Sunteți pe pagina 1din 18

ANEXA Nr.

8
CL / CE
JUDEŢUL SIBIU
CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ Nr. 12
PROCES - VERBAL *)
privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor
pentru CONSILIUL LOCAL
la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020

Numărul total al alegătorilor prevăzuți în listele electorale din


a circumscripția electorală (pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3 + pct. 1616
a4), din care:

- Numărul total al alegătorilor potrivit listei electorale permanente


a1 1503
(pct. a1 ≥ pct. b1)

- Numărul total al alegătorilor potrivit copiilor de pe listele


a2 2
electorale complementare (pct. a2 ≥ pct. b2)

- Numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale


a3 65
suplimentare (pct. a3 ≥ pct. b3)

- Numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a folosit urna


a4 46
specială (pct. a4 ≥ pct. b4)

Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși


b în listele electorale din circumscripția electorală (pct. b = pct. b1 1253
+ pct. b2 + pct. b3 + pct. b4), din care:

- Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși


b1 1142
în listele electorale permanente

- Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși


b2 0
în copiile de pe listele electorale complementare

- Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși


b3 65
în listele electorale suplimentare

- Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, în cazul


b4 46
cărora s-a folosit urna specială

Numărul total al voturilor valabil exprimate (pct. c ≤ pct. b - pct.


c 1224
d; pct. c = Suma voturilor valabil exprimate la pct. g)

d Numărul total al voturilor nule 29

Numărul buletinelor de vot primite (pct. e ≥ pct. c + pct. d + pct.


e 1686
f)

f Numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate 433

*) Conform art. 103 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea
Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind
Statutul aleșilor locali.
CL/CE Circumscripția Electorală nr. 12 Județul SB 1
g. Numărul total al voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare LISTĂ DE CANDIDAȚI și de
fiecare CANDIDAT INDEPENDENT:

Denumirea partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând Nr. de voturi valabil


minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale *), Nr. crt. exprimate, obţinute.
numele și prenumele candidaților independenți **)

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 1 102

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2 419

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 3 246

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 4 271

ALIANȚA USR PLUS 5 95

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) 6 23

CISMAŞ NICOLAE-LUCIAN 7 68

10

11

12

13

14

15

*) În ordinea rezultată din tragerea la sorți, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților
administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru
modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.
**) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților
administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru
modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.
CL/CE Circumscripția Electorală nr. 12 Județul SB 2
Denumirea partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând Nr. de voturi valabil
minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale *), Nr. crt. exprimate, obţinute.
numele și prenumele candidaților independenți **)

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

*) În ordinea rezultată din tragerea la sorți, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților
administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru
modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.
**) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților
administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru
modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.

CL/CE Circumscripția Electorală nr. 12 Județul SB 3


Denumirea partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând Nr. de voturi valabil
minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale *), Nr. crt. exprimate, obţinute.
numele și prenumele candidaților independenți **)

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

*) În ordinea rezultată din tragerea la sorți, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților
administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru
modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.
**) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților
administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru
modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.

CL/CE Circumscripția Electorală nr. 12 Județul SB 4


Denumirea partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând Nr. de voturi valabil
minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale *), Nr. crt. exprimate, obţinute.
numele și prenumele candidaților independenți **)

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

*) În ordinea rezultată din tragerea la sorți, conform art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților
administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru
modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.
**) În ordinea înregistrării candidaturilor, conform art. 58 alin (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților
administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru
modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.

CL/CE Circumscripția Electorală nr. 12 Județul SB 5


Nr. de voturi valabil
g1. Pragul electoral, calculat conform art. 100 alin. (1) Nr. crt. exprimate.

Pragul electoral de 5% din total voturi valabil exprimate (partea 1 61


întreagă din pct. c x 0,05)

Pragul electoral de 7% din total voturi valabil exprimate (partea 2 85


întreagă din pct. c x 0,07)

Pragul electoral de 8% din total voturi valabil exprimate (partea 3 97


întreagă din pct. c x 0,08)

g2. Numărul voturilor valabil exprimate obținute de fiecare LISTĂ DE CANDIDAȚI și de fiecare
CANDIDAT INDEPENDENT pentru partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând
minorităților naționale, alianțele politice, alianțele electorale și candidații independenți care au
întrunit pragul electoral, conform art. 100 alin. (2)

Denumirea partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând Nr. de voturi valabil


minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale, numele Nr. crt. exprimate, obținute.
și prenumele candidaților independenți

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 419

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 2 271

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 3 246

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 4 102

ALIANȚA USR PLUS 5 95

CISMAŞ NICOLAE-LUCIAN 6 68

10

11

CL/CE Circumscripția Electorală nr. 12 Județul SB 6


Denumirea partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând Nr. de voturi valabil
minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale, numele Nr. crt. exprimate, obținute.
și prenumele candidaților independenți

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

CL/CE Circumscripția Electorală nr. 12 Județul SB 7


Denumirea partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând Nr. de voturi valabil
minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale, numele Nr. crt. exprimate, obținute.
și prenumele candidaților independenți

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

CL/CE Circumscripția Electorală nr. 12 Județul SB 8


Numărul total al voturilor valabil exprimate pentru partidele politice,
g3 alianțele politice, alianțele electorale și candidații independenți care au 1201

Coeficientul electoral al circumscripției (partea întreagă pct. g3 : pct.


g4 109
g5) [conform art. 100 alin. (4) lit. a]

*) Pct. g3 trebuie să fie egal cu suma rândurilor de la pct. g2.

g5 Numărul mandatelor de consilier local 11

g6. Stabilirea numărului de mandate ce revin fiecărei liste de candidați, precum și candidaților
independenți, aleși conform art. 100 alin. (4) lit. a), PRIMA ETAPĂ:
Denumirea partidelor politice, organizațiilor Nr. de voturi Nr. de mandate Nr. de voturi
cetățenilor aparținând minorităților naționale, Nr. crt. valabil exprimate, atribuite (col.1 : utilizate (col.2 x
alianțelor politice, alianțelor electorale, numele obținute. pct. g4) pct. g4)
și prenumele candidaților independenți

A B 1 2 3

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 419 3 327

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 2 271 2 218

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 3 246 2 218

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN


ROMÂNIA 4 102 0 0

ALIANȚA USR PLUS 5 95 0 0

10

11

12

CL/CE Circumscripția Electorală nr. 12 Județul SB 9


Denumirea partidelor politice, organizațiilor Nr. de voturi Nr. de mandate Nr. de voturi
cetățenilor aparținând minorităților naționale, Nr. crt. valabil exprimate, atribuite (col.1 : utilizate (col.2 x
alianțelor politice, alianțelor electorale, numele obținute. pct. g4) pct. g4)
și prenumele candidaților independenți

A B 1 2 3

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

CL/CE Circumscripția Electorală nr. 12 Județul SB 10


Denumirea partidelor politice, organizațiilor Nr. de voturi Nr. de mandate Nr. de voturi
cetățenilor aparținând minorităților naționale, Nr. crt. valabil exprimate, atribuite (col.1 : utilizate (col.2 x
alianțelor politice, alianțelor electorale, numele obținute. pct. g4) pct. g4)
și prenumele candidaților independenți

A B 1 2 3

29

30

31

32

33

34

g7. Repartizarea mandatelor neatribuite în PRIMA ETAPĂ pe baza numărului de voturi neutilizate,
conform art. 100 alin. (4) lic. c), ETAPA A DOUA:
Nr. de voturi
Denumirea partidelor politice, organizațiilor Nr. de voturi
valabil exprimate, Nr. de mandate
cetățenilor aparținând minorităților naționale, Nr. crt. neutilizate (pct. g6
obținute (pct. g6 atribuite
alianțelor politice, alianțelor electorale*) col 1 - col. 3)
col. 1)

ALIANȚA USR PLUS 1 95 95 1

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2 419 92 1

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 3 271 53 1

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 4 246 28 0

CL/CE Circumscripția Electorală nr. 12 Județul SB 11


Nr. de voturi
Denumirea partidelor politice, organizațiilor Nr. de voturi
valabil exprimate, Nr. de mandate
cetățenilor aparținând minorităților naționale, Nr. crt. neutilizate (pct. g6
obținute (pct. g6 atribuite
alianțelor politice, alianțelor electorale*) col 1 - col. 3)
col. 1)

10

11

12

*) În ordinea descrescătoare a numărului de voturi neutilizate

g8. Repartizarea unui mandat organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, în cazul în
care nici una din aceste organizații nu a obținut cel puțin un mandat în prima etapă de distribuire a
mandatelor, conform art. 100 alin. (7):

Nr. de voturi
Denumirea organizației cetățenilor aparținând minorităților valabil exprimate, Nr. de mandate
naționale, care a îndeplinit pragul electoral și a obținut numărul cel Nr. crt. obținute (pct. g6 atribuite
mai mare de voturi valabil exprimate dintre toate aceste organizații col. 1)

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 1 102 1

g9. Repartizarea mandatelor în situația în care nici un partid politic, alianță politică sau alianță
electorală nu a realizat pragul electoral, conform art. 100 alin. (29):

Nr. de voturi
Denumirea partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor valabil exprimate, Nr. de mandate
Nr. crt.
electorale *) obținute (pct. g atribuite
col. 1)

*) În ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabil exprimate

CL/CE Circumscripția Electorală nr. 12 Județul SB 12


h. Lista candidaților cărora li s-au atribuit mandate:

Partidul politic, organizația cetățenilor aparținând minorităților


Nr. crt. Numele și prenumele naționale, alianța politică, alianța electorală ori mențiunea "candidat
independent"

1 CURCEAN ALEXANDRU-BAZIL PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL

2 FETEAN EUGEN PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL

3 STROIA AUREL PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL

4 NEAMŢ ALEXANDRU PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL

5 LĂPĂDAT VALER-NICOLAE PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

6 BOIAN VIRGIL PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

7 LĂPĂDAT NICOLAE PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

8 BOIAN IONEL PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ

9 LĂPĂDATU IOAN PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ

10 TOKAI IOSIF UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA

11 IAKÓB JÁNOS-ERVIN ALIANȚA USR PLUS

12

13

14

15

16

CL/CE Circumscripția Electorală nr. 12 Județul SB 13


17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

CL/CE Circumscripția Electorală nr. 12 Județul SB 14


34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

CL/CE Circumscripția Electorală nr. 12 Județul SB 15


i. Lista supleanților pentru funcția de consilier local

Denumirea partidului politic, Denumirea partidelor politice, în


organizației cetățenilor aparținând
Nr. crt. Numele și prenumele cazul alianțelor politice și alianțelor
minorităților naționale, alianței electorale
politice sau alianței electorale

1 BACIU NASTACA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL

2 ISTRATE RADU-MIHAI PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL

VIRCA NICULAE-
3 CIPRIAN PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL

4 ŢIŢEI FLORIN PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL

5 HOGHEA VIOREL PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL

6 CURCEAN VICTOR PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL

7 CĂLIN IRONIM PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL

8 VRENGHEA VASILE PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL

9 ŢIŢEI TEODOR-ILARIE PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL

10 CĂLIN VALER-IOAN PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL

FEIER IOAN-
11 MIHALACHE PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

12 BUCUR CRISTIAN-DAN PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

BLEAHU VICTOR-
13 CONSTANTIN PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

14 BACIU VIOREL PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

15 PETER LEVENTE PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

16 STOICA VALERIA-ANA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

CL/CE Circumscripția Electorală nr. 12 Județul SB 16


17 SUCIU VASILE PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

BLEAHU NICOLAE-
18 VIRGIL PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

19 BUDA DANIEL PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

BLEAHU NICOLAE-
20 RAREŞ PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

21 DANI SAMAN-CĂLIN PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

PARTIDUL MIȘCAREA
22 TURC TITU POPULARĂ

PARTIDUL MIȘCAREA
23 SECHEREŞ TIBERIU POPULARĂ

PARTIDUL MIȘCAREA
24 BACIU CRINA-MARIA POPULARĂ

PARTIDUL MIȘCAREA
25 SAVU CRISTIAN POPULARĂ

PARTIDUL MIȘCAREA
26 STROIA ZOSIM POPULARĂ

BLEAHU CRISTIAN- PARTIDUL MIȘCAREA


27 HORAŢIU POPULARĂ

PARTIDUL MIȘCAREA
28 DAN CRISTIAN POPULARĂ

PARTIDUL MIȘCAREA
29 STOICA IOAN POPULARĂ

PARTIDUL MIȘCAREA
30 STAN ACHIM-VIOREL POPULARĂ

UNIUNEA DEMOCRATĂ
31 GERTNER TIBI MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA

UNIUNEA DEMOCRATĂ
32 KESZEG FERENCZ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA

UNIUNEA DEMOCRATĂ
33 KADAR IOSIF MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA

CL/CE Circumscripția Electorală nr. 12 Județul SB 17


AGOŞTON UNIUNEA DEMOCRATĂ
34 ALEXANDRU MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA

UNIUNEA DEMOCRATĂ
35 TIMAR IOAN MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA

UNIUNEA SALVAȚI
36 DAN ILIE ALIANȚA USR PLUS
ROMÂNIA

UNIUNEA SALVAȚI
37 BLEAHU SORIN ALIANȚA USR PLUS
ROMÂNIA

UNIUNEA SALVAȚI
38 TOCAI LORAND ALIANȚA USR PLUS
ROMÂNIA

UNIUNEA SALVAȚI
39 MAN LIVIA ALIANȚA USR PLUS
ROMÂNIA

j. Expunerea pe scurt, a întâmpinărilor și contestațiilor formulate și a hotărârilor pronunțate de biroul


electoral de circumscripție care sunt definitive:
NU ESTE CAZUL

CL/CE Circumscripția Electorală nr. 12 Județul SB 18