Sunteți pe pagina 1din 3

CERINȚE SUSȚINERE PRACTICĂ A PROBEI DIN

GIMNASTICA ACROBATICĂ
CONȚINUTUL PROBEI ȘI PUNCTAJUL

 ELEMENTE ACROBATICE
 Sfoara – variante: sagitală; frontală – 0,2p
 Podul de jos – 0,2p
 Podul de sus – 0,4p
 Podul din stând pe mâini – 1p
 Cumpănă: - înainte – 0,2p
- înapoi – 0.4p
- lateral – 0,3p
 Cumpănă pe un genunchi fără sprijinul mâinilor – 0,3p
 Stând pe omoplați - cu sprijinul mâinilor la spate – 0,2p
- fără sprijinul mâinilor la spate – 0,4p
 Stând pe cap – 1p
 Rostogolire cu corpul grupat: - înainte – 0,1 (OBLIGATORIU)
- înapoi – 0,1p
- lateral – 0,1p
 Rostogolire laterală cu corpul întins – 0,1p
 Rostogolire cu picioarele depărtate: - înainte – 0,4p
- înapoi – 0,2p
 Rostogolire cu picioarele apropiate și întinse: - înainte – 1p
- înapoi – 0,5p
 Roată laterală – 0,5p (OBLIGATORIU)
 Roată întoarsă (rondad) – 1p
 Stând pe mâini: - cu revenire la P.I – 0,5p
- cu rostogolire înainte – 1p
- cu finalizare în pod si ridicare în P.I – 1,5p
 Rostogolire înapoi cu corpul întins peste umăr (cilindrul) – 1p
 Rostogolire înapoi cu trecere în stând pe mâini – 2p
 Rostogolire cu elan (săritura tigrului) – 2p
 Lentă: înainte; înapoi – 2 p
 Salt: înainte; înapoi – 3 p
 ELEMENTE DE LEGĂTURĂ (NEPUNCTATE)
- Semisfoara
- Rulare înapoi, înainte, lateral
- Cumpănă pe un genunchi cu sprijin
- Întoarceri de diverse grade
- Pași de deplasare

Notă: Pentru realizarea punctajului minim se execută, la alegere, elemente


care punctajul lor să însumeze 5 puncte (nota 5).
Se evaluează corectitudinea execuțiilor și cursivitatea legării
elementelor, după punctajele de mai sus.

PRECIZĂRI PRIVIND EVALUAREA ELEMENTELOR ACROBATICE

Se apreciază la fiecare element acrobatic:

 Sfoara – să se respecte aliniamentul membrelor inferioare pe direcția aleasă;


amplitudinea mobilității articulare (coxo-femural); menținerea poziției
minimum 3 secunde cu membrele inferioare întinse.
 Podul (toate variantele) – se verifică amplitudinea mobilității articulare
(scapulo-humerală, coloana vertebrală); menținerea poziției minimum 3
secunde.
 Cumpăna (toate variantele) – să se respecte direcția aleasă; menținerea
poziției corecte în echilibru minimum 3 secunde.
 Stând pe omoplați – să se respecte aliniamentul părților corpului (omoplați,
trunchi, membre inferioare) la verticală; menținerea poziției minimum 3
secunde.
 Stând pe cap – să se respecte aliniamentul părților corpului (cap, trunchi,
membre inferioare) la verticală; menținerea poziției corecte în echilibru
minimum 3 secunde.
 Rostogolire cu corpul grupat (toate variantele) – se verifică direcția de rulare
a execuției; menținerea corpului grupat pe toată durata execuției
elementului.
 Rostogolire laterală cu corpul întins – pe parcursul desfășurării elementului,
membrele superioare și cele inferioare sunt ridicate de la sol și menținute
întinse; trunchiul se află într-o ușoară extensie.
 Rostogolire cu picioarele depărtate (toate variantele) – se respectă
menținerea membrelor inferioare depărtate și întinse pe toată durata
execuției elementului.
 Rostogolire cu picioarele apropiate și întinse – se respectă menținerea
membrelor inferioare apropiate și întinse pe toată durata execuției
elementului.
 Roata laterală – se păstrează direcția laterală de deplasare a corpului;
trecerea greutății corpului se face treptat de pe membrele inferioare pe
membrele superioare, cu trecerea părților corpului la verticală.
 Roată întoarsă (rondad) – se păstrează parțial cerințele de la roata laterală, în
partea de finalizare a elementului roată întoarsă se aterizează pe ambele
picioare și se realizează o întoarcere de 90°.
 Stând pe mâini – să se respecte aliniamentul părților corpului răsturnat
(membre superioare, cap, trunchi, membre inferioare) la verticală;
menținerea poziției minimum 3 secunde.
 Rostogolire înapoi cu corpul întins peste umăr (cilindrul) – să se realizeze
trecerea greutății corpului (rostogolirea) peste umăr; menținerea trunchiului
în extensie în partea de finalizare a elementului.
 Rostogolire înapoi cu trecere în stând pe mâini – finalizarea elementului se
realizează cu corpului răsturnat la verticală (stând pe mâini).
 Rostogolire cu elan (săritura tigrului) – să se realizeze o desprindere a
corpului de la sol cu trecerea acestuia în sprijin plutitor.
 Lentă (toate variantele) – se verifică amplitudinea mobilității articulare
(scapulo-humerală, coloana vertebrală);
 Salt (toate variantele) – se apreciază amplitudinea pe înălțime a elementului.