

14.10-15.30

15.40-17.00

17.10-18.30

18.40-20.00

lab. Electronica
N. Ababii

8.00-9.20

c. Programarea n limbajul C++

406
lab. 1/l EEA

lab. Electronica

D. Moraru
509 A

N. Ababii
406

M. Balan
104

lab. Electronica
N. Ababii

9.35-10.55

c. Metode numerice

pr. ASDN

406
lab. 1/l EEA

lab. Electronica

V. Sudacevschi

D. Moraru
509 A

N. Ababii
406

312

c. Teoria economic

V. Moraru
104

c. Programarea
n limbajul C++
M. Balan
310

11.10-12.30
609

lab. Metode numerice


t. Buzurniuc
608

pr.EEA

12.40-14.00

Mari

D.Moraru
526

pr. ASDN

pr. Teoria economic

V. Sudacevschi
405

c. Teoria
economic
310

526

lab. Metode numerice


t. Buzurniuc
608

pr. Teoria economic


518

14.10-15.30

pr. Teoria economic


312

15.40-17.00

17.10-18.30

18.40-20.00

8.00-9.20

pr. Electrotehnica
V. Blaj
623

lab.
lab. 1/l SGBD
D. Loghinescu

Electronica

509 A
c. Electrotehnica

9.35-10.55

11.10-12.30

12.40-14.00

N. Ababii

V. Blaj
623

lab. 1/l SGBD


D. Loghinescu
c. ASDN

509 A
pr. SGBD

V. Sudacevschi
609

D. Loghinescu
404

lab. Electrotehnica
V. Blaj
623

406

c. Arhitectura calcu
V. Creu

c. Procese stochastice
V. Moraru
401

405

c. ASDN

c. Electronica

c. Electronica

V. Sudacevschi

P. Metlinschi

O. Lupan

609

405

622

Miercuri
lab.

14.10-15.30

15.40-17.00

lab.

Programarea

Arhitectura

n limbajul C++

calculatoarelor

C. Plotnic

V. Creu

214

427

17.10-18.30

18.40-20.00

8.00-9.20

9.35-10.55

lab. Progr. n limb. C++

lab. PS

lab. 1/l Electronica

C. Plotnic
509 A

V. Moraru
214

P. Metlinschi
406

lab. SGBD
D. Loghinescu

lab. 1/l PS
V. Moraru

lab. Progr. n limb. C++

509 A
lab. PS

214
lab. 1/l Electronica

C. Plotnic
509 A

V. Moraru
214

P. Metlinschi
406

lab. SGBD
D. Loghinescu

lab. 1/l PS
V. Moraru

509 A

214

c. Electronica

11.10-12.30

Joi

T. Grunzu
609

c. Masurri elec

c. ASDN

V. Creu

A. Buzduga

V. Sudacevschi
402

405

12.40-14.00

c. Teoria economic

604

pr. Prog. n limbajul C++


C. Plotnic

pr. SGBD
D. Loghinescu

c. Electronica
P. Metlinschi

526

624
c. Electronica

405
c. ASDN

pr. Teoria economic

V. Creu
405

V. Sudacevschi
402

T. Grunzu
203

14.10-15.30

15.40-17.00

17.10-18.30

18.40-20.00

c. Sisteme de gestiune a bazelor de date

8.00-9.20

M. Perebinos

N. Demican
USMF

604
c. Programarea n limbajul C++

9.35-10.55

C. Plotnic
104

Vineri

c. ABFU

pr. Programarea

c. ABFU

n limbajul C++
S. Scrob

N. Demican

607

USMF

c. Elemente i echipamente
n automatic

11.10-12.30

A. Putere

n limbajul C++
C. Plotnic

526

224

c. Elemente i echipamente
n automatic

12.40-14.00

Vineri
14.10-15.30

15.40-17.00

17.10-18.30

18.40-20.00

pr. Programarea

A. Putere
526

lab. Prog. n limb. C++


S. Scrob
112
lab.
ABFU
lab. Prog. n limb. C++
S. Scrob
112

N. Demican
USMF

U N I V E R S I TAT EA T E H N I C A M O LD O V E I
FACULTATEA CALCULATOARE, INFORMATIC I MICROELECTRONIC

O R A R U L
ACTIVITILE DIDACTICE N ANUL UNIVERSITAR 2016/2017, SEMESTRUL III

MN-151

pr. Electronica
O. Lupan
404

lectronica
Lupan
405

MN-152

SI-151

TI-151

TI-152

TI-153

TI-002
lab. LFPC
L. Duca

lab. 1/l ASDN


A.urcan

lab. Programarea

c. LFPC

n limbajul C++
I. Lisnic

C.Ciubotaru

lab. LFPC

509A
lab. ASDN

622

L. Duca
509A

A.urcan
112

503

c. Metode numerice

c. LFPC

E. Tutunaru

C.Ciubotaru

310

622

lab. LFPC
L. Duca

lab. 1/l ASDN


A.urcan

509A
lab. ASDN

112

lab. LFPC
L. Duca
509A

A.urcan
112
c. Analiza i proiectarea algoritmilor

lab.
lab.
1. Electronica
2. Arhitectura

lab. FCS
V. Postica

calculatoarelor

420

M. Catruc

Prog. n limb. C++

101

S. Scrob
N. Ababii
406
V. Creu
427

c. Metode numerice

502B

V. Moraru

lab. FCS
V. Postica

101

420

rea n limbajul C++

. Balan
104

112

lab. 1/l Metode numerice


E. Tutunaru
509

c. Programarea

lab. APA
M. Catruc, V. Bagrin

lab. 1/l MN

n limbajul C++
M. Balan

502
lab. ASDN

lab. APA

104

A. urcan
214

M. Catruc, V. Bagrin
502

509A

c. Metode numerice

pr. Prog. n limb. C++


M. Balan

pr. LFPC

lab. 1/l Metode numerice

V. Moraru

512
lab. ASDN

L. Duca

E. Tutunaru
509

104

ode numerice

Moraru
104
lab. Metode numerice
t. Buzurniuc

c. Programarea

pr. Teoria economic


T. Grunzu

608
pr. Teoria economic
T. Grunzu

n limbajul C++
M. Balan
310

312
lab. APA
M. Catruc, V. Bagrin

606
lab. Metode numerice
t. Buzurniuc
608

A. urcan
214

lab. 1/l MN
509A
606

c. Analiza i sinteza dispozitivelor numerice


A. urcan
101

502
c. Teoria
economic
310

c. APA

c. Teoria economic

M. Catruc

T. Grunzu

401

101

pr. Teoria economic


312

lab.

lab. Msurri electronice


A. Buzdugan
422

Programarea
n limbajul C++

lab. MN
509 A
lab. MN

pr. ASDN
A. urcan

509 B
I. Lisnic

lab. MN

A. Buzdugan
422

509 A

503

c. Arhitectura calculatoarelor

622

lab. MN

pr. APA
V. Bagrin

509 B
c. ASDN

606

pr. ASDN
V. Sudacevschi
224

405

Lupan

pr. LFPC

V. Sudacevschi
609

V. Creu

lectronica

203

lab. Masurri electronice

c. Electronica

c. ASDN

P. Metlinschi

V. Sudacevschi

405

609

L. Duca
512
pr. Prog.in limb. C++

lab. LFPC

I. Lisnic
518

L. Duca
110

c. Analiza i sinteza dispozitivelor numerice


A. urcan
3-3
c. Electronica
V. Creu
101
lab. 1. MN, 2. Electronica
D-04
N. Ababii 406

lab. 1. MN, 2. Electronica


D-04
N. Ababii 406

c. Limbaje formale i proiectarea compilatoarelor


L. Duca

pr. APA
V. Bagrin

101

518

ia economic

c. Limbaje formale i proiectarea compilatoarelor

c. Teoria economic

Grunzu

L. Duca

T. Grunzu
609

609
c. Masurri electronice

c. Electronica

A. Buzdugan

V. Creu

604

405

101

pr. LFPC
L. Duca
512

pr. Teoria economic

lab. APA

T. Grunzu
518
lab. Electronica

V. Bagrin
503
pr. Teoria economic

N. Ababii
406

T. Grunzu
518

lab.

c. Electronica
P. Metlinschi

pr. Prog. n limb. C++


S. Scrob

pr. Teoria economic


T. Grunzu

203
c. Electronica

312

1. ME

405
pr. Electronica
P. Metlinschi
312

V. Creu
405

N. Ababii
406

lab. LFPC

lab. Programarea
n limbajul C++
I. Lisnic, M.Balan

2. FCS

A. Buzdugan

lab. AC
V. Creu

422
V. Postica

427
lab. Electronica

420

P. Metlinschi
406

lab. Programarea
lab. Electronica

n limbajul C++
I. Lisnic
509 A

lab. AC
V. Creu
427
lab. Electronica
P. Metlinschi
406

pr. FCS
O. Lupan
414

lab. 1/l Electronica


N. Ababii
406

pr. FCS

C. Ciubotaru

pr. ASDN

O. Lupan
414

509 A

A.urcanu
203

pr. LFPC

lab. Programarea

pr. APA
V. Bagrin

lab. 1/l Electronica


N. Ababii

C. Ciubotaru

n limbajul C++
I. Lisnic, M.Balan

312
pr. ASDN

406
pr. APA

203

502

A. urcanu
312

V. Bagrin
606

c. Fizica corpului solid


O. Lupan
414

502

c. Fizica corpului solid

lab. Electronica
N. Ababii

c. Programarea n limbajul C++

O. Lupan

406
lab. ASDN

M. Balan

414

S. Munteanu
112

104

lab. Electronica
N. Ababii

c. Electronica
V. Creu

406
lab. ASDN
S. Munteanu

104

112

pr. Prog. n limb. C++


I. Lisnic
512

NIC

APROB

L
TI-154

PROF. UNIV. P.TODOS PRIMPRORECTOR


_____________________

TI-155

MI-151

IA-151

c. LFPC

V. Lazu

C. Ciubotaru

401

622

N. Ababii
406

lab. Electronica

E. Tutunaru

N. Ababii
406

310

c. Metode numerice

c. Metode numerice

V. Moraru

E. Tutunaru
310

609

c. LFPC

pr. Baze de date


D. Loghinescu

T Scorohodova
516

lab. Tehnologii Web


V. Bobicev

604
pr. MN
V. Moraru

lab. Baze de date


D. Loghinescu

509A

604

112

c. LFPC
C. Ciubotaru
622

lab. LFPC

pr. LFPC
T. Scorohodova
516

FI-151

c. Programarea interactiv

lab. Electronica

c. Metode numerice

IA-152

C.Ciubotaru
503

Limba francez
0,5 gr.
lab. Tehnologii Web
V. Bobicev

lab. Baze de date


D. Loghinescu

509A

112

I. Srghi
606

pr. Prog. n limb. C++


M. Balan
516

lab. ASDN
A. urcan

lab. MN
E. Tutunaru

214

608

lab. PI

Limba francez

V. Lazu

0,5 gr.
I. Srghi

503

606

lab. ASDN
A. urcan

lab. MN
E. Tutunaru

214
pr. Teoria economic

608

lab. PI

pr. Teoria economic

c. Programarea
n limbajul C++
M. Rusu

V. Lazu

T. Grunzu
518

503

614

611

c. Teoria economic

c. Programarea
n limbajul C++
M. Balan
310

609

c. Programarea

c. Metode numerice

n limbajul C++
M. Balan
310

V. Moraru
611

pr. Teoria economic


c. Teoria
economic

619

c. Teoria
economic

c. APA

310

c. Program. Interactiv
V. Lazu

310

M. Catruc
401

lab. Metode numerice

pr. Teoria economic

E. Tutunaru
608

T. Grunzu
203

619

lab. Electronica
P. Metlinschi

pr. Teoria economic

pr. Metode numerice


E. Tutunaru

406

619

606
pr. Teoria economic

lab. Electronica
P. Metlinschi
406

606

pr. Baze de date


M. Perebinos
607

lab. LFPC

c. Ingineria limbajului natural


V. Maxim

L. Duca
110

pr. Prog.n limb. C++


M. Rusu
606
lab. 1. ASDN, 2. MN
S. Munteanu 502

604

pr. APA

pr. Tehnologii Web

c. Ingineria limbajului natural

V. Moraru 502
pr. ASDN

V. Bagrin
518

V. Bobicev
607

V. Maxim
604

V. Sudacevschi
606

pr. ASDN
A. urcan

c. Tehnologii Web
V. Bobicev

lab. 1. ASDN, 2. MN
S. Munteanu 502

518
lab. APA

pr. Teoria economica

604
lab. MN

lab. Tehnologii Web

V. Moraru 502
c. ASDN

M. Catruc, V. Bagrin
502

224

V. Moraru
608

V. Bobicev
509 A

V. Sudacevschi
609

lab. 1/l PI
V. Lazu
509 A

pr. APA
M. Catruc
606

lab. MN
V. Moraru

lab. Tehnologii Web


V. Bobicev

c. ASDN

608

V. Sudacevschi

lab. 1. MN, 2. PI
V. Moraru 608
V. Lazu 608
c. Electronica
P. Metlinschi

lab. 1. MN, 2. PI

509 A
lab. 1/l PI

405

V. Moraru 608
V. Lazu 608

V. Lazu
509 A

lab. 1. ASDN, 2. LFPC


S. Munteanu 112
T. Scorohodova 503
pr. ASDN
V. Sudacevschi
224
lab. 1. ASDN, 2. LFPC
S. Munteanu 112
T. Scorohodova 503

609

lab. Baze de date

lab. Tehnologii Web

lab.

M. Perebinos
509 B

V. Maxim
608

lab. APA

Programarea
n limbajul C++

lab. Prog. n limbajul C++


C. Plotnic

lab. Prog. n limbajul C++


S. Scrob

M. Catruc
502

D-04
lab. Baze de date

509 B
lab. Tehnologii Web

M. Balan

M. Perebinos
509 B

V. Maxim
608

c. Teoria economic

110

lab. Prog. n limbajul C++


C. Plotnic

lab. Prog. n limbajul C++


S. Scrob

T. Grunzu
609

D-04

509 B

lab. Programarea
n limbajul C++
I. Lisnic, S. Scrob
502

pr. LFPC

c. Electronica
P. Metlinschi

L. Duca

405
c. ASDN

pr. MN

V. Sudacevschi
402

V. Moraru
607

622

c. ASDN

lab.
1. Ingineria limbajului
natural

c. Electronica

V. Sudacevschi

c. Procesarea informaiei
nestructurate
V. Lazu

402

607

2. Tehnologii Web

526

B. Mironov

V. Maxim
608
V. Bobicev

c. Electronica

509 B

B. Mironov
526

lab.
1. Programarea
n limbajul C++
2. Baze de date

C.Plotnic
D. Loghinescu
509

lab. MN

pr. Prog. n limbajul C++

lab. Prog. n limb. C++

503

C. Plotnic
614
pr. Prog. n limbajul C++

M. Rusu
114
lab. Electronica

C. Plotnic
614

B. Mironov
406

lab. MN
lab. APA
503
T. Scorohodova
509 A

c. Programarea n limbajul C++


C. Plotnic
104

pr. Baze de date


D. Loghinescu

lab. Prog. n limb. C++


M. Rusu

606

114
lab. Electronica
B. Mironov
406

c. LFPC
T. Scorohodova

c. Baze de date

516
pr. APA

M. Perebinos

T. Scorohodova
516

614

c. APA
pr. Prog. n limb. C++
S. Scrob

T. Scorohodova
516

518

pr. LFPC
C. Ciubotaru
203

pr. Tehnologii Web


V. Bobicev

pr. Prog. n limb. C++


S. Scrob

Limba francez

614

512
pr. Tehnologii Web
V. Bobicev

0,5 gr.
I. Srghi
606

614
Limba francez
0,5 gr.
I. Srghi
606

DECAN FCIM
conf. univ., dr.

Ion Balmu

FAF-151

Grupele
Orele, Zilele

lab. 1. APA, 2.ASDN


I. Cojan 110
V. Sudacevschi 509 B

8.00-9.20

lab. 1. APA, 2.ASDN


I. Cojan 110
V. Sudacevschi 509 B
c. Programarea n

9.35-10.55

limbajul C++
M. Kulev 202
c. ASDN
V. Sudacevschi
202

11.10-12.30

pr. ASDN
V. Sudacevschi
202
c. ASDN
V. Sudacevschi

12.40-14.00

Luni

202

pr. APA
M. Balan
202

14.10-15.30

15.40-17.00

17.10-18.30

18.40-20.00

c. Program. n limb. C++


M. Kulev
624
c. LFPC
I. Cojuhari
624

8.00-9.20

c. LFPC
I. Cojuhari

9.35-10.55

624
lab.1.Electronica, 2.LFPC
O. Lupan 406
I. Cojuhari 509 B
lab. MN
I. Cojuhari

11.10-12.30

509 B
lab.1.Electronica, 2.LFPC
O. Lupan 406
I. Cojuhari 509 B
lab. MN
I. Cojuhari

12.40-14.00

Mari

509 B

14.10-15.30

15.40-17.00

17.10-18.30

18.40-20.00

c. Electronica
O. Lupan
201
c. Program. n limb. C++
M. Kulev

8.00-9.20

201
c. Electronica
O. Lupan
201

9.35-10.55

c. Metode numerice
V. Bostan
201

11.10-12.30

Limba englez
E. Gogoi 201

12.40-14.00

A. iianu 606

Miercuri
14.10-15.30

15.40-17.00

17.10-18.30

18.40-20.00

Limba englez
E. Gogoi 203
A. iianu 606

8.00-9.20

c. LFPC
I. Cojuhari
203

9.35-10.55

c. APA
M. Balan

11.10-12.30

203

lab.
Programarea

12.40-14.00

n limbajul C++

Joi
M. Kulev
110

14.10-15.30

15.40-17.00

17.10-18.30

18.40-20.00

8.00-9.20

c. TE
T. Munteanu

9.35-10.55

404

Vineri

c. TE
T. Munteanu

11.10-12.30

404

pr. TE
T. Munteanu
404

12.40-14.00

Vineri
14.10-15.30

15.40-17.00

17.10-18.30

18.40-20.00

S-ar putea să vă placă și