Sunteți pe pagina 1din 1

PowerPoint Sl»dc Show [ET1CÂ SI INTEGRITATE ACADEMICA) PowerPoint (Product Activation Failetf)

I Dicționarul Webster I
I Etica: I
| a) disciplina care ne pune față în față cu ceea ce
I este bun și rău, cu datoria și obligația morală;
b) un sistem sau un set de principii și valori
1 morale;
c) ramura filozofiei care se ocupă cu valorile
referitoare la conduita umană, cu privire la
dreptatea sau nedreptatea faptelor și calitatea
bună sau rea a temelor și țintelor;
d) principiile care guvernează comportarea unui
individ sau a unui grup, de exemplu etica
medicală.
3