Sunteți pe pagina 1din 16
Grupele Zilele, Orele AI-151 C-151 C-152 ISBM-151 TI-002 pr. Electronica c. Procese stochastice O. Lupan 404
Grupele Zilele, Orele AI-151 C-151 C-152 ISBM-151 TI-002 pr. Electronica c. Procese stochastice O. Lupan 404
Grupele
Zilele, Orele
AI-151
C-151
C-152
ISBM-151
TI-002
pr.
Electronica
c.
Procese stochastice
O. Lupan
404
8.00-9.20
V. Moraru
pr.
Metode numerice
E. Tutunaru
405
606
c.
Metode numerice
c. Metode numerice
c.
Elec
9.35-10.55
V. Moraru
E. Tutunaru
O. L
609
310
40
lab.1
MN, 2. ASDN
lab.1
ASDN, 2. MN
E. Tutunaru 509 B
S. Munteanu 214
lab.
S. Munteanu 214
E. Tutunaru 509 B
11.10-12.30
lab.1
ASDN, 2. MN
1. Masurări electronice
S. Munteanu 214
2. lab.
Programarea
E. Tutunaru 509 B
în limbajul C++
lab.1
MN, 2. ASDN
lab.1
ASDN, 2. MN
E. Tutunaru 509 B
S. Munteanu 214
A. Iavorschi
S. Munteanu 214
E. Tutunaru 509 B
422
12.40-14.00
lab.1
ASDN, 2. MN
I. Lisnic
S. Munteanu 214
502A
E. Tutunaru 509 B
Luni
14.10-15.30
15.40-17.00
17.10-18.30
18.40-20.00
lab.
Electronica
c. Programarea
N. Ababii
406
8.00-9.20
M. B
lab. 1/l EEA
lab.
Electronica
D. Moraru
N. Ababii
10
509 A
406
lab. Electronica c. Metode N. Ababii pr. ASDN 406 9.35-10.55 V. M lab. 1/l EEA lab.
lab.
Electronica
c.
Metode
N. Ababii
pr.
ASDN
406
9.35-10.55
V. M
lab. 1/l EEA
lab.
Electronica
V. Sudacevschi
D. Moraru
N. Ababii
312
10
509 A
406
c.
Teoria economică
c.
Programarea
în limbajul C++
11.10-12.30
M. Balan
lab.
Metode numerice
310
Șt. Buzurniuc
609
608
pr.EEA
D.Moraru
pr.
ASDN
c.
Teoria
526
economică
12.40-14.00
pr.
Teoria economică
V. Sudacevschi
lab.
Metode numerice
405
310
Șt. Buzurniuc
526
608
Marţi
pr.
Teoria economică
518
14.10-15.30
pr.
Teoria economică
312
15.40-17.00
17.10-18.30
18.40-20.00
pr.
Electrotehnica
V. Blajă
lab.
623
8.00-9.20
lab. 1/l SGBD
Electronica
D.
Loghinescu
509
A
c.
Electrotehnica
N. Ababii
9.35-10.55
V. Blajă
lab. 1/l SGBD
406
623
D.
Loghinescu
509
A
c.
ASDN
pr.
SGBD
V. Sudacevschi
D. Loghinescu
609
404
11.10-12.30
lab.
Electrotehnica
c. Procese stochastice
V. Blajă
V. Moraru
623
401
c.
ASDN
c. Electronica
c.
Elec
12.40-14.00
V. Sudacevschi
P. Metlinschi
O. L
609
405
62
Miercuri
lab.
lab.
14.10-15.30
Programarea
Arhitectura
în limbajul C++
calculatoarelor
C. Plotnic
V. Creţu
15.40-17.00
214
427
17.10-18.30 18.40-20.00 lab. Progr. în limb. C++ lab. PS lab. 1/l Electronica C. Plotnic V. Moraru
17.10-18.30
18.40-20.00
lab. Progr. în limb. C++
lab. PS
lab. 1/l Electronica
C.
Plotnic
V. Moraru
P. Metlinschi
509 A
214
406
8.00-9.20
lab.
SGBD
lab. 1/l PS
D.
Loghinescu
V. Moraru
509 A
214
lab. Progr. în limb. C++
lab. PS
lab.
1/l Electronica
c.
Teoria
C.
Plotnic
V. Moraru
P. Metlinschi
509 A
214
406
9.35-10.55
T. Gr
lab.
SGBD
lab. 1/l PS
D.
Loghinescu
V. Moraru
60
509 A
214
c.
Electronica
c.
ASDN
11.10-12.30
V. Crețu
V. Sudacevschi
402
405
pr.
Prog. În limbajul C++
pr.
SGBD
c.
Electronica
C.
Plotnic
D. Loghinescu
P. Metlinschi
526
624
405
12.40-14.00
c.
Electronica
c. ASDN
pr.
Teoria economică
V. Crețu
V. Sudacevschi
T. Grunzu
405
402
203
Joi
14.10-15.30
15.40-17.00
17.10-18.30
18.40-20.00
c.
Sisteme de gestiune a bazelor de date
c.
ABFU
8.00-9.20
M. Perebinos
N.
Demişcan
USMF
604
c.
Programarea în limbajul C++
pr.
Programarea
c. ABFU
în limbajul C++
9.35-10.55
C. Plotnic
S. Scrob
N. Demişcan
607
USMF
104
lab. Prog. în limb. C++ c. Elemente şi echipamente pr. Programarea S. Scrob în automatică în
lab.
Prog. în limb. C++
c.
Elemente şi echipamente
pr.
Programarea
S. Scrob
în automatică
în limbajul C++
112
11.10-12.30
A. Putere
C. Plotnic
lab.
526
224
ABFU
lab.
Prog. în limb. C++
c.
Elemente şi echipamente
S.
Scrob
în automatică
112
N. Demişcan
12.40-14.00
A. Putere
USMF
526
Vineri
14.10-15.30
15.40-17.00
17.10-18.30
18.40-20.00

U N I V E R S I T A T E A

T E H N I C Ă

A

M O L D O V E I

FACULTATEA CALCULATOARE, INFORMATICĂ ŞI MICROELECTRON

O

R

A

R

U

ACTIVITĂŢILE DIDACTICE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2016/2017, SEMESTRUL III

 

MN-151

MN-152

SI-151

TI-151

TI-152

 

TI-153

         

TI-002

 
       

lab.

LFPC

lab. 1/l ASDN

lab.

Programarea

 

c.

LFPC

L.

Duca

A.Ţurcan

în limbajul C++

 

509A

112

 

pr.

Electronica

 

I. Lisnic

 

C.Ciubotaru

lab.

LFPC

lab.

ASDN

 
 

O.

Lupan

 

503

 

622

L.

Duca

A.Ţurcan

 
 

404

   

509A

 

112

tronica

       

lab.

LFPC

lab. 1/l ASDN

 

c.

Metode numerice

 

c.

LFPC

L.

Duca

A.Ţurcan

   

509A

112

upan

 

E.

Tutunaru

 

C.Ciubotaru

lab.

LFPC

lab.

ASDN

 

05

 

310

 

622

L.

Duca

A.Ţurcan

 
   

509A

 

112

 

lab.

     

c.

Analiza şi proiectarea algoritmilor

 
   

lab.

 

M. Catruc

 

1.

Electronica

 

lab.

FCS

   

2.

Arhitectura

 

V.

Postica

Prog. În limb. C++

 

101

calculatoarelor

 

420

 
     

S.

Scrob

 
   

c.

Metode numerice

 
 

N.

Ababii

 
 

406

 

502B

     

V. Moraru

 
 

V. Crețu

 

lab.

FCS

 
 

427

 

V.

Postica

     

101

 

420

 
           
           
           
           
     

lab.

APA

 

lab. 1/l

MN

în limbajul C++

 

c.

Programarea

M. Catruc, V. Bagrin

 

alan

 

în limbajul C++

 

502

509A

lab. 1/l

Metode numerice

 

M.

Balan

lab.

ASDN

lab.

APA

 

04

E.

Tutunaru

 

104

A. Ţurcan

M. Catruc, V. Bagrin

 

509

   

214

 

502

pr. Prog. în limb. C++ lab. 1/l MN numerice c. Metode numerice M. Balan pr. LFPC
pr. Prog. în limb. C++
lab. 1/l
MN
numerice
c.
Metode numerice
M. Balan
pr.
LFPC
512
509A
oraru
lab. 1/l
Metode numerice
V. Moraru
lab.
ASDN
L. Duca
E. Tutunaru
104
A. Ţurcan
606
04
509
214
lab.
Metode numerice
pr.
Teoria economică
c.
Analiza și sinteza dispozitivelor numerice
Șt. Buzurniuc
c.
Programarea
T. Grunzu
608
în limbajul C++
M. Balan
312
A.
Ţurcan
pr.
Teoria economică
lab.
APA
T. Grunzu
310 M.
Catruc, V. Bagrin
101
606
502
lab.
Metode numerice
c.
APA
c. Teoria economică
Șt. Buzurniuc
c.
Teoria
608
economică
M. Catruc
T. Grunzu
310
401
101
pr.
Teoria economică
312
lab.
Măsurări electronice
lab.
MN
lab.
A. Buzdugan
422
509
A
Programarea
în limbajul C++
lab.
MN
pr.
ASDN
A. Ţurcan
509 B
203
lab.
Masurări electronice
lab.
MN
I. Lisnic
A. Buzdugan
pr.
LFPC
422
509
A
503
lab.
MN
pr.
APA
L. Duca
V. Bagrin
512
509 B
606
c. ASDN
lab.
LFPC
c.
Arhitectura calculatoarelor
V. Sudacevschi
pr. Prog.in limb. C++
I. Lisnic
L. Duca
609
518 110
V. Creţu
pr.
ASDN
c. Analiza și sinteza dispozitivelor numerice
V.
Sudacevschi
A. Ţurcan
405
224
3-3
c.
Electronica
tronica
c.
Electronica
c. ASDN
V. Crețu
upan
P. Metlinschi
V. Sudacevschi
22
405 609
101
lab.
1. MN, 2. Electronica
D-04
N. Ababii 406
lab.
1. MN, 2. Electronica
D-04
N. Ababii 406
c. Limbaje formale și proiectarea compilatoarelor L. Duca pr. APA V. Bagrin 101 518 economică c.
c.
Limbaje formale și proiectarea compilatoarelor
L.
Duca
pr.
APA
V. Bagrin
101
518
economică
c.
Limbaje formale și proiectarea compilatoarelor
c.
Teoria economică
unzu
L. Duca
T. Grunzu
609
09
101
pr.
Teoria economică
lab.
APA
c.
Masurări electronice
c. Electronica
pr.
LFPC
T. Grunzu
V. Bagrin
518
503
A.
Buzdugan
V. Crețu
L. Duca
lab.
Electronica
pr.
Teoria economică
512
N. Ababii
T. Grunzu
604
405
406
518
c.
Electronica
pr. Prog. în limb. C++
pr.
Teoria economică
lab.
P. Metlinschi
S. Scrob
T. Grunzu
lab.
Programarea
405
203 312
1. ME
pr.
Electronica
c. Electronica
lab.
Electronica
în limbajul C++
I. Lisnic
2.
FCS
P.
Metlinschi
V. Crețu
N. Ababii
509 A
312
405 406
lab.
AC
A.
Buzdugan
V. Crețu
422
427
V. Postica
lab.
Electronica
420
P.
Metlinschi
406
lab.
AC
V.
Crețu
427
lab.
Electronica
P.
Metlinschi
406
pr.
FCS
lab. 1/l Electronica
O. Lupan
lab.
LFPC
lab.
Programarea
N.
Ababii
414
în limbajul C++
406
pr.
FCS
C. Ciubotaru
pr.
ASDN
I. Lisnic, M.Balan
O. Lupan
509 A
A.Ţurcanu
502
414
203
pr.
APA
lab.
1/l Electronica
c.
Fizica corpului solid
pr.
LFPC
lab.
Programarea
V. Bagrin
N.
Ababii
O. Lupan
în limbajul C++
I. Lisnic, M.Balan
312
406
C. Ciubotaru
pr.
ASDN
pr.
APA
203 502
A. Ţurcanu
V. Bagrin
414
312
606
lab. Electronica c. Fizica corpului solid c. Programarea în limbajul C++ N. Ababii 406 O. Lupan
lab.
Electronica
c.
Fizica corpului solid
c.
Programarea în limbajul C++
N. Ababii
406
O. Lupan
M.
Balan
lab.
ASDN
S.
Munteanu
414
104
112
lab.
Electronica
c.
Electronica
N. Ababii
V. Crețu
406
104
lab.
ASDN
S.
Munteanu
pr. Prog. în limb. C++
I. Lisnic
112
512

ICĂ

L

“APROB”

PROF. UNIV. P.TODOS PRIM- PRORECTOR

“______”_______________

TI-154 TI-155 MI-151 IA-151 IA-152 FI-151 c. Programarea interactivă c. LFPC V. Lazu C. Ciubotaru lab.
TI-154
TI-155
MI-151
IA-151
IA-152
FI-151
c.
Programarea interactivă
c. LFPC
V.
Lazu
C. Ciubotaru
lab.
Electronica
N. Ababii
401
622
406
c.
Metode numerice
c. LFPC
c.
Metode numerice
c. Metode numerice
V. Moraru
C. Ciubotaru
lab.
Electronica
E. Tutunaru
E. Tutunaru
N. Ababii
310
310
609
622
406
pr.
Baze de date
c.
LFPC
D. Loghinescu
lab. LFPC
604
T Scorohodova
lab.
Tehnologii Web
pr.
MN
lab.
Baze de date
C.Ciubotaru
516
V. Bobicev
V. Moraru
D. Loghinescu
503
509A
604
112
pr.
LFPC
Limba franceză
0,5 gr.
T. Scorohodova
lab.
Tehnologii Web
lab.
Baze de date
I. Sîrghi
516
V. Bobicev
D. Loghinescu
606
509A
112
pr. Prog. în limb. C++
M.
Balan
516
lab.
ASDN
lab.
MN
A. Ţurcan
E. Tutunaru
lab.
PI
Limba franceză
214
608
0,5 gr.
V.
Lazu
I. Sîrghi
503
606
lab. ASDN lab. MN A. Ţurcan E. Tutunaru lab. PI pr. Teoria economică c. Programarea 214
lab.
ASDN
lab.
MN
A. Ţurcan
E. Tutunaru
lab.
PI
pr.
Teoria economică
c. Programarea
214
608
în limbajul C++
pr.
Teoria economică
V. Lazu
M. Rusu
T. Grunzu
503 614
611
518
c.
Teoria economică
c.
Programarea
c.
Programarea
c.
Metode numerice
în limbajul C++
M. Balan
în limbajul C++
M. Balan
V. Moraru
310
310
611
609
pr.
Teoria economică
c.
Teoria
c.
Teoria
c. APA
economică
619
economică
c.
Program. Interactivă
M. Catruc
310
V. Lazu
310 401
619
lab. Metode numerice
E. Tutunaru
pr.
Teoria economică
T. Grunzu
608
203
lab.
Electronica
pr.
Teoria economică
pr. Metode numerice
P. Metlinschi
E. Tutunaru
406
619
606
pr.
Teoria economică
lab.
Electronica
P. Metlinschi
606
406
lab.
LFPC
pr. Baze de date
M. Perebinos
pr.
Prog.în limb. C++
c.
Ingineria limbajului
natural
M. Rusu
607
606
V.
Maxim
L. Duca
lab. 1. ASDN, 2. MN
110
S. Munteanu 502
604
V. Moraru 502
pr.
APA
pr.
Tehnologii Web
c.
Ingineria limbajului natural
pr.
ASDN
V. Bagrin
V. Bobicev
V.
Maxim
V. Sudacevschi
518
607
604
606
pr.
ASDN
c. Tehnologii Web
lab. 1. ASDN, 2. MN
A. Ţurcan
V. Bobicev
S. Munteanu 502
518
604
V. Moraru 502
lab.
APA
pr.
Teoria economica
lab.
MN
lab.
Tehnologii Web
c. ASDN
M. Catruc, V. Bagrin
V. Moraru
V. Bobicev
V. Sudacevschi
502
224
608
509 A
609
lab.
1. MN, 2. PI
lab.
1/l PI
pr.
APA
V. Moraru 608
V. Lazu
M. Catruc
V. Lazu 608
509 A
606
lab.
MN
lab.
Tehnologii Web
c.
Electronica
V. Moraru
V. Bobicev
c. ASDN
608
509 A
P. Metlinschi
lab.
1. MN, 2. PI
lab.
1/l PI
V. Sudacevschi
405
V. Moraru 608
V. Lazu
609
V. Lazu 608
509 A
lab. 1. ASDN, 2. LFPC
S. Munteanu 112
T.
Scorohodova 503
pr.
ASDN
V.
Sudacevschi
224
lab. 1. ASDN, 2. LFPC
S. Munteanu 112
T.
Scorohodova 503
lab. Baze de date lab. Tehnologii Web lab. M. Perebinos V. Maxim lab. APA 509 B
lab. Baze de date
lab.
Tehnologii Web
lab.
M. Perebinos
V. Maxim
lab.
APA
509 B
608
Programarea
în limbajul C++
lab.
Prog. în limbajul C++
lab.
Prog. în limbajul C++
M. Catruc
C. Plotnic
S.
Scrob
502
D-04
509 B
lab. Baze de date
lab.
Tehnologii Web
M. Balan
M. Perebinos
V. Maxim
c. Teoria economică
509 B
608
110
lab.
Prog. în limbajul C++
lab.
Prog. în limbajul C++
T. Grunzu
C.
Plotnic
S.
Scrob
609
D-04
509
B
lab.
Programarea
c. ASDN
c. Procesarea informaţiei
în limbajul C++
I. Lisnic, S. Scrob
nestructurate
lab.
1. Ingineria limbajului
c. Electronica
V. Sudacevschi
V. Lazu
natural
B. Mironov
502
402 607
2. Tehnologii Web
526
c.
Electronica
pr.
LFPC
P. Metlinschi
V. Maxim
405
608
L. Duca
c. ASDN
pr.
MN
V. Bobicev
c. Electronica
622
V. Sudacevschi
V. Moraru
509 B
B. Mironov
402
607
526
lab.
1.
Programarea
în limbajul C++
2.
Baze de date
C.Plotnic
D. Loghinescu
509
lab.
MN
pr.
Prog. În limbajul C++
lab.
Prog. în limb. C++
C.
Plotnic
M. Rusu
503
614 114
pr.
Prog. în limbajul C++
lab.
Electronica
C. Plotnic
B. Mironov
614
406
lab.
MN
pr.
Baze de date
lab.
Prog. în limb. C++
c.
Programarea în limbajul
C++
lab.
APA
D. Loghinescu
M. Rusu
503
606
114
C. Plotnic
T. Scorohodova
lab.
Electronica
509 A
B.
Mironov
104
406
c. LFPC c. Baze de date T. Scorohodova pr. LFPC 516 M. Perebinos pr. APA C.
c.
LFPC
c.
Baze de date
T. Scorohodova
pr.
LFPC
516
M. Perebinos
pr.
APA
C. Ciubotaru
T.
Scorohodova
203
614
516
pr.
Tehnologii Web
c.
APA
V. Bobicev
pr. Prog. în limb. C++
S. Scrob
Limba franceză
614
512 0,5
gr.
pr. Prog. în limb. C++
S. Scrob
T.
Scorohodova
pr.
Tehnologii Web
I. Sîrghi
516
V. Bobicev
606
518
614
Limba franceză
0,5 gr.
I.
Sîrghi
606

DECAN FCIM conf. univ., dr.

Ion Balmuş

FAF-151 Grupele Orele, Zilele lab. 1. APA, 2.ASDN I. Cojan 110 V. Sudacevschi 509 B 8.00-9.20
FAF-151
Grupele
Orele, Zilele
lab. 1. APA, 2.ASDN
I.
Cojan 110
V. Sudacevschi 509 B
8.00-9.20
lab. 1. APA, 2.ASDN
I.
Cojan 110
V. Sudacevschi 509 B
9.35-10.55
c.
Programarea în
limbajul C++
M. Kulev 202
c.
ASDN
11.10-12.30
V.
Sudacevschi
202
pr.
ASDN
V.
Sudacevschi
202
12.40-14.00
c.
ASDN
V.
Sudacevschi
202
Luni
14.10-15.30
pr.
APA
M.
Balan
202
15.40-17.00
17.10-18.30
18.40-20.00
c.
Program. în limb. C++
M.
Kulev
624
8.00-9.20
c.
LFPC
I. Cojuhari
624
 

c.

LFPC

     
 

I.

Cojuhari

9.35-10.55

 

624

 

lab.1.Electronica, 2.LFPC

 

O.

Lupan 406

 

I.

Cojuhari 509 B

11.10-12.30

 

lab.

MN

 

I.

Cojuhari

 

509

B

lab.1.Electronica, 2.LFPC

 

O.

Lupan 406

 

I.

Cojuhari 509 B

12.40-14.00

 

lab.

MN

 

I.

Cojuhari

 

509

B

   

14.10-15.30

Marţi

   

15.40-17.00

   

17.10-18.30

18.40-20.00

 

c.

Electronica

c. Electronica
   
 

O.

Lupan

201

c. Program. în limb. C++

8.00-9.20

 

M.

Kulev

201

 

c.

Electronica

 

O.

Lupan

9.35-10.55

201

c.

Metode numerice

 

V.

Bostan

11.10-12.30

201

 

Limba engleză

E.

Gogoi

201

12.40-14.00

A.

Şişianu 606

 

14.10-15.30

Miercuri

15.40-17.00

 

17.10-18.30

 

18.40-20.00

Limba engleză

8.00-9.20

 

E.

Gogoi

203

A.

Şişianu 606

 
 

c.

LFPC

I. Cojuhari

 

9.35-10.55

 

203

 

c.

APA

11.10-12.30

M.

Balan

 

203

 

lab.

Programarea în limbajul C++

12.40-14.00

 

M.

Kulev

Joi

 

110

14.10-15.30

 

15.40-17.00

17.10-18.30

18.40-20.00

 

8.00-9.20

 

c.

TE

   

T. Munteanu

9.35-10.55

 

404

c.

TE

   
  • T. 11.10-12.30

Munteanu

404

pr.

TE

  • T. 12.40-14.00

Munteanu

404

14.10-15.30

Vineri

15.40-17.00

17.10-18.30

18.40-20.00