Sunteți pe pagina 1din 1
Contractul dumneavoastra cu Lucian Daniel STANCIU-VIZITEU Par) contractante: Lucian Denial Stanciu-Vieteu (canckiat al Allanfel PNL:USR-PLUS) si cotiteni rmunicpiuli Bac DDurata contract: Patu ani ‘Sunt Lucian Danial Stanciu-Viitou gi v8 propun, drag bacéuani, acost contract cu dumseavestr pentru C3 un primar tabule 84 munceasea doar in folosl comurtl, nu pont salsfacerea ator inteese. De prea mute oral fost pall de unl sau ali, v s-au promis diverse crs nu s-aconcretizat mal imi. in uti pats ani, am wit eu tpi cea mai mare dozamagire din punct de vodero a administatot locale TTocmai de aceea, vi propun si semniém acest contact care mi OBLIGA sé-mni respec proiectee pe care vi le-am prezanat rn campanie OBLIGATILE CANDIDATULUI LUCIAN DANIEL STANCIU-ViZITEU 4. Revoluiafscalé ~ Scidem taxale bécavanllo! actual care nu au acces la facile unui orag modem (srad3 asta, luminal publ, presiune la ap transpor In comun, lcun de joaca pentru copl gun de recreer) vor plat Impzte de propretate mal mi sto, uni bécauani vor plat cu 25%, 50% gl chiar eu 75% mal pu, In functie de lipsuie zone. \olimplomenta acost itor de taxa ain anvarle 2021 12. Schimbm in bine fata cartiretor. Vol transforma cariorele Bactulu in zone priotonoase cu ction. Vo invest mast in earterele Bactulu In functie de nevale bacduanior. Voi face terenu de spor mulifunconal, voi amenaiacrege si gradi, vi Infinga postr fixe de pole locals, voi amengja min-parcur, voi moderniza siz, voi amenajalecur do patcare. Yo incape acest program in primele luni de manda 3. Redeschidem Staclonul Municipal Voi constu © arena modern, dupa standardele UEFA cu spa comercial, Sali de confernia, parcare $1 rmin-trerut pentru copi. Sladionl va gazd, pe lng competi sporive, everimentecuturale, festivals concent, Totodst8, vol infinjao Academie da Fotbl, pe modekal Gheorghe Hog, fants de cre pre impraund cu patener privat x dorese sa so implice. Termen de implementare: moderrizarestacon, 48 de ln Infgarea academe de otal 6 lun. 4. Inova transport in comun rapid prin introducerea Trenului Urban. Legs Gara Bacau de Asropotl Intemational Bac, Calea ferata exis gl face ogdture inte carierul CFR Tache snares in Bac dinspre Bucurash. Acest ren va alain iacara 2! mi da bacSuani $8 ccula mai repede smal etn, in condi modem. Terman de implomentare: 6-2 lui SANCTIUN! acd n col patu ani de mandat prlecile care fac oblectl prezentulul contract nu vor coneretza, nu vol ‘mai candida peru un at mandat do primar g voi etuma salarulInasat Inches az, 27 septembre 2020 Lucian Daniel STANCIU-VIZITEU \Votul dumneavostré pozitia Spe buletinul de vot iauoisionsowe ‘ Aceon os poi Ue Si os