Sunteți pe pagina 1din 5

Nume și prenume:_______________________________ Data:___________

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ MEM – clasa a II-a

SUBIECTUL I
Citeşte cu atenţie enunţurile, apoi încercuieşte varianta corectă:

1. Vecinul mai mare al numărului 56 este:


a) 57; b) 55; c) 58; d) 60.

2. Predecesorul numărului 82 este:


a) 90; b) 81; c) 71; d) 91.

3. Pentru a se dezvolta plantele au nevoie de :


a) soare, frig, întuneric şi apă ; b) gheaţă, căldură şi lumină;
b) apă, lumină, căldură, lumină şi pământ fertil; d) nici un răspuns corect.

4. Numărul din care se scade se numeşte:


a) rest; b) scăzător; c) descăzut; d) diferenţă.

5. Suma a două numere este 60. Dacă unul este 20, celălalt este .
a) 30; b) 10; c) 20; d) 40.

6. Din cele 40 de poveşti pe care le are cartea lui, Ionuţ a citit până acum 27.
Câte poveşti mai are de citit?
a) 13; b) 14; c) 15; d) 16.

SUBIECTUL AL II -LEA

1. Scrie numerele:

a) din 1 în 1 de la 78 la 82: ......................................................................................

b) aflate între 23 și 27: .......................................................................................

c) din 10 în 10 de la 60 la 20: .......................................................................................

2. Ordonează descrescător numerele de pe frunze şi colorează-le pe cele care conţin numere pare, în
culorile caracteristice anotimpului de toamnă:

7 1 8 2 3 2
2 3 9 1

3. Scrie vecinii următoarelor numere:

16 40 89
4. Scrie cifra corespunzătoare pentru rolul pe care îl îndeplineşte fiecare parte componentă a plantei.

5 Prepară hrana.

Fixează planta în pământ

6 3 Prin ea circulă apa şi


substanţele hrănitoare.

1 Ajută la înmulţirea plantei

Se formează fructul

Protejează seminţele

4 2

5. Compară următoarele perechi de numere :

12 21 45 45 82 87

99 9 61 81 94 49

6.Calculează , apoi colorează cu creionul verde cel mai mare rezultat impar.

24 + 60 = 61 – 25 = 45 + 2 + 39 =

98 - 54 = 39 + 12 = 99 – 9 – 40 =

7. Află numerele necunoscute.

82 - = 74 75 + = 80 - 7 = 53

.................................. .................................. .....................................

.................................. ................................... ....................................

.................................. ................................... ....................................

SUBIECTUL AL III -LEA

1. La concursul de rostogolit fructe, iepuraşii au folosit 32 de mere, veveriţele au folosit cu 12 alune


mai multe nuci. Câte fructe s-au rostogolit la concurs?

REZOLVARE

Răspuns:
REZULTATE EVALUARE INIȚIALĂ - clasa a II-a A
MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI
Competenţe specifice:
1.1 Recunoaşterea, scrierea, compararea, ordonarea şi efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 0 –
100;
3.1 Descrierea unor fenomene/procese/structuri din mediul apropiat;
Obiective propuse:
 Să rezolve corect exercițiile;
 Să afle numerele necunoscute;
 Să numere crescător/descrescător în concentrul 0-100;
 Să găsească vecinii numerelor date;
 Să compare perechile de numere;
 Să efectueze corect problemele;
 Să identifice rolul fiecărei componente a plantei.
Itemi:
I1. Rezolvă corect exercițiile;
I2. Află numerele necunoscute;
I3. Numără crescător/descrescător în concentrul 0-100;
I4. Găsește vecinii numerelor date;
I5. Ordonează corect numerele date;
I6. Compară perechile de numere;
I7. Efectuează corect problemele;
I8. Identifică rolul fiecărei componente a plantei

Descriptori de performanţă:

Calific.
FOARTE BINE BINE SUFICIENT
Item
SI Încercuiește varianta corectă de Încercuiește varianta corectă de Încercuiește varianta corectă
răspuns în 5-6 cazuri răspuns în 3-4 cazuri de răspuns în 2 din cazuri
S II
I1 Numără corect Numără corect Numără corect
crescător/descrescător în crescător/descrescător în crescător/descrescător în
concentrul 0-100; concentrul 0-100 în două din concentrul 0-100 în una din
situațiile date; situațiile date;
I2 Ordonează corect numerele Ordonează corect numerele Ordonează corect numerele
date și identifica numerele pare; date și identifică parțial date, dar nu identifică
numerele pare; numerele pare;
I3 Găsește corect vecinii Găsește vecinii numerelor date Găsește vecinii numerelor
numerelor date. în două situații. date într-o singură situație.
I4 Identifică rolul a 5-6 Identifică rolul a 3-4 din Identifică rolul a 2 din
componente ale plantei. componente plantei. componentele plantei.
I5 Compară corect 5-6 perechi de Compară corect 3-4 din Compară corect 1-2 din
numere. perechile de numere. perechile de numere.
I6 Calculează corect 6-8 exerciții. Calculează corect 4-5 exerciții. Calculează corect 2-3
exerciții.
I7 Află corect numerele Află corect numerele Află corect numerele
necunoscute în toate situațiile necunoscute în două din necunoscute în una din
date. situațiile date. situațiile date.
S III Rezolvă corect problema cu Rezolvă problema (operaţii Rezolvă parțial problema-
plan de rezolvare corecte, un răspuns greşit) O operaţie
Realizarea obiectivelor:

Realizarea obiectivelor:

SI S II O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 S III
FB 12 13 11 14 5 16 11 5 11
Nr. elevilor care au B 2 1 4 1 7 - 3 5 -
realizat
obiectivele. S 3 1 - 2 4 - 1 - 2
I 4 6 6 4 5 5 6 11 8

Centralizarea calificativelor:

Calificative Foarte bine Bine Suficient Insuficient


Nr. elevi 7 6 2 6

Nr. Numele şi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Calif.


crt. prenumele
elevului
1 Andreiov S. b fb fb fb fb fb fb b fb FB
2 Botoşanschi A. s s i i i i i i i I
3 Bucioc M. A. fb fb fb fb b fb fb fb fb FB
4 Bungianu A. fb fb fb fb b fb fb b fb FB
5 Călin G.M. s i i i i i i i i I
6 Chirilov A b fb fb fb s fb fb b fb B
7 Coman C.A. i i i s i fb i i i I
8 Con A.M. fb fb fb fb fb fb fb fb fb FB
9 Cuprian C.N. fb fb fb fb fb fb fb fb fb FB
10 Cusmin C. fb fb fb fb b fb b b s B
11 Dumitraşcu A. fb fb fb b fb fb fb b i B
12 Gânguţă A.F. i i i i i i i i i I
13 Ioniţă A.M. i i i s s i i i i I
14 Matei A.G. fb i b fb s fb b i s S
15 Neftode S. fb fb fb fb b fb fb i fb B
16 Pană R.C. fb fb b fb b fb b i fb B
17 Petrov D. fb fb fb fb b fb fb fb fb FB
18 Simion C.M. fb fb fb fb b fb fb fb fb FB
19 Tudori N.M. s b b fb s fb s i i S
20 Vasile L.A. i i i i i i i i i I
21 Venale V.A fb fb b fb fb fb fb i fb B

Concluzii:
Greşeli frecvente:
- erori de calcul;
- dificultăți în rezolvarea problemelor și în aflarea numărului necunoscut;
- rezolvarea parţială a cerinţei:
- observarea şi analiza superficială a unei planşe.
Măsuri ameliorative:
- Exerciţii diverse de calcul oral și în scris;
- Rezolvarea și compunerea de probleme cu suport intuitiv sau după exercițiu;
- Exerciţii de aflare a termenului necunoscut;
- Probleme de limbaj mathematic;
- Desen tematic (la Ştiinţe);
- Tratare diferenţiată;
- Îndrumare profesor de sprijin.

Prof. înv. primar, Veronica Lacurezeanu