Sunteți pe pagina 1din 2

Situații problemă, dileme.

Discuții și dezbateri
3.1.Consiliere și DP.Medii de învățare incluzive

Când vorbim despre învățare incluzivă, trebuie să avem în vedere următoarele repere:

 Cine are nevoie de sprijinși cum îl putem oferi?


 Cum putem să adaptăm ofertele educaționale la diferitele cerințe existente în clasă?
 Care sunt acțiunile pe care le putem lua la nivel de școală pentru a-i sprijini pe elevi?

Este foarte important ca cei care au nevoie de ajutor suplimentar să beneficieze de sprijinul
adecvat la momentul oportun. Se pot întâlni situații în care: unii copii se confruntă cu problem
pentru care nu primesc ajutorul necesar, deoarece dificultățile lor nu sunt recunoscute ca cerințe
educative special; mecanismul de certificare a cerințelor educative special este aplicat și în cazuri
nespecifice pentru că este singurul mechanism disponibil prin care se poate obține sprijinul dorit:
de exemplu, în cazul copiilor care se confruntă temporar cu dificultăți sociale sau emoționale sau
care au nevoie de ajutor suplimentar pentru „a recupera“ saucopii care se confruntă cu dificultăți
pe termen scurt și care ajung să aibă problem pe termen lung – timpul alocat unei evaluări
oficiale pe CES poate să ducă la neacordarea sprijinului în momentul oportun, astfel încât, în
momentul în care sprijinul este disponibil, dificultatea este déjà agravată.

Putem identific aelevii cu nevoi de sprijin din școala noastrã. Nevoile de sprijin pot
apărea ca urmarea oricărui factor care dã naștere unei bariere de învățare, factor legat de tulburări
sociale, emoționale, cognitive, lingvistice, fizice sau senzoriale, de situația familial sau a
asistenței medicale de care care beneficiazã. Cadrele didactice trebuie sã gãseascã locul în
procesul de predare–învățare a fiecărui elev cu CES.

Putem elabora strategii pentru a oferi mai mult sprijin elevilor. Acesta poate fi necesar
din mai multe motive; printer exemple de elevi care pot fi subiecți ai sprijinului suplimentar sunt
cei care: • sunt agresați; • au limba maternă diferită de limba în care sunt instruiți; • au dificultăți
sociale, emoționale sau de comportament; • au dificultăți de învățare; • au tulburări senzoriale
sau motrice; • nu frecventează regulat școala; • nu sunt îngrijiți de către familie.

Cadrele didactice vor lucre în cooperare și vor implica și părinții pentru a le oferi sprijin
copiilor. Nevoile de sprijin sunt un subiect care trebuie tratat la nivelul întregii școli. Întregul
personal didactic trebuie să se informeze în detaliu despre nevoile individuale ale elevilor și
colaborează pentru a-i ajuta pe aceștia să-și atingă potențialul maxim. Nevoile de sprijin sunt și o
chestiune interdisciplinară. În acest domeniu trebuie să se implice experți în discipline variate,
cum ar fi: cadre didactice, psihologi, logopezi, consilieri școlari, profesori de sprijin și mediatori
școlari care colaborează pentru a furniza ajutorul potrivit la momentul oportun. Cadrele didactice
vor colabora cu părinții elevilor cu CES pentru a găsi împreună cele mai potrivite soluții pentru
acești copii.

S-ar putea să vă placă și