Sunteți pe pagina 1din 29

Raport Gratuit - Impozite si contributii sociale datorate pentru anul 2019

Raport Gratuit 2019

Impozite si contributiile sociale datorate de


persoanele fizice si activitatile independente
in 2019!
- Actualizat 05 Februarie 2019 -

Textul de mai jos este in acord cu actualizarile aduse Codului Fiscal pana la
data de 31 Ianuarie 2019.

Raport actualizat la data de 5 Februarie 2019 | https://gestiunepfa.ro/ 1


Raport Gratuit - Impozite si contributii sociale datorate pentru anul 2019

Cuprins

1. Introducere (p.3)
2. Categorii de venituri realizate de persoanele fizice:
2.1 Venituri impozitate in sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
2.2 Venituri impuse in baza cotelor forfetare de cheltuieli;
2.3 Venituri impozitate la norma de venit;
2.4 Venituri cu retinere la sursa
3. Contributii de asigurari sociale datorate de persoanele fizice in 2019:
3.1 Contributia pentru asigurari sociale (pensie) – CAS – 25%;
3.2 Contributia pentru asigurari de sanatate – CASS – 10%;
3.3 Concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate - 1% ;
4. Avantajele si dezavanatajele Activitatilor Independente PFA-II;
4.1 Comparatia intre SRL si Activitati Independente;
4.2 Comparatia intre Salariat si Activitati Independente;
4.3 Tabel Comparativ cu taxele si contributiile platite de Salariati,
SRL si Activitati Independente;
5. Solutii Ghid PFA – Asistentul tau contabil si fiscal

Raport actualizat la data de 5 Februarie 2019 | https://gestiunepfa.ro/ 2


Raport Gratuit - Impozite si contributii sociale datorate pentru anul 2019
1. Introducere
Ordonanta de urgenta nr 18 din 23 Martie 2018 si Ordonanta de urgenta nr
25 din 30 Martie 2018 modifica substantial sistemul de declarare si de impozitare a
veniturilor obtinute de persoanele fizice care desfasoara activitati economice si
obtin si alte venituri, decat cele din pensii sau salarii.
Noul cod fiscal rezultat dupa intrarea in vigoare a celor doua ordonante
aduce mai multe noutati in sistemul de impozitare a persoanelor fizice:
- Mecanismul de Autoimpunere pentru veniturile realizate. Acest lucru
inseamna ca o persoana fizica este total reponsabila de calculul, declararea
si plata contributiilor sociale si a impozitului pe venit;
- Se modifica termenul de depunere declaratiilor: va fi 15 Martie a fiecarui an.
- Contribuabilul face evaluarea pentru incadrarea ca platitor de
contributii sociale CAS si CASS, in functie de venitul estimat pentru anul
2018;
- Din 2018 CASS nu mai este deductibila la calculul venitului net in sistem real;
- Contributiile sunt obligatorii pentru un venit net estimat/realizat mai mare
decat plafonul de 12 salarii minime brute pe economie pentru anul de calcul.
- Daca ai estimat sub 12 salarii minime brute dar ai realizat un venit net mai
mare, esti obligat la plata CAS si CASS pentru anul fiscal incheiat.
- Exista un singur termen de plata, 15 martie a anului urmator. Pana atunci
poti sa faci plati oricand doresti. Iti calculezi singur contributiile si impozitul si
le platesti cand vrei, dar nu mai tarziu de 15 Martie.
- Pentru veniturile cu retinere la sursa platitorii de venituri vireaza sumele
retinute pana la data de 25 ale lunii urmatoare;
- Pentru veniturile obtinute in 2018 si pentru anii urmatori ANAF nu va mai
emite decizii de impunere. Calculul venitului net se efectueaza de catre
contribuabil prin declaratia unica.
- Veniturile din drepturi de proprietate intelectuala nu mai sunt incadrate ca
venituri din activitati independente din 23 Martie 2018. Dar, prin optiune,

Raport actualizat la data de 5 Februarie 2019 | https://gestiunepfa.ro/ 3


Raport Gratuit - Impozite si contributii sociale datorate pentru anul 2019
contribuabilul poate opta pentru autoimpunere si calculul venitului net
conform datelor din contabilitate;
- Persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si persoanele care obtin
vneituri din pensii, nu datoreaza contributii de asigurari sociale (CAS si
CASS) pentru veniturile venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
- Optiunea persoanelor fizice de a plati CAS si CASS, chiar daca obtin venituri
sub plafonul de 12 salarii minime pe economie sau daca nu au deloc venituri.
- Se introduc bonificatii la plata impozitului si contributiilor;

Raport actualizat la data de 5 Februarie 2019 | https://gestiunepfa.ro/ 4


Raport Gratuit - Impozite si contributii sociale datorate pentru anul 2019
2. Categorii de venituri realizate de persoanele fizice

Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit sunt urmatoarele:

1. venituri din activitati independente (inclusiv venituri din contracte de


activitate sportiva),
2. venituri din drepturi de proprietate intelectuala,
3. venituri din cedarea folosintei bunurilor,
4. venituri din investitii,
5. venituri din pensii,
6. venituri din salarii si asimilate salariilor,
7. venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura,
8. venituri din premii si din jocuri de noroc;
9. venituri din transferul proprietatilor imobiliare;
10. venituri din alte surse.

Observatie! Veniturile din salarii, asimilate salariilor si veniturile din pensii nu


fac obiectul acestui raport, fiind in totalitate raspunderea angajatoarului de a
gestiona aspectele fiscale si juridice in raport cu salariatul si Administratia
Financiara.

In functie de modul de impozitare putem grupa aceste venituri in


urmatoarele categorii:

2.1 Venituri impozitate in sistem real, pe baza datelor din contabilitate;


2.2 Venituri impuse in baza cotelor forfetare de cheltuieli;
2.3 Venituri impozitate la norma de venit;
2.4 Venituri cu retinere la sursa;

Raport actualizat la data de 5 Februarie 2019 | https://gestiunepfa.ro/ 5


Raport Gratuit - Impozite si contributii sociale datorate pentru anul 2019
2.1 In categoria Veniturilor impozitate in sistem real
Venitul net in sistem real se calculeaza pe baza datelor de contabilitatea, ca
diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile efectuate in scopul obtinerii de
venituri. Sunt incluse:
- veniturile obtinute de persoanele fizice care desfasoara activitati
economice independente si sunt organizate ca: PFA – Persoana fizica
autorizata, II – Intreprindere individuala, IF- Intreprindere Familiala, PFI –
Persoane Fizice Independente, Profesii Liberale.
Veniturile din activitati independente cuprind veniturile din activitati de
productie, comert, prestari de servicii si veniturile din profesii liberale, realizate in
mod individual si/sau intr-o forma de asociere, inclusiv din activitati adiacente.
Veniturile din profesii liberale obtinute din prestarea de servicii cu caracter
profesional, potrivit actelor normative speciale care reglementeaza organizarea si
exercitarea profesiei respective. Profesiile liberale nu pot fi impuse la norma de
venit. Lista cu profesii liberale este aici.
- veniturile obtinute de activitatile independente organizate ca PFA II sau
IF a caror cod CAEN se regaseste in OMF 925/2017 Nomenclatorului
activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe
baza normelor anuale de venit dar pentru care contribuabilul a optat
pentru impozitarea in sistem real pe baza datelor din contabilitate.
- sunt impuse in sistem real si veniturile obtinute de contribuabilii care
desfasoara activitati impuse la norma de venit care in anul anterior au
depasit 100.000 euro venituri (facturate).
- venituri din agricultura pentru care nu sunt publicate norme de venit
- veniturile obtinute din sivicultura si piscicultura,
- veniturile din drepturi de proprietate intelectuala pentru care
contribuabilul a optat sa fie impus in sistem real,
- venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar mai
mare de 5 contracte de inchiriere,

Raport actualizat la data de 5 Februarie 2019 | https://gestiunepfa.ro/ 6


Raport Gratuit - Impozite si contributii sociale datorate pentru anul 2019
- venituri din inchirierea in scop turistic a unui numar mai mare de 5
camere de inchiriat, situate in locuinte proprietate personala,
- venituri din cedarea folosintei bunurilor pentru care contribuabilul a optat
pentru determinarea venitului net din cedarea folosintei bunurilor in
sistem real pe baza datelor din contabilitate,

Contribuabilii care desfasoara ectivitati economice impuse in sistem real au


obligatia de a tine evidenta contabila conform regulilor contabilitatii in partida simpla
sa intocmeasca Registrul Jurnal de Incasari si Plati, Registrul Inventar si
completeaza Registrul de Evidenta Fiscala.

Nota! Calculul venitului net, a impozitului si contributiilor sociale, nu


fac obiectul acestei lucrari data fiind complexitatea si amploarea subiectului
studiat. Acest calcul este tratat pe larg in Ghidurile dedicate persoanelor
fizice care obtin venituri din activitati independente si/sau din alte surse:
Am pregatit solutii dedicate care te ajuta sa calculezi, sa declari si sa
platesti impozitul si contributiile sociale pentru veniturile realizate in 2018 si
sa completezi corect Declaratia Unica cu venitul estimat pentru 2019. Apasa
pe text pentru detalii!

Raport actualizat la data de 5 Februarie 2019 | https://gestiunepfa.ro/ 7


Raport Gratuit - Impozite si contributii sociale datorate pentru anul 2019
2.2 Venituri impuse in baza cotelor forfetare de cheltuieli
In acest caz contribuabilul sau platitorul de venit calculeaza venitul net prin
deducerea din venitul brut a unei cote forfetara de cheltuieli, de regula 40%. Venitul
rezultat reprezinta baza de calcul pentru impozitul pe venit. In functie de venitul net
obitnut se determina obligatia asigurarii in sistemul public de pensii si de sanatate.
In aceasta categorie sunt incluse:
- Venituri din cedarea bunurilor mobile si imobile,
- Venituri din drepturi de proprietate intelectuala conform (articol 72 1 din
codul fiscal).
Important! Venitul net obtinut prin aceasta metoda de calcul nu se
diminueaza cu alte cheltuieli realizate de contribuabil sau cu contributiile sociale
datorate. La venitul net obtinut prin deducerea cotei forfetare de cheltuieli se aplica
procentul de impozit (10%) si se obtine impozitul de plata catre bugetul de stat.

2.3 Venituri impozitate la norma de venit. In aceasta categorie sunt


incluse:
- veniturile obtinute de activitatile independente organizate ca PFA II sau
IF, a caror cod CAEN se regaseste in 975/2017 Nomenclatorului
activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe
baza normelor anuale de venit. Normele de venit pentru 2019 sunt aici.
- venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte
proprietate personala, avand o capacitate de cazare cuprinsa intre una si
5 camere inclusiv. Normele de venit in scop turistic pentru anul 2019 sunt
aici.
- veniturile din activitati agricole (cu exceptia veniturilor din piscicultura si
sivicultura) sunt impozitate la norma de venit. Normele de venit agricole
pentru anul 2019 sunt aici.
Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente pentru care
venitul net anual se stabileste pe baza normelor de venit, au obligatia stabilirii

Raport actualizat la data de 5 Februarie 2019 | https://gestiunepfa.ro/ 8


Raport Gratuit - Impozite si contributii sociale datorate pentru anul 2019
impozitului anual datorat, pe baza declaratiei unice privind impozitul pe venit si
contributiile sociale datorate de persoanele fizice prin aplicarea cotei de 10%
asupra normei anuale de venit ajustate, impozitul fiind final.
Contribuabilii impusi la norma de venit completeaza Registrul de Evidenta
Fiscala pe partea de venituri.

2.4. Venituri cu retinere la sursa;

Sunt venituri pentru care platitorul de venit este obligat sa calculeze, sa


retina si sa plateasca impozitul si contributiile catre bugetul de stat.
- veniturile din activitati independente realizate in baza contractelor de
activitate sportiva,
- veniturile din drepturi de proprietate intelectuala pentru care nu s-a optat
pentru impozitarea in sistem real,
- veniturile din arenda,
- venituri din investitii,
- venituri din premii si din jocuri de noroc,
- venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal,
- venituri din alte surse.

Contribuabilii care obtin venituri cu retinere la sursa nu au obligatia de a tine


evidenta contabila si nu completeaza Registrul de Evidenta Fiscala.

Raport actualizat la data de 5 Februarie 2019 | https://gestiunepfa.ro/ 9


Raport Gratuit - Impozite si contributii sociale datorate pentru anul 2019
3. Contributii de asigurari sociale datorate de persoanele fizice
in 2019

3.1 Contributia pentru asigurari sociale (pensie) – CAS – 25%

Persoanele fizice care obtin venituri din una sau mai multe surse de venit
precum si contribuabilii care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala,
sunt obligate sa plateasca contributie de asigurari sociale daca estimeaza (sau
obtin) pentru anul curent venituri nete a caror valoare cumulata este cel putin
egala cu 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a
declaratiei.
Incadrarea in plafonul anual de cel putin 12 salarii minime brute pe tara, in
vigoare la termenul de depunere al declaratiei, se efectueaza prin cumularea
veniturilor nete si/sau a normelor anuale de venit din activitati independente.
Baza anuala de calcul al contributiei de asigurari sociale, in cazul
persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente, o reprezinta
venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decat nivelul a 12 salarii de
baza minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere al declaratiei.
Pentru 2019 salariul minim brut pe economie a fost stabilit la valoarea
de 2.080 lei pe luna, respectiv 24.960 lei anual.
Persoanele fizice care desfasoara activitati independente pentru care
impozitul si contributiile nu se retin de catre platitorul de venit, depun declaratia
unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice,
pana la data de 15 martie inclusiv a anului urmator celui de realizare a veniturilor.
Daca estimezi in declaratia unica un venit net mai mare de 24.960 lei esti
obligat sa te asiguri in sistemul de asigurari sociale de stat si sa alegi venitul la
care vrei sa platesti contributia. Contributia datorata se evidentiaza in declaratia
unica.

Raport actualizat la data de 5 Februarie 2019 | https://gestiunepfa.ro/ 10


Raport Gratuit - Impozite si contributii sociale datorate pentru anul 2019
Acest venit nu poate fi mai mic decat salariul minim pe economie. Cei mai
multi contribuabili vor alege sa se asigure la minima baza de calcul, respectiv de 12
salarii minime pe economie, adica 24.960 lei pe an.
La aceasta baza se aplica procentul de contributie de 25% si se obtine o
contributie anuala de plata in valoare de 6.240 lei pe an (24.960*25%).

Atentie! Contributia de asigurari sociale se calculeaza de catre


contribuabili, prin aplicarea cotei de contributie si se plateste de catre acestia in
termenul prevazut de lege. ANAF nu va mai emite decizii de impunere in urma
depunerii Declaratiei Unice, ci va urmari comportamentul de plata a fiecarui
contribuabil.

Contribuabilii care incep o activitate in luna decembrie depun declaratia


unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice,
pana la data de 15 martie inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.

Termenul de plata a contributiei de asigurari sociale este pana la data de 15


martie inclusiv, al anului urmator celui pentru care se datoreaza contributia, adica
15 Martie 2020.

Persoanele fizice prevazute care obtin venituri din activiatati independente


pot efectua plati reprezentand contributia de asigurari sociala datorata, oricand
pana la termenul de plata. Contribuabilul pot beneficia de bonificate de maxim 10%
(reducere contributiilor) la plata contributiilor de asigurari sociale – pensie, in
anumite conditii (Bonificatiile pentru 2019 sunt aprobate prin legea bugetului de stat
care este inca in dezbatere publica la aceasta data in Parlament).

Bonificatia acordata la plata contributiei de asigurari sociale evidentiata


distinct in declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate
de persoanele fizice, se suporta de la bugetul de stat.

Raport actualizat la data de 5 Februarie 2019 | https://gestiunepfa.ro/ 11


Raport Gratuit - Impozite si contributii sociale datorate pentru anul 2019
Nu sunt obligati la plata CAS:

 Persoanele fizice asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale, care nu au


obligatia asigurarii in sistemul public de pensii potrivit legii (avocati, persoanl
clerical si altii);
 Persoanele care au calitatea de pensionari nu datoreaza contributia de
asigurari sociale pentru veniturile realizate din activitati independente;
 Contribuabilii impusi in sistem real, care estimeaza si realizeaza un venit net
anual sub baza minima de calcul, (24.960 lei in 2019);
 Persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor nu
datoreaza contributia de asigurari sociale pentru veniturile venituri din drepturi
de proprietate intelectuala;

Optiunea de a plati contributie sociala CAS (pensie)

Persoanele fizice care desfasoara activitati independente si care nu


estimeaza ca vor realiza un venit net anual mai mare de 12 salarii minime brute
pe economie pot opta pentru plata contributiei de asigurari sociale pentru anul
curent, in conditiile prevazute pentru persoanele care estimeaza ca realizeaza
venituri anuale peste nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, depun declaratia
unica pana la data de 15 Martie 2019 pentru anul urmator si platesc contributia de
cel putin 6240 lei pana la data de 15 Martie 2020.

Raport actualizat la data de 5 Februarie 2019 | https://gestiunepfa.ro/ 12


Raport Gratuit - Impozite si contributii sociale datorate pentru anul 2019
3.2 Contributia pentru asigurari de sanatate - 10%

Contribuabilii la sistemul de asigurari sociale de sanatate, datoreaza, dupa


caz, contributia de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din Romania
si din afara Romaniei, realizate din urmatoarele categorii de venituri:

 venituri din activitati independente,


 venituri din contracte de activitate sportiva
 venituri din drepturi de proprietate intelectuala,
 venituri din asocierea cu o persoana juridica,
 venituri din cedarea folosintei bunurilor,
 venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura,
 venituri din investitii,
 venituri din alte surse,

Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente, din una
sau mai multe surse si/sau alte categorii de venituri, datoreaza contributia de
asigurari sociale de sanatate, daca estimeaza pentru anul curent venituri a
caror valoare cumulata este cel putin egala cu 12 salarii minime brute pe tara, in
vigoare la termenul de depunere al declaratiei.
Important! - Persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate
salariilor nu datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate pentru
veniturile din drepturi de proprietate intelectuala.

Incadrarea in plafonul anual de cel putin 12 salarii minime brute pe tara, in


vigoare la termenul de depunere al declaratiei unice, se efectueaza prin cumularea
veniturilor obtinute din:

 venitul net sau norma de venit din activitati independente,

Raport actualizat la data de 5 Februarie 2019 | https://gestiunepfa.ro/ 13


Raport Gratuit - Impozite si contributii sociale datorate pentru anul 2019
 venitul net din drepturi de proprietate intelectuala, stabilit dupa
deducerea cotei de cheltuieli forfetare precum si venitul net din drepturi de
proprietate intelectuala determinat in sistem real;
 venitul net distribuit din asocieri cu persoane juridice,
 venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din cedarea
folosintei bunurilor,
 venitul si/sau castigul din investitii incasat (dividende, dobanzi, etc),
distribuite si incasate incepand cu 2018.
 venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din activitati
agricole, silvicultura si piscicultura,
 venitul brut si/sau venitul impozabil din alte surse,

Contribuabilii care estimeaza un venit net cumulat mai mare de 12 salarii


brute si sunt obligati la plata CASS baza anuala de calcul al contributiei de asigurari
sociale de sanatate o reprezinta echivalentul a 12 salarii minime brute pe tara, in
vigoare la termenul de depunere a declaratiei unice.
Contributia de asigurari sociale de sanatate se calculeaza de catre
contribuabilii prin aplicarea cotei de contributie asupra bazei anuale de calcul.
Pentru 2019 baza de calcul este 24.960 lei iar contributia de plata este
10%*24.960 lei = 2.496 lei.

Pentru anul 2019 termenul de plata a contributie este de 15 Martie 2020. Poti
sa platesti oricand contributia pana la acea data, din una sau mai multe plati. In
acest termen nu se calculeaza dobanzi si penalitati. Atentie si la bonificatiile pe care
guvernul le acorda pentru plata integrala pana la un anumit termen. Vezi capitol
dedicat mai jos.

Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente pentru


care nu exista obligativitatea retinerii la sursa a CASS, depun declaratia unica,
pana la data de 15 martie inclusiv, a anului urmator celui de realizare a veniturilor.

Raport actualizat la data de 5 Februarie 2019 | https://gestiunepfa.ro/ 14


Raport Gratuit - Impozite si contributii sociale datorate pentru anul 2019
Contribuabilii al caror venit estimat se modifica in cursul anului in care se
realizeaza veniturile si nu se mai incadreaza peste baza minima de calcul isi pot
recalcula contributia datorata pe anul in curs, prin depunerea declaratiei unice,
oricand pana la data termenului legal de depunere a acesteia.

Contribuabilii care incep o activitate in luna decembrie depun declaratia unica


privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice pana
la data de 15 martie inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.

Optiunea de a plati contributie sociale de sanatate

Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de catre persoanele


fizice care estimeaza venituri anuale cumulate sub plafonul de 12 salarii
minime brute, precum si de catre persoanele fizice care nu realizeaza venituri pot
opta pentru pentru plata contributiei astfel:

a) contribuabilii care au estimat pentru anul curent venituri anuale


cumulate sub nivelul plafonului minim, adica sub 24.960 lei.

 daca depun declaratia unica si se inregistreaza in sistemul de asigurari sociale


de sanatate pana la termenul legal de depunere, se pot asigura la o baza de
calcul reprezentand valoarea a 6 salarii de baza minime brute pe tara, in
vigoare la data depunerii acesteia; sau
 daca depun declaratia unica si se inregistreaza in sistemul de asigurari sociale
de sanatate dupa termenul legal de depunere, la o baza de calcul echivalenta
cu valoarea salariului de baza minim brut pe tara in vigoare la data depunerii
declaratiei, inmultita cu numarul de luni ramase pana la termenul legal de
depunere a declaratiei unice (15 Martie a anului viitor), inclusiv luna in care
se depune declaratia.

b) persoanele fizice care nu realizeaza venituri de natura celor prevazute in


lista de mai sus, nu sunt salariate si nu se incadreaza in categoriile de
Raport actualizat la data de 5 Februarie 2019 | https://gestiunepfa.ro/ 15
Raport Gratuit - Impozite si contributii sociale datorate pentru anul 2019
persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate
datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate la o baza de calcul egala cu 6
salarii minime brute pe tara indiferent de data depunerii declaratiei unice.

3.3. Concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate 1%

Persoanele fizice care desfasoara activitati independente au optiunea de a a


se asigura pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate.
Procentul de asigurare este de 1% iar baza de calcul lunara nu poate fi mai mica
decat valoarea salariului de baza minim brut pe tara, stabilit potrivit legii, si nici mai
mare decat valoarea a de 12 ori a acestuia.

Pentru a beneficia de indemnizatie de concendiu se semneaza contractul de


asigurare cu Casa de asigurari de Sanatate. Stagiul minim de asigurare pentru
acordarea indemnizatiei este de 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii
pentru care se acorda concediul medical.

Persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2018 sunt asigurate in


sistemul de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii de asigurari
sociale de sanatate pe baza de declaratie de asigurare pentru concedii si
indemnizatii, pentru a beneficia de asigurare in sistemul de asigurari sociale de
sanatate pentru concedii si indemnizatii, incepand cu data de 1 ianuarie 2019, sunt
obligate sa incheie contractul de asigurare cu Casa de asigurari de sanatate.

Raport actualizat la data de 5 Februarie 2019 | https://gestiunepfa.ro/ 16


Raport Gratuit - Impozite si contributii sociale datorate pentru anul 2019
4. Avantajele si dezavanatajele Activitatilor Independente

4.1 Comparatie intre PFA si Salariat


Nivelul taxelor platite la un contract de munca poate ajunge pana la 75% din
salariul net, (cel pe care il incaseaza un salariat).
Noul cod fiscal transfera contributiile de la angajator la salariat:
Contributii angajat sunt: 25% pensie, 10% sanatate, 10% impozit la salariul
net obtinut.
Contributia angajatorului a ramas la 2,25% din fondul de salarii numita
contributie asiguratorie pentru munca:
La salariul minim pe economie, de 2.080 lei (de la 1 ianuarie 2019), costul
total cu un contract de munca de 8 ore este de 2.127 lei din care:
 CAS – 2.080 * 25% = 520 lei se retine de la salariat
 CASS – 2.080 * 10% = 208 lei se retine de la salariat
 Impozit – (2.080-520-208-465)*10% = 89 lei se retine de la salariat
(510 este deducerea persoanala a salariatului)
Total impozite si contributii retinute din salariu: 520+208+89=817 lei
Salariu net incasat de salariat = 2.080-817= 1.263 lei
Procent retineri in salariul net = 65%
Contributia angajatorului: 2.080 *2,25% = 47 lei
Procent taxe si contributii in salariul brut: (817+47): 2.080 = 42%
Total cost lunar al angajatorului pentru un salariat la nivelul salariului minim:
2.080 + 47 = 2.127 lei
Obligatia declararii si platii taxelor si contributiilor revine angajatorului si se
face trimestrial daca cifra de afaceri a societatii angajatoare este sub 100.000 euro
si are maxim 2 salariati; lunar daca cifra de afaceri a societatii angajatoare este de
peste 100.000 euro;

Raport actualizat la data de 5 Februarie 2019 | https://gestiunepfa.ro/ 17


Raport Gratuit - Impozite si contributii sociale datorate pentru anul 2019
Important! Retinerea contributiilor de catre angajtor si neplata acestora la
bugetul de stat atrage raspunderea penala a administratorului societatii comerciale
(angajatorului).
Important! Salariul minim pe economie începând cu data de 1 ianuarie
2019, “pentru personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii
superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor
superioare, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, fără a include
sporuri şi alte adaosuri, se majorează de la 2.080 lei la 2.350 lei lunar.”

4.2 Comparatie intre PFA si SRL (micro-intreprindere)

Textul de mai jos are scopul de a evidentia diferentele esentiale dintre


activitatea independenta (PFA, PFI, II, etc) si SRL (Societate cu raspundere
limitata) astfel incat, sa stii clar sub ce forma sa-ti organizezi activitatea pe care
vrei sa o desfasori. In ceea ce priveste:

Costurile de infiintare.
Sunt mai mici la PFA, dar diferenta nu este mare. Daca te ocupi singur,
PFA-ul te costa in jur de 100 lei, iar o SRL cu 200 lei mai mult. La SRL este
necesar depunerea intr-un cont bancar a capitalului social minim, in valoare de 200
de lei. Aceasta suma o poti folosi oricand dupa infiintarea SRL-ului.
Codul CAEN (Clasificare Activitatilor din economia Nationala).
Activitatea economica pe care vrei sa o desfasori trebuie incadrata sub un
cod CAEN pentru care trebuie sa ceri autorizatie de functionare de la Registrul
Comertului. Ca PFA esti limitat(a) la acele activitati pentru care ai pregatire
profesionala si trebuie sa prezinti dovada pregatirii profesionale – diploma, certificat
de absolvire, adeverinta de curs, etc. La infiintarea unui SRL nu e nevoie de vreo
dovada in acest sens si poti avea oricate coduri de activitati doresti.

Raport actualizat la data de 5 Februarie 2019 | https://gestiunepfa.ro/ 18


Raport Gratuit - Impozite si contributii sociale datorate pentru anul 2019
In ceea ce priveste numarul de coduri CAEN si numarul de salariati:
PFA poate avea in obiectul de activitate cel mult 5 clase de activitati
prevazute de codul CAEN si poate angaja cel mult trei persoane cu contract
individual de munca.
Intreprinderea individuala II poate avea in obiectul de activitate cel mult 10
clase de activitati prevazute de codul CAEN si poate angaja cel mult 8 salariati,
terte persoane, cu contract individual de munca. Aceste limite nu exista pentru
societatile comerciale.

Personalitatea juridica.
PFA nu are personalitate juridica ca urmare patrimoniul PFA se confunda cu
patrimoniul personal al titularului, cel care a infiintat PFA-ul. Asa cum spune si
numele – PFA – din punct de vedere juridic esti o persoana fizica care este
autorizata sa desfasoare o activitate economicaa pentru care ai facut dovada
pregatirii profesionale. In consecinta, ca PFA iti angajezi patrimoniul personal si al
familiei tale pe cand ca fondator al unei SRL raspunzi in limita patrimomiului propriu
al SRL-ului, distinct de cel al fondatorului ei.

Gestiune contabila si fiscala.


Este mult mai usor de gestionat activitatea la o PFA decat la SRL si te poti
ocupa singur, inclusiv de relatia cu administratia financiara. Ca PFA gestiunea
activitatii economice se realizeaza prin metoda contabilitatii in partida simpla. In
cazul cel mai des intalnit sunt de depus 2 declaratii anuale si inregistrarea
incasarilor si platilor in registrul de incasari si plati. La SRL gestiunea este mai
complicata fiind necesar un contabil care te costa cel putin 250 de lei pe luna,
minim

Raport actualizat la data de 5 Februarie 2019 | https://gestiunepfa.ro/ 19


Raport Gratuit - Impozite si contributii sociale datorate pentru anul 2019
Impozitul pe venit.
Ca PFA ai posibilitatea sa alegi intre a fi impozitat la venitul net, egal cu
diferenta dintre venituri si cheltuieli sau la norma de venit daca activitatea pe care
vrei sa o desfasori se afla in lista activitatilor pentru care administratia financiara
stabileste norme de venit. Impozitul este de 10% in ambele cazuri.
Ca SRL platesti un impozit de situat intre 1% si 3% din total venituri obtinute,
daca acestea sunt mai mici de 1.000.000 euro pe an, (calculate la cursul BNR din
ultima zi lucratoare a lunii decembrie).
 SRL fara angajati plateste 3% impozit din venitul total
 SRL cu 1 angajat plateste 1% impozit din venitul total
In acest caz un angajat inseamna un contract de munca de 8 ore. Se
accepta si mai multe contracte de munca dar care in total sa totalizeze 8 ore, (dar
nu mai sunt rentabile pentru ca se platesc contributii ca la un contract de munca cu
norma intreaga).
Atentie! Fata de PFA la micro-intreprindere se plateste si impozit pe
dividend de 5% aplicat la profitul net; dividendul reprezinta profitul repartizat catre
asociatul/asociatii fondatori al/ai unei SC.
Incepand cu 2018 la profitul repartizat se va plati contributie la sanatate
daca dividendele incasate sunt mai mari de 12 salarii minime pe economie chiar
daca asociatul/fondatorul micro-intreprinderii este salariat si plateste CASS si ca
salariat.

Disponibilitatea venitului.
Ca PFA poti dispune oricand de banii incasati. Spre deosebire de PFA, in
cazul SRL profitul net nu este la dispozitia asociatilor firmei pana cand acesta nu
este repartizat ca dividende si impozitat cu 5%. In practica cei mai multi
antreprenori se folosesc de disponibilitatile firmei fara a plati impozit pe dividende
sau fara a aduce documente justificative pentru banii cheltuiti, practica nepermisa

Raport actualizat la data de 5 Februarie 2019 | https://gestiunepfa.ro/ 20


Raport Gratuit - Impozite si contributii sociale datorate pentru anul 2019
de legea fiscala. Din 2018 dividendele se pot repaartiza si trimestrial, nu numai
anual.
Contributii sociale.
Ca PFA ai obligatia in unele situatii (vezi mai sus la taxe si contributii pfa), de
a plati contributii sociale la pensie (CAS) si la sanatate (CASS).
Important! Contributia la pensie (CAS) nu este o taxa ci este o cotizatie la
fondul national de pensii care iti da dreptul la incasarea unei pensii dupa varsta
minima de pensionare;

Taxa pe valoare adaugata TVA.


La venituri de peste 300.000 lei esti obligat sa te inregistrezii ca platitor de
TVA, fie ca esti PFA sau SRL. Pana la acest prag poti cere sa devii platitor de TVA
daca te avantajeaza in activitatea economica pe care o desfasori. Citeste aici mai
mult despre TVA.

Radierea de la Registrul Comertului.


In cazul PFA radierea este simpla, ieftina si dureaza cateva zile. In cazul
SRL procedura este probabil una din cele mai dificile, fiind necesara o
documentatie laborioasa din cauza careia multi antreprenori, care nu desfasoara
activitate pe SRL, evita sa o parcurga.

In concluzie:
Ca antreprenor aflat la inceput de drum, cand inca nu se cunoaste potentialul
activitatii pe care vrei sa o desfasoari, unde tu sau familia ta, sunt principala
resursa umana implicata, recomand infiintarea unei PFA/II/IF. Este mai usor de
infiintat, mai usor de gestionat si mai usor de radiat.
In cazul in care activitatea desfasurata presupune inca de la inceput investitii
importante, are salariati si un proces laborios de obtinere si vanzare a produselor
sau serviciilor, recomand infiintarea unui SRL.

Raport actualizat la data de 5 Februarie 2019 | https://gestiunepfa.ro/ 21


Raport Gratuit - Impozite si contributii sociale datorate pentru anul 2019
4.3 Comparatie intre PFA si SRL (micro-intreprindere)

Calculul din tabelul de mai jos a plecat de la intrebarea:


Ce taxe si contributii trebuie sa platesc pentru un venit net lunar de 5.000 lei? Care
este cea mai avantajoasa forma de organziare a unei afaceri mici? Raspunsul il
gasesti in tabelul de mai jos:

Observatie: Sumele sunt anuale, exprimate in lei si au o precizie de +/- 1%,


suficient de mica pentru a evidentia care este cea mai impozitata forma de
organizare.
Nu s-au luat in calcul cheltuielile cu contabilitatea la SRL-uri; in aces caz se
recomanda apelarea la serviciile unui expert contabil.
Nu s-au luat in calcul nici bonificatiile acordate persoanelor fizice care
desfasoara activitati independente pentru depunerea declaratiei online si penru
plata anticipata.

Raport actualizat la data de 5 Februarie 2019 | https://gestiunepfa.ro/ 22


Raport Gratuit - Impozite si contributii sociale datorate pentru anul 2019
Pentru simplificare nu am luat in calcul nici o cheltuiala realizata pentru
obtinerea de venituri. Din aceast motiv randul 2 este egal cu zero pe fiecare
coloana.
Nu s-au inclus nici cheltuielile cu contributiile sociale ale titularului sau
salariatului in cazul micro-intreprinderii. Desi acestea sunt deductibile, le-am luat in
calcul doar ca si costuri fiscale, pentru obtinerea unui venit net de 5.000 lei.
Tabelul evidentiaza nivelul impozitului si contributiilor platite pe fiecare forma
de organizare a unei activitati economice pentru un venitu net lunar de 5.000 lei.

Explicatii pentru tabelul de mai sus:

O persoana fizica desfasoara o activitate economica cu codul CAEN 6202 –


Activitati de consultanta in tehnologia informatiei.
Persoana fizica doreste sa obtina un venit net de 5.000 lei pe luna si este
interesata sa afle care este nivelul venitului brut aferent acestui venit net, pentru a-
si stabili cat mai exact pretul serviciilor prestate catre clienti.
Pentru a obtine acest pret vom compara taxele si contributiile care trebuie
platite pentru venitul net de 5.000 lei pe luna, raportat la ficare forma de organizare
a activitatii pe care persoana fizica o poate alege. Astfel:
1. Salariat are cele mai mari costuri: pentru a incasa un salariu net anual de
60.000 lei se platesc 44.880 lei la bugetul de stat. Salariul brut este de 8.548 lei. La
aceasta valoare s-au calculat cotele de contributii si de impozit: 42.576 lei se retin
salariatului iar angajatorul plateste 2.304 lei.
2. PFA/II/IF/PFI in sistem real impozitat la venitul net, care se obtine ca
diferenta intre venitul brut incasat si cheltuielile deductibile. Impozitul este 10% din
venitul net din care s-au dedus cheltuielile cu contributiile sociale – CAS. CASS nu
este deductibil.
Din venitul net de 75.680 lei se scade CAS datorat – 6240 lei, si rezulta un
venit impozabil de 69.440 lei la care se aplica procentul de impozit de 10% si

Raport actualizat la data de 5 Februarie 2019 | https://gestiunepfa.ro/ 23


Raport Gratuit - Impozite si contributii sociale datorate pentru anul 2019
obtinem: impozit de plata de 6944 lei, CASS de plata 2496 lei si castig net anual de
60.000 lei, respectiv 5.000 lei pe luna.
3. PFA/II/IF/PFI la norma de venit care este de 28.000 de lei in Bucuresti
pentru 2019. Contributiile se platesc la nivelul salariului minim brut pe economie iar
impozitul de 10% la nivelul normei de venit.
4. Micro cu angajat cu salariul minim de 2.080 lei in 2019. Asociatul din
micro-intreprindere este si propriul angajat cu contract de munca, norma intreaga.
Am inclus cheltuielile cu taxele si contributiile la salariu in calculul impozitului pe
dividend.
Total costuri cu salariul in 2019 = 2.127 * 12 = 25.524 lei (inclusiv salariul net
incasat de asociat = 15.156 lei)
Impozitul pe venit este de 1% din venitul facurat (nu incasat) iar in valoarea
din tabel (coloana E rand 8), am inclus si impozitul pe salariu:
Impozit pe Cifra de Afaceti (CA) aproximativ = 760 lei
Impozit pe salariul minim = 1068 lei
Salariul net l-am considerat castig al asociatului unic din micro-intreprindere,
inclus in 60.000 lei venit net anual.
Profit net = 49.832 lei, rezulta un impozit pe dividende de 49.832*5%=2.492
lei (CASS de 2.496 lei platit din dividendul net);
Dividend net 49.832 – 2.492 = 47.340 din care se plateste CASS si ramane
44.844 lei
In acest caz, se plateste CASS si ca salariat si pentu venituri din investitii
(dividende);
76.116 – 6240 – 2496 – 564 – 1068 – 760 = 64.988 lei profit net (inclusiv
salariul net)
64.988 – 2.492 – 2.496 = 60.000 catig net (include si salariul net)
5. Micro fara angajat. Cea mai accesibila forma de organizare a activitatii in
acest caz. Impozitul pe Cifra de afaceri este de 3% din venitul brut plus impozitul pe
dividende si CASS de 2.496 lei platit din dividendul net.

Raport actualizat la data de 5 Februarie 2019 | https://gestiunepfa.ro/ 24


Raport Gratuit - Impozite si contributii sociale datorate pentru anul 2019
Dupa modificarea Codului Fiscal putem trage urmatoarele concluzii:

Codul Fiscal din 2018/2019 este mai avantajos pentru activitati


independente decat cel din 2016/2017, deoarece platile de contributii sunt limitate
la salariul minim brut, iar obligatia de a le plati apare doar daca venitul net
estimat/realizat depaseste 12 salarii minime brute.
Micro-intreprinderea cu salariat devine cea mai dezavantajoasa forma de
organizare a unei afaceri si in 2019. Nivelul de taxare este de peste 26% din venitul
net.
Pana la 24.960 lei venituri nete anuale (baza de calcul la CASS cuprinde mai
multe tipuri de venituri) nu esti obligat platesti contributii sociale ci doar impozit de
10% pe venitul net obtinut; Contributiile sunt optionale pentru cei interesati.

Desi procentele de contributii ajung la 35% si pare mult, acestea se


calculeaza la salariul minim brut pe economie si cu cat ai un venit net mai mare cu
atat scade acest procent, care poate ajunge la un nivel rezonabil;

Microintreprinderea nu mai este prima optiune, motivele fiind:

 pentru a te incadra la procentul de 1% impozit pe cifra de afaceri trebuie


sa platesti la un salariat cel putin aceleasi contributii ca la o PFA,
 platesti impozit pe venitul brut realizat chiar daca ai pierdere sau venit net
mic sau l-ai facturat dar nu l-ai incasat,
 platesti in plus impozit pe dividend (inca 5% pe castigul din activitate folosit
de tine),
 platesti contabil lunar/trimestrial – la PFA nu e nevoie pentru ca iti poti tine
singur contabilitatea,

Raport actualizat la data de 5 Februarie 2019 | https://gestiunepfa.ro/ 25


Raport Gratuit - Impozite si contributii sociale datorate pentru anul 2019
 platesti contributie la sanatate pentru dividendendele repartizate chiar
daca esti salariat – cu conditia ca veniturile tale din dividende si alte surse
sa fie mai mari de 12 salarii brute pe economie.
Totusi, dupa cum se poate vedea din tabelul de mai sus cea mai avantajoasa
forma de organizare a unei afaceri este micro-intreprinderea fara salariati, cu
conditia ca activitatea sa genereze o marja de profit de cel putin 40%.

Alte avantaje ale PFA sunt:

 cheltuieli de infiintare si autorizare reduse;


 poti gestiona singur afacerea pana la un anumit nivel, fara sa fie nevoie de
contabil;
 faptul ca platesti impozit la venitul net obtinut, nu la venitul brut, asa cum
este cazul micro-intreprinderii, poate fi avantajos in unele tipuri de activitati
care au cheltuieli mari;
 poti dispune oricand de banii incasati;
 nu esti in “atentia” autoritatilor asa cum este o societate comerciala.

Observatie! Contributiile platite la bugetele de asigurari sociale nu sunt taxe


deoarece iti dau dreptul de a obtine o contraprestatie din partea statului: pensie
dupa implinirea stagiului minim de cotizare (de 15 ani) in cazul CAS, respectiv de a
beneficia gratuit de servicii publice de sanatate in cazul CASS, sau de a obtine
indemnizatie pentru concendiul de crestere a copilului si altele.

Aceste calcul scoate in evidenta doar nivelul taxarii pe fiecare forma de


organizare. Trebuie sa evaluezi mai multi factori pentru a alege varianta optima. De
exemplu micro-intreprinderea, cu sau fara salariati, pare avantajoasa la prima
vedere, dar cu cat creste cifra de afaceri necesara pentru a obtine un venit net de
60.000 lei anual cu atat creste si impozitul pe cifra de afaceri.

Raport actualizat la data de 5 Februarie 2019 | https://gestiunepfa.ro/ 26


Raport Gratuit - Impozite si contributii sociale datorate pentru anul 2019

Trebuie sa evaluezi si care este nivelul cheltuielilor deductibile pentru


realizarea unui venit de 5.000 lei lunar (60.000 lei anual) si in functie de aceste
cheltuieli sa decizi care este cea mai profitabila forma de orgnizare pentru
activitatea ta.

De aceea, cel mai important criteriu de evaluare este marja de profit neta.
Aceasta trebuie sa fie de cel putin 40% din vanzari pentru ca micro-intreprinderea
fara salariati sa fie atractiva fiscal. Micro-intreprinderea cu salariati are aceleasi
costuri ca si PFA, ba chiar este mai putin avantajoasa daca luam in calcul si
costurile cu contabilitatea.

Important! Daca estimezi un venit net mic, sub plafonul de 12 salarii minime
pe economie, sau chiar pierderi, PFA in sistem real este cea mai avantajosa forma
de organizare a unei activitati economice in 2019.

Raport actualizat la data de 5 Februarie 2019 | https://gestiunepfa.ro/ 27


Raport Gratuit - Impozite si contributii sociale datorate pentru anul 2019
Ghid PFA - Asistentul tau Contabil si Fiscal!
Vezi Ghidurle pentru completarea Declaratiei Unice cu impozitul si
contributiile datorate pentru fiecare categorie de venituri realizata
de persoanele fizice:

Raport actualizat la data de 5 Februarie 2019 | https://gestiunepfa.ro/ 28


Raport Gratuit - Impozite si contributii sociale datorate pentru anul 2019

Taxele si contributiile sociale datorate de


persoanele fizice si activitati independente
in 2019!
(Versiunea 2 din 2019)

Ultima actualizare este conforma cu modificarile aduse Codului Fiscal


pana la data de 31 Ianuarie 2019.

Termeni si conditii:

Acest material nu reprezinta sub nici o forma un angajament al autorului fata


de cititor. Responsabilitatea apartine in totalitate cititorului cu privire la deciziile pe
care le ia in administrarea afacerilor proprii si este pe deplin responsabil de orice
pierderi sau daune care pot aparea ca urmare a acestor decizii.

Daca sunt nelamuriri sau nu ai gasit ce cautai, te rog sa ma contactezi!


Constantin Cozma
Tel: 0724 331 977,
Email: constantin@gestiunepfa.ro

Multumesc si Mult Succes!

Raport actualizat la data de 5 Februarie 2019 | https://gestiunepfa.ro/ 29